mesyuarat jk kokurikulum 1/2011

Click here to load reader

Download Mesyuarat JK Kokurikulum 1/2011

Post on 21-May-2015

8.610 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. AGENDA MESYUARAT
  • Ucapan Alu-aluan Pengerusi
 • Pengesahan Minit Mesyuarat
 • Perkara Berbangkit
 • Pengurusan Aktiviti
 • Peruntukan Kokurikulum 2011
 • Takwim Kokurikulum
 • Hari Kokurikulum
 • Kehadiran Pelajar (Surat Amaran)
 • KRA dan KPI
 • Pembangunan Sukan
 • Sukan Sekolah
 • Sistem Fail (Senarai Semak)
 • Hal-hal lain

2. Pengurusan Aktiviti 3. Peruntukan Kokurikulum 2011 4. TAKWIM 2011 Nama Aktiviti Tarikh Hari Kokurikulum 08.01.11 Mesy JK Merentas Desa 1 (Desathon) 13.01.11 Mesy JK Merentas Desa 2 (Desathon) 10.02.11 Kursus Pengurusan Kelab dan Persatuan 19.02.11 Mesy JK Merentas Desa 3 (Desathon) 24.02.11 Merentas Desa (Desathon) 05.03.11 Mesy JK Sukan Tara 23.03.11 Sukan Tara 05.04.11 Mesy JK Kokurikulum 2 30.04.11 5. TAKWIM 2011 Nama Aktiviti Tarikh Mesy JK Kejohanan Olahraga Sekolah 1 04.05.11 Kem RIMUP Kokurikulum 28.05.11 29.05.11 Mesy JK Kejohanan Olahraga Sekolah 2 13.06.11 Saringan Kej Olahraga Sekolah 1 14.06.11 Saringan Kej Olahraga Sekolah2 15.06.11 Raptai Kej Olahraga Sekolah1 27.06.11 Raptai Kej Olahraga Sekolah1 28.06.11 Kejohanan Olahraga Sekolah 30.06.11 Karnival Sukan RIMUP Kokurikulum 01.07.11 20.07.11 6. Tarikh-tarikh pentingNama Aktiviti Tarikh Serah Fail Pengerusi dan Setiausaha 1 28.02.11 Laporan Kokurikulum Semester 1 06.05.11 Serah Fail Pengerusi dan Setiausaha 2 13.05.11 Laporan Kokurikulum Semester 2 02.09.11 Penilaian Kokurikulum Guru Penasihat 01.09.11 16.09.11 Serah Fail Pengerusi dan Setiausaha 3 09.09.11 Penilaian Kokurikulum Guru Tingkatan 19.09.11 30.09.11 Penyerahan Borang Pemantauan Prestasi/Borang Kehadiran Ahli/Perancangan 2012/Senarai Aktiviti 2012 06.10.11 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

 • PANDUAN MENGELUARKAN SURAT AMARAN KETIDAKHADIRAN AKTIVITI KOKURIKULUM
 • Surat amaran hendaklah dikeluarkan kepada pelajar yang tidak hadir ke aktiviti kokurikulum mengikut ketetapan berikut :
 • Surat Amaran Tidak Hadir
 • Unit BeruniformKelab/Persatuan/Sukan/Permainan
 • Pertama 06 kali 04 kali
 • Kedua 12 kali 08 kali
 • Ketiga 18 kali 12 kali
 • 2.Sila isikan semua butiran yang diperlukan dalam surat amaran.
 • Sila buat dua salinan surat amaran. Salinan pertama dihantar kepada waris dan salinan kedua disimpan oleh guru penasihat dalam fail pengerusi.

15.

 • Sila pastikan semua salinan disimpan dengan baik dan diserahkan kepada penyelaras masing-masing pada hujung tahun.
 • Surat amaran merupakan bukti bahawa tindakan telah diambil oleh guru penasihat terhadap pelajar yang sering tidak hadir aktiviti kokurikulum. dan surat ini akan disemak oleh pegawai dari Jabatan sekiranya ada laporan daripada ibubapa.
 • Sila catatkan maklumat surat amaran, terutamanya bilangan surat dalam buku rekod yang disediakan dalam pejabat. Sila ikut turutan yang sama untuk surat amaran pertama, kedua dan ketiga.

