segiempat sama sisi

Download Segiempat Sama Sisi

Post on 17-Feb-2018

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Segiempat Sama Sisi

  1/17

  Topik: Teselasi

  Menghasilkan teselasi menggunakan Segiempat Sama. Berikut adalah langkah-

  langkah pembinaannya menggunakan perisian GSP.

  Langkah 1:

  Tekan simbol Bulat untuk melukis bulatan.

  Langkah 2:

  Hasilkan eari!sisi segiempat sama. "engan highlight dua titik #titik tengah dan

  titik tepi bulatan$% selepas itu tekan &onstru't ( Segment.

 • 7/23/2019 Segiempat Sama Sisi

  2/17

  Langkah 3:

  Membina sudut perpendi'ular. Highlight garisan eari dan titik tengah% selepas itu

  tekan &onstru't ( Perpendi'ular )ine.

 • 7/23/2019 Segiempat Sama Sisi

  3/17

  Langkah 4:

  Membina sudut perpendi'ular. Highlight garisan eari dan titik bulatan bahagian

  atas% selepas itu tekan &onstru't ( Perpendi'ular )ine untuk membuat garisan

  melintang di bahagian atas.

 • 7/23/2019 Segiempat Sama Sisi

  4/17

  Langkah 5:

  Membina sudut perpendi'ular. Highlight garisan eari dan titik bulatan sebelah

  kanan% selepas itu tekan &onstru't ( Perpendi'ular )ine untuk membuat garisan

  sebelah kanan.

 • 7/23/2019 Segiempat Sama Sisi

  5/17

  Langkah 6:

  Me*arnakan segiempat sama seperti berikut. Highlight keempat-empat titik%

  selepas itu tekan &onstrut ( +uadrilateral interior.

 • 7/23/2019 Segiempat Sama Sisi

  6/17

  Langkah 7:

  Hilangkan semua garisan dan 'orak-'orak yang tidak mahu digunakan. Selepas

  itu% tekan display ( hide part obe't.

 • 7/23/2019 Segiempat Sama Sisi

  7/17

  Langkah 8:

  Mengandakan bilangan 'orak. Highlihgt kedua-dua titik ba*ah segiempat sama.

  Selepas itu tekan Trans,orm ( Mark e'tor. #garisan seperti ular akan mun'ul$.

 • 7/23/2019 Segiempat Sama Sisi

  8/17

  Langkah 9:

  Highlight seluruh segiempat% tekan Trans,orm ( Translate.

  #segiempat sama yang kedua akan mun'ul$

  Tekan perkataan translate.

 • 7/23/2019 Segiempat Sama Sisi

  9/17

  Langkah 10:

  ntuk tukarkan *arna 'orak% highlight 'orak tersebut kemudian right 'li'k% pilih

  *arna kegemaran.

 • 7/23/2019 Segiempat Sama Sisi

  10/17

  Langkah 11:

  )abelkan segiempat sama. Mula-mula tekan simbol /% 'li'k pada setiap bu'u

  segiempat. Sekiranya mahu tukar simbol huru,% tekan double 'li'k untuk tukar.

  Langkah 12:

 • 7/23/2019 Segiempat Sama Sisi

  11/17

  Mengandakan 'orak segiempat sama. Highlight titik pertama dan titik paling

  huung #bu'u$ di bahagian ba*ah segiempat% selepas itu tekan Trans,orm ( Mark

  e'tor.

  Langkah 13:

 • 7/23/2019 Segiempat Sama Sisi

  12/17

  Highlight semua segiempat sama tersebut% tekan Trans,orm ( Translate.

  Tekan perkataan translate.

 • 7/23/2019 Segiempat Sama Sisi

  13/17

  Langkah 14:

 • 7/23/2019 Segiempat Sama Sisi

  14/17

  langi langkah 01 dan 02 untuk mendapat 'orak segiempat yang lagi banyak.

  Langkah 15:

 • 7/23/2019 Segiempat Sama Sisi

  15/17

  Highlight titik B dan ". Tekan Trans,orm ( Mark e'tor.

  Langkah 16:

  Highlight semua 'orak segiempat sama% tekan Trans,orm ( Translate.

 • 7/23/2019 Segiempat Sama Sisi

  16/17

 • 7/23/2019 Segiempat Sama Sisi

  17/17

  )angkah yang sama diulangi untuk menghasilkan 'orak segiempat sama yang

  berlapis-lapis. &ontoh penghasilkan barisan segiempat sama kedua% highlight

  bu'u B ( " pada segiempat sama pertama% kemudian tekan Trans,orm% Mark

  e'tor. Selepas itu% highlight seluruh baris segiempat% tekan Trans,orm (

  Translate.

  Contoh:

View more