penyediaan jadual waktu gpm

Upload: luqmanpkgyan

Post on 07-Apr-2018

393 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Penyediaan Jadual Waktu Gpm

  1/19

 • 8/3/2019 Penyediaan Jadual Waktu Gpm

  2/19

  PANDUAN PEMBINAAN JADUAL

  Penyediaan Jadual Waktu GPM adalah berasaskan waktumengajar subjek major di sekolah masing-masing.

  Bagi GPM yang mendapat peruntukan waktu mengajarsubjek major yang ringan (8-12 waktu), diharap dapatmelaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiranmaklumat dan lain-lain komponen spt. shelving,

  kolaborasi, proses teknik, pengurusan & pentadbiran PSS,penyelenggaraan, promosi dan galakan membaca seperti

  yang telah ditetapkan.

 • 8/3/2019 Penyediaan Jadual Waktu Gpm

  3/19

  GPM yang mendapat peruntukan masa mengajarsubjek major yang agak berat, hendaklahmenyesuaikan masa tersebut dengan aktiviti

  pengajaran dan pembelajaran kemahiran maklumatserta lain-lain komponen spt :shelving, kolaborasi, proses teknik, pengurusan &

  pentadbiran PSS, penyelenggaraan, promosi dan

  galakan membaca

  Waktu minima untuk subjek major + Kemahiran PSShendaklah tidak kurang daripada 30 waktu.

  PANDUAN PEMBINAAN JADUAL

 • 8/3/2019 Penyediaan Jadual Waktu Gpm

  4/19

  1. Kemahiran Maklumat

  2. Pengurusan dan Pentadbiran PSS

  3. Proses Teknik

  4. Penyelenggaraan

  5. Promosi

  6. Shelving7. Galakan Membaca

  8. Kolaborasi

  KEMAHIRAN PUSAT SUMBER

  SEKOLAH

 • 8/3/2019 Penyediaan Jadual Waktu Gpm

  5/19

  CONTOH JADUAL WAKTU SEKOLAH

  MENENGAH

  Contoh 1 :

  :: Untuk GPM yang mengajar 10 waktu subjek major, akan menggunakan jadualselama 5 minggu.

  :: Setiap tingkatan mempunyai 5 kelas.

  :: Minggu ke-6 akan menggunakan jadual minggu pertama semula dan seterusnya.

 • 8/3/2019 Penyediaan Jadual Waktu Gpm

  6/19

  MINGGU 1 (Contoh SMK Pdg. Siding )

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  ISNIN P PL BM/LM1R

  GM LM1K

  PPSS

  SELASA KM KM SH PT BM PPSS

  RABU KLB KM KM PT BM BM PL

  KHAMIS LM1N

  BM BM PR PPSS PT

  JUMAAT DEAR LM1B

  PT LM1F

  PPSS

  PERKARA KALI MINIT JUMLAH PERKARA KALI MINIT JUMLAH

  Perhimpunan (P) Shelving (SH) 1 40 40

  Bahasa Melayu (BM) 6 40 240 Galakan Membaca (GM) 1 40 40

  Kest. Melayu (KM) 4 40 160 Kolaborasi (KLB) 1 40 40

  Literasi Maklumat (LM) 5 40 200 Promosi (PR) 1 40 40

  Proses Teknik (PT) 4 40 160 DEAR 1 40 40

  Pengurusan PSS (PPSS) 4 40 160

  Penyelengaraan (PL) 2 40 80 JUMLAH BESAR 30 40 1200

 • 8/3/2019 Penyediaan Jadual Waktu Gpm

  7/19

  MINGGU 2 (Contoh SMK Pdg. Siding )

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  ISNIN P PL LM2K

  BM GM PPSS

  SELASA KM KM SH PT BM PPSS

  RABU KLB KM KM PT BM BM PL

  KHAMIS LM2F

  BM BM PR PPSS PT

  JUMAAT DEAR LM2N

  LM2R

  PT LM2B

  PPSS

  PERKARA KALI MINIT JUMLAH PERKARA KALI MINIT JUMLAH

  Perhimpunan (P) Shelving (SH) 1 40 40

  Bahasa Melayu (BM) 6 40 240 Galakan Membaca (GM) 1 40 40

  Kest. Melayu (KM) 4 40 160 Kolaborasi (KLB) 1 40 40

  Literasi Maklumat (LM) 5 40 200 Promosi (PR) 1 40 40

  Proses Teknik (PT) 4 40 160 DEAR 1 40 40

  Pengurusan PSS (PPSS) 4 40 160

  Penyelengaraan (PL) 2 40 80 JUMLAH BESAR 30 40 1200

 • 8/3/2019 Penyediaan Jadual Waktu Gpm

  8/19

  MINGGU 3 (Contoh SMK Pdg. Siding )

