metamorfosis global

256
laporan tahunan 2008 Metamorfosis Global

Upload: nguyenkien

Post on 28-Dec-2016

286 views

Category:

Documents


11 download

TRANSCRIPT

Page 1: Metamorfosis Global

laporan tahunan 2008

Metamorfosis Global

Page 2: Metamorfosis Global

Metamorfosis Global

Sunway City Berhad (“SunCity”) telah bersedia untuk memperluaskan operasinya dengan lebih jauh melalui usaha inovasi, seperti yang dilambangkan dengan rama-rama yang sedang mengembangkan sayapnya dan bermetamorfosis ke peringkat global.

ALAMAT LAMAN WEB

www.sunwaycity.com

PERHUBUNGAN PELABURAN

Pertanyaan boleh dihantar kepada:E-mel: [email protected]

Page 3: Metamorfosis Global

KALENDAR KEWANGAN

27 NOVEMBER 2007 Pengumuman keputusan terkumpul

belum diaudit untuk suku pertama yang berakhir pada 30 September 2007

19 FEBRUARI 2008 Pengumuman keputusan terkumpul

belum diaudit untuk suku kedua yang berakhir pada 31 Disember 2007

27 MEI 2008 Pengumuman keputusan terkumpul

belum diaudit untuk suku ketiga yang berakhir pada 31 Mac 2008

29 OGOS 2008 Pengumuman keputusan terkumpul

belum diaudit untuk suku keempat yang berakhir pada 30 Jun 2008

17 NOVEMBER 2008 Pengumuman notis kelayakan dan

pembayaran Dividen Akhir sebanyak 5 sen setelah ditolak cukai pendapatan sebanyak 25% bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008

18 NOVEMBER 2008 Penerbitan notis Mesyuarat Agung

Tahunan ke-25 dan Laporan Kewangan bagi tahun kewangan berakhir pada 30 Jun 2008

25 NOVEMBER 2008 Pengumuman keputusan terkumpul

belum diaudit untuk suku pertama yang berakhir pada 30 September 2008

12 DISEMBER 2008 Tarikh Mesyuarat Agung Tahunan ke-25

12 FEBRUARI 2009 Tarikh kelayakan bagi Dividen Akhir

sebanyak 5 sen setelah ditolak cukai pendapatan sebanyak 25% bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008

11 MAC 2009 Tarikh Pembayaran Dividen Akhir

sebanyak 5 sen setelah ditolak cukai pendapatan 25% bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008

Page 4: Metamorfosis Global

Wawasan Syarikat hartanah ulung yang memberi tumpuan kepada pembangunan

hartanah berkualiti dan melabur dalam sektor hartanah yang memberikan pulangan menarik dan dengan itu meluaskan pembangunan perbandarannya

bagi menjana pulangan yang memaksimumkan nilai pemegang amanah.

Dalam usaha mencapai wawasan yang dinyatakan, Kumpulan Syarikat Sunway City Berhad menyasarkan matlamat berikut:

• Memberikan khidmat dan menghasilkan produk yang unggul dan inovatif yang melebihi jangkaan pelanggan.

• Membina dan membangunkan suatu budaya dan persekitaran yang menggalakkan kecemerlangan dan

berdedikasi dalam kalangan pemegang amanahnya.• Menggunakan teknologi untuk meningkatkan

kelebihan daya saing Kumpulan dalam pasaran.

MisiUntuk mewujudkan satu persekitaran kehidupan, bekerja dan

bersantai yang kondusif dengan mengubah landskap sedia ada dan/atau bentuk rupa bumi melalui struktur yang direka canggih dan memukau deria penglihatan dan mampu meningkatkan nilainya dengan ketara.

Page 5: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

1

Pernyataan Pengerusi 2Kalendar Peristiwa Penting 8Maklumat Korporat 10Falsafah Korporat 12Struktur Korporat Kumpulan 14Anugerah dan Penghormatan 16Sorotan Kewangan 20Prestasi Mengikut Segmen 21Ulasan Ketua Pegawai Kewangan 22Penyata Nilai Ditambah 26Prestasi Saham 27Profil Lembaga Pengarah 30Profil Pasukan Pengurusan 36Segmen Utama Perniagaan Pembangunan Hartanah 40 Pelaburan Hartanah 46 Hospitaliti 50 Riadah 54 Penjagaan Kesihatan 56Kami Mengutamakan Kecemerlangan dalam Penjagaan Keselamatan 60Jaminan Kualiti Penyampaian Kami 61 Tanggungjawab Korporat 62Tadbir Urus Korporat Pernyataan Tadbir Urus Korporat 74 Bidang Tugas Lembaga Jawatankuasa Eksekutif 81 Bidang Tugas Jawatankuasa Pencalonan 84 Bidang Tugas Jawatankuasa Saraan 85 Bidang Tugas Jawatankuasa Skim Opsyen Saham Pekerja 86 Bidang Tugas Jawatankuasa Pengurusan Risiko 88 Laporan Jawatankuasa Audit 89 Pernyataan Kawalan Dalaman 93 Pengurusan Risiko Perusahaan 95 Maklumat Pematuhan Tambahan 97 Perhubungan Pelabur 99

Penyata Kewangan Laporan Pengarah 102 Pernyataan Pengarah 110 Akuan Statutori 110 Laporan Juruaudit 111 Penyata Pendapatan 113 Kunci Kira-kira 114 Penyata Perubahan Ekuiti 116 Penyata Aliran Tunai 119 Nota yang Mengiringi Penyata Kewangan 123Senarai Hartanah 228Transaksi Pihak Berkaitan Yang Berulang-Ulang 238Maklumat Pemegangan Saham Kepentingan Pengarah dalam Saham,

Opsyen Ke Atas Saham Biasa dan Waran 239 Analisis Pemegangan Saham 240 Analisis Pemegangan Waran 242Mesyuarat Agung Tahunan ke-25 Notis Mesyuarat Agung Tahunan ke-25 244 Penyata Yang Mengiringi Notis Mesyuarat

Agung Tahunan ke-25 248 Borang Proksi

KANDUNGAN

Hasil (RM) Untung Sebelum Cukai (RM)

SOROTAN KEPUTUSAN

2008

Nota: Termasuk lebihan penilaian semula aset

20082007 2007

1.1 bil

296 juta

1.3 bil

634 juta

15% 114%

Page 6: Metamorfosis Global

2

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

2

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

Pemegang Saham yang dihormati, SunCity menunjukkan pencapaian yang baik dalam semua bahagian pada akhir tahun kewangan 2008. Maju kehadapan, tahun kewangan 2009 dijangka suatu tahun yang mencabar akibat situasi ekonomi dunia yang semakin lemah berikutan krisis kewangan Amerika Syarikat yang semakin buruk. Jika dibandingkan dengan krisis kewangan Asia 10 tahun yang lalu, saya yakin SunCity kini berada pada kedudukan yang lebih baik bagi menangani situasi ekonomi yang mencabar ini dengan pelaksanaan strategi yang betul.

KELEBIHAN DUA UNSUR YANG JARANG DINIKMATI BERSAMA

SunCity bertuah kerana mempunyai pertumbuhan pembangunan hartanah yang pesat dan hasil aset pelaburan yang tinggi. Kedua-dua unsur yang jarang dinikmati pada waktu yang sama ini penting dalam membina dan mengekalkan momentum dalam pasaran hartanah. Segmen pembangunan hartanah kita telah menambah peluang pertumbuhan dengan mempelbagaikan pasaran dengan melebarkan sayap ke pasaran serantau seperti di China dan India. Dari segi pelaburan pula, kita terus memanfaatkan kemahiran pengurusan profesional hartanah SunCity dan portfolio aset berkualiti tingginya yang unik bagi mencapai asas pendapatan yang berkekalan.

PERNYATAAN PENGERUSI

Page 7: Metamorfosis Global

3

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

ADPRESTASI KEWANGAN

SunCity telah mencapai prestasi yang memberangsangkan pada tahun kewangan 2008, dengan kenaikan keuntungan selepas cukai dan kepentingan minoriti (“PATMI”) sebanyak 68% iaitu daripada RM156 juta kepada RM262 juta. PATMI asas, tidak termasuk lebihan penilaian semula, meningkat sebanyak 10% berbanding tempoh yang sama pada tahun lepas iaitu daripada RM126 juta kepada RM138 juta. Bagi nilai pemegang saham pula, pendapatan sesaham untuk tahun ini juga meningkat sebanyak 59% kepada 55.87 sen daripada 35.19 sen dalam tahun kewangan 2007.

Prestasi yang baik ini dicapai melalui pelaksanaan strategi perniagaan yang berjaya. Pada tahun kewangan berakhir 2008, pembesaran Pusat Beli-belah Sunway Pyramid yang menambah ruang boleh disewa bersih sebanyak sekali ganda telah berjaya disiapkan. Selain daripada itu, Pusat Beli-belah Sunway Carnival di Pulau Pinang juga telah dibuka dan dua kondominium kita di Lembah Kelang telah berjaya dijual serentak. Nilai Pembangunan Kasar (“GDV”) keseluruhan berjumlah RM440 juta.

PENAMBAHAN PELABURAN

Pada 29 September 2007, SunCity telah mencatatkan satu lagi peristiwa penting dalam lipatan sejarahnya dengan pembukaan fasa kedua Pusat Beli-belah Sunway Pyramid oleh Bahagian Pelaburan Hartanahnya. Pusat beli-belah pelbagai tema ini, merupakan suatu pengalaman baru yang bukan sekadar menaikkan tahap perkhidmatan berorientasikan pelanggan di negara kita, malah yang lebih penting, ikon runcit Malaysia ini juga mentakrifkan semula pengalaman yang boleh dinikmati oleh penduduk dan pelawat Sunway.

Dengan siapnya projek pembesaran Sunway Pyramid, ia meliputi kawasan binaan seluas 4 juta kaki persegi dengan kawasan boleh sewa seluas 1.7 juta kaki persegi dan berjaya menarik 2.5 juta pengunjung sebulan.

Vila Kawasan Dermaga BayRocks Garden @ Sunway South Quay

Page 8: Metamorfosis Global

4

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

PERNYATAAN PENGERUSI

Kewujudan institusi pendidikan adalah salah satu daripada faktor penting yang melengkapkan Bandar Sunway sebagai sebuah bandar peranginan berintegrasi. Penubuhan Universiti Monash Kampus Sunway baru-baru ini telah meningkatkan standard pendidikan tinggi di negara kita ke tahap yang lebih tinggi. Kampus baru cawangan luar negara universiti antarabangsa terkenal ini mempunyai fakulti perubatan yang dilengkapi kemudahan terkini dan anggota akademik dan penyelidik yang hebat-hebat belaka. Dengan tertubuhnya kampus baru ini, kapasiti pelajar pengajian tinggi di Bandar Sunway telah bertambah daripada 10 ribu kepada 20 ribu pelajar. Selain daripada itu, Bandar Sunway adalah satu-satunya perbandaran di Malaysia yang mempunyai dua buah universiti penuh, iaitu Universiti Monash Kampus Sunway dan Kolej Universiti Sunway, dan sebuah sekolah antarabangsa, Sekolah Antarabangsa Sunway, dalam lingkungan sempadannya.

Kejayaan luar biasa Kumpulan dalam urus niaga perkhidmatan kesihatan, telah memberi mandat kepada SunCity untuk membesarkan Pusat Perubatan Sunway (“SunMed”). SunCity percaya bahawa penyediaan dan peruntukan penjagaan kesihatan bertaraf dunia di sini adalah antara perkara penting yang perlu ada di dalam mana-mana perbandaran besar. Justeru, kemudahan tambahan ini bukan sahaja menambah tarikan Bandar Sunway sebagai perbandaran berintergrasi penuh untuk penduduknya, malah ia memainkan peranan penting dalam mengantarabangsakan sektor perubatan negara, seiring dengan trend semasa global perkhidmatan kesihatan pelancongan.

Dengan sempurnanya pembesaran SunMed pada awal 2009, SunMed akan dilengkapi 5 bangunan sayap dengan kawasan binaan seluas 654,000 kaki persegi. Jumlah katil juga akan bertambah daripada 207 kepada 350 buah.

Kampus Universiti Monash Sunway.

Page 9: Metamorfosis Global

5

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

ADMETAMORFOSIS KE PERINGKAT GLOBAL

Daripada Jenama Tempatan Kepada Jenama Antarabangsa

Pada tahun kewangan berakhir 2008, SunCity telah diiktiraf sebagai salah satu daripada Jenama Paling Bernilai di Malaysia dan telah menerima anugerah Brand Laureate - Anugerah Korporat 2008. SunCity juga telah menerima satu lagi penghormatan dengan memenangi Anugerah Pemaju Hartanah Terulung The Edge untuk kali keenam berturut-turut.

Tidak syak lagi, SunCity telah mencipta pelbagai kejayaan sejak mula ditubuhkan dan telah menjadi suatu jenama yang terkenal di Malaysia. Pengalaman selama bertahun-tahun, rekod prestasi yang baik dan kumpulan pengguna setia yang besar telah membuktikan kekuatan dan ketekalan penyampaian SunCity dalam pasarannya di Malaysia. Kematangan dalam urus niaga tempatan ini telah menjadi asas sewaktu SunCity mengalih pandangannya ke arena global bagi mengejar kejayaan yang lebih membanggakan, membolehkan ia melebarkan sayap, dan bermetamoforsis dengan membawa inovasinya melangkau sempadan sedia ada.

Bagi membina kedudukan kita sebagai pemain global dalam senario antarabangsa, SunCity telah mula mengeksport kepakarannya ke luar negara, terutamanya dalam bidang pemaju hartanah, pengurusan pusat beli-belah dan pengurusan hotel. Kami akan meneruskan strategi melangkau sempadan ini dalam tahun-tahun yang mendatang bagi urus niaga dan pelaburan kita, dan menyediakan khidmat perunding dan pengurusan kepada hotel dan pusat beli belah di luar negara. Ini akan mengukuhkan usaha memperkenalkan jenama kita dalam pasaran luar negara dan mewujudkan nilai tambahan ke arah mewujudkan keberadaan dan reputasi SunCity dalam kalangan rakan perniagaan kita di peringkat antarabangsa.

Selain daripada meneroka peluang dalam arena hartanah global, peletakan SunCity sebagai jenama antarabangsa yang teguh juga menarik lebih banyak entiti luar negara meneroka peluang pelaburan tempatan, sama ada melalui unit individu atau jualan serentak hartanah tempatan. Kami yakin minat dari luar negara terhadap barangan tempatan seperti itu, akan berterusan di masa akan datang.

GDV bernilai RM2.35 bilion untuk Penerokaan Pasaran India dan China

Kita telah berjaya mengukuhkan kemasukan ke dunia hartanah antarabangsa sebagai sebahagian daripada metaforfosis ke peringkat global SunCity dengan perolehan dua lagi usaha sama setelah menapak di pasaran Australia dan Kampuchea. Usaha sama yang baru ini adalah di China dan India; dua negara gergasi Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling menerima Anugerah Jenama Paling Bernilai

Malaysia daripada YAB Datuk Seri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak.

pasaran memuncul yang pada waktu ini mempunyai banyak peluang pembesaran peringkat global.

SunCity telah menandatangani usaha sama keduanya di India iaitu hak untuk membina sebuah bangunan tinggi kediaman dengan GDV berjumlah RM380 juta. Melalui usaha sama ini, SunCity menjangkakan GDV sejumlah RM1.88 bilion dari India, suatu usaha yang membanggakan bagi pemain yang masih baru.

Satu lagi kejayaan SunCity dalam rancangan pembesaran ke luar negara yang boleh dibanggakan adalah langkah pertamanya ke dalam pasaran hartanah China. Usaha sama ini telah dimaterai dengan sebuah syarikat tempatan China untuk mengendalikan satu projek pembangunan berbagai dengan anggaran GDV sebanyak RM473 juta di Jiangyin, sebuah bandar mewah berdekatan dengan Shanghai, China.

MENCARI NILAI

Terdapat berbagai jenis aset yang dimiliki oleh SunCity dalam portfolio pelaburan hartanahnya. Kepelbagaian ini meletakkan SunCity pada kedudukan yang sesuai untuk naik ke tahap lebih tinggi pada rantaian nilai, dalam usahanya merealisasikan sepenuhnya potensi permodalan pasaran. SunCity bercadang untuk malancarkan satu dana amanah palaburan hartanah (“REIT”) untuk menambahkan lagi nilai portfolio kita.

Bagi memperbaiki pertumbuhan dan kebersaingan REIT di Malaysia, kami mendapati Suruhanjaya Sekuriti telah membuat perubahan yang positif dalam dasar dan langkah yang diambilnya. Yang terbaru, adalah melalui peruntukan Belanjawan Negara 2009. SunCity melihat langkah-langkah tersebut sebagai tindakan positif dalam membantu memudahkan portfolio pelaburan hartanahnya menggunakan REIT sebagai alat pelaburan.

Page 10: Metamorfosis Global

6

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

CHAIRMAN’S STATEMENT

Pasukan pengurusan SunCity semasa majlis Anugerah Pemaju Hartanah Teratas The Edge.

Pasukan pengurusan Sunway Pyramid dengan En. Ngeow Voon Yean berbangga dengan kemenangan mereka dalam Anugerah Pusat Beli-Belah Asia yang ulung.

6

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

Para pekerja SunCity di Sesi Latihan.

Page 11: Metamorfosis Global

7

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

ADPROGRAM PENGURUSAN KEBOLEHAN

Di SunCity, pengurusan kebolehan yang berkesan sentiasa diutamakan. Ini seiring dengan matlamat kami untuk menggaji dan melatih modal insan yang terbaik dan menarik minat mereka untuk terus kekal bersama SunCity. Hewitt Associates telah mengiktiraf usaha ini dengan menempatkan Kumpulan Sunway di tempat keenam dalam Senarai Syarikat Teratas untuk Pemimpin 2007 - Asia Pasifik. Kumpulan Sunway adalah satu-satunya organisasi dari Malaysia yang mendapat tempat dalam senarai sepuluh teratas daripada 500 syarikat dari rantau Asean yang disenarai pendek. Untuk mencapai cita-cita meluaskan urus niaga ke peringkat antarabangsa, SunCity akan terus mengenalpasti dan melatih kakitangan yang berkelayakan untuk menjalankan tugasan di rantau ini. Mereka ini akan menjadi jentera penggerak perluasan urus niaga kita ke peringkat global. Program pengurusan kebolehan kita terbukti berkesan dan menambah nilai kakitangan dengan memberi dorongan kepada kerjaya mereka dengan menjawat jawatan di luar sempadan negara.

WARGANEGARA KORPORAT YANG BAIK

Tadbir Urus Korporat

SunCity telah memenangi Anugerah Laporan Korporat Tahunan Kebangsaan (NACRA) pada tahun 2007 daripada Bursa Malaysia Berhad, Institut Akauntan Malaysia (MIA), Institut Pengurusan Malaysia (MIM) dan Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (MICPA) untuk Laporan Tahunan 2007. SunCity berbangga kerana diiktiraf sebagai terbaik dalam hal pelaporan tadbir urus korporat, dan komited untuk mengekalkan standard antarabangsa dalam kebertanggungjawapan dan ketelusan dalam mematuhi penguatkuasa penguasaan dan jangkaan pemegang saham.

Tanggungjawab Korporat (“CR”)

Selain daripada memperkenalkan amalan terbaik dalam pengurusan syarikat, SunCity terus memainkan peranan penting dalam kepesatan aktiviti tanggungjawab korporat. Seiring dengan visi tanggungjawab korporat Kumpulan Sunway untuk memanfaatkan tenaga modal insan, SunCity memainkan peranan penting dalam penyediaan persekitaran luaran yang selamat dan berkekalan yang membolehkan aset terpenting kami, warga SunCity, memperkembangkan kebolehan mereka ke tahap maksimum. Inisiatif Bandaraya Selamat Sunway adalah sumbangan kita kepada kesejahteraan masyarakat. Kita juga memastikan hubungan berkekalan di antara pembangunan dan alam sekitar dengan pengeluaran produk yang mesra alam. SunCity juga menyokong aktiviti lain dalam usaha tanggungjawab korporat Sunway yang memfokuskan

kepada kecemerlangan modal insan, dengan menyertai program pendidikan, sosioekonomi, penjagaan kesihatan dan hubungan kemasyarakatan.

SITUASI PASARAN

Ekonomi dunia dan sentimen pelabur tidak begitu memberangsangkan akibat krisis kewangan Amerika Syarikat, dan kadar inflasi yang terus meningkat di seluruh dunia. Banyak negara di rantau ini telah terjejas dengan situasi ini, begitu juga dengan Malaysia. Namun begitu, walaupun ekonomi berada dalam keadaan tidak pasti, negara kita mampu pulih dengan cepat kerana pengurusan korporat yang lebih baik, permintaan tempatan yang tinggi dan pasaran eksport yang berbagai.

Dalam ketidakpastian situasi ekonomi begini, SunCity sentiasa memberikan perhatian terhadap keperluan mengamalkan kaedah pengurusan berhemat dan telah bersiap siaga dengan semua langkah yang perlu untuk meringankan dan meminimumkan apa-apa faktor berisiko tinggi yang mungkin memberi kesan kepada kedudukannya. Walaupun masa akan datang ini dijangka akan penuh cabaran, saya yakin masih ada peluang yang bersifat tersendiri untuk SunCity melebarkan sayapnya dan apabila waktu itu tiba, kita akan sudah bersedia untuk mengaut peluang yang terbuka itu.

DIVIDEN

Walaupun situasi ekonomi dijangka tidak memberangsangkan, para pengarah mencadangkan dividen akhir sebanyak 5 sen setiap saham biasa bernilai RM1.00 setiap satu untuk tahun kewangan berakhir pada 30 Jun 2008.

PENGHARGAAN

Saya dan semua ahli Lembaga Pengarah mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pasukan pengurusan dan kakitangan SunCity atas komitmen dan sumbangan mereka selama ini. Usaha anda semualah yang telah meletakkan SunCity di tahap pencapaiannya sekarang dan saya yakin anda akan terus memainkan peranan penting dalam metamoforsis kita ke peringkat global. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan kami kepada pelanggan, rakan niaga, jurubank, penguasa kerajaan dan pemegang saham atas sokongan berterusan terhadap Suncity.

Yang benar

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling, AOPengerusi Eksekutif

16 Oktober 2008

Page 12: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

10.07.08 >YBhg Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah

Fook Ling, Canselor Kolej Universiti Sunway dilantik menjadi Pegawai

Order of Australia oleh Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd.

Anugerah tersebut adalah pengiktirafan ke atas sumbangan

luar biasa dan terpuji beliau kepada kemajuan pendidikan di

Malaysia dan jasa beliau kepada hubungan dua hala Australia dan

Malaysia.

Pelantikan sebagai Pegawai Order of Australia adalah salah satu daripada anugerah paling

berprestij dan terhormat yang diberikan oleh Kerajaan Australia

kepada individu bukan rakyat Australia.

27.06.08 > Majlis menandatangani perjanjian

usaha sama di antara Sunway Real Estate (China) Limited dengan

Shanghai Guang Hao Real Estate Development Group Co. Ltd. untuk

membangunkan sebuah projek pembinaan bercampur bernilai

RM473 juta di Bandaraya Jiangyin, China.

14.05.08 >SunCity menyerahkan Balai Polis Kota Damansara yang

baru sebagai sebahagian daripada komitmen SunCity terhadap keselamatan dan

usaha berterusannya dalam melaksanakan Tanggungjawab

Korporat. Balai Polis Kota Damansara yang baru tersebut adalah seiring dengan “Inisiatif

Bandaraya Selamat” Bandar Sunway yang dilancarkan pada

tahun 2001.

< 10.05.08 Menteri Kesihatan, Dato’ Liow Tiong Lai merasmikan Pusat Pakar dan Kesejahteraan SunMed, klinik satelit pertama di Wisma Perintis dengan disaksikan oleh kakitangan, pesakit dan tetamu SunMed.

< 20.03.08 SunCity memeterai perkongsian strategik dengan Daol Trust & Fund untuk bersama-sama meneroka pelbagai peluang pelaburan hartanah dan pembangunan di Asia dan Eropah.

< 25.02.08 Seramai 40 ribu orang telah datang menonton acara sehari luncur ombak, papan selaju dan muzikal ekstravaganza Quiksilver Revolution 2.0 yang diadakan di pantai luncur tengah daratan Taman Tema Sunway Lagoon. Ini adalah kali kedua acara tersebut diadakan di Taman Tema Sunway Lagoon.

< 22.12.07YBhg Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling menerima anugerah berprestij yang mengiktiraf Kumpulan Sunway sebagai syarikat keenam dalam senarai Syarikat Teratas untuk Para Pemimpin 2007 daripada Hewitt Associates. Anugerah tersebut telah disampaikan oleh Ketua Asia Tenggara Hewitt Associates, Alan Parker.

8

KALENDAR PERISTIWA PENTING

Page 13: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

9

13.12.07 > Majlis menandatangani

perjanjian di antara Sunway International Hotels & Resorts

dengan Angkor Tourism Co. Ltd. untuk menguruskan dua buah

hotel di Kemboja, iaitu Allson Angkor Hotel dan Allson Angkor

Paradise Hotel yang terletak di Bandar pelancongan Siem Reap.

30.11.07 > SunCity memenangi NACRA 2007

bagi kategori Industri Hartanah, Hotel dan Badan Amanah.

Anugerah ini menggambarkan semangat SunCity yang tidak

pernah luntur untuk menggalakkan kecemerlangan dalam pelaporan

korporat tahunan, piawaian penguasaan syarikat yang lebih

tinggi, ketelusan dan pendedahan maklumat pada waktu yang tepat.

26.10.07 > YBhg Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah

Fook Ling telah menerima Anugerah Pencapaian Spanjang Hayat

(Lifetime Achievement Award) di bawah kategori Pembangunan

Hartanah, Pembinaan, Pendidikan dan Kemanusiaan oleh Technology

Business Review. Anugerah ini adalah bagi mengiktiraf sumbangan

besar beliau kepada negara dan pencapaiannya yang hebat

sepanjang tiga dekad yang lepas.

02.10.07 > Pembukaan bangunan

tambahan Sunway Pyramid. Setelah menjalani proses

pembesaran dan pembentukan semula bernilai RM550 juta,

pusat beli-belah bertema tunggal di Malaysia, Sunway Pyramid,

telah membuka sayap barunya kepada orang awam.

