bulan pakaian

1
BULAN HARI TARIKH JANUARI RABU Hari Pertama Persekolahan RABU 09 Januari 2013 * ISNIN 14 Januari 2013 RABU 23 & 30 Januari 2013 FEBRUARI RABU 06 Februari 2013 RABU 13 Februari 2013 * ISNIN 18 Februari 2013 RABU 27 Februari 2013 MAC RABU 06 Mac 2013 RABU 13 Mac 2013 * ISNIN 18 Mac 2013 RABU 27 Mac 2013 APRIL RABU 03 April 2013 RABU 10 April 2013 * ISNIN 15 April 2013 RABU 24 April 2013 MEI RABU Cuti Hari Pekerja RABU 08 Mei 2013 * ISNIN 13 Mei 2013 RABU 22 & 29 Mei 2013 JUN RABU 05 Jun 2013 RABU 12 Jun 2013 * ISNIN 17 Jun 2013 RABU 26 Jun 2013 JULAI RABU 03 Julai 2013 RABU 10 Julai 2013 * ISNIN 15 Julai 2013 RABU 24 & 31 Julai 2013 OGOS RABU 07 Ogos 2013 RABU 14 Ogos 2013 * ISNIN 19 Ogos 2013 RABU 28 Ogos 2013 SEPTEMBER RABU 04 September 2013 RABU 11 September 2013 * ISNIN Cuti Hari Malaysia RABU 25 September 2013 OKTOBER RABU 02 Oktober 2013 RABU 09 Oktober 2013 * ISNIN 14 Oktober 2013 RABU 23 & 30 Oktober 2013 TARIKH PEMAKAIAN PAKAIAN SERAGAM UNIT BERUNIFORM SEMASA HARI PERSEKOLAHAN ( SURAT PEKELILING IKHTISAS - KPM : BIL. 8 / 2007 ) 2013 * Perhimpunan Bulanan ( Dikendalikan oleh pelajar ).

Upload: -

Post on 01-Nov-2014

126 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

untuk tujuan sekolah sekolah menjadi panduan

TRANSCRIPT

Page 1: bulan pakaian

BULAN HARI TARIKH

JANUARIRABU Hari Pertama Persekolahan

RABU 09 Januari 2013

* ISNIN 14 Januari 2013

RABU 23 & 30 Januari 2013

FEBRUARIRABU 06 Februari 2013

RABU 13 Februari 2013

* ISNIN 18 Februari 2013

RABU 27 Februari 2013

MACRABU 06 Mac 2013

RABU 13 Mac 2013

* ISNIN 18 Mac 2013

RABU 27 Mac 2013

APRILRABU 03 April 2013

RABU 10 April 2013

* ISNIN 15 April 2013

RABU 24 April 2013

MEIRABU Cuti Hari Pekerja

RABU 08 Mei 2013

* ISNIN 13 Mei 2013

RABU 22 & 29 Mei 2013

JUNRABU 05 Jun 2013

RABU 12 Jun 2013

* ISNIN 17 Jun 2013

RABU 26 Jun 2013

JULAIRABU 03 Julai 2013

RABU 10 Julai 2013

* ISNIN 15 Julai 2013

RABU 24 & 31 Julai 2013

OGOSRABU 07 Ogos 2013

RABU 14 Ogos 2013

* ISNIN 19 Ogos 2013

RABU 28 Ogos 2013

SEPTEMBERRABU 04 September 2013

RABU 11 September 2013

* ISNIN Cuti Hari Malaysia

RABU 25 September 2013

OKTOBERRABU 02 Oktober 2013

RABU 09 Oktober 2013

* ISNIN 14 Oktober 2013

RABU 23 & 30 Oktober 2013

TARIKH PEMAKAIAN PAKAIAN SERAGAM UNIT BERUNIFORMSEMASA HARI PERSEKOLAHAN

( SURAT PEKELILING IKHTISAS - KPM : BIL. 8 / 2007 )

2013

* Perhimpunan Bulanan ( Dikendalikan oleh pelajar ).