jadual waktu guru smk matu 2016

Upload: junaidi-mohamed

Post on 08-Jul-2018

231 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Jadual Waktu Guru Smk Matu 2016

  1/19

  NAMA GURU : MISKINAH BINTI ARSHAD

  MATA PELAJARAN: BI Jumlah Waktu: 5

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  Isnin R

  Selasa E

  Rabu H

  Khamis A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  5C

  Jumaat T   BI

  NAMA GURU : PATRICK PHILLIP MOSS

  MATA PELAJARAN: BM, PM Jumlah Waktu: 12

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  Isnin R

  Selasa E

  Rabu H

  2D & 2F

  Khamis   PM A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  1D & 1E

  Jumaat T   PM

  NAMA GURU : NOORIA BINTI YUSUP

  MATA PELAJARAN: BM, PSK Jumlah Waktu: 12

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  4B 4E

  Isnin R   PSK PSK

  4A 4E

  Selasa E   PSK PSK

  4B

  Rabu   PSK H

  Khamis A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  4A

  Jumaat T   PSK

  BM

  5A

  BM

  5A

  BM

  5A

  1C

  BM

  1D & 1E 1CBM

  5C

  BI

  BM

  PM

  2D & 2F

  PM

  1C

  5C

  BI

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

 • 8/19/2019 Jadual Waktu Guru Smk Matu 2016

  2/19

  NAMA GURU : KAHAR BIN ABU SAMAH

  MATA PELAJARAN: PJPK Jumlah Waktu: 12

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  1E 1C

  Isnin   PJPK R   PJPK

  1D 1B PER

  Selasa   PJPK PJPK E   PJPK

  PER 1A 1B 1C

  Rabu   PJPK PJPK H   PJPK PJPK

  1D

  Khamis   PJPK A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  1E 1A

  Jumaat   PJPK T   PJPK

  NAM A GURU : AM INAH B INTI AB DUL H AM ID

  MATA PELAJARAN: BI, PSK Jumlah Waktu: 19

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  1AIsnin R   PSK

  Selasa E

  1A 1C 3A

  Rabu   PSK PSK H   PSK

  3C

  Khamis   BI A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  3D 1C

  Jumaat   BI T   PSK

  NAMA GURU : MOHD LATIP BIN RAPILI

  MATA PELAJARAN: SNS Jumlah Waktu: 20

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  Isnin R

  Selasa E

  4D 4A

  Rabu   SNS SNS H

  Khamis A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  5C 5B

  Jumaat   SNS T   SNSSNS

  M3

  M2

  4D

  5B

  SNS

  M3

  4A

  SNS

  4A

  SNS

  M2

  3D

  BI

  5B

  5C

  SNS

  M3

  4D

  SNS

  M3

  5C

  SNS

  M3

  3C

  BI

  BI

  3ABI

  3DBI

  3A

  BI

  3C

  SNS

  M3

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

 • 8/19/2019 Jadual Waktu Guru Smk Matu 2016

  3/19

  NAM A GURU : SAL INAWATI B INTI WAIN I

  MATA PELAJARAN: BI Jumlah Waktu: 20

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  4D

  Isnin R   BI

  Selasa E

  5E

  Rabu H   BI

  4B

  Khamis A   BI

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  5A

  Jumaat   BI T

  NAM A GURU : H ANIM A B INTI M OH AM MAD ALI

  MATA PELAJARAN: KHB-ERT, PSK Jumlah Waktu: 19

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  4CIsnin R   PSK

  1A & 1B 4D 4E

  Selasa   KHB-ERT E   PSK PSK

  4C

  Rabu H   PSK

  1C & 1D 1E 2E & 2F

  Khamis   KHB-ERT KHB-ERT KHB-ERT A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  2A & 2B

  Jumaat T   KHB-ERT

  NAMA GURU : ABDUL HALIM BIN HASSAN

  MATA PELAJARAN: MATEMATIK Jumlah Waktu: 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  2A

