pengajian tamadun islam sejarah, pencapaian dan masa

Click here to load reader

Post on 29-Jan-2017

289 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PENGAJIAN TAMADUN ISLAM

  Sejarah, Pencapaian dan Masa Depannya

  Mohd. Liki Hamid (ed.)

  Terbitan Pertama 2002

  PTS PUBLICATIONS & DISTRIBUTOR SDN. BHD.

  TAKRIF DAN PRINSIP-PRINSIP TAMADUN

  Takrif tamadun

  A.Perspektif tamadun islam

  >Ibnu Khaldun kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkatan

  kemewahan dan minat kepada pelbagai aspek industri yang

  boleh mempertingkatkan kualitinya.

  B.Perspektif tamadun barat

  >Arnold Toynbee suatu sistem masyarakat yang dapat membantu manusia

  menambah hasil pengeluaran.

  C.Perspektif tamadun melayu

  >Abu Bakar Hamzah sesuatu yang lahir dan berkembang bersama-sama

  dengan kehidupan manusia(abstrak dan material).

  Prinsip-prinsip asas tamadun

  A.Sosioekonomi

  Kehidupan menetap >> pertumbuhan ekonomi >> peningkatan hasil

  pengeluaran >> pertambahan jumlah penduduk >> kepimpinan dan susun lapis

  sistem social >> pengkhususan kerja dan hasil kerja >> pertukaran hasil kerja.

  B.Interaksi manusia dan alam

  interaksi seseorang manusia dengan alam sehingga mencetuskan nilai-nilai

  spiritual terhadap alam dan pengalaman(peng+alam+an) kepada diri sendiri

  tidak akan sempurna tanpa penglibatan manusia lain.

 • C.Persaingan manusia

  ~kehendak manusia tidak pernah terbatas.Antara faktor yang

  mempengaruhinya ialah;

  i)peningkatan usia

  ii)perubahan psikologi

  iii)perubahan cara hidup

  ~Terdapat 2 batasan dalam memenuhi kehendak manusia yang menyebabkan

  manusia terpaksa bersaing untuk menampungnya;

  i)batasan keupayaan diri yang dimilikinya

  ii)batasan sumber yang diperlukannya

  PEMBINAAN PERKEMBANGAN DAN KEMEROSOTAN TAMADUN

  Model-model tamadun

  ~Ibnu Khaldun(1332-1406)

  Tahap awal atau kelahiran (kekitaan atau assabiyah)

  Tahap kehidupan menetap atau bertamadun

  dicirikan oleh kelahiran sistem pemerintahan

  (pertumbuhan Bandar dan stratifikasi social)

  Tahap lemah atau kejatuhan

  (konflik politik dan krisis ekonomi)

 • ~Malik Bennabi(1905-1973)

  Masyarakat pra-tamadun

  (belum mantap terhadap aspek aspek kebendaan,idea dan kemanusiaan)

  seperti;sembah berhala,semangat kabilah,dan keterbatasan interaksi sosial.

  Masyarakat bertamadun

  (peringkat awal budaya baru berteraskan islam)

  seperti;perluasan hubungan silaturahim dan cetusan idea-idea intelek

  Masyarakat pasca-tamadun

  (peringkat kejatuhan)

  seperti;kebekuan idea dan penyelewengan agama

  Kandungan tamadun

  ~Pada tahap paling minimum,kandungan tamadun mempunyai 6 ciri asas;-

  a)kehidupan di Bandar

  b)sistem pemerintahan dan kerajaan

  c)bahasa dan tulisan

  d)sistem perundangan

  e)agama dan sistem kepercayaan

  f)pengkhususan dalam pekerjaan

 • Hubungan dalam tamadun

  ~Maksud;kekuatan-kekuatan yang terbentuk disebalik elemen-elemen penting dalam

  tamadun.

  ~Hubungan paling dominan;-

  i.agama

  >jatuh bangunnya sesebuah tamadun atau kerajaan selari dengan jatuh

  bangunnya sesuatu agama.

  >agama mempunyai hubungan fungsi dengan unsur-unsur tamadun yang lain

  seperti;

  a-moral

  b-etika

  c-ekonomi

  d-undang-undang estetika dan sains

  >tamadun islam ialah tamadun agama bukannya tamadun bangsa atau

  wilayah.

  ii.ketenteraan

  >persaingan dan perebutan kuasa pada peringkat intra-tamadun(persaingan

  antara negara-negara Eropah dalam gerakan imperialisme dan

  kolonialisme)dan antara tamadun menyebabkan penggunaan ketenteraan

  atau militer semakin ketara.

  >kesan hubungan ini- nilai-nilai negatif lebih banyak daripada positif seperti;

  a-peperangan

  b-balas dendam

  iii.pasaran

  >transformasi telah berlaku dalam peranan pasaran sehingga dapat

  menentukan jatuh bangunnya tamadun.

  >nilai-nilai moral terabai akibat daripada penekanan yang berlebihan

  terhadap consumerisme oleh pasaran barat yang menganggap seseorang

  itu memang individualistic secara semulajadi dan tidak perlu mempedulikan

  orang lain.

