aplikasi kuiz & pentaksiran web 2.0

Download Aplikasi Kuiz & Pentaksiran Web 2.0

Post on 16-Apr-2017

3.310 views

Category:

Education

14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Aplikasi Kuiz & Pentaksiran

  Web 2.0

  MOHAMED AMIN EMBI

  Pusat Pengajaran & Teknologi Pembelajaran Universiti Kebangsaan Malaysia

  2016

 • Cetakan Pertama/First Printing 2016 Hak Cipta Universiti Kebangsaan Malaysia/

  Copyright Universiti Kebangsaan Malaysia, 2016 Universiti Kebangsaan Malaysia

  Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada buku ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke

  dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa

  kebenaran bertulis daripada Pusat Pengajaran & Teknologi Pembelajaran UKM terlebih dahulu.

  All right reserved. No part of this publication may be

  reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopy, recording, or any information storage and

  retrieval system, without permission in writing from Centre for Teaching & Learning Technologies UKM.

  Diterbitkan di Malaysia oleh/Published in Malaysia by

  PUSAT PENGAJARAN & TEKNOLOGI PEMBELAJARAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

  43600 UKM Bangi, Selangor D.E., MALAYSIA http://www.ukm.my/ctlt

  e-mel: pghpptp@ukm.edu.my

  Aplikasi Kuiz & Pentaksiran Web 2.0 Mohamed Amin Embi ISBN 978-983-3168-49-1

 • Isi Kandungan i

  KANDUNGAN

  Halaman

  BAB 1 PROPROFS

  Apakah itu ProProfs Quiz Maker?..

  Manfaat ProProfs Quiz Maker...

  Kelebihan Menggunakan ProProfs Quiz Maker dalam Pendidikan

  Mulakan dengan ProProfs.

  Rujukan

  BAB 2 SOCRATIVE

  Apakah itu Socrative?..........................................................................................

  Manfaat Socrative.

  Kelebihan Menggunakan Socrative dalam Pendidikan..

  Mulakan dengan Socrative

  Rujukan...

  BAB 3 GNOWLEDGE

  Apakah itu Gnowledge?............

  Manfaat Gnowledge ..

  Mulakan Dengan Gnowledge.

  Rujukan.

  BAB 4 HOT POTATOES

  Apakahitu Hot Potatoes?.

  Manfaat Hot Potatoes.....

  Mulakan Dengan Hot Potatoes...

  Rujukan

  1

  1

  2

  4

  22

  23

  23

  24

  25

  34

  35

  35

  37

  47

  48

  48

  50

  72

 • ii Isi Kandungan

  BAB 5 EASY TESTMAKER

  Apakah itu Easy TestMaker?........................................................................

  Manfaat EasyTestMaker ..

  Kelebihan Menggunakan Easy TestMaker

  Mulakan Dengan Easy TestMaker .

  Rujukan

  BAB 6 EDPUZZLE

  Apakah itu EDpuzzle?.......

  Manfaat EDpuzzle....

  Mulakan Dengan EDpuzzle..

  Rujukan.

  BAB 7 QUIZINATOR

  Apakah itu Quizinator?....

  Manfaat Quizinator.....

  Mulakan Dengan Quizinator........

  Rujukan.

  BAB 8 TED-ED

  Apakah itu TED-Ed?....

  Manfaat TED-Ed...

  Mulakan Dengan TED-Ed.

  Rujukan

  73

  73

  74

  76

  88

  89

  89

  91

  108

  109

  109

  111

  124

  125

  125

  127

  141

 • Isi Kandungan iii

  BAB 9 QUIZSTAR

  Apakah itu QuizStar?..

  Manfaat QuizStar....

  Mulakan Dengan QuizStar

  Rujukan

  BAB 10 EDUCANON

  Apakah itu EduCanon?

  Manfaat EduCanon.1

  Kelebihan menggunakan EduCanon dalam Pendidikan

  Mulakan Dengan EduCanon..

  Rujukan

  142

  142

  143

  162

  163

  163

  164

  166

  186

 • Bab 1: ProProfs Quiz Maker 1

  APAKAH ITU PROPROFS QUIZ MAKER?

  ProProfs Quiz Maker adalah satu alatan yang mudah dan pantas untuk

  membina kuiz. Dengan menggunakan antara muka tarik dan lepas, ian amat

  sesuai bagi mereka yang kurang mahir teknologi untuk membina quiz dengan

  pantas menggunakan gerakan tarik dan lepas tetikus. Kuiz yang dibina dalam

  ProProfs Quiz Maker boleh dikongsi pada rangkaian laman sosial dan dibenam

  di tapak web atau blog.

  (Sumber: http://api-portal.anypoint.mulesoft.com/proprofs/api/proprofs-quiz-

  maker-api)

  MANFAAT PROPROFS QUIZ MAKER

  Berikut adalah beberapa manfaat ProProfs Quiz Maker:

  1. Menyeluruh.

  2. Mudah digunakan dan mampu milik.

  3. Membolehkan pengguna meningkatkan produktiviti.

  4. Kecekapan.

  5. Menguntungkan.

  6. Perpustakaan terbesar bagi kuiz umum yang terbuka di tapak web.

  Bab1

  ProProfs Quiz Maker

 • 2 Bab 1: ProProfs Quiz Maker

  7. Menyediakan perkhidmatan dan sokongan melalui pasukan sokongan

  secara global. Contohnya termasuk tutorial video, tutorial, panduan

  produk dan asas pengetahuan.

  8. Salinan sandar dan keselamatan data untuk memastikan data adalah

  selamat.