< 11.09.0710 orang graduan terbaik dari Universiti Malaya telah diberi penghormatan dengan Anugerah Kecemerlangan SunCity 2007. Anugerah telah disampaikan untuk ganjaran dan menggalakan pemimpin di antara para graduan.

< 09.09.07 Seramai 50,000 orang telah mengunjungi Taman Tema Sunway untuk meraikan 50 tahun kemerdekaan. Ia adalah jumlah pelawat terbesar yang pernah diraikan oleh Taman Tema Sunway. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara itu telah dimulakan dengan ketibaan Jackie Chan, wajah di sebalik California Fitness – Jackie Chan Sport Club.

< 20.08.07 SunCity memeterai langkah ke hadapan seterusnya – projek Mega Sunway Opus bernilai RM1.5 bilion.

Page 14: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

MAKLUMAT KORPORAT10

LEMBAGA PENGARAH

Pengerusi Eksekutif,Pengarah Eksekutif TerikatTan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling, AO

Timbalan Pengerusi Eksekutif,Pengarah Eksekutif TerikatDatuk Razman M Hashim

Pengarah Urusan,Pengarah Eksekutif TerikatNgian Siew Siong – Pembangunan HartanahNgeow Voon Yean – Pelaburan Hartanah

Pengarah Eksekutif TerikatDato’ Ng Tiong Lip

Pengarah Bukan Eksekutif TerikatLim Swe Guan

Pengarah Bukan Eksekutif Bebas KananTan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim

Pengarah Bukan Eksekutif BebasTeo Tong HowTan Siak TeeLow Siew Moi

JAWATANKUASA AUDIT

Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim (Pengerusi) Teo Tong HowTan Siak Tee

JAWATANKUASA EKSEKUTIF LEMBAGA PENGARAH (EXCO)

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling, AO (Pengerusi)Datuk Razman M Hashim (Bersilih ganti dengan Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling) Ngian Siew Siong Ngeow Voon YeanOng Pang Yen Lim Swe GuanYau Kok SengKoong Wai Seng (Bersilih ganti dengan Yau Kok Seng)Tan Poh Chan (Bersilih ganti dengan Ngian Siew Siong)

JAWATANKUASA PELANTIKAN

Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim (Pengerusi)Teo Tong HowTan Siak Tee

JAWATANKUASA SARAAN

Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim (Pengerusi)Teo Tong HowTan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling

JAWATANKUASA SKIM OPSYEN SAHAM PEKERJA

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling, AO (Pengerusi) Datuk Razman M HashimNgian Siew SiongNgeow Voon Yean

JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO

Ngian Siew Siong (Pengerusi)Ngeow Voon Yean Yuen Kam WahLee Weng KengTan Poh Chan

SETIAUSAHA SYARIKAT

Puan Sri Datin Seri (Dr) Susan Cheah Seok Cheng (MIA 5601)Tan Kim Aun (MAICSA 7002988)Lee Suan Choo (MAICSA 7017562)

PEJABAT BERDAFTAR

Aras 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon TimurBandar Sunway, 46150 Petaling JayaSelangor Darul Ehsan, MalaysiaNo Tel: (03) 5639 8889No Faks: (03) 5639 9507

PENDAFTAR SAHAM

Sunway Management Sdn Bhd (50661-X)

Aras 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon TimurBandar Sunway, 46150 Petaling JayaSelangor Darul Ehsan, MalaysiaNo Tel: (03) 5639 8889No Faks: (03) 5639 9507

JURUAUDIT

Ernst & YoungChartered Accountants

PEGUAM

David Lingam & Co.Mah-Kamariyah & Philip Koh

JURUBANK UTAMA

HSBC Bank Malaysia BerhadOCBC Bank (Malaysia) BerhadCIMB Investment Bank BerhadAffin Bank BerhadPublic Bank BerhadRHB Investment Bank Berhad

PENYENARAIAN BURSA SAHAM

Papan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad

Page 15: Metamorfosis Global

11

SU

NW

AY

CIT

Y B

ER

HA

D A

NN

UA

L R

EP

OR

T 2

00

8

Sunway Palazz io

SEBUAH IKON . SATU GAYA KEHIDUPAN .

Page 16: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

12

FALSAFAH KORPORAT

Sunway City Berhad komited dalam usaha memenuhi harapan pemegang amanahnya.

PELANGGAN

Kami berhasrat untuk memenangi kesetiaan pelanggan kami dengan menyediakan perkhidmatan terbaik dan mengeluarkan produk berkualiti. Kami sentiasa mengukur kepuasan mereka, mencari setiap peluang untuk memenuhi keperluan mereka yang berubah-ubah dan yang tersirat.

PEKERJA

Bagi kami, kakitangan adalah aset paling bernilai. Kami berusaha untuk mencapai tahap pengurusan berkualiti menyeluruh yang merangkumi fokus pelanggan, penglibatan sepenuhnya dan pembaikan berterusan yang disokong oleh suatu sistem dan langkah yang berkesan. Kami memupuk kepercayaan, inisiatif, kreativiti dan saling menghormati dalam kalangan kakitangan, dan menyediakan peluang untuk kemajuan peribadi melalui latihan berterusan.

PEMBEKAL

Pembekal adalah suatu bahagian penting dalam rantaian pembangunan hartanah kami. Kami memupuk dan mengekalkan perkongsian yang mempunyai faedah bersama dengan pembekal yang berkongsi komitmen kami untuk mencapai tahap kepuasan pelanggan yang sentiasa meningkat melalui pembaikan berterusan dalam kualiti, penghantaran dan kos.

PEMEGANG SAHAM

Kami berusaha untuk melaksanakan semua fungsi ekonomi kami secara paling cekap dan produktif dengan mengoptimumkan penggunaan teknologi terkini. Kami sentiasa memperbaiki kaedah mengelak masalah, memeriksa proses bagi pembaikan, menetapkan aras amalan terbaik dan menetapkan objektif berstrategi. Kami melindungi pelaburan pemegang saham kami, memberi mereka pulangan jangka panjang yang menarik serta keyakinan terhadap tadbir urus korporat kami melalui ketelusan dan kebertanggungjawaban.

NEGARA DAN KOMUNITI

Kami berusaha untuk memberi pulangan bernilai penuh melalui sumbangan berbentuk ekonomi, daya fikir dan sosial. Kami menghormati alam sekitar dan mengamalkan nilai kewarganegaraan yang baik.

Page 17: Metamorfosis Global

FALSAFAH KORPORAT 3

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

Pejabat korporat Sunway City Berhad tersergam indah di Bandar Sunway

Page 18: Metamorfosis Global

STRUKTUR KORPORAT KUMPULAN14

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

PEMBANGUNAN HARTANAH

Sunway Damansara Sdn Bhd

Sunway D’Mont Kiara Sdn Bhd

Sunway Semenyih Sdn Bhd

Sunway Monterez Sdn Bhd

Sunway City (Ipoh) Sdn Bhd

Sunway Rahman Putra Sdn Bhd

Sunway City (Penang) Sdn Bhd

Sunway Kinrara Sdn Bhd

Sunway Tunas Sdn Bhd

Sunway Townhouse Sdn Bhd

Sunway Crest Sdn Bhd

Sunway South Quay Sdn Bhd

Sunway Bukit Gambier Sdn Bhd

Sunway Grand Sdn Bhd

Sunway City Properties Sdn Bhd

Pena Enterprise Sdn Bhd

Sunway Melawati Sdn Bhd

Sunway City India Private Limited

Sunway Opus International Private Limited *

Sunway Cana City Development Ltd *

Sunway SPK Homes Sdn Bhd *

CATATAN:

Syarikat yang dorman atau tidak beroperasi tidak disenaraikan dalam struktur Korporat Kumpulan ini.

* Syarikat bersekutu

PELABURAN HARTANAH

Sunway Pyramid Sdn Bhd

Sunway Carnival Sdn Bhd

Peluang Klasik (M) Sdn Bhd

Sunway Platinum Success Sdn Bhd

Sunway Residence Sdn Bhd (sebelum ini

dikenali sebagai Splendid Crest Sdn Bhd)

Kinta Sunway Resort Sdn Bhd

Sunway Hotel Services (Ipoh) Sdn Bhd

Menara Sunway Sdn Bhd

Stellar Destiny Sdn Bhd

Sunway Tower 1 Sdn Bhd (sebelum ini

dikenali sebagai Lavender Acres Sdn Bhd)

Sunway Tower 2 Sdn Bhd (sebelum ini

dikenali sebagai Lambang Mujur Sdn Bhd)RIADAH

Sunway Lagoon Sdn Bhd

Sunway Travel Sdn Bhd

Sunway Lagoon Club Berhad

Sunway International Vacation Club Berhad

Sunway Healthy Lifestyle Sdn Bhd

Sunway Lagoon Water Park Sdn Bhd

Pyramid Bowl Sdn Bhd *

Page 19: Metamorfosis Global

15

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

HOSPITALITI

Sunway Hospitality Holdings Ltd Group

Sunway Resort Hotel Sdn Bhd

Sunway Hotel (Penang) Sdn Bhd

Sunway Hotel (Seberang Jaya) Sdn Bhd

Sunway Hotel Phnom Penh, Ltd.

Sunway Lagoon Sdn Bhd

Sunway Travel Sdn Bhd

Sunway Lagoon Club Berhad

Sunway International Vacation Club Berhad

Sunway Healthy Lifestyle Sdn Bhd

Sunway Lagoon Water Park Sdn Bhd

Pyramid Bowl Sdn Bhd *

PENJAGAAN KESIHATAN

Sunway Medical Centre Berhad

SunMed@Home Sdn Bhd

Page 20: Metamorfosis Global

ANUGERAH DAN PENGHORMATAN

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

16

Okt 07Kumpulan SunwayMendapat tempat keenam dalam senarai Sepuluh Syarikat Teratas untuk Pemimpin 2007 – Asia PasifikDianugerahkan oleh Hewitt Associates bersama Fortune dan Kumpulan RBL

Sunway adalah satu-satunya syarikat dari Malaysia dalam senarai tersebut. Kaji selidik itu adalah pengiktirafan strategi kepimpinan, amalan dan proses Sunway.

Nov 07Kumpulan SunwayMemenangi Anugerah Jenama Paling Bernilai Malaysia 2007Dianugerahkan oleh Persatuan Ejen Pengiklanan Bertauliah Malaysia dan diisbatkan oleh Interbrand, peneraju dalam penilaian jenama di dunia

Jenama Paling Bernilai Malaysia mengiktiraf 30 jenama tempatan yang berasal dari Malaysia dan telah berjaya melebarkan sayap ke peringkat serantau dan antarabangsa.

Okt 07SunCityMemenangi Anugerah kecemerlangan di bawah kategori Pembangunan Hartanah Bagi Pembangunan BerintergrasiDianugerahkan oleh The Technology Business Review

Nov 07SunCityMemenangi Anugerah Laporan Korporat Tahunan Kebangsaan 2007 bagi Anugerah Kecemerlangan Industri dalam kategori Hartanah, Hotel dan Badan AmanahDianugerahkan oleh Bursa Malaysia Berhad, Institut Akauntan Malaysia (MIA), Institut Pengurusan Malaysia (MIM) dan Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia

Anugerah ini mengiktiraf ketelusan dan keberkesanan komunikasi di antara organisasi dan pemegang amanahnya melalui penerbitan laporan tahunan yang tepat pada masa, bermaklumat, berdasarkan fakta dan mesra pembaca.

Hewitt-Fortune-RBLSyarikat Teratas untuk Pemimpin 2007

Anugerah Jenama Paling Bernilai Malaysia 2007

Anugerah Laporan Korporat Tahunan 2007

Anugerah Pemaju Hartanah Teratas The Edge 2008

Page 21: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

17

Nov 07 Sunway Resort Hotel & SpaMemenangi Anugerah Platinum Hospitaliti Asia 2007 / 2008 Dianugerahkan oleh World Asia Publishing

Anugerah yang dimenangi :i. HAPA Hotel Mewah Tahunanii. HAPA Jabatan Keselamatan Hotel

Tahunaniii. HAPA Jabatan Pembelian Hotel Tahunaniv. HAPA Personaliti Komunikasi Pemasaran

Tahunan yang dimenangi oleh Pengarah Pemasaran Kumpulan Sunway Resort Hotel & Spa, Farizal Bin Jaafar

Jul 08Kumpulan Sunway Memenangi Anugerah Brand Laureate bagi kategori KorporatDianugerahkan oleh Asia Pacific Brands Foundation

Anugerah ini mengiktiraf kejayaan penjenamaan Sunway yang telah menyumbang kepada ekuiti Jenama Malaysia.

Ogos 08SunCity Memenangi tempat ketiga Anugerah Pemaju Hartanah Teratas 2008Dianugerahkan oleh The Edge

Setelah menerima anugerah ini selama lima tahun berturut-turut, dan berada dalam senarai 10 Teratas, SunCity telah naik satu tahap ke tempat ketiga tahun ini, setelah berada di tempat keempat selama tiga tahun berturut-turut. Ini menggambarkan keupayaan SunCity dalam membawa pembaharuan dalam menyediakan kediaman berkualiti dalam ruang lingkup pembinaan mewah dan pasaran pertumbuhan tinggi.

Dis 07SunMedMemenangi Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kualiti daripada “Anugerah Industri Selangor 2007”Dianugerahkan oleh Pusat Pelaburan Negeri Selangor (SSIC) Berhad

Anugerah ini mengiktiraf syarikat yang menunjukkan prestasi tinggi daripada berbagai industri di Selangor yang telah menyumbang secara bersama kepada pembangunan Selangor keseluruhannya dan membantu mendapatkan pengiktirafan kebangsaan dan anatarabangsa.

Anugerah ini telah diterima oleh Ms Ch’ng Lin Ling, Ketua Pegawai Operasi SunMed.

Jul 08Sunway Lagoon Theme Park Taman Tema SunwayMemenangi Anugerah Tempat Paling Menarik Asia untuk kali kedua berturut-turutDianugerahkan oleh International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA)

Anugerah Tempat Paling Menarik Asia IAAPA ini mengiktiraf tempat paling menarik dan digemari di seluruh Asia. Taman Tema Sunway Lagoon telah menerima anugerah tersebut di Macau, China. Anugerah tersebut adalah untuk Kategori Sederhana (1 – 2 juta pelawat setiap tahun) atau tahun berikutnya.

Anugerah itu telah diterima oleh En. Aaron Soo, Ketua Pegawai Eksekutif Taman Tema Sunway Lagoon.

Okt 08Sunway PyramidMemenangi Anugerah Pusat Beli-belah Perdana Asia 2008: Anugerah Perak untuk Kategori Pembangunan dan Reka BentukDianugerahkan oleh International Council of Shopping Centers

Anugerah ini diwujudkan bagi memberi penghormatan kepada hartanah dalam industri pusat beli-belah, yang paling modern, memberikan penyelesaian inovatif dan memberi tindak balas yang kreatif kepada trend pasaran.

Ia juga sebagai pengiktirafan kepada pengasas trend dalam reka bentuk, pembangunan dan pengendalian pusat beli-belah.

Page 22: Metamorfosis Global
Page 23: Metamorfosis Global

Sorotan Kewangan

Prestasi Mengikut Segmen

Ulasan Ketua Pegawai Kewangan

Kenyataan Nilai Ditambah

Prestasi Saham

20

21

22

26

27

Page 24: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

20

SOROTAN KEWANGAN

Tahun berakhir30.06.08RM'000

(Dinyatakan semula)Tahun

berakhir 30.06.07RM'000

(Dinyatakan semula)Tempoh berakhir

30.06.06*RM'000

(Dinyatakan semula)Tahun

berakhir 31.12.04RM'000

(Dinyatakan semula)Tahun

berakhir 31.12.03RM'000

KEPUTUSAN OPERASI

Hasil 1,314,556 1,142,566 1,574,400 992,481 728,640

Untung daripada aktiviti biasa sebelum cukai 634,005 296,186 419,322 167,350 100,781

Pencukaian 175,685 69,104 81,874 42,640 35,440

Untung selepas pencukaian 458,320 227,082 337,448 124,710 65,341

Kepentingan minoriti (196,414) (71,276) (137,350) (55,645) (41,662)

Untung bersih bagi tahun/tempoh kewangan 261,906 155,806 200,098 69,065 23,679

DATA KUNCI KIRA-KIRA PENTING

Hartanah, loji dan peralatan 384,891 1,188,050 951,169 882,229 905,346

Hartanah pelaburan 429,469 1,334,370 611,388 485,091 483,516

Tanah dipegang untuk pembangunan hartanah 399,239 251,008 367,040 357,325 345,812

Pelaburan dalam Syarikat Sekutu 15,533 12,420 12,993 12,502 1,597

Pelaburan dalam Entiti Dikawal Bersama 68,823 47,532 40,822 13,540 10,836

Aset biologi 763 437 - - -

Muhibah dan aset cukai tertunda 36,166 31,958 41,965 26,033 19,875

Aset semasa 3,859,342 1,373,426 1,061,709 1,039,375 658,138

JUMLAH ASET 5,194,226 4,239,201 3,087,086 2,816,095 2,425,120

Liabiliti semasa 1,246,747 1,033,062 788,954 763,800 533,077

Peminjaman bukan semasa 954,775 734,774 705,879 631,760 460,502

Lain-lain liabiliti bukan semasa 365,733 366,897 381,461 450,277 584,464

Liabiliti cukai tertunda 249,113 151,421 21,849 4,488 34

JUMLAH LIABILITI 2,816,368 2,286,154 1,898,143 1,850,325 1,578,077

JUMLAH ASET BERSIH 2,377,858 1,953,047 1,188,943 965,770 847,043

Kepentingan Minoriti 696,077 537,117 355,881 284,561 243,472

Ekuiti Pemegang Saham 1,681,781 1,415,930 833,062 681,209 603,571

NISBAH KEWANGAN

Perolehan sesaham (sen) 55.87 35.19 48.36 16.82 5.92

Aset bersih sesaham (RM) 3.58 3.06 2.01 1.66 1.51

Dividen kasar sesaham (%) 8.00 7.80 7.50 5.00 1.00

0

15

30

45

60

0

15

30

45

6055.9

35.2

48.4

16.8

5.9

2008 2007 2006* 2004 2003

0

2.5

5.0

7.5

10.07.8 7.5

5.0

1.0

2008 2007 2006* 2004 2003

Perolehan sesaham (sen)

0

1.25

2.50

3.75

5.00

0

1.25

2.50

3.75

5.003.6

3.1

2.01.7 1.5

2008 2007 2006* 2004 2003

Aset bersih sesaham (RM) Dividen kasar sesaham (%)

0

2.5

5.0

7.5

10.07.8 7.5

5.0

1.0

2008 2007 2006* 2004 2003

Dividen kasar sesaham (%)

8.0

0

15

30

45

60

0

15

30

45

6055.9

35.2

48.4

16.8

5.9

2008 2007 2006* 2004 2003

0

2.5

5.0

7.5

10.07.8 7.5

5.0

1.0

2008 2007 2006* 2004 2003

Perolehan sesaham (sen)

0

1.25

2.50

3.75

5.00

0

1.25

2.50

3.75

5.003.6

3.1

2.01.7 1.5

2008 2007 2006* 2004 2003

Aset bersih sesaham (RM) Dividen kasar sesaham (%)

0

2.5

5.0

7.5

10.07.8 7.5

5.0

1.0

2008 2007 2006* 2004 2003

Dividen kasar sesaham (%)

8.0

0

15

30

45

60

0

15

30

45

6055.9

35.2

48.4

16.8

5.9

2008 2007 2006* 2004 2003

0

2.5

5.0

7.5

10.07.8 7.5

5.0

1.0

2008 2007 2006* 2004 2003

Perolehan sesaham (sen)

0

1.25

2.50

3.75

5.00

0

1.25

2.50

3.75

5.003.6

3.1

2.01.7 1.5

2008 2007 2006* 2004 2003

Aset bersih sesaham (RM) Dividen kasar sesaham (%)

0

2.5

5.0

7.5

10.07.8 7.5

5.0

1.0

2008 2007 2006* 2004 2003

Dividen kasar sesaham (%)

8.0

*Penyata kewangan bagi tempoh kewangan 2006 meliputi tempoh 18-bulan.

Page 25: Metamorfosis Global

21

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

PRESTASI MENGIKUT SEGMEN

PEMBANGUNAN HARTANAH Hasil

RM721jutaUntung Operasi

RM158juta

Hasil Untung Operasi

PELABURAN HARTANAH Hasil

RM218jutaUntung Operasi*

RM455juta

Hasil Untung Operasi

HOSPITALITI Hasil

RM158jutaUntung Operasi

RM50juta

Hasil Untung Operasi

RIADAH Hasil

RM113jutaUntung Operasi**

RM32juta

Hasil Untung Operasi

PENJAGAAN KESIHATAN Hasil

RM104jutaUntung Operasi

RM6juta

Hasil Untung Operasi

2008

2008

2008

2008

2008

2008

721

218

158

158

455

50

2007

2007

2007

2007

2007

2007

675

120

161

211

78

24

2008 2008

1046

2007 2007

949

2008 2008

11332

2007 2007

92 26

* Untung operasi merangkumi lebihan penilaian semula berjumlah RM312 juta bagi TK2008 dan lebihan penilaian semula berjumlah RM35 juta bagi TK2007. ** Untung operasi merangkumi lebihan penilaian semula berjumlah RM9 juta bagi TK2007.

Page 26: Metamorfosis Global

ULASAN KETUA PEGAWAI KEWANGAN22

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

Pada tahun kewangan 2008*, SunCity telah mengalami berbagai-bagai peristiwa di dalam dan luar negara. Ekonomi Malaysia mengalami pertumbuhan yang baik pada separuh tahun pertama tahun kewangan 2008. Walau bagaimanapun, pada separuh tahun kedua, pertumbuhan beransur perlahan akibat ketidakpastian dalam situasi politik tempatan dan kadar inflasi yang melambung. Ekonomi global pula menunjukkan trend menurun dan harga komoditi meningkat, mengakibatkan banyak negara Asia mengalami kadar inflasi yang tinggi. Ekoran daripada keadaan ini, sentimen pelabur di Malaysia telah terjejas.

Walaupun begitu, peletakan dua unsur yang jarang dinikmati pada waktu yang sama secara strategik yang dilakukan oleh SunCity, iaitu pertumbuhan Bahagian Pemaju Hartanah yang tinggi dan pendapatan daripada Bahagian Pelaburan Hartanah yang stabil, telah membolehkan SunCity mengekalkan prestasi kewangannya untuk tahun ini. SunCity masih komited dalam menjayakan misinya untuk menjadi pemain hartanah global yang tangkas dan tinggi pertumbuhannya, seperti yang dapat dilihat pada perluasan yang dilakukan ke luar negara.

*Tahun Kewangan (“TK”) 2008 adalah dari 1 Julai 2007 hingga 30 Jun 2008

Page 27: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

23

Prestasi Kewangan TK2008

* Mencerminkan prestasi SunCity tidak termasuk penilaian semula/ketaksempurnaan aset.

Pencapaian pusing ganti Kumpulan SunCity bagi tahun kewangan 2008, adalah sebanyak RM1,315 juta dan PATMI teras sebanyak RM138 juta, yang merupakan peningkatan masing-masing sebanyak 15% dan 10% berbanding tahun terdahulu.

Peningkatan hasil dan PATMI teras adalah disebabkan semua bahagian kecuali Bahagian Pembangunan Hartanah, telah menunjukkan prestasi yang bertambah baik. Hasil daripada Bahagian Pelaburan Hartanah meningkat hampir sekali ganda iaitu pertumbuhan sebanyak 82% kepada RM218 juta daripada RM120 juta dalam tahun sebelumnya.

Trend Untung dan Margin 5 Tahun

TK2008RM juta

(Dinyatakan semula) TK2007 RM juta IncreasePenyata Kewangan Disatukan

Hasil 1,315 1,143 15%

Untung sebelum cukai (“PBT”) 634 296 114%

Untung selepas cukai dan kepentingan minoriti (“PATMI”) 262 156 68%

Perolehan asas sesaham (sen) 55.87 35.19 59%

Dividen sesaham (sen) 8.00 7.80 3%

Margin PBT 48% 26% 22%

Margin PATMI 20% 14% 6%

Operasi Teras*TK2008RM juta

(Dinyatakan semula) TK2007RM juta

Pusing Ganti 1,315 1,143

Untung Operasi Teras 385 298

PATMI Teras 138 126

101

419

296

634

24

69

200

156

262

14% 17%

27%

26%

48%

20%

2003 2004 TH2006* TH2007 TH2008

PBT PATMI PBT margin PATMI margin

7%

%41

%31

3%

167

*Penyata kewangan bagi tempoh kewangan 2006 meliputi tempoh 18 bulan.

Page 28: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

24

ULASAN KETUA PEGAWAI KEWANGAN

Keuntungan operasi teras Kumpulan meningkat sebanyak 29% daripada RM298 juta kepada RM385 juta. Pendorong utama kenaikan tersebut disumbangkan oleh Bahagian Pelaburan Hartanah dengan kenaikan sebanyak lebih tiga kali ganda iaitu sebanyak RM43 juta kepada RM143 juta. Penyumbang bagi bahagian ini adalah pembesaran Pusat Beli-belah Sunway Pyramid, pembukaan Pusat Beli-belah Sunway Carnival dan Universiti Monash Kampus Sunway.

Bahagian Hospitaliti juga mencatatkan pertumbuhan keuntungan asas operasi yang luar biasa iaitu sebanyak 108%. Pelanjutan Tahun Melawat Malaysia 2007 ke tahun 2008, peningkatan kadar sewa bilik dan penginapan juga menyumbang kepada prestasi Bahagian yang lebih baik.

Bahagian Riadah mencatatkan peningkatan keuntungan operasi teras sebanyak 88% kepada RM32 juta berikutan kadar yang lebih baik begitu juga dengan bilangan pelawat dan acara berkumpulan klien korporat yang tinggi, serta strategi melantik pembekal luar bagi peruncit makanan dan minuman di Taman Tema Sunway Lagoon.

Margin keuntungan pengendalian dan keuntungan Bahagian Pembangunan Hartanah pada tahun kewangan 2008 terjejas akibat kenaikan harga bahan binaan yang tinggi. Namun begitu, Bahagian Pembangunan Hartanah masih kekal sebagai pendorong utama pendapatan dengan menyumbang sebanyak 54% kepada keseluruhan hasil Kumpulan dan 40% daripada keuntungan pengendalian teras.

