syarat khas program pengajian 1

of 50 /50
SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN KEMASUKAN KE POLITEKNIK PREMIER PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2016/2016 Bil (i ) Program Pengajian (i i) Kod (i ii ) Tempoh Pengajian Kelayakan Minimum SYARAT AM UNIVERSITI 1. Warganegara Malaysia ; dan 2. Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnyaLIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah(SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM. 1 DIPLOMA TEKNOLOGI BERASASKAN KAYU F2042 06 Semester MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN SYARAT KHAS PROGRAM 1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atauAddit ional Mathematics; DAN 1

Upload: an-hawa

Post on 27-Jul-2015

121 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Syarat khas program pengajian 1

SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIANKEMASUKAN KE POLITEKNIK PREMIER 

PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM/SETARAFSESI AKADEMIK 2016/2016

Bil

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

Kelayakan Minimum

   SYARAT AM UNIVERSITI

1. Warganegara Malaysia ; dan

2. Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnyaLIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah(SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM.

 

 

1

 

 

 

DIPLOMA TEKNOLOGI BERASASKAN KAYU F2042 

06 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:

Chemistry Physics

Biology

Additional Science

Sains Pertanian

1

Page 2: Syarat khas program pengajian 1

Science

Aplikasi Elektrik dan Elektronik

Automotif Elektrik dan Diesel

Automotif Kenderaan

Bahan Binaan

Fundamental of Programming

Geografi

Grafik Berkomputer

Information and Communication Technolgy

Lukisan Kejuruteraan

Pendidikan Seni Visual

Pengajian Kejuruteraan Awam

Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

Penyamanan Udara

Penyejukan

Pemesinan Berkomputer

Programming and Development Tools

Prinsip Elektrik dan Elektronik

Reka Cipta

Teknologi Binaan

Teknologi Kejuruteraan

Teknologi Maklumat

Additional Mathematics; DAN

3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

2

Page 3: Syarat khas program pengajian 1

 

 

 

2

 

 

 

DIPLOMA REKA BENTUK FESYEN DAN PAKAIAN F2161 

06 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mana-mana LIMA (5) mata pelajaran; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran berikut :

Mathematics atau Additional Mathematics

Bahasa Inggeris

Pendidikan Seni Visual atau Pendidikan Seni atau Lukisan Kejuruteraan; DAN

3. Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

3

 

 

 

DIPLOMA REKA BENTUK GRAFIK F2162 

06 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mana-mana LIMA (5) mata pelajaran; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran berikut :

Mathematics atau Additional Mathematics

Bahasa Inggeris

Pendidikan Seni Visual atau Pendidikan Seni atau Lukisan Kejuruteraan; DAN

3. Calon tidak buta warna dan tidak cacat

3

Page 4: Syarat khas program pengajian 1

anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

4

 

 

 

DIPLOMA AKAUNTANSI F2210 

06 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambil kira.

 

 

 

5

 

 

 

DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN F2220 

06 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambil kira.

 

     

4

Page 5: Syarat khas program pengajian 1

 

6

 

 

DIPLOMA INSURANS F2222 

06 Semester 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambil kira.

 

 

 

7

 

 

 

DIPLOMA KEWANGAN DAN PERBANKAN F2223 

06 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambil kira.

 

 

 

 

 

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

5

Page 6: Syarat khas program pengajian 1

8 DIPLOMA PEMASARAN F2224 

06 Semester 

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambil kira.

 

 

 

9

 

 

 

DIPLOMA PERNIAGAAN ANTARABANGSA F2225 

06 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambil kira.

 

 

 

10

 

 

 

DIPLOMA PENGURUSAN PERUNCITAN F2228 

06 Semester

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian

6

Page 7: Syarat khas program pengajian 1

  (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambil kira.

 

 

 

11

 

 

 

DIPLOMA KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM F2229 

06 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambil kira.

 

 

 

12

 

 

 

DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN F2241 

06 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian

7

Page 8: Syarat khas program pengajian 1

(Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambil kira.

4. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

13

 

 

 

DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL DAN KATERING F2244 

06 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambil kira.

4. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

14

 

 

 

DIPLOMA PENGURUSAN ACARA F2280 

06 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

8

Page 9: Syarat khas program pengajian 1

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambil kira.

4. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

15

 

 

 

DIPLOMA SENI BINA F2300 

06 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:

Chemistry Physics

Biology

Additional Science

Sains Pertanian

Science

Aplikasi Elektrik dan Elektronik

Automotif Elektrik dan Diesel

Automotif Kenderaan

Bahan Binaan

Fundamental of Programming

Geografi

Grafik Berkomputer

Information and Communication

9

Page 10: Syarat khas program pengajian 1

Technolgy

Lukisan Kejuruteraan

Pendidikan Seni Visual

Pengajian Kejuruteraan Awam

Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

Penyamanan Udara

Penyejukan

Pemesinan Berkomputer

Programming and Development Tools

Prinsip Elektrik dan Elektronik

Reka Cipta

Teknologi Binaan

Teknologi Kejuruteraan

Teknologi Maklumat

Additional Mathematics; DAN

3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

 

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

10

Page 11: Syarat khas program pengajian 1

16  

DIPLOMA GEOMATIK F2310 

06 Semester 

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:

Chemistry Physics

Biology

Additional Science

Sains Pertanian

Science

Aplikasi Elektrik dan Elektronik

Automotif Elektrik dan Diesel

Automotif Kenderaan

Bahan Binaan

Fundamental of Programming

Geografi

Grafik Berkomputer

Information and Communication Technolgy

Lukisan Kejuruteraan

Pendidikan Seni Visual

Pengajian Kejuruteraan Awam

Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

11

Page 12: Syarat khas program pengajian 1

Penyamanan Udara

Penyejukan

Pemesinan Berkomputer

Programming and Development Tools

Prinsip Elektrik dan Elektronik

Reka Cipta

Teknologi Binaan

Teknologi Kejuruteraan

Teknologi Maklumat

Additional Mathematics; DAN

3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

17

 

 

 

DIPLOMA REKA BENTUK INDUSTRI F2405 

06 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mana-mana LIMA (5) mata pelajaran; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran berikut :

Mathematics atau Additional Mathematics

Bahasa Inggeris

Pendidikan Seni Visual atau Pendidikan

12

Page 13: Syarat khas program pengajian 1

Seni atau Lukisan Kejuruteraan; DAN

3. Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

18

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM F2410 

06 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:

Chemistry Physics

Biology

Additional Science

Sains Pertanian

Science

Aplikasi Elektrik dan Elektronik

Automotif Elektrik dan Diesel

Automotif Kenderaan

Bahan Binaan

Fundamental of Programming

Geografi

Grafik Berkomputer

Information and Communication Technolgy

13

Page 14: Syarat khas program pengajian 1

Lukisan Kejuruteraan

Pendidikan Seni Visual

Pengajian Kejuruteraan Awam

Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

Penyamanan Udara

Penyejukan

Pemesinan Berkomputer

Programming and Development Tools

Prinsip Elektrik dan Elektronik

Reka Cipta

Teknologi Binaan

Teknologi Kejuruteraan

Teknologi Maklumat

Additional Mathematics; DAN

3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

19

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian

14

Page 15: Syarat khas program pengajian 1

PERKHIDMATAN BANGUNAN F2412 

06 Semester 

Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:

Chemistry Physics

Biology

Additional Science

Sains Pertanian

Science

Aplikasi Elektrik dan Elektronik

Automotif Elektrik dan Diesel

Automotif Kenderaan

Bahan Binaan

Fundamental of Programming

Geografi

Grafik Berkomputer

Information and Communication Technolgy

Lukisan Kejuruteraan

Pendidikan Seni Visual

Pengajian Kejuruteraan Awam

Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

Penyamanan Udara

Penyejukan

15

Page 16: Syarat khas program pengajian 1

Pemesinan Berkomputer

Programming and Development Tools

Prinsip Elektrik dan Elektronik

Reka Cipta

Teknologi Binaan

Teknologi Kejuruteraan

Teknologi Maklumat

Additional Mathematics; DAN

3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

20

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKATRONIK F2423 

06 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:

