persatuan negara negara asia tenggara (asean)

19
PERSATUAN NEGARA- NEGARA ASIA TENGGARA (ASEAN) MURYULIANA SHARIFAH FATIMAH AZZAHRAH NUR HIDAYAH

Upload: nasywah79

Post on 14-Jun-2015

982 views

Category:

Self Improvement


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: Persatuan negara negara asia tenggara (ASEAN)

PERSATUAN NEGARA-NEGARA ASIA

TENGGARA (ASEAN)MURYULIANA

SHARIFAH FATIMAH AZZAHRAHNUR HIDAYAH

Page 2: Persatuan negara negara asia tenggara (ASEAN)

Sejarah Penubuhan ASEAN

ASEAN ialah Association of South – East Asia Nation. Pada 8 ogos 1967, ASEAN telah menjadi satu kenyataan apabila 5 orang menteri menandatangani Deklarasi Bangkok.

5 nama menteri yang menandatangani Deklarasi Bangkok:

Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Rajaratman (Singapura), Thanat Khoman (Thailand), Narsisco Ramos (Filipina).

Brunei Darussalam menyertai ASEAN selepas 13 tahun ASEAN ditubuhkan pada tahun 1984 dan diikuti dengan negara negara asia tenggara yang lain.

Page 3: Persatuan negara negara asia tenggara (ASEAN)

• Ditubuhkan pada 31 julai 1961 dan dianggotai oleh Filipina dan Malaysia. ASA gagal kerana tuntutan Filipina ke atas Sabah

Pertubuhan Asia Tenggara (ASA)

• Ditubuhkan pada bulan ogos tahun 1963

• Dianggotai oleh Malaysia,Filipina dan Indonesia. Pertubuhan ini gagal kerana konfrantasi Indonesia terhadap malaysia

MAPHILINDO

Sebelum wujudnya ASEAN terdapat pertubuhan lain seperti:

Page 4: Persatuan negara negara asia tenggara (ASEAN)

Tujuan Penubuhan ASEAN

• Mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, kemajuan sosial, dan

pembangunan serta kebudayaan serantau.

• Mengekal keamanan dan kestabilan kawasan serantau

• Memupuk kerjasama yang aktif dan mengembangkan kepentingan bersama dalam

ekonomi, sosial, kebudayaan, teknikal, saintifik, dan pentadbiran.

• Membekal bantuan dan latihan, penyelidikan dan pembangunan dalam kalangan

negara anggota.

• Mewujudkam kerjasama lebih berkesan dalam penggunaan sumber dalam industri

pertanian.

Page 5: Persatuan negara negara asia tenggara (ASEAN)

• Meningkat kemajuan bidang pengangkutan dan perhubungan.

• Meningkatkan bidang pengajian dan pendidikan yang lebih maju di Asia

Tenggara.

• Mengekal kerjasama erat yang berfaedah menerusi pertubuhan serantau dan

antarabangsa.

• ASEAN bukan pakatan tentera.

Page 6: Persatuan negara negara asia tenggara (ASEAN)

• Meningkat kemajuan bidang pengangkutan dan perhubungan.

• Meningkatkan bidang pengajian dan pendidikan yang lebih maju di Asia

Tenggara.

• Mengekal kerjasama erat yang berfaedah menerusi pertubuhan serantau dan

antarabangsa.

• ASEAN bukan pakatan tentera.

Page 7: Persatuan negara negara asia tenggara (ASEAN)

c) Kerjasama ASEAN

Page 8: Persatuan negara negara asia tenggara (ASEAN)

1) Kerjasama Dalam Bidang Politik dan Keselamatan

Ia menjadi agenda utama ASEAN pada peringkat awal penubuhannya.

Antara agenda penting ASEAN yang melibatkan isu-isu politik dan keselamatan ialah:-• ZOPFAN (Kawasan Aman Bebas dan Berkecuali), Perishtiharan Kuala

Lumpur 1971.• Menjamin keselamatan serantau melalui dasar perkecuali serantau.• Wujudnya SEANFWZ ( Zon Bebas Senjata Nuklear)• Forum Serantau ASEAN (ARF)- bertujuan sebagai penyelesaian apabila

berlaku konflik antara negara disebabkan perbezaan politik persempadanan dan pembangunan ekonomi.