Pulangan Pemegang Saham

Pendapatan teras setiap saham bagi tahun kewangan 2008 adalah sebanyak 55.87 sen, peningkatan sebanyak 59% berbanding 35.19 sen pada tahun lepas. Walaupun keadaan pasaran tidak memberangsangkan, SunCity telah mengumumkan dan membayar dividen sementara sebanyak 3 sen pada suku pertama tahun kewangan 2008 dan mencadangkan dividen akhir untuk tahun kewangan 2008 sebanyak 5 sen. Kenaikan purata dividen terkumpul setiap tahun sepanjang lima tahun lepas adalah sebanyak 40%.

721 (54%)

218 (17%)

158 (12%)

113 (9%)

104 (8%)

675 (59%)

120 (11%)

161 (14%)

92 (8%)

94 (8%)

158 (40%) 143 (37%)

50 (13%) 32 (8%) 6 (2%)

43 (14%)

24 (8%)

17 (6%)

9 (3%)

Hasil Mengikut Segmen (RM juta) TK 2007Hasil Mengikut Segmen (RM juta) TK2008

Untung Operasi Teras (RM juta) TK2007 Untung Operasi Teras (RM juta) TK2008

211 (69%)

721 (54%)

218 (17%)

158 (12%)

113 (9%)

104 (8%)

675 (59%)

120 (11%)

161 (14%)

92 (8%)

94 (8%)

158 (40%) 143 (37%)

50 (13%) 32 (8%) 6 (2%)

43 (14%)

24 (8%)

17 (6%)

9 (3%)

Hasil Mengikut Segmen (RM juta) TK 2007Hasil Mengikut Segmen (RM juta) TK2008

Untung Operasi Teras (RM juta) TK2007 Untung Operasi Teras (RM juta) TK2008

211 (69%)

721 (54%)

218 (17%)

158 (12%)

113 (9%)

104 (8%)

675 (59%)

120 (11%)

161 (14%)

92 (8%)

94 (8%)

158 (40%) 143 (37%)

50 (13%) 32 (8%) 6 (2%)

43 (14%)

24 (8%)

17 (6%)

9 (3%)

Hasil Mengikut Segmen (RM juta) TK 2007Hasil Mengikut Segmen (RM juta) TK2008

Untung Operasi Teras (RM juta) TK2007 Untung Operasi Teras (RM juta) TK2008

211 (69%)

721 (54%)

218 (17%)

158 (12%)

113 (9%)

104 (8%)

675 (59%)

120 (11%)

161 (14%)

92 (8%)

94 (8%)

158 (40%) 143 (37%)

50 (13%) 32 (8%) 6 (2%)

43 (14%)

24 (8%)

17 (6%)

9 (3%)

Hasil Mengikut Segmen (RM juta) TK 2007Hasil Mengikut Segmen (RM juta) TK2008

Untung Operasi Teras (RM juta) TK2007 Untung Operasi Teras (RM juta) TK2008

211 (69%)

Pembangunan Hartanah Pelaburan Hartanah RiadahHospitaliti Penjagaan Kesihatan

Pembangunan Hartanah Pelaburan Hartanah RiadahHospitaliti Penjagaan Kesihatan

Page 29: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

25Mengekalkan Aliran Tunai Bersihnya

SunCity menjana aliran tunai bersih sebanyak RM398 juta daripada aktiviti operasi pada tahun kewangan 2008, 23% lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Ini disebabkan terutamanya oleh hasil yang dijana pada tahun kewangan tersebut lebih tinggi.

Pada tahun tersebut, Kumpulan telah membuat pelaburan sebanyak RM582 juta. Pelaburan ini sebahagian besarnya dibuat dalam Bahagian Pelaburan Hartanah. Di antara pelaburan utama dalam Bahagian ini adalah pembesaran Pusat Beli-belah Sunway Pyramid, Pusat Beli-belah Sunway Carnival, Wisma Denmark dan penebusan aset di bawah perlaksanaan pensekuritian disokong aset (“ABS”). Ia sebahagian besarnya dibiayai oleh penerimaan operasi bersih dan bakinya oleh pembiayaan kredit.

Tunai dan setara tunai SunCity pada 30 Jun 2008 berjumlah RM552 juta, meningkat sebanyak 5% daripada RM529 juta pada 30 Jun 2007.

Meskipun pelaburan Bahagian Pelaburan Hartanah dalam rancangan pembesaran meningkat, nisbah penggearan bersih SunCity kekal pada tahap yang baik, iaitu 0.6 kali dana pemegang saham. Bagi memastikan SunCity mampu memenuhi keperluan kewangannya, semua peminjaman telah dinilai dengan jangka masa berbanding dengan sifat pembangunan dan persekitaran pelaburan yang dibiayai. SunCity juga menguruskan dana daripada pasaran modal dan hutang secara aktif demi mencapai kos modal optimum.

Pada bulan September 2008, Agensi Pengkadaran Malaysia mengesahkan semula penarafan jangka pendek dan panjang SunCity, masing-masing P2 dan A2, untuk Instrumen Komersil/Nota Tempoh Sederhana (CP/MTN).

Penebusan Aset ABS

Dengan penerbitan bon bernilai RM250 juta bersama waran boleh cerai pada bulan Ogos 2007, SunCity telah berjaya menebus sepenuhnya aset ABS. Penebusan ini dimulakan dari tahun 2002. Aset ABS yang terlibat termasuklah antara lain, beberapa aset hasil tinggi seperti Menara Sunway, Sunway Resort Hotel & Spa dan Kolej Universiti Sunway. Perlaksanaan pembiayaan semula ini telah mengembalikan hartanah ini sebagai milik SunCity untuk pelan REIT yang dicadangkan. Penebusan aset ABS telah selesai sepenuhnya pada bulan Oktober 2007.

Tan Poh ChanKetua Pegawai Kewangan

Penyata Aliran Tunai Yang Disatukan TK2008 RM’000

(Dinyatakan semula) TK2007 RM’000

Kenaikan/(penurunan)

Tunai daripada operasi 477,951 406,114 18%

Pencukaian (79,619) (81,451) (2%)

Aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi 398,332 324,663 23%

Aliran tunai bersih daripada aktiviti pelaburan (582,340) (454,827) 28%

Aliran tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan 206,264 293,175 (30%)

Peningkatan dalam tunai dan setara tunai 22,256 163,011 (86%)

Kesan perubahan kadar pertukaran mata wang asing 1,539 90 1,610%

Baki penutup 552,455 528,660 5%

Page 30: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

26

PENYATA NILAI DITAMBAH

Tahun berakhir 30.06.08

RM’000

(Dinyatakan semula)Tahun berakhir

30.06.07RM’000

Nilai Ditambah

Jumlah pusing ganti 1,314,556 1,142,566

Pembelian barangan dan perkhidmatan (514,455) (622,445)

Nilai Ditambah oleh Kumpulan 800,101 520,121

Bahagian untung Syarikat Sekutu 3,223 (573)

Bahagian untung Entiti Dikawal Bersama 11,213 16,930

Jumlah Nilai Ditambah 814,537 536,478

Penyelarasan:

Untung bagi tahun 261,906 147,150

Tambah: Susut nilai dan pelunasan 34,174 48,608

Kos pembiayaan 76,632 57,703

Kos kakitangan 163,210 137,729

Pencukaian 82,201 65,372

Kepentingan minoriti 196,414 79,916

Jumlah Nilai Ditambah 814,537 536,478

Nilai Diagihkan

Kakitangan

Gaji dan lain-lain kos kakitangan 163,210 137,729

Kerajaan

Pencukaian korporat 82,201 65,372

Pembekal modal

Dividen 37,189 11,961

Kos pembiayaan 76,632 57,703

Kepentingan minoriti 196,414 79,916

Pelaburan Semula dan Pertumbuhan

Susut nilai dan pelunasan 34,174 48,608

Pendapatan yang ditahan oleh Kumpulan 224,717 135,189

Jumlah Diagihkan 814,537 536,478

Kakitangan

Kerajaan

Pelaburan Semula dan Pertumbuhan

Pembekal modal

2008 2007

32%

38%

20%

10%

34%28%

26%

12%

32%

38%

20%

10%

34%28%

26%

12%

Nilai Diagihkan

Page 31: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

27

PRESTASI SAHAM

2007/2008 Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jan Feb Mac Apr Mei Jun

Harga Penutup (RM) 5.20 4.88 4.98 5.10 4.90 4.98 3.82 2.97 3.12 2.87 3.10 2.64

Volum (‘000) 23,232 5,360 4,427 11,373 2,783 4,319 11,612 9,949 14,976 17,968 12,612 10,623

KLCI* 1,374 1,274 1,336 1,414 1,397 1,445 1,393 1,357 1,248 1,280 1,276 1,187

Volum (’000)

KLCI

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

HargaSaham (RM)

7.00

Volum Harga Penutup KLCI

KLCI

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

Jul 07 Ogo 07 Sep 07 Okt 07 Nov 07 Dis 07 Jan 08 Feb 08 Mac 08 Apr 08 Mei 08 Jun 081150 0

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

*Indeks Komposit Kuala Lumpur

Page 32: Metamorfosis Global
Page 33: Metamorfosis Global

Profil Lembaga Pengarah 30Profil Pasukan Pengurusan 36

Page 34: Metamorfosis Global

30

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

TAN SRI DATO’ SERI DR CHEAH FOOK LING, AO Pengerusi Eksekutif, Pengarah Eksekutif TerikatWarganegara Malaysia

Pengasas Kumpulan Sunway dan Pengerusi Eksekutif Sunway Holdings Berhad (sebelum ini dikenali sebagai Sunway Holdings Incoporated Berhad) (“Sunway”) yang tersenarai pada Papan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad.

Beliau berumur 63 tahun dan seorang akauntan pengamal bertauliah. Pada bulan Julai 1997, beliau telah dilantik menjadi ahli Lembaga Yayasan Pelaporan Kewangan oleh Menteri Kewangan. Selain daripada itu, beliau juga menjadi ahli Lembaga Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan dan Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Hepar Malaysia. Pada tahun 1995, beliau telah dilantik sebagai ahli Majlis Perniagaan Malaysia dan setahun selepas itu, beliau telah dilantik menjadi Pengerusi Kumpulan Industri-Kerajaan bagi Teknologi Tinggi Malaysia (MIGHT) untuk Pembinaan dan Perumahan, di samping anugerah Tokoh Hartanah Tahunan (Property Man of The Year) (Malaysia) pada tahun 1993 dan KPE Tahunan (CEO of The Year) (Malaysia) pada tahun 1996. Menteri Pelancongan Malaysia telah melantik beliau sebagai ahli EXCO Majlis Tindakan Pelancongan Malaysia. Beliau juga telah dilantik menganggotai Majlis Pendidikan Tinggi pada tahun 1998 oleh Menteri Pendidikan bagi mengiktiraf sumbangan besar beliau kepada pendidikan.

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling telah dianugerahkan Ijazah Kehormat Kedoktoran oleh lapan buah universiti terulung di dunia dan pada bulan September 2006, beliau telah dilantik sebagai Canselor Pengasas Kolej Universiti Sunway oleh Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Pada tahun 2008, beliau telah dilantik menjadi Pegawai Order of Australia oleh Perdana Menteri Australia. Menteri Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan telah melantik beliau sebagai Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, Selangor pada bulan Ogos 2008 sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan besar beliau kepada tanggungjawab korporat dalam bidang keselamatan dan perlindungan sosial.

Pada 1 Julai 1992, beliau dilantik menganggotai Lembaga Pengarah SunCity. Selain daripada itu beliau juga berkhidmat sebagai Pengerusi Jawatankuasa Eksekutif Lembaga Pengarah dan Skim Opsyen Saham Pekerja serta menjadi ahli Jawatankuasa Saraan.

Beliau juga menjadi pengarah dalam syarikat berhad yang lain termasuk Sunway.

Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri enam daripada tujuh Mesyuarat Lembaga Pengarah.

PROFIL LEMBAGA PENGARAH

Page 35: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

31

Datuk Razman berumur 69 tahun dan ahli Institut Bank-bank Australia. Beliau berpengalaman selama lebih 37 tahun dalam industri perbankan. Pada tahun 1964, Datuk Razman telah menyertai Standard Chartered Bank Malaysia Berhad dan telah memegang berbagai jawatan termasuklah dipinjamkan ke cawangan Standard Chartered di London, Eropah, Hong Kong dan Singapura. Beliau dilantik menjadi Pengarah Eksekutif/Timbalan Ketua Eksekutif Standard Chartered Bank Malaysia Berhad pada tahun 1994 dan memegang jawatan tersebut sehingga beliau bersara pada bulan Jun 1999. Pada bulan yang sama, beliau telah dilantik menjadi Pengerusi MBf Finance Berhad oleh Bank Negara Malaysia dan menjadi nomininya sehingga bulan Januari 2002 apabila syarikat kewangan tersebut dijual kepada Kumpulan Arab-Malaysian.

Datuk Razman dilantik menganggotai Lembaga Pengarah SunCity pada 28 Mac 1996. Beliau adalah ahli Jawatankuasa Skim Opsyen Saham Pekerja dan juga merupakan pengarah silih ganti bagi Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling dalam Jawatankuasa Eksekutif Lembaga Pengarah.

Di antara jawatan pengarah syarikat berhad yang dipegang oleh beliau termasuklah di Sunway Medical Centre Berhad, Sunway International Vacation Club Berhad, Sunway Infrastructure Berhad, Ranhill Berhad, Multi-Purpose Holdings Berhad, Affin Bank Berhad, MAA Holdings Berhad, Malaysian Assurance Alliance Berhad, MAA Takaful Berhad dan Berjaya Land Berhad.

Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri kesemua tujuh Mesyuarat Lembaga Pengarah.

DATUK RAZMAN M HASHIM Timbalan Pengerusi Eksekutif,Pengarah Eksekutif TerikatWarganegara Malaysia

NGIAN SIEW SIONG Pengarah Urusan – Pembangunan Hartanah,Pengarah Eksekutif TerikatWarganegara Malaysia

Encik Ngian Siew Siong berumur 56 tahun dan memegang Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kejuruteraan Awam daripada Universiti Leeds, United Kingdom. Beliau memperoleh ijazah tersebut pada tahun 1976. Beliau mempunyai pengalaman selama 27 tahun dalam industri pembangunan hartanah.

Sebelum menyertai SunCity, beliau adalah Pengurus Operasi Serantau MBf Holdings Bhd. Beliau menyertai SunCity pada tahun 1985 sebagai Pengurus Projek dan telah memegang berbagai jawatan kanan sebelum dinaikkan pangkat menjadi Pengarah Eksekutif pada bulan Januari 1996. Beliau kemudiannya dilantik menjadi Timbalan Pengarah Urusan pada 1 Oktober 2001 dan Pengarah Urusan Pembangunan Hartanah pada 26 Ogos 2004.

Beliau telah dilantik untuk menganggotai Lembaga Pengarah SunCity pada 29 Disember 1994. Selain daripada itu beliau juga berkhidmat sebagai Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Risiko dan juga menganggotai Jawatankuasa Eksekutif Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Skim Opsyen Saham Kakitangan.

Beliau tidak memegang apa-apa jawatan pengarah dalam mana-mana syarikat awam lain.

Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri enam daripada tujuh Mesyuarat Lembaga Pengarah.

Page 36: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

PROFIL LEMBAGA PENGARAH 32

Encik Ngeow Voon Yean berumur 56 tahun dan memegang Ijazah Sarjana Muda Perdagangan dengan pengkhususan Pengajian Perniagaan dan Ekonomi daripada Universiti Auckland, New Zealand. Beliau adalah ahli Majlis Pertubuhan Pemilik-pemilik Hotel Malaysia (MAHO), ahli Majlis Antarabangsa Pusat Beli-belah (ICSC) dan ahli Jawatankuasa Penasihat ICSC Asia Pasifik.

Beliau berpengalaman bekerja selama 27 tahun dalam industri pembangunan dan pelaburan hartanah serta pengurusan. Pengalaman luas beliau dalam pembangunan dan pengurusan binaan pelbagai guna mendorong beliau menubuhkan dan menjadi Presiden Pengasas Persatuan Kompleks Beli-belah dan Bangunan Tinggi di Malaysia dan Singapura. Kerjaya beliau bermula di Landmarks Holdings Bhd, pemilik dan pemaju Sungei Wang Plaza, Hotel Regent dan Metroplex Holdings Sdn Bhd, pemaju The Mall. Setelah itu beliau berpindah ke Singapura untuk menyertai Marina Centre Holdings Pte Ltd, pemaju dan pengurus Marina Square, suatu binaan pesisir pantai pelbagai guna di Singapura. Setelah itu beliau menyertai pula Suntec City Development Pte Ltd sebagai Pengurus Besar – Pembangunan Perniagaan / Runcit. Syarikat ini adalah pemaju dan pemilik pembangunan pelbagai guna swasta terbesar di Singapura. Pembangunan tersebut terdiri daripada pusat konvensyen, pameran, beli-belah dan pejabat.

Beliau dilantik menganggotai Lembaga Pengarah SunCity pada 21 April 1997. Selain daripada itu beliau juga menganggotai Jawatankuasa Eksekutif Lembaga Pengarah, Jawatankuasa Pengurusan Risiko dan juga Jawatankuasa Skim Opsyen Saham Kakitangan.

Encik Ngeow tidak memegang apa-apa jawatan pengarah dalam mana-mana syarikat awam lain.

Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri enam daripada tujuh Mesyuarat Lembaga Pengarah.

Dato’ Ng berumur 52 tahun dan memegang Ijazah Sarjana Muda Ekonomi daripada Unversiti Monash, Melbourne, Australia. Beliau adalah ahli Institut Akauntan Berkanun Australia, Institut Akauntan Malaysia dan Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia. Beliau memiliki pengalaman lebih daripada 26 tahun dalam kewangan, perancangan korporat dan pengurusan eksekutif industri hartanah dan hotel di Malaysia dan Singapura.

Pada ketika ini, beliau adalah Bekas Presiden Terbaru dan penaung Pertubuhan Pemaju Hartanah dan Perumahan (REHDA) dan Bekas Pengerusi Terbaru REHDA cawangan Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Sebelum ini beliau memegang jawatan Presiden REHDA, Naib Pengerusi Majlis Perniagaan Malaysia Australia (MABC), Ahli Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB), Naib Presiden dan Setiausaha Agung FIABCI cawangan Malaysia, Naib Presiden Pertubuhan Pemilik-pemilik Hotel Malaysia (MAHO) dan Pengerusi Cawangan Young Presidents Organisation (YPO) cawangan Malaysia. Pernah menjadi Pengarah Urusan Asia Pacific Land Berhad.

Pada tahun 1999, beliau dikurniakan “Fellowship” oleh Institut Pengarah Malaysia dan dinobatkan sebagai “Usahawan Tahunan” oleh MABC pada tahun 2003.

Beliau telah dilantik menganggotai Lembaga Pengarah SunCity pada 3 Mac 2008.

Beliau telah menghadiri satu Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan dalam tahun kewangan sejak beliau dilantik.

NGEOW VOON YEAN Pengarah Urusan – Pelaburan Hartanah,Pengarah Eksekutif TerikatWarganegara Malaysia

DATO’ NG TIONG LIP Pengarah Eksekutif TerikatWarganegara Malaysia

Page 37: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

33

Berumur 54 tahun dan memegang Ijazah Sarjana Muda Sains (Pengurusan Harta) Kepujian Kelas Kedua daripada Universiti Singapura dan Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan daripada Fakulti Perniagaan Darden, Universiti Virginia, Amerika Syarikat.

Pada ketika ini beliau adalah Pengarah Urusan GIC Real Estate Pte Ltd, cabang pelaburan hartanah Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. Beliau juga adalah seorang Penganalisis Kewangan Berkanun (CFA) dan ahli Institut CFA. Di antara pencapaian beliau adalah pingat emas yang dimenangi daripada Singapore Institute of Valuers dan Singapore Institute of Surveyors. Pernah menjadi Pengarah Jones Lang Wootton Australia dari tahun 1989 hingga tahun 1995 dan Pengurus Portfolio, Bahagian Hartanah di Suncorp Investment Management sebelum menyertai GIC Real Estate Pte Ltd pada tahun 1997.

Dilantik menjadi ahli Lembaga Pengarah SunCity pada 6 Mac 2002 dan menganggotai Jawatankuasa Audit dan Pelantikan.

Tidak memegang apa-apa jawatan pengarah dalam mana-mana syarikat awam lain.

Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri kesemua tujuh Mesyuarat Lembaga Pengarah.

Tan Sri Dato’ IR Talha adalah seorang Jurutera Awam. Beliau adalah lulusan Brighton Technical College, United Kingdom dan pemegang Diploma Kejuruteraan Awam yang diperolehnya pada tahun 1959. Pada tahun 1976, beliau telah memperoleh Ijazah Sarjana Pengurusan daripada Asian Institute of Management, Manila. Beliau berumur 73 tahun. Beliau adalah seorang jurutera profesional yang berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia sejak tahun 1974; Fellow Institut Jurutera Malaysia sejak tahun 1979; Jurutera Berkanun berdaftar dengan Engineering Council, United Kingdom sejak tahun 1989; Fellow Institution of Civil Engineers, United Kingdom sejak tahun 1989; Fellow Institution of Highways and Transportation, United Kingdom sejak tahun 1990 dan ahli Persatuan Jurutera Perunding Malaysia sejak tahun 1990. Beliau juga ahli Institut Pengurusan Malaysia (MIM) sejak tahun 1976. Beliau telah dianugerahkan Fellowship oleh Institut Pengarah Malaysia pada bulan Julai 2007.

Beliau memulakan kerjayanya sebagai Jurutera Awam di Jabatan Kerja Raya Malaysia pada tahun 1959. Setelah memegang berbagai jawatan di peringkat daerah, negeri dan cawangan, beliau telah dilantik sebagai Ketua Pengarah Kerja Raya, Jabatan Kerja Raya Malaysia pada tahun 1985. Beliau bersara pada tahun 1990.

Dilantik menjadi ahli Lembaga Pengarah SunCity pada 1 November 1990 dan menjadi Pengerusi Jawatankuasa Audit, Pelantikan dan Saraan.

Pada waktu ini beliau juga adalah pengarah di syarikat berhad yang lain termasuk, Gamuda Berhad, SHL Consolidated Berhad, Sapura Technology Berhad, Hume Industries (M) Berhad, APP Industries Berhad, Phillip Mutual Berhad dan Universal Trustee (Malaysia) Berhad.

Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri kesemua tujuh Mesyuarat Lembaga Pengarah.

LIM SWE GUANPengarah Terikat Bukan EksekutifWarganegara Singapura

TAN SRI DATO’ IR TALHA BIN HAJI MOHD HASHIM Pengarah Bebas Bukan Eksekutif KananWarganegara Malaysia

Page 38: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

PROFIL LEMBAGA PENGARAH

TEO TONG HOW Pengarah Bebas Bukan EksekutifWarganegara Singapura

TAN SIAK TEE Pengarah Bebas Bukan EksekutifWarganegara Malaysia

34

Encik Teo berumur 65 tahun dan memegang ijazah Sarjana Muda Seni Bina (Kepujian) daripada Universiti of Melbourne, Australia. Beliau adalah ahli SIA, RIBA, FRAIA dan APAM (Badan Seni Bina), Ahli Bersekutu SIP dan APA (Badan Perancangan) dan seorang Pengurus Hartanah Berdaftar, International Real Estate Institute. Pada waktu ini beliau menjadi Pengerusi dan Pengarah Urusan Tong Eng Group dan Hong How Group of Companies. Syarikat-syarikat ini menjalankan perniagaan pemaju hartanah dan pemegangan pelaburan dalam sektor seperti komersil, kediaman, perindustrian dan hospitaliti di Singapura, Malaysia, China, Australia, UK dan Sweden.

Beliau adalah pengarah Popular Land Pte Ltd, subsidiari Popular Holdings Limited, sebuah syarikat berhad di Singapura. Pada bulan Ogos 2005, beliau telah dilantik menjadi ahli Lembaga Warisan Kebangsaan. Selain daripada itu beliau juga menganggotai lembaga Architectural Design Panel LTA untuk stesen MRT dan juga ahli Arts in Transit LTA.

Beliau adalah Naib Pengerusi Tong Chai Medical Institute of Singapore, Pengarah Singapore Dance Theatre, Pengerusi Singapore Philatelic Museum dan ahli Preservation of Monuments Board.

Dilantik menjadi ahli Lembaga Pengarah SunCity pada 18 April 2001 dan juga menjadi ahli Jawatankuasa Audit, Pencalonan dan Saraan.

Tidak memegang apa-apa jawatan pengarah dalam mana-mana syarikat awam lain di Malaysia.

Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri kesemua tujuh Mesyuarat Lembaga Pengarah.

Berumur 68 tahun dan memegang Ijazah Sarjana Muda Perdagangan daripada University of New South Wales, Australia. Ahli bersekutu Institute of Chartered Accountants, Australia, ahli bersekutu Institut Setiausaha Syarikat dan Pentadbir Berkanun (ICSA) dan ahli Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia.

Memulakan kerjayanya sebagai juruaudit di Coopers & Lybrand, Sydney dan kemudian dipinjamkan ke Coopers & Lybrand Kuala Lumpur. Mempunyai pengalaman luas dalam industri perbankan. Bekas Ketua Juruaudit Dalaman untuk operasi Malaysia Overseas Chinese Banking Corporation dari tahun 1969 hingga tahun 1971 dan Chung Khiaw Bank dari tahun 1971 hingga tahun 1973. Menyertai Lee Wah Bank Ltd pada tahun 1973 sebagai Pengurus Pejabat Malaysia Tengah dan dinaikkan pangkat kepada Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif untuk operasi Malaysia pada tahun 1975. Bekas Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif United Overseas Bank (M) Berhad dari tahun 1994 hingga tahun 1997 setelah operasi Lee Wah Bank di Malaysia digabungkan pada tahun 1994. Juga bekas Pengarah dan Penasihat di Asia Commercial Finance Berhad dari tahun 1997 hingga tahun 1999. Pada bulan April 2000, menyertai Bank of China (Malaysia) Berhad sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif.

Dilantik menjadi ahli Lembaga Pengarah SunCity pada 26 November 2001 dan juga menjadi ahli Jawatankuasa Audit dan Pencalonan.

Pada ketika ini, beliau juga memegang jawatan pengarah di syarikat awam lain termasuk Bank of China (Malaysia) Berhad dan Amsteel Corporation Berhad.

Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri enam daripada tujuh Mesyuarat Lembaga Pengarah.

