contoh buku log mentor

22
BUKU LOG (MENTOR) PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA

Upload: ng-soo-kee

Post on 26-Nov-2015

1.732 views

Category:

Documents


83 download

DESCRIPTION

log book

TRANSCRIPT

Page 1: Contoh Buku Log Mentor

BUKU LOG (MENTOR)

PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM

AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA

Page 2: Contoh Buku Log Mentor

MAKLUMAT PROGRAM PEMENTORAN

BIODATA MENTOR

1. NAMA PENUH :

2. NO. K/P (BARU) :

3. JAWATAN SEKARANG :

4. NAMA SKIM PERKHIDMATAN :

5. ALAMAT JABATAN :

Telefon (P) :

No. Faks :

E-mel :

Page 3: Contoh Buku Log Mentor

BIODATA MENTI

1. NAMA PENUH :

2. NO. K/P (BARU) :

3. JAWATAN SEKARANG :

4. NAMA SKIM PERKHIDMATAN :

5. ALAMAT JABATAN :

Telefon (P) :

No. Faks :

E-mel :

Page 4: Contoh Buku Log Mentor

PROGRAM PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM (BUKU LOG)

Bil. Pertemuan :- ...................................... Tarikh :- ....................................... Masa Mula :- ........................................ Masa Tamat :- ........................................

Isu/ Perbincangan

Aktiviti

Maklum Balas

Disediakan Oleh : ......................................... ........................................... ( Mentor ) ( Menti )

Page 5: Contoh Buku Log Mentor

PROGRAM PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM (BUKU LOG)

Bil. Pertemuan :- ...................................... Tarikh :- ....................................... Masa Mula :- ........................................ Masa Tamat :- ........................................

Isu/ Perbincangan

Aktiviti

Maklum Balas

Disediakan Oleh : ......................................... ........................................... ( Mentor ) ( Menti )

Page 6: Contoh Buku Log Mentor

PROGRAM PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM (BUKU LOG)

Bil. Pertemuan :- ...................................... Tarikh :- ....................................... Masa Mula :- ........................................ Masa Tamat :- ........................................

Isu/ Perbincangan

Aktiviti

Maklum Balas

Disediakan Oleh : ......................................... ........................................... ( Mentor ) ( Menti )

Page 7: Contoh Buku Log Mentor

PROGRAM PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM (BUKU LOG)

Bil. Pertemuan :- ...................................... Tarikh :- ....................................... Masa Mula :- ........................................ Masa Tamat :- ........................................

Isu/ Perbincangan

Aktiviti

Maklum Balas

Disediakan Oleh : ......................................... ........................................... ( Mentor ) ( Menti )

Page 8: Contoh Buku Log Mentor

PROGRAM PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM (BUKU LOG)

Bil. Pertemuan :- ...................................... Tarikh :- ....................................... Masa Mula :- ........................................ Masa Tamat :- ........................................

Isu/ Perbincangan

Aktiviti

Maklum Balas

Disediakan Oleh : ......................................... ........................................... ( Mentor ) ( Menti )

Page 9: Contoh Buku Log Mentor

PROGRAM PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM (BUKU LOG)

Bil. Pertemuan :- ...................................... Tarikh :- ....................................... Masa Mula :- ........................................ Masa Tamat :- ........................................

Isu/ Perbincangan

Aktiviti

Maklum Balas

Disediakan Oleh : ......................................... ........................................... ( Mentor ) ( Menti )

Page 10: Contoh Buku Log Mentor

PROGRAM PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM (BUKU LOG)

Bil. Pertemuan :- ...................................... Tarikh :- ....................................... Masa Mula :- ........................................ Masa Tamat :- ........................................

Isu/ Perbincangan

Aktiviti

Maklum Balas

Disediakan Oleh : ......................................... ........................................... ( Mentor ) ( Menti )

Page 11: Contoh Buku Log Mentor

PROGRAM PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM (BUKU LOG)

Bil. Pertemuan :- ...................................... Tarikh :- ....................................... Masa Mula :- ........................................ Masa Tamat :- ........................................

Isu/ Perbincangan

Aktiviti

Maklum Balas

Disediakan Oleh : ......................................... ........................................... ( Mentor ) ( Menti )

Page 12: Contoh Buku Log Mentor

PROGRAM PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM (BUKU LOG)

Bil. Pertemuan :- ...................................... Tarikh :- ....................................... Masa Mula :- ........................................ Masa Tamat :- ........................................