  Isnin R   MATH

  4E

  Selasa E   MATH

  4A 5D 5C

  Rabu H   MATH MATH MATH

  Khamis A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  Jumaat T

  MATH

  4E

  MATH

  2A

  MATH

  2A

  MATH

  5C

  MATH

  4A

  MATH

  4D

  BI

  4B

  BI

  2A & 2B

  KHB-ERT

  2E & 2FKHB-ERT

  4B

  BI

  4D

  BI

  5A

  BI

  5E

  BI

  1EKHB-ERT

  5A

  BI

  4A

  MATH

  5E

  BI

  MATH

  5D

  5C

  MATH

  1C & 1D

  KHB-ERT

  5D

  MATH

  4E

  1A & 1B

  ERT

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

 • 8/19/2019 Jadual Waktu Guru Smk Matu 2016

  4/19

  NAM A GURU : ABD UL M UTAL IB B IN M OH AM AD

  MATA PELAJARAN: MATEMATIK Jumlah Waktu: 20 *KGD

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  5B 5A

  Isnin R   MATH MATH

  5E

  Selasa E   MATH

  2F

  Rabu H   MATH

  Khamis A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  Jumaat T

  NAM A GURU : AH MAD SARBA WI BIN B AIDAWI

  MATA PELAJARAN: BM, SAS,PM, ABM Jumlah Waktu: 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  5A & 5EIsnin R   PM

  Selasa E

  Rabu H

  4A & 4B

  Khamis A   PM

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  Jumaat T

  NAMA GURU : AIDA ROSLAINI BINTI ABD RASHID

  MATA PELAJARAN: BI, KHB-SP Jumlah Waktu: 23 * KGD

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  Isnin R

  2C & 2D

  Selasa E   KHB-SP

  1D 3E & 3F

  Rabu H   KHB-SP KHB-SP

  2E & 2F 3A & 3B 3C &3D

  Khamis   KHB-SP A   KHB-SP KHB-SP

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  2A & 2D

  Jumaat T   KHB-SP

  3E & 3F

  KHB-SP

  1E

  BM

  5A & 5E

  PM

  MATH

  5B

  MATH

  5A

  MATH

  2F

  MATH

  5E

  MATH

  5A

  2F

  MATH

  5E

  MATH

  5B

   ABM

  PER

  1E

  BM

  5C

  SAS

  4A, 4B & 4E

  PM

  PER

   ABM

  2C & 2D

  KHB-SP

  3A & 3B

  KHB-SP

  BI

  KHB-SP

  1D

  3C & 3D

  KHB-SP

  1E

  BM

  5C

  SAS

  MATH

   ABM

  BI

  2E & 2F

  PER

  2A & 2B

  KHB-SP

  1D

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

 • 8/19/2019 Jadual Waktu Guru Smk Matu 2016

  5/19

  NAMA GURU : NURNAFIZAH @ CATHERINE AK ABAI

  MATA PELAJARAN: SAS, BM Jumlah Waktu: 24

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  Isnin R

  Selasa E

  4D

  Rabu H   SAS

  4C

  Khamis A   SAS

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  Jumaat T

  NAMA GURU : DAYANG HAZWANI BINTI ABANG ISMAIL

  MATA PELAJARAN: GEO, PSV Jumlah Waktu: 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  Isnin R

  Selasa E

  2E 3D 4B

  Rabu   GEO GEO H   GEO

  4C 3A

  Khamis   GEO GEO AB.MORAL

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  2B 2D

  Jumaat   GEO T   GEO

  NAM A GURU : DZUL KARNAIN BI N ALI YUS OP

  MATA PELAJARAN: SNS, MATEMATIK, MATEMATIK TAMBAHAN Jumlah Waktu: 23 *GDM

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  3C

  Isnin R   MATH

  2A

  Selasa E   SNS

  Rabu H

  Khamis A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  3F

  Jumaat T   MATH

  2A

  MATH

  M1

  5E

   ADD MATH

  3C

  MATH

  4E

   ADD MATH

  3F

  MATH

  5E

   ADD MATH

  3C

  MATH

  4E

   ADD MATH

  3F

  MATH

  2A

  SNS

  2D

  GEO

  GEO

  2B

  GEO

  2E

  GEO

  3B

  PSV

  3D

  GEO

  3E

  BM

  3C

  BM

  4B 4C

  3E

  BM

  3A

  GEO

  3CPSV

  GEO

  B.MORAL

  BM

  4E

  BM

  4C

  SAS

  4E

  3C

  BM

  3C

  BM

  4D

  BM

  SAS

  3E

  BM

  4E

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

 • 8/19/2019 Jadual Waktu Guru Smk Matu 2016

  6/19

  NAMA GURU : FARIDA HANIM BINTI ABDUL RAHIM

  MATA PELAJARAN: SNS Jumlah Waktu: 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  2C 3E