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  ISNIN P PL BM/LM1R

  GM LM3F

  PPSS

  SELASA KM KM SH PT BM PPSS

  RABU KLB KM KM PT BM BM PL

  KHAMIS BM BM PR LM3B

  PPSS PT

  JUMAAT DEAR PPSS LM3N

  PT LM3K

  LM3R

  PERKARA KALI MINIT JUMLAH PERKARA KALI MINIT JUMLAH

  Perhimpunan (P) Shelving (SH) 1 40 40

  Bahasa Melayu (BM) 6 40 240 Galakan Membaca (GM) 1 40 40

  Kest. Melayu (KM) 4 40 160 Kolaborasi (KLB) 1 40 40

  Literasi Maklumat (LM) 5 40 200 Promosi (PR) 1 40 40

  Proses Teknik (PT) 5 40 200 DEAR 1 40 40

  Pengurusan PSS (PPSS) 5 40 200

  Penyelengaraan (PL) 2 40 80 JUMLAH BESAR 30 40 1200

 • 8/3/2019 Penyediaan Jadual Waktu Gpm

  9/19

  MINGGU 4 (Contoh SMK Pdg. Siding )

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  ISNIN P PL BM LM4AK

  LM4AH

  PPSS

  SELASA KM KM SH PT BM PPSS

  RABU KLB KM KM PT BM BM PL

  KHAMIS PPSS BM BM PR LM4IS

  PT

  JUMAAT DEAR PPSS PT GM LM4IA

  LM4IR

  PERKARA KALI MINIT JUMLAH PERKARA KALI MINIT JUMLAH

  Perhimpunan (P) Shelving (SH) 1 40 40

  Bahasa Melayu (BM) 6 40 240 Galakan Membaca (GM) 1 40 40

  Kest. Melayu (KM) 4 40 160 Kolaborasi (KLB) 1 40 40

  Literasi Maklumat (LM) 5 40 200 Promosi (PR) 1 40 40

  Proses Teknik (PT) 5 40 200 DEAR 1 40 40

  Pengurusan PSS (PPSS) 5 40 200

  Penyelengaraan (PL) 2 40 80 JUMLAH BESAR 30 40 1200

 • 8/3/2019 Penyediaan Jadual Waktu Gpm

  10/19

  MINGGU 5 (Contoh SMK Pdg. Siding )

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  ISNIN P LM5AH

  BM GM PL PPSS

  SELASA KM KM LM5AK

  SH PT BM PPSS

  RABUKLB KM KM PT BM BM PL

  KHAMIS LM5IK

  BM BM PR PPSS PT

  JUMAAT DEAR LM5IS

  LM5IR

  PT PPSS

  PERKARA KALI MINIT JUMLAH PERKARA KALI MINIT JUMLAH

  Perhimpunan (P) Shelving (SH) 1 40 40

  Bahasa Melayu (BM) 6 40 240 Galakan Membaca (GM) 1 40 40

  Kest. Melayu (KM) 4 40 160 Kolaborasi (KLB) 1 40 40

  Literasi Maklumat (LM) 5 40 200 Promosi (PR) 1 40 40

  Proses Teknik (PT) 5 40 200 DEAR 1 40 40

  Pengurusan PSS (PPSS) 5 40 200

  Penyelengaraan (PL) 2 40 80 JUMLAH BESAR 30 40 1200

 • 8/3/2019 Penyediaan Jadual Waktu Gpm

  11/19

  CONTOH JADUAL WAKTU SEKOLAH

  MENENGAHContoh 2 :

  :: Untuk GPM yang mengajar 18 waktu subjek major, akan menggunakan jadualselama 10 minggu.

  :: Setiap tingkatan mempunyai 4 kelas.

  :: Minggu ke-11 akan menggunakan jadual minggu pertama semula danseterusnya.

 • 8/3/2019 Penyediaan Jadual Waktu Gpm

  12/19

  CONTOH JADUAL WAKTU SEKOLAH

  RENDAH

  :: Untuk GPM yang mengajar 9 waktu subjek major, akan menggunakan jadualselama 4 minggu.