Page 39: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

35

LOW SIEW MOI Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Warganegara Malaysia

Seorang akauntan dan ahli Institut Akauntan Malaysia. Berumur 58 tahun dan memegang Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Perakaunan) dan Diploma Perakaunan (Lepasan Ijazah) daripada Universiti Malaya.

Berpengalaman lebih 34 tahun dalam bidang perakaunan, kewangan dan pentadbiran. Memulakan kerjaya beliau dengan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor pada tahun 1973 dan sejak itu telah memegang pelbagai jawatan pengurus. Telah dipinjamkan untuk bekerja dengan Kumpulan IGB dan IJM pada tahun 1990 selama empat tahun dan pada waktu ini menjawat jawatan Timbalan Pengurus Besar (Hal Ehwal Korporat) di Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor.

Dilantik menganggotai Lembaga Pengarah SunCity pada 3 Disember 1999.

Jawatan pengarah yang dipegang dalam syarikat awam lain termasuk di PKNS Infra Berhad, PKNS Engineering & Construction Berhad dan Worldwide Holdings Berhad.

Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri enam daripada tujuh Mesyuarat Lembaga Pengarah.

CATATAN:1. Hubungan kekeluargaan dengan Pengarah dan/atau Pemegang

Saham Utama

Tidak ada seorang pun daripada para pengarah mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama SunCity.

2. Konflik Kepentingan

(a) Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling adalah Pengarah dan Pemegang Saham utama Sunway. Beliau mempunyai kepentingan dalam SunwayMas Sdn Bhd dan subsidiarinya melalui Sunway. Aktiviti utama SunwayMas adalah sama dengan Kumpulan SunCity iaitu pemaju hartanah.

(b) Datuk Razman M Hashim adalah Pengarah Berjaya Land Berhad dan subsidiari milik penuhnya, Selat Makmur Sdn. Bhd. Syarikat ini menjalankan perniagaan yang sama dengan Kumpulan SunCity iaitu pemaju dan pelaburan hartanah. Beliau juga Pengarah Absolute Prestige Sdn Bhd, subsidiari Berjaya Land Berhad, yang aktiviti utama urus niaganya sama dengan Kumpulan SunCity iaitu pelaburan hartanah dan perhotelan.

(c) Dato’ Ng Tiong Lip adalah Pengarah Urusan dan Pemegang Saham utama Urban Hallmark Properties Sdn Bhd yang aktiviti utamanya sama dengan Kumpulan SunCity iaitu pemaju hartanah.

(d) Encik Lim Swe Guan adalah Pengarah syarikat yang menjalankan urus niaga utama sama seperti Kumpulan SunCity iaitu pemaju hartanah:-

(i) RB Land Sdn Bhd, subsidiari RB Land Holdings Berhad. RB Land Holdings Berhad adalah sebuah syarikat tersenarai awam di Malaysia.

(ii) Fabulous Range Sdn Bhd, sebuah syarikat usaha sama di antara Reco Sungei Long (M) Sdn Bhd dan Lum Chang Holdings Limited. Lum Chang Holdings Limited adalah sebuah syarikat tersenarai awam di Singapura.

(iii) Venus Capital Corporation Sdn Bhd sebuah syarikat usaha sama di antara Reco Kemensah Pte Ltd dan Lum Chang Holdings Limited.

(e) Low Siew Moi adalah Pengarah Worldwide Holdings Berhad, yang urus niaga utamanya sama dengan Kumpulan SunCity iaitu pemaju dan pelaburan hartanah.

Selain daripada yang dinyatakan, tidak ada pengarah lain yang mempunyai percanggahan kepentingan dalam Kumpulan SunCity.

3. Sabitan Kesalahan

Tidak ada Pengarah yang telah disabitkan dengan apa-apa kesalahan dalam 10 tahun kebelakangan ini kecuali kesalahan lalu lintas, jika ada.

4. Kehadiran Mesyuarat Lembaga Pengarah

Kehadiran para Pengarah pada Mesyuarat Lembaga Pengarah dinyatakan dalam Pernyataan Tadbir Urus Korporat.

Page 40: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

PROFIL PASUKAN PENGURUSAN 36

HENRY YUEN KAM WAH

Pembantu Peribadi Pengerusi EksekutifAkauntan Bertauliah, MIA, CPA, MICPA dan FCPA

Encik Henry Yuen adalah seorang akauntan dan pembantu peribadi kepada Pengerusi Eksekutif Kumpulan Sunway. Beliau berpengalaman selama lebih 41 tahun dalam bidang pengurusan dan pernah menjadi Pengarah Kewangan Kumpulan sebuah syarikat berhad. Beliau juga adalah ahli Institut Akauntan Malaysia (MIA), Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (MICPA) dan Fellow Certified Practising Accountants of Australia (FCPA).

TAN POH CHAN

Ketua Pegawai Kewangan(Kumpulan Sunway City Berhad)Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian), Universiti MalayaAkauntan Bertauliah, MIA

Puan Tan Poh Chan mula membina kerjayanya di Ernst & Young pada tahun 1984. Beliau adalah ahli Institut Akauntan Malaysia (MIA). Puan Tan mempunyai pengalaman selama lebih 20 tahun dalam bidang pengurusan kewangan dalam berbagai industri. Setelah menimba pengalaman selama lima tahun dalam bidang pengauditan, percukaian dan penasihat kewangan, beliau telah menyertai SunCity sebagai seorang akauntan. Sepanjang tempoh perkhidmatannya, beliau telah memainkan peranan penting dalam aktiviti pembesaran Kumpulan; dari pembangunan hartanah hingga kepada pelaburan hartanah, riadah dan hospitaliti begitu juga dengan penyenaraian Kumpulan di Papan Utama Bursa Malaysia pada tahun 1996. Pada tahun 1999, beliau telah dinaikkan pangkat menjadi Pengurus Besar – Kewangan dan ditukarkan ke Sunway Construction Berhad yang kemudiannya menjadi syarikat sendirian berhad lima tahun kemudian.

Sebelum memegang jawatannya sekarang pada 1 April 2008, beliau adalah Ketua Pegawai Kewangan Bahagian Pembinaan Sunway Holdings Berhad (sebelum ini dikenali sebagai Sunway Holdings Incorporated Berhad).

HO HON SANG

Ketua Pegawai Operasi – Pembangunan Hartanah(Sunway City Berhad)Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian), Universiti Malaya

Encik Ho Hon Sang memulakan kerjayanya sebagai jurutera di Esa Jurutera Perunding Sdn Bhd, dan terlibat dengan Projek Lebuh Raya Utara Selatan. Pada tahun 1988, beliau telah menyertai United Engineers Malaysia Berhad sebagai Pengurus Kanan sehingga tahun 1994. Beliau mempunyai pengalaman selama 13 tahun dalam industri pembangunan hartanah. Beliau menyertai SunCity sebagai Timbalan Pengurus Besar dan telah dilantik menjadi Pengurus Pusat Keuntungan Unit dan juga sebagai ahli Lembaga Pengarah Sunway Damansara Sdn Bhd. Beliau mengambil alih jawatannya sekarang pada tahun 2005. Beliau telah menjadi ahli Institut Jurutera Malaysia sejak tahun 1988 dan Lembaga Jurutera Malaysia sejak 1989.

ONG PANG YEN

Pengurus Besar Kanan - Projek(Sunway City Berhad)Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian), Sarjana Muda Undang-undang (Kepujian)

Encik Ong memegang Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam daripada Universiti Malaya. Beliau telah berkhidmat dengan Jabatan Kerja Raya selama lapan tahun sebelum menyertai SunCity. Kerjaya beliau di SunCity bermula sebagai Jurutera Tempatan di Pusat Bandar Seberang Jaya. Setelah itu beliau terlibat dalam projek pelaburan luar negara Kumpulan peringkat awal di Kampuchea, Zimbabwe, Afrika Selatan dan Australia. Selain mempunyai kelulusan sebagai jurutera profesional, Encik Ong juga mempunyai Ijazah Undang-undang daripada University of London.

ONG GHEE BIN

Pengurus Besar Kanan(Sunway City Berhad)Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (Kepujian), Diploma Diperakui dalam Perakaunan dan Kewangan

Sebelum menyertai SunCity pada tahun 1989, Encik Ong Ghee Bin bekerja dengan sebuah syarikat perunding Kejuruteraan Awam dan Struktur. Sepanjang 18 tahun bersama SunCity, beliau telah terlibat dalam projek pembangunan dan pelaburan hartanah yang dijalankan oleh Kumpulan. Di antara projek yang beliau kendalikan termasuklah, pembangunan Bandar Sunway, Sunway City Ipoh, Sunway Semenyih, Sunway Cheras, Ibu Pejabat Menara Sunway, Kolej Sunway, Sunway Pyramid, Sunway South Quay, Kampus Universiti Monash Sunway dan pembesaran Sunway Pyramid. Beliau juga terlibat dengan Sunway Velocity – suatu pembinaan komersil bercampur di Cheras, Sunway Tower – menara pejabat gred A di Jalan Ampang, Sunway Corporate Precinct – menara pejabat di Bandar Sunway dan menara pejabat suite di Bandar Sunway.

CHAN HOI CHOY

Pengurus Besar Kanan(Sunway Pyramid Sdn Bhd)Sarjana Muda Sains Pengurusan dan Pentadbiran (Kepujian), University of Aston, Birmingham, United Kingdom

Encik Chan Hoi Choy berpengalaman bekerja selama lebih 25 tahun dalam industri pusat beli-belah. Beliau pernah memegang beberapa jawatan kanan di Berjaya Starcity (sekarang dikenali sebagai Times Square), Berjaya Megamall dan Sungei Wang Plaza sebelum menyertai SunCity. Sejak 15 tahun kebelakangan ini, beliau memegang jawatan di Persatuan Pengurusan Kompleks Beli-Belah dan Bangunan Tinggi (PPK). Beliau kini memegang jawatan Timbalan Presiden PPK.

Page 41: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

37

JEAN JACQUES KIEFER

Pengarah Urusan Kumpulan(Sunway Resort Hotel & Spa)Ijazah Profesional Pengurusan Hotel dan Restoran daripada Hotel School di Strasbourg, Perancis

Encik Jean Jacques Kiefer adalah seorang warganegara Perancis. Beliau telah merantau ke seluruh dunia sebagai pengurus hotel termasuk beberapa tahun di Malaysia dan Asia. Beliau mempunyai pengalaman selama 34 tahun. Sebagai Pengurus Besar Kumpulan, beliau menyelia hartanah 1,234 bilik di Bandar Sunway. Beliau juga aktif dalam beberapa organisasi industri dan kemasyarakatan. Beliau fasih berbahasa Perancis, Inggeris dan Jerman dan memegang berbagai-bagai ijazah dan sijil daripada institut di Perancis, Kanada dan Universiti of Cornell di Amerika Syarikat.

HANLEY CHEW

Ketua Pegawai Eksekutif(Sunway International Hotels & Resorts)Ijazah Company Secretarial Practices and Financial Accounting, Institute of Chartered Secretaries & Administrators (ICSA), London

Encik Hanley Chew membawa bersamanya pengalaman yang luas dalam industri perhotelan dan percutian apabila menyertai SunCity. Sebelum itu, beliau telah bekerja selama 18 tahun dalam berbagai-bagai jawatan utama dengan rangkaian hotel antarabangsa dan tempatan. Waktu beliau menyertai SunCity pada tahun 2002, beliau memegang jawatan Naib Presiden – Pembangunan Perniagaan. Beliau bertanggungjawab ke atas pengurusan semua hotel di bawah jenama Sunway dan Allson. Beliau juga memainkan peranan penting dalam pemerolehan kontrak pengurusan baru di rantau ini. Semua fungsi global, ketua wilayah dan pengurus besar hotel kedua-dua jenama berada di bawah pengawasan beliau.

CIRIOCO PUBLO RAJ

Ketua Pegawai Eksekutif(Sunway International Vacation Club Berhad)PgDBA, MBA (Pengurusan Antarabangsa) CFP, MMIM

Apabila menyertai SunCity, Encik Cirioco Publo Raj membawa bersama beliau pengalaman luas lebih 21 tahun dalam pelbagai sektor industri termasuk insurans, harta tanah serta perjalanan dan pelancongan dengan pengkhususan dalam rundingan perniagaan, pembangunan perniagaan, jualan dan pemasaran. Beliau bekerja selama lebih kurang 10 tahun di Resort Condominiums International LLC (RCI), sebuah syarikat kongsi masa ternama di dunia. Beliau seorang Perancang Kewangan Bertauliah, ahli Persatuan Perancang Kewangan Malaysia dan ahli Institut Pengurusan Malaysia (MIM). Pada masa ini, Encik Publo adalah ahli EXCO Malaysian Holiday Timeshare Developers Federation.

DR CHONG SU-LIN

Ketua Pegawai Eksekutif(Sunway Medical Centre Berhad)MBBS London, MBA London

Dr Chong Su-Lin telah menjadi pengamal perubatan selama 6 tahun dengan National Health Service (NHS) UK sebelum menjadi Perunding Pengurusan di Cambridge Pharmacy, sebuah syarikat perunding di England. Beliau menjadi Pengarah Perkhidmatan Ansilari di Pusat Perubatan Subang Jaya (SJMC) selama empat tahun dan dua tahun sebagai Pengarah Projek untuk International Medical University (IMU). Dr Chong adalah bekas Setiausaha Kehormat Persatuan Hospital Swasta Malaysia (APHM). Pada ketika ini beliau adalah salah seorang ahli Lembaga APHM.

AARON SOO BOON CHOON

Ketua Pegawai Eksekutif(Sunway Lagoon Sdn Bhd)Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) daripada MIM – Universiti Bath, UK

Encik Aaron Soo menyertai Kumpulan Sunway pada tahun 1996 dan adalah Pengurus Besar pra pembukaan Sunway Hotel, Shenzen, China pada tahun 1997 hingga tahun 1998. Beliau menyertai SunCity semula pada tahun 2002 untuk menguruskan Hotel Sunway di Georgetown dan Seberang Jaya, Pulau Pinang dan telah berjaya meningkatkan prestasi hotel-hotel tersebut. Pada 1 November 2005, beliau telah dinaikkan pangkat sebagai Pengurus Besar Kanan Bahagian Riadah dan Hospitaliti SunCity. Beliau kini menyelia Taman Tema Sunway Lagoon dan Lost World of Tambun, Ipoh.

JEREMIAH LIM

Ketua Pegawai Operasi(Sunway Travel Sdn Bhd)Pentadbiran Perniagaan

Seorang veteran yang berpengalaman selama lebih 30 tahun dalam industri pelancongan. Sebelum menyertai Sunway Travel Sdn Bhd, Encik Jeremiah Lim adalah Pengurus Operasi dan Pemasaran Cawangan sebuah subsidiari korporat ternama Malaysia. Beliau telah berkhidmat sebagai Naib Presiden Persatuan Ejen-ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia selama dua penggal dan masih menyumbangkan tenaga dalam berbagai jawatankuasa persatuan untuk menggalakkan perubahan progresif kepada industri ini. Beliau memainkan peranan penting dalam meletakkan Sunway Travel sebagai pemain utama dalam perniagaan perjalanan korporat tempatan dan meluaskan rangkaian global melalui hubungan dengan GlobalStar Travel Management.

Page 42: Metamorfosis Global
Page 43: Metamorfosis Global

Segmen Utama Perniagaan

Pembangunan Hartanah

Pelaburan Hartanah

Hospitaliti

Riadah

Penjagaan Kesihatan

40

46

50

54

56

Page 44: Metamorfosis Global

2

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

CORPORATE PROFILE40

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

Sejak SunCity ditubuhkan pada tahun 1982, ia telah berjaya membina dan menyerahkan kepada pemiliknya lebih daripada 20,000 buah hartanah. Kejayaan itu memantapkan kedudukannya sebagai pengeluar terulung produk berinovatif yang sentiasa meningkat nilainya dan menjadikan ia terkenal dengan perkhidmatan pelanggan yang boleh dijadikan teladan. Kejayaan model perniagaan dan sokongan daripada bank-bank tanah di lokasi strategik dan mempunyai potensi pembangunan yang tinggi, telah mengukuhkan lagi kedudukan Syarikat. Pada 1 Oktober 2008, SunCity mempunyai bank tanah belum dimajukan seluas 2,659 ekar dengan jangkaan nilai pembangunan kasar (“GDV”) sebanyak RM15 bilion.

Hartanah yang menjadi kemegahan SunCity adalah Bandar Integrasi Peranginan Sunway (“Sunway Integrated Resort City”), sebuah pembangunan berharga berbilion ringgit yang terdiri daripada kemudahan runcit, hospitaliti dan konvensyen serta riadah dan hiburan, penjagaan kesihatan dan pendidikan di atas sebidang tanah seluas tujuh juta kaki persegi. Setakat ini, belum ada destinasi lain di Malaysia yang menyediakan prasarana dan kemudahan dalam satu tempat seperti itu.

Pelancaran

RM1.7bilJualan

RM1.3bil

Pusing Ganti

RM721jutaUntung Operasi

RM158juta

SEGMEN UTAMA PERNIAGAAN PEMBANGUNAN HARTANAH

Page 45: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

41Pusat Peranginan Dalam Bandar Raya yang mendapat penghormatan dunia ini akan menjalani perubahan strategik dengan pembinaan mercu tanda Sunway yang terbaru, sebuah projek bernilai RM5.2 bilion, Sunway South Quay. Projek ini bakal mengubah lanskap Sunway menjadi metropolis tepi tasik bertaraf antarabangsa.

Kejayaannya di Malaysia telah mendorong SunCity, dengan berbekalkan kelayakannya, untuk meneroka perkongsian yang menambahkan nilainya di luar negara . Dalam penerokaan itu, setiap tindakan dan keputusan yang diambil sentiasa seiring dengan visinya untuk memperluaskan urus niaganya di rantau ini dan di peringkat antarabangsa menjelang tahun 2010. SunCity sentiasa memastikan ia mengamalkan apa yang terbaik sesuai dengan kedudukannya. Komitmen ini telah membolehkan ia bertapak di empat negara iaitu Australia, Kampuchea, China dan India.

SunCity berada di tempat teratas dalam kalangan penguasa pemaju hartanah dan perbandaran peranginan disebabkan komitmennya yang tidak berbelah bagi kepada penciptaan nilai dan inovasi. Usaha bersungguh-sungguh bagi mencapai standard tertinggi dalam kualiti dan kecemerlangan dalam perkhidmatan pelanggan dan operasi peluasan ke luar negara adalah asas kejayaan SunCity.

Baru-baru ini Bahagian Pembangunan Hartanah telah merintis laluan ke bidang baru dengan melancarkan projek mewah seperti Sunway Vivaldi dan Sunway Palazzio. Projek ini bersesuaian dengan komitmennya terhadap penjagaan alam sekitar melalui pembangunan terjamin yang juga menggabungkan ciri berkekalan dalam projek utamanya.

Pelancaran

RM1.7bilJualan

RM1.3bil

Anugerah dan Penghormatan

SunCity terkenal dengan komitmennya kepada industri dan pencapaiannya juga sering mendapat pujian. Oleh sebab itu SunCity sentiasa mendapat perhatian pelbagai badan yang mengiktiraf pencapaian. SunCity berbangga dengan pencalonan dan anugerah yang diterimanya di Anugerah Pemaju Perumahan Terbaik Malaysia 2007 yang dianugerahkan oleh The Edge, sebuah penerbitan terulung di Malaysia. Kedudukan SunCity pada tahun ini adalah lebih baik dengan mendapat tempat dalam kalangan tiga pemaju hartanah teratas. Kejayaan ini penting kerana ia menunjukkan kami terus berusaha meningkatkan standard dan juga memberikan nilai lebih tinggi kepada pelanggan dan pemegang kepentingan utama.

Kejayaan Syarikat menduduki di antara 10 tempat teratas selama enam tahun berturut-turut menggambarkan pertumbuhan dan evolusi yang berterusan sebagi sebuah syarikat yang sentiasa peka dengan keperluan khusus industri dan warganya.

Hasil Belum Bil Yang Memecahkan Rekod Bernilai RM1.2 Bilion Dan Dua Jualan Keseluruhan

Sebuah bangunan kondominium di Sunway South Quay telah dibeli keseluruhannya oleh CI Korea Co. Ltd. pada bulan Disember 2007 dengan harga RM171 juta. Bangunan kondominium ini diberi nama Residential Condominium 4 (RC4) dan terletak di atas sebidang tanah seluas 3.6 ekar dan akan mengandungi 249 unit kondominium dengan pelbagai kemudahan. RC4 akan dimajukan khusus untuk komuniti rakyat Korea Selatan.

Pada waktu yang sama, Blok B Sunway Palazzio di Sri Hartamas telah dibeli oleh Radiant Splendour Sdn Bhd dengan harga RM219 juta pada bulan Januari 2008.

Kedua-dua jualan keseluruhan ini telah membolehkan SunCity mencatatkan rekod jualan belum bil lebih daripada RM1.2 bilion dalam separuh tahun pertama tahun kewangan tersebut.

PERISTIWA PENTING PADA TAHUN 2008:

Vila Tepi Tasik BayRocks Garden @ Sunway South Quay

Page 46: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

42

SEGMEN UTAMA PERNIAGAAN

SUNWAY SURIAN AVENUE @ SUNWAY DAMANSARA DENGAN GDV BERNILAI RM34 JUTA

Sunway Surian Avenue terletak dalam pembangunan bercampur seluas 400 ekar Sunway Damansara. Ia dihubungkan oleh satu rangkaian lebuh raya utama seperti Lebuh Raya Baru Lembah Kelang (“NKVE”) dan Lebuh Raya SPRINT. Berdekatan dengan kejiranan Mutiara Damansara yang sedang pesat membangun, Sunway Surian Avenue bersedia memenuhi keperluan kependudukan di sekitar itu yang semakin bertambah. Sunway Surian Avenue menawarkan 23 unit terhad kedai pejabat dua tingkat (22’ x 75’) yang mudah dikunjungi dan pendedahan kepada peluang perniagaan yang tinggi.

Pelancaran Utama Pada Tahun 2008

SUNWAY VIVALDI DENGAN GDV BERNILAI RM735 JUTA

Sunway Vivaldi di Mont’ Kiara terletak di atas tanah tinggi prima pegangan bebas seluas 7.7 ekar dan terdiri daripada 228 unit kondominium. Ia menetapkan harga penanda aras baru bagi kawasan tersebut pada RM830 satu kaki persegi. Pembangunan kepadatan rendah ini berkonsepkan susun atur terbuka sehingga seluas 4,000 kaki persegi setiap unit. Kediaman gaya pusat peranginan ini akan dilengkapkan dengan kemudahan dan kemudahan ultra moden dalam persekitaran yang mendamaikan. Ia diilhamkan daripada intrinsik keindahan muzik, dianggap sebagai simbol kehidupan pasca moden dan dibina menurut piawaian ketat bagi mencapai tahap kecanggihan.

VILLA MANJA @ SUNWAY SPK DAMANSARA DENGAN GDV BERNILAI RM400 JUTA

Villa Manja @ Sunway SPK Damansara berada di antara kejiranan mewah yang sudah lama diduduki iaitu Taman Tun Dr Ismail, Bandar Utama dan Mutiara Damansara. Ia menawarkan 196 unit vila berkembar dua tingkat yang lengkap dengan sebuah taman di tengah-tengahnya dan dihiasi dengan ciri-ciri berkualiti. Ia dijangka akan siap pada pertengahan tahun 2010. GDV Villa Manja dianggarkan bernilai RM400 juta.

Villa Manja @ Sunway SPK Damansara

Sunway Vivaldi menurut gambaran pelukis

Page 47: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

43

• Baru-baru ini SunCity telahmemperoleh 28.6 ekar tanahdi Pulau Pinang dengan anggaran GDV bernilai RM194 juta. Bank tanah kawasan utara ini terletak di Sungai Batu Dua, Sungai Ara dan Batu Maung yang majoritinya akan dimajukan menjadi kawasan kediaman.

• Diluarnegarapula,SunCitytelahmemperolehduabidangtanah bagi bank tanahnya iaitu di Hyderabad, India dengan GDV bernilai RM380 juta dan di Jiangyin, China dengan GDV bernilai RM473 juta.

Bank Tanah Yang Diperoleh Pada Tahun 2008

Pada tahun 2008, SunCity mempunyai bank tanah terkumpul dengan GDV bernilai RM2.5 bilion. Sunway terus melaksanakan strategi memajukan kawasan di berbagai-bagai lokasi yang menjadi kekuatan utamanya. Tanah dalam bank ini telah dipilih dengan teliti selepas menjalani penyelidikan pasaran yang mendalam dan mempunyai potensi pembangunan segera.

• Wisma Denmark, menara pejabat Gred A sedia ada diJalan Ampang dalam segi tiga emas Kuala Lumpur, telah diperoleh pada bulan Mei 2007. Ia terdiri daripada dua menara pejabat (Menara 1 dan Menara 2). Bangunan ini telah diberi nama baru iaitu Sunway Towers dan kedudukannya amat sesuai sebagai tapak untuk SunCity mengorak langkah meneroka permintaan ruang pejabat yang sentiasa meningkat di dalam pusat bandar raya Kuala Lumpur.

Vila tepi tasik BayRocks Garden @ Sunway South Quay

Page 48: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

44

SEGMEN UTAMA PERNIAGAAN

Kajian kumpulan fokus yang membabitkan penduduk, pemaju, arkitek dan perunding juga telah diadakan bagi mendapatkan maklum balas tentang perkembangan terkini, berdasarkan kualiti produk dan perkhidmatan yang diberikan. Kaunter Perkhidmatan yang dibentuk baru-baru ini adalah salah satu langkah yang diambil oleh pengurusan kanan untuk membolehkan pelanggan berurusan dengan syarikat dengan lebih mudah. Tindakan ini membolehkan pengurusan memberi penyelesaian segera kepada isu yang berkaitan dengan rumah baru para pelanggan.

Kepuasan Pelanggan

Jabatan Perkhidmatan Pelanggan yang ditubuhkan di bawah Perhubungan Akaun Pelanggan baru-baru ini, menjadi pemula bagi SunCity untuk melaksanakan budaya berorientasikan pelanggan dalam kalangan kakitangannya dan memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggannya. Jabatan ini sentiasa mencari aktiviti kemasyarakatan yang bermanfaat dan inovatif untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memberikan khidmat yang terbaik kepada masyarakat.