  Isnin R   SNS SNS

  Selasa E

  Rabu H

  2D 2B

  Khamis A   SNS SNS

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  3B

  Jumaat T   SNS

  NAMA GURU : FARAH HANI BINTI ISA

  MATA PELAJARAN: SEJ, BM, PSV Jumlah Waktu: 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  Isnin R

  3C 3E

  Selasa   SEJ E   SEJ

  1D

  Rabu H   SEJ

  Khamis A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  Jumaat T

  NAMA GURU : HARAMAN BIN PERI

  MATA PELAJARAN: PAI Jumlah Waktu: 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  Isnin R

  Selasa E

  1C 3E

  Rabu H   PAI PAI

  Khamis A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  2B 3B 2C

  Jumaat   PAI PAI T   PAI

  2F

  BM

  2C

  PAI

  3C

  SEJ

  1D

  SEJ

  1C

  PAI

  BM

  1E

  PSV

  SNS

  M1

  1B

  2C

  SNS

  M1

  SNS

  M2

  3B

  SNS

  M2

  2B 3E

  2C

  SNS

  M1

  2D

  2D

  SNS

  M1

  3E

  SNS

  M2

  SNS

  M1

  M1

  3B

  SNS

  M2

  2B

  SNS

  2C

  PAI

  3E

  3B

  PAI

  2B

  PAI

  3B

  PAI

  2FBM

  2B

  PAI

  BM

  PERPSV

  2F

  BM

  1B

  PAI

  1C

  PAI

  3E

  PAI

  1BBM

  3C

  SEJ

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

 • 8/19/2019 Jadual Waktu Guru Smk Matu 2016

  7/19

  NAM A GURU : IH TIF AZUDDIN IQ BAL BIN ISAA K  

  MATA PELAJARAN: MATEMATIK Jumlah Waktu: 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  Isnin R

  Selasa E

  3A

  Rabu H   MATH

  4D

  Khamis A   MATH

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  1E 2D 4B

  Jumaat   MATH MATH T   MATH

  NAM A GURU : INTAN MUNARAH BINTI BO HARI

  MATA PELAJARAN: BI Jumlah Waktu: 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  Isnin R

  3F

  Selasa E   BI

  3E 3B

  Rabu H   BI BI

  2F 2E

  Khamis   BI A   BI

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  Jumaat T

  NAM A GURU : IZZATU L F AH IM AH BINTI YAH YA

  MATA PELAJARAN: SNS. FIZIK, PSK Jumlah Waktu: 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  4B 1D

  Isnin   SNS R   PSK

  1D 4C

  Selasa E   PSK SNS

  2E

  Rabu H   SNS

  Khamis A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  Jumaat T

  M1

  4C

  SNS

  4E

  FIZIK

  4C

  SNS

  M3

  MATH

  1E

  MATH

  4D

  MATH

  4D

  MATH

  4B

  MATH

  3A

  2E

  SNS

  MATH MATH

  3F

  4B

  MATH

  2D

  MATH

  1E2D

  3B

  BI

  3E

  BI

  2E

  BI

  2F

  BI

  2E

  BI

  3F

  BI

  3A

  MATH

  BI3BBI

  3EBI

  2F

  BI

  FIZIK

  M3

  4B

  SNS

  M3

  M3

  4E

  5E

  FIZIK

  M3

  4B

  SNS

  M2

  5E

  FIZIK

  2E

  SNS

  M1

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

 • 8/19/2019 Jadual Waktu Guru Smk Matu 2016

  8/19

  NAMA GURU : JUNAIDI BIN MOHAMED

  MATA PELAJARAN: SEJ, BM, PSK Jumlah Waktu: 24

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  3B

  Isnin R   PSK

  3B 3A

  Selasa E   SEJ SEJ

  3B 3A

  Rabu H   PSK PSK

  Khamis A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  3A

  Jumaat T   PSK

  NAM A GURU : K HAIRUL AM RI BI N I BRAH IM

  MATA PELAJARAN: PJPK, PSK Jumlah Waktu: 24

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  3B 2A 3A 2E 2CIsnin   PJPK PJPK PJPK R   PJPK PJPK

