syarat kemasukan program pengajian asasi um 2014

Download Syarat Kemasukan Program Pengajian Asasi Um 2014

Post on 19-Nov-2015

31 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

syarat-kemasukan-program-pengajian-asasi-um-2014

TRANSCRIPT

 • PROGRAM PENGAJIAN YANG DITAWARKANAkademi Pengajian Islam menawarkan program pengajian seperti berikut:

  Asasi Pengajian Islam 2 semester

  Asasi Pengajian Islam dan Sains

  4 semester

  Pusat Asasi Sains menawarkan program pengajian seperti berikut:

  Asasi Sains (Hayat) 2 semester

  Asasi Sains (Fizikal) 2 semester

  Asasi Alam Bina 2 semester

  Rancangan Persediaan Khas (Jepun)

  4 semester

  PROGRAM ASASI PENGAJIAN ISLAMPengambilan pelajar adalah melalui Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (BPKP), Kementerian Pendidikan Malaysia. Pelajar Asasi Pengajian Islam hanya akan disalurkan kepada Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya sahaja untuk mengikuti Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Syariah, Usuluddin, Pendidikan Islam di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

  PROGRAM ASASI PENGAJIAN ISLAM DAN SAINSMulai 2003/2004, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Nilam Puri telah menawarkan Program Asasi Pengajian Islam dan Sains. Pengambilan pelajar adalah melalui Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (BPKP), Kementerian Pendidikan Malaysia. Tempoh pengajian adalah 4 semester yang akan dilaksanakan di kampus Nilam Puri, Kelantan selama 2 semester dan 2 semester lagi akan dijalankan di kampus induk Kuala Lumpur. Pelajar-pelajar yang lulus dan tamat pengajian akan mengikuti program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam & Sains serta Sarjana Muda Pengajian Islam & Teknologi Maklumat di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

  PROGRAM ASASI SAINS / ASASI ALAM BINAPengambilan pelajar adalah melalui Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (BPKP), Kementerian Pendidikan Malaysia. Setelah tamat Program Asasi Sains, pelajar-pelajar berpeluang melanjutkan pengajian ke program Ijazah Sarjana Muda di IPTA seluruh Malaysia.

  Pelajar-pelajar yang lulus dan tamat pengajian Asasi Alam Bina akan mengikuti program Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Senibina, Ukur Bahan, Ukur Bangunan, Pengurusan Harta Tanah dan Perancangan Bandar dan Wilayah di Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya.

  PROGRAM RANCANGAN PERSEDIAAN KHAS (JEPUN)Program Rancangan Persediaan Khas ke Jepun (RPKJ) adalah program intensif dua (2) tahun yang dijalankan oleh Pusat Asasi Sains dengan kerjasama pihak Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan kerajaan Jepun. Pengambilan pelajar untuk mengikuti program ini adalah melalui Unit Pembangunan Sebelum Perkhidmatan (Luar Negara II), Bahagian Pembangunan Modal Insan, JPA.

  SYARAT-SYARAT KEMASUKANPROGRAM ASASI PENGAJIAN ISLAM (Terbuka)(M0711)i. Warganegara Malaysia danii. Lulus Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia

  (SPM) atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya Lima (5) Kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus Sejarah.

  iii. Program ini terbuka kepada pelajar lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) aliran Sastera dan aliran Sains.

  Aliran Sainsi. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian

  dengan Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab.

  ii. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dengan Gred B pada peringkat SPM dalam salah SATU (1) mata pelajaran berikut: PendidikanIslam PendidikanAl-QurandanAs-Sunnah PendidikanSyariahIslamiah TasawwurIslam

  iii. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dengan Gred B pada peringkat SPM dalam TIGA (3) daripada mata pelajaran berikut: Physics Chemistry Biology AdditionalMathematics SainsPertanian InformationandCommunication

  Technology Geografi Mathematics

  iiv. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.

  v. Lulus temu duga

  Aliran Sasterai. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian

  dengan Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab.

  ii. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dengan Gred B pada peringkat SPM dalam mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut: PendidikanIslam PendidikanAl-QurandanAs-Sunnah PendidikanSyariahIslamiah TasawwurIslam

  iii. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dengan Gred B pada peringkat SPM dalam mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut: Science/AdditionalScience KesusasteraanMelayu Geografi Mathematics SainsPertanian Perdagangan EkonomiAsas PrinsipPerakaunan InformationandCommunication

  Technologyiv. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada

  peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.

  v. Lulus temu duga

  PROGRAM ASASI PENGAJIAN ISLAM DAN SAINS (Terbuka) (M0710)i. Warganegara Malaysia danii. Lulus Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia

  (SPM) atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya Lima (5) Kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus Sejarah.

  Aliran Sainsi. Mendapat kepujian dengan Gred B pada

  peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab.

  ii. Mendapat kepujian dengan Gred B pada peringkat SPM dalam salah SATU (1) mata pelajaran berikut: PendidikanIslam PendidikanAl-QurandanAs-Sunnah PendidikanSyariahIslamiah TasawwurIslam

  iii. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dengan Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics.

  iv. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dengan Gred B pada peringkat SPM dalam mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut: Physics Chemistry

  Biology Mathematics/AdditionalMathematics SainsPertanian InformationandCommunication

  Technology Geografi

  v. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.

  vi. Lulus temu duga.

