cadangan aktiviti operasi tambah

5
Cadangan Aktiviti untuk mengajar Murid Pemulihan Operasi Tambah +

Upload: indra-raman

Post on 07-Sep-2015

185 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

Operasi tambah

TRANSCRIPT

Slide 1

Cadangan Aktiviti untuk mengajar Murid Pemulihan

Operasi Tambah +

Berikut adalah urutan cadangan aktiviti yang sesuai untuk membantu murid mengembangkan maksud bagi operasi tambah:

Konkrit bahan manipulatif / maujud

Separa Konkrit perwakilan operasi dalam gambar

Abstrak ayat nombor / situasi

Konkrit bahan manipulatif / maujud

Arahan :

Murid diberikan beberapa biji guli dalam satu bekas.

Murid akan mencabut keluar satu kad operasi tambah daripada bekas yang disediakan.

Murid dikehendaki menyelesaikan operasi tambah tersebut dengan menggunakan guli dengan board Matematik yang disediakan.

Seterusnya, murid akan menyemak semula jawapannya dengan menggunakan garis nombor ataupun dalam bentuk lazim.

Separa Konkrit perwakilan operasi dalam gambar

Arahan :

Guru menyediakan beberapa operasi tambah yang mempunyai gambar buah buahan di papan putih.

Murid dikehendaki menyelesaikan operasi tambah berikut dengan menampal jumlah bilangan gambar buah buah yang betul daripada bakul buah buahan yang disediakan.

Seterusnya, murid akan menyemak semula jawapannya dengan menggunakan garis nombor ataupun dalam bentuk lazim.

Arahan :

Guru menyediakan satu situasi kedai buah buahan.

Murid murid dikehendaki menyelesaikan operasi tambah dalam bentuk lazim berdasarkan situasi yang diberi.

Seterusnya, murid akan menyemak semula jawapannya dengan menggunakan garis nombor.

Abstrak ayat nombor / situasi