Jabatan Perkhidmatan Pelanggan telah membantu menubuhkan Jawatankuasa Persatuan Penduduk di perbandaran kediaman yang dimajukan oleh SunCity. Jabatan tersebut juga telah menganjurkan beberapa acara penduduk untuk mengeratkan silaturahim dan meningkatkan kesejahteraan komuniti.

SunCity menghayati budaya berorientasikan pelanggan di kalangan para pekerja dan menyampaikan khidmat yang cemerlang kepada para pelanggan.

Page 49: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

45

PERANCANGAN MASA HADAPAN:

• SunCity akan terus memberi tumpuan kepadasegmen mewah dalam rancangan pelancaran pelbagai projek, terutamanya di Sunway South Quay. Kami berusaha mewujudkan ruang mewah untuk kediaman dan komersil yang bertaraf antarabangsa dan mempunyai daya penarik global.

• Selarasdenganwawasannya,SunCityakanterusmeneroka peluang meluaskan perniagaan dan bertapak di luar negara selain di India, China dan Kampuchea di mana ia sudah bertapak. Inovasi dan amalan terbaik sesuai dengan kedudukan kami akan terus menjadi kunci kejayaan kami. Kredibiliti kami di rantau ini dan perkongsian usaha sama dalam pasaran luar negara akan membantu kami memberikan nilai sebenar kepada pelanggan kami di seluruh dunia.

Metropolis Pesisir Tasik Sunway South Quay

Pemaju yang Bertanggungjawab

Sebagai pemaju yang bertanggungjawab, SunCity juga telah memperkenalkan pewujudan Badan Pengurusan Bersama (“JMB”) dalam strata hak milik pembangunan SunCity. SunCity telah mengatur langkah lebih jauh dengan menunjukkan ketelusan, integriti dan profesionalisme dalam mematuhi Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyelenggaraan dan Pengurusan) 2007 yang baru. Ia telah menggunakan khidmat peguam untuk menjalankan pencalonan bagi JMB dan menjawab soalan berkenaan undang-undang berkaitan dengan badan tersebut. Akauntan profesional juga telah dilantik untuk mengendalikan akaun dan memastikan dana dipindahkan kepada JMB dengan cara yang betul.

Page 50: Metamorfosis Global

46

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

SEGMEN UTAMA PERNIAGAAN

Bahagian Pelaburan Hartanah SunCity telah berjaya mengukuhkan kedudukannya dengan aset yang merangkumi Pusat Beli-belah Sunway Pyramid, Pusat Beli-belah Sunway Carnival, Menara Sunway, Kampus Universiti Monash Sunway, Kolej Universiti Sunway dan Wisma Denmark.

PELABURAN HARTANAH

Pusat Beli-Belah Sunway Pyramid

Pusing Ganti

RM218jutaUntung Operasi

RM455juta

Kadar Penghunian

100% (Sunway Pyramid Mall)

92% (Sunway Carnival Mall)

Bilangan Penyewa

800 (Sunway Pyramid Mall)

161 (Sunway Carnival Mall)

Page 51: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

47

Marrakesh di Sunway Pyramid Mall

Setelah menikmati kejayaan selama 10 tahun, Sunway Pyramid, hartanah kebanggaan Bahagian Pelaburan Hartanah, telah memasuki fasa pertumbuhan baru dengan selesainya pembesaran seluas 1.5 juta kaki persegi pada bulan September 2007. Pengubahsuaian ini melebarkan binaan siap Sunway Pyramid kepada 4 juta kaki persegi. Pusat beli-belah yang terletak di Bandar Sunway ini direka bentuk menurut seni bina Mesir yang diterapkan menurut cita rasa kontemporari dan ia adalah pusat beli-belah bertema yang terbesar di dalam negara ini. Pengunjung pusat beli-belah ini telah meningkat kepada lebih kurang 2.5 juta sebulan selepas pembesaran dijalankan.

Penduduk di utara pula menyaksikan pembukaan pusat beli-belah Kumpulan yang terbaru, Pusat Beli-belah Sunway Carnival, yang memberikan pengalaman membeli-belah yang baru kepada mereka. Pusat Beli-belah ini terletak di Seberang Jaya, Pulau Pinang dengan kawasan binaan seluas 800,000 kaki persegi. Pusat Beli-belah empat tingkat yang bergaya ini mempunyai 161 ruang kedai dan 8 panggung wayang dan menjadi destinasi kegemaran semua.

Berbekalkan kejayaan menguruskan dua pusat beli-belah, Kumpulan telah mengeksport perkhidmatan perunding pusat beli-belahnya ke dua pusat beli-belah baru di Shenzen dan Chong Qing, China. Holiday Plaza di Shenzen telah membuka pintunya untuk pengunjung pada bulan September 2008.

Page 52: Metamorfosis Global

Oasis Boulevard Sunway Pyramid

Page 53: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

49

KEJAYAAN DICAPAI PADA TAHUN 2008:

• PusatBeli-belahSunwayCarnivaltelahdibukadiSeberangJaya, Pulau Pinang pada bulan Julai 2007 dengan menawarkan ruang runcit boleh sewa bersih (“NLA”) seluas 500,000 kaki persegi.

• PembesaranSunwayPyramidyangmenambahkawasanbinaan kasar sedia ada kepada 4 juta kaki persegi telah selesai dan dibuka kepada pengunjung pada bulan September 2007.

• Sunway Pyramid telah memasang Sistem PemanduTempat Letak Kereta pertama di Malaysia pada bulan Januari 2008. Sistem ini terdiri daripada lampu merah dan hijau yang membolehkan pemandu kereta mencari ruang letak kereta kosong dengan mudah.

• Pembukaan lima presint beli-belah di syurga beli-belahSunway Pyramid - Fashion Central, Oasis Boulevard, Asian Avenue, Marrakesh dan Kidz Zone untuk pengalaman membeli-belah yang unggul.

• PusatkonvensyendiSunwayCarnivalselesaidibinapadasetengah tahun kedua 2008 untuk memenuhi keperluan mesyuarat, insentif, konvensyen, pameran (MICE) pelancong perniagaan di kawasan utara.

PERANCANGAN MASA HADAPAN:

• Membinabangunantambahan28tingkatpejabatkecildan pejabat rumah (SOHO) dan menara komersil dengan ruang boleh sewa bersih seluas 300,000 kaki persegi di sebelah Pusat Beli-belah Sunway Pyramid.

• Membina Presint Korporat Sunway denganNLA seluas550,000 kaki persegi di sebelah Menara Sunway.

Sunway SOHO Suite menurut gambaran pelukis

Page 54: Metamorfosis Global

50

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD HOSPITALITI

SEGMEN UTAMA PERNIAGAAN

Sunway International Hotels & Resorts menguruskan 15 buah hotel dan pusat peranginan di Kemboja, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Vietnam, di bawah dua jenama iaitu Sunway Hotels and Resorts dan Allson Hotels and Resorts. Jumlah keseluruhan bilik tamu yang ditawarkan adalah sebanyak 3,000 buah. Portfolio produk dan perkhidmatan hospitaliti antarabangsanya terdiri daripada hotel lima bintang dengan kemudahan konvensyen, mesyuarat dan pameran bertaraf dunia, vila mewah, apartmen dan bilik suite, hotel empat dan tiga bintang perkhidmatan teknikal, perkhidmatan pelancongan, pengurusan francais dan juga perkhidmatan pemasaran hotel bersekutu.

Page 55: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

51

Bil. bilik tetamu

1,234Penghunian bilik

81%

Pusing Ganti

RM158jutaUntung Operasi

RM50juta

KEJAYAAN DICAPAI PADA TAHUN 2008:

• Kelab malam berjenama EUPHORIA daripadarangkaian kelab Ministry of Sound London telah dibuka bersebelahan dengan Sunway Resort Hotel and Spa, sebuah mercu tanda Sunway yang bertaraf lima bintang. Jenama revolusioner ini menjadi medan mempamerkan hiburan muzik dansa terbaik abad ke-21. Ia dijangka akan menjadi perangsang kepada senario hiburan Kuala Lumpur dengan barisan hiburan waktu malam yang bertenaga dan menawan. EUPHORIA memberi peluang kepada peminat-peminat Ministry of Sound menikmati pelbagai jenis muzik dansa, DJ bertaraf dunia, menjelajah ke seluruh dunia, acara menarik dan pengalaman berada di dalam kelab tarian antarabangsa yang disertakan dengan sistem bunyi bertaraf dunia yang direka khas.

Ruang masuk Ministry of Sound - Euphoria Bilik yang baru diubah suai di Sunway Resort Hotel & Spa

Hotel Allson Angkor di Siem Riep (Diurus oleh Sunway International Hotel & Resorts)

• PusatKonvensyenSunway yang tidakbertiang seluas25,000 kaki persegi di Seberang Jaya, Pulau Pinang dibuka di Aras 4 Pusat Beli-belah Sunway Carnival. Pusat konvensyen tersebut seluas 25,000 kaki persegi dan mempunyai tiga dewan berasingan yang sesuai untuk jamuan makan malam, majlis perkahwinan, pameran dan/atau persidangan dengan kapasiti daripada 30 ke 1,000 orang.

• Ahli terbaharu rangkaian hotel Sunway adalah duabuah hotel di bandar bersejarah Siem Reap, Kemboja. Kedua-dua hotel tersebut, Allson Angkor Hotel Siem Riep yang bertaraf tiga bintang dan Allson Angkor Paradise Hotel Siem Reap yang bertaraf empat bintang, masing-masing mempunyai 192 bilik dan 169 bilik.

Page 56: Metamorfosis Global

Mandara Spa di Sunway Resort Hotel & Spa

Page 57: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

53

PERANCANGAN MASA HADAPAN:

• Pusat peranginan spa berintegrasi di Sunway CityIpoh dirancang akan dibuka pada April 2009. Memandangkan trend semasa menjurus kepada kesejahteraan dan spa serta kesedaran mengenai kesejahteraan, pemakanan, kesihatan dan penjagaan diri secara semula jadi semakin meningkat, pusat peranginan hutan hujan mata air panas ini berazam untuk mencapai penanda aras baru dalam industri kesejahteraan di rantau ini. Pusat peranginan ini terletak di sebuah lembah seluas 56 ekar yang dikelilingi bukit batu kapur berusia 400 juta tahun. Kawasan pusat peranginan ini masih mengekalkan ciri alam semula jadi asalnya iaitu gua, hutan, air terjun dan mata air panas yang asli. Kesemua ciri ini menjadikan ia suatu tempat yang sesuai bagi bersendirian mencari ketenangan di salah sebuah daripada 25 buah vila mewah dan spa holistiknya.

• Setelahpengubahsuaianbiliktamu,dewanbesarGrandLagoon, Pusat Konvensyen Sunway Pyramid dan semua bilik majlis di hotel Sunway Resort Hotel & Spa selesai dijalankan, tiba giliran peruncit makanan dan minuman untuk menjalani pengubahsuaian pula. Konsep dan jenama baru akan diperkenalkan dan semuanya akan dipilih berdasarkan ambien, perkhidmatan dan kualiti makanan di samping mematuhi piawaian kualiti bertaraf antarabangsa. Lobi hotel juga akan diberi wajah baru bagi mewujudkan pengalaman baru sewaktu menginap di sini.

• SunwayInternationalHotels&Resortssedangmencaripeluang memperoleh hotel dan pengurusan baru di Kemboja, China, India, Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Ameriyah Arab Bersatu dan Vietnam, bersama-sama beberapa rakan kongsi di rantau ini.

Grand Ballroom di Sunway Resort Hotel & Spa

Page 58: Metamorfosis Global

SEGMEN UTAMA PERNIAGAAN54

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

Pemenang Anugerah Tempat Paling Menarik di Asia selama dua tahun berturut-turut, Taman Tema Sunway Lagoon, berjaya mengekalkan pengiktirafan antarabangsa sebagai mercu tanda pelancongan berprestij dan tempat untuk aktiviti mencabar dan menyeronokkan. Taman Tema Sunway Lagoon menawarkan pilihan lima taman unik bertemakan air (Water Park), hiburan (Amusement Park), hidupan liar (Wildlife Park), aktiviti lasak (Extreme Park) dan seram (Scream Park). Taman bertema ini telah menjadikan Sunway Lagoon destinasi berbilang tarikan paling besar dan berjaya di Malaysia.

Satu lagi mercu tanda Riadah terletak di Tambun, Ipoh. Lost World of Tambun, taman bertemakan air sepenuhnya bercirikan seni bina unik membuatkan ia seakan terpacul di tengah-tengah bukit batu kapur dan hutan tebal di sekelilingnya. Tempat yang dulu hanya sebuah lembah yang sunyi kini telah riuh rendah dengan deruan sungai, bunyi air terjun, arus deras, lurah bertebing curam, ngauman harimau, gua purba dan mata air panas bagi yang inginkan terapi cara dahulu kala.

RIADAH

Pantai Luncur Air di Sunway Lagoon Taman Extrem di Sunway Lagoon Pendakian Cameroon di Lost World of Tambun

Page 59: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

55

PERANCANGAN MASA HADAPAN:

• Untuk meningkatkan keuntungan daripada industriRiadah, SunCity akan menumpukan kepada meningkatkan hasil daripada pasaran antarabangsa dan pelancongan, majlis dan jamuan korporat.

• Extreme Park akanmenjalani pembesaran dan tarikanbaru akan ditambah di antaranya, Bungee Jump, Multi Trampoline dan trek go-kart.

• Pantai luncur berpasir buatan manusia pertamadi Malaysia yang terletak di Sunway Lagoon akan ditambah dengan pertunjukan laser audio visual untuk meningkatkan tarikannya bagi acara tempatan dan antarabangsa.

KEJAYAAN DICAPAI PADA TAHUN 2008:

• PembukaansatulagitarikanutamaSunwayLagooniaituScream Park dengan “Empat Kembara Dalam Kegelapan!” dan tarikan istimewanya “SIARAN LANGSUNG Melarikan Diri Dari Penjara!”. Jelajah di taman ini menjanjikan pengalaman seram yang mendebarkan dengan adanya bunyi-bunyian yang menggetarkan jantung, kesan khas tersembunyi, asap, cermin dan bilik seram yang dihuni oleh banduan dan zombie.

• Dalam tahun ini, SunwayLagoon telahmenjadi tempatpilihan utama syarikat-syarikat untuk menganjurkan acara besar, jamuan makan malam tahunan, hari keluarga dan konsert. Contohnya acara gemilang sambutan kemerdekaan, Merdeka Big Splash ke-50 anjuran Kumpulan NSTP, Quiksilver Revolution Tour dan peraduan Junior Idol TVB.

• DiLostWorldofTambun,satutarikanbaruyangdipanggil“Explorer” telah ditambah kepada kolam kanak-kanak pada awal tahun 2008. Di Tiger Valley pula, tiga ekor anak harimau Siberia, generasi ketiga sejak penubuhan taman ini, telah dilahirkan.

Saiz Taman

128ekarPengunjung

1.6juta

Pusing Ganti

RM113jutaUntung Operasi

RM32juta

Taman Scream di Sunway LagoonTaman Hidupan Liar di Sunway Lagoon G-force di Sunway Lagoon

Page 60: Metamorfosis Global

56

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD PENJAGAAN KESIHATAN

SEGMEN UTAMA PERNIAGAAN

Seiring dengan moto SunMed “Memperbaiki Kehidupan Yang Menerima Sentuhan Kami”, SunMed menawarkan berbagai-bagai perkhidmatan komprehensif perubatan kritikal peringkat tertier dan juga pencegahan penyakit dan penjagaan kesejahteraan. SunMed adalah sebuah hospital swasta yang mempunyai pentauliahan ISO 9001:2000, MS ISO 15189 dan Persatuan Kualiti Kesihatan Malaysia (MSQH). Pengubahsuaian SunMed akan mengubah bangunan satu menara sedia ada kepada hospital lima sayap - sayap barat, bangunan menara, sayap timur, penghubung sayap timur dan bangunan letak kereta bertingkat.

Page 61: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

57

Suit Rundingan Pakar

59Klinik

Katil

207

Pusing Ganti

RM104jutaUntung Operasi

RM6juta

PERANCANGAN MASA HADAPAN:

• Pembesaran hospital tersebut akan menambahbilangan katil pesakit daripada 207 katil kepada 335 katil. Bilik pemeriksaan juga akan ditambah menjadi 90 buah daripada 59 buah yang ada sekarang dan 6 dewan bedah baru akan dibina menjadikan bilangannya sebanyak 12 buah. Pembinaan bangunan baru tersebut akan siap pada bulan Disember 2008 dan ubahsuai bahagian dalam dan susun atur dalaman akan siap menjelang bulan Jun 2009. SunMed akan mengadakan sambutan ulang tahun kesepuluhnya pada bulan November 2009 di bangunan yang baru siap tersebut.

• PusatPembelajarandanSumberBerintegrasi(“ILRC”)akandibina di tingkat atas bangunan letak kereta bertingkat SunMed. ILRC tersebut akan menempatkan sebuah dewan serba guna/auditorium yang mampu memuatkan seramai 250 orang. Hubungan audio visual dengan dewan bedah juga akan dipasang untuk membolehkan pembedahan dipancarkan secara langsung.

KEJAYAAN DICAPAI PADA TAHUN 2008:

• Pelancaran klinik satelit pertama SunMed, SunMedSpecialist and Wellness Clinic di Wisma Perintis, Bukit Damansara telah dirasmikan oleh Menteri Kesihatan pada 10 Mei 2008.

Pembukaan Klinik Pakar dan Kesihatan SunMed di Wisma Perintis oleh Datuk Low Tiong Lai

Page 62: Metamorfosis Global
Page 63: Metamorfosis Global

Kami Mengutamakan Kecemerlangan dalam Penjagaan Keselamatan 60

Jaminan Kualiti Penyampaian Kami 61

Tanggungjawab Korporat 62

Page 64: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

KAMI MENGUTAMAKAN KECEMERLANGAN DALAM PENJAGAAN KESELAMATAN

60

SunCity menetapkan keselamatan sebagai perkara paling utama dalam operasinya dan berbangga dengan tahap keselamatannya yang bertaraf antarabangsa, begitu juga dengan pewujudan dan pengekalan persekitaran bekerja yang sihat dan selamat untuk semua kakitangannya. Walaupun semua kakitangan tahu mereka bertanggungjawab ke atas kecemerlangan operasi dan prestasi perniagaan, namun, mereka sedar bahawa asas semua itu terletak pada keselamatan. Sistem Keselamatan Pekerjaan dan Kesihatan (“OSH”) yang dilaksanakan di seluruh Kumpulan SunCity memberi tumpuan kepada dasar keselamatan dan kesihatan, latihan keselamatan untuk kakitangan dan menjalankan pemantauan kesihatan. Sistem OSH kami menggabungkan aspek perkakasan dan perisian di tempat kerja.

Prestasi keselamatan juga merangkumi keselamatan pelanggan kami dengan memastikan semua komponen dalam Kumpulan mematuhi semua undang-undang, peraturan dan piawaian keselamatan agar tahap keselamatan berada pada tahap tertinggi. Semua kakitangan Keselamatan dan Kesihatan dihantar untuk menjalani latihan dan menghadiri seminar agar berkemampuan menangani dan mengetahui perubahan terkini piawaian keselamatan. Di samping itu, pemeriksaan berkala dan penyenggaraan oleh badan keselamatan bertauliah ke atas semua alat keselamatan, latihan keselamatan dan taklimat kepada semua kakitangan juga dijalankan untuk menanamkan peri pentingnya mengekalkan piawaian keselamatan yang tinggi.

Fokus dan tumpuan yang diberikan oleh SunCity kepada keselamatan telah dibuktikan dengan pelbagai anugerah yang telah dimenanginya. Sunway Resort Hotel & Spa telah memenangi Anugerah Kecemerlangan Kebangsaan OSH 2004 dan 2006 kerana berjaya memperoleh markah tertinggi setelah menjalani beberapa proses dan audit yang ketat dalam kategori Hotel & Restoran. SunMed menunjukkan kecemerlangan OSH yang serupa apabila memenangi Anugerah Perak dalam Anugerah Kecemerlangan Kebangsaan OSH bagi tahun 2004 dan 2006 dalam kategori Perkhidmatan Perniagaan.

Keselamatan di tempat kerja kami – kakitangan kami menjalani latihan keselamatan di tempat sendiri. Mereka menyertai latihan keselamatan dan sentiasa dimaklumkan mengenai peraturan keselamatan yang baru. Untuk menyumbang kepada pembaikan keseluruhan organisasi kami, kami saling bertukar-tukar amalan terbaik dan pengajaran daripada pengalaman dengan syarikat-syarikat dalam Kumpulan dan industri. Kami menekankan peri pentingnya menjadi teladan yang baik dalam hal ehwal keselamatan kepada kakitangan kami untuk memantapkan lagi budaya keselamatan kami.

PENYATA KESELAMATAN

SunCity memberi jaminan bahawa ia akan menyediakan tempat kerja yang selamat dan persekitaran yang sihat bagi semua kakitangannya dan juga bagi semua yang terlibat dalam aktiviti urus niaga kami sehari-hari. Sehubungan dengan itu, SunCity bersungguh-sungguh dalam usaha mencapai kehilangan nyawa SIFAR dan memastikan peruntukan Akta Keselamatan Pekerjaan dan Kesihatan 1994, undang-undangnya dan semua kod amalan yang diluluskan dipatuhi dengan sepenuhnya dengan:-

• Mengenal pasti semua bahaya, menilairisikonya dan mengawalnya.

• Memastikan semua ketua operasi syarikat bersunguh-sungguh melaksanakan tindakan pembaikan berterusan seperti yang tertera dalam piawaian Keselamatan Pekerjaan dan Kesihatan dalam organisasi masing-masing.

• Memastikan semua syarikat mematuhiundang-undang Keselamatan Pekerjaan dan Kesihatan, peraturannya dan kod amalan yang diluluskan.

• Memastikan semua dokumen Keselamatan Pekerjaan dan Kesihatan dikendalikan dan disimpan dengan baik serta menjalankan penilaian semula keberkesanannya secara berkala.

SunCity akan terus berusaha mencapai kecemerlangan Keselamatan Pekerjaan dan Kesihatan melalui latihan, penyeliaan dan sokongan bagi memastikan persekitaran yang selamat dan sihat diwujudkan.

Page 65: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

61Menggalakkan, mengamalkan dan mengekalkan standard kualiti yang tinggi dalam apa jua yang kami lakukan. Prinsip di atas diterapkan oleh SunCity dalam melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti Menyeluruh (”TQMS”) dalam setiap aktiviti urus niaga dan aspek pekerjaan. Pembaikan berterusan proses kerja dilaksanakan di seluruh Kumpulan dengan merancang, mengatur dan memberi kuasa kepada setiap individu bagi memastikan apa yang dilakukan betul pada kali pertama ia dilakukan. TQMS SunCity meliputi seluruh organisasi dan dipandu oleh pengurusan kanan.

SunCity membuktikan kecemerlangannya dalam kualiti melalui pentauliahan ISO yang diterima. Bahagian Pembangunan Hartanah SunCity, memang terkenal dengan pembinaan berkualiti dan mempunyai reka bentuk yang indah. Bahagian ini telah mendapat pentauliahan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2000 – Keperluan dalam Pembinaan Hartanah Kediaman, Komersil dan Perindustrian. Pentauliahan tersebut telah diterima sejak 26 September 1997 lagi.

Dalam industri penjagaan kesihatan pula, perkhidmatan berkualiti tinggi sangat dicari-cari oleh masyarakat. Bagi memenuhi kehendak ini, pasukan pengurusan SunMed sentiasa memberi dorongan kepada kakitangannya untuk memberikan perkhidmatan dan penjagaan terbaik kepada semua pesakit, dan usaha ini dibantu dengan peralatan perubatan terkini. Usaha bersungguh-sungguh SunCity ini telah mendapat penghargaan dengan mencatat nama sebagai pusat perubatan pertama mendapat tauliah MS ISO 15189 kerana mematuhi dan melebihi keperluan untuk “Bidang Ujian Perubatan: Patologi Kimia, Hematologi dan Mikrobiologi Perubatan” oleh Jabatan Piawaian Malaysia. Tauliah ini mengesahkan makmal perubatan SunMed mempunyai sistem pengurusan berkualiti, mematuhi peraturan pemeriksaan dan memenuhi keadaan penyesuaian dan persekitaran yang mematuhi keperluan amalan makmal yang baik.

SunMed memperoleh pentauliahan Persatuan Kualiti Kesihatan Malaysia yang mengiktiraf usahanya menaikkan tahap kualiti secara berterusan dalam perkhidmatan yang diberikan. Ia juga diiktiraf telah mematuhi Piawaian Akreditasi Hospital Malaysia yang berhubung dengan Organisasi dan Pengurusan, Pembangunan dan Pengurusan Sumber Manusia, Polisi dan Tatacara, Kemudahan dan Peralatan, Aktiviti Peningkatan Kualiti dan Keperluan Khusus.

SunMed juga telah memperoleh pentauliahan ISO 9001:2000 untuk Peruntukan Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan Primer, Sekunder dan Tertier. Pentauliahan yang diberikan oleh SGS United Kingdom dan United Kingdom Accreditation Service telah diterima sejak 11 April 2003.

Pada tahun ini, SunMed berbangga kerana memenangi Anugerah Industri Selangor (“AIS”) 2007. Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kualiti ini dianjurkan oleh Selangor State Investment Centre Berhad. Anugerah ini mengiktiraf syarikat yang menunjukkan prestasi tinggi daripada berbagai industri di Selangor yang telah menyumbang secara bersama kepada keseluruhan pembangunan Selangor dan membantu mendapatkan pengiktirafan kebangsaan dan antarabangsa. AIS adalah insentif tambahan yang diberikan oleh kerajaan untuk menjadi penggalak kepada industri yang cemerlang untuk menaiktarafkan kualiti dan perkhidmatan mereka.

JAMINAN KUALITI PENYAMPAIAN KAMI

KENYATAAN KUALITI

SunCity komited dalam usaha untuk diiktiraf sebagai Organisasi Mesra Pengguna dengan menyediakan persekitaran yang mencetuskan pengalaman positif kepada pelanggan. Matlamat ini dapat dicapai melalui kakitangan yang cekap, penglibatan menyeluruh, kecemerlangan operasi, pengukuran dan pembaikan berterusan.

Model TQMS ini diasaskan daripada Lima Tonggak Pengurusan Kualiti Menyeluruh:

FOKUS PELANGGAN (memenuhi keperluan) Kami memenuhi keperluan pelanggan dalaman (kakitangan) supaya keperluan pelanggan luaran dapat dipenuhi. Kami menilai maklum balas daripada kakitangan dan pelanggan dan sentiasa mencari peluang untuk memperbaiki perkhidmatan.

