bank item geografi pmr 2011.doc

of 125/125
BANK ITEM GEOGRAFI PMR NEGERI KEDAH DARUL AMAN Kerjasama  JABA T AN PELAJARAN NEGERI KEDAH (JPNK) Dengan PEJABA T -PEJABA T PELAJARAN DAERAH (PPD) Hasil Perbengkelan Bank Item Guru-guru Geograf PMR Seluruh Negeri Kedah 20Fasilitator / Editor !N" S#HI$#N BIN R%M&I  '(R(&# )IH () #M# G!%GR #*I N!G!RI K!$#H $#R(& #M#N sahidant+,gmail"om

Post on 06-Jan-2016

51 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BANK SOALAN PMR GEOGRAFI 2011

Dibawah kelolaan:

TN. HJ. ABD. JALIL BIN ABD. MAJID

Penolong Pengarah Kanan (Geografi)

Sektor Pengurusan Akademik

Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul AmanDengan kerjasama :BILDAERAHTARIKHTEMPATPENOLONG PEGAWAI PELAJARAN DAERAH (Kemanusiaan)

1LangkawiPPD Langkawi8 Februari 2011En. Ahmad Sufian Abdul Rahman

2Kubang PasuPKG Tunjang9 Februari 2011Tn. Hj. Mohd. Faudzi Abd Hamid

3PendangPKG Tokai17 Februari 2011En. Rosdi Mat Lazim

4Kulim Bandar BaharuSMK Mahang23 Februari 2011 En. Mohammad Husni Abd. Wahab

5Padang TerapPPD Padang Terap2 Mac 2011Tn. Hj. Malek Hassan

6Baling SikPKG Sik3 Mac 2011En. Asmadi Abd. Rahim

7Kuala Muda YanPKG Sungai Limau6 Mac 2011En. Soef Ismail

8Kota SetarSK Bukit Pinang7 Mac 2011Pn. Fadhilah Murad

Sumbangan idea:

Guru-guru Geografi PMR seluruh negeri Kedah Darul Aman

Fasilitator:EN. SAHIDAN BIN ROMLI

Jurulatih Utama Geografi Negeri Kedah Darul Aman

GARIS PANDUAN PENGGUNAAN BANK ITEM:1. Boleh digunakan untuk membina ujian bulanan, peperiksaan pertengahan tahun, peperiksaan akhir tahun serta latih tubi PMR.

2. Sebelum merangka soalan ujian /peperiksaan, guru perlu menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dahulu dengan nisbah 50% soalan mudah, 30% soalan sederhana dan 20% soalan sukar.3. Guna teknik copy dan paste ketika memindahkan soalan dari bank item ke soalan ujian bulanan dan peperiksaan.

4. Padamkan jawapan yang terdapat dalam soalan setelah skema jawapan dibuat.

5. Guru digalakkan untuk menambahbaikan soalan bagi menghasilkan soalan yang lebih berkualiti bersesuaian dengan JSU yang dirangka.KEMAHIRAN GEOGRAFI (PETA TOPOGRAFI)Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah.

1Kawasan paling tinggi dalam peta terletak dalam segi empat grid

A3358

/B2758

C3356

D3352

2Apakah faktor yang mempengaruhi penanaman getah dalam peta ?

ITenaga buruh

IIKawasan beralun

IIISistem pengairan

IVTanih laterit

/A I dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

3Fungsi Pekan Jalai ialah sebagai pusat

Ipengumpulan hasil pertanian

IIPelancongan

IIIPerindustrian

IVPentadbiran

A I dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

4Sela kontur peta ini adalah

/A15 meter

B30 meter

C45 meter

D60 meter

5Kira jarak sungai dari RG 287540 hingga RG 31568.

A4.2 km

B8.2 km

/C16.2 km

D20.2 km

6Apakah ciri budaya yang terdapat di RG 339565?

ABenteng

BHospital

/CStesen trigonometri

DSawah padi

Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah

66

64

50 52

1Pola saliran dalam segi empat grid di atas ialah

Asepunca

/Breranting

Csejajar

Dbersirat

2Kira luas kawasan paya nipah di bahagian tenggara peta.

A4.0 km persegi

B8.1 km persegi

C12. 0 km persegi

/D16. 1 km persegi

3Apakah faktor yang mempengaruhi penanaman padi dalam peta ?

ISaliran baik

IIKawasan beralun

IIITanah pamah

IVTenaga buruh

A I dan II

BI dan IV

CII dan III

/DIII dan IV

4Bearing sudutan puncak bukit (RG 501657) dari simpang tiga (RG 478622) ialah

/A40O

B130O

C230O

D310O

5Sungai Bahagia mengalir ke arah

Atimur laut

Bbarat laut

/Cbarat daya

DTenggara

6Apakah kegiatan yang sesuai dijalankan jika kawasan paya di bahagian tenggara peta ditebus guna?

APerniagaan

/BSawah padi

CTanaman getah

DTanaman kelapa sawit

Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah

1Apakah bentuk cerun AB dalam peta?

ACuram

BBertangga

CTebing tinggi

/DLandai

2Apakah potensi kegiatan ekonomi dijalankan di Kg Cempaka?

APembalakan

/BPelancongan

CPerindustrian

DPengangkutan

3Bearing sukuan jambatan (RG 411671) dari Balai Polis (RG 443652) ialah

/AU 70 O B

BS 70 O T

CS 30 O B

DU 30 O T

4Apakah kepentingan tumbuhan semula jadi di bahagian timur laut peta?

IAtap

IICerucuk

IIIArang kayu

IVPerabut

A I dan II

BI dan IV

/CII dan III

DIII dan IV

5Pola petampatan berpusat terdapat di rujukan grid

A4368

/B4365

C4565

D4666

6Berapakah jarak jalan raya simpang tiga Pekan Kenanga (RG 437657) ke jambatan (RG 411671)?

A4.0 km

B8.1 km

/C12.1 km

D20.0 km

Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah

1Apakah arah X (RG 227349) dari simpang tiga (RG 203333)?

AUtara

/BTimur laut

C Barat daya

DTenggara

2Tentukan bearing simpang tiga RG 204314 dari jambatan (RG166332)?

A70O

/B110O

C250O

D340O

32

31

15 16

3Apakah pola petampatan yang terdapat di rujukan grid di atas?

ABerjajar

/BBerselerak

CBerkelompok

DBerpusat

4Sela kontur peta ialah

A5 meter

B10 meter

/C15 meter

D20 meter

32

31

20 21

5Ciri budaya yang terdapat di kawasan segi empat grid di atas ialah

Ikontor

IIpetempatan

IIIjalan raya

IVhutan

A I dan II

BI dan IV

/CII dan III

DIII dan IV

6Kira luas kawasan penanaman padi di bahagian barat daya peta.

A1.5 km persegi

/B3.6 km persegi

C6.5 km persegi

D12.0 km persegi

Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah

1Apakah ciri budaya yang terdapat di rujukan grid 195071?

AHutan

BKontor

/CStesen trigonometri

DJalan raya

2Kira luas kawasan tanaman padi di bahagian barat daya peta.

A2.0 km persegi

B4.0 km persegi

/C5.0 km persegi

D8.0 km persegi

3Fungsi Pekan Kodiang ialah sebagai pusat

Ipembalakan

IIpelancongan

IIIpengumpulan hasil pertanian

IVpetempatan

A I dan II

BI dan IV

CII dan III

/DIII dan IV

08 06

22 25

4Kawasan paya dalam petak grid di atas berpotensi dimajukan sebagai pusat

Apembalakan

Bperkilangan

Cpentadbiran

/Dpertanian

5Apakah ciri fizikal yang terdapat dalam segi empat grid 1809?

AJeram

BAir terjun

CTasik ladam

/DLikuan sungai

6Apakah faktor yang mempengaruhi penanaman getah dalam peta?

IBersaliran baik

IISistem pengairan

IIISistem perhubungan

IVTanah beralun

A I dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA

2Berikut ciri-ciri sistem gunung lipat

Dimanakah letaknya banjaran gunung yang mempunyai ciri-ciri seperti di atas?

/ABanjaran Titiwangsa

BBanjaran Crocker

CBanjaran Kapuas Hulu

DBanjaran Tahan

1. Banjaran gunung manakah yang terletak di bahagian barat Banjaran Titiwangsa?

ABanjaran Tahan

BBanjaran Benom

/CBanjaran Bintang

DBanjaran Tama Abu

3.Apakah ciri berkaitan Banjaran Titiwangsa?

IPuncak tertingginya Gunung Tahan

IIBanjaran kedua terpanjang di Malaysia

IIIMenganjur dari sempadan Thailand hingga ke Negeri Sembilan

IVSebagai tulang belakang Semenanjung Malaysia

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

/DIII dan IV

4Apakah banjaran gunung yang mempunyai ciri di bawah?

ABanjaran Bintang

BBanjaran Tahan

/ CBanjaran Titiwangsa

DBanjaran Croker

5Apakah banjaran gunung yang mempunyai ciri di bawah?

ABanjaran Bintang

/BBanjaran Tahan

CBanjaran Titiwangsa

DBanjaran Croker

6Apakah banjaran gunung yang mempunyai ciri di bawah?

ABanjaran Bintang

BBanjaran Tahan

CBanjaran Titiwangsa

/DBanjaran Croker

7Apakah ciri sistem gunung lipat muda?

I.Permukaan gunung yang kasap dan tinggi.

II.Terbentuk kira-kira 30 juta hingga 50 juta tahun lalu.

III.Menganjur dari Dataran Tinggi Yunan

IV.Kawasan yang stabil.

/A.I dan II

B.I dan IV

C.II dan III

D.III dan IV

8Apakah banjaran gunung yang terbentuk daripada sistem gunung lipat muda?

A.BanjaranTitiwangsa

B.Banjaran Keledang

C.Banjaran Tama Abu

/D.Banjaran Crocker

9Apakah ciri gunung lipat tua?

ATinggi dan kasap

/ BRendah dan gondol

CTerbentuk 30 juta tahun dahulu

DMembentuk tanah tinggi di Sabah dan Sarawak

10Apakah ciri sistem gunung lipat tua?

I. Kawasan yang stabil

II. Banjaran-banjaran tinggi

III. Bermula dari Banjaran Himalaya

IV. Terbentuk 100 juta tahun dahulu

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

11Apakah ciri gunung lipat tua?

ATinggi dan kasap

/ BRendah dan gondol

CTerbentuk 30 juta tahun dahulu

DMembentuk tanah tinggi di Sabah dan Sarawak

12Apakah banjaran gunung yang mempunyai ciri di bawah?

ABanjaran Bintang

BBanjaran Tahan

/ CBanjaran Titiwangsa

DBanjaran Croker

13Apakah banjaran gunung yang mempunyai ciri di bawah?

ABanjaran Bintang

/BBanjaran Tahan

CBanjaran Titiwangsa

DBanjaran Croker

14Apakah banjaran gunung yang mempunyai ciri di bawah?

ABanjaran Bintang

BBanjaran Tahan

CBanjaran Titiwangsa

/DBanjaran Croker

15Apakah potensi kawasan tanah tinggi di Malaysia?

