buku panduan doa umroh

Download Buku Panduan Doa Umroh

Post on 18-Jul-2015

537 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

I. DOA DALAM PERJALANAN KEBERANGKATAN A. Doa Keluar Rumah Sebelum Berangkat 1. Shalat sunnah Safar 2 (dua) rakaat Niat:

Usholl rokataini li-irdatis-safari sunnatan Lillhi Tal. Saya niat shalat dua rakaat karena hendak bepergian jauh, sunnah karena Allah Taala. Pada rakaat pertama, setelah surat al-Fatihah membaca surat al-Kafirun dan rakaat kedua membaca surat al-Ikhlash. Setelah salam membaca doa:

. . . . . . . Allhumma bika astanu wa alaika atawakkalu. Allhumma dzallil-l shubata amr, wa sahhil alayya masyaqqata safar, warzuqn minal khoiri aktsaro mimm athlubu, washrif ann kulla syarrin. Robbisy-ral shodr, wayas-sir l amr. Allhumma inn astafizhuka wa astaudiuka nafs wa dn wa ahl wa aqrib wa kulla m anamta alayya wa alaihim bih min khirotin wa duny. Fafazhn ajmana min kulli sin y karm. Subnakal-lhumma wa taiyyatuhum fh salm, wa khiru dawhum anil-amdu lillhi robbil-lamn. Wa shollal-lhu al sayyidin Muammadin wa al lihi wa shobih wa sallam. Ya Allah, kepada Engkau aku memohon pertolongan dan kepada Engkau aku berserah diri. Ya Allah, mudahkanlah segala kesulitanku dan mudahkanlah kesukaran perjalananku. Berikanlah kepadaku rezeki yang baik-baik lebih banyak daripada yang ku minta, dan palingkanlah dariku segala kejahatan. Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku. Ya Allah, aku1

mengharapkan pemeliharaan-Mu dan aku titipkan kepada-Mu diriku, agamaku, keluargaku, kerabat-kerabatku dan segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada mereka, baik mengenai akhirat maupun dunia. Peliharalah kami semua dari segala rupa keburukan, wahai Tuhan Yang Pemurah. Aku mengakui kesucian-Mu. Ya Allah, kata penghormatan mereka (yang mereka ucapkan di dalam surga) ialah salam dan akhir seruan mereka Segala Puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Dan semoga Allah memberi rahmat dan keselamatan atas penghulu kami, Nabi Muhammad saw., keluarganya, dan para sahabatnya. 2. Doa keluar rumah

Alamdu lillhil-ladz hadn bil islmi wa arsyadan il adi mansik jjan bibaitihi wa mutamiron bimasyirih. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepadaku dengan Islam dan memberi bimbingan kepadaku untuk menunaikan manasik hajiku di rumah-Nya, dan mengerjakan umrah di tempat lambang-lambang keagungan-Nya (Masyir).

.

Allhumma sholli alan-nabiyyil-ummiyyi wa al lihi wa ash-bihi ajman. Ya Allah limpahkanlah shalawat kepada Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis (ummi) dan kepada keluarga dan para shahabatnya sekalian.

.

Bismillhi mantu billh, Bismillhi tawajjahtu billh, Bismillhi-tashomtu billh, Bismillhi tawakkaltu alal-lhi l aula wa l quwwata ill billhil-azhm.

.

Dengan nama Allah, aku beriman kepada Allah. Dengan nama Allah, aku hadapkan diriku kepada Allah. Dengan nama Allah, aku berlindung kepada Allah. Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Tak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah yang Maha Luhur lagi Maha Agung.

2

B. Doa Setelah Duduk di dalam Kendaraan

. .

Bismillhi majrh wa mursh inna robb laghofrur-rom. Wa m qodarul-lha aqqo qodrih wal-ardlu jaman qobdlotuh yaumalqiymati was-samwtu mathwiyytun biyamnh subnah wa tala am-ma yusyrikn. Dengan nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh, sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumu seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari qiamat, dan langit digulung dengan kekuasaan-Nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.C. Doa Sewaktu Kendaraan Mulai Bergerak

. . . . . . . . Bismil-lhir-romnir-rom. Allhu akbar, Allhu akbar, Allhu akbar. Subnal-ladz sakhkhoro lan hdz wa m kunn lah muqrinn. Wa inn il robbin lamungqolibn. Allhumma inn nas-aluka f safarin hdzl-birro wat-taqw wa minal-amali m tardh. Allhumma antashshhibu fis-safari wal-kholifatu fil-ahli. Allhumma inn adzu bika miwwats-is-safari wa kbbatil-mangzhori wa s-il-mungqolabi fil-mli walahli. Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini buat kami, padahal kami tidak kuasa3

menundukkannya. Dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dalam perjalanan kami ini kebaikan dan tawqa serta amal perbuatan yang Engkau ridloi. Ya Allah mudahkanlah perjalanan kami ini dan singkatkan kejauhannya. Ya Allah Engkau adalah kawan dalam perjalanan, dan pelindung terhadap keluarga yanh ditinggalkan. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesukaran dalam bepergian dan pemandangan yang menyedihkan serta yang tidak membawa kebaikan, baik mengenai harta benda maupun keluarga. D. Doa Ketika Tiba di Tempat Tujuan