PENGLIBATAN MENYELURUH (memikul tanggungjawab bagi kualiti) Tanggungjawab setiap kakitangan SunCity telah dinyatakan dengan jelas. Semua orang di SunCity bertanggungjawab ke atas kualiti hasil keluarannya. Banyak masa telah dihabiskan untuk memupuk konsep kualiti di seluruh organisasi melalui kempen poster, pendidikan, latihan dan bengkel di semua peringkat.

SOKONGAN BERSISTEM (meneladani dan memperkukuh) Kami merancang, menyediakan dan menilai semula semua sumber atau infrastruktur secara berterusan untuk menyokong usaha mengekalkan kualiti. Yang diutamakan adalah Perancangan Perniagaan Tahunan, Manual Operasi Piawaian ISO, Arahan Kerja dan Portal Pengetahuan.

PENGUKURAN (memantau kualiti) Kami mengukur prestasi organisasi dan individu selaras dengan objektif syarikat dan kualiti.

PEMBAIKAN BERTERUSAN (pencegahan dan inovasi) Kami sentiasa memperbaiki langkah-langkah mengelakkan masalah untuk mempertingkatkan tahap perkhidmatan dan memberi khidmat lebih baik kepada pelanggan.

Page 66: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

TANGGUNGJAWAB KORPORAT62

Di SunCity, kami sentiasa menggalakkan ketelusan dan kebertanggungjawaban dalam pelaporan kami. SunCity memberi perhatian kepada memberikan kelainan kepada pelanggan, pemegang saham, kakitangan dan pemegang kepentingan lain melalui inisiatif Tanggungjawab Korporat (“CR”) kami. Kami menghargai faedah mengamalkan dan mengekalkan pelaporan CR yang baik. Kami sama-sama bekerja ke arah memperkukuhkan jalinan silaturahim dalam komuniti tempatan, memulihara alam sekitar, mewujudkan tempat kerja unggul, menggalakkan kepelbagaian dan respons kepada keperluan kesihatan dan kesejahteraan pelanggan kami.

Amalan CR yang baik menarik minat pelabur berkualiti dan membantu menghadapi cabaran peningkatan persaingan pasaran dan modal. Oleh itu, inisiatif CR kami didorong oleh pengurusan teratas dan disokong oleh semua komponen dalam Kumpulan. SunCity juga menyertai dan menyokong inisiatif CR yang didorong oleh Kumpulan Sunway.

Memelihara Alam Sekitar Untuk Masa Hadapan Kita

Pada tahun ini, SunCity bukan sahaja menunjukkan prestasi kewangan yang baik, malah ia juga menunjukkan prestasi alam sekitar dan sosial yang baik. Satu model besar logo Sunway yang diperbuat daripada bahan kitar semula telah dimasukkan ke dalam Malaysian Book of Records sebagai logo diperbuat daripada bahan kitar semula terbesar di Malaysia.

Kumpulan Sunway menggalakkan semua subsidiari mengambil inisiatif penjagaan alam sekitar. SunCity prihatin dengan kebimbangan terhadap perubahan iklim yang telah menjejaskan banyak negara di dunia. Oleh sebab itu, ia turut menyumbang dalam pemeliharaan alam sekitar dengan apa jua cara yang mungkin. Budaya yang diterapkan dalam semua komponen dalam Kumpulan SunCity ini telah mencetuskan idea untuk pelbagai aktiviti dan inisiatif yang telah dianjurkan. Bahagian Pengurusan Hartanah SunCity sentiasa menyelenggara kawasan sekitar Bandaraya Peranginan Berintegrasi Sunway dan membelanjakan lebih daripada RM3.4 juta dari bulan September 2005 hingga bulan Disember 2007 untuk tujuan

tersebut. Kerja-kerja pembaikan yang telah dijalankan termasuk penyenggaraan dan pembaikan jalan, pemungutan sampah, penukaran lampu jalan dan membersihkan serta menaiktarafkan papan tanda. Lebih separuh daripada perbelanjaan yang dikeluarkan itu telah dibelanjakan untuk menaik taraf dan menyelenggarakan landskap.

Pembinaan mercu tanda SunCity yang lain bukan hanya memaparkan rekaan seni bina moden, ia juga memberi penekanan terhadap inovasi produk yang berterusan dan perbandaran peranginan yang mempunyai landskap yang cantik.

Sunway Pyramid, pusat beli-belah bertema SunCity yang pertama, bukan sahaja menepati aliran trend semasa pusat beli-belah masa kini, malah mematuhi peraturan pemeliharaan alam sekitar yang menjadi kesinambungan kepada alam sekitar terpelihara di masa hadapan. Salah satu daripada langkah yang diambil adalah menempatkan tong kitar semula di sekitar pusat beli-belah tersebut. Tong-tong tersebut terdiri daripada tiga set setiap lokasi (satu tong untuk setiap benda; kertas, kaca, plastik/aluminium) dan mudah dikenal pasti dengan warna perak metalik dan berbentuk silinder. Selain daripada itu, Pusat Pembelian Semula Alam Flora juga disediakan di dalam premis pusat beli-belah tersebut. Langkah ini diambil untuk memudahkan pelanggan dan penyewa menghantar barangan boleh kitar semula mereka untuk dikumpulkan.

Selain daripada Pusat Pembelian Semula Alam Flora di Sunway Pyramid, Kelab Sukan Sunway (“KSS”) juga menganjurkan pemungutan barangan kitar semula di Menara Sunway. Program kitar semula bagi menggalakkan pemeliharaan berkekalan alam sekitar yang dimulakan sejak tahun 2003 ini, mendapat sambutan yang sangat baik daripada kakitangan SunCity. Kemudahan dan pusat kitar semula sementara juga disediakan setiap bulan. Setakat ini, kaedah pemungutan begini sudah berjaya memungut sehingga 300,000kg bahan buangan boleh kitar semula setahun. Pencapaian ini sangat menggalakkan jika dibandingkan dengan pemungutan sebanyak 56,056kg pada tahun pertama ia beroperasi. Hadiah wang tunai juga diberikan kepada penyumbang terbanyak setiap bulan untuk menggalakkan dan menanam budaya mengitar semula dalam diri setiap kakitangan Sunway.

Page 67: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

63akan memudahkan pihak polis memastikan keselamatan penduduknya yang seramai 100,000 orang. Penyerahan Balai Polis Kota Damansara kepada pihak polis, melambangkan kesungguhan SunCity dalam menyokong pewujudan komuniti tanpa jenayah.

Kesedaran Kesihatan Komuniti

SunMed telah menganjurkan forum penjagaan kesihatan mingguan percuma bagi mendidik orang ramai tentang perkara serius berkenaan kesihatan. Perkara yang disentuh dalam forum-forum ini meliputi simptom, diagnosis, pencegahan dan rawatan. Dengan adanya kesedaran terhadap cara menangani pelbagai kebimbangan berkenaan kesihatan dalam masyarakat kita hari ini, SunMed berharap program ini dapat menjana kesedaran tentang gaya hidup sihat. Dengan harapan yang sama, SunMed maju setapak lagi dengan menubuhkan sebuah kelab khas untuk kanak-kanak obes. Program ini diharap akan menyemai kesedaran di jiwa kanak-kanak tersebut tentang gaya hidup sihat.

Kelab yang diberi nama Kelab LEAN (Pendidikan Merubah Kehidupan melalui Aktiviti dan Pemakanan) itu telah dilancarkan oleh SunMed baru-baru ini. Kelab ini ditujukan kepada kanak-kanak dan remaja yang mempunyai berat badan berlebihan. Matlamat yang ingin dicapai adalah mengurangkan penyakit kronik berkaitan obesiti seperti diabetes Mellitus dan sakit jantung. LEAN menggunakan pendekatan berbilang cara, holistik dan berintegrasi. Ia menggalakkan tabiat makan dan perubahan gaya hidup secara sihat di samping melakukan aktiviti fizikal yang lebih menyihatkan dan mempromosi imej tubuh positif.

Keriangan Dan Gelak Tawa Dalam Hati Kami

Kami komited untuk membawa keriangan dan gelak tawa ke hati para pelanggan dan memberikan sumbangan positif ke arah itu. Sebagai warga korporat yang bertanggungjawab, SunCity sentiasa mencari cara untuk memberi sumbangan kepada masyarakat melalui empat aspek – program tanggungjawab sosial, aktiviti bina negara, pemeliharaan alam sekitar dan peningkatan gaya hidup komuniti. SunCity sering menyertai, menyokong dan menganjurkan pelbagai program komuniti dan kebajikan dengan memberikan sumbangan bukan berbentuk wang atau sumbangan tenaga, melalui geran atau biasiswa.

“Inisiatif Bandar Raya Selamat”

Bandar Sunway melaksanakan “Inisiatif Bandar Raya Selamat” dengan matlamat supaya anda merasa selamat dalam kejiranan dan komuniti anda. Projek tersebut dimulakan pada tahun 2001 dan pada hari ini, telah membuktikan keberkesanannnya. Dengan menjadikan keselamatan sebagai asas, perkongsian di antara Polis Di Raja Malaysia, Yayasan Pencegahan Jenayah, Kerajaan Negeri Selangor dan Kumpulan Sunway bukan hanya mengurangkan kadar jenayah, malah ia juga menyemai semangat bersatu hati yang bertambah erat dari hari ke hari. Gabungan strategik tersebut telah mengurangkan kejadian jenayah di kawasan Sunway.

Di bawah program ini, polis dan kakitangan keselamatan Kumpulan Sunway sama-sama berkawal selama dua puluh empat jam untuk menjaga keselamatan komuniti Bandar Sunway. Penduduk dan pengunjung perbandaran ini tentu sekali gembira apabila mengetahui lebih daripada 800 pengawal keselamatan telah diambil bekerja, dan 83 daripada kakitangan keselamatan Sunway tersebut telah diberi status penuh polis bantuan. Unit Polis Bantuan Kumpulan Sunway terdiri daripada pegawai yang mempunyai rasa tanggungjawab terhadap keselamatan masyarakat dan mereka memakai seragam yang hampir serupa dengan Pasukan Polis Di Raja Malaysia, sesuai dengan tugas mereka menjadi “mata dan telinga” pihak polis.

Sunway Damansara Sdn Bhd, sebuah subsidiari SunCity, membina sebuah balai polis bagi komuniti Kota Damansara bagi menunjukkan ketegasan mereka terhadap penjagaan keselamatan komuniti tersebut. Balai Polis Kota Damansara

Keriangan dan gelak tawa dalam hati kami Inisiatif Bandar Raya Selamat

Page 68: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

64

TANGGUNGJAWAB KORPORAT

Kit. Lebih kurang 30 orang sukarelawan KSS telah bermurah hati meluangkan masa dan menghulurkan tenaga untuk menceriakan kanak-kanak ini. Sepanjang hari tersebut, di wajah mereka terbayang kegembiraan dan keseronokan dengan aktiviti yang telah dirancang. Mereka dibawa menonton wayang di Tanjong Golden Village di Sunway Pyramid dan selepas itu dijamu dalam satu majlis makan malam di Pyramid Tower Hotel. Sebelum mereka pulang, mereka diberikan kejutan dengan dibekalkan dengan pakaian seragam sekolah untuk tahun 2008 dan juga beg yang penuh berisi kudapan dan hadiah.

Wakil daripada SunMed pula membawa bersama mereka perhatian dan kasih sayang sewaktu mengadakan lawatan mengejut ke pusat Yayasan Salam Malaysia di Jalan Chow Kit. Dalam lawatan tersebut, 50 orang kanak-kanak kurang bernasib baik yang berada di pusat tersebut telah menjalani pemeriksaan kesihatan percuma. Lawatan tersebut mengejutkan kanak-kanak di situ dan mereka tahu pasukan doktor, jururawat dan juru makmal yang datang membawa alat penimbang, botol dan pelbagai kotak, bukan ke sana untuk mengadakan jamuan bagi mereka. Pemeriksaan mudah yang termasuk pemeriksaan tinggi dan berat badan, serta ujian darah dan air kencing telah diadakan dan terbukti, mereka memang sangat memerlukannya.

Berkongsi Perayaan

Walaupun proses pembesaran dijalankan sepanjang tahun, Pusat Beli-belah Sunway Pyramid masih berjaya mengadakan pelbagai acara kebajikan seperti lawatan khusus, tayangan perdana eksklusif dan derma. Usaha ini sesuai dengan prinsip memberi pulangan kepada masyarakat, terutama kepada yang tidak bernasib baik dan anak yatim.

Di antara organisasi bukan kerajaan yang bekerjasama dengan pusat beli-belah tersebut termasuklah:-

• Masjid Al-Husna• Rumah Gembira• Rumah Charis• Praise Emmanuel• Rumah Kanak-kanak Angel• Rumah Shalom Puchong• Bellevue Residential Home Care• Wesley Home• Children Wish Society of Malaysia

Kelab LEAN menggunakan pendekatan berintegrasi dengan menggabungkan campur tangan profesional, aktiviti fizikal menyeronokkan, nasihat dan susulan. Program tersebut membantu setiap keluarga mengenal pasti perubahan yang mudah dilakukan, daripada pemakanan seisi rumah hingga ke tabiat membeli-belah. Kanak-kanak dan remaja tersebut juga diberi bimbingan tentang cara melakukan aktiviti sukan dengan betul. Keluarga mereka juga berpeluang menghadiri kelas memasak di mana cara menyediakan hidangan yang sihat dan membuat pilihan jenis makanan yang betul diajar.

Bagi menyokong inisiatif ini, Kumpulan Sunway telah memberi sumbangan dalam bentuk peruntukan sebanyak RM100,000 untuk menaja 60 kanak-kanak seperti ini dalam program selama satu tahun.

Kelab LEAN baru-baru ini mengadakan Cabaran Pasar Raya yang kedua di Pasar Raya Jusco, Sunway Pyramid. Program tersebut disertai oleh 29 kanak-kanak dan remaja yang mempunyai berat badan berlebihan serta keluarga mereka. Para peserta telah diberi tugas membeli barangan yang menyokong gaya hidup sihat. Cabaran Pasar Raya Kelab LEAN dimulakan dengan kunjungan bersama pasukan pakar diet SunMed ke pasar raya tersebut. Setelah itu, para peserta muda tersebut diberi satu jam untuk mengisi bakul beli-belah mereka dan pada masa yang sama, menjawab soalan daripada satu senarai pendek yang diberikan.

Pasukan yang berjaya memenangi Cabaran Pasar Raya Kelab LEAN kali ini terdiri daripada Rachel, Terence, Mustafiq, Mohd Danial dan Sydney daripada kumpulan BREAD. Mereka telah berjaya mengisi bakul mereka dengan barang makanan yang memenuhi garis panduan utama diet yang sihat secara paling tepat – iaitu seimbang, sederhana dan pelbagai.

Hari menyeronokkan bersama kanak-kanak Yayasan Salam Malaysia

Sempena musim perayaan pada bulan Disember 2007, KSS telah meraikan kanak-kanak Yayasan Salam Malaysia di Bandar Raya Peranginan Berintegrasi Sunway. Seramai 65 orang kanak-kanak telah dijemput untuk meluangkan sehari yang penuh tawa gembira dan keseronokan bersama sukarelawan KSS. Yayasan Salam Malaysia adalah rumah kebajikan yang ditubuhkan untuk menjaga kanak-kanak terbiar dari lorong-lorong sekitar Chow

Cabaran Pasar Raya di Pasar Raya Jusco Sunway Pyramid yang dianjurkan oleh LEAN Club

Majlis Makan Malam Yayasan Salam Malaysia di Pyramid Tower Hotel

Page 69: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

65bahagian ialah Sunway Resort Hotel & Spa (“SRHS”), SunMed, Sunway Pyramid dan Kolej Universiti Sunway di Bandar Sunway.

Dua pelajar telah ditempatkan di Matahari Café SRHS dan mereka telah dilatih untuk mengendalikan beberapa perkara berkaitan hidangan bufet. Ini termasuklah menyediakan bahagian salad dan pencuci mulut, membubuh nama makanan, menjaga kebersihan meja bufet, menambah makanan, membersihkan dulang dan kutleri dan berbagai tugas lagi.

Dalam dua program sebelum ini, Sunway Pyramid telah mengambil dua pelajar untuk menjalani latihan di sana. Namun kali ini mereka telah mengambil empat pelajar dari kumpulan ketiga. Pelajar-pelajar tersebut telah diberi jawatan “Duta Kebersihan”; berbeza dengan kumpulan sebelum ini yang ditempatkan di bahagian membungkus hadiah. Tugas Duta Kebersihan ini adalah memastikan kebersihan Pusat Beli-belah tersebut. Satu pasukan dua pelajar istimewa yang memakai pakaian seragam pengenalan mereka, berjalan di sekitar Pusat Beli-belah setiap sejam sekali dan mengutip sampah yang tidak terlalu kotor.

SunMed pula mengambil empat pelajar; dua orang ditempatkan di Jabatan Makanan dan Minuman dan dua orang di Jabatan Pengemasan. Pelajar yang ditempatkan di Jabatan Makanan dan Minuman bertugas menjaga kebersihan dapur dan membantu membasuh, memotong, membahagikan dan menyimpan bahan mentah. Di Jabatan Pengemasan, pelajar-pelajar tersebut didedahkan kepada pengetahuan mengenai kebersihan dan keselamatan, pengasingan linen kotor, melipat linen bersih, inventori linen asas dan menjaga kebersihan pejabat pengemasan.

Dua orang pelajar lagi telah menjalani latihan selama tiga bulan di Sekolah Hospitaliti Kolej Universiti Sunway dan setelah itu menjalani amali selama tiga bulan di Dapur Pastri SRHS. Selain belajar kaedah memasak, pembuka selera, savori, sup, salad dan kemahiran membakar, kandungan kursus juga termasuk keselamatan di dapur, layanan serta penerimaan dan penyimpanan bahan mentah.

Program Penempatan Kerja Kumpulan ketiga pelajar istimewa tersebut tamat pada bulan November dan satu upacara penyampaian sijil telah diadakan bersama-sama kumpulan kedua. Hari itu mencatatkan satu lagi kenangan menggembirakan bagi pelajar-pelajar tersebut dan menjadi bukti kejayaan program tersebut.

Acara paling bermakna yang telah dianjurkan adalah membawa sekumpulan anak yatim membeli baju baru dan menggunting rambut bagi menyambut Hari Raya. Mereka juga telah dihiburkan oleh peserta Akademi Fantasia. Dalam aktiviti kebajikan lain, kanak-kanak kurang bernasib baik juga dibawa menyambut hari Krismas di Blue Concourse pada sambutan Krismas kali pertama di bangunan Sunway Pyramid yang baru diubah suai.

Kerjasama Pusat Beli-belah Sunway Pyramid dengan Persatuan Impian Kanak-kanak Malaysia (“CWS”), telah membawa keceriaan kepada Mohamad Nurazhar Mohamad Rusli, enam tahun, yang mengidap Leukimia Limfoblas Akut. Nurazhar mengimpikan sebuah Play Station 2 dan kakitangan Sunway Pyramid telah mengatur satu upacara khas penyampaian hadiah tersebut yang dilakukan oleh Pengarah Eksekutif CWS, Allan Hubert, dalam satu lawatan mengejut bersama wakil kakitangan Sunway Pyramid ke rumahnya. CWS adalah organisasi kebajikan kebangsaan yang berobjektif untuk menunaikan keinginan kanak-kanak yang menghidap penyakit yang membawa maut.

Program Penempatan Kerja

Kumpulan Sunway sedar akan hak setiap orang untuk merasa dia sebahagian daripada masyarakat dan perlunya peluang untuk memberikan sumbangannya. Oleh sebab itu, satu Program Penempatan Kerja yang disokong oleh Kementerian Pendidikan Malaysia telah dilaksanakan. Pelajar istimewa daripada SMK Bandar Sunway yang ditaja oleh Sunway, telah didedahkan kepada persekitaran kerja sebenar dengan panduan dan bantuan daripada kakitangan berpengalaman. Matlamat yang ingin dicapai dalam program ini adalah, membangunkan potensi dan kemampuan pencapaian mereka sepenuhnya. Selain daripada itu, peserta program ini juga memperoleh kemahiran dan etika berkaitan pekerjaan. Setelah mereka lulus, para pelajar ini ditempatkan dalam pelbagai subsidiari SunCity dan di sana mereka berpeluang memajukan diri sebagai ahli masyarakat yang bekerja.

Program Penempatan Kerja Kumpulan Sunway ini telah mengambil tiga kumpulan pelajar istimewa sejak ia dilancarkan. Kumpulan terbaru terdiri daripada 12 orang pelajar dan telah menjalani program ini selama enam bulan bermula dari bulan April 2008. Para pelajar ini telah ditempatkan dalam beberapa subsidiari SunCity bagi mendapatkan latihan pekerjaan. Subsidiari yang mengambil

Program Penempatan Kerja untuk pelajar istimewa Pesta Kongsi: Bersiar-siar untuk anak yatim semasa Perayaan Hari Raya

Page 70: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

66

TANGGUNGJAWAB KORPORAT

dan kesejahteraan serta menyediakan persekitaran yang selamat dan terjamin.

MENERAJUI PEMBANGUNAN MODAL INSAN (Pembangunan Hartanah)

Sebagai salah satu entiti korporat yang menjadi peneraju pembinaan hartanah di rantau ini, Bahagian Pembangunan Hartanah SunCity (“PDD”) sentiasa memberikan sokongan padu kepada modal insannya. Ia sentiasa mencari peluang menarik minat, merekrut dan mengekalkan pekerja berbakat yang bersesuaian dengan tugas.

Menarik Minat dan Pemerolehan Pekerja Berbakat: Kami sentiasa mencari pekerja berbakat yang paling sesuai untuk syarikat. Salah satu alat yang digunakan untuk memilih pekerja yang memiliki bakat yang sesuai adalah Temu Duga Fokus Tingkah Laku. Teknik ini digunakan untuk mengenal pasti kaliber berdasarkan kebolehan dan sifat tingkah laku, yang kami percaya adalah penting untuk berjaya dalam satu-satu pekerjaan. Salah satu daripada cara menarik minat pekerja berbakat adalah melalui penglibatan dalam pesta kerjaya. Calon yang sesuai dan berbakat yang mencari peluang memajukan karier di dalam dan luar negara dapat ditemui dalam pesta sebegini.

Pengambilan Pekerja Berbakat: Bekerja keras dan berseronok hingga puas sudah menjadi sebahagian daripada budaya SunCity. Pelbagai aktiviti membina pasukan, dalam jabatan dan antara jabatan, telah dianjurkan untuk membina dan mengeratkan silaturahim di kalangan kakitangan.

Langkah yang diterapkan untuk memahami dan memperoleh maklumat daripada kakitangan tentang bagaimana pembaikan boleh dilakukan, adalah ”Berhenti, Perhati, Teruskan” (Stop Look Go). Pendekatan baru ini digunakan untuk mengenal pasti apa yang kami patut hentikan, apa yang patut diberi perhatian dan apa yang patut diteruskan. Pendekatan lain adalah Fikirkan Tempat Hebat Untuk Bekerja (”GPTW”). Pendekatan GPTW adalah dengan:

1. Membuat perubahan pada persekitaran bekerja dengan idea dan penyelesaian yang akan mendorong kakitangan melakukan yang terbaik dengan sukarela.

2. Memperbaiki produktiviti; slogannya ialah “Kakitangan yang gembira adalah kakitangan yang produktif”.

3. Pengekalan Kakitangan; jika kami tidak menghulurkan sokongan kepada kakitangan kami untuk memudahkan mereka memberi kerjasama dan memenuhi keperluan nilai dan minat mereka, mereka tidak akan kekal bersama kami.

Latihan Pertandingan Boling

Kumpulan Sunway memperluas jangkauan CR mereka dengan mewujudkan peluang untuk kanak-kanak istimewa bergaul dengan masyarakat bagi menajamkan kemahiran sosial mereka. Justeru, Program Latihan Pertandingan Boling dianjurkan bagi memupuk semangat kesukanan dan kesedaran tentang gaya hidup aktif dalam kalangan remaja yang kurang daya pembelajaran. Dalam program ini, beberapa kanak-kanak istimewa daripada SMK Bandar Sunway telah dipilih untuk menjalani latihan boling di Pyramid Megalanes, Sunway Pyramid. Objektif program ini adalah untuk melatih pelajar istimewa yang berminat, bermain boling hingga layak mendapat Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda dan menyertai Olimpik Khas.

Bagi tahun ini, program yang kini masuk tahun keduanya, telah mengambil 30 orang lagi pelajar istimewa untuk dilatih. Mereka akan dilatih selama enam bulan sehingga layak mendapat Anugerah Edinburgh. Anugerah Edinburgh adalah anugerah untuk pelajar istimewa yang telah menghabiskan empat hingga enam bulan latihan dalam aktiviti sukan terpilih, telah dicatatkan kemajuannya dalam tempoh tersebut dan menunjukkan kemajuan dalam perkara seperti penggunaan, teknik, kemahiran, taktik, kecergasan dan pengetahuan peraturan dan keselamatan.

MEMUPUK KETERAMPILAN DI TEMPAT KERJA KAMI

SunCity percaya bahawa modal insan adalah aset penting dan perlu ada untuk pembangunan dan pertumbuhan komuniti dan negara kita. Kepercayaan yang tersirat dalam organisasi SunCity ini telah menarik minat profesional berpotensi tinggi untuk menyertai kami dan memupuk keterampilan dalam kalangan pekerja. Di SunCity, kakitangan dan pemimpinnya dianggap sebagai sumber yang mencetuskan kejayaan, menjana semangat yang tekal, di samping menggalakkan pertumbuhan dan menjadi inspirasi kepada syarikat.

Kepelbagaian dalam industri yang diceburi menyebabkan perlunya pengambilan pekerja di SunCity menjurus kepada pengkhususan. Namun begitu, pewujudan persekitaran kerja yang selamat, menghormati perbezaan di antara manusia dan menggalakkan profesionalisme, adalah sebahagian daripada usaha menggalakkan pewujudan tempat kerja kondusif di dalam semua industri yang menjadi fokus SunCity. SunCity menganggap kakitangannya sebagai satu pelaburan. Justeru, ia telah memberikan latihan dan membantu mereka memajukan diri, memberi sokongan kepada mereka untuk mengekalkan kesihatan

Latihan Pertandingan Boling untuk para pelajar istimewa daripada SMK Bandar Sunway di Pyramid Megalanes, Sunway Pyramid

Pesta Kerjaya

Page 71: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

67kumpulan tersebut. Bagi menghadapi persaingan dalam industri pusat beli-belah dan juga industri lain, Sunway Pyramid menumpukan perhatiannya kepada strategi menarik minat modal insan baru di samping mengekalkan yang sedia ada.

