senarai kod jabatan/ kod pusat tanggungjawab...

Click here to load reader

Post on 03-Sep-2019

37 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DIKEMASIKINI PADA 22/10/2015 (BIB)

  KOD BARU

  BIL. JABATAN KOD JB CATATAN

  1 Canselori J01.00.00 22/10/2015

  2 Pejabat Naib Canselor J01.01.00

  3 Pejabat Pentadbiran Naib Canselor J01.01.01

  4 Pejabat Hal Ehwal Korporat J01.03.00

  5 Majlis Profesor J01.04.00

  6 Pusat Kualiti & Pengurusan Risiko UTM (UTM QRiM) J01.06.00

  7 Pusat Islam J01.08.00

  8 Unit Audit Dalam J01.32.00

  9 UTM Technology Entrepreneurship Centre (UTM TEC) J01.33.00

  10 UTM International J01.34.00

  11 Pejabat Penasihat Undang-Undang J01.35.00

  KOD BARU

  BIL. JABATAN KOD JB CATATAN

  1 PENDAFTAR (PENDAFTAR) J02.00.00 18/02/2016

  2 Pejabat Pendaftar J02.01.00

  3 Bahagian Sumber Manusia (BSM) J02.02.00

  Bahagian Pembangunan Modal Insan J02.03.00 TIDAK AKTIF

  4 Bahagian Pengurusan Organisasi (BPO) J02.05.00

  5 Bahagian Keselamatan (BK) J02.06.00

  KOD BARU

  BIL. JABATAN KOD JB CATATAN

  1 BENDAHARI (BEND) J03.00.00

  2 Pejabat Bendahari J03.01.00

  3 Bahagian Komunikasi Korporat, Pemantauan Kewangan & Pentadbiran J03.02.00

  4 Unit Kewangan Pelajar J03.02.01

  5 Unit Penerimaan & Kawalan Kredit J03.02.02

  6 Unit Pengurusan Risiko & Komunikasi Korporat J03.02.03

  7 Unit Pengurusan & Pentadbiran Sumber Manusia J03.02.04

  8 Pejabat Kewangan Zon B J03.02.05

  9 Pejabat Kewangan Zon C J03.02.06

  10 Bahagian Bayaran, Rekod Harta & ICT J03.03.00

  11 Unit Bayaran J03.03.01

  12 Unit Amanah J03.03.02

  13 Unit Rekod Harta & Pelupusan J03.03.03

  14 Unit ICT & Pembangunan Sistem J03.03.04

  15 Bahagian Akaun, Belanjawan, Penerimaan & Pelaburan J03.04.00

  16 Unit Belanjawan J03.04.01

  17 Unit Akaun & Pelaburan J03.04.02

  18 Bahagian Pengurusan Perolehan J03.05.00

  19 Unit Perolehan Universiti J03.05.01

  20 Unit Pengurusan Perabot J03.05.02

  21 Unit Stor Pusat J03.05.03

  22 Bahagian Emolumen, Pinjaman & Cuti Belajar J03.06.00

  23 Unit Emolumen J03.06.01

  24 Unit Pinjaman & Cuti Belajar J03.06.02

  25 Unit Penjanaan Dana Universiti J03.07.00

  26 UTMFACES J03.07.02

  KOD BARU

  BIL. JABATAN KOD JB CATATAN/KEMASKINI

  1 PERPUSTAKAAN UTM J04.00.00 12/04/2017 2 PEJABAT PENTADBIRAN KETUA PUSTAKAWAN (PEJ KP) J04.01.00

  3 BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN (BTK) J04.02.00

  4 BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUMBER (BPS) J0403

  5 BAHAGIAN KATALOG, HADIAH DAN PERTUKARAN (BKHP) J0404

  6 BAHAGIAN PERKHIDMATAN MAKLUMAT DAN PENYELIDIKAN (BPMP) J0405

  7 BAHAGIAN PENGURUSAN KOLEKSI (BPK) J0406

  8 PEJABAT PENTADBIRAN PRZS (PEJ PRZS) J0408

  9 BAHAGIAN AUTOMASI (BA) J0409

  10 BAHAGIAN PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PENYELIDIKAN DAN SIRKULASI (BPMS) J0410

  11 BAHAGIAN REPOSITORI METADATA (BRM) J0411

  SENARAI KOD JABATAN/ KOD PUSAT TANGGUNGJAWAB

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  04 - PERPUSTAKAAN UTM

  03 - PEJABAT BENDAHARI

  01 - CANSELERI

  02 - PEJABAT PENDAFTAR

  SENARAI KOD JABATAN UNIVERSITI; PTJ - NAMA PTJ::1

  https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=5065eaffca04576dcaa39749173e5797 https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=8029d009e318d54c647a9f09fabbd862 https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=2799c5062bb8ff906d5e17e558374617 https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=99ee586c8b911d61d9804c406120e18c https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=f4240a16a64fbe53df1312490100cc62 https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=4340a55ccaeddcc28312c36f9b21a8c5 https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=1c2be95ecbfebe19fe503d99530fdeec https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=927fcb57faf50eceb089622abb749bc0 https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=255dafcda6e8537083bff3b856278bed https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=6245b2a54c4be07efa5e4c1661d98d71 