takwim 2015 3 unit

Upload: syedfazli

Post on 03-Feb-2018

233 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Takwim 2015 3 Unit

  1/15

  SEKOLAH KEBANGSAAN SEBERANG PERAK BARUTAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2015

  DISEMBER 2014

  MGU

  TARIKH KURIKULUMHEM KK

  22.12.1

  4Isnin

  Mesyu!" Pen#u!usn

  K$i Pe!"%

  2&.12.14

  A'(

  M)"i*si Gu!u + &.00 ,# -

  10.00 ,#

  Mesyu!" Gu!u K$i 1

  201/ + 10./0 ,#

  2.12.14

  Isnin

  G)")n# R)y)n# Bi$i

  Gu!u Bi$i K's

  /0.12.14

  Se$s

  G)")n# R)y)n# Bu(y

  Bu Se)$'

  Mesyu!" Ku!iu$u%K$i 1 2014

  Mesyu!" 3K PBSKSSR

  1 2014

  Pe!u%,n Pen#6s

  Se)$'

  Mesyu!" 3K In(u KK

  K$i 1 201/

  /1.12.14

  R7u

  Mesyu!" 3K In(u HEM

  K$i 1 201/

  3ANUARI 2015

  MGU

  TARIKH KURIKULUMHEM KK

  01.01.15

  Khamis

  Mesyuarat Panitia

  Taklimat transisi

  Pendaftaran dan Suai Kenal

  Darjah 1 & Prasekolah

  SARAA !"#"APA

  02.01.15

  3u%"

  0/.01.15

  S7"u

  H!i Ke,u"e!n N7iMu'%%( S.A.W 8Mu$i(u!

  Rsu$9

  1 0$.01.15

  Ahad

  Pro%ram Transisi Tahun

  1

  Pe!se)$'n Pen##$Pe!"% 201/

  05.01.15

  !snin

  Pro%ram Transisi Tahun

  1

  Mesyuarat K "im'in%an danKaunselin% ( Kesihatan kali 1

  0).01.15

  Selasa

  Pro%ram Transisi Tahun

  1

  Mesyuarat Panitia Kali 1

  Mesyuarat K*APM danKe'ajikan("en+ana Alam Kali 1

  0,.01.15

  Ra'u

  Pro%ram Transisi Tahun

  1

  Mesyuarat K SP"T dan - K dana/atan Kali 1

  0.01.15

  Khamis

  Pro%ram Transisi Tahun

  1

  Mesyuarat Tahun )

  Mesyuarat K Kafeteria Kali 1

  Mesyuarat RMT(PSS kali 1

  0.01.15

  3u%"

  10.01.15

  S7"u

 • 7/21/2019 Takwim 2015 3 Unit

  2/15

  2 11.01.15Ahad

  Mesyuarat "adan Ke'ajikan01$

  1.01.15

  !snin

  Mesyuarat - K ( SekolahPenyayan% kali 1

  1-.01.15

  Selasa

  Mesyuarat K SP"T kali 1

  SP2T 343K "#K# TKS

  1$.01.15

  Ra'u

  Taklimat tahun ) Taklimat Ke'akaran

  15.01.15

  Khamis

  Kem "estari Solat atihan Ke'akaran Pemilihan Atlet 2lahra%a

  sekolah

  1:.01.15

  3u%"

  1;.01.15

  S7"u

  1&.01.15

  A'(

  H!i Ke,u"e!nKe76' D

 • 7/21/2019 Takwim 2015 3 Unit

  3/15

  Ahad

  0.0.15

  !snin

  0-.0.15

  Selasa

  Penarafan ke'ersihan kantin Mesyuarat (K 2lahra%a

  0$.0.15

  Ra'u

  S8ot 3he+k 1 atihan Rumah Sukan

  05.0.15

  Khamis

  Kem "estari Solat

  0:.02.15

  3u%"

  0;.02.15

  S7"u

  : 0.0.15Ahad

  06.0.15!snin

  10.0.15

  Selasa

  11.0.15

  Ra'u

  atihan Rumah Sukan

  1.0.15

  Khamis

  1m1s

  1/.02.15

  3u%"

  14.02.15

  S7"u

  ; 15.0.15Ahad

  Moti9asi Kemahiran "elajarTaha8

  1).0.15

  !snin

  1,.0.15

  Selasa

  Mesyuarat Ke/an%an 1 atihan Rumah Sukan

  1.0.15

  Ra'u

  Mesyuarat 8en%urusan Unit Uniform

  16.0.15Khamis

  >UTI TAHUN BARU >INA

  20.02.15

  3u%"

  >UTI TAHUN BARU >INA

  21.02.15

  S7"u

  >UTI TAHUN BARU >INA

  22.02.15

  A'(

  >UTI TAHUN BARU >INA

  & -.0.15!snin

  $.0.15

  Selasa

  atihan Rumah Sukan

  5.0.15

  Ra'u

  #nit #niform

 • 7/21/2019 Takwim 2015 3 Unit

  4/15

  ).0.15

  Khamis

  Kem "estari Solat 1m1s

  2;.02.15

  3u%"

  2&.02.15

  S7"u

  PROGRAM MOTI?ASI WARIS

  SARANA IBUBAPA

  MA> 2015

  MGU

  TARIKH KURIKULUMHEM KK

  01.0-.1$

  Ahad

  SAMBUTAN BULANPEN>EGAHAN DADAH

  0.0-.1$

  !snin

  0-.0-.1$

  Selasa

  0$.0-.1$

  Ra'u

  Penarafan ke'ersihan kantin #nit #niform

  05.0-.1$

  Khamis

  Merentas Desa

  0:.0/.14

  3u%"

  0;.0/.14

  S7"u

  Kem "estari Solat

  10 0.0-.15Ahad

  #jian 1

  Pentaksiran 1

  06.0-.15

  !snin

  #jian 1

  Pentaksiran 1

  10.0-.15

  Selasa

  #jian 1

  Pentaksiran 1

  11.0-.15

  Ra'u

  #jian 1

  Pentaksiran 1

  Kela' Persatuan

  1.0-.15

  Khamis

  #jian 1

  Pentaksiran 1

  "udaya Tutu8 Sekolah 1m1s

  >u"i Pe!"en#'n Pen##$ 1 1/.0/[email protected]/.15

  1/.0/.1

  53u%"

  14.0/.15

  S7"u

  Kursus Peda%o%i DP

  15.0-.15

  Ahad

  Kelas Tam'ahan tahun ) : +utisekolah

  1).0-.15

  !snin

  1,.0-.15

  Selasa

  1.0-.15Ra'u

  16.0-.15

  Khamis

  20.0/.15

 • 7/21/2019 Takwim 2015 3 Unit

  5/15

  3u%"

  21.0/.15

  S7"u

  11 .0-.15Ahad

  -.0-.15

  !snin$.0-.15

  Selasa

  5.0-.15

  Ra'u

  ).0-.15

  Khamis

  2;.0/.15

  3u%"

  2&.0/.15

  S7"u

  12 6.0-.15Ahad

  Mesyuarat K Disi8lin danPen%a/as Kali

  -0.0-.15

  !snin

  Mesyu!" A#un# PIBG

  -1.0-.15

  Selasa

  Mesyuarat K 4M kali

  APRIL 2015

  MGU

  TARIKH KURIKULUMHEM KK

  01.0$.15

  Ra'u

  Mesyuarat K*APM danKe'ajikan("en+ana Alam Kali

  Mesyuarat Kokurikulum

  0.0$.15

  Khamis

  Mesyuarat Tahun ) kali ke: Mesyuarat K SP"T dan - K dana/atan Kali

  Penarafan ke'ersihan kantin

  1m1s

  0/.04.15

  3u%"

  04.04.15

  S7"u

  1/ 05.0$.15

  Ahad

  Mesyuarat K Kafeteria Kali

  0).0$.15

  !snin

  Mesyuarat RMT (PSS kali

  0,.0$.15

  Selasa

  Mesyuarat - K ( SekolahPenyayan% kali

  0.0$.15

  Ra'u

  Mesyuarat K SP"T kali #nit #niform

  06.0$.15

  Khamis

  Mesyuarat K "im'in%an danKaunselin% ( Kesihatan kali

  1m1s

  10.04.15

  3u%"11.04.1

  5

  S7"u

  14 1.0$.15 Kursus Pemanta8an Rohani DP-

  Ke%,en 3)% Gnyn#Ae(es

 • 7/21/2019 Takwim 2015 3 Unit

  6/15

 • 7/21/2019 Takwim 2015 3 Unit

  7/15

  !snin

  05.05.15

  Selasa

  Penarafan ke'ersihan kantin

  0).05.15

  Ra'u

  Kela' dan Persatuan

  0,.05.15

  Khamis

  Mesyuarat Ke/an%an 1m1s

  0&.05.15

  3u%"

  0.05.15

  S7"u

  Kursus SPS DP $

  1&10.05.15

  Ahad

  11.05.15

  !snin

  1.05.15

  Selasa1-.05.15

  Ra'u

  #nit #niform

  1$.05.15

  Khamis

  Pro%ram Moti9asi Murid 1m1s

  15.05.15

  3u%"

  1:.05.15

  S7"u

  Is! Mi!

  1 1,.05.15Ahad

  1.05.15

  !snin

  Sambutan Hari Guru

  16.05.15

  Selasa

  0.05.15

  Ra'u

  1.05.15

  Khamis

  22.05.15

  3u%"

  2/.05.15

  S7"u

  20 $.05.15Ahad

  Pe8eriksaan Perten%ahan Tahun

  5.05.15

  !snin

  Pe8eriksaan Perten%ahan Tahun

  ).05.15

  Selasa

  Pe8eriksaan Perten%ahan Tahun

  ,.05.15

  Ra'u

  Pe8eriksaan Perten%ahan Tahun

  .05.15

  Khamis

  Pe8eriksaan Perten%ahan Tahun P!)#!% i%u$i$ -Ke%I7('

  >UTI PERTENGAHAN TAHUN 2.05.15@1/.0:.2015

 • 7/21/2019 Takwim 2015 3 Unit

  8/15

  2.05.15

  3u%"

  /0.05.15

  S7"u

  /1.05.15

  A'(

  3UN 2015

  01.0:.15

  Isnin

  Kelas Tam'ahan tahun ) : +utisekolah

  02.0:.15

  Se$s

  0/.0:.15

  R7u

  04.0:.15

  K'%is

  05.0:.15

  3u%"

  0:.0:.15

  S7"u

  H!i Ke,u"e!n Se!i P(uB#in(

 • 7/21/2019 Takwim 2015 3 Unit

  9/15

  K'%is

  1.0:.15

  3u%"

  20.0:.15

  S7"u

  221.0).15

  Ahad

  PROGRAM IH

 • 7/21/2019 Takwim 2015 3 Unit

  10/15

  5

  S7"u

  25 1.0,.15Ahad

  Majlis Khatam Al:=uranRamadhan

  1-.0,.15

  !snin

  Mesyuarat Panitia kali ke

  -

  1$.0,.15

  Selasa

  Mesyuarat Panitia kali ke

  -15.0,.15

  Ra'u

  Mesyuarat Panitia kali ke

  -

  1).0,.15

  Khamis

  3#T! PR!ST!*A

  1;.0;.15

  3u%"

  3#T! 4AR! RA>A A!D! ?!TR!

  1&.0;.15

  S7"u

  3#T! 4AR! RA>A A!D! ?!TR!

  16.0,.15

  Ahad 3#T! 4AR! RA>A A!D! ?!TR!