Chemistry Physics

Biology

Additional Science

16

Page 17: Syarat khas program pengajian 1

Sains Pertanian

Science

Aplikasi Elektrik dan Elektronik

Automotif Elektrik dan Diesel

Automotif Kenderaan

Bahan Binaan

Fundamental of Programming

Geografi

Grafik Berkomputer

Information and Communication Technolgy

Lukisan Kejuruteraan

Pendidikan Seni Visual

Pengajian Kejuruteraan Awam

Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

Penyamanan Udara

Penyejukan

Pemesinan Berkomputer

Programming and Development Tools

Prinsip Elektrik dan Elektronik

Reka Cipta

Teknologi Binaan

Teknologi Kejuruteraan

Teknologi Maklumat

Additional Mathematics; DAN

17

Page 18: Syarat khas program pengajian 1

3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

21

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK F2425 

06 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:

Chemistry Physics

Biology

Additional Science

Sains Pertanian

Science

Aplikasi Elektrik dan Elektronik

Automotif Elektrik dan Diesel

Automotif Kenderaan

Bahan Binaan

Fundamental of Programming

Geografi

18

Page 19: Syarat khas program pengajian 1

Grafik Berkomputer

Information and Communication Technolgy

Lukisan Kejuruteraan

Pendidikan Seni Visual

Pengajian Kejuruteraan Awam

Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

Penyamanan Udara

Penyejukan

Pemesinan Berkomputer

Programming and Development Tools

Prinsip Elektrik dan Elektronik

Reka Cipta

Teknologi Binaan

Teknologi Kejuruteraan

Teknologi Maklumat

Additional Mathematics; DAN

3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

     

19

Page 20: Syarat khas program pengajian 1

 

22

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL F2430 

06 Semester 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:

Chemistry Physics

Biology

Additional Science

Sains Pertanian

Science

Aplikasi Elektrik dan Elektronik

Automotif Elektrik dan Diesel

Automotif Kenderaan

Bahan Binaan

Fundamental of Programming

Geografi

Grafik Berkomputer

Information and Communication Technolgy

Lukisan Kejuruteraan

Pendidikan Seni Visual

Pengajian Kejuruteraan Awam

Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

20

Page 21: Syarat khas program pengajian 1

Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

Penyamanan Udara

Penyejukan

Pemesinan Berkomputer

Programming and Development Tools

Prinsip Elektrik dan Elektronik

Reka Cipta

Teknologi Binaan

Teknologi Kejuruteraan

Teknologi Maklumat

Additional Mathematics; DAN

3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

23

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) F2432 

06 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:

Chemistry

21

Page 22: Syarat khas program pengajian 1

Physics

Biology

Additional Science

Sains Pertanian

Science

Aplikasi Elektrik dan Elektronik

Automotif Elektrik dan Diesel

Automotif Kenderaan

Bahan Binaan

Fundamental of Programming

Geografi

Grafik Berkomputer

Information and Communication Technolgy

Lukisan Kejuruteraan

Pendidikan Seni Visual

Pengajian Kejuruteraan Awam

Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

Penyamanan Udara

Penyejukan

Pemesinan Berkomputer

Programming and Development Tools

Prinsip Elektrik dan Elektronik

Reka Cipta

Teknologi Binaan

22

Page 23: Syarat khas program pengajian 1

Teknologi Kejuruteraan

Teknologi Maklumat

Additional Mathematics; DAN

3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

24

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) F2434 

06 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:

Chemistry Physics

Biology

Additional Science

Sains Pertanian

Science

Aplikasi Elektrik dan Elektronik

Automotif Elektrik dan Diesel

Automotif Kenderaan

23

Page 24: Syarat khas program pengajian 1

Bahan Binaan

Fundamental of Programming

Geografi

Grafik Berkomputer

Information and Communication Technolgy

Lukisan Kejuruteraan

Pendidikan Seni Visual

Pengajian Kejuruteraan Awam

Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

Penyamanan Udara

Penyejukan

Pemesinan Berkomputer

Programming and Development Tools

Prinsip Elektrik dan Elektronik

Reka Cipta

Teknologi Binaan

Teknologi Kejuruteraan

Teknologi Maklumat

Additional Mathematics; DAN

3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak cacat anggota yang

24

Page 25: Syarat khas program pengajian 1

menyukarkan kerja amali.