16.

 • Semua surat amaran perlulah ditandatangan sama ada oleh pengetua atau PK Kokurikulum.
 • Semua guru penasihat diminta kemaskini data kehadiran pelajar dalam folder yang disediakan untuk setiap unit kokurikulum. Kehadiran pelajar dalam folder akan disemak apabila ada ibubapa yang hadir ke sekolah setelah menerima surat amaran.
 • Sila patuhi semua ketetapan yang digariskan di atas sebelum mengeluarkan surat amaran kepada pelajar.

17. KRA 1 MEMPUNYAI SISTEM PENGURUSAN KOKURIKULUM YANG CEKAP KPI ASPEK PENCAPAIAN KPI 1 Semua unit kokurikulum mempunyai perancangan strategik dan perancangan tahunan(Alat pengukuran senarai semak) (100%) Semua unit mempunyai perancangan strategik dan perancangan tahunan KPI 2 Bilangan perjumpaan semua unit kokurikulum menepati arahan KPM(Alat ukuran Buku laporan aktiviti) (100%) Semua unit menepati bilangan perjumpaan yang telah ditetapkan KPI 3 90% daripada aktiviti/programdijalankan mengikut perancangan (Alat ukuran Laporan aktiviti semester 1 dan 2) (85%) Masih ada beberapa unit yang tidak berjaya mengadakan semua aktiviti yang dirancang KPI 4 90% unit kokurikulum melengkapkan semuamaklumat dalam fail(Alat ukuran Senarai semak kandungan fail) (78%) Maklumat dalam fail induk tidak lengkap seperti dalam senarai KPI 5 100% peruntukan kokurikulum digunakan untuk menjalankan aktiviti(Alat ukuran Laporan perbelanjaan) (100%) Semua peruntukan PCG Kokurikulum telah habis digunakan KPI 6 Semua guru penasihat dan guru tingkatan melengkapkan proses penilaian kokurikulum pada tempoh masa yang ditetapkan(Alat ukuran Fail kokurikulum lengkap dan dihantar pada tarikh yang ditetapkan) Tidak tercapai. Hanya 5 kelas sahaja menghantar fail sehingga tarikh 13 November 2010 KPI 7 Semua aktiviti kokurikulum yang dirancang dalam takwim sekolah dilaksanakan. (Alat ukuran semakan takwim kokurikulum) (100%) Semua aktiviti kokurikulum berjaya dilaksanakan mengikut takwim 18. KRA 2 MEMBUDAYAKAN PENGLIBATAN PELAJAR DALAM AKTIVITIKOKURIKULUM KPI ASPEK PENCAPAIAN KPI 1 100%pelajar mendaftar dalam ketiga-tigaaktiviti kokurikulum (Alat ukuran Pendaftaran kokurikulum) (100%) Semua pelajar baru dan yang bertukar masuk telah didaftarkan. KPI 2 Pencapaian 50% kehadiran dan penglibatanpelajar dalam semua aktiviti kokurikulum (Alat ukuran Laporan kehadiran ahli) (47%) Sasaran masih belum tercapai. KPI 3 80% pelajar lulus dengan gred D ke atas dalampenilaian aktiviti kokurikulum (Alat ukuran sistem penilaian kokurikulum) Tidak dapat ditentukan lagi. Penilaian masih belum dilengkapkan oleh guru tingkatan KPI 4 90% pelajar tingkatan 5 mencapai markah 1keatas untuk 10% daripada CGPA (Alat ukuran sistem penilaian kokurikulum) Tidak dapat ditentukan lagi. Penilaian masih belum dilengkapkan oleh guru tingkatan 19. KRA 3MEMANTAPKAN PERPADUAN DAN INTEGRASI NASIONAL KPI ASPEK PENCAPAIAN KPI 1 Penyertaan 10% pelajar daripelbagai kaum dalam aktiviti/programkokurikulum sekolah. (Alat ukuran Laporan Aktiviti) Penglibatan (keseluruhan) Melayu44.99% Cina 38.85% India 16.16% KPI 2 Peningkatan aktiviti yangmenanam semangat hormat- menghormati dan peka terhadap sensitivitimasyarakat pelbagai kaum (Alat ukuran Peratus pengagihanperuntukan) Aktiviti seperti Kem RIMUP, Karnival Sukan, Kebudayaan, Malam Budaya, Kem Kepimpinan Majlis Pelajar telah meningkat peruntukan sebanyak 20% KPI 3 Peningkatan aktiviti RIMUP peringkatsekolah dan kelompok (Alat ukuran Bilangan aktiviti) Tiada aktiviti tambahan. RIMUP peringkat kelompok B4 tidak diadakan. 20. KRA 4 MENCAPAI PRESTASI CEMERLANG DALAM SUKAN KPI ASPEK PENCAPAIAN KPI 1 Peningkatan penglibatan pelajar dalamaktiviti sukan sekolah (Alat ukuran senarai peserta) Peningkatan 12% penyertaan pelajar dalam semua aktiviti sukan sekolah KPI 2 Semua aktiviti sukan sekolah dilaksanakanmengikut perancangan (Alat ukuran laporan post mortem) Semua aktiviti sukan sekolah telah dilaksanakan mengikut takwim KPI 3 Peningkatan pencapaian sukan di peringkat zondan daerah secara konsisten (Alat ukuran laporan pencapaian) Pencapaian merosot untuk semua sukan berpasukan KPI 4 10% pelajar yang menyertai pertandinganMSSPP terpilih mewakili zon, daerah dan negeri. (Alat ukuran senarai peserta) (2.8%) Sasaran tidak tercapai. KPI 5 80% penyertaan sekolah dalam semuapertandingan MSSPP dan pembangunan sukan (Alat ukuran kelulusan penyertaan) (70%) Penyertaan menepati sasaran. Sukan Ping Pong, Bola tampar dan badminton tidak menyertai pertandingan 21. KRA 4 MENCAPAI PRESTASI CEMERLANG DALAM SUKAN KPI ASPEK PENCAPAIAN KPI 1 90% penglibatan AJK pelajar dalam semuaaktiviti kokurikulum. (Alat ukuran Laporan penglibatan pelajar) ( ~ 55%) Penglibatan AJK pelajar masih tidak menggalakkan.KPI 2 Peningkatan penyertaan pelajar dalam kursusdan program kepimpinan pelajar (Alat ukuran senarai peserta/laporan aktiviti) Pertambahan 5.5% bilangan peserta KPI 3 Pertambahan aktiviti sekolah yang diuruskanoleh pelajar (Alat ukuran senarai AJK pelajar/bilangan aktiviti) Bilangan aktiviti anjuran Majlis Pelajar bertambah Futsal Hari guru Malam Budaya Khidmat Sekolah Jualan Lambak 22. PEMBANGUNAN SUKAN Surat pekeliling ikhtisas Bil 16, Tahun 2010 (Pelaksanaan Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M1S)) 23. Matlamat 1M1S 24. OBJEKTIF 1M1S 25. KONSEP 26. PRINSIP-PRINSIP 1M1S

