jadual waktu kelas persendirian 2011

of 28 /28
SEK. KEB. (LELAKI) JALAN PASAR (1), KUALA LUMPUR JADUAL WAKTU KELAS TAHUN 2011 Nama Guru : Pn.Nor Hazlin Bt.Ismail Tahun 1 Budiman - MASA HARI 0735 0805 0805 0835 0835 0905 0905 0935 0935 1005 1005 1025 1025 1055 1055 1125 1125 1155 1155 1225 1225 1255 1255 0125 ISNIN PERH. R SELASA E RABU H KHAMIS A JUMAAT T NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH PERHIMPUNAN P JASMANI B MELAYU P KESIHATAN B INGGERIS P SENI SAINS P MUZIK MATEMATIK KAJIAN TEMPATAN

Upload: bibi-salmah-m-sahid

Post on 15-Oct-2014

223 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

SEK. KEB. (LELAKI) JALAN PASAR (1), KUALA LUMPURJADUAL WAKTU KELAS

TAHUN 2011

Nama Guru : Pn.Nor Hazlin Bt.Ismail Tahun 1 Budiman -

MASAHARI

07350805

08050835

08350905

09050935

09351005

1005

1025

10251055

10551125

11251155

11551225

12251255

12550125

ISNIN PERH. R

SELASA

E

RABU H

KHAMIS

A

JUMAAT

T

NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAHPERHIMPUNAN P JASMANI

B MELAYU P KESIHATANB INGGERIS P SENI

SAINS P MUZIKMATEMATIK KAJIAN

TEMPATANP ISLAM / P

MORALKEMAHIRAN

HIDUP

Page 2: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

SIVIK

T.T. GURU ……………………… JUMLAH MASA SEMINGGU : T.T GURU BESAR …………………

SEK. KEB. (LELAKI) JALAN PASAR (1), KUALA LUMPUR JADUAL WAKTU KELAS

TAHUN 2011

Nama Guru : Pn.Normirah Bt.Gani Tahun 2 Budiman -

MASAHARI

07350805

08050835

08350905

09050935

09351005

10051025

10251055

10551125

11251155

11551225

12251255

12550125

ISNIN PERH. R

SELASA E

RABU H

KHAMIS

A

JUMAAT

T

NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAHPERHIMPUNAN P JASMANI

B MELAYU P KESIHATANB INGGERIS P ENI

Page 3: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

SAINS P MUZIKMATEMATIKP ISLAM / P

MORAL

T.T. GURU ……………………… JUMLAH MASA SEMINGGU : Minit T.T GURU BESAR …………………

SEK. KEB. (LELAKI) JALAN PASAR (1), KUALA LUMPURJADUAL WAKTU KELAS

TAHUN 2011 Nama Guru : Pn.Mary Ann a/p Napolean Tahun 3 Budiman

MASAHARI

07350805

08050835

08350905

09050935

09351005

10051025

10251055

10551125

11251155

11551225

12251255

12550125

ISNIN PERH. R

SELASA E

RABU H

KHAMIS

A

JUMAAT

T

NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH

Page 4: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

PERHIMPUNAN P JASMANIB MELAYU P KESIHATAN

B INGGERIS P ENISAINS P MUZIK

MATEMATIKP ISLAM / P

MORAL

T.T. GURU ……………………… JUMLAH MASA SEMINGGU : Minit T.T GURU BESAR …………………

SEK. KEB. (LELAKI) JALAN PASAR (1), KUALA LUMPURJADUAL WAKTU KELAS

TAHUN 2011

Nama Guru : En.Norzahidi Bin Kamaluddin Tahun 4 Budiman

MASAHARI

07350805

08050835

08350905

09050935

09351005

10051025

10251055

10551125

11251155

11551225

12251255

12550125

ISNIN PERH. R

SELASA E

RABU H

KHAMIS

A

JUMAAT

T

