tambahan - ppaks.files. surat kebenaran ibubapa/penjaga. 8. surat pengecualian sekolah agama...

Download Tambahan - ppaks.files.  Surat Kebenaran ibubapa/Penjaga. 8. SURAT PENGECUALIAN SEKOLAH AGAMA Mencetak Surat Pengecualian Sekolah Agama. 9. SIJIL-SIJIL KOSONG

Post on 09-Feb-2018

242 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PERISIAN KOKURIKULUM SEKOLAH

  Tawaran sah sehingga

  31 Dis 2011

  Harga promosi RM499

  Tambahan

 • PERISIAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH

  Terdapat 2 jenis Perisian Kokurikulum Sekolah iaitu:

  1. Perisian Pengurusan Kokurikulum Sekolah : PPKSV1.0A ( Untuk Kegunaan GPK Kokurikulum - Mengabung Data )

  PPKSV1.0B ( Untuk kegunaan Guru Penasihat dan Guru Kelas )

  2. Perisian Penilaian 10% Markah Kokurikulum: PPAKSV1.0A ( Untuk Kegunaan Guru Kelas sahaja )

  PPAKSV1.0B ( Untuk Kegunaan Guru Penasihat sahaja )

  PPAKSV1.0AGABUNG ( Untuk kegunaan GPK Kokurikulum - Mengabung Data )

 • PERISIAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH

  ( PPKS )

  Perisian Pengurusan Kokurikulum Sekolah ini dibangunkan bertujuan untuk membantu

  pengurusan kokurikulum di sekolah-sekolah.

  OBJEKTIF

  Menyediakan data berkualliti bagi menyokong aktiviti pengurusan kokurikulum disemua

  Peringkat

  Untuk membantu dan meningkatkan keupayaan, efisiensi dalam pengurusan kokurikulum

  di sekolah-sekolah

  KOMPONEN DALAM PPKS

  Aplikasi PPKS merangkumi lima (7) modul utama iaitu :

  (a) Pendaftaran Kokurikulum

  (b) Laporan Kegiatan Kokurikulum

  (c) Surat Perlantikan Guru & AJK Murid dalam Kokurikulum

  (d) Surat-surat Kebenaran ibubapa, makluman ibubapa dan pengecualian sekolah agama.

  (e) Laporan Pencapaian Kokurikulum.

  (f) Pensijilan

 • SKRIN APLIKASI PPKS

  Klik mana-mana butangKELUAR dalam perisian untuk Logout.

  1. SKRIN PENDAFTARAN KOKURIKULUM

  MODUL PERISIAN KOKURIKULUM

 • 2. SKRIN LAPORAN KEGIATAN KOKURIKULUM

  Laporan Kegiatan yang dijalankan.

  Maklumat Peserta yang mengambil bahagian.

 • 3. SKRIN SURAT PERLANTIKAN GURU

  Maklumat Guru-Guru yang dilantik.

  3. SKRIN SURAT PERLANTIKAN AJK PELAJAR

  Surat Perlantikan Jawatankuasa Pelajar dalam Kokurikulum

 • 4. SKRIN LAPORAN PENCAPAIAN KOKURIKULUM

  Laporan Pencapaian Aktiviti Kokurikulum sepanjang tahun.

  5. SKRIN PENSIJILAN

  Mencetak Sijil Penyertaan, Sijil Penghargaan dan Sijil Pemenang.

 • 6. SKRIN MEMO DALAMAN

  Menyediakan Memo Dalaman

  6. SKRIN MEMO DALAMAN

  Mencetak Memo Dalaman

 • 7. LAPORAN MESYUARAT/KURSUS/TAKLIMAT/SEMINAR

  Pengisian maklumat guru yang berkursus serta laporannya.

  7. MAKLUMAN DAN KEBENARAN IBUBAPA PENJAGA/PENGECUALIAN SEKOLAH AGAMA

  Penyediaan Surat Makluman/Kebenaran ibubapa/Penjaga.

 • 7. MAKLUMAN DAN KEBENARAN IBUBAPA PENJAGA

  Mencetak Surat Makluman ibubapa/Penjaga.

  Mencetak Surat Kebenaran ibubapa/Penjaga.

 • 8. SURAT PENGECUALIAN SEKOLAH AGAMA

  Mencetak Surat Pengecualian Sekolah Agama.

