buku panduan catatan rekod perkhidmatan...buku panduan catatan bpk unit sumber manusia, jkn kedah...

of 84 /84

Upload: others

Post on 31-Jul-2021

45 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI
Page 2: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

KANDUNGANMUKA SURATPERKARA

1. PENGENALAN

2. OBJEKTIF

3. RUJUKAN

4. KATA-KATA ALUAN PENGARAH KESIHATAN NEGERI

5. KATA-KATA ALUAN TIMBALAN PENGARAH KESIHATAN NEGERI (PENGURUSAN)

6. ISU-ISU BPK

7. BUTIR-BUTIR REKOD PERKHIDMATAN

i

ii

iii - iv

v

vi

1

7.1 LANTIKAN BARU

7.1.1 PELANTIKAN JAWATAN

7.1.2 AKU JANJI

7.1.3 PENGISYTIHARAN HARTA

7.1.4 PENGESAHAN LANTIKAN

7.1.5 MENGHADIRI PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN

7.1.6 KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (UJIAN MENAIP)

7.1.7 PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN

2

3

4

5

6

7

8

BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 3: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

7.1.8 PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

7.1.9 PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN

7.1.10 PELEPASAN CARUMAN KERAJAAN (KWSP)

7.1.11 LANTIKAN SEMULA PEGAWAI KONTRAK

7.4.1 PERTUKARAN TEMPAT BERTUGAS (KELUAR)

7.4.2 PERTUKARAN TEMPAT BERTUGAS (MASUK)

7.4.3 PERTUKARAN MASUK (PEMANGKUAN)

19

20

21

7.4 PERTUKARAN

7.5.1 PELEPASAN JAWATAN

7.5.2 PELETAKAN JAWATAN

7.5.3 PERSARAAN WAJIB

7.5.4 PERSARAAN PILIHAN SENDIRI

22

23

24

25

7.5 PELETAKAN JAWATAN PERSARAAN

7.2.1 PERGERAKAN GAJI

7.2.2 TIDAK LAYAK PERGERAKAN GAJI TAHUNAN

7.2.3 PELARASAN GAJI BERIKUTAN PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN

7.2.4 PENENTUAN GAJI PERMULAAN

7.3.1 KEPUTUSAN PENILAIAN KECEMERLANGAN TBK1 & TBK2

7.3.2 KENAIKAN PANGKAT

17

18

13

14

15

16

7.2 PERGERAKAN GAJI TAHUNAN / PELARASAN GAJI

7.3 KENAIKAN PANGKAT

9

10

11

12

Page 4: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK

7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

7.7.3 CUTI SEPARUH GAJI - (14 HARI PERTAMA)

40

41

42

7.7 CUTI

7.6.1 BAYARAN PENYELENGGARAAN RUMAH

7.6.2 MASUK RUMAH KHAS JABATAN

7.6.3 KELUAR RUMAH KHAS JABATAN

7.6.4 TUNTUTAN ELAUN PERTUKARAN/PERPINDAHAN ATAS PERMOHONAN SENDIRI

7.6.5 TUNTUTAN PERPINDAHAN KE RUMAH SENDIRI MELALUI PINJAMAN PERUMAHAN

7.6.6 KEMUDAHAN TUNTUTAN ALAT KOMUNIKASI

7.6.7 ELAUN PAKAIAN PANAS

7.6.8 BAJU KOT

7.6.9 ELAUN GANGGUAN

7.6.10 TAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL

7.6.11 PENANGGUNGAN KERJA

7.6.12 BERHENTI BAYARAN ELAUN TANGGUNG KERJA

7.6.13 KUTIPAN BALIK BAYARAN INSENTIF PERKHIDMATAN KRITIKAL (BIPK)

7.6.14 BAYARAN KHAS KEWANGAN (CONTOH UNTUK TAHUN 2019

MENGIKUT PEKELILING SEMASA)

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

7.6 ELAUN/KEMUDAHAN/KUTIPAN BALIK ELAUN

Page 5: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

7.7.4 CUTI SEPARUH GAJI - PERINGKAT KELULUSAN KKM (SELEPAS 14 HARI)

7.7.5 CUTI SAKIT 90 HARI

7.7.6 CUTI SAKIT LANJUTAN

7.7.7 CUTI HAJI

7.7.8 CUTI UMRAH

7.7.9 CUTI KEAGAMAAN

7.7.10 CUTI KURSUS SAMBILAN (CKS)

7.7.11 CUTI KUARANTIN

7.7.12 CUTI BERKURSUS (POS BASIK) / CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH

7.7.13 CUTI BERSALIN

7.7.14 KEMUDAHAN ISTERI BERSALIN (CUTI TANPA REKOD)

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

7.8.1 KELULUSAN PINJAMAN PERUMAHAN

7.8.2 KELULUSAN PINJAMAN PERUMAHAN (POTONGAN)

7.8.3 KELULUSAN PINJAMAN KENDERAAN

7.8.4 KELULUSAN PINJAMAN KOMPUTER

7.8.5 KELULUSAN PINJAMAN KOMPUTER (POTONGAN)

7.8 PINJAMAN

54

55

56

57

58

Page 6: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

7.9.1 BERKURSUS

7.9.2 OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKAN

7.9.3 OPSYEN UMUR PERSARAAN

7.9.4 LAWATAN KELUAR NEGARA

7.9.5 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (APC)

7.9.6 TINDAKAN TATATERTIB

7.9.7 BAYARAN GAJI HARIAN (KES TIDAK HADIR BERTUGAS)

7.9 HAL-HAL LAIN

8. LEMBARAN KELAKUAN

9. CONTOH-CONTOH CATATAN

10. CATATAN 70

67 - 69

66

59

60

61

62

63

64

65

Page 7: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

MUHAMMAD FAHMI BIN MAHMUD

MARINA IDAYU BINTI MARIKAN

ZALINA BINTI ZAKARIYA

NURUL AINA BINTI AZMI

NOR IZZATI BINTI JAMIL

NORSHUHADA BINTI ISMAIL

SANI SUWARDY BIN SHAMSUDDIN

MOHD ROHAIZAD BIN ABDUL RAHIM

NORHASLINDA BINTI CHE ABDUL HALIM

NORHEDAYATE BINTI SA’EDIN

YUSLAINIWATI BINTI YUSOF

MOHD SABRI BIN SHAFIE

NOR ZAMANI BINTI SHARIF

HANANI BINTI YAHAYA

NAZIRAH BINTI NORDIN

NOR FATIMAH BINTI ABDUL MUTALIB

FARIHAH BINTI AMMAR

PENASIHAT

EDITOR

SIDANG EDITOR

PENOLONG EDITOR

Page 8: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Buku Perkhidmatan Kerajaan adalah merujuk Buku bernombor AM 274 yang di sediakan khusus bagimerekodkan maklumat peribadi, perkhidmatan, cuti dan kelakuan setiap pegawai awam. SuratPekeliling Perkhidmatan Bil 15 Tahun 2008 dan panduan menguruskan Buku Perkhidmatan Kerajaan yang di keluarkan oleh Unit Sumber Manusia, Jabatan Kesihatan Negeri Kedah ini bertujuan memberi panduan kepada semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) khususnya di JKN Kedah untuk dijadikan rujukan dalam menguruskan Buku Perkhidmatan Kerajaan supaya maklumat yang direkodkan lebih teratur, lengkap dan seragam.

PENGENALAN

Page 9: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

OBJEKTIFMemahami konsep Buku Perkhidmatan Kerajaan berdasarkan pekeliling yangberkuatkuasa.

Pendedahan berkaitan dengan contoh-contoh merekod BPK dan menyediakan Kew.8berdasarkan perspektif JPA.

Menyediakan penyata (Kew.8) yang betul, efisien mengikut tempoh masa yang diberikandengan panduan tepat dan seragam.

Berkomunikasi dan berhubung antara satu sama lain dalam satu medium perbincanganilmiah untuk meningkatkan lagi mutu perkhidmatan penjawat awam.

1.

2.

3.

4.