Sunway Pyramid: Menyeimbangkan Modal Insan Dalaman Dan Luaran

Pada waktu syarikat terus berkembang secara komersil, Sunway Pyramid perlu mencari keseimbangan dalam modal insan dalaman dan luaran kerana ia penting bagi kesinambungan permintaan modal insan. Pekerja berbakat dalaman akan memastikan warisan Sunway Pyramid diteruskan dan pada masa yang sama pekerja berbakat luaran akan menyumbang kepada peningkatan inovasi dengan kemasukan pekerja berbakat baru.

Syarikat sentiasa menilai semula taktik pendekatannya untuk memastikan ia dilaraskan sejajar dengan permintaan dan senario permintaan modal insan di Malaysia. Perancangan telah dibuat bagi memastikan pembangunan modal insan yang ada sekarang terus berada di tempat teratas bagi memastikan semua warga mempunyai maklumat terkini kemahiran insaniah dan fungsian berkaitan industri.

Pada masa ini, Syarikat memberi perhatian kepada persekitaran bekerja agar lebih bersesuaian dengan gaya hidup. Tujuan pendekatan ini diambil adalah supaya kakitangan berwibawa kekal bekerja dengan Syarikat. Pada waktu yang sama, pakej saraan yang lebih berdaya saing bagi kakitangan berwibawa juga telah disusun. Tumpuan juga diberikan kepada pengenalpastian pekerja berbakat dan juga melaksanakan perancangan warisan Syarikat, pada waktu modal insan yang sedia ada berkembang maju bersama Syarikat.

Peluang membina kerjaya dan juga program modal insan yang lebih baik dilaksanakan di Sunway Pyramid bagi memastikan mereka yang berwibawa di Malaysia tertarik untuk bekerja dengan Syarikat.

Dalam melaraskan modal insannya dengan perniagaan, berbagai program yang terbaik telah dibangunkan bagi memastikan kakitangan yang mewakili Syarikat sewaktu berhadapan dengan pelanggan dan penyewa bersikap profesional dalam pendekatan urus niaga mereka dan pada masa yang sama berorientasikan perkhidmatan.

Pengurusan Bakat: Mengurus untuk Kecemerlangan yang boleh dicapai secara elektronik (”eMFE”), telah diperkenalkan dalam PDD SunCity pada tahun 2007. Alat ini digunakan sebagai salah satu cara mengukur prestasi tahunan kakitangan. eMFE dibahagikan kepada tiga peringkat: 1) Pra perancangan; 2) Kajian Semula Pertengahan Tahun; dan 3) Penilaian Semula Akhir Tahun. eMFE adalah kajian semula prestasi berstruktur. Ia digabungkan dengan konsep Kad Skor Seimbang untuk memastikan objektif dan komitmen yang dibincangkan dalam kajian semula prestasi tahunan selaras dengan strategi syarikat dan membenarkan komunikasi dua hala.

Pembangunan dan Pengekalan Pekerja Berbakat: Institut Latihan PDD SunCity telah dilancarkan pada 29 Februari 2007. Institut ini adalah komitmen Syarikat kepada pembangunan individu, pasukan dan profesional. Satu sesi diadakan secara tetap, setiap Jumaat, dua minggu sekali sebagai platform untuk menerapkan “Kecemerlangan Warga dan Proses” dengan mewujudkan persefahaman dan kebersediaan. Pelancaran institut membuktikan SunCity benar-benar menggalakkan rasa saling percaya, inisiatif, kreativiti dan saling menghormati dalam kalangan kakitangan dan menyediakan peluang bagi mereka untuk memajukan diri dengan memberikan latihan berterusan.

Program pembangunan bakat yang digunakan dalam membangunkan keterampilan kakitangan adalah Kemajuan Pengurusan Pekerja Berbakat Direkrut Sunway (Sunway Managerial Advancement Recruited Talents), Program Pembangunan Kakitangan Muda Berpotensi Tinggi (Young Hi-Po Development Programme (“YHDP”)), Program Pembangunan Pengurusan (Management Development Programme (“MDP”)) dan Program Pembangunan Kakitangan Berpotensi Tinggi (Hi-Po Development Programme (“HDP”)). Perancangan Pewarisan sangat dititikberatkan di SunCity kerana kami percaya faktor ini memastikan sesebuah organisasi itu mempunyai saluran pekerja berbakat yang bagus untuk mengambil alih jawatan pemimpin penting bagi memenuhi keperluan Syarikat pada masa kini dan hadapan.

PENCARIAN PEKERJA BERBAKAT(Pelaburan Hartanah)

Kumpulan modal insan di Malaysia sentiasa merosot bilangannya, lebih-lebih lagi bilangan pekerja berbakat dalam

Sesi Latihan SunCity Bina Pasukan SunCity

Page 72: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

68

TANGGUNGJAWAB KORPORAT

komprehensif dan berstruktur ini membolehkan hotel mengenal pasti dan mengecam sama ada pelatih yang sesuai telah diambil bekerja, dan mereka mungkin akan ditawarkan bekerja di sini setelah selesai pengajian.

MEMBESAR MELALUI PEMBELAJARAN(Penjagaan Kesihatan)

Permintaan perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti sedang meningkat dengan pesatnya. SunMed menghadapi cabaran ini dengan menggunakan pendekatan dan budaya pembelajaran dalam menjana pembangunan sumber manusia. ”Pembelajaran” adalah satu daripada empat nilai asas SunMed (nilai yang lain adalah Integriti, Belas Kasihan dan Rasa Hormat”). SunMed mengadakan sesi dialog bulanan bersama kakitangannya dalam forum diberi nama ”Kumpulan Komunikasi Majikan dan Pekerja”, sepanjang tahun. Tujuan dialog diadakan adalah untuk memberi peluang pengurusan teratas mendapat maklumat seperti maklum balas pelanggan, aliran kerja antara jabatan, amalan keselamatan pesakit bagi mengemas kini acara dan perancangan syarikat. Tinjauan suasana organisasi yang diikuti dengan soal selidik kumpulan fokus dijalankan di semua peringkat untuk mendapatkan maklum balas berkenaan penambahbaikan yang diperlukan dalam kerja berpasukan, kepimpinan dan budaya beretika. SunMed juga menggunakan penyelesaian Proses Pemecut Perubahan (“CAP”), yang dipelajari daripada General Electric. Penyelesaian CAP dikendalikan oleh pengurus dan pengurus kanan SunMed sendiri untuk membolehkan proses perubahan dalam organisasi dilakukan dengan cepat.

Kakitangan digesa supaya terus memperbaiki kebolehan teknikal, klinikal dan pengurusan mereka dengan menghadiri program Pembangunan Perubatan dan Profesional Berterusan bagi memastikan mereka mempunyai keupayaan bersaing. Di samping itu, SunMed juga menaja pelajar lepasan sekolah untuk menjalani kursus Diploma Kejururawatan dan memberi bantuan kewangan kepada kakitangan sedia ada untuk mendapatkan ijazah.

Perlaksanaan teknik Temu Duga Tingkah Laku untuk pengurus dan peringkat lebih tinggi, telah membolehkan SunMed menghalusi proses pemilihan bagi jawatan pemimpin penting agar menepati kewibawaan yang diperlukan. Sistem prestasi dan ganjaran mengambil kira pencapaian dalam bidang keputusan utama di samping kecekapan tingkah laku.

SEMANGAT BERPASUKAN DAN KEPIMPINAN(Hospitaliti)

Dalam industri Hospitaliti, kecemerlangan kakitangan SRHS terjana dalam persekitaran kerja yang menyeronokkan dan memberi kepuasan, menghayati inovasi dan menetapkan rentak kadar perubahan. Kami banyak menganjurkan inisiatif melibatkan kakitangan kami untuk mendapatkan maklum balas, cadangan dan respons kepada semua pertanyaan dan kebimbangan mereka. Inisiatif ini menjadi platform untuk pengurusan memaklumkan kepada mereka trend perniagaan terkini, prestasi terkini syarikat dan matriks kepuasan pelanggan. Contoh inisiatif yang dijalankan adalah Dialog Suku Tahunan Kakitangan, makan tengah hari dua kali seminggu bersama Pengurus Besar Kumpulan dan Pengurus Setempat, soal selidik/pertanyaan yang dihantar melalui e-mel, portal komuniti kakitangan dan majlis sambutan hari jadi bulanan.

SRHS mendukung pembelajaran sebagai proses berterusan menimba ilmu, kemahiran, sikap dan nilai sebagai sumbangan ke arah perancangan berstrategi kami. Memandangkan permintaan perkhidmatan hospitaliti cemerlang semakin meningkat, kami berusaha membangunkan kewibawaan dan membentuk warga kami agar menyalurkan kemesraan Sunway yang unik dan tersendiri kepada tetamu kami. Kami telah mengadakan latihan “Perkhidmatan Unggul” bagi membolehkan kakitangan kami belajar tentang Amalan Terbaik dalam menyediakan perkhidmatan kelas pertama yang hebat dan menyenangkan tetamu kami. Latihan ini juga melengkapkan mereka dengan pengetahuan yang diperlukan untuk menguruskan tetamu dan mengendalikan cabaran yang mendatang.

SRHS telah melaksanakan “Matriks Pasaran” sebagai alat pengukuran baru yang strategik bagi memupuk budaya prestasi tinggi. Ini merupakan kajian secara elektronik ke atas pelanggan kami berkenaan pengalaman mereka dan analisis kajian. Ia direka khusus untuk mengukur kepuasan keseluruhan dari segi bilik, ameniti, makanan, emosi dan masalah pelanggan dan juga mencatatkan pujian terhadap perkhidmatan. Sasaran minimum kepuasan kami adalah 85% dan ia membentuk 35% daripada markah pada Penunjuk Prestasi Utama Tahunan kami.

SRHS juga mempunyai Program Latihan Amali yang direka untuk membiasakan pelajar dengan pengurusan hotel. Program yang

Latihan “Service of Distinction”

Page 73: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

69BERIADAH SEKELUARGA(Riadah)

Industri Riadah melibatkan keseronokan, keriangan dan yang paling penting, perkhidmatan pelanggan yang hebat. Setiap kakitangan adalah penting dan memberi sumbangan yang sama banyak kepada kejayaan taman tema. Prinsip ini telah terbukti berjaya dengan kemenangan Anugerah Tempat Paling Menarik Di Asia IAAPA untuk tahun kedua berturut-turut.

Pada tahun ini tema yang dipilih untuk latihan dalam syarikat ialah ”Kecemerlangan Perkhidmatan Pelanggan”. Empat program telah dibangunkan untuk memudahkan dan mempertingkat keberkesanan latihan dan pembangunan yang disediakan kepada semua Pekerja. Program yang dibangunkan adalah: -

1. Program Induksi Pekerja dan Program Ulang Kaji2. Latihan Kemahiran – Melatih Jurulatih3. Kemahiran Berkomunikasi Melalui Telefon 4. “Be My Guest.”

Program di atas dibangunkan untuk mempertingkatkan kemahiran dan pengetahuan para pekerja agar memberikan perkhidmatan pelanggan yang terbaik. Program induksi direka untuk kakitangan baru dan program ulang kaji untuk kakitangan sedia ada; kedua-dua program memberi maklumat syarikat terperinci. Program “Latihan Kemahiran - Melatih Jurulatih” direka untuk melatih penyelia daripada berbagai jabatan untuk memimpin dan melatih pekerja di bawah seliaan mereka dengan lebih baik.

Program “Kemahiran Berkomunikasi Melalui Telefon” dan “Be My Guest” melatih pekerja operasi mempertingkat dan membangunkan kemahiran dan pengetahuan yang perlu untuk memberikan perkhidmatan pelanggan yang unggul. “Be My Guest” adalah program interaktif yang membantu para pekerja operasi membangunkan pengetahuan pengendalian pelanggan dan memastikan pelanggan puas hati dengan tahap perkhidmatan yang diberikan. Objektif program ini adalah mendidik para pekerja tentang cara memberikan tumpuan kepada tetamu. Mereka diajar tentang keperluan menyediakan perkhidmatan yang cekap, menentukan apa diperlukan oleh pelanggan, membina

dan mengekalkan hubungan baik, memberikan maklumat dan penerangan yang jelas tentang perkhidmatan taman tema.

JABATAN SUMBER MANUSIA KUMPULAN SUNWAY

Sumber Manusia Kumpulan (“GHR”) menjamin akan memberi layanan sama rata kepada semua, dalam proses pengambilan pekerja, pembangunan dan latihan serta kenaikan pangkat dan pemberian saraan kakitangan. Jabatan GHR telah menjalankan program pembangunan modal insan yang menawarkan peningkatan profesional dan peribadi di seluruh Kumpulan . Dua program pengurusan kebolehan telah diperkenalkan; iaitu MDP dan YHPD. Kedua-dua program ini direka untuk membangun dan melengkapkan Eksekutif Kanan dengan kemahiran mengendalikan jawatan pengurusan peringkat pertengahan.

Selain daripada program yang disebutkan, semua eksekutif tahap pengurus dalam Kumpulan Sunway diwajibkan menghadiri Persidangan Pengurus-Pengurus Sunway yang dianjurkan oleh GHR. Persidangan terakhir telah diadakan pada 27 Oktober 2007, di mana para pengurus diberitahu wawasan objektif strategik Kumpulan Sunway semasa persidangan tersebut. Tema tahun tersebut, Melebarkan Sempadan, memberi tumpuan kepada globalisasi dan pelebaran horizon kepentingan perniagaan sedia ada di semua industri dan kewujudan dalam berbilang negara. Seperti yang ditekankan oleh Pengerusi kami, Tan Sri Dato Seri Dr Cheah Fook Ling, beliau mempunyai wawasan untuk mencapai pusing ganti sebanyak 40% daripada pelaburan luar negara menjelang tahun 2010.

Antara peristiwa penting dalam acara tersebut, Ketua Pegawai Kewangan SunCity dengan bangganya telah membentangkan keputusan kewangan dan juga perancangan masa hadapan yang dirangka untuk SunCity. Jawatankuasa Penganjur menggunakan pendekatan progresif dengan menjemput seorang penceramah, Dr Wee Chow Hou, Profesor dan Ketua Bahagian Strategi, Pengurusan dan Organisasi daripada Nanyang Business School, Nanyang Technological University. Ceramah Dr. Wee telah memberikan pemahaman tentang pemikiran strategik dalam persekitaran yang bersaing hebat dan juga strategi pengambilan bekerja melalui perspektif Seni Perang Sun Zhu.

Persidangan Pengurus Sunway 2007

Page 74: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

70

Syarikat Teratas untuk Pemimpin 2007 Hewitt-Fortune-RBL

TANGGUNGJAWAB KORPORAT

Anugerah yang diterima oleh Kumpulan SunCity

1. Kumpulan Sunway berada di tempat keenam dalam senarai tahun 2007 Syarikat Teratas Untuk Pemimpin Hewitt Associates. Ia berjaya menempatkan diri pada kedudukan yang baik dalam senarai tersebut kerana telah menunjukkan sikap bertaraf dunia terhadap pembangunan kepimpinan. Sikap ini penting bagi syarikat yang mahu menjadi peneraju global dalam bidang masing-masing. Anugerah tersebut ditaja oleh Hewitt Associates, sebuah syarikat perkhidmatan sumber manusia global dengan kerjasama The RBL Group, sebuah firma yang memberikan khidmat meningkatkan kualiti kepimpinan dan menyampaikan agenda sumber manusia yang berstrategi, dan majalah Fortune. Sunway adalah satu-satunya syarikat dari Malaysia yang tersenarai daripada 560 organisasi yang dinilai telah mencapai ketetapan prestasi yang dikehendaki.

Pekerja Mengikut Pengelasan 200862%

32%

6%

Bukan EksekutifEksekutifPengurusan

Pekerja mengikut Bangsa 2008

Cina

42%14%

20%24%

IndiaMelayuLain-lain

Page 75: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

71PERJALANAN KAD SKOR SEIMBANG

SunCity menggunakan kaedah Kad Skor Seimbang (“BSC”) sebagai alat utama mengenal pasti sasaran, mengukur dan memantau prestasi kewangan dan bukan kewangan dan setelah itu, melaporkan pencapaian yang berkaitan dengan kepentingan pemegang saham. Dengan menghalusi BSC, SunCity dapat mencetuskan idea inovatif dan seterusnya membuat peningkatan baru dan memperoleh pencapaian lebih tinggi.

BSC SunCity adalah pemacu prestasi yang kukuh. Ia memaklumkan hala tuju dan matlamat berstrategi SunCity, dan menyebarkan maklumat itu agar boleh diakses oleh semua kakitangan. Dengan cara itu, kakitangan akan lebih maklum fokus anjuran nilai teras SunCity dan sekali gus menerapkannya dalam tugas mereka sehari-hari.

BSC tersebut:

• Mengenal pasti sifat prestasi penting yang mesti dicapai oleh SunCity untuk mencapai matlamatnya.

• Membolehkan prestasi dipantau secara berterusan melalui beberapa langkah penting yang mengiktiraf pencapaian dan mengenal pasti kelemahan. Maklumat ini kemudiannya digunakan untuk memperbaiki prestasi.

• Memaklumkan keputusan prestasi ke seluruh organisasi sebagai alat sokongan kepada perancangan yang sedang dijalankan.

Sejak ia dilaksanakan, SunCity telah memantapkan lagi pelaporan pencapaian dan kekurangannya serta mengenal pasti bahagian yang memerlukan penambahbaikan. Pendekatan berobjektif dan berimbang bagi pengurusan prestasi dan pelaporan membolehkan SunCity belajar daripada kejayaan dan kelemahan bagi meningkatkan lagi prestasinya.

PDD, SRHS dan SunMed telah memperlihatkan peningkatan kualiti setelah melaksanakan kaedah BSC dalam penilaian prestasinya. Pendekatan penilaian menggunakan BSC dapat menentukan inisiatif yang dapat merapatkan jurang prestasi dan menjadi alat yang bermakna dan boleh diukur untuk membuat penilaian kakitangan pada akhir tahun. Dengan penggunaan BSC, SunCity juga berjaya menyampaikan objektif syarikat kepada kad skor jabatan dan individu dan seterusnya kepada semua kakitangannya dengan lebih baik dan jelas.

KELAB SUKAN SUNWAY (“KSS”)

KSS ditubuhkan oleh Kumpulan Sunway sebagai usaha mengeratkan silaturahim dan menerapkan rasa menjadi sebahagian “Keluarga Sunway” di kalangan kakitangannya. Sepanjang penubuhannya, KSS telah menganjurkan banyak aktiviti dan lawatan untuk menggalakkan semangat berpasukan, interaksi dan bersantai. Aktiviti yang dianjurkan, seperti karnival sukan, hari keluarga, jamuan makan malam tahunan, melancong ke destinasi dalam dan luar negara dan banyak lagi, semuanya untuk mencetuskan keseronokan dan memberi semangat baru. Kelab sukan juga sering menyertai dan menganjurkan lawatan bersifat kebajikan dan juga kutipan derma bagi membantu yang kurang bernasib baik. Selain itu, KSS juga mempromosi kehidupan sihat melalui kempen kesedaran kesihatan, ceramah kesihatan sewaktu makan tengah hari, sesi pemeriksaan kesihatan dan mengedarkan artikel berkenaan kesihatan melalui e-mel.

Pasukan Pengurusan SunMed di Anugerah Pengurusan Pengetahuan Memuncul Malaysia 2007 – yang dianjurkan oleh JT Frank Academy

2. Pasukan Pengurusan SunMed mendapat tempat ketiga dalam Anugerah Pengurusan Pengetahuan Memuncul Malaysia (”MEKO”) 2007. Anugerah ini diberikan oleh JT Frank Academy. Untuk mendapat pengiktirafan ini, SunMed telah diminta menerangkan carta perancangan Amalan Pengurusan Pengetahuan mereka dan menceritakan pengalaman menguruskan pengetahuan dalam organisasi mereka.

Anugerah yang sama juga telah dimenangi oleh pasukan pengurusan dan eksekutif utama SunCity. Mereka mendapat tempat kedua Anugerah MEKO 2005. Anugerah ini adalah strategi penjenamaan korporat yang sangat berkesan. Dengan kemenangan tersebut, SunCity telah menempatkan dirinya pada kedudukan strategik yang menonjolkan dirinya sebagai sebuah syarikat yang memanfaatkan keupayaan profesional berpengetahuan inovatif bagi meningkatkan kecekapan operasi, meningkatkan sambutan pelanggan dan melaksanakan inovasi ke peringkat lebih tinggi.

Kumpulan Sunway juga telah menerima Anugerah “Hall of Fame” dari JT Frank Academy sebagai penghargaan bagi pencapaian tiga syarikatnya yang telah memenangi Anugerah MEKO selama tiga tahun berturut-turut, iaitu dari tahun 2005 hingga 2007.

Hari Keluarga Sunway

Page 76: Metamorfosis Global
Page 77: Metamorfosis Global

Tadbir Urus Korporat Pernyataan Tadbir Urus Korporat 74

Bidang Tugas Jawatankuasa Eksekutif Lembaga Pengarah 81

Bidang Tugas Jawatankuasa Pencalonan 84

Bidang Tugas Jawatankuasa Saraan 85

Bidang Tugas Jawatankuasa Skim Opsyen Saham Pekerja 86

Bidang Tugas Jawatankuasa Pengurusan Risiko 88

Laporan Jawatankuasa Audit 89

Pernyataan Kawalan Dalaman 93

Pengurusan Risiko Perusahaan 95

Maklumat Pematuhan Tambahan 97

Perhubungan Pelabur 99

Page 78: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

PERNYATAAN TADBIR URUS KORPORAT74

Lembaga Pengarah komited untuk memastikan tadbir urus korporat yang baik diamalkan di seluruh Kumpulan dengan objektif akhir untuk melindungi dan mempertingkatkan nilai para pemegang saham dan prestasi kewangan Syarikat dan Kumpulan.

Lembaga Pengarah komited untuk melaksanakan Kod berkaitan Tadbir Urus Korporat Malaysia (“Kod”) dalam bidang berkenaan demi memelihara kepentingan para pemegang saham Syarikat.

A. PENGARAH

LEMBAGA PENGARAH DAN TANGGUNGJAWABNYA

Lembaga Pengarah menerajui dan mengawal Kumpulan. Ia bermesyuarat dengan kerap dalam usaha melaksanakan fungsi utamanya, yang antara lain merangkumi:-

• Menetapkan objektif, matlamat dan pelan strategikKumpulan dalam usaha memaksimumkan nilai para pemegang saham.

• Menerapkan dan memantau kemajuan strategi, bajet,rancangan dan dasar Syarikat.

• Menyelia pengendalian perniagaan Kumpulan untukmenilai sama ada perniagaan diurus dengan sewajarnya.

• Mengenal pasti risikoutamaKumpulandanmemastikansistem yang sewajarnya dilaksanakan untuk mengurangkan dan mengurus risiko ini. Lembaga Pengarah melalui Jawatankuasa Pengurusan Risiko menetapkan, di tempat yang sewajarnya, objektif, sasaran prestasi dan prestasi untuk mengurus risiko utama yang dihadapi oleh Kumpulan.

• MempertimbangkansarananpihakPengurusanmengenaiisu penting termasuk pengambilalihan, pemberhentian pelaburan, penyusunan semula, pembiayaan dan perbelanjaan modal yang besar.

• Perancangandanpembangunansumbermanusia.• Mengkajisemulakecukupandan integritisistemkawalan

dalaman dan sistem maklumat pengurusan Syarikat, termasuk sistem yang memastikan pematuhan terhadap undang-undang, pengawalaturan, peraturan, arahan dan garis panduan yang berkuat kuasa.

Pihak Lembaga Pengarah menugaskan tanggungjawab tertentu kepada Jawatankuasa Lembaga Pengarah, yang kesemuanya beroperasi dalam ruang lingkup bidang tugas yang telah ditakrifkan.

KOMPOSISI LEMBAGA PENGARAH

Sepanjang tahun dalam kajian, ahli Lembaga Pengarah terdiri daripada 10 orang, 3 atau 1/3 daripadanya adalah para Pengarah Bukan Eksekutif Bebas. Komposisi Lembaga Pengarah mencerminkan keseimbangan di antara Pengarah Eksekutif dan Bukan Eksekutif dengan gabungan ahli profesional yang berkelayakan serta mereka yang berpengalaman dalam bidang

perakaunan, perbankan dan kewangan, seni bina, kejuruteraan awam, pembangunan harta tanah dan pengurusan hartanah. Kerjasama erat di antara ahli profesional yang berbeza dan mereka yang mempunyai berbagai kemahiran memberi kemampuan kepada pihak Lembaga Pengarah untuk menerajui dan mengawal syarikat secara berkesan. Komposisi Lembaga Pengarah juga mencerminkan pelaburan dalam Syarikat oleh para pemegang saham selain daripada pemegang saham utama, secara saksama.

Terdapat pemisahan tanggungjawab yang jelas di antara Pengerusi Eksekutif dengan para Pengarah Urusan untuk memastikan imbangan kuasa dan autoriti. Para Pengarah Urusan berada di bawah kawalan Lembaga Pengarah. Mereka bertanggungjawab ke atas pengurusan sehari-harian perniagaan Kumpulan menurut objektif dan strategi yang ditetapkan oleh pihak Lembaga Pengarah.

Segala perkara yang berkaitan dengan hal ehwal Kumpulan hendaklah dikemukakan kepada Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim selaku Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Kanan Kumpulan.

Profil ringkas setiap Pengarah dibentangkan pada halaman 30 hingga 35 Laporan Tahunan ini.

MESYUARAT DAN PEMBEKALAN MAKLUMAT

Lembaga Pengarah biasanya bermesyuarat setiap suku tahun untuk mengkaji semula prestasi kewangan, operasi dan perniagaan, kecuali terdapat sebarang perkara penting yang perlu dibincangkan. Notis dan agenda mesyuarat yang diendors oleh Pengerusi Eksekutif, seperti yang dikehendaki, diiringi kertas Lembaga Pengarah biasanya diedarkan seminggu sebelum mesyuarat berkenaan demi membolehkan para Pengarah mengkaji dan menilai perkara yang perlu dibincangkan.