IKawasan rekreasi

IITumpuan petempatan

IIIKemudahan perindustrian

IVPenjanaan kuasa hidroelektrik

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

16Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan

IDelta Kelantan

IILembah Klang

IIILembah Kinta

IVDataran Kedah Perlis

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

17Apakah kepentingan tanah pamah di Malaysia?

ATadahan air

BLokasi pelabuhan

/CKegiatan pertanian

DTempat rumah api

Maklumat di bawah adalah berkaitan kawasan tanah pamah.

18Apakah potensi kawasan di atas dalam kegiatan ekonomi?

APerikanan

/BPertanian

CPerlombongan

DPembalakan

19Di manakah lokasi yang berkaitan maklumat di bawah?

Tanah pamah beralun

Tanaman nanas, getah dan kelapa sawit

ADataran Kedah

BDataran Pantai Timur

/CDataran Johor

DDelta Rajang

Berikut adalah kawasan tanah pamah.

20Apakah potensi ekonomi dalam perkembangan kawasan di atas?

APertanian

BPetempatan

/CPerindustrian

DPembalakan

21Pernyataan di bawah merujuk kepada kawasan peta bertanda

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

Malaysia

22Apakah potensi kawasan tanah pamah di Malaysia?

/APerindustrian

BPembalakan

CPelabuhan

DPerikanan

Peta 1: Malaysia

23Berdasarkan peta 1, sungai manakah berfungsi sebagai membawa penumpang dan mengangkut kayu balak?

A.I dan II

B.I dan IV

C.II dan III

/D.III dan IV

24Apakah potensi kegiatan ekonomi bentuk muka bumi berikut?

/APelancongan

BPerlombongan

CPerindustrian

DPertanian

25Apakah potensi kegiatan ekonomi kawasan pinggir laut?

IPembalakan

IIPelancongan

IIIPerikanan

IVPertanian

AI dan II

BI dan IV

/CII dan III

DIII dan IV

26Apakah kepentingan kawasan pinggir laut di Malaysia?

IPusat perikanan

IITapak pelabuhan

IIITapak perindustrian

IVTapak perlombongan

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

27Kombinasi manakah benar tentang bentuk muka bumi dan kepentingannya?

Bentuk muka bumiKepentingan

IPentas benuaKawasan perikanan

IITanjungKawasan tadahan

IIIPulauLokasi rumah api

IVTelukPelabuhan Perikanan

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

Maklumat di bawah berkaitan potensi muka bumi.

28Apakah bentuk muka bumi tersebut?

ATanah tinggi

BTanah pamah

CPinggir laut

/DSaliran

29Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat hulu sungai?

ADelta

/BAir terjun

CTasik ladam

DDataran mendap

30Apakah bentuk muka bumi di peringkat hilir sungai?

IDelta

IIJeram

IIILubang periuk

IVTasik ladam

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

31Apakah ciri peringkat aliran di hilir sungai?

AHakisan giat

/BAliran sungai perlahan

CLurah berbentuk V

DKecerunan tinggi

32Maklumat berikut berkaitan aktiviti aliran sungai.

Apakah bentuk bumi yang terhasil dari tindakan di atas?

ADelta

BAir terjun

/CLikuan sungai

DJeram

33Antara berikut, bentuk muka bumi yang manakah terdapat di bahagian tengah sungai?

ADelta

BAir terjun

CTasik ladam

/DSusuh bukit berpanca

Maklumat di bawah menerangkan tentang bentuk muka bumi yang terdapat di sungai.

Batuan keras tertonjol

Aliran sungai melompat

34 Apakah bentuk muka bumi yang dimaksudkan?

/AJeram

BAir terjun

CTasik ladam

DSusuh bukit berpanca

35Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat hulu sungai?

IJeram

IISusuh bukit berpanca

IIITasik ladam

IVLubang periuk

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

36Bentuk muka bumi manakah yang terletak di bahagian tengah sungai?

ISusuh bukit berpanca

IILikuan sungai

IIITasik ladam

IVAir terjun

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

Aliran sungai yang deras

Kecerunan tinggi

Hakisan giat

37Apakah bentuk muka bumi yang terhasil dari ciri fizikal di atas?

/AAir terjun

BTasik ladam

CDataran banjir

DTetambak

38Maklumat di bawah merujuk kepada bentuk bumi

Ateluk

Bpantai

/Ctanjung

Dtebing tinggi

39Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di pinggir laut?

AAir terjun

BTasik ladam

/CTanjung

DJeram

40Apakah persamaan fungsi kedua-dua kawasan di bawah ?

Teluk Kemang ,Negeri Sembilan

Batu Ferringhi,Pulau Pinang

APetempatan nelayan

/BKawasan pelancongan

CPelabuhan perikanan

DKawasan perlombongan

41Apakah bentuk muka bumi pinggir laut yang mempunyai ciri berikut ?

Menganjur masuk ke daratan

Terbentuk akibat tindakan hakisan ombak

APantai berlumpur

BPantai berpasir

CTombola

/DTeluk

42Apakah faktor yang mempengaruhi bentuk muka bumi di atas?

IKecerunan tinggi

IIAliran sungai perlahan

IIIMuatan sungai yang banyak

IVKawasan pantai yang terdedah

AI dan II

BI dan IV

/CII dan III

DIII dan IV

Terdapat di tebing tinggi.

Terbentuk akibat hakisan.

43Apakah bentuk bumi yang terdapat dari maklumat di atas?

AAnak tanjung

BBeting pasir

CTombolo

/DTeluk

4Apakah bentuk muka bumi akibat tindakan hakisan ombak?

ABeting

BTombolo

/CBatu Tunggul

DPantai

45Di lokasi mankah terdapat bentuk muka bumi di bawah?

/APinggir Laut

BTanah Tinggi

CTanah Pamah

DLembangan sungai

46Apakah kepentingan sungai di Semenanjung Malaysia?

IMengairi kawasan pertanian

IIMenjana kuasa hidroelektrik

IIIMengangkut barangan pukal

IVMembawa penumpang

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

47Kombinasi manakah yang benar tentang lokasi dan fungsi saliran di Malaysia?

LokasiFungsi

/ASungai BernamSempadan negeri

BSungai KlangKawasan rekreasi

CTasik KenyirJalan perhubungan

DSungai MudaMenghanyutkan balak

48Ciri sungai di bawah merujuk kawasan peta bertanda

Sungai boleh dimudiki oleh bot ekspres sejauh 425 km

Penting sebagai jalan pengangkutan

A

Jawapan C

Berikut adalah kepentingan sungai di Malaysia.

Sumber pengairan

Sumber air domestik

49Apakah sungai yang mempunyai cirri tersebut?

/ASungai Muda

BSungai Pahang

CSungai Kinabatangan

DSungai Rajang

50Apakah fungsi sungai berikut?

Sungai Bernam

Sungai Endau

/ASempadan negeri

BSumber pengairan

CSumber jana kuasa hidro elektrik

DSumber pengangkutan

51Sungai manakah berperanan sebagai sempadan negeri?

ISungai Perak

IISungai Endau

IIISungai Bernam

IVSungai Kelantan

AI dan II

BI dan IV

/CII dan III

DIII dan IV

52Apakah persamaan fungsi sungai di atas?

Sungai Rajang

Sungai Kinabatangan

APengairan

/BPengangkutan

CSempadan negeri

DPenjanaan hidroelektrik

53Antara berikut, sungai manakah berfungsi sebagai sumber pengairan pertanian?

ISungai Muda

IISungai Rajang

IIISungai Kinabatangan

IVSungai Kelantan

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

54Apakah fungsi sungai-sungai di bawah?

Sungai Rajang

Menam Chao Phraya

ARancangan pengairan

BMenjadi sempadan negeri

CKegiatan perikanan air tawar

/DMengangkut penumpang dan barangan

55Antara berikut tasik manakah merupakan tasik semula jadi?

IBera

IIKenyir

IIITemenggor

IVChini

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

56Apakah kepentingan tasik semula jadi di bawah?

/AMembekalkan sumber protin dan sumber air domestik

BMenjadi destinasi pelancongan dan aktiviti memancing yang popular

CSumber pengairan kawasan sawah padi

DStesen jana kuasa elektrik hidro

Tasik Chenderoh

Tasik Kenyir

57Apakah kepentingan utama tasik di atas ?

IPengairan pertanian

IIPenternakan ikan hiasan

IIIPenjanaan kuasa hidroelektrik

IVPusat pelancongan

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

/DIII dan IV

58 Antara yang berikut, yang manakah ciri sungai di Semenanjung Malaysia?

IPendek dan aliran deras

IIPanjang dan perlahan alirannya

IIIAirnya sedikit pada musim kering

IVAirnya banyak dan tetap

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

59Apakah persamaan fungsi tasik berikut?

APengairan

BPengangkutan

CPenjanaan hidro elektrik

/DMembekal sumber protin dan air domestik

60 Apakah fungsi utama sungai di bawah?

AMenjana kuasa hidroelektrik

BMengawal banjir di dataran mendap

/CMenghanyutkan kayu balak ke kilang

DMembekalkan air bagi kegunaan industri

61Kombinasi yang manakah benar tentang sungai dan fungsinya?

ISungai Fungsi

ISungai KelantanJana kuasa hidro elektrik

IISungai MudaSempadan semula jadi

IIISungai KinabatanganMengangkut kayu balak

IVSungai SugutPengairan

AI dan II

/BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

62Maklumat berkaitan sejenis tanaman di Malaysia.

Tanaman makanan

Ditanam dua kali setahun

Memerlukan sistem pengairan

Di kawasan manakah tanaman ini ditanam?

ABagan Datoh

BCameron Highlands

/CDataran Kerian

DKundasang

Maklumat di bawah merujuk kepada ciri sesebuah kawasan. Tanaman padi

Tanih aluvium

63Di manakah letaknya kawasan tersebut?

/ADataran Kedah

BDataran Beralun Selatan

CLembangan Rajang

DLembah Kinta

Maklumat di bawah merujuk kepada potensi kawasan pinggir laut. Port Pickson

Tanjung Aru

64Kawasan-kawasan di atas terkenal sebagai kawasan

APerindustrian

BPerlombongan

CPembalakan

/DPelancongan

65Manakah penyataan yang benar tentang tasik P dalam peta di bawah?

ATasik semula jadi

BTasik bekas lombong bijih timah

/CTasik untuk menjana tenaga elektrik

DTasik untuk mengairi kawasan sawah padi

66Berikut ciri fizikal penentu kepada pola saliran.

Terbentuk di kawasan hulu

Lapisan batuan keras berselang seli batuan lembut

Apakah pola saliran yang terbentuk?

AReranting

BSepunca

CSejajar

/DJejala.

Maklumat berikut berkaitan pola sungai

Struktur batuan sama keras

Pola seperti ranting pokok

67Apakah sungai yang mempunyai seperti pola di atas?

ASungai Perak

BSungai Bernam

CSungai Kedah

/ DSungai Kinabatangan

68Pola saliran manakah yang berkaitan maklumat di bawah

Anak-anak sungai bercantum dengan sungai utama Anak-anak sungai adalah selari

A.Reranting

B.Saliran darat

C.Saliran bawah tanah

/D.Sejajar

69Pola saliran setumpu terdapat di kawasan

ATanah tinggi

/BTanah rendah

CPinggir pantai

DDelta

70Maklumat berikut berkaitan dengan pola saliran.