Page 10: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

RUJUKANSURAT PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2018

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2001

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2002

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2007

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2016

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 1996

PEKELILING PERBENDAHARAAN WP 2.2 TAHUN 2013

PEKELILING PERBENDAHARAAN MALAYSIA W.P 1.2

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN TAHUN 2007

PEKELILING PERBENDAHARAAN MALAYSIA W.P 1.4 PARA 6.7

JPA.SARAAN (S) 1852/2A KLT.11 (37) BTH 8.5.2017

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2017

iii

Page 11: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2017

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 1984

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 1991

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2017

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2018

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2016

PEKELILING PERKHIDAMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2002

PEKELILING PEKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 1988

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 22 TAHUN 2008

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1998

BUKU PERINTAH-PERINTAH AM

PEKELILING-PEKELILING TERKINI BERKAITAN URUSAN PERKHIDMATAN

SURAT-SURAT KELULUSAN DARIPADA BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, KEMENTERIAN MALAYSIA

ivBUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 12: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

vBUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

KATA-KATA ALUANPENGARAH KESIHATAN NEGERI KEDAH

Bismillahir Rahmanir RahimAssalamualaikum Warahmatullahi WabarakatuhSalam Kedah Sejahtera Nikmat Untuk Semua,Salam Transformasi JKN Kedah Cemerlang,

Setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan izin-Nya, Jabatan Kesihatan Negeri Kedahberjaya menerbitkan Buku Panduan Catatan Perkhidmatan Kerajaan bagi Buku PerkhidmatanKerajaan (BPK), sebagai salah satu inisiatif untuk menambahbaik proses kerja seharian dalam perkhidmatanSumber Manusia jabatan ini.

Setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabas kepada Unit Sumber Manusia, Bahagian Pengurusan yang telah menggemblengtenaga, idea dan pandangan untuk merealisasikan penerbitan buku panduan ini. Saya berharap penerbitan Buku Panduan iniakan menjadikan catatan Kenyataan Perkhidmatan Pegawai lebih teratur, lengkap dan seragam di samping mengurangkankesilapan dalam catatan tersebut.

Akhir kata, saya berharap penerbitan bahan ini dapat dijadikan panduan agar usaha-usaha berterusan dapat dilakukan untukmeneruskan kecemerlangan Perkhidmatan Sumber Manusia di Jabatan Kesihatan Negeri.Sekian, terima kasih

(DR. HJ. MOHD FIKRI BIN UJANG)Pengarah Kesihatan Negeri Kedah

Page 13: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

viBUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

KATA-KATA ALUANTIMBALAN PENGARAH KESIHATAN NEGERI KEDAH (PENGURUSAN)

Salam Kedah Sejahtera Nikmat Untuk Semua,Salam Transformasi JKN Kedah Cemerlang,

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih di atas kejayaan Unit SumberManusia, Bahagian Pengurusan dalam menghasilkan Panduan Catatan Buku Perkhidmatan Kerajaan.Penerbitan buku panduan ini diharapkan dapat membantu Sumber Manusia di Pusat Tanggungjawab(PTJ) di JKN Kedah untuk merekod dalam Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK) dengan lebih tepat danseragam.

Ketua Unit dan Penyelia di PTJ bertanggungjawab untuk memastikan setiap Pembantu Tadbir di Unit Sumber Manusia masing-masing menggunakan Buku Panduan ini sebagai rujukan utama dalam pengendalian Buku Perkhidmatan Kerajaan.

Akhir kata, saya berharap semua PTJ dapat memanfaatkan buku panduan ini agar JKN Kedah dapat memberi perkhidmatanyang cemerlang dan menjadi rujukan negeri-negeri lain.

Sekian, terima kasih

(OOLI GUNALAN A/L MANICKAM)Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Kedah (Pengurusan)

Page 14: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

01 02 03 04

ISU-ISU BPK

Maklumat TIDAKDICATATKAN

Butir-butir MAKLUMAT TIDAKTEPAT / TIDAK LENGKAP

Maklumat tidak dicatatkan dalam AYAT/ KENYATAAN TIDAK SEMPURNA

sehingga membawa PENGERTIANYANG SALAH

RUJUKAN KUASA sesuatumaklumat TIDAK

dicatatkan dengan JELAS

1BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 15: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/ atau

kelas

Tarikh Mulai daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatangani dantarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

SPA.PG/ 87071956 5782 (S-24)bertarikh18.08.2016

Dilantik ke jawatan tetap sebagai.............................(jawatan pegawai) di .............................(nama PTJ) dalamtempoh percubaan 1 hingga 3 tahunmulai .......................... (tarikh melapordiri)Klasifikasi : ................................. Perkhidmatan : .............................. Skim Perkhidmatan : .......................Dibayar gaji permulaan RM.............. (ikutsurat tawaran SPA) sebulan dalamjadual gaji: RM ................... - RM ....................... Dikehendaki berkhidmat selama 1 - 3 tahun serta dikehendaki hadir denganjayanya Program Transformasi Mindayang ditetapkan sebelum disahkandalam perkhidmatan. Tarikh pergerakan gaji : (1.1/1.4/1.7/1.10) Ditempatkan di ............................. (tempat bertugas)

PegawaiTeknologiMakananGred C41

14.11.2016 Tak Berpencen Gaji :

RM 2,317.00

Elaun-elaun :-

ITKA : RM300.00

ITP : RM 300.00

BISH : RM250.00

Hanani15.11.2016

/

PELANTIKAN JAWATAN

UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH2BUKU PANDUAN CATATAN BPK

Page 16: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/ atau

kelas

Tarikh Mulai daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

PP 17/2001 bertarikh

20.12.2001

Surat Aku Janji telah ditandatanganioleh Pegawai selaras denganPenguatkuasaan PekelilingPerkhidmatan Bil.17 Tahun 2001 pada ………………… (tarikh melapordiri)

PegawaiFarmasi

Gred UF41

15.05.2012 Tak Berpencen Gaji : RM 2,317.00Elaun-elaun :-ITKA : RM300.00ITP : RM 300.00BISH : RM250.00

Fatimah17.05.2012

/

UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH3BUKU PANDUAN CATATAN BPK

AKU JANJI

Page 17: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/ atau

kelas

Tarikh Mulai daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

Bil (22) dlm.HYT/000

04 Jld.1 bertarikh4.2.2003

Kementerian /Jabatan…………………..(nama PTJ) pada ………………. (tarikh suratkelulusan) telah mengambilmaklum ke atas perisytiharanharta pegawai ini mengikutPeraturan 10, Peraturan -Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib) 1983 seperti terkandung dalam surat………………………… (ikut suratkelulusan) bertarikh…………………….. (tarikh surat)

PenolongPegawai

PerubatanGred U29

4.2.2003 Tak Berpencen Gaji : RM 1,700.00Elaun-elaun :-ITKA : RM160.00ITP : RM 300.00BISH : RM250.00BIPK 5% : RM

Aina

15.02.2003

/

PENGISYTIHARAN HARTA

UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH4BUKU PANDUAN CATATAN BPK

Page 18: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

SPA. 88071514 5656 /(3) bertarikh13.1.2017

Diluluskan Pengesahan Pelantikan sebagai ………………………… (jawatan pegawai) mulai ……………………… (tarikh kelulusan SPA)

Pembantu Tadbir(P/O) Gred N19

13.10.2010 Tak Berpencen Gaji : RM 1,700.00Elaun-elaun :-ITKA : RM160.00ITP : RM 300.00BISH : RM250.00

Nora

15.11.2011

/

PENGESAHAN LANTIKAN

UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH5BUKU PANDUAN CATATAN BPK

Page 19: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

JPA (R) (S) 241/76-3/

165 bertarikh4.6.2008

Keputusan PeperiksaanPerkhidmatan ………………. (jawatan/Gred) Bil…... yang telahdiadakan pada …………………….. (tarikh peperiksaan)

BHG 02 : ……………………………… (Subjek)Tarikh Peperiksaan : ………………Keputusan : LULUS/KANDAS

BHG 03 : ……………………………… (Subjek)Tarikh Peperiksaan : ………………Keputusan : LULUS/KANDASAngka Giliran : ……………………….

