peperiksaan percubaan spm 2013 mpv-ahr kedah

Download Peperiksaan Percubaan Spm 2013 Mpv-AHR Kedah

Post on 02-Jan-2016

86 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SMK MAHANG,09000 KULIM,KEDAH DARUL AMAN.

TRANSCRIPT

 • MPV-AHR@SMK MAHANG2013

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013

  PPD KULIM/BANDAR BAHARU

  PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIAAKUAKULTUR DAN HAIWAN REKREASIKertas 1Ogos/Sept.

  2 jam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  SULITNO. KAD PENGENALAN

  ANGKA GILIRAN

  1. Tulis nombor kad pengenalan

  giliran anda pada petak yang disediakan.

  2. Kertas soalan ini mengandungi

  bahagian: Bahagian A, Bahagian B

  Bahagian C.

  3. Jawab semua soalan.

  4. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang

  yang disediakan dalam kertas soalan ini.

  Kertas soalanini hendaklah diserahkan pada

  akhir peperiksaan.

  5. Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan

  jelas. Anda mungkin kehilangan skor jika

  langkah-langkah penting tidak ditunjukkan

  dengan teratur.

  6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator

  saintifik.

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013

  PPD KULIM/BANDAR BAHARU

  PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA AKUAKULTUR DAN HAIWAN REKREASI

  Dua jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  Untuk Kegunaan PemeriksaKod Pemeriksa:

  Bahagian SoalanSkor

  Penuh

  A

  1 52 53 54 55 56 57 58 59 510 5

  B1 102 103 10

  C1 102 10

  Jumlah 100

  nombor kad pengenalan dan angka

  anda pada petak yang disediakan.

  Kertas soalan ini mengandungi tiga

  Bahagian A, Bahagian B dan

  Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang

  yang disediakan dalam kertas soalan ini.

  Kertas soalanini hendaklah diserahkan pada

  Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan

  . Anda mungkin kehilangan skor jika

  angkah penting tidak ditunjukkan

  Anda dibenarkan menggunakan kalkulator

  1Miharbi-imly

  trial-spm 2013

  7302/1

  Dua jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  Skor Penuh

  Skor Diperoleh

 • 2Miharbi-imly

  MPV-AHR@SMK MAHANG2013 trial-spm 2013

  Bahagian A

  Jawab semua soalan.

  Masa dicangkan untuk menjawab bahgian ini ialah : 50 minit

  1. Rajah 1 menunjukkan sebahagian langkah kerja penyediaan tempat pembiakan ikan hiasan jenis beranak yang telah anda laksanakan.

  Rajah 1

  Berdasarkan rajah 1 pilih dan tulis semula langkah kerja penyediaan tempat pembiakan di bawah yang perlu diambil kira untuk mendapat kejayaan yang tinggi.

  Pernyataan lagkah kerja yang betul :

  f[Skor : 5]

  Mutu air dengan pH sekitar 7.5Menyedikan sangkar

  pembiakan

  Menggunakan induk jantan dan betina terpilih dengan

  nisbah 10:2

  Induk matang yang tidak berpenyakit

  Menggunakan air paip dirawat yang dimasukkan cecair

  anti klorinMemasukkan satu

  sudu garam ke dalam air paip terawat

  Meletakkan kayu kering sebagai aksesori hiasan

 • 3Miharbi-imly

  MPV-AHR@SMK MAHANG2013 trial-spm 2013

  2. Rajah 2 menunjukkan sebahagian langkah kerja penyediaan perumahan dan peralatan untuk memelihara haiwan kesayangan yang telah anda lakukan.

  Berdasarkan rajah 2 dan pernyataan kerja, tandakan ( / ) bagi pernyataan langkah kerja yang betul dan ( x ) bagi langkah kerja yang salah di dalam ruang jawapan yang diberikan.