Apakah pola saliran yang tersebut?

A.Bersirat

B.Sepunca

/C.Reranting

D.Sejajar

Maklumat berikut berkaitan pola sungai

Struktur batuan sama keras

Pola seperti ranting pokok

70Apakah sungai yang mempunyai seperti pola di atas?

ASungai Perak

BSungai Bernam

CSungai Kedah

/ DSungai Kinabatangan

71Apakah langkah pencegahan hakisan tanah di kawasan tanah tinggi?

/APembinaan tembok konkrit

BPembinaan terowong

CKawalan biologi

DSilvikultur

72Aapakah aktiviti utama kawasan di bawah?

Pulau Jawa

Tanah Tinggi Cameron

APerikanan

/BPertanian

CPembalakan

DPenternakan

73Kawasan manakah yang menjalankan aktiviti pertanian di bawah?

Teh

Padi

IPulau Jawa

IISwitzerland

IIIKampuchea

IVTanah Tinggi Cameron

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

74 Mengapakah kegiatan pelancongan penting di Switzerland ?

ISuhu yang nyaman dan kemuncak gunung bersalji.

IIPemandangan gunung-gunung yang indah

IIIMusim panas yang panas

IVPertanian di teres gunung

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

75Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian berteres di Pulau Jawa ?

IKemudahan jalan raya.

IIKekurangan tanah pamah.

IIITanih jenis lava bes

IVSuhu lebih rendah

AI dan II

BI dan IV

/CII dan III

DIII dan IV

76Mengapakah sungai menjadi jalan pengangkutan yang penting di Thailand ?

/AJalan raya dan jalan keretapi terhad.

BKawasan tanah pamah yang terhad

CKemudahan mengangkut getah

DSumber protein

77Apakah keistimewaan Tonle Sap?

/AKawasan perikanan air tawar

BTerletak di bahagian utara Kampuchea

CTasik buatan manusia

DTasik air masin

78Apakah kepentingan Tasik Tonle Sap di Kampuchea ?

AMenjana kuasa elektrik

BMenyederhanakan suhu

CTasik sebagai jalan air utama.

/DKawasan perikanan air tawar

79Di kawasan tanah tinggi aktiviti yang sesuai dijalankan adalah..

IMeluncur salji

IISukan air

IIIMelombong emas

IVMenjana kuasa hidroelektrik

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

80Apakah langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah halangan fizikal dalam pembinaan lebuh raya?

IPenarahan bukit

IIPembinaan terowong

IIIPembinaan tembok konkrit

IVPenyediaan sistem perparitan

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

81Apakah kesan pembinaan petempatan di kawasan cerun bukit?

IBanjir kilat

IITanah runtuh

IIIKesotan tanah

IVPencemaran udara

AI dan II

BI dan IV

/CII dan III

DIII dan IV

82 Apakah kesan kegiatan pertanian di Malaysia?

IPencemaran air

IIKeasidan tanih meningkat

IIIKepelbagaian spesis fauna

IVTanah runtuh

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

83Apakah tujuan langkah kawalan alam sekitar di bawah?

/AMengelak hakisan

BMengawal banjir

CMengekalkan kesuburan tanih

DMemelihara jalan raya

84Apakah langkah-langkah pencegahan hakisan tanah ?

ITanaman tutup bumi

IIPeneresan bertangga

IIIPembinaan empangan

IVPembinaan lebuh raya

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

85Apakah tujuan langkah kawalan alam sekitar di bawah?

/AMengelak hakisan

BMengawal banjir

CMengekalkan kesuburan tanih

DMemelihara jalan raya

86Apakah langkah bagi mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar?

ATarahan cerun melebihi 45O

BPembukaan ladang pertanian

CPenggunaan petrol berplumbam

/DKaedah biologi dalam pertanian

87Pilih kombinasi yang benar tentang kepentingan kegiatan ekonomi yang dijalankan di kawasan tanah tinggi.

Tanah Tinggi SwitzerlandTanah Tinggi Cameron

APertanianPenjanaan kuasa hidroelektrik

/BPelanconganPertanain

CPembalakanPelancongan

DPenjanaan kuasa hidroelektrikPembalakan

CUACA DAN IKLIM1Apakah kesan peredaran bumi ?

AKejadian siang dan malam

BPembiasan angin lazim

CPasang surut air laut

/DEmpat musim

2Apakah kesan peredaran bumi mengelilingi matahari?

AKejadian pasang surut

BPembiasan angin lazim

CKejadian siang dan malam

/DKejadian empat musim

3Bilakah tarikh matahari berada tegak di garisan Khatulistiwa semasa bumi mengelilingi matahari?

A21 Mac dan 21 Jun

B21 Jun dan 22 Dis.

/C21 Mac dan 23 Sept.

D21 Jun dan 23 Sept.

4Apakah yang berlaku akibat peredaran bumi mengelilingi matahari?

ISiang dan malam tidak sama panjang

IIPembiasan angin lazim

IIIKejadian pasang surut

IVKejadian empat musim

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

5Ekuinoks berlaku bila matahari berada tegak di garisan

ASartan

BJadi

CArtik

/DKhatulistiwa

6Kedudukan matahari tegak di Garisan Sartan pada 21 Jun merujuk kepada kejadian

/ASolstis musim panas

BSolstis musim sejuk

CEkuinoks musim luruh

DEkuinoks musim bunga

7Berdasarkan rajah di atas, kedudukan manakah yang menunjukkan berlakunya ekuinoks musim bunga?

AI

BII

CIII

/DIV

8Apakah kesan putaran bumi?

IPasang surut air laut

IIPembiasan angin lazim

IIIKejadian empat musim

IVKejadian gerhana matahari

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

9Antara berikut yang manakah benar tentang pergerakan bumi

IBerputar dari timur ke barat

IIBumi berputar pada paksinya

IIIBumi beredar mengelilingi matahari

IVSatu peredaran bumi mengambil masa 24 jam

A.I dan II

B.I dan IV

/C.II dan III

D.III dan IV

10Apakah kesan peredaran bumi mengelilingi matahari?

A.Air pasang dan surut

/B.Kejadian empat musim

C.Pembiasan angin lazim

D.Kejadian Siang dan malam

11Antara berikut fenomena manakah berkaitan dengan tarikh 21 Mac?

IMatahari berada di Garisan Jadi

IIMatahari tegak di Garisan Khatulistiwa

IIISiang dan malam yang sama panjang

IVMalam lebih panjang di hemisfera selatan

A.I dan II

B.I dan IV

/C.II dan III

D.III dan IV

12Manakah fenomena dapat dikaitkan dengan soltis musim sejuk?

A.Berlaku pada 21 Jun

B.Siang dan malam yang sama panjang

C.Matahari berada tegak di garisan sartan

/D.Waktu malam lebih panjang di hemesfera utara

13Apakah faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia?

IAngin monsoon

IIKetinggian dari aras laut

IIIKedudukan garis lintang

IVLitupan awan

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

14Apakah faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Malaysia?

IJarak dari arah daratan

IIKepulauan dan kelautan

IIIAngin monsoon

IVBayu laut

AI dan II

BI dan IV

/CII dan III

DIII dan IV

15Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan julat suhu kawasan pinggir pantai berbanding kawasan pedalaman?

/ABayu laut dan darat

BKetinggian

CKepulauan

DTumbuhan

16Pilih pernyataan yang benar berdasarkan rajah di atas.

IUdara bergerak dari lautan

IIDaratan menjadi lebih panas

IIIDaratan mengalami tekanan udara tinggi

IVSuhu udara di permukaan daratan lebin rendah

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

17 Kawasan yang menerima hujan paling sedikit merujuk kepada kawasan peta bertanda

Rajah 1 menunjukkan sejenis hujan yang biasa berlaku di Malaysia

Awan kumulonimbus

Udara panas

naik

permukaan bumi yang panas

18Manakah ciri-ciri hujan dalam rajah di atas?

IBerlaku selepas keadaan siang yang sangat panas

IITurun pada waktu petang dan disertai petir

IIITurun di cerun yang menghadap angin

IVBerlaku di kawasan tanah tinggi

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

19Apakah ciri Angin Monson Barat Daya di Malaysia?

ABertiup dari bulan November hingga Mac

/BBertiup merentasi Pulau Sumatera

CMembawa hujan lebat pantai timur

DBerasal dari benua Asia

Peta 2 menunjukkan arah angin monsun yang lazim bertiup di Malaysia dari bulan Mei hingga September

20Angin X merujuk kepada

AAngin Monsun Timur Laut

/BAngin Monsun Barat Daya

CAngin Sumatera

DAngin Tenggara

21Berdasarkan jadual di bawah, berapakah min suhu tahunan?

Bulan

J

F

M

A

M

J

J

O

S

O

N

D

Suhu (OC)

25

26

26

26

27

26

27

26

26

26

26

26

A25OC

/B26 OC

C27 OC

D28 OC

22Apakah faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Malaysia?

IKetinggian

IISiklon tropika

IIILitupan awan

IVKepulauan dan kelautan

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

23Apakah faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Malaysia?

IKetinggian

IIAngin monson

IIITekanan udara

IVLitupan tumbuh-tumbuhan

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

24Apakah kesan terhadap cuaca daripada fenomena di bawah?

APembentukan kabus

BSuhu air lau meningkat

CTekanan udara meningkat

/DMenyederhanakan suhu

25Apakah faktor yang mempengaruhi suhu di Cameron Highland?

AKedudukan

/BKetinggian

CKepulauan

DAngin Monsun

26Pernyataan manakah yang benar tentang kejadian bayu laut?

A.Pada waktu siang, udara di laut lebih cepat menjadi panas

B.Udara sejuk bertiup dari darat darat ke laut membentuk bayu laut

/C.Bayu laut akan menyederhanakan suhu di daratan

D.Bayu laut akan bergerak beberapa kilometer ke laut

27Maklumat berikut berkaitan dengan sistem angin monsun.

Bertiup dari bulan November hingga Mac

Membawa hujan lebat ke Pantai Timur Semenanjung Malaysia

Pernyataan di atas merujuk kepada angin

ASumatera

/BMonsun Timur Laut

CMonsun Barat Daya

DSiklon

Maklumat berikut berkaitan ciri iklim.

Julat suhu tahunan kecil, iaitu 1OC

Hujan tahunan kira-kira 2 600 mm

Pelbagai jenis tanaman dapat di tanam sepanjang tahun

28Di manakah terdapatnya ciri iklim di atas?

A.Siberia

B.Gurun panas

C.Tundra

/D.Malaysia

29Pernyataan yang manakah benar tentang cara hidup di Siberia?

/A.Puak Evenks masih menjalankan kehidupan nomad

B.Menternak biri-biri dan kambing adalah pekerjaan utama

C.Pertanian dan penternakan biri-biri penting di selatan

D.Memburu binatang dan perikanan adalah pekerjaan utama

30Apakah faktor yang mempengaruhi suhu di kawasan berikut?

