aplikasi web 2.0 peta minda dalam pembelajaran fizik universiti: satu kajian kes

Download APLIKASI WEB 2.0 PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN FIZIK UNIVERSITI: SATU KAJIAN KES

Post on 26-Jun-2015

1.053 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

APLIKASI WEB 2.0 PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN FIZIK UNIVERSITI: SATU KAJIAN KES dibentangkan di SEminar Kebangsaan Aplikasi Sains dan Matematik, 29-30 Oktober 2013 di UTHM Johor.

TRANSCRIPT

  • 1. APLIKASI WEB 2.0 PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN FIZIK UNIVERSITI: SATU KAJIAN KESSeminar Kebangsaan Aplikasi Sains dan Matematik (SKASM2013), 29-30 Oktober 2013 @ UTHM JohorSidek Ab Aziz & Zaidan Abdul Wahab *Kumpulan Fizik Komunikasi, Jabatan Fizik, Fakulti Sains Bahagian Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran, Pusat Pembangunan Akademik (CADe) Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor

2. Pengenalan APLIKASI WEB 2.0 PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN FIZIK UNIVERSITI: SATU KAJIAN KESPengenalanKaedah Kajian Hasil & Perbincangan KesimpulanSatu kajian kes berkaitan persepsi pelajar prasiswazah terhadap proses pembelajaran menggunakan Web 2.0 dan aplikasi peta minda untuk kursus fizik di Universiti Putra Malaysia (UPM) telah dijalankan.Para pelajar telah didedahkan penggunaan peta minda konvensional dan juga yang tersedia secara aplikasi online Web 2.0 bagi beberapa kursus Kursus khas (Sains dan Teknologi Kaca), kursus Fizik Am Fizik Keelektromagnetan.PenghargaanSkop kajian merangkumi kesesuaian, Bibliografikelemahan dan kekuatan pendekatan peta minda yang digunakan sepanjang 14 minggu pembelajaran. 3. Web 2.0 APLIKASI WEB 2.0 PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN FIZIK UNIVERSITI: SATU KAJIAN KESPengenalanKaedah KajianHasil & Perbincangan Kesimpulan PenghargaanBibliografiSatu inovasi perisian serta aplikasi Internet dari web statik kepada web dinamik serta fleksibel. Kandungan lebih interaktif dan pelbagai serta menekankan konsep sosial/ komunikasi web secara dua hala. Web 2.0 diperkenalkan dalam O Reilly Media Web 2.0 Conference pada tahun 2004. 4. Peta Minda APLIKASI WEB 2.0 PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN FIZIK UNIVERSITI: SATU KAJIAN KESPengenalan Kaedah Kajian Hasil & Perbincangan Kesimpulan PenghargaanBibliografiApakah Peta Minda? Suatu pembinaan yang dibuat di atas sehelai kertas, idea penting diletakkan di tengah sebagai pusat utama dan idea lain yang berkaitan dikembangkan di luar idea utama dengan menggunakan pusat kecil, garisan, bongkah geometri, warna dan sebagainya. Suatu gambar rajah, lukisan and carta biasanya diketepikan, tetapi adalah alat belajar yang amat berkesan. Peta-peta ini dapat membantu kita melihat hubungan, sambungan, corak dan urutan.Diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1960an Salah satu kaedah membantu pelajar mencatat nota Kini peta minda sebagai satu peralatan kemahiran mengorganisasi maklumat yang mampu menghuraikan konsep atau objektif secara sistematik Kaedah ini menggunakan kedua dua belah otak yang dapat meningkatkan lagi produktiviti dan daya ingatan 5. Sains dan Peta Minda APLIKASI WEB 2.0 PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN FIZIK UNIVERSITI: SATU KAJIAN KESKepentingan dan Kebaikan Peta Minda Pengenalan Kaedah Kajian Hasil & Perbincangan Kesimpulan PenghargaanBibliografi Menyampaikan persembahan Mengambil nota semasa ceramah, kuliah Daya ingatan meningkat 50% Membuat perancangandalam pembelajaran, pengajaran, membaca buku , kuliah, mesyuarat dll Boleh menggabungkan fungsi otak kiri dengan bahagian otak kanan Tingkatkan daya ingatan Idea lebih fleksibel, kreatif dan menarik, idea mudah dikembangkanSains merupakan pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran bermakna dan menarik dalam Sains melibatkan pemahaman idea-idea saintifik seperti menggambarkan, meramal dan menerangkan; digunakan untuk menyampaikan hajat dan tujuan pelajar dalam pembelajaran. Oleh itu, pendidik perlu menyediakan aktiviti-aktiviti yang dapat menggalakkan pelajar menggunakan skema konseptual saintifik tersebut. 