Pembantu Tadbir(Kewangan) Gred

W19

9.4.2008 Tak Berpencen Gaji : RM 821.29

Abu

1.06.2008

/

UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH6BUKU PANDUAN CATATAN BPK

MENGHADIRI PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN

Page 20: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

JPA.CSO. 1670/51/

BHG.2 PKA JLD.5 (88) bertarikh

25.04.1997

Keputusan PeperiksaanPerkhidmatan……………………………………… (jawatan/Gred) Ujian Kederasan Menaip(18 p.s.m) Bil………yang diadakan pada………………(tarikh peperiksaan)

Keputusan : LULUS/KANDASPeratus Kesalahan : ………..%

Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19

25.02.1997 Tak Berpencen Gaji : RM 470.00

Aini

15.4.1997

/

UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH7BUKU PANDUAN CATATAN BPK

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN (UJIAN MENAIP)

Page 21: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

SPA.J/397132 /(3)

bertarikh10.06.2005

JPN.PT:163/431/3962

(55)

Diluluskan Pengesahan DalamPerkhidmatan sebagai………………………………. ..(jawatan/Gred) mulai…………………… (tarikh kelulusan SPA)

(memilih skim KWSP / Pencen)

Diluluskan Pengesahan SemulaDalam Perkhidmatan sebagai……………………………….. mulai …………………..

PembantuKeselamatan Gred

KP19

5.1.2016 Tak Berpencen Gaji : RM 1,700.00Elaun-elaun :-ITKA : RM160.00ITP : RM 300.00BISH : RM250.00

Fatin11.1.2017

/

8

PENGESAHAN DALAM PERHIDMATAN

BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 22: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

Bil (14)dlm. KKP-

238506 SPA

82041002 5192/(10) bertarikh7.1.2011

Diluluskan Pemberian TarafBerpencen sebagai ………………… (jawatan/Gred) mulai ………………..(tarikh kelulusan SPA)

Pembantu Tadbir(Kewangan) Gred

W19

1.3.2011 Berpencen Gaji : RM 1,700.00Elaun-elaun :-ITKA : RM160.00ITP : RM300.00BISH :RM250.00

Hanim21.4.2012

/

9BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

Page 23: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

SPA.J/ 438792/(4) bertarikh

16.08.2007

Diluluskan Pelanjutan TempohPercubaan DENGAN DENDA/TANPA DENDA sebagai……………………………. (namajawatan) mulai …………….. (ikuttarikh kelulusan SPA)

Pembantu Tadbir(P/O) Gred N19

12.04.2007 hingga11.04.2008

Tak Berpencen Gaji : RM 1,700.00Elaun-elaun :-ITKA : RM160.00ITP : RM 300.00BISH : RM250.00

Rosnani23.10.2007

/

10BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN

Page 24: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/ atau

kelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatangani dantarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

Ruj : 11002911912 bertarikh27.02.2009

Penyata Pelepasan Caruman KerajaanNama : …………………………………….. No.Ahli : ………………………………….. No.K/P : ………………………………….. Tempoh Caruman : 1. Kredit terkumpul (Ahli & Majikan) setakat : .............. RM.................... 2. Jumlah syer kerajaan yang kenadibayar kepada KWAP : RM................. 3. Jumlah daripada kredit terkumpulyang boleh dibayar kepada KWAP : RM ............. 4. Jumlah yang terhutang denganKWAP setakat tarikh pengeluaran ini : RM -5. Baki caruman yang akan dibayarkepada ahlii. Pokok RM ........................ ii. Dividen RM ................. RM ..................(ikut surat daripada KWSP)

JuruteknologiMakmal

PerubatanGred U29

1.2.2009 Berpencen Gaji : RM 1,700.00Elaun-elaun :-ITKA : RM160.00ITP : RM 300.00BISH : RM250.00

Farah26.03.2009

/

11BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

PELEPASAN CARUMAN KERAJAAN (KWSP)

Page 25: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

(7)dlm.KKM500-7/33/ 92053002

5531 bertarikh

30.03.2019

KKM.500-2/6/57

Jld.2(1) bertarikh8.4.2019

Dilantik semula secara Kontraksebagai ……………………… (jawatan pegawai) Gred ………. mulai …………(tarikh mula) hingga……………… (tarikh akhir) untuktempoh satu (1) tahun berdasarkangaji akhir yang diterima. Tarikh Pergerakan Gaji : …………. (1.1/1.4/1.7/1.10) Penempatan : …………………........... (nama PTJ)

PegawaiFarmasi Gred

UF41

(Kontrak)

17.4.2019 hingga

16.04.2020

Tak Berpencen Gaji : RM 1,700.00Elaun-elaun :-ITKA : RM160.00ITP : RM 300.00BISH : RM250.00BIPK : RM750.00

Salmah16/7/2019

/

12BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

LANTIKAN SEMULA PEGAWAI KONTRAK

Page 26: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

Bil (13) dlmJPK/KED

7476/1 Jld.14

bertarikh6.1.2016

Diluluskan Pergerakan Gaji Tahun………….. (tahun semasa) secaraBiasa mengikut Jadual Gaji Minimum -Maksimum mulai ……….. (tarikhpergerakan gaji) Kadar Kenaikan GajiTahunan (KGT) RM …………….. dariRM …………….. kepadaRM ……………………..

Tarikh P/Terima T/TerimaRM RM

BIPK (15%) (sekiranya ada)Tarikh P/Terima T/Terima

RM RM

BIW (…..%) (sekiranya ada)Tarikh P/Terima T/Terima

RM RM

JuruteknologiMakmal Perubatan

Gred U29

01.01.2016 Berpencen Gaji : RM 2,482.00Elaun-elaun :-ITKA : RM160.00ITP : RM 300.00BISH : RM250.00

Syafiqah6.2.2016

/

13BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

PERGERAKAN GAJI TAHUNAN

Page 27: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

PJ(P) 20765 Bil.(46)dlm.

PJ SULIT 99 Jld.8

bertarikh8.6.2006

Tidak layak diberi Pergerakan GajiBagi Tahun ……….. (tahunsemasa) kerana tidak memenuhisyarat selaras dengan PP 4/2002.

Catatan (CONTOH)Pegawai tidak mengisi LNPT ……….

atau

Pegawai mendapat markah 59.99 dan ke bawah.

Jururawat GredU29

1.1.2006 Berpencen RM 1,727.15 Noriza9.6.2006

/

14BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

TIDAK LAYAK PERGERAKAN GAJI TAHUNAN

Page 28: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Kebenaran Butir-b(23)dutir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

SPA(KT)217/3109/5 Jld.3 (63) bertarikh3.3.2017

(23)dlm. KKM500-7/ 85/641205

106256bertarikh

23.03.2017

Pelarasan gaji berikutan perlanjutan tempoh percubaan dengan denda dari gred N19 ke gred N22 (TBK) yang belum dibayar mulai 12.04.2007 hingga 30.06.2016 Tarikh pergerakan gaji berubah dari 1.7 ke 1.4

Gaji dan elaun diselaraskan seperti berikut:

N22 (TBK) N19Tarikh P/Terima T/Terima

(CONTOH)

Pembantu Tadbir(P/O) Gred N22

(TBK)

01.04.2008 Berpencen Gaji : RM 2,367.00Elaun-elaun :-ITKA : RM115.00ITP : RM 300.00BISH : RM250.00

Rahimah1.4.2018

/

15BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

PELARASAN GAJI BERIKUTAN PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN

Page 29: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

SPA.870122095159/(9) bertarikh31.7.2019

Penentuan gaji permulaan ………… (jawatan baru) sebanyak RM………….......... sebulan berkuatkuasa mulai ………….. (ikutsurat kelulusan SPA) dengan mengambil kira gaji akhir sebanyak RM………………... dalam jawatan ………………....... (jawatan lama)

Tarikh P/Terima T/Terima

PenolongPegawai Tadbir

Gred N29

13.08.2019 Berpencen Gaji : RM 2,482.00Elaun-elaun :-ITKA : RM160.00ITP : RM 300.00BISH : RM250.00

Norliza20.09.2019

/

16BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

PENENTUAN GAJI PERMULAAN

Page 30: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

Bil (26) dlm.KK(S) 523 (243)

