bcn3104

Upload: ts0104

Post on 17-Jul-2015

1.233 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Pro Forma KursusProgram Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Cina Pendidikan Rendah)Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Bahasa Pengantar Semester Hasil Pembelajaran Kesusasteraan Kanak-kanak (Childrens Literature)

BCN3104 3(2+1) 60 jam Tiada

Bahasa Cina Pertama/Kedua 1. Menghuraikan konsep dan ciri-ciri kesusasteraan kanak-kanak serta menyatakan sejarah perkembangannya 2. Membeza dan menghuraikan genre kesusasteraan kanak-kanak 3. Menaksir dan menganalisis karya-karya kesusasteraan kanak-kanak 4. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni yang terkandung dalam karya-karya pilihan kesusasteraan kanak-kanak 5. Menghasilkan karya-karya kesusasteraan kanak-kanak dalam pelbagai genre 6. Mengintegrasi kaedah-kaedah penghayatan dan penulisan karya kesusasteraan kanak-kanak dalam pengajaran dan pembelajaran 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sinopsis

Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanakkanak, termasuk konsep, ciri-ciri, dan bentuk genre sastera ini serta sejarah perkembangannya. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. This course encompasses the knowledge of basic concepts, characteristics, genre and historical development of children literature. Articles from different types of children literature are selected as reading texts. Teaching-learning methods are also introduced.

20

Tajuk1

KandunganTeori Konsep Asas Kesusasteraan Kanak-kanak

Jam4

a. b. c. 2

Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Kanakkanak

a. b. 3

3

Genre Kesusasteraan Kanak-kanak dan Ciri-cirinya

a. b. Lagu Kanak-kanak

4

4

a. b. Puisi Kanak-kanak

1

5

a. b. c. d. e. Cerita Dongeng

5

6

a. b.

2

7

Fable

a. 21

3

Tajuk

Kandungan b. c. d.

Jam

8

Cerita Kanak-kanak

a. b. c. d. Prosa Kanak-kanak

4

9

a. b. Cerpen Kanak-kanak

2

10

a. b. Jumlah

2

30

1

Amali Mengumpul Maklumat tentang Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Kanak-kanak Bahasa Cina Tempatan

1

2 Latihan Menghayati Lagu Kanak-kanak

[] [] [] []

3

3

Latihan Menghayati Puisi Kanak-kanak

[] []

3

22

Tajuk

Kandungan [] [] []

Jam

4

Latihan Menulis Puisi Kanak-kanak

a. b.

2

5

Latihan Merancang Aktiviti P & P Puisi Kanakkanak dan Pengajaran Mikro

6

2

Latihan Menghayati Cerita Dongeng

[] [] [] [] Latihan Menghayati Fable

2

7

[] [] [] []

3

8

Latihan Merancang Aktiviti P & P Cerita Dongeng/ Fable dan Pengajaran Mikro

/ /9

2

Latihan Menghayati Cerita Kanak-kanak

23

Tajuk

Kandungan [] []

Jam2

10

Latihan Menulis Cerita Kanak-kanak

a. b.

3

11

Latihan Merancang Aktiviti P & P Cerita Kanakkanak dan Pengajaran Mikro

12

3

Latihan Menghayati Prosa Kanak-kanak

[] [] [] [] Latihan Menghayati Cerpen Kanak-kanak

2

13

[] [] [] Jumlah Jumlah Keseluruhan

2

30 60

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60 % 40 %

Rujukan Asas

1996 2004

Rujukan

1993 24

Tambahan

1998 2001 2002 1-42003 2006

25