panduan pengguna sistem e-medik risda s(ijiaey55owpbs22le1l3tr55...pdf filepanduan pengguna sistem...

Click here to load reader

Post on 06-Jul-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Panduan Pengguna

  Sistem e-Medik RISDA

  Versi 2.0

  Dikemaskini oleh

  NITSB

  4hb Mei 2011

 • Panduan Pengguna

  i

  Isi Kandungan

  Isi Kandungan .............................................................................................................................................. i

  BAB A -PENGENALAN.................................................................................................................................... 1

  1.0 APA ITU eMedik .................................................................................................................. 1

  2.0 KETERANGAN MENU DALAM eMedik .................................................................................. 1

  3.0 FUNGSI BUTANG UTAMA..................................................................................................... 2

  4.0 KUMPULAN PENGGUNA ...................................................................................................... 2

  5.0 ALIRAN TUGAS eMedik ........................................................................................................ 3

  BAB B PENGGUNAAN e-MEDIK .................................................................................................................. 4

  1.0 Skrin Login ........................................................................................................................... 4

  2.0 Menu Utama ....................................................................................................................... 6

  3.0 Utiliti ................................................................................................................................... 7

  3.1 Maklumat Klinik ...................................................................................................... 7

  3.2 Kategori Klinik ....................................................................................................... 10

  3.3 Jenis Rawatan ....................................................................................................... 11

  3.4 Pusat TanggungJawab ............................................................................................ 12

  3.5 Pengguna .............................................................................................................. 13

  3.6 Kumpulan Pengguna .............................................................................................. 15

  4.0 STAF .................................................................................................................................. 16

  4.1 Maklumat Staf ...................................................................................................... 16

  4.2 Maklumat Keluarga ............................................................................................... 18

  5.0 Peruntukan ....................................................................................................................... 20

  5.1 Peruntukan / PT .................................................................................................... 20

  5.2 Peruntukan / Staf .................................................................................................. 22

  6.0 TUNTUTAN ........................................................................................................................ 23

  6.1 Tuntutan Staf ........................................................................................................ 23

  6.2 Tuntutan Klinik...................................................................................................... 26

 • Panduan Pengguna

  ii

  7.0 Semak Tuntutan Staf ......................................................................................................... 28

  8.0 Semak Tuntutan Klinik ....................................................................................................... 30

  9.0 Jana Surat .......................................................................................................................... 32

  10.0 Lulus Tuntutan .................................................................................................................. 34

  11.0 Surat Kewangan ................................................................................................................ 36

  12.0 Laman Utama .................................................................................................................... 37

  12.1 Tukar Kata Laluan ................................................................................................. 38

  13.0 Laporan ............................................................................................................................. 39

  13.1 Penyata Individu ................................................................................................... 39

  13.2 Surat Peringatan ................................................................................................... 40

  13.3 Laporan Mengikut Kategori Klinik ......................................................................... 41

  13.4 Laporan Mengikut Rawatan .................................................................................. 42

  13.5 Laporan Mengikut Rawatan (Details) .................................................................... 43

  13.6 Laporan Am Tuntutan. .......................................................................................... 44

  14.0 Penutup ............................................................................................................................. 45

 • Panduan Pengguna

  1

  BAB A -PENGENALAN

  1.0 APA ITU eMedik

  eMedik ialah Sistem Perubatan RISDA.

  Sistem eMedik akan mengemaskini bil tuntutan perubatan kakitangan RISDA secara atas talian dan

  berpusat. Ini bermakna, kakitangan dan pengguna boleh mengemaskini data dari mana-mana pusat

  tanggungjawab termasuk ibupejabat secara multiuser.

  2.0 KETERANGAN MENU DALAM eMedik

  Laman Utama

  Menu ini akan memaparkan tuntutan-tuntutan yang perlu diambil tindakan segera. Ia juga

  memberi kemudahan untuk menukar katalaluan bagi penguna system.