Page 5: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAHPERHIMPUNAN P JK

B MELAYU KEMAHIRAN HIDUP

B INGGERIS PEND. SENISAINS PEND. MUZIK

MATEMATIK KAJIAN TEMPATAN

P ISLAM / P MORAL

KEMAHIRAN HIDUP

SIVIK

T.T. GURU ……………………… JUMLAH MASA SEMINGGU : 930 Minit T.T GURU BESAR …………………

SEK. KEB. (LELAKI) JALAN PASAR (1), KUALA LUMPURJADUAL WAKTU KELAS

TAHUN 2011

NAMA GURU : En.Shaharoom Shah Bin Mohd.Nasser Tahun 5 Budiman

MASAHARI

07350805

08050835

08350905

09050935

09351005

10051025

10251055

10551125

11251155

11551225

12251255

ISNIN PERH.

SELASA

RABU

Page 6: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

KHAMIS

JUMAAT

NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAHPERHIMPUNAN PJK

B MELAYU KEMAHIRAN HIDUP

B INGGERIS PEND. SENISAINS PEND. MUZIK

MATEMATIK KAJIAN TEMPATAN

P ISLAM / P MORAL

SIVIK

T.T. GURU ……………………… JUMLAH MASA SEMINGGU : Minit T.T GURU BESAR …………………

SEK. KEB. (LELAKI) JALAN PASAR (1), KUALA LUMPURJADUAL WAKTU KELAS

TAHUN 2011

NAMA GURU : Pn.Bibi Salmah Bt.Mohd.Sahid Tahun 6 Budiman

MASAHARI

07350805

08050835

08350905

09050935

09351005

10051025

10251055

10551125

11251155

11551225

12251255

ISNIN PERH. R

Page 7: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

SELASA E

RABU H

KHAMIS

A

JUMAAT

T

NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAHPERHIMPUNAN PJK

B MELAYU KEMAHIRAN HIDUP

B INGGERIS PEND.SENISAINS PEND. MUZIK

MATEMATIK KAJIAN TEMPATAN

P ISLAM / P MORAL

SIVIK

T.T. GURU ……………………… JUMLAH MASA SEMINGGU : Minit T.T GURU BESAR …………………

SEK. KEB. (LELAKI) JALAN PASAR (1), KUALA LUMPURJADUAL WAKTU PERSENDIRIAN 2011

NAMA GURU :

MASAHARI

07350805

08050835

08350905

09050935

09351005

10051025

10251055

10551125

11251155

11551225

12251255

Page 8: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

ISNIN PERH. R

SELASA E

RABU H

KHAMIS

A

JUMAAT

T

NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAHPERHIMPUNAN P JASMANI

B MELAYU P KESIHATANB INGGERIS P ENI

SAINS P MUZIKMATEMATIKP ISLAM / P

MORAL

T.T. GURU ……………………… JUMLAH MASA SEMINGGU : Minit T.T GURU BESAR …………………

SEK. KEB. (LELAKI) JALAN PASAR (1), KUALA LUMPURJADUAL WAKTU PERSENDIRIAN 2011

NAMA GURU :

Page 9: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

MASAHARI

07350805

08050835

08350905

09050935

09351005

10051025

10251055

10551125

11251155

11551225

12251255

ISNIN PERH. R

SELASA E

RABU H

KHAMIS

A

JUMAAT

T

NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAHPERHIMPUNAN P JASMANI

B MELAYU P KESIHATANB INGGERIS P ENI

SAINS P MUZIKMATEMATIKP ISLAM / P

MORAL

T.T. GURU ……………………… JUMLAH MASA SEMINGGU : Minit T.T GURU BESAR …………………

SEK. KEB. (LELAKI) JALAN PASAR (1), KUALA LUMPURJADUAL WAKTU PERSENDIRIAN 2011

Page 10: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

NAMA GURU :

