jadual waktu guru pelatih moon

4
JADUAL WAKTU GURU PELATIH SEKOLAH KEBANGSAAN KOTA KUALA MUDA SESI JAN - MEI 2013 NAMA : FATIMAH MUNIRAH BINTI AHMAD NO. KAD PENGENALAN : 901227-08-5028 MAJOR : PENDIDIKAN SENI VISUAL PENSYARAH PENYELIA : ENCIK ZAKARIAH BIN ABD. GHANI ELEKTIF : BAHASA MELAYU PENSYARAH PENYELIA : ENCIK RAHIM BIN OTHMAN KUMPULAN : PISMP P7H WAKTU 7.45 – 8.15 8.15 – 8.45 8.45 9.15 9.15 – 9.45 9.45 10.15 10.15 10.45 10.45 11.15 11.15 11.45 11.45 12.15 12.15 12.45 12.45 1.15 AHAD DSV 3T DSV 3T ISNIN DSV 3C DSV 3C DSV 3B DSV 3B SELASA PSV 4T PSV 4T RABU BM 5T BM 5T KHAMIS PSV 5B PSV 5B ANALISA

Upload: fatimah-munirah

Post on 14-Apr-2015

107 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

SKKKM

TRANSCRIPT

Page 1: Jadual Waktu Guru Pelatih Moon

JADUAL WAKTU GURU PELATIHSEKOLAH KEBANGSAAN KOTA KUALA MUDA

SESI JAN - MEI 2013

NAMA : FATIMAH MUNIRAH BINTI AHMADNO. KAD PENGENALAN : 901227-08-5028MAJOR : PENDIDIKAN SENI VISUALPENSYARAH PENYELIA : ENCIK ZAKARIAH BIN ABD. GHANIELEKTIF : BAHASA MELAYUPENSYARAH PENYELIA : ENCIK RAHIM BIN OTHMANKUMPULAN : PISMP P7H

WAKTU7.45 – 8.15

8.15 – 8.45

8.45 – 9.15

9.15 – 9.45

9.45 – 10.15

10.15 – 10.45

10.45 – 11.15

11.15 – 11.45

11.45 – 12.15

12.15 – 12.45

12.45 – 1.15

AHADDSV3T

DSV3T

ISNINDSV3C

DSV3C

DSV3B

DSV3B

SELASAPSV4T

PSV4T

RABUBM5T

BM5T

KHAMISPSV5B

PSV5B

ANALISA

PERKARA KALI MASA

PENDIDIKAN SENI VISUAL

BAHASA MELAYU

JUMLAH

Page 2: Jadual Waktu Guru Pelatih Moon

JADUAL WAKTU BERSAMA GURU PELATIHSEKOLAH KEBANGSAAN KOTA KUALA MUDA

SESI JAN - MEI 2013

NAMA : FATIMAH MUNIRAH BINTI AHMAD 901227-08-5028: NORAKMA LIYANA BINTI MOHAMED SALLEH 900523-06-5190

MAJOR : PENDIDIKAN SENI VISUALPENSYARAH PENYELIA : ENCIK ZAKARIAH BIN ABD. GHANIELEKTIF : BAHASA MELAYUPENSYARAH PENYELIA : ENCIK RAHIM BIN OTHMANKUMPULAN : PISMP P7H

WAKTU7.45 – 8.15

8.15 – 8.45

8.45 – 9.15

9.15 – 9.45

9.45 – 10.15

10.15 – 10.45

10.45 – 11.15

11.15 – 11.45

11.45 – 12.15

12.15 – 12.45

12.45 – 1.15

AHADPSV 5T

PSV5T

DSV3T

DSV3T

ISNINDSV3C

DSV 3C PSV4C

DSV 3B DSV 3B

PSV 4C DSV 2B DSV 2B

SELASAPSV4T

PSV4T

PSV2T

PSV2T

RABUPSV5C

PSV5C

BM5T

BM5T

KHAMISPSV5B

PSV5B

BM5T

BM5T

Fatimah Munirah

Norakma Liyana

Page 3: Jadual Waktu Guru Pelatih Moon

PROFIL GURU PELATIH

NAMA : FATIMAH MUNIRAH BINTI AHMAD

TARIKH LAHIR : 27 DISEMBER 1990

NO. KAD PENGENALAN : 901227-08-5028

JANTINA : PEREMPUAN

OPSYEN : PENDIDIKAN SENI VISUAL

KURSUS : PISMP

ALAMAT RUMAH : NO. 71, TAMAN INDAH, JALAN TAIPING,

33000 KUALA KANGSAR,

PERAK.

NO. TELEFON BIMBIT : 019-449 4427

EMEL : [email protected]