 • Setiap murid termasuk murid berkeperluan khas yang tidak mengalami masalah kesihatan hendaklah wajib mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan.
 • Murid boleh menyertai lebih dari satu sukan mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah atau yang dijalankan dengan pengetahuan dan persetujuan pihak sekolah.

27. PRINSIP-PRINSIP 1M1S

 • Asas kepada 1M1S adalah pelaksanaan mp PJPK yang berkualiti di sekolah. Segala sumber untuk mp PJ hendaklah diguna sama bagi 1M1S
 • Aspek yang diutamakan adalah penyertaan aktif oleh semua murid dalam aktiviti sukan.

28. PRINSIP-PRINSIP 1M1S

 • Penyertaan dalam sukan adalah asas kepada perkembangan jeri murid .
 • Ibu bapa dan agensi luar/rakan sukan adalah digalakkan untuk menyumbang kepada pembangunan sukan sekolah.
 • Setiap sekolah yang sudah pun mempunyai prasarana, kemudahan dan peralatan sukan hendaklah mengoptimumkan penggunaanya bagi meningkatkan lagi penyertaan aktif setiap murid.

29. PENDEKATAN

 • Penglibatan aktifdalam latihan sukan dan
 • permainan di bawah unit sukan
  • Kehadiran minima murid untuk latihan sukan ditetapkan pada 60% .

View more