6. Objektif Kajian APLIKASI WEB 2.0 PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN FIZIK UNIVERSITI: SATU KAJIAN KESPengenalanKaedah Kajian Hasil & Perbincangan Kesimpulan PenghargaanBibliografiKajian Tindakan dijalankan bagi Mengenal pasti aplikasi Web 2.0 pilihan pelajar Meninjau persepsi pelajar tehadap pembelajaran menggunakan Web 2.0 Mengkaji penggunaan peta minda dalam talian bagi sekumpulan pelajar Fizik 7. Kaedah Penyelidikan APLIKASI WEB 2.0 PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN FIZIK UNIVERSITI: SATU KAJIAN KES40 respondenSoal-selidik secara onlinePengenalanKaedah Kajian Hasil & Perbincangan Kesimpulan PenghargaanBibliografiSkala Likert (15) Sangat Tidak Setuju . Sangat Setuju 8. GoogleDoc: Form APLIKASI WEB 2.0 PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN FIZIK UNIVERSITI: SATU KAJIAN KESPengenalanKaedah Kajian Hasil & Perbincangan Kesimpulan PenghargaanBibliografihttps://docs.google.com/forms/d/1b8dTUKuoyqjzblCOtYAdMk24l yIQN117m7VD811ZsTs/viewform 9. Online Form APLIKASI WEB 2.0 PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN FIZIK UNIVERSITI: SATU KAJIAN KESPengenalanKaedah Kajian Hasil & Perbincangan Kesimpulan PenghargaanBibliografi https://docs.google.com/forms/d/1b8dTUKuoyqjz blCOtYAdMk24lyIQN117m7VD811ZsTs/viewform 10. Data Kajian APLIKASI WEB 2.0 PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN FIZIK UNIVERSITI: SATU KAJIAN KESPengenalanKaedah Kajian Hasil & Perbincangan Kesimpulan PenghargaanBibliografi 11. Hasil dan Perbincangan APLIKASI WEB 2.0 PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN FIZIK UNIVERSITI: SATU KAJIAN KESPengenalanKaedah Kajian Hasil & Perbincangan Kesimpulan Penghargaan Kajian dilakukan secara kuantitatif menerusi survei secara online. Skop kajian tindakan ini hanya melibatkan sekumpulanpelajar Fizik UPM Skala Pemeringkatan Likert ItemBibliografiSkalaSangat Tidak Setuju1Tidak Setuju2Kurang Setuju3Setuju4Sangat Setuju5Jadual Tafsiran 12. Demografi APLIKASI WEB 2.0 PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN FIZIK UNIVERSITI: SATU KAJIAN KESLelaki32-35 Pengenalan65-68PerempuanKaedah Kajian Peratusan GenderHasil & Perbincangan Kesimpulan PenghargaanBibliografiPeratusan Mengikut Semester PengajianLatar belakang responden dianalisis menggunakan kekerapan dan peratusan 13. Aplikasi Web 2.0 APLIKASI WEB 2.0 PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN FIZIK UNIVERSITI: SATU KAJIAN KESDiantara peralatan teknologi yang dimiliki pelajarPengenalanKaedah Kajian Hasil & PerbincanganAplikasi Web 2.0 dalam pembelajaran formal atau tidak formal Kesimpulan PenghargaanBibliografi 14. Kekerapan Guna Aplikasi Web 2.0 APLIKASI WEB 2.0 PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN FIZIK UNIVERSITI: SATU KAJIAN KESEdmodo PengenalanKaedah Kajian Hasil & Perbincangan Kesimpulan PenghargaanBibliografi 15. Facebook vs Edmodo APLIKASI WEB 2.0 PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN FIZIK UNIVERSITI: SATU KAJIAN KESPengenalanKaedah Kajian Hasil & Perbincangan Kesimpulan PenghargaanBibliografi 16. Edmodo vs Facebook APLIKASI WEB 2.0 PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN FIZIK UNIVERSITI: SATU KAJIAN KESPengenalanKaedah Kajian Hasil & Perbincangan Kesimpulan PenghargaanBibliografi 17. Persepsi Pelajar APLIKASI WEB 2.0 PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN FIZIK UNIVERSITI: SATU KAJIAN KESAnalisis Deskriptif Item Saya sentiasa mengikuti kemunculan aplikasi Web 2.0 terkini. Saya tahu tentang pelbagai aplikasi Web 2.0.Min 3.60S.P. 0.653.400.75Kaedah KajianPensyarah saya memberi berpeluang untuk menggunakan pelbagai aplikasi Web 2.0.4.050.97Hasil & PerbincanganSaya mempelajari menggunakan aplikasi Web 2.0 sendiri. Saya tahu memuat naik atau memuat turun dokumen (seperti gambar, powerpoint, Words, pdf dan lain-lain) di dalam aplikasi Web 2.0.3.750.734.050.90Pensyarah saya tahu membina tugasan atau kuiz kepada pelajar menggunakan aplikasi Web 2.0.4.100.99Saya tahu cara mendapatkan maklumat menggunakan aplikasi Web 2.0.4.000.80PengenalanKesimpulan PenghargaanBibliografi 18. Persepsi Pelajar APLIKASI WEB 2.0 PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN FIZIK UNIVERSITI: SATU KAJIAN KESAnalisis Deskriptif Saya percaya bahawa penggunaan aplikasi Web 2.0 akan meningkatkan keberkesanan pembelajaran saya.4.251.16Menggunakan aplikasi web 2.0 akan menjadikan pembelajaran saya lebih menarik.4.271.01Kaedah KajianSaya percaya bahawa penggunaan aplikasi Web 2.0 akan menjadikan saya lebih kreatif dalam belajar.4.120.96Hasil & PerbincanganSaya percaya yang saya hanya akan menggunakan aplikasi Web 2.0 apabila disuruh.3.60.56Saya akan selalu menggunakan aplikasi Web 2.0 sepanjang pembelajaran saya.3.770.70Saya cuba mengelak daripada menggunakan aplikasi Web 2.0 di dalam pengajaran.3.150.65Saya percaya bahawa aplikasi Web 2.0 adalah mudah untuk digunakan4.070.75PengenalanKesimpulan PenghargaanBibliografi 19. Skor APLIKASI WEB 2.0 PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN FIZIK UNIVERSITI: SATU KAJIAN KESPengenalanKaedah Kajian Hasil & Perbincangan Kesimpulan PenghargaanBibliografiSaya tahu memuat naik atau memuat turun dokumen di dalam aplikasi Web 2.0.4.05Saya percaya bahawa aplikasi Web 2.0 adalah mudah untuk digunakan Saya tahu tentang pelbagai aplikasi Web 2.0.4.073.4Saya tahu cara mendapatkan maklumat menggunakan aplikasi Web 2.0. Saya sentiasa mengikuti kemunculan aplikasi Web 2.0 terkini.43.633.23.43.63.844.2 20. Skor APLIKASI WEB 2.0 PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN FIZIK UNIVERSITI: SATU KAJIAN KESPengenalanKaedah Kajian Hasil & Perbincangan KesimpulanMenggunakan aplikasi web 2.0 akan menjadikan pembelajaran saya lebih menarik.4.27Saya percaya bahawa penggunaan aplikasi Web 2.0 akan meningkatkan keberkesanan pembelajaran saya.4.25Pensyarah saya memberi berpeluang untuk menggunakan pelbagai aplikasi Web 2.0.4.05Penghargaan Pensyarah saya tahu membina tugasan atau kuiz kepada pelajar menggunakan aplikasi Web 2.0.4.1Bibliografi 3.9 3.9544.05 4.1 4.15 4.2 4.25 4.3 21. Skor APLIKASI WEB 2.0 PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN FIZIK UNIVERSITI: SATU KAJIAN KESPengenalanSaya percaya yang saya hanya akan menggunakan aplikasi Web 2.0 apabila disuruh.3.6Kaedah Kajian Hasil & Perbincangan Kesimpulan PenghargaanBibliografiSaya cuba mengelak daripada menggunakan aplikasi Web 2.0 di dalam pengajaran.3.15Saya akan selalu menggunakan aplikasi Web 2.0 sepanjang pembelajaran saya.3.77Saya percaya bahawa penggunaan aplikasi Web 2.0 akan menjadikan saya lebih kreatif dalam belajar.4.12012345 22. Faktor Penyumbang APLIKASI WEB 2.0 PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN FIZIK UNIVERSITI: SATU KAJIAN KESPenggunaan Peta Minda dalam P&P Pengenalan6Kaedah Kajian4Hasil & Perbincangan2Kesimpulan Pe