ekosistem terancam form 4

22
EKOSISTEM TERANCAM (BAB 9) BIOLOGY

Upload: farah-zoelkefli

Post on 03-Dec-2015

47 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Folio: ekosistem terancam

TRANSCRIPT

Page 1: Ekosistem Terancam Form 4

EKOSISTEM TERANCAM (BAB 9)

BIOLOGY

Page 2: Ekosistem Terancam Form 4

SOALAN 1Permintaan manusia untuk tempat tinggal, kemudahan asas dan

keperluan makanan semakin tinggi ekoran daripada pertambahan populasi manusia. Nyatakan aktiviti manusia yang membawa

kesan buruk terhadap alam sekitar.

SOALAN 2Penyahhutanan adalah aktiviti penebangan pokok di hutan secara

Aktiviti yang membawa

kesan buruk terhadap

alam sekitar

Pembakaran bahan api fosil.

Penyahhutanan (deforestation)

Penggunaan baja berlebihan

dalam pertanian.

Pembuangan bahan buangan domestik dan

indusri.

Page 3: Ekosistem Terancam Form 4

besar-besaran. Aktiviti ini dijalankan kerana nilai ekonomi yang tinggi pada kayu balak yang boleh menjana pendapatan yang

lumayan. Nyatakan kesan yang berlaku akibat aktiviti penebangan pokok secara berleluasa ini.

Kesan akibat

daripada aktiviti

penebangan pokok.

Banjir kilat (flash floods)

Hakisan tanah (soil erosion)

Kehilangan biokepelbagaia

n (loss of biodiversity)

Kesan rumah hijau

(greenhouse effect)

Pemanasan global (global

warming)

Perubahan iklim (climate

change)

Tanah runtuh (landslides)

Page 4: Ekosistem Terancam Form 4

SOALAN 3Penyahhutanan membawa kepada perluasan kawasan gurun di

muka bumi yang mengakibatkan pengurangan dalam kadar transpirasi, liputan awan dan jumlah hutan. Terangkan

bagaimana aktiviti penyahhutanan ini dapat diatasi untuk memastikan keseimbangan di muka bumi.

Penanaman Berteres

-Dijalankan di kawasan

cerun bukit.

- Bertujuan mengurangka

n hakisan tanih.

Mewartakan hutan

simpan dan taman negara

- Melindungi flora dan

fauna.

- Aktiviti pembalakan dan pemburu

tidak dibenarkan di kawasan ini

Kaedah pengurusan

cerun

-Kawasan cerun curam dilandaikan

-Membina dinding

penahan hakisan

Page 5: Ekosistem Terancam Form 4

SOALAN 4Pencemaran udara berlaku disebabkan oleh pembebasan bahan

pencemar ke atmosfera sehingga menggangu dan membahayakan kehidupan manusia dan organisma lain.

Terangkan punca dan kesan pencemaran udara ini terhadap alam sekitar, manusia dan organisma lain.

Pembakaran bahan api

fosil.

Pembakaran hutan secara

terbuka.

Asap yang dibebaskan oleh kilang.

- Pemanasan global.- Penipisan lapisan ozon.- Asma- Bangunan berjelaga.

- Pembentukan asbut dan jerebu.- Sesak nafas.- Sakit mata.- Pokok layu.

- Karbon monoksida terbebas.- Batuk-batuk- Bronkitis

Page 6: Ekosistem Terancam Form 4

SOALAN 5Akibat daripada perndustrian yang pesat dan aktiviti harian

manusia yang semakin meningkat, pencemaran udara semakin serius. Terangkan bagaimana masalah ini dapat diselesaikan

untuk kehidupan yang lebih selesa dan selamat.

Cara mengatasi pencemaran udara

Penampalan ozon

Bahagian ozon yang berlubang ditampal dengan mengionkan oksigen di atmosfera melalui penggunaan

belon helium.

Memperkenalkanundang-undang

Pihak kerajaan yang bertindak sebagai agen pentadbir negara telah mengubalkan pelbagai undang-undang dalam

mengawal kadar pencemaran

Kitar semula

Kaedah ini merupakan proses

yang sangat selamat kepada alam sekitar

kerana dapat mengurangkan

kadar pencemaran.

Page 7: Ekosistem Terancam Form 4

SOALAN 6Hujan asid kerap berlaku di kawasan perindustrian atau kawasan

yang pesat membangun. Pada pendapat anda, mengapakah keadaan ini berlaku?

Hujan asid

Page 8: Ekosistem Terancam Form 4

SOALAN 7

Pembentukan hujan asid yang terjadi hasil daripada pembebasan gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida banyak mempengaruhi

alam sekitar. Terangkan bagaimana hujan asid ini memberi kesan kepada alam sekitar?

kesan hujan asid terhadap

alam sekitar

Pokok mati kerana asid

bertindak balas dengan nutrien

dalam tanah dan

mengurangkan kesuburan

tanah

Meluntur dan merosakkan cat kereta.

Hujan asid yang turun ke bumi akan terkumpul menjadi

pemndapan berasid, ini akan

mempercepatkan kadar hakisan dan

pengaratan barangan besi.

Kandungan alkali dan asid dalam tanah menjadi tidak seimbang

dan mempengaruhi keseimbangan dan kestabilan

tanah.

Page 9: Ekosistem Terancam Form 4

SOALAN 8

Hujan asid merupakan fenomena alam yang amat ditakuti kerana kesannya bukan sahaja pada manusia malahan organisma

hidupan yang lain serta alam sekitar. Huraikan bagaimana kita dapat mengatasi masalah ini?

Cara mengatasi hujan

asid

Page 10: Ekosistem Terancam Form 4

SOALAN 9

Pencemaran air yang berlaku akan menjadikan sumber air tidak lagi sesuai untuk kehidupan organisma akuatik dan kegunaan

manusia. Berdasarkan pernyataan ini, bagaimanakah sumber air boleh dicemari?

SOALAN 10

Punca sumber

air dicemari.

Penggunaan baja

berebihan

Bahan buangan industri

Perlepasan asap

kenderaan

Penebangan pokok secara

berleluasa

Page 11: Ekosistem Terancam Form 4

Sumber air kini diancam oleh aktiviti manusia yang boleh membahayakan organisma akuatik dan kesihatan manusia. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi

mengatasi masalah ini?

Langkah-langkah

mengatasi masalah

pencemaran air

Page 12: Ekosistem Terancam Form 4

SOALAN 11

Eutrofikasi adalah satu keadaan dimana sumber air dikayakan dengan nutrien organik dan tak organik yang menyebabkan

populasi alga bertambah dengan mendadak. Huraikan bagaimana sumber air boleh mengalami keadaan tersebut?

Punca Eutrofikasi

Page 13: Ekosistem Terancam Form 4

SOALAN 12

Tahap pencemaran sumber air boleh diukur melalui keperluan oksigen biokimianya(BOD). Terangkan dengan jelas bagaimana

tahap pencemaran air dapat ditentukan melalui BOD?

Bod ialah jumlah oksigen

yang diperlukan

oleh mikroorganism

e.

Tahap pencemaran

sesuatu sumber air

boleh diukur melalui

BODnya.

Nilai BOD yang tinggi

menunjukkan bahawa

kualiti air tidak baik

dan oksigen dalam air

adalah rendah.

Page 14: Ekosistem Terancam Form 4

SOALAN 13

Persekitarannya yang bising menggangu keselesaan, ketenteraman serta menjejaskan kesihatan manusia dan

kehidupan lain ditakrifkan sebagai pencemaran bunyi. Pada pendapat anda, apakah impaknya kepada kesihatan manusia?

Impak kepada

kesihatan manusia

Page 15: Ekosistem Terancam Form 4

SOALAN 14

Pencemaran terma adalah berkaitan dengan pengurangan kualiti air akibat daripada kenaikan suhu air. Nyatakan punca dan kesan

kepada sumber air.

Peningkatan suhu air

Pencairan ais di kutub

Kematian hidupan air secara serta-

merta.

Ribut taufan & angin monsun

Peningkatan bilangan vector

penyebab penyakit

berjangkit

Stensen penjanaan

kuasa elektrik

Pertambahan bilangan kenderaan

Page 16: Ekosistem Terancam Form 4

SOALAN 15

Peningkatan suhu sumber air dikaitkan dengan pencemaran terma. Pencemaran terma mempengaruhi organisma akuatik

secara langsung. Cadangkan bagaimana kita dapat menghalang pencemaran ini daripada berlaku?

Cara mengatasi pencemaran terma

Kurangkan pengeluaran air panas ke sungai dari

kilang elektronik.

Elakkan bina stesen

janakuasa di tepi sungai.

Kurangkan penggunaan

cermin dalam

membina bangunan.

Menjarakkan ruang antara bangunan.

Page 17: Ekosistem Terancam Form 4

SOALAN 16

Kehadiran gas rumah hijau memberi satu fenomena alam sekitar yang dikenali sebagai kesan rumah hijau. Bagaimanakah gas

rumah hijau boleh hadir di dalam atmosfera?

Punca gas

rumah hijau

Page 18: Ekosistem Terancam Form 4

SOALAN 17

Gas rumah hijau mempunyai keupayaan untuk menyerap tenaga haba dari atmosfera berbanding gas yang lain. Ini memberi kesan kepada alam sekitar dan organisma yang menghuninya. Huraikan

apakah kesan tersebut?

Kesan gas

rumah hijau

Banjir akibat pencairan ais di kutub utara dan kutub selatan.

Kemarau di kawasan

tertentu dan kawasan gurun

menjadi bertambah luas.

Menjejaskan pergerakan tenaga dan

bahan-bahan dalam rantai

makanan kerana

tumbuhan tertentu mati.

Page 19: Ekosistem Terancam Form 4

SOALAN 18

Keadaan kesan rumah hijau semakin kritikal sejak kebelakangan ini. Sebagai seorang pencinta alam sekitar, Apakan langkah-

langkah yang boleh dicadangkan untuk mengatasi masalah ini?

Langkah-langkah

mengatasi kesan rumah

hijau.

menanam pokok /

menambah kawasan hijau / menghijaukan

bumi.

menjalankan proses kitar

semula bahan buangan

mengadakan kempen alam

sekitar / pendidikan

alam sekitar.

mengenakan denda/

menguatkuasakan undang-

undang kepada pihak

mencemarkan alam sekitar.

Page 20: Ekosistem Terancam Form 4

SOALAN 19

Lapisan ozon berfungsi untuk menyerap sinaran ultraungu daripada matahari. Namun begitu, penipisan lapisan ozon

semakin meruncing. Pada pendapat anda, mengapakah keadaan ini terjadi dan kesannya kepada organisma di muka bumi?

Pembakaran hutanPenggunaan

klorofluorokarbon (CFC)

PenyahhutananPembakaran

sampah secara terbuka

Memusnahkan sel-sel daun, stoma dan

klorofil. Ini merenclahkan kadar

fotosintesis dan mengurangkan hasil

tanaman.

Mengubah iklim dan cuaca

Menjejaskan komponen abiotik

dalam atmosfera dan menyebabkan

ketakseimbangan dalam pelbagai eko-

sistem

Merosakkan penglihatan clan menyebabkan

kataraks

Page 21: Ekosistem Terancam Form 4

SOALAN 20

Langkah-langkah perlu diambil untuk mengurangkan kadar penipisan lapisan ozon. Pada pendapat anda, apakah langkah yang boleh membantu dalam usaha mengurangkan penipisan

lapisan ozon?

Langkah untuk

mengurangkan penipisan lapisan ozon

Mencari bahan alternatif lain

bagi menggantikan penggunaan

kloroflorokarbon dalam pelbagai

industri

Pengawalan penggunaan

kloroflorokarbon (CFC)

Menguatkuasakan undang-

undang.

Mengadakan kempen cintai

alam.