1 murid 1 sukan

Download 1 MURID 1 SUKAN

Post on 04-Jul-2015

117 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SUKAN 1 MURID, 1 SUKAN

TRANSCRIPT

  • 1. Dasar 1Murid 1Sukan (1M 1S) mewajibkansetiap murid menyertai sekurang-kurangnyasatu aktiviti sukan di sekolah. Justeru dengan dasar ini, setiap murid akanmelibatkan diri secara aktif dengna menyertaiaktiviti sukan sepanjang tahun. Dasar ini juga adalah selaras dengan DasarSukan Negara untuk membudayakan sukandalam kalangan masyarakat dan hendaklahdimulakan di peringkat sekolah. Aktiviti sukan di bawah Sukan Untuk Semuaadalah penting dalam membina kesihatan,sahsiah dan kesejahteraan kesemua murid.

2. CARA BERMAIN BOLA SEPAK#Bola sepak adalah sejenis permainan yangdimainkan di antara dua pasukan yang mengandungi11 orang pemain yang masing-masing cubamemenangi perlawanan dengan menjaringkan lebihgol daripada pasukan lawannya.Satu gol adalah hasil hantaran bola yang merentasigarisan gol yang terletak di antara tiang gol danpalang gol.Bola sepak dimainkan dengan menggunakan kedua-duabelah kaki, tetapi para pemain dibenarkanmenggunakan semua bahagian badannya kecualitangan.Penjaga gol yang bertugas mengelakkan boladaripada merentasi garisan gol pula dibenarkan 3. Sebuah ukuran peraturan bolasepak adalah menggunakan bolaNombor 5. Kumpulan Pemuda bolehmenggunakan saiz yang berbeza bola,seperti bola 3 No atau No 4 bola,bergantung pada usia anak-anak. 4. penjaga gawang harusmengenakankemeja warna yangberbeza daripada rakan pasukansehingga setiap orang dapat denganmudah membezakan kiper. Penjagagawang hanya boleh menggunakantangannya di dalam kawasan penalti. 5. Penjaga garisan akan terdiri daripadadua orang, manakala pengadil adalahseorang . Keputusan pengadil adalahmuktamad dan tidak dipersoalkan. Setiap perlawanan akan dikawal olehpengadil yang berkelayakan danmendapat sepenuh kuasa dalammengendalikan permainan bola sepak. 6. Permainan akan dimula denganmeletakkan bola di tengah padang. Begitu juga, selepas menjaringkangol.Pasukan tidak menjaring gol akanmulakan permainan. 7. Setiap pemain perlu juga mematuhiundang-undang berpakaian. Berikutadalah peralatan asas yang patut dipakai oleh pemain: (i) Jersi; (ii) Kasut bola; (iii) Seluar pendek; (iv) Stoking; dan (v) Pelindung kaki. 8. Kad kuning: Amaran untuk pemain. Kad merah: Pemain perlu edar daripadang dengan kadar yang sertamerta. 9. Pengadil akan menghentikan perlawanansekiranya bola dikira keluar dari padangapabila melintasi garisan tepi, sama ada bolameleret di atas atau di udara garisan padang .Permainan akan diteruskan kembali dengan: (a) Lambungan bola di mana tempat terakhirbola terkeluar. (b) Lambungan bola yang terkena pengadilatau penjaga garisan semasa di dalampadang permainan. (c) Jarak masa ketika sedang menunggukeputusan apabila berlaku pelanggaranundang-undang. 10. (a) Menendang atau cuba untukmenendang pemain pihak lawan. (b) Memegang pemain pihak lawan. (c) Melompat ke atas pemain pihak lawan. (d) Menolak pemain pihak lawan. (e) Mengganggu pemain pihak lawan daribelakang melainkan pemain pihak lawanmenghalang pemain daripada mengambil bola. 11. (f) Sengaja memukul atau meludah pemainpihak lawan. (g) Menyadung pemain pihak lawan. (h) Mengganggu pemain pihak lawandengan bahasa dan kelakuan yang kasaratau tidak sopan. (i) Membawa, menarik dan menolak kehadapan bola dengan menggunakanlengan atau tangan (melainkan ia dilakukan penjaga gol didalam kawasan kotak penaltinya). 12. (a) Sepakan penalti diambil 11m (12 ela) di hadapankawasan penalti dan di tengah-tengah gawang. (b) Semua pemain mestilah berada sekurang-kurangnya9.15m di luar kawasan penalti kecualipemain yang mengambil tendangan penalti danpenjaga gol. (c) Penjaga gol perlu bersedia di tengah garisangawang di antara tiang gol dan tidak dibenarkanmengangkat kaki sehingga tendangan diambil. (d) Bola mestilah ditendang ke hadapan olehpemain yang mengambil sepakan penalti dan tidakboleh menendang bola sekali lagi sehingga bola itudisentuh oleh pemain lain. 13. (a) Bola hendaklah diletakkan di kawasanlengkungan sudut pada hujung padangbersebelahan dengan tiang bendera. (b) Tendangan hendaklah dibuat oleh pasukanlawan. (c) Pemain pertahanan mestilah berada sekurang-kurangnya9.15m dari bola sehinggalah tendangansudut diambil. (d) Pemain yang membuat tendangan tidak bolehmenyentuh bola sehingga pemain lainmenyentuhnya.

Recommended

View more >