syarat khas kemasukan program ... pelajaran lain tidak termasuk pengajian am, dan lulus spm/ setaraf

Download SYARAT KHAS KEMASUKAN PROGRAM ... pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am, DAN Lulus SPM/ Setaraf

Post on 02-Mar-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SYARAT KHAS

  KEMASUKAN PROGRAM FAKULTI PERAKAUNAN

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

 • AC110 – DIPLOMA PERAKAUNAN (DIA)

  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI

  dengan mendapat Gred B dalam mata

  pelajaran Bahasa Inggeris, DAN

  Minima Gred C+ dalam mate pelajaran

  Matematik/Matematik Tambahan

  LEPASAN SPM

  Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra

  Diploma Perdagangan (BA002/BA003)

  dari UiTM dengan mendapat minima

  HPNG 3.50, DAN

  Kepujian Matematik dan Bahasa

  Inggeris di peringkat SPM

  • Lulus MQA (ujian Aptitud dan

  Penilaian Portfolio).

  • Berumur tidak kurang daripada 20

  tahun pada tahun permohonan.

  • Pengalaman bekerja dalam bidang

  perakaunan sekurang-kurangnya lima

  (5) tahun.

  • Lulus temu duga peringkat Fakulti

  LEPASAN APEL*

  Lulus Sijil Politeknik/IKM atau dari

  institusi lain yang diiktiraf setaraf

  dengannya oleh Kerajaan Malaysia

  dalam bidang perakaunan dengan

  mendapat minima HPNG 3.50, DAN

  Lulus SPM/Setaraf yang diiktiraf

  setaraf dengannya oleh Kerajaan

  Malaysia dengan mendapat EMPAT (4)

  kepujian termasuk Bahasa Inggeris

  minima Gred B/Matematik/Matematik

  Tambahan

  LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/

  IKM/INSTITUSI LAIN

  LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM

  APEL - ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING

 • AC120 – DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT

  PERAKAUNAN (DAIS)

  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI

  dengan mendapat kepujian dalam mata

  pelajaran Matematik DAN Bahasa

  Inggeris dengan mendapat minima Gred

  B, DAN lulus Matematik Tambahan

  LEPASAN SPM

  • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian

  Portfolio).

  • Berumur tidak kurang daripada 20

  tahun pada tahun permohonan.

  • Pengalaman bekerja dalam bidang

  perakaunan sekurang-kurangnya lima

  (5) tahun.

  • Lulus temu duga peringkat Fakulti

  LEPASAN APEL*

  APEL - ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING

 • AC220 – SARJANA MUDA PERAKAUNAN

  DENGAN KEPUJIAN

  Mendapat sekurang-kurangnya

  PNGK 3.00

  Gred B (NGMP 3.00) dalam Perakaunan /

  Ekonomi dan mana-mana satu (1) mata

  pelajaran lain tidak termasuk Pengajian

  Am, DAN

  Lulus SPM/ Setaraf dengan mendapat

  empat (4) kepujian termasuk Matematik

  / Matematik Tambahan / Matematik

  Kertas Julai, DAN

  Malaysian University English Test (MUET)

  Band 3

  LEPASAN STPM

  Mendapat sekurang-kurangnya

  PNGK 3.00

  Gred B (3.00) dalam dua (2) mata

  pelajaran termasuk Perakaunan /

  Ekonomi dan gred C (2.00) dalam satu

  (1) mata pelajaran lain, DAN

  Lulus SPM/ Setaraf dengan empat (4)

  kepujian termasuk Matematik /

  Matematik Tambahan, DAN

  Malaysian University English Test (MUET)

  Band 3

  LEPASAN MATRIKULASI KPM/

  ASASI UiTM/ ASASI UM

  LEPASAN DIPLOMA IPT

  YANG DIIKTIRAF

  APEL - ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING

  CGPA 3.50 Diploma Perakaunan, ATAU

  CGPA 3.00 Diploma Perakaunan dengan

  dua (2) tahun pengalaman kerja dalam

  bidang berkaitan perakaunan /

  kewangan, DAN

  Malaysian University English Test (MUET)

  Band 3

 • AC220 – SARJANA MUDA PERAKAUNAN

  DENGAN KEPUJIAN

  Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00

  bagi Diploma Perakaunan / Diploma Sistem

  Maklumat Perakaunan

  ATAU

  Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50

  bagi Diploma Perakaunan / Diploma Sistem

  Maklumat Perakaunan dengan dua (2) tahun

  pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan

  perakaunan / kewangan

  ATAU

  Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50

  bagi Diploma Pengajian Perniagaan / Diploma

  Pengurusan Perbankan / Diploma Analisis

  Pelaburan dari Fakulti Pengurusan Perniagaan

  DAN

  Malaysian University English Test (MUET) Band 3

  LEPASAN DIPLOMA UiTM LEPASAN APEL*

  *APEL - ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING

  • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian

  Portfolio).

  • Berumur tidak kurang daripada 25 tahun

  pada tahun permohonan.

  • Pengalaman bekerja dalam bidang

  perakaunan sekurang-kurangnya lima (7)

  tahun.