  2: 0.0,.15!snin

  1.0,.15

  Selasa

  .0,.15

  Ra'u

  #nit uniform

  -.0,.15

  Khamis

  $.0,.15

  umaat5.0,.15

  Sa'tu

  2; ).0,.15Ahad

  ,.0,.15

  !snin

  : Per+u'aan #PSR

  : #jian 'ulan ulai

  .0,.15

  Selasa

  : Per+u'aan #PSR

  : #jian 'ulan ulai

  6.0,.15

  Ra'u

  : Per+u'aan #PSR

  : #jian 'ulan ulai

  -0.0,.15Khamis

  /1.0;.15

  3u%"

  OGOS 2015

  MGU

  TARIKH KURIKULUMHEM KK

  01.0&.14

  S7"u

  Kursus Pen%urusan STRSS

  DP ke )

  2& 0.0.1$Ahad

  0-.0.1$

  !snin

  P!)#!% Bu$nKe%e!(en.

  0$.0.1$

  Selasa

 • 7/21/2019 Takwim 2015 3 Unit

  11/15

  05.0.1$

  Ra'u

  Penarafan ke'ersihan kantin

  0).0.15

  Khamis

  0;.0&.15

  3u%"

  0&.0&.15

  S7"u

  2 06.0.15Ahad

  #jian

  Per+u'aan #PSR

  10.0.15

  !snin

  #jian

  Per+u'aan #PSR

  11.0.15

  Selasa

  #jian

  Per+u'aan #PSR

  1.0.15

  Ra'u

  #jian

  Per+u'aan #PSR

  Kela' dan Persatuan

  1-.0.15Khamis

  #jian Per+u'aan #PSR

  1m1s

  14.0&.15

  3u%"

  15.0&.15

  S7"u

  /0 1).0.15Ahad

  1,.0.15

  !snin

  1.0.15

  Selasa

  Mesyuarat Ke/an%an

  kali ke :-

  16.0.15

  Ra'u

  #nit #niform

  0.0.15

  Khamis

  1m1s

  21.0&.15

  3u%"22.0&.1

  5

  S7"u

  /1 -.0.15Ahad

  $.0.15

  !snin

  Mesyuarat Tahun ) kali

  ke:$

  5.0.15

  Selasa

  ).0.15

  Ra'u

  Kela' dan Persatuan

  ,.0.15

  Khamis

  1m1s

  2&.0&.15

  3u%"

 • 7/21/2019 Takwim 2015 3 Unit

  12/15

  2.0&.15

  S7"u

  /2 -0.0.15Ahad

  Sam'utan 4ari Ke'an%saanPerin%kat SKSP"

  /1.0&.15

  Isnin

  HARI KEBANGSAAN

  SEPTEMBER 2015

  MGU

  TARIKH KURIKULUMHEM KK

  01.06.15

  Selasa

  0.06.15

  Ra'u

  #nit #niform

  0-.06.15

  Khamis

  Penarafan ke'ersihan kantin 1m1s

  04.0.15

  3u%"

  05.0.15

  S7"u

  // 0).06.15Ahad

  0,.06.15

  !snin

  #PSR

  0.06.15

  Selasa

  #PSR

  06.06.15

  Ra'u

  #PSR

  10.06.15

  Khamis

  #PSR

  11.0.15

  3u%"

  12.0.15

  S7"u

  /4 1-.06.15

  Ahad

  Kem Akil "ali%h Tahun )

  1$.06.15

  !snin

  Kem Akil "ali%h Tahun )

  15.06.15

  Selasa

  Kem Akil "ali%h Tahun )

  1).06.15

  Ra'u

  3uti 4ari Pertu'uhan Malaysia

  1,.06.15

  Khamis

  >UTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 1&.0.2014@2:.0.2015

  1&.0.1

  53u%"