https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=eb8bf5f11a6e0051e59108aab73604be https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=c67f189d9110ca5fc5ff18b59cea9f96 https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=e0cf700f4b4c643de71748c4d14f7c29 https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=857fbc4ec849be2b7c5e3bb5c7e9dc6b https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=d2097e7da549d061453988fa52eb1d0e https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=4bac4a6c749d1ec1e63f409c1c50f77f https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=67ce38cd820c4aca842eda626e15ea89 https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=5ed634315ef5ddb658c0a76061c789ad https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=36d82d95302747c3f7dc77f27d90dc6e https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=ef1e2746f9a994b9673ecd282aa4fced https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=d47dd2669c55bdb2ca5818c82d7169f9 https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=544f43d9ff0c43eada59438a60765993 https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=57bee7f155962621fc73ddad98bbec9f https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=43b3dd9744bbb47a34133260dd9e4ed3 https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=d1501cb9e0e0fa57f208268fe352502a https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=98c0f19c6be1c1d5ea9218c4355a548c https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=e4e7984a3a12be24e81727f13e5f379d https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=c187d490aeb44b5030ef10aa4d58d77b https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=0b2823ffd824ae9fa4a3b1308c55995a https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=9dca6c578668fc4297bfbbe6b6b1b5dd https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=4318be9ce599f4b491f0e125330ce349 https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=bd23967a112a72f4d8ea3ae03560a11c https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=8f920b722dbc8b7ee4844c2a0f2e0b07 https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=a658f3426fc0a76d44545040d48fdade

 • 12 BAHAGIAN PEMBANGUNAN GALERIUM (BPG) J0412

  13 BAHAGIAN PEMBANGUNAN MULTIMEDIA DAN DATA PENYELIDIKAN (BPMDP) J0413

  KOD BARU

  BIL. JABATAN KOD JB CATATAN

  1 Pejabat Harta Bina (PHB) J05.00.00 22/10/2015

  2 Bahagian Pentadbiran J05.01.00

  3 Bahagian Penyenggaraan & Ubahsuai J05.02.00

  4 Unit Awam J05.02.01

  5 Unit Elektrik J05.02.02

  6 Unit Mekanikal J05.02.03

  7 Unit Ubahsuai & Ruang J05.02.04

  8 Unit Landskap J05.02.05

  9 Bahagian Pembangunan J05.03.00

  10 Unit Perancangan J05.03.01

  11 Unit Pembinaan J05.03.02

  12 Bahagian Kontrak J05.04.00

  13 Unit Pembangunan J05.04.01

  14 Unit Penyenggaraan, Ubahsuai & Aset J05.04.02

  15 Bahagian Perkhidmatan J05.05.00

  16 Unit Pemasaran J05.05.01

  17 Unit Kenderaan J05.05.02

  18 Unit Aset J05.05.03

  19 Unit Eco-Tourism J05.05.04

  KOD BARU

  BIL. JABATAN KOD JB CATATAN

  1 Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa Dan Alumni J06.00.00 22/10/2015

  2 Unit Pengurusan Dan Kewangan J06.01 .00

  3 Unit Aktiviti J06.02.00

  4 Unit Perkhidmatan Dan Kemudahan Pelajar J06.03.00

  5 Unit Biasiswa J06.03.01

  6 Unit Tatatertib & Kebajikan J06.03.02

  7 Unit Kemudahan J06.03.03

  8 Pengurusan Asrama J06.03.04

  06 - Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa Dan Alumni

  05 - PEJABAT HARTA BINA (PHB)

  SENARAI KOD JABATAN UNIVERSITI; PTJ - NAMA PTJ::2

  https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=6462c01a7acf95a22488f1e20ec2c173 https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=5d026d760a2592a24b60c4d12d3a2f37 https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=41acff49a5407e367c00a63df7843266 https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_sessionUTM=c53f9e3ab9af1af0f1093a87b4694c76 https://hrfin.utm.my/smuselanggara/kod/kodptj.do?method=mtdPerincianKodPtjUpdate&_