slaid tanaman hiasan t1

Click here to load reader

Post on 19-Jun-2015

1.036 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADUTanamanHiasanend

2. Pembiakan secara Keratan Penanaman Penjagaan Anak Pokokend 3. end 4. Berupaya tumbuh dengan baik dan memuaskan dalampelbagai media asalkan media tersebut mempunyai sistemsaliran dan pengudaraan yang baik.Penggunaan tanah biasanya dicampur dengan bahan organiklain untuk mendapat pengudaraan yang baik:- gambut, habuk kelapa atau sekam padi- Tanah sekitar 30-50%-Media daripada 100% bahan bukan tanah juga bolehdisediakan seperti habuk kelapa, gambut, pasir dan sekam padi(70- 80%). Ianya lebih ringan dan memudahkan untuk diangkutdan dikendalikan. end 5. end 6. Menyedian dan menyemai keratan batangKeratan diambil Daun di pangkalKeratan ditanamsepanjang dibuang dandi10-15 cmpangkal dicelup ke dalam mediumdalam hormon pengakaranpengakaran sedalam 2-3 cm end 7. Pengeluaran secara plugend 8. Sistem plugend 9. Bunga hati berdarahend 10. end 11. Gunakan medium yang sesuai seperti 3:2:1. Campur dengan sedikit baja organan, baja dan kapur Anak benih di tanam dalam bekas sepertipolibeg Sebelum anak benih dicabut, siramterlebih dahulu supaya kerosakan padaakar dapat dikurangkan. Masa pemindahan yang sesuai ialah awalpagi atau lewat petang. end 12. Media yang mempunyai saliran yang baik, seragam dan Media yang mempunyai saliran yang baik, seragam danringan digunakan ringan digunakanIanya mestilah bebas dari masalah rumpai, serangga dan Ianya mestilah bebas dari masalah rumpai, serangga danpenyakit. Mempuyai nilai pH 5.5 dan 6.5 penyakit. Mempuyai nilai pH 5.5 dan 6.5Campuran media yang kerap digunakan adalah berasaskan Campuran media yang kerap digunakan adalah berasaskangambut yang dicampur dengan lain-lain komponen media gambut yang dicampur dengan lain-lain komponen mediaseperti pasir dan habuk kelapa (cocopeat) seperti pasir dan habuk kelapa (cocopeat)Bagi mengalakkan pertumbuhan anak benih 2 kg GML Bagi mengalakkan pertumbuhan anak benih 2 kg GML(ground magnesium limestone), 1 kg TSP (triple (ground magnesium limestone), 1 kg TSP (triplesuperphosphate) dan 1 kg baja NPK 15:15:15 hendaklah superphosphate) dan 1 kg baja NPK 15:15:15 hendaklahdicampurkan pada setiap meterpadu media. dicampurkan pada setiap meterpadu media.end 13. Anak benih di dalam bakul semaianend 14. Anakbenih boleh dipindahkan ke dalampolibeg atau pasu setelah pokok tersebutmempunyai 2 helai daun sebenar.Penggunaan media semaian yang ringanmenyenangkan proses pengalihan anakbenih dan meminimumkan kerosakan akarSemasa pemindahan dibuat pastikanpersentuhan antara akar dan mediumpenanaman diperolehi dengan menekanmedia disekeliling pangkal.end 15. Anak pokok yang telah dipindahkan ke dalam poligbegend 16. Dalam dulang semaianDalam pasu `plug trayend 17. Penanaman end 18. MerumputMenggembur tanah Membaja Menyiramend 19. Merumput ialah membuang rumpai yang tumbuh di selilingtumbuhan Fungsi merumput adalah untuk a) Mengelakkan rumpai daripada bersaing untuk mendapatkanair,nutrien,cahaya dan ruang b) Membinasakan tempat pembiakan perosak atau agen penyakit Kerja merumput boleh dilakukan dengan mencabut denganmenggunakan tangan atau menggunakan serampangtangan. Jika tumbuhan ditanam diatas tanah, tajak atau cangkulboleh digunakan.end 20. Rumpai yang selalu tumbuh di kawasan landskapialah; semilu (Mimosa pudica), lalang (Imperatacylindrica) & jejentik (Asystasia coromandeliona) Merumpai secara manual / kimia end 21. Cahaya matahariRajah: Pemangkasan pokok renek dalam bentuk bulat Merosakkan akar dan air bertakung Rajah: Merumput terlalu dalamend 22. Membekalkan bahan nutrien ke dalam tanah Jenis baja: Baja butir (baja lengkap) Baja cecair (disembur pada daun) Baja hablur (dilarutkan ke dalam tanah) Baja debu (digaul dengan tanah/tabur terus) Slow release fertilizerend 23. Baja jenis organik (tahi ayam, kelawar dan bahan kompos)digunakan sebagai baja asas yang dicampurkan dalammedium semasa menanam. Baja tunggal (TSP,DSP) bolehjuga dicampur. Baja NPK 15:15:15 dibubuh 2 minggu selepas menanamend 24. Pembajaan pokok utamaSaiz pokokBaja NPKPusingan(15:15:15)PembajaanSederhana 1-2 kg setiap 2 bulan sekalibesar kali(< 8m tinggi)Besar (> 8m 2-4 kg setiap 2 bulan sekalitinggi) kali end 25. Pembajaan pokok renekKadar baja ialah 10-30 g/pokok setiap 2 bulan sekali (NPK 15:15:15)Elakkan butiran baja daripada terkena bahagian pokok yang boleh melecurkan bahagian tanamanend 26. Fungsi utama penyiraman ialah untuk memastikanterdapatnya jumlah air yang mencukupi untuk diserap kedalam tisu tumbuhan (menggantikan air melaui prosesevapotranspirasi)end 27. Penyiramantanaman hiasan secara am Penyiraman perlu dibuatsebaik saja pokok ditanam Air penyiraman hendaklahmencukupi (masuk 15 cm kedalam tanah) Siram 2 kali sehari(pagi/petang) end 28. Umumnya pokok disiram 2 kali sehari dalam tempoh 6bulan pertama Dalam tempoh 3 bulan sekali, pokok perlu disiramkeseluruhannya (membuang debu-debu pada dauntanaman)end