pel. 14 beriman dengan kitab kitab suci

of 17 /17

Click here to load reader

Upload: izzatjagua

Post on 20-Jul-2015

58 views

Category:

Internet


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pel. 14 beriman dengan kitab kitab suci

PELAJARAN 14-

BERIMAN DENGAN

KITAB-KITAB SUCI

Page 2: Pel. 14 beriman dengan kitab kitab suci

MAKSUD

• Percaya serta membenarkan tanpa sebarang keraguandengan apa-apa yang dikurniakan oleh Allah SWTkepada mereka yang terpilih daripada kalangan paraRasul

• Hendaklah beriktikad bahawa Allah SWT menurunkankitab-kitab kepada rasul untuk dijadikan pendoman hidupkepada manusia

• Mengingkari salah satu daripada kitab suci tersebut akanmerosakkan akidah

• Setiap muslim wajib beriman dengan kitab suci sepenuhhati

• Menurut surah al-Baqarah ayat 1-4,kita wajib berimandengan semua wahyu Allah SWT yang diturunkankepada para nabi dan rasul.Wahyu Allah dikenalisebagai “kitab” dan “suhuf”

Page 3: Pel. 14 beriman dengan kitab kitab suci

• Maksudnya:Alif Lam Mim. Kitab al-Quran ini tidak ada keraguan padanya:

Petunjuk bagi mereka yang bertakwa.(Iaitu)mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan solat dan menafkahkan rezeki mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab (al-Quran).Yang

telah diturunkan Kepada engkau dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu, serta yakin akan adanya

(kehidupan) akhirat.

Al-baqarah 1-4

Page 4: Pel. 14 beriman dengan kitab kitab suci

KITAB SUCI DAN PENERIMANYA

Page 5: Pel. 14 beriman dengan kitab kitab suci

ZABUR

• Diturunkan kepada Nabi Daud

• Bahasa:Siryani

• Umat/zaman:Yahudi atau Bani Israel

• Kandungan:Kata-kata hikmat dan nasihat

Page 6: Pel. 14 beriman dengan kitab kitab suci

INJIL

• Diturunkan kepada Nabi Isa

• Bahasa:Ibrani atau Hibriyu

• Umat/kandungan:Hukum-hukum yang

khusus dan terbatas kepada Bani Israel

Page 7: Pel. 14 beriman dengan kitab kitab suci

TAURAT

• Diturunkan kepada Nabi Musa

• Bahasa:Ibrani atau Hibriyu

• Umat/kandungan:Yahudi atau Bani Israel

• Kandungan:Pengajaran dan bimbingan

Page 8: Pel. 14 beriman dengan kitab kitab suci

AL-QURAN

• Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW

• Bahasa:Arab

• Umat/zaman:Bangsa Arab dan seluruh

manusia hingga hari kiamat

• Kandungan:Syariat untuk semua manusia

Page 9: Pel. 14 beriman dengan kitab kitab suci

SUHUF

• Kalam Allah SWT yang diwahyukan kepada

nabi-nabi dan rasul-rasul yang mengandungi

hukum-hukum dasar.

• Berbentuk lembaran sahaja

• 50 suhuf diturun kepada Nabi Syith AS

• 30 suhuf kepada Nabi Idris AS

• 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim AS

• 10 suhuf kepada Nabi Musa AS

Page 10: Pel. 14 beriman dengan kitab kitab suci

AL-QURAN

• Mukjizat terulung Nabi Muhammad

SAW

• Kekal abadi hingga hari kiamat

Page 11: Pel. 14 beriman dengan kitab kitab suci

CARA KITAB SUCI

DITURUNKANAl-Quran diturunkan melalui 3 peringkat

1.Daripada Allah ke Luh Mahfuz

2.Daripada Luh Mahfuz ke langit dunia /

Baitul Izaah

3.Daripada langit dunia kepada Nabi

Muhammad secara beransur-ansur

selama 23 tahun

Page 12: Pel. 14 beriman dengan kitab kitab suci

HIKMAH AL-QURAN

DITURUNKAN BERPERINGKAT1.Umat Islam mudah memahami,

menghafaz dan mengamalkannya

2.Rasulullah SAW dapat menyampaikan

ajaran dengan mudah dan berkesan

Page 13: Pel. 14 beriman dengan kitab kitab suci

CARA WAHYU DISAMPAIKAN

KEPADA NABI

1.Allah SWT memberitahu terus kepada rasuldengan ilham yang tersembunyi tanpaperantaraan atau mimpi seperti Nabi IbrahimAS

2.Di sebalik hijab dengan mendengar kalamAllah SWT tetapi tidak dapat melihat-Nyaseperti yang terjadi kepada Nabi Musa AS

3.Melalui perantaraan malaikat seperti JibrilAS yang diutus kepada Nabi Muhammaddan nabi sebelumnya

Page 14: Pel. 14 beriman dengan kitab kitab suci

KANDUNGAN AL-QURAN

Mengandungi 30 juzuk,114 surah dan 6236 ayatKandungannya lengkap dan menyeluruh

1.AKIDAH -Contoh:beriman kepada Allah SWT2.IBADAT -Contoh:menunaikan solat3.AKHLAK -Contoh:berbuatbaik kepada ibu bapa4.MUAMALAT -Contoh:jual beli5.MUNAKAHAT -Contoh:perkhawinan dan perceraian6.JENAYAH -Contoh:hukum hudud7.SEJARAH -Contoh:kisah umat terdahulu8.PERKARA GHAIB -Contoh:syurga dan neraka9.PERUBATAN -Contoh:keistimewaan lebah(madu)10.SIASAH -Contohnya:syura

Page 15: Pel. 14 beriman dengan kitab kitab suci

TUJUAN AL-QURAN DITURUNKAN

1.Mukjizat kebenaran

Rasulullah

2.Petunjuk dan pedoman

dalam kehidupan

manusia

3.Menjadi bacaan yang

diberikan pahala

Page 16: Pel. 14 beriman dengan kitab kitab suci

KESAN BERIMAN KEPADA AL-QURAN

1.Mendapat hidayat Allah

2.Mendapat rahmat dan keredaan Allah SWT

3.Mendapat ketenteraman jiwa

4.Menjamin keamanan dan kesejahteraan manusia sejajat

5.melahirkan masyarakat berilmu

Page 17: Pel. 14 beriman dengan kitab kitab suci