Page 9: Persatuan negara negara asia tenggara (ASEAN)

2) Ekonomi.

• Projek baja urea- Malaysia dan Indonesia.• Projek Garam batu soda- Thailand• Projek Vaksin Hipatitis B –Singapura• Projek fabrikasi Tembaga- Filipina.

Projek Perindustrian

ASEAN.

• Dicadangkan oleh Malaysia di Singapura pada 1992• Memperjuangkan sistem perdagangan dunia yang

bebas dan terbuka• Menggalakkan perdagangan negara anggota.• Walaupun usaha ini gagal,satu bentuk kerjasama

telah diadakan iaitu ASEAN+3 ( Korea,China dan Jepun).

EAEC (Perundingan Ekonomi Asia

Timur)

Page 10: Persatuan negara negara asia tenggara (ASEAN)

3 Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)

Penubuhannya dapat direalisasikan melalui Perjanjian Skim Tarif

Keutamaan Sama Rata (CEPT) pada tahun 1992.

Bertujuan untuk meningkatkan daya saingan ASEAN sebagai pusat

perkilangan untuk pasaran dunia.

Untuk menghapuskan sekatan perdagangan dua hala.

Meluaskan dan meningkatkan pasaran Negara Serantau.

4 Skim Tarif Keistimewaan Sama Rata ( CEPT).

Pada tahun 1992 – memeterai perjanjian Skim Tarif Keutamaan Sama Rata

(CEPT)

Menurut perjanjian ini, negara anggota akan mengurangkan tarif antara

wilayah terhadap semua barang kilang, barangan modal dan produk

pertanian.

Page 11: Persatuan negara negara asia tenggara (ASEAN)

5

Peraturan

Perdaganga

n Istime

wa (PTA).

• Telah ditandatangani pada 24 februari 1977- untuk menggalakkan perdagangan intra-ASEAN.

• Merangkumi kontrak kuantiti jangka panjang, peroleh istimewa oleh entiti kerajaan,pelonggaran langkah-langkah bukan tarif dan perluasan tarif istimewa.

6

Konsep Segi Tiga Pertumbuh

an

• merujuk kepada kerjasama ekonomi pada kawasan yang lebih kecil didalam wilayah ASEAN melibatkan 3 /4 buah negara berjiran .

• Kawasan Segi Tiga Pertumbuhan:-• IMS-GT- Indonesia Malaysia Singapura- Growth Triangle (Selatan)• IMT-GT- Indonesia Malaysia Thailand- Growth Triangle (Utara)• EAGA-BIMP- East Asia Growth Area- Brunei Indonesia Malaysia Filipina.

Page 12: Persatuan negara negara asia tenggara (ASEAN)

Rancangan pembangunan ekonomi Segi Tiga

Pertumbuhan meliputi

• Sektor perlancongan• Sektor pengangkutan

pembangunan sektor telekomunikasi

• Sektor pertanian dan perikanan

• Sektor perindustrian• Kerjasama sektor

perhutanan• Kerjasama insfrastruktur

fizikal

Tujuan Kerjasam Segi Tiga Pertumbuhan ASEAN

• Mempercepatkan penggunaan sumber alam di kawasan terbabit

• Perluasan pasaran dan perdagangan

• Perkongsian pelaburan modal

• Perkongsian teknologi, R&D dan inovasi baru

• Pengaliran buruh dan tenaga pakar.

Page 13: Persatuan negara negara asia tenggara (ASEAN)

Masalah-masalah dalam kerjasama Segi Tiga Pertumbuhan Asean

Kegawatan ekonomi serantau-menjejaskan perlaksanaan projek yang dirancang

Masalah fizikal- bentuk muka bumi- bergunung-ganang ,berpulau (sukar dimajukan)

Masalah teknologi dan kepakaran rendah Masalah politik- tuntutan bertindih, ancaman lanun Masalah pasaran terhad- jumlah penduduk, kemiskinan menyebabkan kuasa

beli rendah.

7 Kerjasama dalam Sektor Kewangan

Majlis Perbankan ASEAN ( ASEAN Banking Council) ditubuhkan untuk menyelaraskan kegiatan bank-bank perdangagan di rantau ASEAN.

Syarikat Kewangan ASEAN ditubuhkan untuk memberi kemudahan kewangan kepada projek-projek usaha sama ASEAN.

Page 14: Persatuan negara negara asia tenggara (ASEAN)

3) Sosial

MBBIM (Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malysia)

Meningkatkan mutu penggunaan bahasa melayu sebagai ligua francaSEAMEO(Petubuhan Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara)

• Ditubuhkan di Bangkok pada 1965• Menggalakkan kerjasama dalam bidang pendidikan budaya dan sains

Projek yang telah dilaksanakan:• RELC (Pusat Kaian Bahasa Inggeris) Singapura.• INNOTECH (inovasi dan teknologi)• RECSAM( Pusat Pendidikan Rantau bagi Sains dan Matematik)-Malaysia

Page 15: Persatuan negara negara asia tenggara (ASEAN)

i. ASEAN + 3 merupakan satu pakatan kerjasama antara negara-negara

anggota ASEAN dan tiga negara di Asia Timur Laut atas cadangan bekas PM Malaysia, Tun Dr. Mahathir.

ASEAN + 3 dibentuk pada Disember 1997 di Malaysia.Pakatan ini dibentuk untuk meningkatkan kerjasama antara negara

Asia Timur dalam

a)Ekonomi (termasuk pembentukan kawasan pembangunan ekonomi Asia Timur)

b)Kewangan(memerhati aliran modal kawasan )

c)Pembangunan sosial dan sumber manusia

d)Pembangunan saintifik dan teknikal, budaya, dan informasi

e)Pembangunan infrastruktur

* Isu-isu Terkini ASEAN

Page 16: Persatuan negara negara asia tenggara (ASEAN)

* ii. Piagam ASEAN

Dengan adanya Piagam ini, ASEAN akan mengalami perubahan untuk menjadi pertubuhan yang berasaskan undang-undang.

Piagam ini menekankan prinsip seperti:

* kedaulatan undang-undang

* pentadbiran yang baik

* prinsip demokrasi dan kerajaan berperlembagaan

* perkongsian komitmen dan tanggungjawab dlm mempertingkat keamanan, dan keselamatan serantau

* mempertingkat rundingan bersama ASEAN

Page 17: Persatuan negara negara asia tenggara (ASEAN)

Negara anggota ASEAN telah merumuskan Piagam ASEAN yang akhirnya ditandatangani dalam Sidang Kemuncak ASEAN ke-13 di Singapura.

Piagam ini berkuatkuasa pada 15 Disember 2008.Matlamat piagam ini: Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara-negara anggota. Penyelesaian pertikaian secara aman. Tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara anggota. Hak anggota untuk hidup tanpa gangguan luar.

Page 18: Persatuan negara negara asia tenggara (ASEAN)

Pada tahun 2007,Ketua-ketua Negara ASEAN telah melancarkan dan menandatangani Pelan Tindakan Komuniti Ekonomi ASEAN supaya dapat merealisasikan AEC menjelang tahun 2015.

Pelan Tindakan AEC- mengenal pasti ciri-ciri AEC dengan matlamat dan garis waktu pelaksanaan yang jelas.

Tujuan AEC:

mewujudkan pasaran tunggal negara anggota.

menarik minat pelabur luar ASEAN.

mengurangkan kemiskinan dan merapatkan jurang kemiskinan.

meningkatkan taraf hidup negara serantau.

bersatu menghadapi cabaran ekonomi antarabangsa.

*iii. Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC) / Pasaran Tunggal ASEAN

Page 19: Persatuan negara negara asia tenggara (ASEAN)

* Halangan dalam Kerjasama ASEAN

Persaingan

sesama pengelua

r.

Kejatuhan nilai mata wang.

Kuasa beli

pasaran tidak sama.

Fahaman politik yang

berbeza.