syarat-syarat urusan pemangkuanppps

Download Syarat-Syarat Urusan Pemangkuanppps

Post on 09-Dec-2015

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

govt

TRANSCRIPT

 • TAKLIMAT URUSAN PEMANGKUAN LALUAN

  HAKIKI PEGAWAI PERKHIDMATAN

  PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS)

  BAGI JAWATAN-JAWATAN GRED DG48, DG52

  DAN DG54 DI INSTITUT-INSTITUT

  PENDIDIKAN GURU

  DI BAWAH ABM (PERJAWATAN)

  TAHUN 2011 KEMENTERIAN

  PELAJARAN MALAYSIA

 • 1. Disahkan dalam Perkhidmatan;

  2. Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan

  3. Bebas daripada tindakan tatatertib

  4. Bebas daripada disenaraikan sebagai

  Peminjam Tegar Institusi Pendidikan

  5. Lulus tapisan keutuhan Suruhanjaya

  Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

  6. Telah mengisytiharkan harta

  7. Diperakukan oleh Ketua Jabatan

 • Jawatan Gred Syarat Tambahan SyaratPensyarah (Jurulatih

  Kokurikulum)

  Pensyarah

  (Akademik)/

  Pensyarah

  (Jurulatih

  Kokurikulum)

  DG48 1. Telah disahkan Ke Gred

  DG44

  2. Pengalaman mengajar

  atau berkhidmat sebagai

  PPPS Gred DG 44 di IPGM

  Induk atau IPG Kampus

  1. Mempunyai kelayakan dan

  pengalaman dalam bidang

  kokurikulum

  2. Mempunyai pengetahuan

  dan kepakaran dalam

  bidang kokurikulum

  3. Aktif dan banyak memberi

  sumbangan dalam bidang

  kokurikulum

  Syarat-Syarat Khusus Pemangkuan Gred DG48

 • Jawatan Gred Syarat Tambahan Syarat

  Pensyarah (Jurulatih

  Kokurikulum)

  Pensyarah

  (Akademik)/

  Pensyarah

  (Jurulatih

  Kokurikulum)

  DG52 1. Telah disahkan Ke Gred

  DG48

  2. Pengalaman mengajar

  atau berkhidmat sebagai

  PPPS Gred DG 48 di IPGM

  Induk atau IPG Kampus

  1. Mempunyai kelayakan dan

  pengalaman dalam bidang

  kokurikulum

  2. Mempunyai pengetahuan

  dan kepakaran dalam

  bidang kokurikulum

  3. Aktif dan banyak memberi

  sumbangan dalam bidang

  kokurikulum

  Syarat-Syarat Khusus Pemangkuan Gred DG52

 • Jawatan Gred Syarat

  Pensyarah

  (Akademik)

  54 1. Telah disahkan Ke Gred DG52

  2. Pengalaman mengajar atau berkhidmat

  sebagai PPPS Gred DG 52 di IPGM

  Induk atau IPG Kampus

  Syarat-Syarat Khusus Pemangkuan Gred DG54

 • CARA-CARA PERMOHONAN

  URUSAN PEMANGKUAN

  PPPS yang ingin dipertimbangkan dalam urusanpemangkuan hendaklah memohon dengan mengisiBorang IPG- Sila rujuk dan muat turun di dalam intranet.

  Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dikemukakanmelalui Ketua Jabatan (Pengarah) berserta dokumen-dokumen yang diperlukan

 • DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

  UNTUK URUSAN PEMANGKUAN

  Salinan Kad Pengenalan

  Salinan Ijazah Sarjana Muda,sarjana Dan

  Kedoktoran (Jika ada)

  Surat Kelulusan Perisytiharan Harta

  Slip PTK Bagi Gred Hakiki Sekarang (Jika ada)

  Surat Akuan Pinjaman Pendidikan

  Borang Tapisan Keutuhan SPRM (Lampiran T1)

  Kenyataan Ketua Jabatan

 • Kecekapan dan prestasi kerja pegawai

  Kelayakan, pengetahuan, kemahiran dan pengalaman pegawai

  Sifat-sifat peribadi termasuk kesesuaiannya dengan jawatan

  kenaikan pangkat, keutuhan dan kepimpinan pegawai

  Kegiatan luar dan sumbangan pegawai kepada masyarakat dan

  negara

  Kriteria penilaian khas berkaitan dengan bidang kerja seperti

  kriteria kecemerlangan atau penyelidikan

  Kesesuaian dan penerimaan Ketua Jabatan

  Personaliti dan tingkah laku yang baik serta kebolehan

  mewujudkan perhubungan harmoni

  Bagi memperakukan pegawai ke Gred DG52 dan Gred54, Ketua

  Jabatan perlu mengambil kira kriteria-kriteria berikut:

 • Melibatkan Pertukaran Calon-calon yang berjaya

  Tertakluk kepada kekosongan jawatan dan opsyen

  yang ada

  Urusan pemangkuan tertakluk kepada kesanggupan

  pemohon untuk bertukar jika diarahkan

  Kementerian tidak akan melayan sebarang rayuan

  pegawai yang enggan bertukar

 • Fahami Syarat-

  Syarat

  Muat turun

  borang

  Sertakan

  dokumen yang

  diperlukan

  Melengkapisikan

  Borang

  Serahkan borang

  dan dokumen

  kepada PT

  Perjawatan

  Perakuan oleh

  Ketua Jabatan

  Tarikh Tutup

  30 Mac 2012

  (IPGM)

  Tarikh Tutup

  27 Mac 2012

  (IPGK Batu Lintang)

  PROSES KERJA URUSAN PEMANGKUAN

 • Pensyarah (Akademik) PPPS Gred DG44 / Pensyarah (Jurulatih Ko-

  Kurikulum) PPPS Gred DG44

  Pengalaman mengajar sebagai guru PPPS Gred DG41 sekurang-

  kurangnya 5 tahun atau pengalaman berkhidmat sebagai PPPS

  DG41 sekurang-kurangnya dua tahun di IPG; dan

  Mempunyai sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana dalam bidang

  berkaitan.

  Kelayakan tambahan bagi jawatan Pensyarah (Jurulatih Ko-

  Kurikulum)

  Mempunyai kelayakan dan pengalaman dalam bidang Ko-

  Kurikulum;

  Mempunyai pengetahuan dan kepakaran dalam bidang ko-

  kurikulum;

  Aktif dan banyak memberi sumbangan dalam bidang ko-

  kurikulum.

Recommended

View more >