. Allhumma inn as-aluka khoiroh wa khoiro ahlih wa khoiro m fh. Wa adzu bika ming-syarrih wa syarri m fh. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan kehidupan yang ada di dalamnya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan negeri ini dan penduduknya serta kejahatan yang ada di dalamnya. E. Niat Umroh 1. Niat Umroh

Labbaikal-lhumma umrotan. Aku sambut panggilan-Mu Ya Allah, untuk berumroh. Atau:

.

Nawaitul-umrota wa aromtu bih lillhi tal. Aku berniat umroh dengan berihram karena Allah taala. 2. Shalat sunnat Ihram 2 (dua) rakaat Niat:

.

. Usholl sunnatal-irmi rokataini lillhi tal-Allhu akbar.Aku niat shalat ihram dua rakaat karena Allah taala.4

3. Doa setelah selesai berihram

.

Allhumma uharrimu syar wa basyar wa jasad wa jama jawri ming-kulli syai-in arromtah all-muhrimi abtagh bidzlika wajhakalkarma y robbal-lamn. Ya Allah, aku haramkan rambut, kulit, tubuh dan seluruh anggota tubuhku dari semua yang Engkau haramkan bagi seorang yang sedang berihram, demi mengharapkan diri-Mu semata, wahai Tuhan pemelihara alam semesta. F. Bacaan Talbiyah, Shalawat, dan Doa 1. Talbiyyah

. Labbakal-lhumma labbak, labbaka l syarka laka labbak, innalamda wan-nimata laka wal-mulka l syarka lak. Aku datang memenuhi panggilan-Mu Ya Allah aku datang memenuhi panggilanMu, aku datang memenuhi panggilan-Mu tidak ada sekutu bagi-Mu, aku adatang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekeuasaan adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu. 2. Shalawat

Allhumma sholli wa sallim al sayyidin muhammadiw-wa al li sayyidin muhmmad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. 3. Doa sesudah shalawat

.

Allhumma inn nas-aluka ridhka wal-jannata wa nadzu bika mingskhotika wan-nr, robban tin fid-dun-y hasanataw-wa fil-khiroti hasanataw-wa qin adzban-nr.5

.

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu keridhoan-Mu dan surga, dan kami berlindung kepada-Mu dari kemurkaan-Mu dan siksa api neraka. Wahai Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkan lah kami dari siksa api neraka.G. Doa Memasuki Kota Makkah

Allhumma hdz aromuka wa amnuka faarrim lam wa dam wa syar wa basyar alan-nri wa minn min adzbika yauma tabatsu ibdaka waj-aln min auliy-ika wa ahli th-atik. Ya Allah, kota ini adalah Tanah Haram-Mu dan tempat aman-Mu, maka hindarkanlah daging, darah, rambut, dan kulitku dari api neraka. Dan selamatkanlah diriku dari siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan kembali hamba-Mu, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu dekat dan taat kepada-Mu. H. Doa Masuk Masjidil Haram

.

. Bismil-lhi wa bil-lhi wa ilal-lh, Allhummaf-ta l abwba fadhlik.Dengan nama Allah, karena Allah dan menuju kepada Allah. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu fadhilah-Mu. I. Doa Ketika Melihat Kabah

. . . . i . 6

. .

Allhumma antas-salmu wa ming-kas-salmu wa ilaika yadus-salmu faayyin robban bis-salmi wa adkhilnal-jannata dros-salmi tabrokta robban wa talaita y dzal-jalli wal-ikrm. Allhumma zid hdzal-baita tasyrfaw-wa tazhmaw-wa takrmaw-wa mahbataw-wa birro. Wa zid mang syarafahu wa azhomahu wa karomahu mim-man hajjahu awi-tamarohu tasyrfaw-wa tazhmaw-wa takrmaw-wa mahbataw-wa birro. Alhamdu lil-lhi robbil-lamna katsro. Kam huwa ahluhu, wa kam yambag likiromi wajhihi wa izzi jallih. Walhamdu lil-lhil-ladz balaghon baitahu waro-n dzlika ahla. Walhamdu lil-lhi al kulli l. Allhumma innaka daauta il hajji baitikal-armi wa qod ji-tu lidzlika, Allhumma taqabbal minn wafu ann, washli l sya-n kullih. L ilha ill anta. Ya Allah, Engkau sumber keselamatan dan dari pada-Mu lah datangnya kese