lukisan keratan

21
PANDANGAN KERATAN PANDANGAN KERATAN

Upload: ngo-yee-pyng

Post on 03-Jul-2015

2.083 views

Category:

Documents


41 download

TRANSCRIPT

Page 1: lukisan keratan

PANDANGAN KERATANPANDANGAN KERATAN

Page 2: lukisan keratan

KONSEP PANDANGAN KERATAN

• Pandangan yang terhasil apabila sesuatu objek dipotong pada bahagiantertentu bagi menjelaskan butiran yang terlindung

• Pemotongan dibuat dengan menggunakan satah pemotongan bagimenghasilkan permukaan baru

• Pandangan keratan lazim dilukis dalam unjuran ortografikg j g

Page 3: lukisan keratan

ELEMEN DALAM PANDANGAN KERATANKERATAN

Satah Pemotongan

• Satah khayalan yang memotong objek untuk memperlihatkan butiran yangy y g g j p y gterlindung pada objek tersebut

• Apabila sesuatu objek dipotong, dua permukaan baru akan terhasildikenali sebagai muka keratang

• Semasa melukis satah pemotongan, kedudukan garisan satah pemotongandan bahagian muka keratan perlu diambil kira

Page 4: lukisan keratan

ELEMEN DALAM PANDANGAN KERATANKERATAN

Garisan Satah Pemotongan

• Garisan pinggir bagi satah pemotongan dinamakan garisan satahp gg g p g gpemotongan

• Garisan satah pemotongan menentukan tempat butiran terlindung padaobjek yang akan dipotongj y g p g

• Perkara yang perlu diberi perhatian semasa melukis garisan satahpemotongan :

– Anak panah perlu dilukis pada hujung garisan satah pemotongan. Arah anak panahp p p j g g p g pmenunjukkan bahagian pandangan keratan yang dikehendaki

– Garisan satah pemotongan perlu dilukis dengan garisan yang lebih hitam dan lebih tebaldaripada garisan objek

Garisan satah pemotongan hendaklah ditandakan dengan abjad besar pada anak panah– Garisan satah pemotongan hendaklah ditandakan dengan abjad besar pada anak panah

Page 5: lukisan keratan

ELEMEN DALAM PANDANGAN KERATANKERATAN

Garisan Satah Pemotongan

Page 6: lukisan keratan

ELEMEN DALAM PANDANGAN KERATANKERATAN

Muka Keratan

• Permukaan baru yang terhasil apabila sesuatu objek dipotong pada satuy g p j p g psatah pemotongan

• Muka keratan perlu dilorek dengan garisan selari untuk membezakannyadengan permukaan tidak dikeratg p

Page 7: lukisan keratan

ELEMEN DALAM PANDANGAN KERATANKERATAN

Page 8: lukisan keratan

ELEMEN DALAM PANDANGAN KERATANKERATAN

Garisan Keratan

• Lorekan yang dilukis pada muka keratany g p

• Beberapa panduan bagi melukis garisan keratan :– Garisan keratan dilukis dengan garisan halus yang seragam ketebalannya

– Garisan keratan hendaklah dilukis secara selari

– Jarak antara garisan keratan mestilah seragam

– Hujung garisan keratan hendaklah menyentuh garisan objek

– Bagi dua komponen bersebelahan yang terpotong, kecondongan bagi muka keratan duak i i l b bkomponen ini perlu berbeza

– Semua garisan terlindung tidak perlu dilukis

– Jika muka keratan terlalu luas, garisan keratan hendaklah dilukis di bahagian tepi mukakeratan sahajaj

Page 9: lukisan keratan

ELEMEN DALAM PANDANGAN KERATANKERATAN

Garisan Keratan

Page 10: lukisan keratan

ELEMEN DALAM PANDANGAN KERATANKERATAN

Simbol Garisan Keratan Mengikut Piawaian ANSI

Page 11: lukisan keratan

JENIS PANDANGAN KERATAN

Keratan Penuh

• Pandangan keratan penuh terhasil apabila satah pemotongan memotongg p p p g gkeseluruhan objek

Page 12: lukisan keratan

JENIS PANDANGAN KERATAN

Keratan Separuh

• Pandangan keratan penuh terhasil apabila satah pemotongan memotongg p p p g gkeseluruhan objek

• Apabila satah pemotongan memotong satu perempat bahagian objek –pandangan yang terhasil ialah pandangan keratan separuhp g y g p g p

• Digunakan untuk menjelaskan butiran pada objek yang berbentuk simetri

• Garisan satah pemotongan perlu dilukis pada kedudukan serenjang padapaksi tengah objek untuk mendapatkan pemotongan satu perempatpaksi tengah objek untuk mendapatkan pemotongan satu perempatbahagian objek

• Hanya satu anak panah perlu dilukis pada hujung garisan satahpemotonganpemotongan

Page 13: lukisan keratan

JENIS PANDANGAN KERATAN

Page 14: lukisan keratan

JENIS PANDANGAN KERATAN

Keratan Terofset

• Pemotongan yang dibuat pada paksi satah pemotongan yang berbeza• Pemotongan yang dibuat pada paksi satah pemotongan yang berbezamenghasilkan keratan terofset

• Keratan terofset dilakukan bagi memastikan butiran terlindung yangberada pada kedudukan paksi yang berbeza akan terpotongberada pada kedudukan paksi yang berbeza akan terpotong

Page 15: lukisan keratan

JENIS PANDANGAN KERATAN

Page 16: lukisan keratan

JENIS PANDANGAN KERATAN

Keratan Sebahagian

• Menampakkan sebahagian butiran terlindung• Menampakkan sebahagian butiran terlindung

• Garisan tersembunyi di luar kawasan satah garisan pecah perlu dilukis jikaterdapat butiran terlindung

• Garisan satah pemotongan tidak perl dil kis• Garisan satah pemotongan tidak perlu dilukis

Page 17: lukisan keratan

JENIS PANDANGAN KERATAN

Keratan Sebahagian

Page 18: lukisan keratan

JENIS PANDANGAN KERATAN

Keratan Teralih

• Dapat menjelaskan objek yang tidak seragam bentuknya• Dapat menjelaskan objek yang tidak seragam bentuknya

Page 19: lukisan keratan

JENIS PANDANGAN KERATAN

Keratan Terputar

• Pandangan terputar terhasil apabila satah pemotongan butiran objek• Pandangan terputar terhasil apabila satah pemotongan butiran objekdiputar pada sudut 90o

• Apabila muka keratan diputarkan, ia akan bertindih dengan garisan butiranpandangan ortografik yang lainpandangan ortografik yang lain

• Garisan butiran lain yang bertindih dengan muka keratan butiran objekperlu dibuang

Page 20: lukisan keratan

JENIS PANDANGAN KERATAN

Keratan Terjajar

• Pandangan keratan terjajar menjelaskan butiran objek yang tidak berada• Pandangan keratan terjajar menjelaskan butiran objek yang tidak beradapada satah pemotongan

• Butiran objek diputarkan pada satu paksi sehingga tepat pada satahpemotongan supaya bentuk keratan sebenar butiran objek tersebutpemotongan, supaya bentuk keratan sebenar butiran objek tersebutdiperoleh

Page 21: lukisan keratan

JENIS PANDANGAN KERATAN

Keratan Terjajar