  3E 3C 2A 5A

  Selasa   PJPK PJPK E   PJPK PSK

  5A 3C 2F 2B

  Rabu   PSK PJPK H   PJPK PJPK

  3D 2F 2D 3A 2C 2E

  Khamis   PJPK PJPK PJPK PJPK A   PJPK PJPK

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  3B 3D 2D 3E 2B

  Jumaat   PJPK PJPK PJPK T   PJPK PJPK

  NAMA GURU : KHAIRUNNISA BINTI ABDUL RAZAK 

  MATA PELAJARAN: SNS Jumlah Waktu: 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  Isnin R

  1D 1A 5D

  Selasa   SNS SNS E   SNS

  Rabu H

  Khamis A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  5A 2F

  Jumaat T   SNS SNS

  1A

  SNS

  1D

  SNS

  M1

  1A

  SNS

  M1

  5D

  SNS

  M3

  4C

  SEJ

  SEJ

  1D

  3A

  3B

  SEJ

  4A

  SEJ

  4A

  BM

  4A

  BM

  4A

  BM

  4C

  SEJ

  4A

  SEJ

  2F

  SNS

  M2

  5A

  SNS

  M3

  5D

  SNS

  M3

  M1

  5ASNS

  M3

  2FSNS

  M2

  SNS

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

 • 8/19/2019 Jadual Waktu Guru Smk Matu 2016

  9/19

  NAM A GURU : K U ALI FF AZH AR BI N K U I SH AK  

  MATA PELAJARAN: MATEMATIK, KIMIA, NILAM

  Jumlah Waktu: 24

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  Isnin R

  Selasa E

  5B 3B 3D

  Rabu   NILAM H   MATH MATH

  Khamis A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  4C

  Jumaat T   MATH

  NAM A GURU : M ARGARE T L ANAN AK TUTO NG

  M ATA P ELAJ ARAN: BM

  Jumlah Waktu: 24

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  Isnin R

  Selasa E

  Rabu H

  Khamis A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  Jumaat T

  NAM A GURU : M AZIAH LIYANA BI NTI MO HAM ED

  MATA PELAJARAN: GEO, BIO, NILAM

  Jumlah Waktu: 24

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  2A

  Isnin R   GEO

  2F

  Selasa E   GEO

  3C 3F 2C

  Rabu   GEO GEO H   GEO

  5A

  Khamis A   NILAM

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  Jumaat T

  4BBM

  4C

  MATH

  3D

  MATH

  3B

  4C

  SNS

  M3

  3B

  MATH

  4E

  KIMIA

  3D

  MATH

  BM

  3B

  BM4DBM

  4D

  BM

  3B

  BM

  BM

  4B

  BM

  4D

  BM

  3D

  3B

  BM

  3D

  BM

  4B

  BM

  MATH

  5E

  KIMIA

  3D

  5E

  KIMIA

  M3

  4E

  KIMIA

  M3

  5E

  BIOLOGI

  M3

  3F

  GEO

  3C

  GEO

  2F

  GEO

  2C

  GEO

  2A

  GEO

  4E

  BIO

  M3

  5E

  BIO

  4E

  BIO

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

 • 8/19/2019 Jadual Waktu Guru Smk Matu 2016

  10/19

  NAM A GURU : M OH D F IRDAUS B IN ABDU LL AH

  MATA PELAJARAN: MATEMATIK 

  Jumlah Waktu: 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  Isnin R

  3E

  Selasa   MATH E

  2C 2B

  Rabu H   MATH MATH

  2E 1D

  Khamis   MATH A   MATH

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  Jumaat T

  NAMA GURU : MOHD HAFIZ BIN MOHAMMAD

  MATA PELAJARAN: SEJARAH, PSK 

  Jumlah Waktu: 24

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  5D 5EIsnin R   PSK PSK

  2E 2B 5E

  Selasa E   SEJ SEJ PSK

  Rabu H

  5D 5E

  Khamis A   PSK SEJ

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  4D

  Jumaat T   SEJ

  NAM A GURU : M OH AM AD SAIDIN BIN HJ MO RSH IDI

  MATA PELAJARAN: SEJARAH

  Jumlah Waktu: 24