  9. SIJIL-SIJIL KOSONG.

  Mencetak Sijil-sijil mengikut keperluan.

 • 10. SIJIL-SIJIL KOSONG.

  Mencetak Sijil-sijil mengikut keperluan.

 • 11. DAFTAR SURAT-SURAT MASUK DAN KELUAR

  Merekodkan dan mencetak Daftar surat-surat masuk dan keluar oleh SU

  Kokurikulum.

 • OUTPUT PERISIAN

 • 9. OUTPUT PERISIAN 1. Senarai Pendaftaran Murid Kokurikulum Keseluruhan

  beserta analisis

  1. Senarai Pendaftaran Unit Uniform beserta analisis

  2. Senarai Pendaftaran Kelab/Persatuan beserta analisis

  3. Senarai Pendaftaran Sukan Permainan beserta analisis

  4. Senarai Pendaftaran Rumah Sukan beserta analisis

  5. Slip Pendaftaran Kokurikulum

  6. Kad Daftar Kokurikulum

  7. Senarai AJK Murid.

  8. Laporan Kegiatan Kokurikulum

  9. Laporan Pencapaian kokurikulum.

  10. Senarai Peserta kegiatan Kokurikulum.

  11. Surat Perlantikan Guru Kokurikulum.

  12. Senarai Tugas-tugas Guru kokurikulum.

  13. Surat Penurunan Kuasa Jawatankuasa Murid.

  14. Sijil Penyertaan.

  15. Sijil Penghargaan

  16. Sijil Pemenang

  17. Sijil Khidmat Kecemerlangan untuk Guru.

  18. Watikah Pelantikan Guru.

  19. Surat Makluman Penyertaan Kokurikulum.

  20. Surat Kebenaran Ibubapa/Penjaga

 • 9. OUTPUT PERISIAN

  22. Surat Pengecualian Sekolah Agama.

  23. Senarai Daftar Surat Kebenaran Ibubapa/Penjaga.

  24. Memo Dalaman.

  25. Laporan menghadiri Taklimat/Mesyuarat/Kursus/Seminar dll

  26. Surat Penglibatan Guru dalam Kokurikulum.

  27. Senarai Daftar Surat-Surat Masuk dan Keluar.

  28. Borang M01/R01 dan M02/R02.

 • SENARAI PENDAFTARAN MURID KOKURIKULUM KESELURUHAN

 • SENARAI PENDAFTARAN MURID KOKURIKULUM

  KELAB DAN PERSATUAN

 • SENARAI PENDAFTARAN MURID KOKURIKULUM

  RUMAH SUKAN

 • SLIP PENDAFTARAN KOKURIKULUM

 • KAD PENDAFTARAN KOKURIKULUM

 • SENARAI AHLI JAWATANKUASA MURID

 • LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM

 • SENARAI PESERTA KEGIATAN

 • SURAT PELANTIKAN GURU

 • WATIKAH PELANTIKAN GURU KOKURIKULUM

 • SENARAI TUGAS GURU KOKURIKULUM

 • SURAT PENURUNAN KUASA AJK MURID

 • SIJIL PENGHARGAAN

 • SIJIL PENYERTAAN

 • SIJIL KHIDMAT CEMERLANG

 • SURAT MAKLUMAN PENYERTAAN

 • SURAT KEBENARAN IBU BAPA

 • SURAT PENGECUALIAN SEKOLAH AGAMA

 • MEMO DALAMAN

 • LAPORAN MESYUARAT/KURSUS

 • SURAT PENGLIBATAN GURU DALAM KOKURIKULUM

 • DAFTAR SURAT-SURAT MASUK & KELUAR

 • PERISIAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH

  Perisian Penilaian Aktiviti Kokurikulum Sekolah ini dibangunkan bertujuan untuk membantu

  pengurusan kokurikulum membuat penilaian terhadap aktiviti yang telah dilaksanakan oleh pelajar

  terutamanya bagi calon SPM dan STPM yang mana pihak KPM memerlukan markah 10% untuk

  dijadikan syarat kemasukan ke Universiti Tempatan / IPTA.