  9. Kuizb oleh dijalankan pada tapak web sendiri dan mereka yang

  menduduki kuiz boleh menyertai kuiz atau kajiselidik secara terus di

  tapak web.

  10. Boleh berfungsi dengan semua sistem pengendalian seperti Windows,

  Mac atau Linux dan menyokong semua pelayar web utama seperti

  Chrome, Firefox, Internet Explorer, danSafari. Ia juga menyokong

  kebanyakan alatan talipon pintar dan tablet termasuklah iPhone, iPad,

  Android.

  (Sumber: http://www.proprofs.com/blog/2012/04/10-reasons-why-people-

  choose-proprofs-quiz-maker-3/)

  KELEBIHAN MENGGUNAKAN PROPROFS QUIZ MAKER

  DALAM PENDIDIKAN

  Berikut adalah beberapa kelebihan menggunakan ProProfs Quiz Maker dalam

  pendidikan:

  1. Guru boleh mengawal akses ujian kepada pengguna yang diingini

  sahaja.

  2. Guru boleh meletakkan had kepada jumlah cubaan yang boleh diambil

  untuk sesuatu ujian.

  3. Pelajar boleh mendapatkan maklum balas terhadap prestasi mereka.

 • Bab 1: ProProfs Quiz Maker 3

  (Sumber: http://www.educatorstechnology.com/2012/04/free-tools-to-create-

  and-administer.html)

  4. Membantu guru membina ujian, kuiz dan peperiksaan untuk pelajar.

  5. Amat sesuai untuk institusi pendidikan kerana ia mempunyai pilihan

  tambahan seperti templat kuiz percuma, keselamatan data,

  pemarkahan secara automatik.

  6. Ia selamat sepenuhnya untuk digunakan dalam persekitaran

  pendidikan.

  7. Menyediakan laporan dan statistik terperinci yang boleh digunakan

  untuk penganalisaan serta membantu memahami prestasi pelajar.

  (Sumber: http://www.cloudswave.com/en/products/proprofs-quiz-

  maker_3300)

  http://www.educatorstechnology.com/2012/04/free-tools-to-create-and-administer.htmlhttp://www.educatorstechnology.com/2012/04/free-tools-to-create-and-administer.html

 • 4 Bab 1: ProProfs Quiz Maker

  MULAKAN DENGAN PROPROFS QUIZ MAKER

  Pergi ke http://www.proprofs.com/

  quizschool//

  Membuka Akaun

  Klik Sign Up Free untuk membuka

  akaun ProProfs Quiz Maker.

  LANGKAH 2

  LANGKAH 1

  http://www.proprofs.com/

 • Bab 1: ProProfs Quiz Maker 5

  Mula Membina Kuiz

  Kini anda boleh mula embina kuiz

  anda.

  Isi maklumat yang

  diperlukan.

  Atau anda boleh daftar

  menggunakan akaun rangkaian

  sosial anda.

  Seterusnya klik pada butang

  Start Creating My Quizzes .

  Klik pada imej ini untuk

  mula membina kuiz dalam talian.

  LANGKAH 3

 • 6 Bab 1: ProProfs Quiz Maker

  (a) Soalan Aneka Pilihan

  Pilih bentuk soalan anda.

  Klik pada butang

  Multiple choice.

 • Bab 1: ProProfs Quiz Maker 7

  Contoh Soalan Aneka Pilihan

  Taip soalan anda disini.

  Isi kemungkinan jawapan dan

  tandakan jawapan yang betul. yang betul.

  Seterusnya klik butang

  Save .

 • 8 Bab 1: ProProfs Quiz Maker

  (b) Soalan betul/salah

  Klik pada butang soalan True/False

  Taip soalan anda disini.

  Tandakan jawapan yang

  betul. Seterusnya klik Save.

 • Bab 1: ProProfs Quiz Maker 9

  Contoh Soalan Betul/Salah

  (c) Soalan Pelbagai Pilihan Jawapan

  Klik pada butang soalan Checkboxes.

 • 10 Bab 1: ProProfs Quiz Maker

  Contoh Soalan Pelbagai Pilihan Jawapan

  (d) Soalan Isi Tempat Kosong

  Taip soalan anda disini.

  Seterusnya, klik Save.

  button.

  Isi kemungkinan jawapan dan

  tandakan jawapan yang

  betul.

  Klik pada butang Fill in the blanks.

 • Bab 1: ProProfs Quiz Maker 11

  Contoh Soalan Isi Tempat Kosong

  (e) Soalan Esei

  Taip teks anda disini.

  Seterusnya klik butang

  Save.

  Sisipkan jawapan disini.

  Klik pada butang soalan

  Essay.

 • 12 Bab 1: ProProfs Quiz Maker

  Contoh Soalan Esei

  (f) Soalan Padanan

  Taip soalan disini.

  Seterusnya klik butang

  Save.

  Pilih pengestetan esei.

  Klik pada butang soalan

  Matching.

 • Bab 1: ProProfs Quiz Maker 13

  Contoh Soalan Padanan

  Taip soalan/ arahan disini.

  Seterusnya klik butang

  Save.

  Sisipkan pilihan jawapan dan

  padanan disini.

 • 14 Bab 1: ProProfs Quiz Maker

  (g) Teks Penulisan

  Contoh Arahan Teks

  Teks Penulisan biasanya digunakan untuk memberi arahan atau pengenalan kepada kuiz

  atau ujian.

  Klik pada Write Text untuk menaip arahan atau

  pengenalan kepada kuiz atau teks.

 • Bab 1: ProProfs Quiz Maker 15

  (h) Muat-naik Dokumen & Video/Audio

  Anda boleh muat-naik dokum