Cameron Highland

Kundasang, sabah

AKepulauan

/BKetinggian

CJarak dari laut

DPengaruh angin monsun

31Apakah kegiatan ekonomi utama penduduk dalam peta di kawasan berlorek?

APenternakan

BPertanian

/CPembalakan

DPenternakan

32Kawasan bertanda manakah dalam peta merujuk kepada pernyataan di bawah?

Tinggal dalam igloo pada musim sejuk

Menggunakan andur salji sebagai pengangkutan darat

Maklumat berikut berkaitan cara hidup penduduk di kawasan bermusim.

Hujan tahunan rendah 250mm

Kegiatan utama menternak binatang

Hidup secara nomad

33Apakah kawasan tersebut?

ASiberia

BTundra

/CGurun Panas

DMonsun Tropika

34Apakah faKtor yang mempengaruhi berbezaan dua bandar di bawah?

Ringlet - 19OC

Seremban - 27OC

ALitupan awan

/BKetinggiannya dari aras laut

CKedudukan di garisan lintang

DPengaruh angin monson

35Apakah kesan jerebu kepada alam sekitar?

ASuhu pusat Bandar tinggi

BHidupan akuatik terancam

/CMenghad jarak penglihatan

DPenyakit katarak mata

36Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan kesan hujan asid?

IMenjejaskan kualiti air

IIMemusnahkan flora dan fauna

IIIMenjejaskan kualiti udara

IVMenghadkan jarak penglihatan

/AI dan II

BI dan IV

CII dan IV

DIII dan IV

37Di antara berikut yang manakah menerangkan tentang kejadian pulau haba?

IPerlepasan gas metana

IIBangunan konkrit di bina rapat-rapat

IIIJalan raya berturap

IVPenggunaan aerosol

AI dan II

BI dan IV

/CII dan III

DIII dan IV

Berikut adalah aktiviti manusia terhadap alam sekitar.

38 Apakah kesan dari aktiviti tersebut?

/AKesan rumah hijau

BPulau haba bandar

CPenipisan lapisan ozon

DHujan asid

39Apakah faktor berlakunya penipisan lapisan ozon?

APenebangan hutan

BPenggunaan kereta api letrik

CPembinaan bangunan konkrit

/DPelepasan gas klorofluorokarbon

40Apakah kesan kejadian jerebu ?

AMenyederhanakan suhu

BMemusnahkan hidupan akuatik

CMenyebabkan penyakit barah kulit

/DMenghalang jarak penglihatan

41Kombinasi manakah benar tentang aktiviti manusia dan kesannya?

Kesan aktiviti manusiaKesan alam sekitar

AHujan asid Menghadkan jarak penglihatan

BPulau haba bandarMenyederhanakan suhu

CPenipisan lapisan ozonMemusnahkan hidupan akuatik

/DKesan rumah hijauPemanasan udara

42Apakah fenomena berkaitan peningkatan suhu di pusat bandar berbanding kawasan sekitarnya?

AKemarau

BKesan rumah hijau

/CPulau haba bandar

DPenipican lapisan ozon

43Apakah langkah untuk mengatasi penipisan lapisan ozon?

/AMengurangkan penggunaan CFC

BPembinaan bangunan konkrit

CPenggunaan baja organik

DPenggunaan kenderaan

44Berdasarkan maklumat di bawah, apakah fenomena X?

KejadianKesan

Fenomena X Pencemaran air

Kesihatan terjejas

Merosakkan bangunan

AJerebu

/BHujan asid

CKesan Rumah Hijau

DPenipisan lapisan ozon

45Apakah faktor yang mempengaruhi kejadian pulau haba bandar ?

APembakaran terbuka

BPembinaan jalan raya bertingkat

/CPembinaan bangunan konkrit

DPembuangan sisa toksid

46Apakah fenomena yang menyebabkan penyakit di bawah?

Kanser kulit

Katarak mata

/APenipisan lapisan ozon

BKesan rumah hijau

CPulau haba

DHujan asid

47Apakah faktor yang mempengaruhi kejadian penipisan lapisan ozon?

APerlombongan kuari

BPenggunaan baja organik

CPembinaan bangunan konkrit

/DPelepasan gas kloroflorokarbon

48Apakah kesan penebangan hutan terhadap alam sekitar?

AJerebu

/BKemarau

CHujan asid

DPulau haba bandar

49Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan kesan hujan asid ?

IMenjejaskan kualiti air

IIMemusnahkan tanaman

IIIMenjejaskan suhu setempat

IVMenyekat pembalikan bahang ke atmosfera

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

50Apakah kesan kejadian jerebu ?

AMenyederhanakan suhu

BMemusnahkan hidupan akuatik

CMenyebabkan penyakit barah kulit

/DMenghalang jarak penglihatan

51Kombinasi manakah benar tentang aktiviti manusia dan kesannya?

Kesan aktiviti manusiaKesan alam sekitar

AHujan asid Menghadkan jarak penglihatan

BPulau haba bandarMenyederhanakan suhu

CPenipisan lapisan ozonMemusnahkan hidupan akuatik

/DKesan rumah hijauPemanasan udara

52Apakah fenomena berkaitan peningkatan suhu di pusat bandar berbanding kawasan sekitarnya?

AKemarau

BKesan rumah hijau

/CPulau haba bandar

DPenipican lapisan ozon

53Apakah langkah untuk mengatasi penipisan lapisan ozon?

/AMengurangkan penggunaan CFC

BPembinaan bangunan konkrit

CPenggunaan baja organik

DPenggunaan kenderaan

Maklumat berikut berkaitan dengan cuaca.

Hujan Asid

Peningkatan Suhu

Kesan Rumah Hijau

54Apakah kegiatan ekonomi yang menyebabkan kejadian fenomena di atas?

APetempatan

BPembalakan

/CPerindustrian

DPerlombongan

55Apakah kesan jerebu kepada manusia?

AMengurangkan kejadian hujan

BMenyederhanakan suhu persekitaran

/CMenghalang jarak penglihatan

DMengancam hidupan akuatik

56Kombinasi manakah yang benar tentang fenomena cuaca dan iklim?

Masalah alam sekitarKesan

AHujan asidMenyederhana suhu

BPulau haba bandarMenjejaskan kesihatan manusia

/CJerebuMengurangkan jarak penglihatan

DPenipisan lapisan ozonPeningkatan suhu di kawasan bandar

Maklumat berikut berkaitan dengan kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar.

57Apakah fenomena cuaca tersebut?

/AHujan asid

BPulau haba bandar

CPenipisan lapisan ozon

DJerebu

59Apakah faktor iklim yang mempengaruhi kegiatan pembalakan di Malaysia?

AKemarau

BLitupan awan

CSuhu sederhana sejuk

/DTaburan hujan yang tinggi

60Antara yang berikut, yang manakah yang berkaitan dengan hujan asid?

IMenjejaskan kualiti air

IIMenjejaskan suhu setempat

IIIMenyekat pembalikan bahang ke atmosfera

IVMemusnahkan tanaman

AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

/DI dan IV

Maklumat berikut berkaitan dengan kawasan pelancongan di Malaysia.

61Apakah fenomena cuaca yang menggalakkan kegiatan pelancongan di kawasan tersebut?

AHujan lebat sepanjang tahun

BPengaruh tiupan angin monson

CTumbuhan semulajadi yang padat

/DSuhu yang nyaman

62Apakah aktiviti ekonomi yang sesuai dengan cuaca dan iklim di bawah?

APerikanan

BPelancongan

CPerindustrian

/DPertanian

63Mengapakah kegiatan pertanian di bawahdi jalankan ?

A.Hujan tahunan kurang dari 250mm.

/B.Suhu yang sederhana di tanah tinggi.

C.Di tanam di kawasan kawasan tanah pamah

D.Kemudahan sistem perhubungan

64Maklumat di bawah berkaitan kawasan bertanda?

65Apakah cara hidup penduduk di kawasan yang mempunyai iklim di bawah?

A.Tempat tinggal tetap

B.Memburu binatang dan perikanan

C.Tinggal di dalam khemah yang dinamakan chum

/D.Berpindah randah bersama ternakan untuk mendapatkan air.

TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR

1Apakah jenis tumbuhan semula jadi yang mempunyai pokok-pokok berikut?

AHutan Paya

BHutan Malar Hijau

/CHutan Hujan Tropika

DHutan Monsun Tropika

Maklumat di bawah berkaitan lapisan hutan hujan tropika.

X

Lapisan kanopi

Lapisan tengah

Lantai hutan

2Apakah nama lapisan x?

ALapisan atas

/BLapisan renjung

CLapisan tinggi

DLapisan silara

3Apakah ciri-ciri hutan hujan tropika?

IMalar hijau

IIDirian tulen

IIITumbuhan lantai padat

IVBerakar banir

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

Maklumat berikut berkaitan dengan tumbuhan semula jadi

4Di manakah terdapatnya tumbuhan tersebut?

AHutan pantai

BHutan gunung

CHutan paya air tawar

/DHutan Hujan Tropika

5Apakah ciri hutan hujan tropika?

IMalar hijau

IIBerakar banir

IIIDaun berbentuk jarum

IVLantai bawah padat

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

6Apakah jenis hutan yang berkaitan dengan tumbuhan semula jadi berikut?

AHutan paya

BHutan pantai

/CHutan gunung

DHutan hujan tropika

7Di kawasan manakah terdapat hutan hujan tropika?

Peta 1 : DUNIA

JAWAPAN : B

8Apakah jenis hutan yang terdapat di kawasan berikut?

/AHutan paya air tawar

BHutan paya air masin

CHutan gunung

DHutan pantai

9Apakah ciri hutan hujan tropika?

ABerakar jangkang

BPokok berkayu lembut

/CMempunyai profil yang berlapis-lapis

DMeluruhkan daun pada musim kemarau

10Apakah ciri fizikal hutan paya air tawar?

ITanah gambut

IITanah berlumpur

IIITerletak di muara sungai

IVKawasan bersaliran buruk

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

11Apakah fungsi akar di atas kepada pokok hutan paya bakau?

IMenyerap oksigen

IIMenyokong pokok

IIISumber perubatan

IVSumber makanan

/AI dan II

BI dan III

CII dan III

DI dan IV

Maklumat berikut adalah berkaitan dengan ciri tumbuhan semulajadi

Akar jangkang

Daunnya kecil, berkilat dan tebal

12Apakah jenis tumbuhan semulajadi di atas?

AHutan Pantai

/BHutan Paya Air Masin

CHutan Paya Air Tawar

DHutan Gunung

Rajah berikut menunjukkan tumbuhan semula jadi di Malaysia.

13Kawasan manakah dalam peta terdapat tumbuhan semula jadi di atas?

Peta 1 Malaysia

jawapan B

14Apakah ciri tumbuhan semula jadi di kawasan gurun?

/ADaun berkilat dan berbulu.

BMempunyai akar untuk bernafas.

CBerbatang besar dan berbonggol

DBerakar banir dan malar hijau.

15Apakah kepentingan tumbuhan semula jadi di Malaysia ?

ISebagai kawasan tadahan

IIMenyerap gas oksigen

IIIMembebaskan gas karbon dioksida

IVHabitat kepada fauna

A I dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

16Apakah kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan semulajadi dan hidupan liar?