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  2A 1A 2F

  Isnin   SEJ SEJ R   SEJ

  1B

  Selasa E   SEJ

  2C 2D

  Rabu   SEJ SEJ H

  1E 1C

  Khamis   SEJ A   SEJ

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  Jumaat T

  2C

  SEJ

  1B

  SEJ

  2F

  SEJ

  2A

  SEJ

  2B

  MATH

  2C

  MATH

  2ESEJ

  MATH

  2E

  MATH

  1D

  MATH

  3E 1D

  3E

  1C 1A

  SEJ SEJ

  5E

  SEJ

  5D

  SEJ

  4D

  SEJ

  5A

  SEJ

  2B

  SEJ

  2D

  SEJ

  5A

  SEJ

  5DSEJ

  2E

  MATH

  2C

  MATH

  2B

  MATH

  MATH MATH

  1E

  SEJ

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

 • 8/19/2019 Jadual Waktu Guru Smk Matu 2016

  11/19

  NAMA GURU : MOHAMMAD AIZUL AFIZAN BIN KARDI

  MATA PELAJARAN: PJPK, PSK 

  Jumlah Waktu: 24

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  4B 4C 4D 5E 5B

  Isnin   PJPK PJPK PJPK R   PJPK PJPK

  5B 5D 5D 5C

  Selasa   PJPK PJPK PJPK E   PJPK

  3E 4D 4E 4A

  Rabu   PSK PJPK H   PJPK PJPK

  4B 4C 3F 5A 4E 3E

  Khamis   PJPK PJPK PJPK PJPK A   PJPK PSK

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  5C 5A 3F 5E 4A

  Jumaat   PJPK PJPK PJPK T   PJPK PJPK

  NAM A GURU : M OH AM MAD AM AR B IN SE RAIL

  MATA PELAJARAN: SEJARAH, BM, PERDAGANGAN, PSK 

  Jumlah Waktu: 26

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  2B 3DIsnin R   PSK SEJ

  Selasa E

  2F

  Rabu H   PSK

  3F 2F

  Khamis   SEJ A   PSK

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  2B

  Jumaat T   PSK

  NAMA GURU : MOHAMMAD SAIFUL RIZAL BIN ROZLAN

  MATA PELAJARAN: SEJARAH, PSK, BM

  Jumlah Waktu: 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  4E 5C

  Isnin R   SEJ PSK

  5B

  Selasa E   PSK

  Rabu H

  5C 5B

  Khamis A   PSK PSK

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  Jumaat T

  5D

  5C

  SEJ

  BM

  5C

  SEJ

  4E

  BM

  4B

  SEJ

  SEJ

  2A

  BM

  5B

  SEJ

  4B

  SEJ

  5B

  SEJ

  2A

  SEJ

  2A

  2D

  PD

  2D

  BM

  2C

  BM

  2DBM

  2CBM

  3D

  SEJ

  3F

  SEJ

  2C

  BM

  5D

  PD

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

 • 8/19/2019 Jadual Waktu Guru Smk Matu 2016

  12/19

  NAMA GURU : MUHAMMAD BIN JAHWI

  MATA PELAJARAN: BM, EKONOMI ASAS, PSK, ABM

  Jumlah Waktu: 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  4D 1E

  Isnin   EKO R   PSK

  Selasa E

  1E

  Rabu H   PSK

  Khamis A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  Jumaat T

  NAM A GURU : M UH AM MA D S OF UAN BIN S AADO N

  M ATA P ELAJ ARAN: BM

  Jumlah Waktu: 24

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  Isnin R

  Selasa E

  Rabu H

  Khamis A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  Jumaat T

  NAM A GURU : M UH AM MA D ZULH IL MI BI N RAIS

  M ATA P ELAJ ARAN: BI

  Jumlah Waktu: 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  Isnin R

  Selasa E

  5B

  Rabu H   BI

  4C 4A

  Khamis A   BI BI

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  5D 4E

  Jumaat T   BI BIBI

  5DBM

  1DBM

  1D

  BM

  5D

  BM

  5B

  4C

  1A

  1A

  BM

  4C

  BI

  5D

  BI

  5B

  BI

  5B

  BI

  5D

  BI

  4E

  BI

  4A

  BI

  BM

  4A

  BI