  Menu Tuntutan

  Menu tuntutan adalah satu modul yang menyimpan dan mengemaskini maklumat bil perubatan

  staf , menmproses dan mengeluarkan surat arahan bayaran.

  Menu Peruntukan

  Menu peruntukan adalah satu modul yang menyimpan dan mengemaskini maklumat

  peruntukan tahunan perubatan bagi seseorang staf.

  Menu Staf

  Menu Staf mengandungi maklumat terkini biodata staf dan juga keluarga.

  Menu Utiliti

  Menu utiliti menyimpan maklumat kod-kod yang digunakan di dalam eMedik seperti klinik,

  kategori klinik, jenis rawatan dan kumpulan capaian pengguna.

  Menu Laporan

  Menu laporan mengandungi enam (6) format laporan yang boleh dipapar dan dicetak cetak

  seperti penyata individu, surat peringatan, laporan mengikut kategori klinik, mengikut jenis

  rawatan, laporan terperinci dan laporan am.

 • Panduan Pengguna

  2

  3.0 FUNGSI BUTANG UTAMA

  Ikon Keterangan

  Untuk mencari data mengikut pilihan dibuat

  Untuk ke skrin yang seterusnya mengikut data yang dipilih

  Untuk menyimpan kemasukan rekod baru

  Untuk membatalkan sebarang kemasukan rekod

  Untuk mengemaskini sebarang pindaan rekod

  Untuk memulakan kemasukan rekod baru

  Untuk meminda rekod yang sedia ada

  Untuk menghapus rekod yang sedia ada

  4.0 KUMPULAN PENGGUNA

  Terdapat tiga (3) kategori pengguna sistem eMedik ini, iaitu

  Pentadbir Keseluruhan

  Merupakan pengguna yang boleh mencapai semua menu yang disediakan termasuk

  penambahan kumpulan pengguna dan mencapai semua staf dari mana-mana pusat

  tanggungjawab

  Pentadbir Cawangan

  Merupakan pengguna yang mempunyai capaian kepada staf di pusat tanggungjawabnya sahaja.

  Pentadbir Pelulus

  Merupakan pengguna/ pegawai yang diberi kebenaran untuk melulus tuntutan perubatan staf

  bagi pusat tanggungjawabnya sahaja

  Staf

  Merupakan staf RISDA yang masih bertugas dan mempunyai kebenaran untuk mengemaskini

  tuntutan perubatan dan maklumat keluarga mereka secara online.

 • Panduan Pengguna

  3

  5.0 ALIRAN TUGAS eMedik

  Sila ikuti langkah-langkah penggunaan eMedik untuk mengelakkan dari menghadapi masalah semasa

  penggunaannya.

  1.1 Kategori Klinik 1.2 Jenis Rawatan 1.3 Kod Klinik 1.4 Kategori Pengguna

  2.1 ID dan Katalaluan 2.2 Pengguna Online 2.3 Pentadbir

  3.1 Kenalpasti Staf PT 3.2 Kenalpasti Pesara PT 3.3 Jana Peruntukan

  4.1 Kemaskini biodata staf 4.2 Kemaskini biodata Pesara 4.3 Kemaskini Keluarga staf

  5.1 Kenalpasti bil 5.2 Rekod Bil 5.3 Semak Dokumen sokongan 5.4 Jana Surat 5.5 Lulus Surat 5.6 Cetak Surat

  2.0

  KEMASKINI DATA UTILITI

  3.0

  KEMASKINI PERUNTUKAN

  4.0

  KEMASKINI MAKLUMAT STAF

  1.0

  KENALPASTI PENGGUNA

  5.0

  REKOD BIL TUNTUTAN

  6.0

  LAPORAN

 • Panduan Pengguna

  4

  BAB B PENGGUNAAN e-MEDIK

  e-Medik boleh diakses menggunakan pautan http://www.risda.gov.my/e-medik

  Sila pastikan talian internet anda sedia untuk digunakan

  Klik pada internet explorer dan taipkan alamat url seper