/AEkosistem hutan terganggu

BBerlakunya pencemaran udara

CSpesis hidupan liar menjadi semakin banyak

DSumber bahan mentah semakin meningkat

17Apakah kesan penebangan hutan secara berleluasa terhadap alam sekitar?

APenipisan lapisan ozon

BKeasidan tanih meningkat

/CSungai menjadi semakin cetek

DTiupan angin berkurangan

18Kombinasi manakah yang sesuai tentang fauna dan habitatnya?

FaunaHabitat

/AUdangHutan Paya air masin

BHarimauHutan gunung

CIkan belacakHutan paya air tawar

DBadak SumateraHutan paya air masin

Berikut adalah sepsis tumbuhan semulajadi di Malaysia

19Apakah kepentingan tumbuhan semulajadi tersebut

ASumber balak

/BSumber perubatan

CBarang perhiasan

DBahan binaan

20Maklumat berikut merupakan spesis tumbuhan semula jadi di Malaysia.

Apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan spesis tersebut

AJarak dari laut

BAngin monsoon

/CKetinggian

DSaliran

21Apakah jenis hutan yang dapat dikaitkan dengan ciri di atas?

AHutan Hujan Tropika

BHutan Paya Air Masin

CHutan Paya Air Tawar

/DHutan Gunung

22Apakah jenis hutan yang mempunyai ciri berikut?:

AHutan paya air masin

BHutan paya air tawar

/CHutan hujan tropika.

DHutan pantai.

23Di kawasan manakah terdapatnya jenis tumbuhan semula jadi di bawah?

AKhatulistiwa

/BMonsun Tropika

CMediterranean

DTundra

Berikut adalah jenis tumbuhan semula jadi yang terdapat dalam hutan di Malaysia?

24Di hutan manakah terdapatnya tumbuhan di atas?

AHutan paya

/BHutan pantai

CHutan hujan tropika

DHutan gunung

25

Pilih kombinasi yang manakah benar tentang jenis tumbuhan semula jadi.

IHutan Hujan Khatulistiwa

IIHutan Paya Air Masin

IIIHutan Pantai

IVHutan Gunung

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

/DIII dan IV

26Di kawasan manakah terdapatnya tumbuhan di bawah?

AHutan hujan tropika

BHutan paya air masin

/CHutan paya air tawar

DHutan Pantai

27Apakah jenis hutan yang mengandungi sumber di bawah?

/AHutan paya air masin

BHutan paya air tawar

CHutan hujan tropika.

DHutan pantai.

28Kombinasi yang manakah benar tentang jenis hutan dan jenis sumber?

JENIS HUTANJENIS SUMBER

IHutan hujan tropikaJelutung

IIHutan paya air tawarBakau api-api

IIIHutan paya air masinPalma

IVHutan pantai. Mengkuang laut

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV.

29Kombinasi yang manakah benar tentang jenis hutan dan jenis tanih ?

JENIS HUTANJENIS TANIH

/AHutan paya air masinGambut

BHutan gunungAluvium

CHutan pantaiLaterit

DHutan paya air tawarPasir

30Antara berikut, kombinasi manakah benar tentang jenis hutan dan tumbuhan semula jadi?

Jenis hutanTumbuhan semula jadi

AHutan pantai Rafflesia

BHutan gunungMengkuang

/CHutan paya air masin Bakau kurap

DHutan paya air tawarCengal

Berikut adalah ciri lokasi kawasan tumbuhan semula jadi.

31Apakah jenis hutan yang terdapat di lokasi di atas?

AHutan pantai

BHutan gunung

CHutan paya air tawar

DHutan paya air masin

32Maklumat berikut merupakan ciri tumbuhan semula jadi di suatu kawasan

Tumbuh di kawasan pantai berlumpur

Berakar jangkang

Apakah hutan yang dapat dikaitkan dengan ciri di atas?

AHutan hujan tropika

/BHutan paya air masin

CHutan paya air tawar

DHutan pantai

33Apakah ciri hutan paya air tawar?

IBersaliran buruk

IITerdapat di sekitar Tasik Bera dan Tasik Chini

IIITumbuh di kawasan pantai berlumpur

IVTerdapat di sekitar Larut Matang

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

34Apakah tumbuhan yang terdapat di hutan yang mempunyai ciri di bawah?

APokok ru

BPokok bakau

CPokok kelapa

DPokok rumbia

35Apakah ciri fizikal bagi hutan pantai?

APersisiran pantai yang berpasir

BKawasan pantai berlumpur

CKawasan rendah

DTanah laterit

36Tumbuhan manakah yang berkaitan dengan hutan pantai?

ITapak kuda

IIBintangor laut

IIIPokok rumbia

IVPulai basong

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

37Apakah haiwan liar yang terdapat di kawasan hutan pantai ?

ATapir

/BBurung

CBeruang

DTenggiling

38Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhan semula jadi ?

ISuhu

IIHujan

IIITanih

IVBentuk muka bumi

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

/D III dan IV

39Apakah faktor yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi?

ISuhu

IITanih

IIILaut dan kelautan

IVTiupan angin

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

40Apakah faktor yang mempengaruhi jenis tumbuhan gunung?

AJeni tanih

/BKetinggian

CHujan

DAngin

41Apakah faktor utama yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhan semulajadi?

ISaliran

IIBentuk muka bumi

IIILitupan awan

IVAngin

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

42Apakah kepentingan hutan paya air masin?

IKawasan ekopelancongan

IIHabitat flora dan fauna

IIISumber perubatan

IVKawasan tadahan

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

Berikut adalah jenis tumbuhan semula jadi.

43Apakah kepentingan tumbuhan semula jadi di atas?

IKayu gergaji

IIBahan kraftangan

IIIMembuat cerucuk

IVIndustri pembinaan

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

44Apakah tujuan taman negara di bawah diwujudkan?

AKawasan tadahan hujan

BMemelihara hidupan akuatik

/CMemelihara tumbuh-tumbuhan semula jadi

DKawasan pemeliharaan orang utan

45Kombinasi yang manakah benar mengenai jenis pokok tanih dan jenis hutan?

IPasir

IIAluvium

IIIGambut

IVLumpur

AI dan II

BI dan IV

/CII dan III

DIII dan IV

46Apakah aktiviti silvikultur dalam memelihara hutan?

ABancian di kawasan hutan

BMewartakan kawasan hutan

CPenguatkuasaan undang-undang hutan

/DPenjagaan dan rawatan pokok-pokok hutan

47Silvikultur untuk merupakan langkah pemuliharaan tumbuhan semula jadi melibatkan aktiviti

Isemaian

IIpenebangan

IIIpenghutanan

IVRawatan

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

48Apakah aktiviti yang menyebabkan kepupusan flora dan fauna di Malaysia?

IPenerokaan hutan

IIPembinaan jalan raya

IIIPerdagangan

IVPerikanan

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

49Apakah kesan penerokaan hutan secara berleluasa?

ISuhu meningkat

IIBekalan oksigen bertambah

IIIKarbon dioksida berkurangan

IVHabitat hidupan liar terganggu

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

50Apakah kesan pembinaan petempatan terhadap tumbuhan semulajadi dan hidupan liar ?

IOksigen meningkat

IISpesis bertambah

IIIHabitat musnah

IVKepupusan flora

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

/DIII dan IV

51Antara berikut,yang manakah kesan penebangan hutan di kawasan cerun bukit ?

IHakisan tanih

IIKejadian jerebu

IIITanih hilang kesuburan

IVBanjir lumpur

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

52Apakah langkah untuk memelihara tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar?

ARawatan sivilkultur

/BMewartakan taman negara

CMenjalankan perhutanan semula

DMelaksanakan penebangan terpilih

Berikut adalah akta yang berkaitan langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhan semula jadi?

53Apakah tujuan penuhuhan akta tersebut?

/APengawalan pembalakan hutan

BPenubuhan lading hutan

CPenanaman semula

DSilvikultur

54Apakah tujuan mewartakan taman negara?

IMemelihara flora dan fauna

IIMemelihara kawasan tadahan

IIIMeningkatkan pengeluaran kayu balak

IVMewujudkan ladang hutan

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII da 1V

55Apakah agensi yang bertanggungjawab memulihara tumbuhan semulajadi ?

/AFRIM

BPERHILITAN

CPORIM

DRRIM

Maklumat berikut berkaitan kehidupan penduduk yang dipengaruhi iklim.

56Di manakah aktiviti tersebut dijalankan?

AGurun Thar

BGreenland

CMalaysia

/DSiberia

57Kombinasi yang manakah benar mengenai iklim dan tumbuhan semula jadi?

IklimCiri tumbuh-tumbuhan

ATundraAkar panjang

BGurunGugur daun musim kemarau

CSiberiaDaun berbentuk jarum

/DMediterraneanMalar hijau

Berikut adalah jenis hidupan liar.

58Di kawasan manakah terdapat hidupan di atas?

/AGurun

BTundra

CMediterranean

DMonsun Tropika

Berikut adalah ciri hidupan liar.

59Di kawasan manakah terdapatnya hidupan liar tersebut?

AGurun

/BTundra

CMediterranean

DMonsun Tropika

DINAMIK PENDUDUK

1.Kawasan manakah dalam peta yang mempunyai kepadatan penduduk kurang daripada 50 orang sekilometer persegi?

Maklumat berikut adalah kawasan berpenduduk padat.

2Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan tersebut?

APertanian

BPelancongan

/CPerindustrian

DPengangkutan

3Apakah aktiviti ekonomi yang mempengaruhi taburan penduduk di kawasan berikut?

APertanian

/BPerlombongan

CPembuatan

DPerikanan

4Faktor utama kawasan di atas menjadi tumpuan penduduk

/AGovernan

BBentuk muka bumi

CPerhubungan dan Pengangkutan

DSumber mineral

5Apakah faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk di kedua-dua bandar di atas?

ABentuk muka bumi

BKawasan pertanian

/CPembinaan lebuh raya

DPembukaan lapangan terbang antarabangsa

6Kegiatan industri kilang yang pesat mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan dalam peta yang bertanda

7Pernyataan yang manakah menerangkan taburan penduduk di Semenanjung Malaysia?

I.Taburan penduduk sekata

II.Tumpuan penduduk di bandar

III.Kawasan tanah pamah berpenduduk padat

IV.Dataran beralun berpenduduk padat.

A.I dan II

B.I dan IV

/C.II dan III

D.III dan IV

8Mengapakah kawasan X dan Y dalam peta di bawah menjadi kawasan tumpuan penduduk?

ASumber mineral

BKegiatan pertanian

CBentuk muka bumi rata

DPerkembangan pendidikan

9Apakah faktor kegiatan ekonomi yang mempengaruhi kepadatan penduduk di bawah ?

APendidikan

/BPerindustrian

CPelombongan

DPelancongan

10Apakah aktiviti yang menyebabkan bandar di bawah mempunyai taburan penduduk yang padat?

A.Perikanan

/B.Pertanian

C.Pembalakan

D.Perlombongan

11Bandar-bandar di bawah menjadi tumpuan penduduk disebabkan aktiviti

/A.pertanian

B.perindustrian

C.pelancungan

D.pembalakan

12Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan-kawasan berlorek dalam peta?