  4E

  BI

  4C

  5B

  BM

  1A

  BM

  5D

  BM

  1D

  BM

  BM

  BM

  5C

  BM ABM

  4C

  BM

  BM

  5C

  BM

  5E

  BM

  PER5E

  4C

  5C

  BM

  4E

  EKO

  5E

  BM

  BM

  BM

  5B

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

 • 8/19/2019 Jadual Waktu Guru Smk Matu 2016

  13/19

  NAMA GURU : NEALSON AK NYUAK  

  MATA PELAJARAN: SAINS

  Jumlah Waktu: 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  3A 1E 3F

  Isnin   SNS SNS R   SNS

  Selasa E

  1C 1B

  Rabu   SNS SNS H

  Khamis A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  Jumaat T

  NAM A GURU : NO R ASM AH BI NTI SH AH ARE N

  MATA PELAJARAN: KHB-PK 

  Jumlah Waktu: 24

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  Isnin R

  1A & 1B 2C & 2D

  Selasa   KHB-PK E   KHB-PK

  3E & 3F

  Rabu H   KHB-PK

  1C & 1D 1E 2E & 2F 3C & 3D

  Khamis   KHB-PK KHB-PK KHB-PK A   KHB-PK

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  2A & 2B

  Jumaat T   KHB-PK

  NAMA GURU : NORFIZA BINTI ALLI

  MATA PELAJARAN: GEO, PSV, PSK 

  Jumlah Waktu: 24

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  3B

  Isnin   GEO R

  3D 3C

  Selasa E   PSK PSK

  3F 3F 3C

  Rabu   PSK GEO H   PSK

  3F

  Khamis A   PSK

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  3D

  Jumaat T   PSK

  3F

  SNS

  M2

  3B

  GEO

  2E

  PSV

  2F

  PSV

  3A

  SNS

  M2

  1C

  SNS

  M1

  1B

  SNS

  M1

  3A

  3F

  SNS

  M2

  1E

  SNS

  M1

  3E

  GEO

  2A

  PSV

  1B

  SNS

  M1

  1E

  SNS

  M1

  2B

  PSV

  2D

  PSV

  2C

  PSV

  SNS

  M2

  1C

  SNS

  M1

  3E & 3FKHB-PKKHB-PK

  2E & 2F 1E

  KHB-PK

  1A & 1B

  KHB-PK

  2A & 2B

  KHB-PK

  1C & 1D

  3C & 3D

  KHB-PK

  2C & 2D

  KHB-PK

  KHB-PK

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

 • 8/19/2019 Jadual Waktu Guru Smk Matu 2016

  14/19

  NAMA GURU : NOOR AMIRAH BINTI HUSIN

  MATA PELAJARAN: PAI

  Jumlah Waktu: 24

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  Isnin R

  Selasa E

  3D

  Rabu   PAI H

  3C 1A

  Khamis   PAI A   PAI

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  1E

  Jumaat T   PAI

  NAM A GURU : NO RSAF TUYAH B INTI B OSE RI

  M ATA P ELAJ ARAN: BM

  Jumlah Waktu: 24

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  Isnin R

  Selasa E

  Rabu H

  Khamis A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  Jumaat T

  NAMA GURU : NORZAILA BINTI YACOB

  MATA PELAJARAN: PSV

  Jumlah Waktu: 17

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  5B

  Isnin R   PSV

  Selasa E

  Rabu H

  Khamis A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  Jumaat T

  5C

  PSV

  5B

  PSV

  4A

  PSV

  2B

  BM

  2E

  BM

  3F

  BM

  5C

  PSV

  5B

  PSV

  4A

  PSV

  3E

  PSV

  2B 2E

  3D

  PAI

  3D

  PAI

  1E

  PAI

  3C

  PAI

  2BBM

  3FBM

  3ABM

  3F

  BM

  3A

  BM

  BM BM

  2E

  BM

  3A

  BM

  4A

  PAI

  4A

  PAI

  3C

  PAI

  1E

  PAI

  1A

  PAI

  1A

  PAI

  1A

  PSV

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

 • 8/19/2019 Jadual Waktu Guru Smk Matu 2016

  15/19