 

 

 

25

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL(PEMBUNGKUSAN) F2435 

06 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:

Chemistry Physics

Biology

Additional Science

Sains Pertanian

Science

Aplikasi Elektrik dan Elektronik

Automotif Elektrik dan Diesel

Automotif Kenderaan

Bahan Binaan

Fundamental of Programming

Geografi

Grafik Berkomputer

Information and Communication Technolgy

Lukisan Kejuruteraan

Pendidikan Seni Visual

25

Page 26: Syarat khas program pengajian 1

Pengajian Kejuruteraan Awam

Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

Penyamanan Udara

Penyejukan

Pemesinan Berkomputer

Programming and Development Tools

Prinsip Elektrik dan Elektronik

Reka Cipta

Teknologi Binaan

Teknologi Kejuruteraan

Teknologi Maklumat

Additional Mathematics; DAN

3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

26

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PENYAMANAN UDARA DAN PENYEJUKBEKUAN) 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

26

Page 27: Syarat khas program pengajian 1

F2436 

06 Semester 

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:

Chemistry Physics

Biology

Additional Science

Sains Pertanian

Science

Aplikasi Elektrik dan Elektronik

Automotif Elektrik dan Diesel

Automotif Kenderaan

Bahan Binaan

Fundamental of Programming

Geografi

Grafik Berkomputer

Information and Communication Technolgy

Lukisan Kejuruteraan

Pendidikan Seni Visual

Pengajian Kejuruteraan Awam

Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

Penyamanan Udara

Penyejukan

Pemesinan Berkomputer

Programming and Development Tools

27

Page 28: Syarat khas program pengajian 1

Prinsip Elektrik dan Elektronik

Reka Cipta

Teknologi Binaan

Teknologi Kejuruteraan

Teknologi Maklumat

Additional Mathematics; DAN

3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

27

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (BAHAN) F2437 

06 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:

Chemistry Physics

Biology

Additional Science

Sains Pertanian

Science

28

Page 29: Syarat khas program pengajian 1

Aplikasi Elektrik dan Elektronik

Automotif Elektrik dan Diesel

Automotif Kenderaan

Bahan Binaan

Fundamental of Programming

Geografi

Grafik Berkomputer

Information and Communication Technolgy

Lukisan Kejuruteraan

Pendidikan Seni Visual

Pengajian Kejuruteraan Awam

Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

Penyamanan Udara

Penyejukan

Pemesinan Berkomputer

Programming and Development Tools

Prinsip Elektrik dan Elektronik

Reka Cipta

Teknologi Binaan

Teknologi Kejuruteraan

Teknologi Maklumat

Additional Mathematics; DAN

3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

29

Page 30: Syarat khas program pengajian 1

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

28

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN PERKAPALAN# F2438 

07 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics; DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Additional Mathematicsatau Physics atau Science; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran berikut:

Geografi Pendidikan Seni Visual

Perdagangan

Prinsip Perakaunan

Ekonomi Asas

Lukisan Kejuruteraan

Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

Pengajian Kejuruteraan Awam

Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

30

Page 31: Syarat khas program pengajian 1

Reka Cipta

Teknologi Kejuruteraan

Information and Communication Technology

Chemistry

Biology

Additional Science

English for Science and Technology

Pendawaian Domestik

Kimpalan Arka dan Gas

Menservis Peralatan Elektrik Domestik

Bahan Binaan

Teknologi Binaan

Prinsip Elektrik dan Elektronik

Aplikasi Elektrik dan Elektronik

Pemesinan Berkomputer

Amalan Bengkel Mekanikal

Penyejukan

Penyamanan Udara

Automotif Kenderaan

Automotif Elektrik dan Diesel

ATAUMana-mana mata pelajaran yang belum diambilkira di perkara 3.

5. Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja amali

6. Lulus ujian buta warna

31

Page 32: Syarat khas program pengajian 1

7. Calon LELAKI sahaja

8. Lulus temuduga

 

 

 

29

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KAWALAN) F2460 

06 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:

Chemistry Physics

Biology

Additional Science

Sains Pertanian

Science

Aplikasi Elektrik dan Elektronik

Automotif Elektrik dan Diesel

Automotif Kenderaan

Bahan Binaan

Fundamental of Programming

Geografi

Grafik Berkomputer

Information and Communication Technolgy

Lukisan Kejuruteraan

32

Page 33: Syarat khas program pengajian 1

Pendidikan Seni Visual

Pengajian Kejuruteraan Awam

Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

Penyamanan Udara

Penyejukan

Pemesinan Berkomputer

Programming and Development Tools

Prinsip Elektrik dan Elektronik

Reka Cipta

Teknologi Binaan

Teknologi Kejuruteraan

Teknologi Maklumat

Additional Mathematics; DAN

3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

30

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMPUTER) 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata

33

Page 34: Syarat khas program pengajian 1

F2461 

06 Semester 

pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:

Chemistry Physics

Biology

Additional Science

Sains Pertanian

Science

Aplikasi Elektrik dan Elektronik

Automotif Elektrik dan Diesel

Automotif Kenderaan

Bahan Binaan

Fundamental of Programming

Geografi

Grafik Berkomputer

Information and Communication Technolgy

Lukisan Kejuruteraan

Pendidikan Seni Visual

Pengajian Kejuruteraan Awam

Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

Penyamanan Udara

Penyejukan

Pemesinan Berkomputer

34

Page 35: Syarat khas program pengajian 1

Programming and Development Tools

Prinsip Elektrik dan Elektronik

Reka Cipta

Teknologi Binaan

Teknologi Kejuruteraan

Teknologi Maklumat

Additional Mathematics; DAN

3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

31

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI) F2462 

06 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:

Chemistry Physics

Biology

Additional Science

Sains Pertanian

35

Page 36: Syarat khas program pengajian 1

Science

Aplikasi Elektrik dan Elektronik

Automotif Elektrik dan Diesel

Automotif Kenderaan

Bahan Binaan

Fundamental of Programming

Geografi

Grafik Berkomputer

Information and Communication Technolgy

Lukisan Kejuruteraan

Pendidikan Seni Visual

Pengajian Kejuruteraan Awam

Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

Penyamanan Udara

Penyejukan

Pemesinan Berkomputer

Programming and Development Tools

Prinsip Elektrik dan Elektronik

Reka Cipta

Teknologi Binaan

Teknologi Kejuruteraan

Teknologi Maklumat

Additional Mathematics; DAN

36

Page 37: Syarat khas program pengajian 1

3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

32

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (PERUBATAN) F2463 

06 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atauAdditional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:

Chemistry Physics

Biology

Additional Science

Sains Pertanian

Science

Aplikasi Elektrik dan Elektronik

Automotif Elektrik dan Diesel

Automotif Kenderaan

Bahan Binaan

Fundamental of Programming

Geografi

37

Page 38: Syarat khas program pengajian 1

Grafik Berkomputer

Information and Communication Technolgy

Lukisan Kejuruteraan

Pendidikan Seni Visual

Pengajian Kejuruteraan Awam

Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

Penyamanan Udara

Penyejukan

Pemesinan Berkomputer

Programming and Development Tools

Prinsip Elektrik dan Elektronik

Reka Cipta

Teknologi Binaan

Teknologi Kejuruteraan

Teknologi Maklumat

Additional Mathematics; DAN

3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

     

38

Page 39: Syarat khas program pengajian 1

 

33

 

 

DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (RANGKAIAN) F2807 

06 Semester 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam LIMA (5) mata pelajaran termasukMathematics atau Additional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

3. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

34

 

 

 

DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (PENGATURCARAAN) F2808 

06 Semester 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam LIMA (5) mata pelajaran termasukMathematics atau Additional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

3. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 

35

 

 

 

DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KESELAMATAN

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDAN

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam LIMA (5) mata pelajaran

39

Page 40: Syarat khas program pengajian 1

MAKLUMAT) F2809 

06 Semester 

termasukMathematics atau Additional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

40