percubaan ert kertas 2 kedah spm 2013.pdf

Download PERCUBAAN ERT KERTAS 2 KEDAH SPM 2013.pdf

Post on 25-Oct-2015

694 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KERTAS 2 ERT

TRANSCRIPT

 • MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM

  TAHUN 2013

  EKONOMI RUMAH TANGGA

  KERTAS 2 (3758/2)

  Dua Jam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

  1 Tulis nombor kad pengenalan dan angka

  giliran anda pada ruang yang disediakan.

  2 Jawab semua soalan dalam Bahagian A,

  satu soalan daripada Bahagian B dan Satu

  soalan daripada Bahagian C

  3 Setiap soalan diperuntukkan 15 markah.

  4 Tulis jawapan anda di ruangan yang

  disediakan pada kertas soalan

  5 Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan

  jelas. Anda mungkin kehilangan markah

  Jika langkah-langkah penting tidak

  ditunjukkan dengan teratur

  Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak

  Bahagian Soalan Markah penuh

  Markah diperoleh

  A

  1 15

  2 15

  B

  3 15

  4 15

  C

  5 15

  6 15

  Jumlah

  ANGKA GILIRAN

  NO KAD PENGENALAN

 • 2 3758/2

  3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

  1 Aishah menghadapi masalah sering lewat ke sekolah disebabkan sukar mencari pakaian

  sekolah dalam almari pakaiannya yang tidak disusun dengan baik.

  Rajah 1 menunjukkan keadaan dalam almari pakaiannya

  Rajah 1

  Berdasarkah maklumat di atas

  a ) Huraikan tiga cara penyimpanan pakaiannya supaya dapat mengatasi masalah

  itu dengan mematuhi prinsip penyimpanan pakaian

  [12 markah ]

  b ) Nyatakan 3 aksesori yang sesuai dipakai oleh Aishah dengan pakaian formal

  [ 3 markah ]

 • 3 3758/2

  3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

  a)

  Klasifikasi pakaian Cara menyimpan Sebab

  b)

 • 4 3758/2

  3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

  2 Rajah 1 menunjukkan pelan lantai sebuah rumah dengan ruang tertentu

  Jadual 1 adalah sebahagian senarai perabot dan alatan

  Rajah 1

  Jadual 1

  Berdasarkan maklumat di atas

  a ) Terangkan prinsip menyusun atur perabut dan alatan bagi ruang-ruang itu

  [12 markah ]

  b ) Nyatakan 3 bentuk ruang dapur

  [ 3 markah ]

  Senarai perabot dan alatan

  Meja kerja

  Meja solek

  Set sofa

  Peti sejuk

  Mesin basuh

  Almari pakaian

  Peti televisyen

 • 5 3758/2

  3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

  Ruang Prinsip Susunatur Perabot Kesan

  b)

 • 6 3758/2

  3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

  3 Danial merupakan seorang atlit sukan di sekolahnya. Beliau amat suka mengambil nasi

  putih dan kurma ayam untuk menu tengaharinya. Jadual 2 menunjukkan hidangan

  tengahari yang diambil oleh Danial.

  Nasi Putih

  Porsi 200gm EP 100%

  Kurma Ayam

  Porsi 150gm EP 75%

  Setiap 100gm mengandungi 30.0g karbohidrat 2.3g Protein 0.1g Lemak

  Setiap 100gm mengandungi 3.6g Karbohidrat 22.4g Protein 19.9g Lemak

  Jadual 2

  a) Hitung jumlah nilai tenaga dalam kilojoule bagi makanan yang telah dimakan oleh Danial.

  Bundarkan jawapan anda kepada dua tempat perpuluhan.

  [11 markah ]

  b) Nyatakan pada aras manakah makanan tersebut berada dalam piramid makanan dan

  jumlah hidangannya.

  [ 4 markah ]

 • 7 3758/2

  3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

  a Pengiraan niali tenaga

  b

  Makanan Aras Jumlah Hidangan

  I

  Ii

 • 8 3758/2

  3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

  4 Maklumat dalam Jadual 3 adalah bahan,kuantiti dan kos seunit bagi menyediakan

  Pinafor. Jadual adalah Jumlah kos bahan mentah, kos upah dan kos sampingan dan

  jumlah kos bagi menyediakan sepasang baju kurung uniform sekolah

  Bil Bahan Kuantiti Kos seunit ( RM )

  1 Kain kapas biru 2 meter 6.00/ meter

  2 Kain kapas putih 1 meter 7.00/ meter

  3 Lapik dalam meter 5.00/meter

  4 Lapik dalam berperekat meter 2.00/ meter

  5 Zip 8 inci 1 keping 0.80/ keping

  6 Butang 5 biji 0.20/biji

  7 Benang putih 1 buku 0.80/buku

  8 Benang biru 1 buku 0.80/buku

  Jadual 3

  Hitung

  a) i Kos bahan bagi Pinafor itu

  [ 9 markah ]

  ii Kos upah dan kos sampingan jika kos sepasang Pinafor ialah RM120.00 dan kos

  bahan mentah ialah RM70.00

  [ 2 markah ]

  b) i Kos sepasang baju kurung uniform sekolah jika kos bahan RM30.00 Kos upah dan

  kos sampingan sama seperti membuat Pinafor

  [ 2 markah ]

  ii Perbezaan kos sepasang Pinafor dan sepasang uniform baju kurung

  [ 2 markah ]

 • 9 3758/2

  3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

 • 10 3758/2

  3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

  5 Rajah 2 menunjukkan langkah pembentukan pasukan

  a)

  Rajah 2

  a ) Berdasarkan rajah di atas huraikan langkah pembentukan pada langkah 1,2 dan 4

  [ 9 markah ]

  b) Nyatakan tiga kemudahan dalam komuniti yang boleh membantu pasukan itu dan

  contohnya

  [ 6 markah ]

  Langkah 1

  Langkah 4

  Langkah 2

  Langkah 3 Membentuk struktur organisasi

  - Membentuk satu struktur organisasi untuk mengagihkan

  tugas dan tanggungjawab

  Langkah 5 Menyenaraikan tugas

  - Menyenaraikan tugas dan tanggungjawab bagi setiap

  jawatan

  - Melaksana tugas dengan baik dan cekap

 • 11 3758/2

  3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

  a Jawapan

  b

  Kemudahan Contoh

  i.

  ii.

  iii.

 • 12 3758/2

  3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

  6 Rajah 3 menunjukkan situasi keluarga Puan Lela

  Rajah 3

  a) Nyatakan nama dan lukis struktur keluarga Puan Lela

  [ 2 markah ]

  b) Terangkan peringkat kitaran hidup keluarga yang telah dilalui oleh keluarga Puan

  Lela

  [ 10 markah ]

  c) Nyatakan masalah yang dihadapi oleh Puan Lela pada peringkat sekarang

  [ 3 markah ]

  Puan Lela

  - Ibu tunggal

  - Bekerja di kilang elektronik

  - Pendapatan RM1500 sebulan

  Fadzli

  - 17 tahun

  - Suka

  melepak

  dan ponteng

  sekolah

  Lyana

  - 20 tahun

  - Menuntut di

  IPTA

  Fikri

  - 15 tahun

  - Menuntut di

  sekolah

  menengah

  Lily

  - 10 tahun

  - Menuntut di

  sekolah

  kebangsaan

 • 13 3758/2

  3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

  Jawapan

  a)

  b)

  Peringkat kitaran Keterangan

  c ) Masalah

  i......................................................................................................................................

  ii......................................................................................................................................

  iii......................................................................................................................................

  Struktur keluarga : .........................................................

 • 14 3758/2

  3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH