integriti tadbir urus korporat pembentangan/integriti tadbir...integriti tadbir urus korporat...

20
Integriti Tadbir Urus Korporat Seminar peranan dan tanggungjawab Lembaga Pengarah dalam pengurusan badan berkanun di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia Mohd Nizam Mohd Ali Pengarah Sektor Swasta Institut Integriti Malaysia Kuala Lumpur: 31 Mei 2011 [email protected]

Upload: others

Post on 04-Jan-2020

75 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: Integriti Tadbir Urus Korporat Pembentangan/Integriti Tadbir...Integriti Tadbir Urus Korporat Seminar peranan dan tanggungjawab Lembaga Pengarah dalam pengurusan badan berkanun di

Integriti

Tadbir Urus Korporat

Seminar peranan dan tanggungjawab Lembaga Pengarah dalam pengurusan badan berkanun di bawah

Kementerian Pengangkutan Malaysia

Mohd Nizam Mohd Ali

Pengarah Sektor Swasta

Institut Integriti Malaysia

Kuala Lumpur: 31 Mei 2011

[email protected]

Page 2: Integriti Tadbir Urus Korporat Pembentangan/Integriti Tadbir...Integriti Tadbir Urus Korporat Seminar peranan dan tanggungjawab Lembaga Pengarah dalam pengurusan badan berkanun di

Konsep-konsep dasar

Definisi Tadbir: d-b-r

Definisi Integriti: benar dan jujur (diri)

Definisi „Ilmu : husul - wusul

Definisi „Adil: W+C+T=J

Definisi Insan: 3 kerajaan + nutq

Page 3: Integriti Tadbir Urus Korporat Pembentangan/Integriti Tadbir...Integriti Tadbir Urus Korporat Seminar peranan dan tanggungjawab Lembaga Pengarah dalam pengurusan badan berkanun di

Konsep Governan

Page 4: Integriti Tadbir Urus Korporat Pembentangan/Integriti Tadbir...Integriti Tadbir Urus Korporat Seminar peranan dan tanggungjawab Lembaga Pengarah dalam pengurusan badan berkanun di

Kaedah Asas: Adab

Ma‟ana asal dan awal takrif Adab “Adab is recognition and acknowledgement

of the reality that knowledge and being

are ordered hierarchically

according to various grades and degrees of rank

and of one‟s proper place in relation to that reality

and to one‟s physical, intellectual and spiritual

capacities and potentials.”

Profesion ber-Adab: Berpaksi serta bermotifkan agama

justeru kebahagiaan duniawi dan ukhrawi

diri terbabit sekaligus

Tidak bergantung kepada pembuatan imej

atau perhubungan awam

Page 5: Integriti Tadbir Urus Korporat Pembentangan/Integriti Tadbir...Integriti Tadbir Urus Korporat Seminar peranan dan tanggungjawab Lembaga Pengarah dalam pengurusan badan berkanun di

Penonjolan hakiki organisasi dan

keadaan hakiki ahli-ahli organisasi

Seseorang harus menzahirkan

tingkah-laku yang baik supaya batinnya dihiasi oleh setiap tahap Haqiqat.

Malah tingkah-laku zahir

menggambarkan sebahagian yang batin, manakala yang batin pula

memiliki serpihan yang zahir. (Abu Islam Abdullah al-Ansari, m.1089M “Mukhtasar fi adab as-sufiyya)

Page 6: Integriti Tadbir Urus Korporat Pembentangan/Integriti Tadbir...Integriti Tadbir Urus Korporat Seminar peranan dan tanggungjawab Lembaga Pengarah dalam pengurusan badan berkanun di

Organisasi ber-Adab

Page 7: Integriti Tadbir Urus Korporat Pembentangan/Integriti Tadbir...Integriti Tadbir Urus Korporat Seminar peranan dan tanggungjawab Lembaga Pengarah dalam pengurusan badan berkanun di

Integriti

Ciri ke - „ilmuan

Ciri Martabat dan Darjat

Ciri ke „adilan dan kebijaksanaan

Ciri kesetiaan dan pembelaan

Ciri kecemerlangan dan

kesempurnaan

Page 8: Integriti Tadbir Urus Korporat Pembentangan/Integriti Tadbir...Integriti Tadbir Urus Korporat Seminar peranan dan tanggungjawab Lembaga Pengarah dalam pengurusan badan berkanun di

Ke‟ilmuan

Faham dan amal yang betul tentang „ilmu harus ditanam dan disuburkan dengan sungguh dan ikhlas

Dipimpin oleh yang paling ber‟ilmu dikalangan para ahli-nya dan menghayati budaya „ilmu

Sifat tegas, berani, toleransi, „adil dipandu oleh „ilmu yang betul

Bermesyuarat dengan para sahabat tentang hal-ehwal bersama

Page 9: Integriti Tadbir Urus Korporat Pembentangan/Integriti Tadbir...Integriti Tadbir Urus Korporat Seminar peranan dan tanggungjawab Lembaga Pengarah dalam pengurusan badan berkanun di

Martabat dan Darjat

Zahir jelas kedudukan, peranan dan hubungan tiap sesuatu dalam sistem

Dasar wibawa „ilmu, akhlak dan „amal yang menjamin kemuliaan berkekalan

“emas,

walaupun dilontarkan

ke dalam cemar-cemar kotoran busuk

tetap emas

dan debu

walaupun ditiup tinggi ke langit biru

tetap debu” (Abd al-Rahman al-Jami, m. 1291M, Mathnawi)

Page 10: Integriti Tadbir Urus Korporat Pembentangan/Integriti Tadbir...Integriti Tadbir Urus Korporat Seminar peranan dan tanggungjawab Lembaga Pengarah dalam pengurusan badan berkanun di

Ke‟adilan dan kebijaksanaan

„adil : “suasana di mana sesuatu itu diletakkan dan berada ditempatnya yang wajar”

Fahaman berpaksi kepada hubungan antara manusia dengan Penciptanya dan antara manusia dengan dirinya sendiri, (bukan sahaja antara sesama manusia)

Mutu pekerjaan dan cemerlang amalan

Bijaksana mentadbir diri dan organisasi dengan mengetahui bagaimana meng‟amalkan „ilmu apa ditempat dan waktu yang wajar

„adil kepada „alam dan beradab berbudi bahasa

Page 11: Integriti Tadbir Urus Korporat Pembentangan/Integriti Tadbir...Integriti Tadbir Urus Korporat Seminar peranan dan tanggungjawab Lembaga Pengarah dalam pengurusan badan berkanun di

Kesetiaan dan pembelaan

Amanah, pengorbanan dan pembelaan

Setia dan pengorbanan harus dibalas,

walaupun tidak diminta

Adab persahabatan dan setiakawan

Rancangan pembelaan setiap ahli

mengikut keperluan yang sah

Page 12: Integriti Tadbir Urus Korporat Pembentangan/Integriti Tadbir...Integriti Tadbir Urus Korporat Seminar peranan dan tanggungjawab Lembaga Pengarah dalam pengurusan badan berkanun di

Kecemerlangan dan kesempurnaan

Adab organisasi: Cerminan adab diri

rohani ahli yang ber‟ilmu, bijak,

bertanggungjawab, setiap usaha yang

dilakukan dilaksana sebaik mungkin

Dipandu oleh rasa tanggungjawab

keagamaan – aqad: pemeterian

persetujuan

Page 13: Integriti Tadbir Urus Korporat Pembentangan/Integriti Tadbir...Integriti Tadbir Urus Korporat Seminar peranan dan tanggungjawab Lembaga Pengarah dalam pengurusan badan berkanun di

Organisasi Biadap

Page 14: Integriti Tadbir Urus Korporat Pembentangan/Integriti Tadbir...Integriti Tadbir Urus Korporat Seminar peranan dan tanggungjawab Lembaga Pengarah dalam pengurusan badan berkanun di

Aspek negatif – kaedah dwi dimensi

Kumpulan manusia biadap, dikuasai pemimpin biadap, menganggotai badan biadap: bukan badan merdeka tapi hanya himpunan individu yang dikat oleh nilai-nilai yang menguasai tingkah-laku dan kesedaran mereka