A.Pertanian

/B.Perindustrian

C.Perlancongan

D.Perlombongan

13Apakah faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia?

IIklim

IISumber mineral

IIIDasar Kerajaan

IVBencana alam

AI dan II

BI dan IV

/CII dan III

DIII dan IV

14Apakah aktiviti ekonomi yang mempengaruhi tumpuan penduduk di bawah?.

APerikanan

/BPerlombongan

CPembalakan

DPertanian

15Apakah aktiviti yang mempengaruhi tumpuan penduduk di kawasan di bawah?

/A.Aktiviti pertanian

B.Petempatan awal

C.Kegiatan perlombongan

D.Berhampiran dengan pelabuhan

16Apakah faktor utama kawasan di bawah menjadi tumpuan penduduk

/A.Pertanian

B.Perkilangan

C.Pelancongan

D.Perlombongan

17Apakah faktor yang mempengaruhi kadar kematian?

ITaraf pendidikan

IIAmalan perancangan keluarga

IIITaraf kesihatan rendah

IVBencana alam

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

/DIII dan IV

18Apakah faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk di Malaysia?

/A Kematian

BTaraf hidup

C Peluang pekerjaan

D Pendidikan

19Apakah faktor yang mempengaruhi perubahan semula jadi penduduk?

/AMigrasi

BPekerjaan

CEmigrasi

DKerjaya

20Apakah faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk di Malaysia?

IKadar kelahiran

IIKadar kematian

IIIPeluang pekerjaan

IVPendidikan

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

21Apakah faktor yang menyebabkan kadar kelahiran semakin menurun di Malaysia ?

AKegiatan ekonomi

BSosiobudaya dan agama

/CKerjaya dan status wanita

DDasar Kependudukan Negara

22Apakah faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran yang tinggi ?

/AGovernan

BBencana alam

CWanita berkerjaya

DBekalan makanan

23Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran di Malaysia?

I Migrasi

II Taraf hidup

III Kerjaya dan status wanita

IV Bencana alam

AI dan II

BI dan Iv

/CII dan III

DIII dan IV

24Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran?

IPeranan kerajaan

IITaraf hidup dan ekonomi keluarga

IIIKekurangan makanan

IVWabak penyakit

/AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

25Jadual berikut menunjukkan kadar kematian bagi Negara X

Tahun

2000

2005

Jumlah kematian

100 ribu orang

150 ribu orang

Jumlah kematian di Negara X, 2000 - 2005

Apakah faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut?

AWanita bekerjaya

BTaraf hidup yang tinggi

/CTaraf kesihatan yang rendah

DAmalan perancangan keluarga

26Apakah kaktor-faktor yang menyebabkan berlakunya penurunan kadar kematian?

ITaraf kesihatan dan kemudahan perubatan

IIPeningkatan tahap pendapatan

IIIPenularan wabak penyakit

IVPeningkatan taraf pendidikan

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

Maklumat berikut adalah berkenaan dengan suatu program kerajaan

27Program berkenaan adalah berkaitan dengan..

APeningkatan kadar kelahiran

BPenurunan kadar kelahiran

CPeningkatan kadar kematian

/DPenurunan kadar kematian

Maklumat di bawah berkaitan faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk.

28Apakah kesan fenomena di atas terhadap pertumbuhan penduduk?

/APenurunan kadar kelahiran

BPenurunan kadar kematian

CGolongan muda meningkat

DGolongan tua meningkat

29Apakah faktor yang mempengaruhi kadar kematian menurun?

ABencana alam

BKestabilan politik

/CDasar kawalan penyakit

DAmalan perancang keluarga

30Apakah kesan ciri negara di bawah terhadap pertumbuhan penduduk?

AKadar kematian tinggi

/BKadar kematian rendah

CKadar kelahiran rendah

DKadar kelahiran sifar

31Apakah langkah yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia untuk mengurangkan kadar kematian?

AMembangunkan kawasan bandar

BMembuka tanah di kawasan luar bandar

CMempelbagaikan sIstem pengangkutan

/DMembina banyak kemudahan kesihatan

32Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kematian di Malaysia?

IKos sara hidup

IIWabak penyakit

IIITaraf pendidikan

IV Peluang pekerjaan

AI dan II

/BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

Maklumat berikut berkaitan dengan migrasi dalaman.

33 Apakah jenis migrasi dalaman tersebut ?

Abandar ke bandar

Bbandar ke luar bandar

/Cluar bandar ke bandar

Dluar bandar ke luar bandar

34Apakah faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk luar bandar ke bandar ?

IPeluang pekerjaan

IIPembukaan tanah rancangan

IIIKos hidup yang tinggi di luar bandar

IVPeluang pendidikan luas

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

35Apakah tujuan pembukaan tanah rancangan FELDA oleh kerajaan ?

/AMengurangkan kadar kemiskinan

BMengurangkan penduduk bandar

CMenyediakan banyak kemudahan

DMengelakkan kesesakan lalu lintas

36Manakah yang berkaitan dengan jenis migrasi dalaman penduduk seperti di bawah?

ABandar ke bandar

BBandar ke luar bandar

CLuar bandar ke luar bandar

/DLuar bandar kebandar

Soalan 2 berdasarkan peta di bawah

37Apakah faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk ke kawasan X ?

/APerkembangan perindustrian

BPerkembangan kawasan pertanian

CKemudahan telekomunikasi

DPeningkatan taraf hidup

Senarai berikut berkaitan dengan rancangan pembangunan tanah

38Rancangan pembangunan di atas dikaitkan dengan pola migrasi

ABnadar ke bandar

BBandar ke luar bandar

CLuar bandar ke bandar

/DLuar bandar ke luar bandar

Peta menunjukkan aliran migrasi masuk ke Malaysia

39Apakah faktor yang mempengaruhi aliran migrasi tersebut?

/APeluang pekerjaan

BBentuk muka bumi

CBencana alam

DIklim

Peta menunjukkan aliran migrasi keluar dari Malaysia

40Apakah faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut?

/APendidikan

BBentuk muka bumi

CBencana alam

DPolitik

41Apakah ciri negara penduduk berlebihan ?

IKadar kenal huruf rendah

IIKadar pertambahan semula jadi rendah

IIIKadar kelahiran rendah

IVTaraf teknologi rendah

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

Maklumat di bawah menggambarkan ciri kependudukan.

42Negara manakah yang mempunyai ciri di atas?

ABrazil

BJepun

CKanada

/DBangladesh

43Apakah ciri kependudukan bagi negara kurang penduduk?

/AJangka hayat tinggi

BKadar kelahiran tinggi

CKadar pengangguran tinggi

DKadar pertumbuhan semulajadi tinggi

44Apakah masalah yang dialami negara kurang penduduk ?

ABekalan makanan

/BTenaga pekerja

CTempat tinggal

DKesihatan

45Apakah ciri negara kurang penduduk?

AKadar pengangguran tinggi

/BKadar celik huruf tinggi

CTaraf kesihatan rendah

DJangka hayat rendah

46Antara berikut manakah ciri-ciri negara penduduk berlebihan?

IKekurangan makanan

IITaraf pendidikan tinggi

IIIKekurangan tenaga kerja

IVKekurangan kemudahan perubatan

AI dan II

BII dan III

CII dan IV

/DI dan IV

47Apakah kesan penduduk berlebihan kepada sesebuah negara?

ATaraf hidup yang tinggi

/BKadar pengangguran tinggi

CTahap teknologi yang tinggi

DKemudahan perumahan yang baik

48. Kawasan manakah yang mempunyai ciri kependudukan di bawah?

A

49Kombinasi manakah benar tentang ciri kependudukan dan negara X dan Y di bawah?

XY

APenduduk berlebihanPenduduk berlebihan

BPenduduk berlebihanKurang penduduk

CKurang pendudukKurang penduduk

/DKurang pendudukPenduduk berlebihan

50Apakah ciri persamaan negara tersebut?

* Australia

* Kanada

AKadar pengangguran tinggi

/BKadar kelahiran rendah

CKadar kematian tinggi

DTaraf hidup rendah

51Apakah kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan tanih?

/ANutrient tanih berkurang

BTanah terbiar meningkat.

CKesuburan tanih semakin berkurangan

DPencemaran tanih berkurang

52Antara berikut, yang manakah kesan pembinaan empangan terhadap alam sekitar?

IHutan ditenggelami air

IIPenempatan orang asli dipindahkan

IIIMenambahkan bekalan air

IVPencemaran air

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

53Apakah kesan pertambahan penduduk terhadap alam sekitar?

IIklim berubah

IIKualiti air merosot

IIISumber hutan berkurang

IVKesuburan tanih merosot

AI dan II

BI dan IV

/CII dan III

DIII dan IV

PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA

1Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan luar bandar?

IGovernan

IITanih yang subur

IIIDarjah ketersampaian

IVSumber mineral

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

2Apakah pola petempatan yang wujud di kawasan ladang getah ?

ABerkelompok

BBerselerak

CBerjajar

/DBerpusat

3Apakah faktor yang mempengaruhi petempatan luar bandar?

IBentuk muka bumi

IIKegiatan ekonomi

IIIPola petempatan

IVSaiz penduduk

/AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

4Kawasan manakah yang mempunyai petempatan berjajar?

ALadang kelapa sawit

/BPinggir pantai

CPedalaman

DKebun kecil

5Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tapak sesuatu petempatan luar bandar?

ITanih

IISumber air

IIICara hidup

IVBilangan penduduk

/AI dan II

BII dan IV

CII dan III

DIII dan IV

6Apakah fungsi petempatan luar bandar di Malaysia?

/AMenyediakan bekalan buruh

BMenyediakan kemudahan kewangan

CPengumpulan hasil perindustrian

DPusat pengangkutan

7Antara berikut yang manakah merupakan cirri-ciri petempatan di tanah rancangan pertanian?

ITumpuan jalan raya

IIPetempatan berselerak

IIIKemudahan asas yang lengkap

IVPetempatan berpusat

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

/DIII dan IV

Maklumat berikut merupakan petempatan awal di Malaysia

9Mengapakah petempatan awal di lokasi di atas?

/ATanih subur

BSumber mineral

CKeselamatan terjamin

DKekurangan teknologi

10Antara yang berikut, manakah lokasi petempatan awal di Malaysia?

ILembah Bujang, Kedah

IILembah Danun, Sabah

IIIKuala Lipis, Pahang

IVJohor Lama, Johor

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

11Bandar yang manakah berfungsi sebagai pusat pengumpulan hasil pertanian?

/AAlor Setar

BBayan Lepas

CPasir Gudang

DTaiping

12Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan petempatan di bawah?

APertanian

BPelancongan

/CPerlombongan

DPendidikan

13Apakah fungsi bandar-bandar berikut?

APelancongan

BPelabuhan

/CPendidikan

DPerdagangan

14Kombinasi yang manakah benar tentang bandar dan fungsi utamanya?