  NAMA GURU : NURUL FITRIAH BINTI ALI

  MATA PELAJARAN: KHB-ERT, KHB-SP, PSV

  Jumlah Waktu: 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  Isnin R

  1A & 1B 2C & 2D

  Selasa   KHB-SP E   KHB-ERT

  3E & 3F

  Rabu H   KHB-ERT

  1C & 1D 1E 3A & 3B 3C & 3D

  Khamis   KHB-SP KHB-SP A   KHB-ERT KHB-ERT

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  Jumaat T

  NAMA GURU : NURULHUDA BINTI ALLI

  MATA PELAJARAN: PAI

  Jumlah Waktu: 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  3AIsnin R   PAI

  Selasa E

  Rabu H

  2F 2A

  Khamis   PAI A   PAI

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  3F 1D

  Jumaat   PAI T   PAI

  NAM A GURU : RO SE MA WATI BI NTI MO HAD SABRI

  MATA PELAJARAN: PAI

  Jumlah Waktu: 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  Isnin R

  Selasa E

  Rabu H

  2E

  Khamis A   PAI

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  Jumaat T

  5A

  PAI

  2E

  2C & 2D

  KHB-ERT

  2A

  PAI

  3A

  PAI

  2F

  5D

  PAI

  4B

  PAI

  5D

  PAI

  5C

  PAI

  1D

  PAI

  3A

  PAI

  4D

  PAI

  PAI

  5A

  PAI

  PAI

  PAI PAI

  5C

  PAI

  4B

  PAI

  4D 2E

  3E & 3F

  KHB-ERT

  3A/3B

  KHB-ERT

  1B

  PSV

  1C & 1D

  KHB-SP

  1A & 1B

  KHB-SP

  1E

  KHB-SP

  2A

  PAI

  3FPAI

  1D

  PSV

  1DPAI

  3F

  PAI

  2F

  PAI

  3C & 3D

  KHB-ERT

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

 • 8/19/2019 Jadual Waktu Guru Smk Matu 2016

  16/19

  NAM A GURU : SITI RO HA IZA BI NTI AL I YUSO P

  MATA PELAJARAN: SNS, PSV

  Jumlah Waktu: 24

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  Isnin R

  4B

  Selasa E   PSV

  5A

  Rabu H   PSV

  3D

  Khamis   SNS A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  3C

  Jumaat T   SNS

  NAM A GURU : SITI SRI DALI MAH BINTI SUH AIM I

  MATA PELAJARAN: BI,SAINS SUKAN, NILAM

  Jumlah Waktu: 24

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  1BIsnin R   BI

  1E

  Selasa E   BI

  4A 1A

  Rabu   NILAM H   BI

  Khamis A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  Jumaat T

  NAMA GURU : SUHAILA BINTI SEMION

  MATA PELAJARAN: PAI

  Jumlah Waktu: 26

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  Isnin R

  Selasa E

  Rabu H

  1B 2D

  Khamis   PAI PAI A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  Jumaat T

  4B

  PSV

  5A

  PSV

  5D

  SS

  3D

  4E

  PAI

  PSV

  5A

  PSV

  3C

  SNS

  M2

  1B 4D 1A

  PAI

  4E

  PAI

  1B

  PAI

  2D

  PAI

  5E

  PAI

  5E

  PAI

  4C

  PAI

  1EBI

  1A

  BI

  1E

  BI

  BI

  PAI

  5DSS

  4D

  SS

  1B

  BI

  BI SS

  4C

  5B

  PAI

  1B

  PAI

  2D

  M2

  3C

  SNS

  M2

  3F

  PSV

  3D

  SNS

  3A

  PSV

  3D

  SNS

  5B

  PAI

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

 • 8/19/2019 Jadual Waktu Guru Smk Matu 2016

  17/19

  NAMA GURU : SUHANA BINTI ISI DAHAM

  MATA PELAJARAN: GEO, PD, PM

  Jumlah Waktu: 24

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  1A

  Isnin   GEO R

  Selasa E

  4B

  Rabu H   PDB.MORAL

  4C 1C 1B

  Khamis   PD GEO GEO A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  3F & 3B