Isu/ Perbincangan

Aktiviti

Maklum Balas

Disediakan Oleh : ......................................... ........................................... ( Mentor ) ( Menti )

Page 13: Contoh Buku Log Mentor

PROGRAM PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM (BUKU LOG)

Bil. Pertemuan :- ...................................... Tarikh :- ....................................... Masa Mula :- ........................................ Masa Tamat :- ........................................

Isu/ Perbincangan

Aktiviti

Maklum Balas

Disediakan Oleh : ......................................... ........................................... ( Mentor ) ( Menti )

Page 14: Contoh Buku Log Mentor

PROGRAM PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM (BUKU LOG)

Bil. Pertemuan :- ...................................... Tarikh :- ....................................... Masa Mula :- ........................................ Masa Tamat :- ........................................

Isu/ Perbincangan

Aktiviti

Maklum Balas

Disediakan Oleh : ......................................... ........................................... ( Mentor ) ( Menti )

Page 15: Contoh Buku Log Mentor

PROGRAM PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM (BUKU LOG)

Bil. Pertemuan :- ...................................... Tarikh :- ....................................... Masa Mula :- ........................................ Masa Tamat :- ........................................

Isu/ Perbincangan

Aktiviti

Maklum Balas

Disediakan Oleh : ......................................... ........................................... ( Mentor ) ( Menti )

Page 16: Contoh Buku Log Mentor

PROGRAM PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM (BUKU LOG)

Bil. Pertemuan :- ...................................... Tarikh :- ....................................... Masa Mula :- ........................................ Masa Tamat :- ........................................

Isu/ Perbincangan

Aktiviti

Maklum Balas

Disediakan Oleh : ......................................... ........................................... ( Mentor ) ( Menti )

Page 17: Contoh Buku Log Mentor

PROGRAM PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM (BUKU LOG)

Bil. Pertemuan :- ...................................... Tarikh :- ....................................... Masa Mula :- ........................................ Masa Tamat :- ........................................

Isu/ Perbincangan

Aktiviti

Maklum Balas

Disediakan Oleh : ......................................... ........................................... ( Mentor ) ( Menti )

Page 18: Contoh Buku Log Mentor

PROGRAM PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM (BUKU LOG)

Bil. Pertemuan :- ...................................... Tarikh :- ....................................... Masa Mula :- ........................................ Masa Tamat :- ........................................

Isu/ Perbincangan

Aktiviti

Maklum Balas

Disediakan Oleh : ......................................... ........................................... ( Mentor ) ( Menti )

Page 19: Contoh Buku Log Mentor

PROGRAM PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM (BUKU LOG)

Bil. Pertemuan :- ...................................... Tarikh :- ....................................... Masa Mula :- ........................................ Masa Tamat :- ........................................

Isu/ Perbincangan

Aktiviti

Maklum Balas

Disediakan Oleh : ......................................... ........................................... ( Mentor ) ( Menti )

Page 20: Contoh Buku Log Mentor

PROGRAM PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM (BUKU LOG)

Bil. Pertemuan :- ...................................... Tarikh :- ....................................... Masa Mula :- ........................................ Masa Tamat :- ........................................

Isu/ Perbincangan

Aktiviti

Maklum Balas

Disediakan Oleh : ......................................... ........................................... ( Mentor ) ( Menti )

Page 21: Contoh Buku Log Mentor

PROGRAM PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM (BUKU LOG)

Bil. Pertemuan :- ...................................... Tarikh :- ....................................... Masa Mula :- ........................................ Masa Tamat :- ........................................

Isu/ Perbincangan

Aktiviti

Maklum Balas

Disediakan Oleh : ......................................... ........................................... ( Mentor ) ( Menti )

Page 22: Contoh Buku Log Mentor

PROGRAM PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM (BUKU LOG)

Bil. Pertemuan :- ...................................... Tarikh :- ....................................... Masa Mula :- ........................................ Masa Tamat :- ........................................

Isu/ Perbincangan

Aktiviti

Maklum Balas

Disediakan Oleh : ......................................... ........................................... ( Mentor ) ( Menti )