Jahil, bebal (anti-‟ilmu), zalim, angkuh

Penafian perkara ke‟ilmuan, akhlak dan keagamaan

Keterbalikan dan kekeliruan keutamaan

Pertimbangan kepada kepentingan peribadi, kelompok dan imej (bukan kepada ukuran „ilmu dan tuntutan mutlak)

Page 15: Integriti Tadbir Urus Korporat Pembentangan/Integriti Tadbir...Integriti Tadbir Urus Korporat Seminar peranan dan tanggungjawab Lembaga Pengarah dalam pengurusan badan berkanun di

Perbincangan kes

Page 16: Integriti Tadbir Urus Korporat Pembentangan/Integriti Tadbir...Integriti Tadbir Urus Korporat Seminar peranan dan tanggungjawab Lembaga Pengarah dalam pengurusan badan berkanun di

Akauntabiliti

Pandangan alam agama

Kejujuran dan kemuliaan diri

Contoh teladan

Imbuhan dan hukuman yang adil

Keilmuan dan keberanian

Tindakan yang telus

Page 17: Integriti Tadbir Urus Korporat Pembentangan/Integriti Tadbir...Integriti Tadbir Urus Korporat Seminar peranan dan tanggungjawab Lembaga Pengarah dalam pengurusan badan berkanun di

Kesimpulan

Page 18: Integriti Tadbir Urus Korporat Pembentangan/Integriti Tadbir...Integriti Tadbir Urus Korporat Seminar peranan dan tanggungjawab Lembaga Pengarah dalam pengurusan badan berkanun di

Masalah utama masyarakat dan pentadbiran moden

Ketiadaan : … timbul kurang rangsangan, hasil kerja kurang memuaskan, mutu khidmat awam tidak baik, jenayah berkolar biru - putih

disiplin rohani

disiplin akli

disiplin profesional

disiplin sosial

Kurang kesetiaan majikan – pekerja

Kurang kepekaan akibat dasar dan amalan organisasi kpd alam & insan

Organisasi dan masyarakat moden

yang sekular

telah hilang adab!

Page 19: Integriti Tadbir Urus Korporat Pembentangan/Integriti Tadbir...Integriti Tadbir Urus Korporat Seminar peranan dan tanggungjawab Lembaga Pengarah dalam pengurusan badan berkanun di

Rumusan sebab-sebab masalah Kita (Prof Syed Muhammad Naquib al-Attas, Risalah untuk Kaum Muslimin, KL:1973, para 53, p.137-138)

(1) Kekeliruan serta kesilapan mengenai faham ilmu Dan keadaan ini membawa akibat:

(2) Keruntuhan adab di kalangan Kaum Muslimin. Keadaan yang timbul dari (1) dan (2) menjelmakan:

(3) Pemimpin yang tiada layak

memikul tanggungjawab pimpinan yang sah,

Dan yang tiada memadai taraf kepimpinan

yang dikehendaki oleh Islam.

Pemimpin yang demikian ini mengekalkan

terjadinya perkara yang dirumuskan

dalam (1) dan (2) di atas,

dan menjamin berlakunya terus

pengeluaran dan penempatan pimpinan sepertinya.

Page 20: Integriti Tadbir Urus Korporat Pembentangan/Integriti Tadbir...Integriti Tadbir Urus Korporat Seminar peranan dan tanggungjawab Lembaga Pengarah dalam pengurusan badan berkanun di

Our present general dilemma (Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam and Secularism, KL:1978 p.106)

(1) Confusion and error in Knowledge,

Creating the condition for:

(2) The loss of adab within the Community.

The condition arising out of (1) and (2) is:

(3) The rise of leaders

who are not qualified for valid leadership

of the Muslim Community,

who do not possess

the high moral, intellectual and spiritual standards

required for Islamic leadership,

who perpetuate the condition in (1) above

and ensure the continued control of the affairs

of the Community by leaders like them who dominate in all fields.