MASAHARI

07350805

08050835

08350905

09050935

09351005

10051025

10251055

10551125

11251155

11551225

12251255

ISNIN PERH. R

SELASA E

RABU H

KHAMIS

A

JUMAAT

T

NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAHPERHIMPUNAN P JASMANI

B MELAYU P KESIHATANB INGGERIS P ENI

SAINS P MUZIKMATEMATIKP ISLAM / P

MORAL

T.T. GURU ……………………… JUMLAH MASA SEMINGGU Minit T.T GURU BESAR …………………

Page 11: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

SEK. KEB. (LELAKI) JALAN PASAR (1), KUALA LUMPURJADUAL WAKTU PERSENDIRIAN 2011

NAMA GURU :

MASAHARI

07350805

08050835

08350905

09050935

09351005

10051025

10251055

10551125

11251155

11551225

12251255

ISNIN PERH. R

SELASA E

RABU H

KHAMIS

A

JUMAAT

T

NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAHPERHIMPUNAN P JASMANI

B MELAYU P KESIHATANB INGGERIS P ENI

SAINS P MUZIKMATEMATIKP ISLAM / P

MORAL

Page 12: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

T.T. GURU ……………………… JUMLAH MASA SEMINGGU : Minit T.T GURU BESAR …………………

SEK. KEB. (LELAKI) JALAN PASAR (1), KUALA LUMPURJADUAL WAKTU PERSENDIRIAN 2011

NAMA GURU :

MASAHARI

07350805

08050835

08350905

09050935

09351005

10051025

10251055

10551125

11251155

11551225

12251255

ISNIN PERH. R

SELASA E

RABU H

KHAMIS

A

JUMAAT

T

NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAHPERHIMPUNAN P JASMANI

B MELAYU P KESIHATANB INGGERIS P ENI

SAINS P MUZIKMATEMATIKP ISLAM / P

MORAL

Page 13: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

T.T. GURU ……………………… JUMLAH MASA SEMINGGU :………………. Minit T.T GURU BESAR …………………

SEK. KEB. (LELAKI) JALAN PASAR (1), KUALA LUMPURJADUAL WAKTU PERSENDIRIAN 2011

NAMA GURU : CIK AZIRATUL MUNIRAH BT ISMAIL KELAS : PEMULIHAN

MASAHARI

07350805

08050835

08350905

09050935

09351005

10051025

10251055

10551125

11251155

11551225

12251255

ISNIN PERH. R

SELASA E

RABU H

KHAMIS

A

JUMAAT

T

NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAHPERHIMPUNAN P JASMANI

B MELAYU P KESIHATANB INGGERIS P ENI

SAINS P MUZIKMATEMATIKP ISLAM / P

Page 14: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

MORAL

T.T. GURU ……………………… JUMLAH MASA SEMINGGU : Minit T.T GURU BESAR …………………

SEK. KEB. (LELAKI) JALAN PASAR (1), KUALA LUMPURJADUAL WAKTU PERSENDIRIAN 2011

NAMA GURU : PN.ROSMINI BT.ABD.SANI

MASAHARI

07350805

08050835

08350905

09050935

09351005

10051025

10251055

10551125

11251155

11551225

12251255

ISNIN PERH. R

SELASA E

RABU H

KHAMIS

A

JUMAAT

T

NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAHPERHIMPUNAN P JASMANI

B MELAYU P KESIHATAN

Page 15: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

B INGGERIS P ENISAINS P MUZIK

MATEMATIKP ISLAM / P

MORAL

T.T. GURU ……………………… JUMLAH MASA SEMINGGU : Minit T.T GURU BESAR …………………

SEK. KEB. (LELAKI) JALAN PASAR (1), KUALA LUMPURJADUAL WAKTU PERSENDIRIAN 2011

NAMA GURU : EN.KHOO CHEE TIONG

MASAHARI

07350805

08050835

08350905

09050935

09351005

10051025

10251055

10551125

11251155

11551225

12251255

ISNIN PERH. R

SELASA

E

RABU H

KHAMIS

A

Page 16: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

JUMAAT

T

NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAHPERHIMPUNAN P JASMANI

B MELAYU P KESIHATANB INGGERIS P ENI

SAINS P MUZIKMATEMATIKP ISLAM / P

MORAL

T.T. GURU ……………………… JUMLAH MASA SEMINGGU : Minit T.T GURU BESAR …………………

SEK. KEB. (LELAKI) JALAN PASAR (1), KUALA LUMPURJADUAL WAKTU PERSENDIRIAN 2011

NAMA GURU KELAS :

MASAHARI

07350805

08050835

08350905

09050935

09351005

10051025

10251055

10551125

11251155

11551225

12251255

ISNIN PERH. R

SELASA E

RABU H

KHAMIS

A

Page 17: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

JUMAAT

T

NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAHPERHIMPUNAN P JASMANI

B MELAYU P KESIHATANB INGGERIS P ENI

SAINS P MUZIKMATEMATIKP ISLAM / P

MORAL

T.T. GURU ……………………… JUMLAH MASA SEMINGGU :………………. Minit T.T GURU BESAR …………………

SEK. KEB. (LELAKI) JALAN PASAR (1), KUALA LUMPURJADUAL WAKTU PERSENDIRIAN 2011

NAMA GURU KELAS : PN.NORHAZLIN BT.ISMAIL KELAS : 1B

MASAHARI

07350805

08050835

08350905

09050935

09351005

10051025

10251055

10551125

11251155

11551225

12251255

ISNIN PERH. R

SELASA E

RABU H

Page 18: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

KHAMIS

A

JUMAAT

T

NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAHPERHIMPUNAN 1X30 P JASMANI 1X30

B MELAYU 12X30 P KESIHATAN 2X30B INGGERIS 8X30 PS ENI 2X30

SAINS 3X30 P MUZIK 2X30MATEMATIK 8X30P ISLAM / P

MORAL6X30

T.T. GURU ……………………… JUMLAH MASA SEMINGGU : 1440 Minit T.T GURU BESAR …………………

SEK. KEB. (LELAKI) JALAN PASAR (1), KUALA LUMPURJADUAL WAKTU PERSENDIRIAN 2011

NAMA GURU KELAS : TAHUN :

MASAHARI

07350805

08050835

08350905

09050935

09351005

10051025

10251055

10551125

11251155

11551225

12251255

ISNIN PERH. R

Page 19: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

SELASA E

RABU H

KHAMIS

A

JUMAAT

T

NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAHPERHIMPUNAN P JASMANI 1X30 30

B MELAYU 12X30 360 P KESIHATAN 2X30 60B INGGERIS 8X30 240 P SENI 2X30 60

SAINS 3X30 90 P MUZIK 2X30 60MATEMATIK 8X30 240P ISLAM / P

MORAL6X30 180

T.T. GURU ……………………… JUMLAH MASA SEMINGGU : 1440 Minit T.T GURU BESAR …………………

SEK. KEB. (LELAKI) JALAN PASAR (1), KUALA LUMPURJADUAL WAKTU PERSENDIRIAN 2011

NAMA GURU KELAS : KELAS :

MASAHARI

07350805

08050835

08350905

09050935

09351005

10051025

10251055

10551125

11251155

11551225

12251255

ISNIN PERH. R

Page 20: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

SELASA E

RABU H

KHAMIS

A

JUMAAT

T

NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAHPERHIMPUNAN 1X30 30 P JASMANI 1X30 30

B MELAYU 12X30 360 P KESIHATAN 2X30 60B INGGERIS 8X30 240 PS ENI 2X30 60

SAINS 3X30 90 P MUZIK 2X30 60MATEMATIK 8X30 240P ISLAM / P

MORAL6X30 180

T.T. GURU ……………………… JUMLAH MASA SEMINGGU : 1410 Minit T.T GURU BESAR …………………

SEK. KEB. (LELAKI) JALAN PASAR (1), KUALA LUMPURJADUAL WAKTU PERSENDIRIAN 2011

NAMA GURU : KELAS :

MASAHARI

07350805

08050835

08350905

09050935

09351005

10051025

10251055

10551125

11251155

11551225

12251255

Page 21: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

ISNIN PERH. R

SELASA E

RABU H

KHAMIS

A

JUMAAT

T

NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAHPERHIMPUNAN 1X30 30 PJK 1X30 30

B MELAYU 10X30 300 KEMAHIRAN HIDUP

1X30 30

B INGGERIS 7X30 210 P SENI 2X30 60SAINS 5X30 150 P MUZIK 2X30 60

MATEMATIK 7X30 210 SIVIK 2X30 60P ISLAM / P

MORAL6X30 180 KAJIAN

TEMPATAN2X30 60

T.T. GURU ……………………… JUMLAH MASA SEMINGGU : Minit T.T GURU BESAR …………………

SEK. KEB. (LELAKI) JALAN PASAR (1), KUALA LUMPURJADUAL WAKTU PERSENDIRIAN 2011

Page 22: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

NAMA GURU KELAS : KELAS :

MASAHARI

07350805

08050835

08350905

09050935

09351005

10051025

10251055

10551125

11251155

11551225

12251255

ISNIN PERH. R

SELASA E

RABU H

KHAMIS

A

JUMAAT

T

NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAHPERHIMPUNAN 1X30 30 PJK 1X30 30

B MELAYU 10X30 300 KAJIAN TEMPATAN

1X30 30

B INGGERIS 7X30 210 P SENI 2X30 60SAINS 5X30 150 P MUZIK 2X30 60

MATEMATIK 7X30 210 SIVIK 2X30 60P ISLAM / P

MORAL6X30 180 KEMAHIRAN

HIDUP2X30 60

T.T. GURU ……………………… JUMLAH MASA SEMINGGU : 1440 Minit T.T GURU BESAR …………………

Page 23: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

SEK. KEB. (LELAKI) JALAN PASAR (1), KUALA LUMPURJADUAL WAKTU PERSENDIRIAN 2011

NAMA GURU KELAS : KELAS : 6B

MASAHARI

07350805

08050835

08350905

09050935

09351005

10051025

10251055

10551125

11251155

11551225

12251255

ISNIN PERH. R

SELASA E

RABU H

KHAMIS

A

JUMAAT

T

NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAHPERHIMPUNAN 1X30 30 PJK 1X30 30

B MELAYU 10X30 300 SIVIK 1X30 30B INGGERIS 7X30 210 P SENI 2X30 60

SAINS 5X30 150 P MUZIK 2X30 60MATEMATIK 7X30 210 KEMAHIRAN

HIDUP2X30 60

P ISLAM / P MORAL

6X30 180 KAJIAN TEMPATAN

2X30 60

T.T. GURU ……………………… JUMLAH MASA SEMINGGU : 1440 Minit T.T GURU BESAR.............................

Page 24: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

SEK. KEB. (LELAKI) JALAN PASAR (1), KUALA LUMPURJADUAL WAKTU KELAS PEMULIHAN 2011

NAMA GURU : CIK MUNIRAH

MASAHARI

07350805

08050835

08350905

09050935

09351005

10051025

10251055

10551125

11251155

11551225

12251255

ISNIN PERH. R

SELASA E

RABU H

KHAMIS

A

JUMAAT

T

NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAH NAMA GURU M. PELAJARAN WAKTU JUMLAHPERHIMPUNAN P JASMANI

B MELAYU P KESIHATANB INGGERIS P SENI

SAINS P MUZIKMATEMATIKP ISLAM / P

MORAL

Page 25: Jadual Waktu Kelas Persendirian 2011

T.T. GURU ……………………… JUMLAH MASA SEMINGGU : 600 Minit T.T GURU BESAR...................................