item percubaan sbpsk 2011

of 16/16
SULIT SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 5227/1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SELARAS PEDIDIKAN Al-QURAN DAN AL-SUNNAH Kertas 1 Ogos 2 ½jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A mengandungi 20 soalan objektif dan Bahagian B mengandungi enam soalan subjektif. 2. Anda dikehendaki menjawab semua soalan dalam Bahagian A dan empat soalan dalam Bahagian B. 3. Jawab Bahagian A dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan yang disediakan. 4. Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis dalam tulisan jawi pada kertas jawapan yang disediakan. ___________________________________________________________________ Kertas Soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak Lihat sebelah] 5227/1 © 2011 Hak Cipta SBPSK SULIT SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Post on 07-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • SULIT

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 5227/1

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SELARAS PEDIDIKAN Al-QURAN DAN AL-SUNNAH

  Kertas 1

  Ogos

  2 jam Dua jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A mengandungi 20 soalan objektif dan Bahagian B mengandungi enam soalan subjektif.

  2. Anda dikehendaki menjawab semua soalan dalam Bahagian A dan empat soalan dalam

  Bahagian B.

  3. Jawab Bahagian A dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan yang disediakan.

  4. Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis dalam tulisan jawi pada kertas jawapan yang

  disediakan.

  ___________________________________________________________________

  Kertas Soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak

  Lihat sebelah]

  5227/1 2011 Hak Cipta SBPSK SULIT

  SEKOLAH BERASRAMA PENUH

  DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 • 1/7225 TILUS

  2

  A [ 02 ]

  1

  i ii iii vi

  iii ii i A vi ii i B vi iii i C vi iii ii D

  2

  i ii - iii vi

  iii ii i A vi ii i B vi iii i C vi iii ii D

 • SULIT 5227/1

  3

  3

  A B C D

  4 :

  A B C D

  (: 32 )

 • 1/7225 TILUS

  4

  " " 5

  A B C D

  6

  A B C D

  7

  A B C D

  : .

  ( )

 • 1/7225 TILUS

  5

  8

  A B C D

  9

  A B C D

  11

  A B C D

 • 1/7225 TILUS

  6

  11

  A B C D

  21

  A B C D

  31

  A B C D

  -

 • 1/7225 TILUS

  7

  41

  A B C D

  51

  A B C D

  61

  i ii iii vi

  iii ii i A vi ii i B vi iii i C vi iii ii D

 • 1/7225 TILUS

  8

  71

  A B C D

  . 81

  X

  A B C D

  . 91

  A B C D

  X

 • 1/7225 TILUS

  9

  12

  A B C D

  167 -

 • SULIT 5227/1

  11

  B ] 80 [

  .

  1 (a) :

  (i) . ] 2 [

  (ii)

  . ] 4 [

  (iii)

  : )( )(

  )( () ] 4 [

  ( :15-13)

 • 1/7225 TILUS

  11

  : )b(

  : )i( " "

  [ 2 ]

  . )ii( [ 4 ]

  )iii( .

  [ 4 ]

  : .

  . )(

 • SULIT 5227/1

  12

  2 (a) :

  (i) . ] 2 [

  (ii) ] 2 [

  (iii) . ] 2 [

  (iv)

  : )(

  )( )(

  ()

  ] 4 [

  ( :6)

 • 1/7225 TILUS

  31

  : )b(

  : )i( "

  " [ 2 ]

  )ii( .

  [ 4 ]

  )iii( .

  [ 4 ]

  :

  .

  ( )

 • 1/7225 TILUS

  41

  : )i( )a( 3 () ()

  [ 4 ]

  . () )ii( [ 2 ]

  . () [ 2 ]

  . )iii(

  [ 2 ]

  )b( .

  [ 4 ]

  . )i( )c( [ 4 ]

  . )ii( [ 2 ]

  )i( )a( 4 [ 2 ]

  )ii(

  . [ 4 ]

  )iii( [ 4 ]

 • 1/7225 TILUS

  51

  : )i( )b( )(

  ) ( [ 4 ]

  )ii( [ 2 ]

  )iii(

  . [ 4 ]

  . )i( )a( 5

  . [ 2 ]

  )ii( [ 4 ]

  )iii( .

  [ 4 ]

  . )i( )b( .

  [ 2 ]

  . )ii( [ 4 ]

  )iii( [ 4 ]

 • 1/7225 TILUS

  61

  )a( 6

  .

  )i( .

  [ 2 ] )ii(

  . [ 4 ]

  : )i( )b(

  . () [ 2 ]

  . )( [ 2 ]

  )ii(

  . [ 4 ]

  )c(

  . )i(

  [ 2 ] )ii(

  . [ 4 ]

  TAMAT NALAOS SATREK