  1.0.15

  S7"u

 • 7/21/2019 Takwim 2015 3 Unit

  13/15

  20.0.15

  A'(

  21.0.15

  Isnin

  22.0.15

  Se$s

  2/.0.15

  R7u

  24.0.15

  K'%is

  CUTI HARI RAYA

  AIDILADHA

  25.0.15

  3u%"

  CUTI HARI RAYA

  AIDILADHA

  2:.0.15

  S7"u

  Pro%ram Kor'an Perdana

  /5 ,.06.15Ahad

  Kem Pemanta8anAkidah Tahun )

  .06.15

  !snin

  Kem Pemanta8an

  Akidah Tahun )

  6.06.15

  Selasa

  Kem Pemanta8an

  Akidah Tahun )

  Mesyuarat !nduk 4M kali ke $

  -0.06.15

  Ra'u

  Kem 3elik a/i

  OKTOBER 2015

  MGU TARIKH KURIKULUM HEM KK

  01.10.15

  Khamis

  Kem 3elik a/i Penarafan ke'ersihan kantin

  02.10.15

  3u%"

  Perkhemahan #nit

  "eruniform

  0/.10.15

  S7"u

  Kursus KSSR DP ) Perkhemahan #nit

  #niform

  /:0$.10.15

  Ahad

  05.10.15

  !snin

  0).10.15

  Selasa

  Mesyuarat K Disi8lin danPen%a/as Kali $

  0,.10.15

  Ra'u

  Mesyuarat K*APM danKe'ajikan("en+ana Alam Kali $

  0.10.15

  Khamis

  Mesyuarat K SP"T dan - K dana/atan Kali $

  0.10.15

  3u%"

  10.10.15

  S7"u

  /; 11.10.15 Mesyuarat K Kafeteria Kali $

 • 7/21/2019 Takwim 2015 3 Unit

  14/15

  Ahad

  1.10.15

  !snin

  Mesyuarat RMT (PSS kali $

  1-.10.15

  Selasa

  Mesyuarat - K ( SekolahPenyayan% kali $

  14.10.15

  R7u

  AWAL MUHARRAM

  15.10.15

  Khamis

  1:.10.15

  3u%"

  1;.10.15

  S7"u

  Kursus 8en%urusan stok

  DP ,

  /& 1.10.15Ahad

  Pe8eriksaan Akhir Tahun Mesyuarat K SP"T kali $

  16.10.15

  !snin

  Pe8eriksaan Akhir Tahun Mesyuarat K "im'in%an danKaunselin% ( Kesihatan kali$

  0.10.15

  Selasa

  Pe8eriksaan Akhir Tahun

  1.10.15

  Ra'u

  Pe8eriksaan Akhir Tahun

  .10.15

  Khamis

  Pe8eriksaan Akhir Tahun

  2/.10.15

  3u%"

  24.10.15

  S7"u

  / 5.10.15Ahad

  Mesyuarat Kurikulum kali ke:$

  ).10.15

  !snin

  ,.10.15

  Selasa

  .10.15

  Ra'u

  6.10.15Khamis

  /0.10.15

  3u%"

  /1.10.15

  S7"u

  NO?EMBER 2015

  MGU

  TARIKH KURIKULUMHEM KK

  4001.11.15

  Ahad

  0.11.15

  !snin

  Pro%ram Penarafan Tandas kali

 • 7/21/2019 Takwim 2015 3 Unit

  15/15

  0-.11.15

  Selasa

  0$.11.15

  Ra'u

  HARI ANUGERAH>EMERLANG 2014

  05.11.15

  Khamis

  Penarafan ke'ersihan kantin

  0:.11.1

  53u%"

  0;.11.15

  S7"u

  41 0.11.15Ahad

  06.11.15

  !snin

  Mesyuarat Ke/an%an ke

  $

  10.11.15

  Se$s

  >UTI DEEPA?ALI

  11.11.15

  Ra'u

  1.11.15

  Khamis

  1/.11.15

  3u%"

  14.11.15

  S7"u

  42: