dskp pm sjkc thn 6

Click here to load reader

Post on 21-Dec-2015

404 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DSKP

TRANSCRIPT

 • DARD SEKOL

  AH RENDAH

  PENDIDIKAN MORAL

  TAHUN ENAM

  DRAF 30 JUL 2013

  DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

  KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  DRAF

 • ii

  PENDIDIKAN MORAL

  TAHUN 6

  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

  KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

  MODUL TERAS ASAS

 • iii

  Cetakan Pertama 2012

  Kementerian Pelajaran Malaysia

  Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan keluar ulang mana-mana bahagian artikel, Ilustrasi dan isi kandungan

  buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik,

  rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,

  Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan

  Persekutuan,62604 Putrajaya.

 • iv

  1 3 3 6 7 10 12 14

  14

  15

  16

  1. 17

  2. 18 3. 19

  4. 20

  5. 21

  6. 22

  7. 23

  8. 24

  9. 25

  10. 26

  11. 27

  12. 28

  13. 29

  14. 30

 • v

 • vi

 • 1

  ; ; ; ; ; ;

 • 2

 • 3

  i. ; ii. ; iii. ; iv.

 • 4

 • 5

  5.1

  5.2

 • 6

  Sumber: Thomas Lickona

  i.

  ii.

  iii.

 • 7

  1 2 3 4 5 6

  1.

  2.

 • 8

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

 • 9

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

 • 10

 • 11

 • 12

  (KBAT)

  1994 KBKK 2011 KSSRKBAT

  KBATKBAT

  KBAT

  1KBAT

 • 13

  Thinking Hats

 • 14

  2011

  1 2011

  2 2012

  3 2013

  4 2014

  5 2015

  6 2016

  1,2 3 4,5 6

  I

  1 2 3

  6

  4

  II

  4 5 6

  6

  5

  1 30

 • 15

  1

  2

  3

  4

  5 6

 • 16

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 • 17

  DSKP TAHUN 6 SJKC

  1.

  1.1

  1.1.1

  1.1.2

  1.1.3

  1.1.4

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  ,

 • 18

  2.

  2.1

  2.1.1

  2.1.2

  2.1.3

  2.1.4

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 • 19

  3.

  3.1

  3.1.1

  3.1.2

  3.1.3

  3.1.4

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 • 20

  4.

  4.1

  4.1.1

  4.1.2

  4.1.3

  4.1.4

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 • 21

  5.

  5.1

  5.1.1

  5.1.2

  5.1.3

  5.1.4

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 • 22

  6.

  6.1

  6.1.1

  6.1.2

  6.1.3

  6.1.4

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 • 23

  7.

  7.1

  7.1.1

  7.1.2

  7.1.3

  7.1.4

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 • 24

  8.

  8.1

  8.1.1

  8.1.2

  8.1.3

  8.1.4

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 • 25

  9.

  9.1

  9.1.1

  9.1.2

  9.1.3

  9.1.4

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 • 26

  10.

  10.1

  10.1.1

  10.1.2

  10.1.3

  10.1.4

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 • 27

  11.

  11.1

  11.1.1

  11.1.2

  11.1.3

  11.1.4

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 • 28

  12.

  12.1

  12.1.1

  12.1.2

  12.1.3

  12.1.4

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 • 29

  13.

  13.1

  13.1.1

  13.1.2

  13.1.3

  13.1.4

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 • 30

  14.

  14.1

  14.1.1

  14.1.2

  14.1.3

  14.1.4

  1

  2

  3

  4

  5

  6