Jld.24 bertarikh

20.05.2011

Telah dipertimbangkan kenaikanpangkat secara TBK1 / TBK2 olehLembaga Kenaikan Pangkat……………………………………… (ikut surat KKM) Bilangan………………Tahun……………. pada…………………………………

Keputusan : DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN

Maklumat : LNPT : ………….% (LNPT semasa)

Penilaian Kecemerlangan :KURANG MEMUASKAN / BAIK / CEMERLANG

[Keputusan Rayuan PenilaianKecemerlangan (Sekiranya ada) :KURANG MEMUASKAN / BAIK / CEMERLANG ]

Pembantu Tadbir(P/O) Gred N22

(TBK)

22.12.2018 Berpencen Gaji : RM 1,915.00Elaun-elaun :-ITKA : RM115.00ITP : RM 300.00BISH : RM250.00

Rosnah6/5/2019

/

17BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

KEPUTUSAN PENILAIAN KECEMERLANGAN TBK1 & TBK2

Page 31: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

KKM.S500-2/32/27 Jld.6 (25) bertarikh10.08.2017

Diluluskan Kenaikan Pangkat darijawatan ……………. (nama jawatan) Gred ………(gred lama) ke Gred…………... (gred baru) mulai………………

Tarikh pergerakan gaji berubah iaitudari ……………….. (tarikh lama) ke……………………… (tarikh baru)

atauTarikh Pergerakan gajiTIDAK BERUBAH

GajiTarikh P/Terima T/ Terima

Elaun MemangkuTarikh P/Terima T/ Terima

BIPK 15% (sekiranya ada)Tarikh P/Terima T/ Terima

Penolong PegawaiFarmasi Gred U29

12.04.2017 Berpencen Gaji : RM 2,950.00Elaun-elaun :-ITKA : RM160.00ITP : RM 300.00BISH : RM250.00

Khatijah16.5.2018

/

18BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

KENAIKAN PANGKAT

Page 32: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/ atau

kelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

Bil (34)dlm. JKN/KED:

1504/6 Jld.8bertarikh

29.07.2012

Bertukar keluar dari ……………………. (jabatan lama) ke …………………… (jabatan baru) mulai ……………………

CatatanPegawai diluluskan penangguhansehingga ............. (tarikh akhirpenangguhan) dan melapor diri pada................................. (tarikh lapor diri di jabatan baru) (Sekiranya ada)

1.8.2012 PegawaiKesihatan

PersekitaranGred U41

Berpencen Gaji : RM 2,950.00Elaun-elaun :-ITKA : RM16.00ITP : RM 300.00BISH : RM250.00

/

19BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

PERTUKARAN TEMPAT BERTUGAS (KELUAR)

Page 33: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/ atau

kelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

JKN/KED : 100/TK 14 Jld.5 (70)

Bertukar masuk dari ………………. (jabatan lama) ke ………………………. (jabatan baru) mulai …………………..

CatatanPegawai diluluskan penangguhansehingga ............. (tarikh akhirpenangguhan) dan melapor diri pada................................. (tarikh lapor diri di jabatan baru) (Sekiranya ada)

JururawatGred U32

14.08.2017 Berpencen Gaji : RM 4,088.63Elaun-elaun :-ITKA : RM160.00 ITP : RM 300.00BISH : RM250.00BIPB : RM100.00BIPK 15% : RM613.29

/

PERTUKARAN TEMPAT BERTUGAS (MASUK)

20BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 34: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak Berpencen,

Peruntukan Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu(27)dlm. JKNKED:

24554 bertarikh6.11.2017

Bertukar masuk dari ................... (jabatanlama) ke ......................... (jabatan baru)berikutan diluluskan pemangkuan jawatan.......................(nama jawatan) berkuatkuasa.....................(tarikh lapor diri) dengandibayar elaun emangku mengikutPekeliling Perkhidmatan Bil. 7/2010 danSPP 1/2014Elaun MemangkuTarikh P/Bayar T/Bayar

ITKA(yang berkaitan sahaja)Tarikh P/Bayar T/Bayar

ITK(yang berkaitan sahaja)Tarikh P/Bayar T/Bayar

ITP(yang berkaitan sahaja)Tarikh P/Bayar T/Bayar

Catatan:-Pegawai melapor diri pada..............(tarikh) dan menangguhkan pertukaran sehingga..................... (tarikh akhir bertugas di jabatan lama) (sekiranya ada)

PegawaiPerubatan Gred

UD52

06.11.2017 Berpencen Gaji : RM 5,620.00Elaun-elaun :-BISH : RM250.00BIPK : RM750.00

Rose5.12.2017

/

PERTUKARAN MASUK (PEMANGKUAN)

21BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 35: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

JPN.PT: 163/431/396

2 (88) bertarikh

28.05.2007

Pelepasan Jawatan sebagai……………………… (jawatan lama) Gred ………….. mulai …………….. (tarikh pelepasan jawatan) berikutanmenjawat jawatan tetap sebagai…………………. (jawatan baru)

PembantuPendaftaranGred KP17

13.05.2007 Berpencen Gaji : RM 776.00Elaun-elaun :-ITKA : RM115.00ITP : RM 180.00BISH : RM150.00

Sharifah6.5.2008

/

PELEPASAN JAWATAN

22BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 36: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

JKNKED: 85698

bertarikh01.06.2018

Peletakan jawatan sebagai …………………..(jawatan pegawai)gred………... dengan memberi Notis Satu (1) Bulan (30 hari) / 24 Jam berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan ………………. (pek.perkhidmatan yang sedia ada) berkuatkuasa mulai ………………….. (tarikh peletakan jawatan)

PegawaiPergigian Gred

UG41

02.05.2018 Tak Berpencen Gaji : RM 2,950.00Elaun-elaun :-ITKA : RM300.00ITP : RM 400.00BISH : RM250.00BIPK : RM750.00

Hasliza03.05.2018

/

PELETAKAN JAWATAN

23BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 37: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

JKN/KED: 13119 Jld.2

bertarikh02.05.2019

Bersara Wajib apabila mencapaiumur………..(umur pegawai) dantertakluk kepada Akta Pencen 1980 (Akta 227) dibaca bersama Akta(Pindaan) 2008, tertakluk kepadasemua peruntukan Akta Pindaantersebut berkuatkuasamulai……………… (tarikh bersarawajib)

PenolongAkauntan Gred

W36

24.05.2019 Berpencen Gaji : RM 6,228.93Elaun-elaun :-ITKA : RM220.00ITP : RM300.00BISH : RM250.00

Delimawati02.05.2019

/

24BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

PERSARAAN WAJIB

Page 38: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

(30)KKM.500-2/55/1 Jld.8

bertarikh01.04.2019

Bersara atas Pilihan Sendiriberdasarkan Seksyen 12(1)Akta Pencen 1980 berkuatkuasamulai ……………….. (tarikh bersarapilihan)

JuruterapiPergigian Gred

U40

01.01.2020 Berpencen Gaji : RM 6,697.27Elaun-elaun :-ITKA : RM220.00ITP : RM300.00BIW : RM809.03

Fatimah 13.10.2019

/

PERSARAAN PILIHAN SENDIRI

25BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 39: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

JPA(S)215/8/1 KLT.4 (4)

bertarikh22.6.1996

PP 4/1996

Bayaran Penyelenggaraan Rumahsebanyak RM……………........ setahun bagi tahun…………...(tahunsemasa) mengikut PekelilingPerkhidmatanBil.4 tahun 1996 (Gred JUSA)

PegawaiFarmasi GredUtama Gred C

(KUP) (Memangku)

Tahun 2019 Berpencen Gaji : RM 10,932.61Elaun-elaun :-ITJ : RM1000.00ITP : RM1300.00ITK : RM2500.00BPR : RM500.00BIKP : RM500.00BIP : RM200.00EM : RM690.84

Hanan08.05.2019

/

BAYARAN PENYELENGGARAAN RUMAH

26BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 40: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

MASUK RUMAH KHAS JABATANKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

Bil (15)dlm. HRPZ/110bertarikh

15.11.2016

Menduduki Rumah Khas Jabatan di …………………….(nama tempat) mulai ………………. (tarikh masukrumah)