  Pernyataan Langkah KerjaRuang

  JawapanMencampurkan haiwan kesayangan bersama haiwan lain di dalam perumahan sementara yang disediakan.Menyediakan peralatan asas dan perumahan sama ada dibeli atau dibina sendiri.Menempatkan sangkar atau perumahan di tempat yang sesuai bagi menjamin keselesaan haiwan kesayanganMenempatkan haiwan dalam bekas sementara setelah memilikinya sehingga mampu menyediakan perumahan yang selesa untuknya.Memilih sangkar atau perumahan yang sesuai dan memasangnya dengan lengkap dan sempurna sebelum memelihara haiwan kesayangan.

  [Skor :5]

  Rajah 2

 • 4Miharbi-imly

  MPV-AHR@SMK MAHANG2013 trial-spm 2013

  3. Rajah 3 adalah sebahagian daripada langkah kerja penjagaan kesihatan haiwan kesayangan yang telah anda lakukan.

  Tandakan ( / ) pada ruang jawapan bagi langkah kerja yang betul dan ( x ) bagi yang tidak berkenaan.

  Pernyataan Aktiviti Ruang Jawapan

  a) Memerhati setiap haiwan kesayangan

  b) Mengenalpasti tanda haiwan sakit

  c) Membiarkan haiwan yang sakit bersama haiwan yang sihat

  d) Menjadikan haiwan makmal yang mati sebagai makanan haiwan kesayangan

  e) Memberikan rawatan pencegahan berjadual

  [Skor :5]

  Rajah 3

 • 5Miharbi-imly

  MPV-AHR@SMK MAHANG2013 trial-spm 2013

  4. Rajah 4 menunjukkan sebahagian daripada langkah kerja bagaimana memastikan ayam hiasan sentiasa mendapat makanan yang baik bermula dari pengurusanstok yang terurus.

  Susun langkah kerja pengurusan stok di bawah mengikut urutan pada ruang jawapan yang disediakan.

  Jawapan:

  Rajah 4

  Membersihkan bekas menyimpan makanan selepas makanan lama habis dan sebelum makanan baru dimasukkan.

  Mendapatkan bekalan makanan baru sebelum makanan lama habis. Mengenalpasti pembekal makanan atau premis yang menjual makanan ayam yang

  diproses oleh pengilang yang diiktiraf.

  Menyimpan makanan kedalam bekas mengikut label. Mendapatkan bekalan makanan segar, mengikut umur ayam hiasan yang

  diperlihara dengan kuantiti yang mencukupi untuk keperluan dua minggu.

  [Skor : 5]

 • 6Miharbi-imly

  MPV-AHR@SMK MAHANG2013 trial-spm 2013

  5. Rajah 5 menunjukkan sebahagian langkah kerja pembiakan burung.

  Pernyataan langkah kerja dibawah tidak mengikut urutan. Susunkan langah kerja dengan menandakan 1 hingga 5 didalam ruang jawapan yang diberikan mengikut urutan langkah kerja yang betul.

  Pernyataan Langkah KerjaRuang

  Jawapan

  Mengutip dan menyimpan telur

  Menyediakan sarang untuk bertelur

  Meletakan burung jantan dan betina dalam sarang

  Mengeramkan telur menggunakan alat penetasan

  Memindahkan anak yang telah menetas ke dalam reban perindukan palsu

  Rajah 5

  [Skor : 5]

 • 7Miharbi-imly

  MPV-AHR@SMK MAHANG2013 trial-spm 2013

  6. Rajah 6 adalah sebahagian langkah kerja pencegahan penyakit burung yang pernah anda lakukan.

  Tandakan ( / ) pada ruang jawapan bagi langkah kerja yang betul dan ( x ) bagi yang tidak berkenaan.

