pengenalan takwim

1
SEKOLAH KEBANGSAAN PENAJIS TAKWIM PERSEKOLAHAN 2014 Takwim ini telah dirancang berdasarkan keperluan semasa Sesi Persekolahan 2014 di SK Penajis. Takwim ini adalah sebagai panduan kepada semua guru dalam melaksanakan semua program yang telah dirancang. Jika terdapat sebarang penambahan program atau aktivtiti, guru boleh memaklumkannya kepada pihak pentadbir dan perlu dicatatkan pada ruangan catatan takwin sebagai rujukan. Semua program yang telah dirancang perlulah dilakukan mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Jika berlaku sebarang kekangan dimana program itu terpaksa dibatalkan atau ditunda, perubahan tersebut juga perlu dimaklumkan kepada pentadbir dan personel terlibat dan dicatatkan juga di dalam ruangan catatan takwin. Semua program dan aktiviti yang dirancang telah diperbincangkan diperingkat pengurusan yang terlibat dan telah dipersetujui demi kepentingan murid-murid dan warga sekolah. Namun sekiranya terdapat sebarang maklumbalas penambahbaikkan, perlulah dimaklumkan kepada Guru Besar, Guru Penolong Kanan atau Penyelaras Program tersebut. Kerjasama dan komitmen semua guru dan kakitangan adalah amat penting dalam menjayakan semua program yang telah dirancang. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua guru dan kakitangan SK Penajis yang telah bekerjasama menjayakan semua program pada Tahun 2013 dengan jayanya.

Upload: rosnita-wahab

Post on 19-Jul-2015

33 views

Category:

Education


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pengenalan takwim

SEKOLAH KEBANGSAAN PENAJIS

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2014

Takwim ini telah dirancang berdasarkan keperluan semasa Sesi Persekolahan 2014 di SK Penajis. Takwim ini

adalah sebagai panduan kepada semua guru dalam melaksanakan semua program yang telah dirancang. Jika

terdapat sebarang penambahan program atau aktivtiti, guru boleh memaklumkannya kepada pihak pentadbir dan

perlu dicatatkan pada ruangan catatan takwin sebagai rujukan.

Semua program yang telah dirancang perlulah dilakukan mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Jika berlaku

sebarang kekangan dimana program itu terpaksa dibatalkan atau ditunda, perubahan tersebut juga perlu

dimaklumkan kepada pentadbir dan personel terlibat dan dicatatkan juga di dalam ruangan catatan takwin.

Semua program dan aktiviti yang dirancang telah diperbincangkan diperingkat pengurusan yang terlibat dan

telah dipersetujui demi kepentingan murid-murid dan warga sekolah. Namun sekiranya terdapat sebarang

maklumbalas penambahbaikkan, perlulah dimaklumkan kepada Guru Besar, Guru Penolong Kanan atau Penyelaras

Program tersebut.

Kerjasama dan komitmen semua guru dan kakitangan adalah amat penting dalam menjayakan semua program

yang telah dirancang. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua guru dan kakitangan SK Penajis yang

telah bekerjasama menjayakan semua program pada Tahun 2013 dengan jayanya.