BANDARFUNGSI UTAMA

/AKuantanPentadbiran

BSandakanPendidikan tinggi

CLumutBandar Diraja

DBintuluPelancongan

15Peta menunjukkan taburan bandar-bandar di Malaysia. Bandar manakah yang berfungsi sebagai pusat perikanan?

16Apakah kesan positif proses pembandaran di negara Malaysia?

IBanyak peluang pekerjaan

IIPeningkatan kawasan setinggan

IIIPeningkatan pencemaran udara

IVTaraf hidup dan kesihatan tinggi

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

17Apakah langkah-langkah yang telah digunakan untuk mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas di bandar besar di Malaysia?

IMelebarkan jalan

IIMembina jalan raya bertingkat

IIIMengadakan lebih banyak lampu isyarat

IVMembina jejantas

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

18Kawasan yang manakah dalam peta di bawah yang mempunyai fungsi berikut?

19Apakah persamaan bandar-bandar berikut?

IPusat pengangkutan

IIPusat perindustrian

IIIZon Perdagangan Bebas

IVKawasan kemajuan tanah

AI dan II

BI dan IV

/CII dan III

DIII dan IV

20Kombinasi yang manakah benar mengenai peranan bandar di bawah?

BandarFungsi

/ATumpatTerminal kereta api

BKuantanTerminal minyak sawit

CPraiLimbungan kering

DJohor BahruDepot petroleum

21Apakah fungsi petempatan bandar di bawah?

ABandar pentadbiran

/BBandar Diraja

CBandar satelit

DBandar baru

22Apakah persamaan fungsi petempatan bandar berikut?

APusat pendidikan

BPusat pentadbiran

CPusat pelancongan

DPusat perindustrian

23Manakah bandar yang mempunyai kedua-dua fungsi berikut?

IBintulu

IISandakan

IIIKuala Terengganu

IVCameron Highland

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

24Apakah fungsi bandar-bandar berikut?

IPusat pentadbiran

IIPusat perindustrian

IIIPusat pelancongan

IVPusat perikanan

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

25Apakah bandar yang mempunyai ciri dan fungsi berikut?

AGemas

BJengka

CShah Alam

DKuala Lumpur

25Antara berikut, yang manakah fungsi petempatan bandar?

IPusat pengeluaran hasil pertanian

IIPusat kegiatan perikanan

IIIPusat pentadbiran

IVPusat perindustrian

AI dan II

BII dan IV

CII dan III

/DIII dan IV

26Apakah kesan positif proses pembandaran di Bangkok, Thailand?

IPerkembangan sektor pertanian

IIPertambahan peluang pekerjaan

IIIPeningkatan kemudahan infrastuktur

IVKesesakan lalu lintas

AI dan II

BI dan IV

/CII dan III

DIII dan IV

27Pernyataan yang manakah merupakan kesan positif pebandaran?

IKemudahan kesihatan bertambah

IIPetempatan setinggan bertambah

IIIPenduduk luar bandar bertambah

IVPenubuhan pusat pentadbiran baru

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

28 Apakah kesan positif pertambahan penduduk bandar?

IJumlah kenderaan bertambah

IIKadar sewa rumah meningkat

IIIBekalan tenaga buruh bertambah

IVPeningkatan kemudahan infrastruktur

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

29Mengapakah pencemaran udara sering dikaitkan dengan bandar?

IPenduduk ramai

IIKegiatan perindustrian

IIIJumlah kenderaan banyak

IVSistem transit aliran ringan (LRT)

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

30Apakah tujuan pembinaan jalan raya bertingkat di bandar-bandar utama di Malaysia ?

AMengindahkan lanskap bandar

BMengurangkan pencemaran udara

/CMenjimatkan penggunaan ruang

DMemendekkan jarak perjalanan

31Apakah langkah yang diambil bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas di bandar besar?

IMelebarkan jalan raya

IIMeningkatkan saman lalu lintas

IIIMenambahkan jumlah kenderaan persendirian.

IVMemperkenalkan sistem pengangkutan awam

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

32Kombinasi yang manakah benar tentang faktor dan kesan pembandaran?

FAKTORKESAN

AIndustri bertambahBanjir kilat

/BPenduduk bertambahSetinggan

CPenghijauan BandarSuhu meningkat

DPeningkatan taraf hidupPengangkutan awam bertambah

33Apakah punca utama banjir kilat di bandar-bandar besar?

AKurang tumbuhan

BPengaruh angin monsoon

CKadar pencemaran yang tinggi

/DSistem perparitan kurang sempurna

PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGANGambar di bawah berkaitan dengan pengangkutan kereta api.

1Apakah sumber yang dikaitkan dengan perkembangan sistem pengangkutan awal di atas?

AGetah

/BBijih timah

CKayu balak

DBijih besi

2Apakah cara perhubungan awal yang digunakan di Malaysia?

IAsap

IIBeduk

IIISerunai

IVBatang kayu

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

3Apakah kepentingan pengangkutan pesisir pantai di Malaysia?

IMengeksport getah

IIMengangkut bijih timah

IIIMembawa penumpang

IVMenjalankan aktiviti perikanan

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

/DIII dan IV

4Apakah kepentingan pengangkutan pesisir pantai pada zaman penjajahan British?.

AMembawa hasil hutan

/BMengangkut tenaga buruh

CMengeksport hasil pertanian

DMengendalikan aktiviti perikanan

5Apakah alat pengangkutan air pada peringkat awal untuk mengangkut barang, orang dan surat perutusan?

IJong

IIPerahu

IIITongkang

IVKapal

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

6Apakah alat pengangkutan air awal yang digunakan untuk mengangkut barangan di pesisir pantai?

ABot

BKapal

/CTongkang

DKapal wap

7Apakah faktor utama yang menyebabkan jaringan jalan raya yang lebih padat di pantai barat Semenjung Malaysia?

AKawasan bergunung ganang

BKos penyelenggaraan murah

/CKepadatan penduduk yang tinggi

DPeningkatan bilangan kenderaan

8Antara yang berikut, manakah dua buah bandar yang menghubungkan Lebuh Raya Utara Selatan?

IKota Bharu

IIPadang Besar

IIIJohor Bahru

IVBukit Kayu Hitam

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

9Apakah tujuan utama pembinaan jalan raya ?

IMeningkatkan tahap ketersampaian

IIMenggalakkan sektor perindustrian

IIIMenjimatkan penggunaan bahan api

IVMengendalikan sektor perikanan

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

10Apakah kesan pembinaan lebuh raya di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar?

ABanjir kilat

/BHakisan tanah

CKejadian jerebu

DKelembapan udara meningkat

11Apakah kesan pembinaan lebuh raya terhadap kawasan sekitarnya?

IJerebu

IIBerlakunya tanah runtuh

IIIKepupusan flora dan fauna

IVKelembapan udara meningkat

AI dan II

BI dan IV

/CII dan III

DIII dan IV

12Mengapakah jalan raya dan lingkaran bertingkat dibina di Kuala Lumpur?

AMengindahkan lanskap bandar

BMemendekkan jarak perjalanan

CMeningkatkan keselamatan pengguna

/DMenjimatkan penggunaan ruang

13Apakah kepentingan jaringan lebuh raya di bawah?

IMemendekkan jarak perjalanan

IIMeningkatkan projek petempatan

IIIMengurangkan masa perjalanan

IVMengurangkan kesesakan lalu lintas

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

/DIII dan IV

14Apakah kepentingan pembinaan jalan raya bertingkat?

AMengurangkan kesesakan lalu lintas

/BMemendekkan masa perjalanan

CMengurangkan pencemaran udara

DMenjimatkan kos perjalanan

15Mengapakah kawasan pantai barat Semenanjung Malaysia mempunyai rangkaian pengangkutan yang lebih padat berbanding pantai timur Semenanjung Malaysia?

AKos pembinaan yang murah

BPenduduk yang lebih padat

CTerlindung daripada angin monsun

/DTumpuan kegiatan ekonomi

16Apakah kepentingan jaringan pengangkutan jalan air kepada negara Malaysia?

AMenjimat masa perjalanan

BMenjana kuasa hidro elektrik

/CMembawa barangan secara pukal

DMengeksport kelapa sawit

17Apakah kesan pembinaan jalan kereta api terhadap alam sekitar?

IFlora musnah

IIKejadian tanah runtuh

IIIKelajuan angin meningkat

IVKejadian jerebu

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

18Mengapakah pengangkutan air penting di Sabah dan Sarawak?

IKosnya murah

IIPengangkutan darat terhad

IIIMengurangkan pencemaran

IVMengangkut barangan dengan cepat

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

19Apakah peranan pelabuhan berikut?

AMengangkut penumpang

BMengendalikan eksport gandum

/CMengendali perkhidmatan kontena

DPelabuhan perikanan utama

20Apakah faktor yang mempengaruhi penggunaan pengangkutan di bawah secara meluas di Sabah dan Sarawak?

ATambang murah

BPermintaan tinggi

/CBentuk muka bumi

DKeselamatan terjamin

21Apakah kepentingan jaringan pengangkutan udara di Malaysia?

lMenjimatkan kos

llMemendekkan jarak perjalanan

lllMenggalakkan sektor pelancongan

lVMengangkut barangan berharga

Al dan ll

Bl dan lV

Cll dan lll

/Dll dan lV

22Apakah sumbangan Jalan Air St.Lawrence-Tasik-tasik Besar ke atas pertumbuhan perindustrian di Tanah Pamah St.Lawrence?

AMembekalkan air

BMengawal pencemaran air

CMempercepatkan penghantaran barang

/DKemudahan pengangkutan yangh mudah dan murah

Gambar rajah di bawah berdasarkan sistem perhubungan di Malaysia

23Bandar manakah yang dapat dikaitkan dengan gambar rajah di atas?

IKlang

IIGemas

IIIMelaka

IVKuantan

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

/DIII dan IV

Maklumat berikut adalah tentang sistem perhubungan negara Malaysia dan Kanada

24Apakah persamaan fungsi menara di atas?

AStesen Kaji Cuaca

BKawalan lalu lintas

CPusat kawalan elektrik

/DMenara telekomunikasi

Maklumat berikut berkaitan dengan sistem perhubungan

25Apakah fungsi kedua-kedua menara di atas ?

/ASistem perhubungan radio dan televisyen

BMeningkatkan penggunaan e-dagang

CMenggalakkan pelaburan tempatan

DSistem pengurusan sekolah

26Apakah kesan aktiviti di bawah terhadap alam sekitar?

IJerebu

IIPencemaran udara

IIIGelongsoran tanah

IVKesan rumah hijau

AI dan II

BI dan IV

/CII dan III

DIII dan IV

27Apakah kepentingan jaringan lebuh raya di bawah?

IMemendekkan jarak perjalanan

IIMeningkatkan projek petempatan

IIIMengurangkan masa perjalanan

IVMengurangkan kesesakan lalu lintas

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

/DIII dan IV

28Apakah kesan perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar?

lKenaikan suhu tempatan

llKelembapan udara meningkat

lllPeningkatan jumlah hujan

lVKejadian tanah runtuh

Al dan ll

/Bl dan lV

Cll dan lll

Dlll dan lV

29Apakah kepentingan utama sistem perhubungan kepada negara Malaysia?