  Jumaat   PM T

  NAMA GURU : THEN JIT FEN

  MATA PELAJARAN: BM, BC, BI, PSV

  Jumlah Waktu: 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  PERIsnin   BC R

  PER

  Selasa E   BC

  PER 1C

  Rabu   BC H   BI

  PER

  Khamis   BC A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  PER

  Jumaat   BC T

  NAMA GURU : ZULFADLI BIN MOHAMED

  MATA PELAJARAN: KHB-KT, KHB-PK, PSK 

  Jumlah Waktu: 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  2D

  Isnin R   PSK

  1A & 1B 2C & 2D

  Selasa   KHB-KT E   KHB-KT

  2D 2E

  Rabu   PSK PSK H

  1C & 1D 1E 2E & 2F 3A & 3B

  Khamis   KHB-KT KHB-KT KHB-KT A   KHB-PK

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  2E 2A & 2B

  Jumaat T   PSK KHB-KT

  PER

  BM

  1C

  BI

  PER

  BM

  1E

  GEO

  1D

  GEO

  KHB-PK

  2C & 2D

  KHB-KT

  3A & 3B

  1C

  BI

  PER

  BM

  2E & 2F

  KHB-KT

  1E

  KHB-KT

  PER

  BM

  1C & 1D

  KHB-KT

  1A & 1B

  KHB-KT

  2A & 2B

  KHB-KT

  PERBM

  1CBI

  PD

  1B

  GEO

  1A

  GEO

  4B 1C

  GEO

  B. MORAL

  PD

  3B & 3F

  PM

  4C

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

 • 8/19/2019 Jadual Waktu Guru Smk Matu 2016

  18/19

  NAMA GURU : GURU A

  MATA PELAJARAN: MATEMATIK, PSK, ABM

  Jumlah Waktu: 24

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  2A 2C

  Isnin R   PSK PSK

  1C 1A

  Selasa E   MATH MATH

  1B 2C 2A

  Rabu   PSK PSK H   PSK

  PER 1B

  Khamis   ABM A   PSK

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  1B

  Jumaat T   MATH

  NAMA GURU : GURU B

  M ATA P ELAJ ARAN: BI

  Jumlah Waktu: 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  PERIsnin R   BI

  2A

  Selasa E   BI

  2B 2D 2C

  Rabu H   BI BI BI

  Khamis A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  Jumaat T

  NAMA GURU : DAYANG SITI SHAFARRIAH BINTI AWANG SALIHIN

  MATA PELAJARAN: B&K 

  Jumlah Waktu: 5

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  4A

  Isnin R   B&K

  5B

  Selasa   B&k E

  5B 4A

  Rabu   B & K H   B & K

  Khamis A

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  4A

  Jumaat T   B&K

  PER

   ABM

  1B

  MATH

  PER

  BI

  2D

  BI

  2B

  BI

  BI

  MATH

  2CBI

  PER

  BI

  2ABI

  2B

  2C

  BI

  2A

  BI

  BI

  2D

  1A

  MATH

  1A

  MATH

  1C

  MATH

  1C

  1B

  MATH

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU

 • 8/19/2019 Jadual Waktu Guru Smk Matu 2016

  19/19

  NAMA GURU : NORA BINTI SALIM

  MATA PELAJARAN: B&K 

  Jumlah Waktu: 6

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117.00 - 7.40 7.40 - 8.20 8.20 - 9.00 9.40 - 9.40 9.40 - 10.00 10.00 - 10.40 10.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 12.40 12.40 - 1.20 1.20 - 2.00

  4C

  Isnin   B&K R

  Selasa E

  4B 5A

  Rabu   B & k B & K H

  4B 5A 4C

  Khamis   B & K B & K A   B & K

  7.00 - 7.35 7.35 - 8.10 8.10 - 8.45 8.45 - 9.20 9.20 - 9.40 9.40 - 10.15 10.15 - 10.50 10.50 - 11.25

  Jumaat T

  JADUAL WAKTU INDIVIDU 2016

  Disahkan oleh:

  (MISKINAH BINTI ARSHAD)PENGETUA SMK MATU