ITP (tidak layak)Tarikh P/Terima T/Terima

(BPK)Tarikh P/Terima T/Terima

Cola (layak separuh)Tarikh P/Terima T/Terima

JururawatMasyarakat Gred

U19

01.11.2016 Berpencen Gaji : RM 2,700.00Elaun-elaun :-ITKA : RM115.00ITP : RM300.00BISH : RM250.00

Mahani05.11.2016

/

27BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 41: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

KELUAR RUMAH KHAS JABATANKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

Bil (7)dlm. JKN/PS/A :

7201 bertarikh

16.01.2017

Dibayar balik Elaun Imbuhan TetapPerumahan dan Elaun Bantuan Sara Hidup kerana keluar dari Rumah Khas Jabatan di ……………………(nama tempat) mulai ……………….. (tarikh keluar rumah)

ITPTarikh P/Terima T/Terima

(BPK)Tarikh P/Terima T/Terima

ColaTarikh P/Terima T/Terima

PegawaiPerubatan Gred

UD48

01.01.2017 Berpencen Gaji : RM 2,950.00Elaun-elaun :-ITK : RM400.00ITP : RM 600.00BISH : RM250.00BIPK : RM750.00

Aini02.01.2017

/

28BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 42: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

TUNTUTAN ELAUN PERTUKARAN/PERPINDAHAN ATAS PERMOHONAN SENDIRI

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

Bil (14)dlm. KKM500-

7/118/ 79070811

5273 bertarikh

12.06.2014

Diluluskan tuntutan ElaunPerpindahan/Pertukaran AtasPermohonan Sendiri mengikutPekeliling Perbendaharaan Malaysia W.P 1.2.

PenolongPegawai Tadbir

Gred N29

12.06.2014 Berpencen Gaji : RM 2,542.75Elaun-elaun :-ITKA : RM160.00ITP : RM180.00BISH : RM250.00

Hasan01.07.2014

/

29BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 43: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

TUTUTAN PERPINDAHAN KE RUMAH SENDIRI MELALUI PINJAMAN PERUMAHAN

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

Bil (76)dlm. JKN/KED:

32628 bertarikh

15.10.2018

Diluluskan bayaran Perpindahan keRumah Sendiri yang di beli melaluiSkim Pinjaman Perumahan Kerajaanmengikut Pekeliling PerbendaharaanMalaysia WP 1.2

PegawaiFarmasi Gred

UF52

15.10.2018 Berpencen Gaji : RM 6,648.00Elaun-elaun :-ITK : RM600.00ITP : RM700.00BISH : RM250.00BIPK : RM750.00BIP : RM200.00

Husna4.11.2018

/

30BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 44: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

KEMUDAHAN TUNTUTAN ALAT KOMUNIKASIKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

(13)dlm.JKN/KED: 21836

Jld.2 bertarikh

29.07.2018

Diluluskan permohonan KemudahanTuntutan Pembelian Alat KomunikasiMudah Alih. Kelulusan ini tertaklukkepada had perolehan alatkomunikasi mudah alih adalahsebanyak RM..................(ikut suratkelulusan) sahaja termasuk aksesoridan tuntutan bil maksimum tidakmelebihi RM................(ikut suratkelulusan) sebulan selaras denganPekeliling PerbendaharaanWP 2.2/2013

Pegawai TadbirDiplomatik Gred

M54

29.07.2018 Berpencen Gaji : RM 9,291.58Elaun-elaun :-ITK : RM800.00ITP : RM900.00BISH : RM250.00

Siti1.8.2018

/

31BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 45: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

ELAUN PAKAIAN PANASKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

Bil (28)dlm. JKN/KED:

32091 bertarikh

27.11.2016

Diluluskan Bayaran Elaun PakaianPanas sebanyak RM………. keranamenghadiri ……………………. (kursus/program) di ………………. (tempat kursus/program) mulai……………. hingga ……………. mengikut PekelilingPerbendaharaan Malaysia W.P 1.4 para 6.7.

PegawaiPerubatan Gred

UD48

27.11.2016 Berpencen Gaji : RM 6,357.64Elaun-elaun :-ITK : RM550.00ITP : RM700.00BISH : RM250.00BIPK : RM750.00

Afzan30.11.2016

/

32BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 46: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

BAJU KOTKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

(38)JKN/KED:

SM500/37047 bertarikh13.5.2019

Diluluskan pemberian Bayaran BajuKot kepada pegawai yang bertugasdi ……………………. (mahkamah)sebanyak RM………………. (ikutsurat kelulusan)

Tuntutan hanya dibenarkan selepas3 tahun daripada tuntutansebelumnya.

JPA.SARAAN (S) 1852/2A Klt.11 (37) bth 8.5.2017

PegawaiFarmasi Gred

UF44

13.05.2019 Berpencen Gaji : RM 6,648.00

Fazilah31.05.2019

/

33BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 47: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

ELAUN GANGGUANKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

Bil (99)dlm. KKM61 (687)

Bhg.5 bertarikh9.7.1994

Diluluskan tuntutan Elaun Gangguanpegawai atas kadar sebulan gajihakiki iaitu gaji terakhir yang diterimapegawai sebelum bertukar semulake wilayah asalnya selaras denganPekeliling Perkhidmatan Bil.4 Tahun1988.

CatatanPegawai belum pernah menuntutelaun gangguan sepanjangberkhidmat di ………………………. (nama PTJ)

PegawaiPerubatan Gred

U3

10.7.1994 Berpencen Gaji : RM 1,821.00

Hanan31.07.1994

/

34BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 48: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

TAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASALKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

JKNKED SM 500/42371 /

(41) bertarikh02.09.2019

Diluluskan Tambang MengunjungiWilayah Asal (Sarawak/Sabah) bagitahun ………………. (tahun semasa)berdasarkan PekelilingPerkhidmatan Bilangan 22 Tahun2008

JuruterapiPergigian Gred

U40

15.12.2019 hingga

29.12.2019

Berpencen Gaji : RM 6,697.27Elaun-elaun :-ITKA : RM220.00ITP : RM300.00BIW : RM809.03

Farhah13.10.2019

/

35BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 49: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

PENANGGUNGAN KERJAKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

Bil (141)dlm.JKN/KED:

100/KH 32-1 Jld.10

bertarikh12.02.2017

Diluluskan bayaran ElaunPenanggungan Kerjajawatan......................... (jawatanditanggung) gred ........... di ........................ (tempat bertugasjawatan ditanggung) dengan dibayarelaun penanggungan kerja mengikutkadar seperti di Perenggan 11 Pekeliling Perkhidmatan Bil.17 Tahun 2007 dan PekelilingPerkhidmatan Bil.1 Tahun 2016 mulai ................ (tarikh mula) hingga............. (tarikh akhir) atausehingga jawatan diisi secara hakikimana yang terdahulu.

Pengiraan : ( ................hingga...................) [RM.....................x 25% x 1 bulan = RM..............]

Pembantu Tadbir(P/O) Gred N22

16.10.2016hingga

21.01.2017

Berpencen Gaji : RM 2,510.00

Latifah13.02.2017

/

36BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 50: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

BERHENTI BAYARAN ELAUN TANGGUNG KERJAKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

Bil (147)dlm. JKN/KED : 160/W121bertarikh

16.01.2018

1) Diberhentikan ElaunTanggungkerja kerana jawatan telahdiisi secara hakiki (jawatan dangred) / pegawai kembali bertugaspada ………….. (tarikh kembalibertugas /jawatan diisi)

2) Diberhentikan Bayaran ElaunTanggungkerja jawatan …………….. (jawatan ditanggung) gred …… kerana jawatan ditukarganti kepadajawatan………..(jawatan ditanggung) gred ………. mulai ……………… (kes-kes tertentu)

PenolongAkauntan Gred

W36

16.01.2018 Berpencen Gaji : RM 5,868.93Elaun-elaun :-ITKA : RM220.00ITP : RM300.00BISH : RM250.00

Azila18.01.2018

/

37BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 51: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

KUTIPAN BALIK BAYARAN INSENTIF PERKHIDMATAN KRITIKAL (BIPK)

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

(26)dlm. PFN/KED:

006/03 Jld.2 bertarikh19.9.2019

PP 17/2007

Kutipan balik Bayaran InsentifPerkhidmatan Kritikal (BIPK) sebanyak RM……………. sebulankerana pegawai telah diluluskan………………. (sebab pegawaimeninggalkan tugas melebihi 28 hariberturut-turut) bagi tempoh……………. hingga ……………. ( …..hari) mengikut Surat PekelilingPerkhidmatan Bil. 17 Tahun 2007.