AMenggalakkan hiburan

BMenggalakkan migrasi keluar

/CMenyebarkan maklumat secara meluas

DMeningkatkan penghantaran barangan

30Mengapakah pengangkutan laut penting di Malaysia?

ACukai rendah

BKemudahan kargo

CKeselamatan terjamin

/DKos pengangkutan rendah

31Di manakah terdapatnya lapangan terbang antarabangsa?

IIpoh

IIBintulu

IIILangkawi

IVKuching

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

/DIII dan IV

32Apakah bandar yang menjadi persimpangan kereta api antara pantai barat dengan pantai timur di Semenanjung Malaysia?

/AGemas

BTumpat

CKangar

DButterworth

33Lapangan terbang domestik dalam peta terdapat di kawasan yang bertanda

B

SUMBER

1Apakah sumber tenaga yang boleh diperbaharui ?

/ASolar

BGas asli

CArang batu

DPetroleum

2Apakah sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui?

/ATenaga mineral

BTenaga nuklear

CTenaga ombak

DTenaga angin

3Apakah sumber semulajadi yang tidak dapat diperbaharui?

iAPetroleum

BHutan

CSuria

DAir

4Apakah sumber tenaga yang terdapat di Malaysia?

IPetroleum

IIOmbak

IIIGeoterma

IVGas Asli

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

5Kombinasi manakah yang benar tentang taburan sumber tenaga di Malaysia?

Sumber TenagaTempat

/AGas AsliKinarut

BPetroleumSilimpopon

CArang BatuBekok

DKuasa HidroelektrikMukah

6Maklumat berikut merupakan kepentingan mineral.

Dawai elektrik

Bahan asas membuat tembaga

Dimanakah mineral itu di lombong?

/AMamut, Sabah

BBidor, Perak

CMerit-Pila, Sarawak

DTeluk Ramunia, Johor

7Kombinasi manakah berkaitan mineral dan lokasi perlombongannya?

MineralLokasi

ABekokGas asli

BBauBijih timah

CBalingianArang batu

DSilantikBatu kapur

8Apakah sumber mineral yang terdapat di lokasi berikut?

Bekok, Terengganu

Baram, Sarawak

Tembungo, Sabah

AKaolin

BKuprum

/CGas asli

DArang batu

9Apakah bahan yang dapat menghasilkan tenaga biomas di Malaysia?

ISisa pertanian

IINajis haiwan

IIISisa domestik

IVSampah sarap

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

10Apakah sumber tenaga yang terdapat di kawasan berikut?

AJanakuasa elektrik

BArang Batu

CGas Asli

/DPetroleum

11Apakah kegunaan tanih kaolin?

ABahan asas untuk industri aluminium

IBBahan untuk membuat pasu

CBarangan perhiasan

DBahan bakar

12Apakah kepentingan penerokaan pelbagai sumber di negara Malaysia?

IMemberikan peluang pekerjaan kepada penduduk di Malaysia

IIMeningkatkan import barangan daripada luar negara.

IIIMeningkatkan nilai matawang Malaysia.

IVPembukaan kawasan baru

AI dan II

IBI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

13Apakah faktor yang menghadkan penggunaan tenaga suria di Malaysia ?

IKekurangan tenaga pakar

IIPendapatan penduduk rendah

IIITeknologi masih rendah

IVKos yang tinggi

AI dan II

/BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

14Antara berikut kombinasi manakah yang BENAR tentang sumber mineral dan kawasan perlombongannya?

Sumber mineralLokasi

IKaolinBidor

IIKuprumMamut

IIIBauksitBau

IVBesiLembah Kinta

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

15Di manakah lokasi bahan asas untuk membuat aluminium dilombong?

AMamut

BBukit Ibam

CKuala Kangsar

/DTeluk Ramunia

16Apakah langkah mengekalkan untuk sumber hutan di Malaysia?

IMewujudkan taman negara

IIMenjalankan rawatan silvikultur

IIIMenanam tanaman tutup bumi

IVMenebus guna kawasan paya

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

17Maklumat di bawah merujuk kepada tenaga biomas.

Apakah X ?

ABiokimia

BBioteknologi

/CBiotenaga

DBiodiesel

Maklumat berikut berkaitan dengan langkah-langkah penerokaan sumber secara terancang

18 Apakah jenis sumber tersebut ?

ATanih

/BHutan

CSuria

DAir

19Apakah usaha pemuliharaan yang dijalankan untuk melindungi tumbuhan asal di Malaysia?

/APenghutanan semula

BPendidikan alam sekitar

CMewartakan hutan simpan

DPenguatkuasaan undang-undang

Maklumat berikut merujuk kepada langkah pengurusan sumber hutan

Pokok bermutu dan berharga ditanam

Ditebang selepas 30 tahun

20Apakah langkah pengurusan sumber tersebut?

APenghutanan semula

BPenebangan terpilih

CRawatan silvikultur

/DLadang hutan

21Apakah mineral yang digunakan dalam industri aluminium?

AGranit

BKuprum

/CBauksit

DKaolin

22Apakah sumber yang berkaitan dengan penggunaan alatan di bawah?

* Mesin pengira

*Meter meletak kenderaan

*Memanaskan air

ATenaga suria

BMineral

CHutan

DAir

23 Apakah langkah-langkah penerokaan sumber tanih secara terancang ?

IRawatan sivikultur

IIPembajaan organik

IIIMenebus guna bekas lombong

IVTeknik penaman secara tradisional

AI dan II

BI dan IV

/CII dan III

DIII dan IV

Maklumat berikut berkaitan dengan langkah pengawalan sumber

24Antara berikut program pengawalan sumber hutan yang berkaitan dengan penyataan di atas ?

ALadang Hutan

BHutan Simpan

CPenghutanan Semuala

/DSivilkultur

25Apakah langkah pemuliharaan hutan di Malaysia?

/AEstet hutan

BRawatan silvikultur

CKempen kesedaran

DPenebangan terpilih

26Maklumat berikut adalah berkaitan langkah pengurusan sumber hutan di Malaysia. Menghadkan bilangan pokok yang ditebang

Pokok matang ditebang

Apakah langkah pengurusan tersebut?

ALadang hutan

/BPenebangan terpilih

CRawatan silvikultur

DPenghutanan semula

27Maklumat berikut berkaitan kawasan sumber mineral.

Apakah sumber mineralyang terdapat di kawasan di atas?

/APetroleum

BBijih timah

CKuprum

DEmas

28Kombinasi manakah yang benar tentang jenis mineral dan lokasinya?

Jenis MineralLokasi

AKaolinTeluk Ramunia

BBijih TimahRaub

/CArang BatuMerit Pila

DBauksitMamut

Maklumat berikut menunjukkan kawasan pengeluaran sejenis sumber mineral.

28 Apakah sumber mineral yang terdapat di kawasan di atas?

ABauksit

BArang batu

/CPetroleum

DBijih timah

30Apakah tenaga yang dihasilkan dengan menggunakan bahan di bawah?

A.Geoterma

B.Elektrik

/C.Biomas

D.Suria

Maklumat berikut menunjukkan tentang kawasan memproses sumber mineral.

Port Dickson

Tangga Batu

31 Apakah jenis sumber mineral tersebut

/APetroleum

BBauksit

CArang Batu

DBijih timah

32Apakah kesan aktiviti berikut terhadap alam sekitar?

A pencemaran air

B pencemaran bau

C pencemaran bunyi

/D pencemaran udara

33Apakaha kegiatan yang menyebabkan kesan di bawah?

IKegiatan perikanan

IIPembinaan jalan raya

IIIPembinaan kawasan taman perumahan

IVPerlombongan petroleum dan gas asli

A I dan II

B I dan IV

/C II dan III

D III dan IV

34Kombinasi manakah benar tentang peranan agensi-agensi berikut?

AgensiFungsi

AJabatan PerhutananMengenakan denda kepada pembalak haram

/BFRIMMenjalankan penyelidikan dan pembangunan hutan

CPERHILITANMenjalankan usaha-usaha pemeliharaan orang utan

DJabatan Alam Sekitar Mengawal semua aktiviti yang berkaitan dengan hutan

35Apakah kepentingan pengurusan sumber?

IMempelbagaikan sumber

IIMengelakkan pencemaran

IIIMenjamin bekalan sumber berterusan

IVMengekalkan keseimbangan ekosistem

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

/DIII dan IV

36Apakah kesan penerokaan sumber hutan terhadap alam sekitar?

A.Penurunan suhu

/B.Hakisan tanah

C.Bekalan udara bersih

D.Bekalan kayu balak meningkat

37Apakah kesan pembinaan lebuh raya di atas terhadap alam sekitar ?

ISuhu meningkat

IIStruktur tanah stabil

IIIEkosistem terganggu

IVGelongsoran tanah berlaku

A.I dan II

B.I dan IV

C.II dan III

/D.III dan IV

38Maklumat berikut berkaitan kegiatan manusia terhadap bentuk muka bumi.

Pembukaan kawasan petempatan

Pembinaan Lebuh Raya Timur Barat

Apakah kesan daripada kegiatan tersebut?

IBanjir kilat

IIHakisan tanih

IIIPerubahan iklim

IVHujan asid

/AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

Berikut adalah kawasan pengeluaran sumber mineral.

Perairan Sabah dan Serawak

Perairan Terengganu

39 Apakah sumber mineral yang terdapat di kawasan di atas?

AArang Batu

BAluminium

/CGas Asli

DBijih Besi

40Kombinasi manakah benar tentang penghasilan sumber mineral di tempat berikut?

Bintulu

Miri

IPewter

IIPlastik

IIIBaja urea

IVAluminium

AI dan II

BI dan IV

/CII dan III

DIII dan IV

41Apakah mineral yang dikaitkan dengan kawasan di bawah?

AEmas

BKuprum

CBijih timah

/DArang batu

42Antara berikut manakah benar tentang taburan mineral di Malaysia?

MineralLokasi

AArang batuMamut

BBijih timahMerit-Pila

/CPetroleumErb West

DKuprumTeluk Ramunia

43Apakah hasil utama hasil utama di kawasan berikut.

ABijih besi

/BArang batu

CPetroleum

DBatu kapor

44Apakah sumber mineral yang terdapat di lokasi berikut?

/A.Gas asli

B.Kuprum

C.Arang batu

D.Bijih timah

45Kombinasi manakah benar tentang sumber mineral dan lokasinya?

SumberLokasi

A.Gas asli Teluk Romania Johor

/B.PetroleumSemangkok Terengganu

C.Bijih timahBaram Sarawak

D.Arang batu Erb West Sabah

46Kombinasi manakah benar tentang sumber mineral?

SumberKepentingan

A.Kuprum Kaca

/B.Batu kapur Bahan binaan

C.Bauksit Tembikar

D.Kaolin Barang perhiasan

47Apakah sumber mineral yang terdapat di kawasan di bawah?

AEmas

/BKaolin

CKuprum

DBatu kapur

Maklumat berikut merupakan lokasi pengeluaran sumber mineral.

48Apakah hasil industri yang dikeluarkan dari sumber di atas?

ICat

IIPlastik

IIIPewter

1VAluminium

/AI dan II

BI dan IV

CII dan IV

DIII dan IV