  Pernyataan Aktiviti Ruang Jawapan

  a) Membasuh sangkar dengan air

  b) Mencampurkan burung lama dengan burung baru

  c) Memasukkan vitamin dalam air minuman

  d) Mencelup kaki ke dalam disinfektan

  e) Memeriksa burung yang lebih tua dahulu diikuti anak burung

  Rajah 6

  [Skor : 5]

 • 8Miharbi-imly

  MPV-AHR@SMK MAHANG2013 trial-spm 2013

  7. Rajah 7 menunjukkan ikan hiasan bertelur yang pernah anda biakkan.

  Pernyatan di bawah adalah langkah kerja penggredan ikan hiasan bertelur yang tidak mengikut urutan. Susunkan langah kerja dengan menandakan 1 hingga 5 didalam ruang jawapan yang diberikan mengikut urutan langkah kerja yang betul.

  Pernyataan Langkah KerjaRuang

  Jawapan

  Mengumpul ikan dari kolam ke dalam tangki

  Mengisi air ke dalam tangki penggredan

  Memasukkan ikan yang telah diasingkan ke dalam tangki penggredan

  Melepaskan semula benih ikan yang bersaiz kecil ke dalam kolam

  Memilih dan mengasingkan ikan mengikut saiz yang sama

  Rajah 7

  [Skor : 5]

 • 9Miharbi-imly

  MPV-AHR@SMK MAHANG2013 trial-spm 2013

  8. Rajah 8 menunjukkan ikan hiasan bertelur yang pernah anda biakkan.

  Pilih pernyataan langkah kerja pembiakan ikan angel yang betul dan tuliskan semula di dalam ruangan yang diberikan.

  Ruangan Jawapan

  ( i ) .

  ( ii ) .

  ( iii ) .

  ( iv ) .

  ( v ) .

  Pernyataan Langkah Kerja

  Menyediakan akuarium Menitiskan beberapa titik antiklorin Mengisi air ke dalam tangki akuarium hingga penuh Memasukkan garam ke dalam akuarium Memasang sistem pengudaraan di dalam akuarium Meletakkan paip PVC pada sudut 45 dari dasar Memasukkan sepasang induk ikan angel ke dalam akuarium

  Rajah 8

  [Skor : 5]

 • MPV-AHR@SMK MAHANG2013

  9. Rajah 9 menunjukkan langkah kerjabulan untuk dijadikan induk.

  Berdasarkan rajah 9 dan pernyataan langkah kerja di bawah,

  yang di pilih untuk dijadikan induk pada ruang jawapan di

  Pernyataan langkah kerja pemilihan induk Ruang Jawapan

  Ikan yang berbentuk badan bulat dan tinggi serta tebal

  Ikan dari baka baik, cepat membesar dan menghasilkan benih yang banyak.

  Ikan yang sihat dan tidak cacat serta mempunyai satu warna sahaja.

  Ikan bertompok-tompok kerana akan menghasilkan benih yang menarik warnanya.

  Ikan cacat dipilih kerana tidak sesuai dipasarkan sebagai ikan makan.

  Rajah 9 menunjukkan langkah kerja pemilihan ikan tilapia merah yang erusia lebih dari 3 bulan untuk dijadikan induk.

  Berdasarkan rajah 9 dan pernyataan langkah kerja di bawah, tandakan ( / ) bagi

  yang di pilih untuk dijadikan induk pada ruang jawapan di bawah.

  angkah kerja pemilihan induk Ruang Jawapan

  Ikan yang berbentuk badan bulat dan tinggi serta tebal.

  baka baik, cepat membesar dan menghasilkan benih

  tidak cacat serta mempunyai satu warna

  tompok kerana akan menghasilkan benih yang

  Ikan cacat dipilih kerana tidak sesuai dipasarkan sebagai ikan

  Rajah 9

  10Miharbi-imly

  trial-spm 2013

  pemilihan ikan tilapia merah yang erusia lebih dari 3

  andakan ( / ) bagi kriteria ikan

  angkah kerja pemilihan induk Ruang Jawapan

  [Skor : 5]

 • MPV-AHR@SMK MAHANG2013

  10. Rajah 10 menunukkan sebahagian dari langkah kerja kutipan hasil benih ikan tilapia merah yang te