PegawaiFarmasi Gred

UF48

14.09.2019 hingga

12.12.2019

Berpencen Gaji : RM 6,088.00Elaun-elaun :-ITK : RM600.00ITP : RM700.00BISH : RM250.00BIPK : RM750.00

Umi14.10.2019

/

38BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 52: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

BAYARAN KHAS KEWANGAN (CONTOH UNTUK TAHUN 2019 - MENGIKUT PEKELILING SEMASA)

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

JPA.800-3/2/1 (6) bertarikh

17.05.2019

PP 3/2019

Bantuan Khas Kewangan Tahun2019 diberi kepada PegawaiPerkhidmatan Awam Persekutuan di Gred 56 dan ke bawah dengansyarat bahawa pegawai masihberkhidmat sehingga 24 Mei 2019 dan berada dalam perkhidmatansekurang-kurangnya 30 hariberturut-turut termasuk semua jeniscuti bergaji penuh, semua jenis cutiseparuh gaji, semua jenis cuti tanpagaji, Hari Rehat Mingguan, HariKelepasan Mingguan dan HariKelepasan Am dalam tempoh01 Januari 2019 hingga 24 Mei 2019. Bantuan Khas KewanganTahun 2019 sebanyak RM450.00 dan dibayar pada 24 Mei 2019. (tertakluk kepada Pekeliling @ perubahan semasa)

Pegawai TadbirDiplomatik Gred

M44

24.05.2019 Berpencen Gaji : RM 4,200.00 Elaun-elaun :-ITK : RM400.00ITP : RM400.00BISH : RM250.00

Salmi01.06.2019

/

39BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 53: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

CUTI TANPA GAJI /CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAKKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

Bil (44) dlm.PJ(P)

20765 bertarikh

21.05.2001

(i) Diluluskan Cuti Tanpa Gajiselama……. (bilangan) harimulai…………... (tarikh mula) hingga…………………... (tarikh akhir)mengikut Perintah Am Bab 'C' 14 (a)

(ii) Diluluskan Cuti Tanpa GajiMenjaga Anak selama……. (bilangan) hari mulai…………... (tarikh mula) hingga…………………... (tarikh akhir)mengikut PP Bil. 15/2007.

JururawatGred U29

13.05.2001hingga

11.06.2001

Berpencen Gaji : RM 1,217.70Elaun-elaun :-ITKA : RM115.00ITP : RM135.00BIPK : RM121.77

Nazmi30.05.2001

/

40BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 54: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

PEMENDEKAN CUTI TANPA GAJI (CTG)Kebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

PJ(P): 20765 Bil (65)dlm.HSAJB (P):

9358 bertarikh

16.03.2006

Diluluskan pemendekkan Cuti TanpaGaji mengikut Perintah Am Bab 'C' 14 mulai ………….. (tarikh mula) hingga ………………. (tarikh akhir) (masukkan jumlah hari)

PembantuKesihatan

Kesihatan AwamGred U19

01.03.2006 Berpencen Gaji : RM 1,100.00Elaun-elaun :-ITKA : RM115.00ITP : RM180.00BISH : RM150.00

Azilah16.03.2006

/

41BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 55: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

CUTI SEPARUH GAJI - (14 HARI PERTAMA)Kebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

Bil (52)dlm.PJ(P): 20765

bertarikh28.12.2005

Diluluskan Cuti Separuh Gajiselama 14 hari mulai …………… (tarikh mula) hingga …………. (tarikhakhir) mengikut Perintah Am Bab C 13 (a) (ii)

JuruteknologiMakmal

Perubatan GredU29

02.01.2006 hingga

15.01.2006

Berpencen Gaji : RM 1,673.91Elaun-elaun :-ITKA : RM115.00ITP : RM180.00BISH : RM150.00

Sabrina01.01.2006

/

42BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 56: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

CUTI SEPARUH GAJI - PERINGKAT KELULUSAN KKM (SELEPAS 14 HARI)

Kebenaran Butir-butir perubahanataulain-lain hal mengenaipegawai

Namajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

(3)dlm.KKM500-7/17/ 905368

bertarikh05.04.2019

Diluluskan Cuti Separuh Gajiselama……..(bilangan) hari mulai…………….. (tarikh mula) hingga……………….. (tarikh akhir) di Peringkat Kementerian KesihatanMalaysia selaras dengan PerintahAm Bab "C" 13 (a) & (b)

PegawaiKesihatan

PersekitaranGred U41

04.06.2018 hingga

30.06.2018

Berpencen Gaji : RM 2,970.00Elaun-elaun :-ITKA : RM300.00ITP : RM300.00BISH : RM250.00

Sarah01.06.2019

/

43BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 57: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

CUTI SAKIT 90 HARIKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

JKN/KED. SM500/ 20882

Jld.2/(17) bertarikh

05.08.2018

Diluluskan Cuti Sakit selama 90 hariselaras dengan P.A. Bab ‘c’ 17 (a)

Tarikh Cuti Sakit:

10.01.2018-11.01.2018 (02 hari)24.01.2018-22.02.2018 (30 hari)23.02.2018-22.03.2018 (28 hari)24.03.2018-20.04.2018 (28 hari)21.04.2018-22.04.2018 (02 hari)

PenolongPegawaiTeknologi

Makanan GredC32

CONTOH

10.01.2018 hingga

22.04.2018

Berpencen Gaji : RM 5,159.22Elaun-elaun :-ITKA : RM160.00ITP : RM300.00BISH : RM250.00

Azmi06.08.2018

/

44BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 58: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

CUTI SAKIT LANJUTANKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

KKM500-7/ 121/730901 025008(28)

bertarikh25.07.2018

Diluluskan Cuti Sakit Lanjutansebanyak ……… (bilangan hari) bagitempoh di antara …………………… (tarikh mula) hingga …………………(tarikh akhir)

PegawaiTeknologi

Makanan GredC41

23.04.2018 hingga

23.06.2018

Berpencen Gaji : RM 3,450.00Elaun-elaun :-ITKA : RM300.00ITP : RM300.00BISH : RM250.00

Azman01.09.2018

/

45BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 59: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

CUTI HAJIKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

(19)dlm. JPK/KED:

21167 bertarikh16.1.2006

Diluluskan Cuti Haji selama 40 harimulai …………. (tarikh mula) hingga………………. (tarikh akhir) selarasdengan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 1984 dan Bil. 9 tahun 1991.

Pembantu Tadbir(P/O) Gred N26

8.12.2005 hingga

16.1.2006

Berpencen Gaji : RM 1,638.82

Rahim16.01.2006

/

46BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 60: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

CUTI UMRAHKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

JKN/KED.SM500

21167 Jld.2(11) bertarikh

4.10.2018

Diluluskan Cuti Umrah selama 7 harimulai ……….. (tarikh mula) hingga………... (tarikh akhir) mengikutPekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2017.

Juru X-Ray GredU29

28.10.2018 hingga

5.11.2018

Berpencen Gaji : RM 4,162.78Elaun-elaun :-ITKA : RM160.00ITP : RM300.00BISH : RM250.00

Aimi31.10.2018

/

47BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 61: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

CUTI KEAGAMAANKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

JKNKED. SM500/

25626/(45) bertarikh22.2.2019

Diluluskan Cuti Keagamaan selama7 hari mulai …………. (tarikh mula)hingga …………... (tarikh akhir)mengikut Pekeliling PerkhidmatanBilangan 4 Tahun 2018.

PenolongJurutera Gred

J36

10.01.2019 hingga

17.01.2019

Berpencen Gaji : RM 2,970.00Elaun-elaun :-ITKA : RM180.00ITP : RM300.00BISH : RM250.00

Syazwan22.02.2019

/

48BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 62: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

CUTI KURSUS SAMBILAN (CKS)Kebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

JKNKED. SM500/

405021/(38) bertarikh22.2.2018

Dibenarkan untuk mengikutiPengajian di bawah Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di ………………………... (tempatbelajar/Universiti) dan layak untukmenggunakan Kemudahan CutiKursus Sambilan (CKS) bagimenghadiri kursus Insentif dengansyarat tidak melebihi 30 hari dalamsetahun.

PegawaiPemulihan

Perubatan GredU41

07.02.2018 Berpencen Gaji : RM 2,970.00Elaun-elaun :-ITKA : RM300.00ITP : RM300.00BISH :RM250.00

Madihah27.2.2018

/

49BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 63: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

CUTI KUARANTINKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

JKN/KED.SM500/ 40021

bertarikh1.11.2017

Diluluskan Cuti Kuarantin mulai……………….. (tarikh mula) hingga…………. (tarikh akhir) sebanyak………. (bilangan) hari mengikutsurat Pek. Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2016

PembantuOperasi Gred

N11

12.11.2017hingga

16.11.2017

Berpencen Gaji : RM 1,780.00Elaun-elaun :-ITKA : RM85.00ITP : RM300.00BISH :RM250.00

Raihan17.11.2017

/

50BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 64: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

CUTI BERKURSUS (POS BASIK)/CUTI BELAJAR BERGAJI PENUHKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

Bil (105)KKM510-

4/4/6/1/21/14 bertarikh

16.12.2013

(i) Tawaran sementara untukmengikuti Kursus Pengkhususan(Diploma Lanjutan di Institusi LatihanKementerian Kesihatan Malaysia dengan Cuti Belajar Bergaji PenuhBagi Sesi Mac 2016 Nama Kursus : ......................... Tempoh Latihan : ...................... Ins. Latihan : ............................

(ii) Diluluskan Cuti Belajar BergajiPenuh kerana mengikuti Kursus............................................. di ............................... berkuatkuasamulai ............................selama..........................

(ikut surat kelulusan dari BahagianPengurusan Latihan, KKM)

Jururawat GredU32

27.01.2014 hingga

26.01.2015

Berpencen Gaji : RM 4,258.29Elaun-elaun :-ITKA : RM160.00ITP : RM180.00BISH : RM250.00BIPK : RM638.74

Fauziah01.03.2014

/

51BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 65: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

CUTI BERSALINKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

Bil (20)dlm. JKN/KED. SM500:

26182 Jld.2 bertarikh

18.04.2018

Diluluskan Cuti Bersalin kali ……….. (bilangan) dalam perkhidmatanmulai………………… (tarikh mula)hingga …………………. (tarikh akhir) selama ……. hari selaras denganPekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun2017.

PenolongAkauntan Gred

W29

06.04.2018hingga

05.07.2018

Berpencen Gaji : RM 1,964.33Elaun-elaun :-ITKA : RM160.00ITP : RM300.00BISH : RM250.00

Adah02.05.2018

/

52BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 66: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

KEMUDAHAN ISTERI BERSALIN (CUTI TANPA REKOD)Kebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

JKN/KED. SM500 23402

bertarikh22.08.2019

Diluluskan Cuti Isteri Bersalinselama 7 hari mulai ………………… (tarikh mula) hingga ………………….(tarikh akhir) berdasarkan PekelilingPerkhidmatan Bilangan 9 Tahun2002.

PemanduKenderaan Gred

H11

17.06.2019 hingga

23.06.2019

Berpencen Gaji : RM 1,777.20Elaun-elaun :-ITKA : RM95.00ITP : RM300.00BISH :RM250.00

Rizal22.08.2019

/

53BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 67: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

KELULUSAN PINJAMAN PERUMAHANKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

PP17858/2012/03 bertarikh

26.12.2012

Diluluskan Pembiayaan PerumahanPerbendaharaan Secara Islam(SPPPI) mengikut prinsip SyariahAl Bai Bai' Bithaman 'Ajil sepertiberikut:-

No. Akaun : .......................Butir-butir Harta :-No. Hakmilik : ..............No. Lot/PT : ....................Daerah : ........................Mukim / Bandar : .....................Negeri : ..........................

Jumlah Pembiayaan:-RM ...........................(ikut surat kelulusan)

Pembantu Tadbir(Kewangan) Gred

W19

26.12.2012 Berpencen Gaji : RM 1,192.93Elaun-elaun :-ITKA : RM300.00ITP : RM300.00BISH : RM250.00

Shahnaz01.01.2013

/

54BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 68: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

KELULUSAN PINJAMAN PERUMAHAN (POTONGAN)Kebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

PPI 51076/ 2008/03

(31) bertarikh8.9.2009

Pemberitahuan Pelaksanaan ArahanPotongan Gaji Bagi Tujuan BayaranBalik Pembiayaan Perumahan

No. Akaun : .......................Amaun Pembiayaan Diluluskan : RM .........................Tarikh Mula Potongan : ......................Tempoh Potongan : ................Amaun Ansuran Bulanan : RM ............Amaun Ansuran Bulanan Terakhir : RM .............

Tempoh Bayaran Balik Mulai......................................(ikut surat kelulusan)

Pembantu Tadbir(P/O) Gred N19

08.09.2009 Berpencen Gaji : RM 1,169.75Elaun-elaun :-ITKA : RM300.00ITP : RM300.00BISH : RM250.00

Rahman1.10.2009

/

55BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 69: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

KELULUSAN PINJAMAN KENDERAANKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

(34)dlm.K.K Akaun173/PKK/ 279 Jld.4 bertarikh

25.06.2009

Diluluskan Pendahuluan PinjamanKenderaan sebanyak RM ……………..Tempoh bayaran balik ialahselama …..... bulan mulai……………………….Ansuran bulanan ialah sebanyakRM ………………..

No. Rujukan : ………………………………..

(ikut surat kelulusan)

Pembantu Tadbir(Kewangan) Gred

W19

25.06.2009 Berpencen Gaji : RM 871.80Elaun-elaun :-ITKA : RM300.00ITP : RM300.00BISH : RM250.00

Saidatul01.07.2009

/

56BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 70: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

KELULUSAN PINJAMAN KOMPUTERKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

Bil (132) dlm.KKAkaun

173/PKK/9 Jld.34

bertarikh19.07.2004

Diluluskan Pinjaman PembiayaanKomputer sebanyakRM ………………. bagi tempoh………... bulan.Ansuran Bulanan ialah RM ………… sebulan.

(ikut surat kelulusan)

Pembantu Tadbir(Kewangan) Gred

W19

19.07.2004 Berpencen Gaji : RM 1,015.67Elaun-elaun :-ITKA : RM300.00ITP : RM300.00BISH : RM250.00

Nisa31.07.2004

/

57BUKU PANDUAN CATATAN BRP UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 71: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

KELULUSAN PINJAMAN KOMPUTER (POTONGAN)Kebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

Bil (123) dlm.JKN/PS

/A:7564Pt.14

bertarikh25.01.2016

Pemberitahuan Pembiayaan Dan Arahan Potongan Gaji Bagi TujuanBayaran Balik Pembiayaan Komputer

No. Kontrak : ..........................No. Gaji : ........................Amaun Pinjaman : RM ..................Ansuran Bulanan : RM ..................Tempoh Bayaran Balik : .............Tarikh Mula Potongan : .............Bulan Mula Potongan : ..............Bulan Akhir Potongan : ...............