  :: Setiap aliran mempunyai 2 kelas.

  :: Minggu ke-5 akan menggunakan jadual minggu pertama semula dan seterusnya.

  CONTOH 1

 • 8/3/2019 Penyediaan Jadual Waktu Gpm

  13/19

  MINGGU 1 (Contoh SK Santan)

  07.40-

  08.10

  08.10

  08.40

  08.40

  09.10

  09.10

  09.40

  09.40

  10.10

  10.00-

  10.30

  10.30-

  11.10

  11.00-

  11.30

  11.30-

  12.10

  12.10-

  12.40

  12.4001.

  10

  ISNIN P SM SM R PR KM3B

  SELASA SM SM KM1A

  E KM2B

  KM1B

  K

  RABUPP PP PP SM

  HPP PT PT PT PT PT

  KHAMIS SM SM A KM3A

  PL

  JUMAAT GM GM SM SM T KM2A

  S

  PERKARA KALI MINIT JUMLAH PERKARA KALI MINIT JUMLAH

  Perhimpunan (P) Shelving (SH) 1 30 30

  Subjek Major (SM) 9 30 270 Promosi (PR) 1 30 30

  Pengurusan Pentadbiran(PP)

  4 30 120 Kolaborasi (KLB) 1 30 30

  Proses Teknik (PT) 5 30 150 Penyelenggaraan (PL) 1 30 30

  Kemahiran Maklumat (KM 6 30 180

  Galakan Membaca (GM) 2 30 60 JUMLAH BESAR 30 30 900

 • 8/3/2019 Penyediaan Jadual Waktu Gpm

  14/19

  MINGGU 2 (Contoh SK Santan)

  07.40-

  08.10

  08.10

  08.40

  08.40

  09.10

  09.10

  09.40

  09.40

  10.10

  10.00-

  10.30

  10.30-

  11.10

  11.00-

  11.30

  11.30-

  12.10

  12.10-

  12.40

  12.40

  01.10

  ISNIN P SM SM R KM6A

  KM4B

  PR

  SELASA SM SM E KM5A

  K

  RABUPP PP PP SM/

  KM4B HPP PT PT PT PT PT

  KHAMIS SM SM A KM6B KM5B

  PL

  JUMAAT GM GM SM SM T S

  PERKARA KALI MINIT JUMLAH PERKARA KALI MINIT JUMLAH

  Perhimpunan (P) Shelving (SH) 1 30 30

  Subjek Major (SM) 9 30 270 Promosi (PR) 1 30 30

  Pengurusan Pentadbiran(PP)

  4 30 120 Kolaborasi (KLB) 1 30 30

  Proses Teknik (PT) 5 30 150 Penyelenggaraan (PL) 1 30 30

  Kemahiran Maklumat (KM 6 30 180

  Galakan Membaca (GM) 2 30 60 JUMLAH BESAR 30 30 900

 • 8/3/2019 Penyediaan Jadual Waktu Gpm

  15/19

  MINGGU 3 (Contoh SK Santan)

  07.40-

  08.10

  08.10

  08.40

  08.40

  09.10

  09.10

  09.40

  09.40

  10.10

  10.00-

  10.30

  10.30-

  11.10

  11.00-

  11.30

  11.30-

  12.10

  12.10-

  12.40

  12.40

  01.10

  ISNIN P SM SM R KM1A

  KM2A

  PR

  SELASA SM SM E KM3A

  K

  RABUPP PP PP SM

  HPP PT PT PT PT PT

  KHAMIS SM SM A KM1B

  KM2B

  PL

  JUMAAT GM GM SM SM T KM3B

  S

  PERKARA KALI MINIT JUMLAH PERKARA KALI MINIT JUMLAH

  Perhimpunan (P) Shelving (SH) 1 30 30

  Subjek Major (SM) 9 30 270 Promosi (PR) 1 30 30

  Pengurusan Pentadbiran(PP)

  4 30 120 Kolaborasi (KLB) 1 30 30

  Proses Teknik (PT) 5 30 150 Penyelenggaraan (PL) 1 30 30

  Kemahiran Maklumat (KM 6 30 180

  Galakan Membaca (GM) 2 30 60 JUMLAH BESAR 30 30 900

 • 8/3/2019 Penyediaan Jadual Waktu Gpm

  16/19

  MINGGU 4 (Contoh SK Santan)