  Faktor pembinaan,perkembangan dan kemerosotan tamadun

  1)Pegangan kepada agama

  >amat signifikan dengan tamadun islam yang memang merupakan tamadun agama.

 • 2)Keselesaan hidup dan kemewahan

  >menanamkan didalam jiwa manusia sifat-sifat negative seperti lalai,ego dan

  materialistik tanpa ambil kira kepentingan manusia lain.

  3)Ekonomi

  >diasaskan atas asas dan prinsip yang baik mampu membangunkan tamadun serta

  beri kesejahteraan kepada hidup manusia.

  INTERAKSI ANTARA TAMADUN

  Bersifat terbuka

  ~Pra-syarat kepada tersebarnya tamdun pada peringkat pertama.

  ~Menerima idea daripada tamadaun lain tetapi melalui proses penapisan dahulu bagi

  memastikan tiada pertentangan dengan ajaran islam. Contohnya;-bidang perubatan

  dimulakan oleh tamadun Mesopotamia dan Mesir tetapi dikembangkan oleh tamadun

  islam dan India.

  Utamakan kepentingan sejagat atau universaliti

  ~Satu dasar yang seimbang dengan sifat semulajadi manusia.

  ~Dasar yang seimbang inilah kebolehan dan keistimewaan yang dimiliki oleh manusia

  perlu diiktiraf.

  ~Keinginan manusia yang universal untuk hidup dalam suasana harmoni,menyebabkan

  secara tidak langsung tamadun lain yang mempunyai cita-cita yang sama merasa

  terpanggil untuk memberi sokongan kepada sesama mereka dalam suasana tertentu.

  Faktor-faktor pendorong interaksi antara tamadun

  1)Kepimpinan

  ~pemimpin memainkan peranan yang utama bagi memastikan sama ada wujud atau

  tidak hubungan harmoni antara tamadun.Contohnya;-kepimpinan Nabi Muhammad

  SAW keatas umat islam seluruh dunia,membuktikan betapa kuatnya pengaruh

  pemimpin dalam interaksi untuk penyebaran agama.

  2)Keagamaan

  ~kebanyakkan kepercayaan dan agama didunia ini berusaha mengembangkan agama

  mereka diserata dunia bagi meramaikan lagi penganutnya.

  3)Ilmu

 • ~semasa berlakunya perluasan tamadun islam,islam memberikan input positif kepada

  masyarakat bukan islam daripada sudut keilmuan.contohnya;-tamadun barat mula

  keluar daripada zaman kegelapan kepada kemodenan ekoran penerimaan sistem

  keilmuan daripada islam.

  CIRI-CIRI TAMADUN ISLAM

  Definisi tamadun

  ~Sebuah masyarakat yang berusaha meningkatkan arus pembangunan dengan

  menunjukkan;

  a.kehebatan

  b.keilmuan

  c.moraliti

  d.pemikiran

  untuk mendapatkan sanjungan untuk kenangan bagi generasi selepasnya.

  Sumber-sumber tamadun islam

  ~Al-Quran >>merupakan mukjizat yang menerangkan tatacara bagaimana

  manusia yang diamanahkan oleh Allah SWT sebagai penguasa

  atau khalifah bagi mentadbir muka bumi sejajar dengan

  kehendakNya.

  ~Al-Hadis >>menjelaskan perkara yang berkaitan dengan perintah dan larangan

  Allah SWT didalam al-Quran seperti;-

  *bagaimana menjadi manusia yang baik(akhlak)

  *bagaimana manusia harus mentaati Allah(tauhid)

  Dasar-dasar tamadun islam

  ~Akidah >>nilai tauhid kepada Allah SWT merupakan asas utama dalam

  pembinaan tamadun dan memberi impak yang menyeluruh kepada kehidupan

  insaniah.

  ~Penghayatan ilmu >>budaya iqra dalam islam merupakan suatu kefardhuan

  yang mesti ada pada setiap muslim.

  ~Ilmu dikelaskan kepada 2 bahagian;-

  a)naqli(keagamaan)-membina asas tamadun berpandukan ketetapan Allah.

 • b)aqli(keduniaan)-mekanisma yang ada didalam peradaban itu sesuai dengan fitrah

  semulajadi manusia.

  Ciri-ciri tamadun Islam

  ~Terbuka dan rasional >>menerima pembaharuan adalah adil dalam konteks

  sikap keterbukaan islam.

  ~Tujuannya;mengelakkan pandangan sempit terhadap imej islam.

  ~Rasional tidak melibatkan hukum-hukum yang bersifat mutlak(guna konsep

  musyawarah dan perbincangan)

  contohnya;solat-semua manusia mampu melakukannya karana caranya tidak

  membebankan kita.

  ~Syumul islam adalah menyeluruh atau menyempurnakan keperluan-

  keperluan hidup manusia bagi memudahkan lagi urusan harian.

  contohnya;makan minum,pakaian,politik,perkahwinan,berniaga dll.

  AL-QURAN SUMBER UTAMA TAMADUN ISLAM

  Definisi

  ~114 surah,30 juzuk,60 hizb,6666 ayat.

  ~Maksud al-Qu

View more