  • Lulus temu duga peringkat Fakulti

  DAN

  Malaysian University English Test Band 3

 • AC150 – CERTIFIED ACCOUNTING

  TECHNICIANS (CAT)

  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI

  dengan mendapat minima dalam

  mata pelajaran:

  Gred A - dalam Matematik

  Gred B - dalam Bahasa Inggeris

  Gred A - dalam mana-mana tiga (3)

  mata pelajaran lain

  DAN

  Lulus temu duga dan ujian yang

  dikendalikan oleh Fakulti

  LEPASAN SPM

  Lulus temu duga dan ujian yang

  dikendalikan oleh Fakulti

  Tertakluk kepada syarat yang

  ditetapkan oleh Badan Profesional

  berkenaan.

  (Terbuka kepada calon yang sedang

  ATAU memiliki sebahagian keputusan

  CAT ATAU CBA boleh memohon)

  LEPASAN PERINGKAT ASAS

  (FOUNDATION)INSTITUSI

  PENGAJIAN TINGGI LAIN

  YANG DIIKTIRAF OLEH

  KERAJAAN MALAYSIA

  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dan

  Gred A dalam Empat (4) mata

  pelajaran termasuk English Language/

  First Language English dan Mathematics

  DAN

  Lulus temu duga dan ujian yang

  dikendalikan oleh Fakulti

  LEPASAN O LEVEL

 • AC551 – THE ASSOCIATION OF CHARTERED

  CERTIFIED ACCOUNTANTS (UK) (ACCA)

  CGPA 3.00 Diploma Perakaunan /

  Diploma Sistem Maklumat

  Perakaunan

  DAN

  Lulus temu duga dan ujian yang

  dikendalikan oleh Fakulti

  Tertakluk kepada syarat yang

  ditetapkan oleh Badan Profesional

  Berkenaan

  LEPASAN DIPLOMA UiTM

  CGPA 2.75 Sarjana Muda dalam

  bidang Perakaunan/ Kewangan/

  Pelaburan

  DAN

  Lulus temu duga dan ujian yang

  dikendalikan oleh Fakulti

  Tertakluk kepada syarat yang

  ditetapkan oleh Badan Profesional

  berkenaan.

  LEPASAN SARJANA

  MUDA UiTM

  CGPA 2.75 Sarjana Muda dalam bidang

  Perakaunan/ Kewangan/ Pelaburan

  DAN

  Lulus temu duga dan ujian yang

  dikendalikan oleh Fakulti

  Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan

  oleh Badan Profesional berkenaan.

  LEPASAN SARJANA MUDA

  INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI

  LAIN YANG DIIKTIRAF OLEH

  KERAJAAN MALAYSIA

 • AC551 – THE ASSOCIATION OF CHARTERED

  CERTIFIED ACCOUNTANTS (UK) (ACCA)

  CGPA 3.00 Diploma Perakaunan/ Diploma

  Pengurusan Maklumat Perakaunan

  DAN

  Lulus temu duga dan ujian yang

  dikendalikan oleh Fakulti

  Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan

  oleh Badan Profesional berkenaan

  LEPASAN DIPLOMA IPT

  YANG DIIKTIRAF

  Memiliki keputusan CAT dengan markah

  purata minima 60%

  DAN

  Lulus temu duga dan ujian yang

  dikendalikan oleh Fakulti.

  Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan

  oleh Badan Profesional berkenaan

  Nota: Terbuka kepada calon semester

  akhir CAT

  LEPASAN PERINGKAT ASAS

  (FOUNDATION)INSTITUSI

  PENGAJIAN TINGGI LAIN

  YANG DIIKTIRAF OLEH

  KERAJAAN MALAYSIA

  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dan

  Gred A dalam Dua (2) mata pelajaran

  termasuk Matematik DAN Lulus temu

  duga dan ujian yang dikendalikan oleh

  Fakulti

  LEPASAN A LEVEL

  PNGK 3.50 dan Gred B+ dalam mata

  pelajaran Matenmatik DAN

  Malaysian University English Test Band 3

  DAN Lulus temu duga dan ujian yang

  dikendalikan oleh Fakulti

  LEPASAN ASASI UiTM, ASASI

  SAINS UM, MATRIKULASI

  KPM YANG DIIKTIRAF OLEH

  KERAJAAN MALAYSIA

 • PATHWAY TO

  PROFESSIONAL

  QUALIFICATION

 • SPM

  Bachelor of

  Accountancy

  3 years

  Professional Qualification

  (ACCA) (MQA/FA 9039)

  2.5 years

  Diploma

  2.5 years

  Certified Accounting

  Technician (CAT)

  1 year

  Diploma

  2.5 years

  Professional Qualification

  (ACCA) (MQA/FA 9039)

  Duration : 1 year

  Matriculation

  1 year

  Professional Qualification

  (ACCA) (MQA/FA 9039)

  3 years

  Professional Qualification

  (ACCA) (MQA/FA 9039)

  2.5 years

  FROM SPM ROUTE

 • Any of the TWO (2) following FAU – Foundations in Audit

  FTX – Foundations in Taxation

  FFM – Foundations in Financial

  Management

  FA1 – Recording Financial Transactions

  MA1 – Management Information

  FA2 – Maintaining Financial Records

  MA2 – Managing Costs and Finances

  FAB – Accountant in Business

  FFA – Financial Accounting

  FMA – Management Accounting

  Study duration : 1 to 1.5 years

  The CAT Qualification Syllabus

  ALL exams are

  computer based (CBE)

 • Matriculation

  Bachelor of

  Accountancy

  Duration : 4 years

  Professional

  Qualification (ACCA) (MQA/FA 9039)

  Durat

Recommended

View more >