  07.40-

  08.10

  08.10

  08.40

  08.40

  09.10

  09.10

  09.40

  09.40

  10.10

  10.00-

  10.30

  10.30-

  11.10

  11.00-

  11.30

  11.30-

  12.10

  12.10-

  12.40

  12.40

  01.10

  ISNIN P SM SM KM6A

  R KM4A

  PR

  SELASA SM SM E KM4B

  K

  RABUPP PP PP SM

  HPP PT PT PT PT PT

  KHAMIS KM6B

  SM SM A PL KM5B

  JUMAAT GM GM SM SM T S KM5A

  PERKARA KALI MINIT JUMLAH PERKARA KALI MINIT JUMLAH

  Perhimpunan (P) Shelving (SH) 1 30 30

  Subjek Major (SM) 9 30 270 Promosi (PR) 1 30 30

  Pengurusan Pentadbiran(PP)

  4 30 120 Kolaborasi (KLB) 1 30 30

  Proses Teknik (PT) 5 30 150 Penyelenggaraan (PL) 1 30 30

  Kemahiran Maklumat (KM 6 30 180

  Galakan Membaca (GM) 2 30 60 JUMLAH BESAR 30 30 900

 • 8/3/2019 Penyediaan Jadual Waktu Gpm

  17/19

  CONTOH JADUAL WAKTU SEKOLAH

  RENDAH

  :: Untuk GPM yang mengajar 21 waktu subjek major, akan menggunakan jadualselama 2 minggu.

  :: Setiap aliran mempunyai 2 kelas.

  :: Minggu ke-3 akan menggunakan jadual minggu pertama semula dan seterusnya.

  CONTOH 2

 • 8/3/2019 Penyediaan Jadual Waktu Gpm

  18/19

  MINGGU 1

  07.40-

  08.10

  08.10

  08.40

  08.40

  09.10

  09.10

  09.40

  09.40

  10.10

  10.00-

  10.30

  10.30-

  11.10

  11.00-

  11.30

  11.30-

  12.10

  12.10-

  12.40

  12.40

  01.10

  ISNIN P SM SM R SM SM PR KM1A

  SELASA SM SM KM2A

  E KM4A

  SM SM K

  RABUPP SM SM SM

  HSM SM KM

  3APT

  KHAMIS SM SM A SM SM KM6A

  PL S

  JUMAAT GM SM SM T KM5A

  SM SM

  PERKARA KALI MINIT JUMLAH PERKARA KALI MINIT JUMLAH

  Perhimpunan (P) Shelving (SH) 1 30 30

  Subjek Major (SM) 21 30 630 Promosi (PR) 1 30 30

  Pengurusan Pentadbiran(PP)

  1 30 30 Kolaborasi (KLB) 1 30 30

  Proses Teknik (PT) 1 30 30 Penyelenggaraan (PL) 1 30 30

  Kemahiran Maklumat (KM 6 30 180

  Galakan Membaca (GM) 1 30 30 JUMLAH BESAR 34 30 1020

 • 8/3/2019 Penyediaan Jadual Waktu Gpm

  19/19

  MINGGU 2

  07.40-

  08.10

  08.10

  08.40

  08.40

  09.10

  09.10

  09.40

  09.40

  10.10

  10.00-

  10.30

  10.30-

  11.10

  11.00-

  11.30

  11.30-

  12.10

  12.10-

  12.40

  12.40

  01.10

  ISNIN P SM SM R SM SM PR KM5B

  SELASA SM SM KM1B

  E KM3B

  SM SM K

  RABUPP SM SM SM

  HSM SM KM

  4BPT

  KHAMIS SM SM A SM SM KM2B

  PL S

  JUMAAT GM SM SM T KM6B

  SM SM

  PERKARA KALI MINIT JUMLAH PERKARA KALI MINIT JUMLAH

  Perhimpunan (P) Shelving (SH) 1 30 30

  Subjek Major (SM) 21 30 630 Promosi (PR) 1 30 30

  Pengurusan Pentadbiran(PP)

  1 30 30 Kolaborasi (KLB) 1 30 30

  Proses Teknik (PT) 1 30 30 Penyelenggaraan (PL) 1 30 30

  Kemahiran Maklumat (KM 6 30 180

  Galakan Membaca (GM) 1 30 30 JUMLAH BESAR 30 30 900