(ikut surat kelulusan)

Penolong PegawaiTadbir Gred N32

Mac 2016 hingga

Februari 2019

Berpencen Gaji : RM 2,687.75Elaun-elaun :-ITKA : RM300.00ITP : RM300.00BISH : RM250.00

Haliza25.01.2016

/

58BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 72: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

BERKURSUSKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

JPA.BK (5)175/30/6-2

Jld.8 bertarikh8.5.2019

TELAH MENGIKUTI MESYUARAT/ KURSUS/ SEMINAR/ BENGKELTAJUK : …………………..TARIKH : …………………..TEMPAT : …………………..ANJURAN : ……………………

(ikut surat/sijil yang berkaitan)

SetiausahaPejabat Gred

N29

21.06.2019 hingga

23.06.2016

Berpencen Gaji : RM 2,970.00Elaun-elaun :-ITKA : RM300.00ITP : RM300.00BISH : RM250.00

Malik01.07.2016

/

59BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 73: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKANKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

JPA.BPO(S)324/1 Jld.46

(22) bertarikh7.4.2016

Bersetuju menerima opsyenpertukaran pelantikan dari skim perkhidmatan……………………… (jawatan lama) Gred ……….. keskim perkhidmatan…………….. (jawatan baru) Gred………….mulai………………. (tarikh kuatkuasa opsyen) berikutanperubahan skim perkhidmatanmengikut Pekeliling Perkhidmatan……………… (Pek.Perkhidmatanyang berkuatkuasa)

PenolongAkauntan Gred

W29 (KUP)

01.07.2016 Berpencen Gaji : RM 1,819.33Elaun-elaun :-ITKA : RM160.00ITP : RM300.00BISH : RM250.00

Rahman01.08.2016

/

60BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 74: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

OPSYEN UMUR PERSARAANKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

JPA. SARAAN 256/24/1 bertarikh

07.12.2012

''Opsyen Di bawah PekelilingPerkhidmatan Bilangan 11 Tahun2011’’Kekal bersara paksa apabilamencapai umur 55/56/58 ataubersara paksa apabila mencapaiumur 60 tahun dan tertakluk kepadaAkta Pencen (Pindaan) dibacabersama Akta Pencen (Pindaan) 2011/Akta Pencen Pihak BerkuasaBerkanun dan Tempatan 1980 (Akta239) dibaca bersama Akta PencenPihak Berkuasa Berkanun danTempatan (Pindaan) 2011** tertaklukkepada semua peruntukan AktaPindaan tersebut '‘(tertakluk kepada Pekeliling @ perubahan semasa)

PegawaiTeknologi

Maklumat GredF41

07.12.2012 Berpencen Gaji : RM 2,580.00Elaun-elaun :-ITKA : RM300.00ITP : RM300.00BISH : RM250.00

Hasrul15.12.2012

/

61BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 75: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

LAWATAN KELUAR NEGARAKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

JKN/KED 100/2/4/2Jld.5(84) bertarikh

06.09.2018

Diluluskan permohonan lawatan ke……………….(nama negara) atasurusan persendirian mulai ……… (tarikh mula) hingga ……… (tarikhakhir) dan diberi kemudahanperlindungan insurans kesihatan.

PenolongPegawai Tadbir

Gred N36

28.09.2018 hingga

29.09.2019

Berpencen Gaji : RM 5,850.00Elaun-elaun :-ITKA : RM160.00ITP : RM300.00BISH :RM250.00

Aini29.09.2018

/

62BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 76: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (APC)Kebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

Bil (13)dlm. JPK/KED(S)

24 Jld.6 bertarikh

21.02.2012

Diberi Anugerah PerkhidmatanCemerlang Tahun ……….. (tahunsemasa) dengan Insentif danHadiah:-

- Sijil Perkhidmatan Cemerlang

- Sijil Skim Simpanan PendidikanNasional bernilai RM1,000.00

PenolongPegawai

PenyediaanMakanan Gred

C29

21.02.2012 Berpencen Gaji : RM 3,260.00Elaun-elaun :-ITKA : RM160.00ITP : RM300.00BISH : RM250.00

Maiza21.02.2012

/

63BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 77: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

TINDAKAN TATATERTIBKebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai

daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

(9)JKN/KED(S)26594 bertarikh

18.04.2019

(i) Lembaga Tatatertib............................ (nama PTJ/Kementerian) dalam MesyuaratBil......................pada ....................... (tarikh bersidang) telah memutuskanhukuman 'Buang Kerja' mengikutPeraturan 38 ( ), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuandan Tatatertib) 1993 berkuatkuasapada...................... (tarikh hukuman)

(ii) Lembaga Tatatertib PerkhidmatanAwam ................... (namaPTJ/Kementerian) Bil................ dalammesyuaratnya pada ........................ (tarikh bersidang) telah menimbangkertas pertuduhan ke atas pegawaidan mendapati pegawai bersalah dandikenakan hukuman ‘Amaran’ mengikut Peraturan 38(a), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuandan Tatatertib) 1993 berkuatkuasapada ...................... (tarikh hukuman)

PembantuOperasi

Gred N11

08.04.2019 Berpencen Gaji : RM 1,750.00Elaun-elaun :-ITKA : RM85.00ITP : RM300.00BISH : RM250.00

Suraya20.04.2019

/

64BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 78: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

BAYARAN GAJI HARIAN (KES TIDAK HADIR BERTUGAS)Kebenaran Butir-butir perubahanatau

lain-lain hal mengenaipegawaiNamajawatan, peringkatdan/

ataukelas

Tarikh Mulai daripada

Berpencen/Tak

Berpencen, Peruntukan

Terbuka

GajiSebulan Tandatanganidan tarikh

Penyata Perubahan(Kew.8)

Perlu Tidak Perlu

JKN/KED:SM500/ 25678

Bertarikh15.08.2017

Dibayar gaji hari kerana tidak hadirbertugas mengikut tarikh-tarikhseperti berikut :-

Tarikh (tarikh tidak hadir bertugas)

PembantuPerawatan

Kesihatan GredU11

15.04.2017 hingga

17.04.2017,

11.08.2017 hingga

13.08.2017dan

seterusnya

Berpencen Gaji : RM 1,350.00Elaun-elaun :-ITKA : RM85.00ITP : RM300.00BISH : RM250.00

Rosli15.08.2017

/

65BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 79: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

LEMBARAN KELAKUANuatanarugeT ,naijuPritub-rituBnaranebeKhkiraT

Tindakan TatatertibTandatanganPegawai Yang Berkuasa

23.08.2019 PM(S)11486/29/ 44 DARJAH KEBESARANDikurniakan Pingat Perkhidmatan Cemerlang Negeri Kedah (P.C.K) SempenaPerayaan Ulang Tahun Keputeraan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah Yang ke-85 pada 07 March 2013

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGDiberi Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Tahun 2018 dengan Insentif dan Hadiah:-- Sijil Perkhidmatan Cemerlang- Sijil Skim Simpanan Pendidikan Nasional bernilai RM1,000.00

TINDAKAN TATATERTIB

Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam Kumpulan Sokongan (No.2), JabatanKesihatan Negeri Kedah Bil.1/2019 dalam mesyuaratnya pada 08 April 2019 telahmenimbang kertas pertuduhan ke atas pegawai dan mendapati pegawai bersalahdan dikenakan hukuman ‘Tangguh Pergerakan Gaji bagi tempoh dua belas (12) bulan’ mengikut Peraturan 38(d), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan danTatatertib) 1993 berkuatkuasa pada 08 April 2019.

SuhailiPPK(SM)

CONTOH

66BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 80: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

CONTOH-CONTOH CATATAN

67BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

Page 81: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI
Page 82: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI
Page 83: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH

CATATANCatatan pemberhentian penanggungan kerja boleh dibuat bersama dengan kelulusanpenanggungan kerja. Sekiranya surat kelulusan diterima awal, PTJ boleh merekodkan kelulusanterlebih dahulu atau menunggu pegawai tersebut kembali bertugas.

Catatan bagi kelulusan keluar negara hanya perlu direkodkan untuk perlindungan insuranssekali sahaja, manakala kelulusan seterusnya pada tahun yang sama tidak perlu direkodkan.

Catatan BATAL boleh menggunakan cop.

Semua catatan tersebut boleh dibuat cop.

Page 84: Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan...BUKU PANDUAN CATATAN BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH 7.7.1 CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 7.7.2 PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI

UNIT SUMBER MANUSIAJABATAN KESIHATAN NEGERI KEDAH

JALAN KUALA KEDAHSIMPANG KUALA

05400 ALOR SETARKEDAH DARUL AMAN