  Terdapat 3 versi iaitu: PPAKS Versi 1.0a ( digunakan oleh Guru Kelas setelah mendapat markah daripada Guru Penasihat. PPAKS Versi 1.0b ( digunakan oleh Guru Penasihat untuk memberi markah sebelum diserahkan kepada Guru Kelas ) PPAKSV1.0agabung ( digunakan oleh Penyelaras Kokurikulum untuk mengabungkan markah kokurikulum yang diterima daripada Guru Kelas )

  KOMPONEN PPAKS

  Aplikasi PPAKS merangkumi lima (5) modul utama iaitu : (a) Pengisian Markah Unit Uniform/Persatuan Sukan Permainan.

  (b) Markah Penilaian Aktiviti Kokurkulum.

  (c) Senarai Markah Penilaian mengikut Kelas

  (d) Sijil Penilaian Aktiviti Kokurikulum Individu

 • SKRIN APLIKASI PPAKS

  1. SKRIN MAKLUMAT MURID KOKURIKULUM

  MODUL PERISIAN KOKURIKULUM

 • 2. SKRIN MENGISI MARKAH UNIT UNIFORM

  3. SKRIN MENGISI MARKAH KELAB PERSATUAN

 • 4. SKRIN MENGISI MARKAH SUKAN PERMAINAN

  5. SKRIN MENGISI MARKAH PLKN

 • 6. SKRIN PENILAIAN AKHIR MARKAH 10%

  7. SKRIN SENARAI MARKAH KOKURIKULUM PELAJAR

 • 8. SKRIN PAPARAN SIJIL MARKAH KOKURIKULUM PELAJAR

 • OUTPUT PERISIAN

 • SENARAI MARKAH 10% PELAJAR

 • SIJIL MARKAH 10% PELAJAR

 • MARKAH GPA/CGPA KESELURUHAN

 • SIJIL MARKAH GPA/CGPA TAHUNAN

 • ANALISIS MARKAH IKUT KELAB/PERSATUAN

 • ANALISIS MARKAH IKUT UNIFORM

 • ANALISIS MARKAH IKUT SUKAN PERMAINAN

 • PERISIAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH

  SPUKS adalah sistem yang dibangunkan bagi membantu Guru Penolong Kanan Kokurikulum men-jalankan dan melakukan pemantauan terhadap Unit-Unit Kokurikulum yang terdapat di sekolah.

  Pemantauan yang dilakukan dengan Sistem SPUKS ini menggunakan instrumen-instrumen yang bersesuaian , bertepatan dam relevan dengan Unit-Unit Kokurikulum di sekolah-sekolah. Peman-tauan amat mudah, tepat dan cepat.

  Pemantau hanya perlu menandakan skala pilihan yang disediakan dalam instrumen dan markah pemantauan akan dihasilkan oleh sistem dalam bentuk Peratus dan Gred. Sijil Pemantauan akan dikeluarkan kepada unit-unit yang telah dipantau. Satu Rumusan Pemantauan Keseluruhan unit-unit kokurikulum juga akan direkodkan oleh sistem.

 • ANTARAMUKA SISTEM SPUKS

 • ANTARAMUKA SISTEM SPUKS

  Pemantauan boleh dijalankan dengan menubuhkan Jawatankuasa Pemantauan Kokurikulum Se-

  kolah yang boleh terdiri daripada:

  1. Pengetua / Guru Besar. 2. Penolong Kanan Kokurikulum / Pentadbiran / HEM 3. Setiausaha Kokurikulum 4. Penyelaras Unit-Unit Kokurikulum 5. Setiausaha Sukan. 6. AJK Pembangunan Sukan Sekolah

  Sistem SPUKS membolehkan pemantauan dilakukan kepada setiap unit kokurikulum. Pemantauan dilakukan 3 kali setahun iaitu:

  1. Pemantauan Awal : Januari hingga Mac 2. Pemantauan Rutin : Februari hingga September 3. Pemantauan Akhir : September hingga November

  INSTRUMEN PEMANTAUAN AWAL ( JAN - MAC )

 • INSTRUMEN PEMANTAUAN RUTIN ( FEB - SEPT )

  INSTRUMEN PEMANTAUAN AKHIR ( SEPT - NOV )

 • OUTPUT SISTEM SPUKS

 • LAPORAN PEMANTAUAN SPUKS

 • SIJIL PEMANTAUAN SPUKS

 • RUMUSAN MARKAH PEMANTAUAN SPUKS

  UNIT-UNIT KOKURIKULUM

Recommended

View more >