  PROGRAM ASASI SAINS (Calon Bumiputera) WarganegaraMalaysiadan LulusPeperiksaanSijilPelajaranMalaysia

  (SPM) atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya Lima (5) Kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus Sejarah.

  Asasi Sains Hayat (M0010)i. Mendapat sekurang-kurangnya Gred A-

  dalam mata pelajaran Biology.ii. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam

  semua mata pelajaran berikut: Mathematics AdditionalMathematics Physics Chemistry BahasaInggeris

  iii. Lulus temu duga

  Asasi Sains Fizikal (M0020)i. Mendapat sekurang-kurangnya Gred A-

  dalam mata pelajaran Mathematics.ii. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam

  semua mata pelajaran berikut: AdditionalMathematics Physics Chemistry BahasaInggeris

  iii. Lulus temu duga

  PROGRAM ASASI ALAM BINA (Calon Bumiputera) (M0300) WarganegaraMalaysiadan LulusPeperiksaanSijilPelajaranMalaysia

  (SPM) atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya Lima (5) Kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus Sejarah.

  PrograminiterbukakepadapelajarlulusanSijil Pelajaran Malaysia (SPM) aliran Sastera dan aliran Sains.

  Aliran Sainsi. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam

  mata pelajaran Mathematics dan Bahasa Inggeris.

  ii. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam TIGA (3) daripada mata pelajaran berikut:

  AdditionalMathematics Chemistry Physics PendidikanSeniVisual LukisanKejuruteraan PrinsipPerakaunan EkonomiAsas Perdagangan Geografi MataPelajaranTeknikal(Pengajian

  Kejuruteraan Awam/Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/Pengajian KejuruteraanElektrik&Elektronik/Teknologi Kejuruteraan)

  iii. Lulus temu duga

  Aliran Sasterai. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam

  mata pelajaran Mathematics / Additional Mathematics dan Bahasa Inggeris.

  ii. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam TIGA (3) daripada mata pelajaran berikut: PendidikanSeniVisual LukisanKejuruteraan PrinsipPerakaunan EkonomiAsas Perdagangan Geografi

  MataPelajaranTeknikal(PengajianKejuruteraan Awam/Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/Pengajian KejuruteraanElektrik&Elektronik/Teknologi Kejuruteraan)

  iii. Lulus temu duga

  RANCANGAN PERSEDIAAN KHAS (JEPUN) (Calon Bumiputera)Untuk kemasukan ke program ini, calon hendaklah:i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ii. Mendapat sekurang-kurangnya Gred A-

  dalam TUJUH (7) mata pelajaran berikut: BahasaMelayu Sejarah PendidikanIslamatauPendidikanAl-

  QurandanAs-SunnahatauPendidikanSyariah Islamiah atau Pendidikan Moral

  Physics Chemistry Biology AdditionalMathematics

  iii. Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- dalam mana-mana DUA (2) mata pelajaran selain dari mata pelajaran di atas.

  iv. CalonyangmempunyaiasasdalamBahasaJepun adalah digalakkan memohon.

  MAKLUMAN PENTING BERKENAAN TATACARA PERMOHONAN

  Kursus Nombor Unik ID Tarikh Permohonan Permohonan Online

  Asasi Pengajian Islam (M0711)

  Pembelian di Bank Simpanan Nasional (BSN) RM10.60

  20 Januari 2014 7 April 2014

  http://upu.moe.gov.my

  Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (BPKP)Jabatan Pengajian TinggiKementerian Pendidikan MalaysiaAras 4, No.2, Menara 2Jalan P5/6, Presint 5Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62000 W.P. Putrajaya

  Tel : 03-8870 6767 / 6777Faks : 03-8870 6864Email:upu@moe.gov.my

  Asasi Pengajian Islam dan Sains (M0710)

  Asasi Sains Hayat (M0010)

  Asasi Sains Fizikal (M0020)

  Asasi Alam Bina(M0300)

  Kursus Nombor Unik IDTarikh Permohonan Maklumat Lanjut

  Rancangan Persediaan Khas (Jepun)

  Permohonan boleh dibuat melalui aplikasi atas talian mulai tarikh keputusan SPM diumumkan secara rasmi. Tarikh tutup permohonan adalah tujuh (7) hari selepas permohonan dibuka.

  Bahagian Pembangunan Modal InsanJabatan Perkhidmatan Awam (JPA)Aras4-6,BlokC1,KompleksC,Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62510 WP Putrajaya

  Tel : 03-8885 3049Email:esila@jpa.gov.my

  PROGRAM-PROGRAM IJAZAH PERTAMA YANG LAYAK DIPOHON

  Kursus Program Ijazah Pertama

  Asasi Pengajian Islam (2 semester)

  Syariah(FiqhdanUsul,SainsPolitikIslam,SyariahdanEkonomi,AstronomiIslam), Pengurusan Muamalat, Usuluddin (Akidah dan Pemikiran Islam, DakwahdanPembangunanInsan,SejarahdanTamadunIslam,Al-QurandanHadith),SyariahdanUndang-undang,PendidikanIslam(PengajianAl-Quran,Pengajian Islam).

  Asasi Pengajian Islam dan Sains (4 semester)

  Pengajian Islam & Sains (Bioteknologi, Alam Sekitar), Pen

Recommended

View more >