Kertas lembaga pengarah yang disediakan merangkumi antara lain, keputusan kewangan, rancangan dan bajet perniagaan, laporan kemajuan mengenai perkembangan Syarikat, minit mesyuarat bagi Jawatankuasa Lembaga Pengarah, pengemaskinian pengawalaturan/statutori dan lain-lain isu operasi dan kewangan untuk makluman dan kelulusan pihak Lembaga Pengarah.

Kesemua Pengarah berhak mendapat maklumat berkaitan Syarikat. Di samping itu, kesemua Pengarah mempunyai akses langsung kepada khidmat nasihat dan lain-lain perkhidmatan yang ditawarkan oleh Setiausaha Syarikat. Mereka juga dibenarkan untuk mendapatkan khidmat nasihat bebas, atas tanggungan Syarikat, apabila dirasakan perlu.

Lembaga Pengarah telah meluluskan prosedur formal, berkaitan usaha mendapatkan khidmat nasihat profesional bebas, yang perlu dipatuhi oleh para Pengarah, atas tanggungan Syarikat, sama ada sebagai ahli Lembaga Pengarah penuh atau dalam kapasiti individu.

Page 79: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

75Lembaga Pengarah telah bermesyuarat 7 kali sepanjang tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008 dan butiran kehadiran para Pengarah adalah seperti berikut:-

LATIHAN PENGARAH

Sepanjang tahun kewangan ini, kesemua Pengarah telah menghadiri berbagai program dan seminar latihan yang dianjurkan oleh pihak berkuasa pengawalaturan dan pertubuhan profesional, dalam usaha meningkatkan pengetahuan dan memastikan mereka sentiasa peka mengenai perkembangan terkini dan perubahan undang-undang, pengawalaturan dan persekitaran perniagaan semasa.

Program latihan, seminar dan bengkel yang dihadiri oleh para Pengarah sepanjang tahun kewangan ini meliputi, antara lain, bidang yang berkaitan dengan kepimpinan dan tadbir urus korporat, pengurusan risiko, pelaporan kewangan, pasaran hartanah dan perancangan cukai.

* Mempamerkan bilangan Mesyuarat Lembaga Pengarah yang dihadiri semasa Pengarah berkenaan memegang jawatan.

Program Latihan, Seminar dan Bengkel yang dihadiri oleh Para Pengarah

Nama PengarahBilangan Mesyuarat

Yang DihadiriPeratus

Kehadiran (%)

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling 6/7 86

Datuk Razman M Hashim 7/7 100

Ngian Siew Siong 6/7 86

Ngeow Voon Yean 6/7 86

Lim Swe Guan 7/7 100

Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim 7/7 100

Teo Tong How 7/7 100

Tan Siak Tee 6/7 86

Low Siew Moi 6/7 86

Dato’ Ng Tiong Lip 1/1* 100

Tajuk Kursus / Penganjur Tarikh

Kemuncak Hartanah dan Perumahan Kebangsaan 2007- Mewujudkan Lautan Biru Baru bagi Sektor Hartanah(Institut Kepimpinan Strategi & Kepimpinan Asia)

17-18 September 2007

Hartanah Malaysia(Asia Business Forum Sdn Bhd)

26-27 September 2007

Bagaimana Memimpin dan Mengurus Dalam Keadaan Yang Mencabar(Kolej Universiti Sunway)

29 November 2007

Persidangan Jawatankuasa Audit Kebangsaan Ke-5(Smart Business Consulting)

10-11 Disember 2007

Page 80: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

PERNYATAAN TADBIR URUS KORPORAT76

Kesemua Pengarah sentiasa diberi maklumat terkini oleh Setiausaha Syarikat mengenai perubahan kepada garis panduan yang berkaitan dengan keperluan pengawalaturan dan statutori.

Tajuk Kursus / Penganjur Tarikh

Keperluan Penyenaraian – Penzahiran Korporat Penting, Transaksi dan Kewajipan Tadbir Urus Korporat; Pindaan kepada Akta Syarikat, 1965 dan Kewajipan para Pengarah berdasarkan Pindaan kepada Akta Syarikat, 1965 (The Lion Group)

3 Januari 2008

Hal Ehwal Mesyuarat Lembaga Pengarah dan Fungsinya(Bursatra Sdn Bhd)

13 Februari 2008

Kewajipan dan Liabiliti Para Pengarah Syarikat – Impak Akta Syarikat(Pindaan) 2007 (MEF Academy Sdn Bhd)

12 Mac 2008

Strategi Lautan Biru(Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor)

26 Mac 2008

Forum Peneraju Hartanah APREA 2008(Persatuan Harta Tanah Awam Asia)

1-3 April 2008

Maklumat Terkini mengenai Rangka Kerja Kawal Selia Tadbir Urus Korporatdan Isu Semasa - “Mengorak Langkah Maju melalui Tadbir Urus Berkesan” (Institut Tadbir Urus Korporat Malaysia)

2-3 April 2008

Tadbir Urus dan Keberkesanan Lembaga Pengarah(Institut Tadbir Urus Korporat Malaysia)

14 April 2008

Pasaran Hartanah Malaysia 2008(Asia Business Forum Sdn Bhd)

21-22 April 2008

Kesan Standard Pelaporan Kewangan ke atas Percukaian(Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia)

8 Mei 2008

Prospek Ekonomi dan Pasaran bagi Suku Kedua 2008(Trace Management Services Sdn Bhd dan RHB Research Institute Sdn Bhd)

9 Mei 2008

Cabaran Lembaga Pengarah Malaysia : Akta Syarikat (Pindaan) dan Akta Modal & Perkhidmatan yang memberi kesan kepada keputusan lembaga pengarah (Mah-Kamariyah & Philip Koh)

10 Jun 2008

Pengurusan Risiko(Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia)

12 Jun 2008

Perancangan Cukai dan Strategi bagi Urus Niaga Merentas Sempadan(Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia)

16 Jun 2008

Page 81: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

77PELANTIKAN SEMULA, PERSARAAN MENGIKUT GILIRAN DAN PEMILIHAN SEMULA

Tataurusan Pertubuhan Syarikat memperuntukkan bahawa 1/3 daripada Lembaga Pengarah tertakluk pada persaraan mengikut giliran pada setiap Mesyuarat Agung Tahunan. Setiap Pengarah hendaklah bersara sekurang-kurangnya sekali setiap 3 tahun tetapi hendaklah layak untuk dipilih semula. Para Pengarah yang bakal bersara setiap tahun adalah mereka yang telah memegang jawatan dalam tempoh yang paling lama sejak pemilihan atau pelantikan mereka yang terbaru.

Menurut Seksyen 129 (2) Akta Syarikat, 1965, Para Pengarah yang berusia atau melebihi usia 70 tahun hendaklah bersara pada setiap Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat dan menurut Seksyen 129(6) Akta Syarikat, 1965, sekiranya mendapat kelulusan daripada para pemegang saham, boleh menawarkan diri untuk dilantik semula untuk memegang jawatan sehingga Mesyuarat Agung Tahunan yang berikutnya. Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim tertakluk pada persaraan tersebut dan layak untuk dilantik semula pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang.

Untuk membantu para pemegang saham membuat keputusan, maklumat yang mencukupi seperti profil peribadi, kehadiran dalam mesyuarat dan pemegangan saham bagi setiap Pengarah yang menawarkan diri untuk dipilih semula dizahirkan dalam Penyata yang Mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan ke-25.

JAWATANKUASA LEMBAGA PENGARAH

Lembaga Pengarah telah mewujudkan Jawatankuasa berikut dan akan mengkaji semula secara berkala bidang tugas dan prosedur operasinya. Jawatankuasa ini dikehendaki memberi laporan kepada pihak Lembaga Pengarah mengenai perbincangan dan saranan mereka dan laporan ini dirangkumkan ke dalam minit Mesyuarat Lembaga Pengarah.

1. Jawatankuasa Audit

Jawatankuasa Audit yang dianggotai oleh Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim selaku Pengerusi, Teo Tong How dan Tan Siak Tee, diwujudkan untuk memainkan peranan penting dalam membantu Lembaga Pengarah melaksanakan kewajipan tadbir urus korporatnya. Komposisi Jawatankuasa Audit, bidang tugas, kehadiran dalam mesyuarat dan ringkasan aktiviti jawatankuasa ini dibentangkan pada halaman 89 hingga 92 Laporan Tahunan ini.

2. Jawatankuasa Eksekutif Lembaga Pengarah (“EXCO”)

EXCO dianggotai oleh 6 orang ahli yang diterajui oleh Pengerusi Eksekutif. Peranan utamanya adalah untuk membantu pihak Lembaga Pengarah menyelia dan mengendalikan hal ehwal kewangan dan urus niaga Kumpulan. Bidang tugas EXCO dibentangkan pada halaman 81 hingga 83 Laporan Tahunan ini.

EXCO telah bermesyuarat 5 kali, sepanjang tahun kewangan ini. Kesemua perbincangan dan cadangan EXCO dilaporkan kepada pihak Lembaga Pengarah untuk diluluskan.

3. Jawatankuasa Pencalonan

Jawatankuasa Pencalonan dianggotai oleh 3 orang Pengarah Bukan Eksekutif yang Bebas sepenuhnya. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim. Ahli lain termasuk Teo Tong How dan Tan Siak Tee.

Jawatankuasa Pencalonan bertanggungjawab untuk mengenal pasti dan membuat cadangan untuk sebarang pelantikan dan pemilihan semula ahli Lembaga Pengarah. Jawatankuasa ini menilai keberkesanan Lembaga Pengarah secara keseluruhan di samping prestasi individu setiap Pengarah. Bidang tugas Jawatankuasa Pencalonan ini dibentangkan pada halaman 84 Laporan Tahunan ini.

Sepanjang tahun kewangan ini, 4 mesyuarat telah diadakan untuk tujuan berikut:-

(a) untuk mempertimbangkan pelantikan Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling sebagai Pengerusi dan EXCO menggantikan Dato’ Wong Choon Kee;

(b) untuk mempertimbangkan pelantikan Datuk Razman M Hashim sebagai Pengarah Silih Ganti bagi Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling dalam EXCO;

(c) untuk mempertimbangkan pelantikan Ngian Siew Siong sebagai Pengerusi Jawatankuasa Risiko menggantikan Dato’ Wong Choon Kee;

(d) untuk mempertimbangkan pelantikan Ngian Siew Siong dan Ngeow Voon Yean sebagai ahli Jawatankuasa Skim Opsyen Saham Pekerja menggantikan Dato’ Wong Choon Kee;

(e) untuk mengendors pelantikan semula Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim yang telah melebihi usia 70 tahun, sebagai Pengarah Syarikat menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965 tertakluk pada kelulusan para pemegang saham semasa Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat dan semasa Mesyuarat Jawatankuasa Pencalonan, Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim mengecualikan diri daripada membincangkan dan mengundi pelantikan semula;

(f) untuk mengendors pemilihan semula Pengarah yang bersara mengikut giliran pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat, tertakluk pada kelulusan para pemegang saham;

(g) untuk mempertimbangkan pelantikan Dato’ Ng Tiong Lip sebagai Pengarah Eksekutif Syarikat;

(h) untuk mempertimbangkan pelantikan Tan Poh Chan sebagai ahli Jawatankuasa Pengurusan Risiko menggantikan Koong Wai Seng dan sebagai ahli EXCO Silih Ganti bagi Ngian Siew Siong;

(i) untuk membincangkan hasil penilaian keberkesanan Lembaga Pengarah;

(j) untuk meluluskan Borang Penilaian mengenai keberkesanan Jawatankuasa Pencalonan, Saraan, Skim Opsyen Saham Pekerja, Pengurusan Risiko dan Hala Tuju Strategik; dan

(k) untuk meluluskan Borang Penilaian bagi penaksiran dan penilaian para Pengarah Bukan Eksekutif Bebas.

Page 82: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

PERNYATAAN TADBIR URUS KORPORAT78

4. Jawatankuasa Saraan

Jawatankuasa Saraan sebahagian besarnya dianggotai oleh Pengarah Bukan Eksekutif, antara lain, Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim selaku Pengerusi dan Teo Tong How. Ahli lain termasuk Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling.

Jawatankuasa Saraan mencadangkan saraan para Pengarah kepada pihak Lembaga Pengarah. Mereka juga mencadangkan pembaharuan tempoh Kontrak Pekerjaan bagi para Pengarah Eksekutif, dengan tujuan untuk memastikan yang Syarikat menarik minat dan mengekalkan para Pengarah yang diperlukan untuk mengendalikan Kumpulan dengan berjaya. Bidang tugas Jawatankuasa Saraan ini dibentangkan pada halaman 85 Laporan Tahunan ini.

Sepanjang tahun kewangan ini, 3 mesyuarat telah diadakan untuk tujuan berikut:-

(a) untuk menilai prestasi para Pengarah Eksekutif dan menetapkan kenaikan gaji dan bonus tahunan mereka;

(b) untuk mempertimbangkan pembaharuan Kontrak Pekerjaan Pemangku Pengerusi Eksekutif dan Pengarah Urusan; dan

(c) untuk mempertimbangkan pakej saraan bagi Pengarah Eksekutif yang baru.

Pengarah Eksekutif dan Pengurus Kanan Sumber Manusia Kumpulan telah dijemput dan menghadiri mesyuarat Jawatankuasa ini.

5. Jawatankuasa Skim Opsyen Saham Pekerja (“ESOS”)

Jawatankuasa ESOS yang dianggotai oleh Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling selaku Pengerusi, Datuk Razman M Hashim, Ngian Siew Siong dan Ngeow Voon Yean, bertanggungjawab untuk melaksanakan, mengagih dan mentadbir ESOS menurut kuasa dan kewajipan yang diamanahkan kepadanya di bawah Undang-Undang Kecil ESOS. Bidang tugas Jawatankuasa ESOS ini dibentangkan pada halaman 86 dan 87 Laporan Tahunan ini.

Sepanjang tahun kewangan ini, 4 mesyuarat telah diadakan untuk tujuan berikut:-

(a) untuk mempertimbangkan penyelarasan bagi bilangan opsyen yang tidak dilaksanakan dan/atau harga opsyen menurut penerbitan bon dengan waran yang dikendalikan oleh Syarikat;

(b) untuk mempertimbangkan dan meluluskan pengagihan opsyen kepada para Pengarah Bukan Eksekutif Syarikat;

(c) untuk mempertimbangkan dan meluluskan pengagihan opsyen kepada para pekerja Kumpulan yang layak; dan

(d) untuk mempertimbangkan dan meluluskan

permohonan yang dibuat oleh pekerja untuk terus memegang opsyennya disebabkan oleh pemindahannya ke syarikat di luar Kumpulan.

6. Jawatankuasa Pengurusan Risiko (“RMC”)

RMC dianggotai oleh Ngian Siew Siong selaku Pengerusi, Ngeow Voon Yean, Yuen Kam Wah, Lee Weng Keng dan Tan Poh Chan.

RMC dipertanggungjawabkan untuk memantau aktiviti pengurusan risiko Kumpulan, meluluskan prosedur pengurusan risiko dan metodologi ukuran yang wajar di seluruh organisasi, di samping mengenal pasti dan mengurus risiko perniagaan strategik Kumpulan. Bidang tugas RMC dibentangkan pada halaman 88 Laporan Tahunan ini.

Sepanjang tahun kewangan ini, 4 mesyuarat telah diadakan untuk tujuan berikut:-

(a) mengkaji semula profil risiko syarikat dan kad skor risiko mengikut bahagian demi memastikan keberkesanan pengurusan risiko;

(b) untuk mengkaji semula status perlaksanaan pelan tindakan demi mengurus dan mengurangkan risiko yang dikenal pasti;

(c) untuk membincangkan perubahan penting dalam persekitaran perniagaan dan isu pengurusan risiko utama/risiko perniagaan strategik;

(d) untuk membincangkan dan melaporkan sebarang perkara di luar aturan dan memberi saranan penting untuk mengurangkan risiko; dan

(e) untuk membincangkan dan mempertimbangkan risiko yang meliputi seluruh perusahaan dan Kad Skor Tadbir Urus.

Segala perbincangan dan cadangan RMC dilaporkan secara langsung kepada pihak Lembaga Pengarah setiap suku tahun.

B. SARAAN PENGARAH

Maklumat yang disediakan oleh perunding bebas dan data kaji selidik mengenai amalan saraan syarikat yang setara, dipertimbangkan dalam menetapkan pakej saraan bagi para Pengarah Eksekutif dan Bukan Eksekutif. Saraan Pengarah Eksekutif disusun dengan menjalinkan ganjaran kepada prestasi korporat dan individu. Bagi Pengarah Bukan Eksekutif pula, paras saraan mencerminkan pengalaman dan tahap tanggungjawab yang dipikul mereka.

Lembaga Pengarah secara keseluruhannya memutuskan fi bagi para Pengarah Bukan Eksekutif, dan dalam proses ini Pengarah individu berkenaan mengecualikan diri dalam memutuskan saraan diri mereka masing-masing. Fi yang perlu dibayar kepada Pengarah Bukan Eksekutif tertakluk pada kelulusan para pemegang saham.

Page 83: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

79

Pengarah Eksekutif

RM

Pengarah Bukan Eksekutif

RMJumlah

RM

Fi - 102,000.00 102,000.00

Lain-lain Emolumen - 34,500.00 34,500.00

Gaji dan lain-lain Saraan 3,785,626.78 - 3,785,626.78

Bonus 1,720,220.00 - 1,720,220.00

Faedah bukan tunai 317,376.55 - 317,376.55

Jumlah: 5,823,223.33 136,500.00 5,959,723.33

Bilangan Pengarah yang saraannya jatuh di bawah kumpulan berikut adalah:-

* Termasuk Saraan Pengarah berkaitan dengan Pengarah Urusan Kanan yang meletak jawatan pada 30 Ogos 2007.

Butiran saraan para Pengarah sepanjang tahun kewangan semasa adalah seperti berikut:-

Butiran opsyen para Pengarah ini ke atas saham biasa syarikat menurut ESOS Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008 dibentangkan pada halaman 104 Laporan Tahunan ini.

C. PARA PEMEGANG SAHAM

DIALOG DI ANTARA SYARIKAT DENGAN PARA PELABUR

Lembaga Pengarah memandang berat dialog yang dilakukan secara kerap. Ia juga komited untuk memastikan bahawa terdapat komunikasi yang jelas di antara para pemegang saham dengan para pelabur. Dalam hal ini, sebagai sebahagian daripada program perhubungan pelabur aktif Kumpulan, perbincangan dan dialog sering diadakan dengan pengurus dana, juruanalisis kewangan, para pemegang saham serta media, untuk menyampaikan maklumat mengenai prestasi, strategi korporat dan hal ehwal lain mengenai Kumpulan yang mempengaruhi kepentingan para pemegang saham.

Sepanjang tahun kewangan ini, Syarikat telah mengendalikan sidang akhbar dan taklimat kepada juruanalisis setiap tiga bulan di samping mesyuarat dengan para pelabur dan juruanalisis penyelidikan. Syarikat juga telah menyertai jerayawara domestik dan luar negara, serta persidangan pelabur yang diadakan di Singapura dan Hong Kong.

Di samping Laporan Tahunan yang diterbitkan dan Laporan Suku Tahun yang diumumkan kepada Bursa Securities, Kumpulan telah mewujudkan laman web di http://www.sunwaycity.com yang membolehkan para pelabur dan pemegang saham mendapatkan maklumat dalam talian.

Syarikat turut menyediakan ringkasan eksekutif yang berasingan yang dilampirkan bersama Laporan Tahunannya, yang memberi sorotan maklumat kewangan penting agar memudahkan para pemegang saham mendapatkan maklumat penting seperti ini.

Meskipun Syarikat berusaha menyediakan sebanyak mungkin maklumat kepada para pemegang saham dan pihak berkepentingannya, ia sentiasa prihatin terhadap rangka kerja undang-undang dan pengawalaturan yang mentadbir penyampaian maklumat material dan sensitif harga. Untuk mencapai matlamat ini, pihak Lembaga Pengarah meluluskan dan menerapkan Dasar Penzahiran Korporat yang menggariskan pendekatan Syarikat berkaitan penetapan dan penyebaran maklumat material, keadaan yang memerlukan pengekalan kerahsiaan maklumat, respons kepada khabar angin pasaran dan sekatan ke atas dagangan orang dalam. Dasar ini juga memberi panduan dan kaedah penyebaran maklumat korporat kepada, dan dalam mengendalikan para pelabur, juruanalisis, media dan khalayak awam yang melabur.

Julat SaraanPengarah Eksekutif

Pengarah Bukan Eksekutif Jumlah

Kurang daripada RM50,000 - 5 5

RM150,001 hingga RM200,000 2 - 2

RM400,001 hingga RM450,000 1 - 1

RM800,001 hingga RM850,000 2 - 2

RM3,400,001 hingga RM3,450,000 1 - 1

Jumlah: 6* 5 11

Page 84: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

PERNYATAAN TADBIR URUS KORPORAT80

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat menyediakan forum utama untuk dialog dan interaksi di antara pihak Lembaga Pengarah dengan para pemegang saham. Para pemegang saham, sama ada individu mahupun institusi amat digalakkan untuk menyertai mesyuarat agung ini untuk mendapat penjelasan mengenai maklumat penting dan berkaitan.

D. KEBERTANGGUNGJAWABAN DAN AUDIT

PELAPORAN KEWANGAN

Dalam membentangkan penyata kewangan tahunan, laporan tahunan dan pengumuman keputusan suku tahun kepada para pemegang saham, pihak Lembaga Pengarah berusaha untuk memberi penilaian kedudukan kewangan, prestasi dan prospek Kumpulan yang seimbang dan mudah difahami. Lembaga Pengarah dibantu oleh Jawatankuasa Audit yang memantau proses pelaporan kewangan Kumpulan serta kualiti laporan kewangan yang terhasil.

KAWALAN DALAMAN

Pernyataan Kawalan Dalaman yang dibentangkan pada halaman 93 dan 94 Laporan Tahunan ini menyediakan gambaran keseluruhan keadaan kawalan dalaman dalam Kumpulan.

PERHUBUNGAN DENGAN JURUAUDIT LUAR

Lembaga Pengarah, melalui Jawatankuasa Audit, mengekalkan perhubungan yang aktif, telus dan profesional dengan Juruaudit Luar. Peranan Jawatankuasa Audit berhubung Juruaudit Luar dizahirkan dalam Laporan Jawatankuasa Audit yang dibentangkan pada halaman 89 hingga 92 Laporan Tahunan ini.

Di samping itu, Juruaudit Luar diundang untuk menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat dan sedia untuk menjawab sebarang soalan daripada para pemegang saham mengenai Penyata Kewangan Teraudit Tahunan.

E. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGARAH MENGENAI PENYATA KEWANGAN TERAUDIT

Para Pengarah bertanggungjawab untuk menyediakan Penyata Kewangan Teraudit untuk memberi gambaran benar dan saksama mengenai keadaan, keputusan dan aliran tunai syarikat dan Kumpulan pada akhir tahun kewangan semasa.

Dalam menyediakan penyata kewangan ini, para Pengarah akan memastikan bahawa dasar perakaunan yang sesuai telah digunakan secara konsisten, dan bahawa pertimbangan dan anggaran yang munasabah dan berhemah telah dibuat. Kesemua standard perakaunan yang diluluskan dan peruntukan Akta Syarikat, 1965 yang berkuat kuasa, telah dipatuhi.

Para Pengarah bertanggungjawab untuk memastikan rekod perakaunan dan rekod-rekod lain yang sewajarnya disimpan, dan rekod-rekod ini menzahirkan dengan ketepatan yang munasabah, kedudukan kewangan Syarikat dan Kumpulan dan membolehkan mereka memastikan bahawa penyata kewangan ini mematuhi keperluan statutori yang berkaitan.

F. PEMATUHAN TERHADAP KOD

Kumpulan telah sebahagian besarnya mematuhi prinsip dan amalan terbaik yang digariskan dalam Kod.

Pernyataan Tadbir Urus Korporat ini diluluskan oleh Lembaga Pengarah pada 29 Ogos 2008.

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling, AOPengerusi Eksekutif

Page 85: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

81

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA EKSEKUTIF LEMBAGA PENGARAH

6. Kesemua keputusan dan/atau tindakan EXCO hendaklah memerlukan undian majoriti mudah kesemua ahli yang hadir dan mengundi semasa mesyuarat tersebut, tetapi hendaklah merangkumi GIC dalam majoriti tersebut, kecuali GIC mengecualikan diri daripada mengundi. Apabila (i) majoriti mudah seperti yang diperuntukkan dalam dokumen ini tidak tercapai, (ii) undian GIC bertentangan dengan majoriti, atau (iii) undian ahli dibahagikan sama rata, mana-mana ahli yang hadir dalam mesyuarat boleh mengisytiharkan “jalan buntu”, yang hendaklah dikendalikan di bawah Klausa 9 di bawah.

7. EXCO akan memastikan yang kesemua minit mesyuarat disediakan, diedarkan dan ditandatangani oleh kesemua ahli EXCO dalam tempoh 10 hari sebelum mesyuarat.

8. Sebuah resolusi bertulis yang ditandatangani kesemua ahli EXCO hendaklah sah dan berkuat kuasa sebagai resolusi yang diluluskan di mesyuarat EXCO yang diadakan secara wajar. Mana-mana resolusi bertulis seperti ini boleh mengandungi beberapa dokumen dalam bentuk yang sama yang ditandatangani oleh seorang atau lebih ahli. Ungkapan ‘secara bertulis’ dan ‘ditandatangani’ merangkumi kelulusan melalui telefaks atau teleks oleh mana-mana ahli berkaitan, yang kelulusannya hendaklah disahkan secara bertulis oleh ahli-ahli ini selepas tarikh tersebut. Resolusi yang ditandatangani sewajarnya hendaklah diletakkan di dalam buku minit EXCO.

9. Sekiranya berlaku jalan buntu di kalangan ahli EXCO, mana-mana ahli boleh merujuk perkara berkaitan ini untuk diputuskan oleh pihak Lembaga Pengarah.

10. Mana-mana perkara berikut memerlukan kelulusan EXCO menurut Klausa 6 di atas:-

(a) Penyertaan dalam sebarang perjanjian usaha sama, perkongsian atau perkongsian untung oleh Syarikat.

(b) Kelulusan bajet operasi dan modal tahunan (“Bajet Tahunan”) atau Pelan Perniagaan Syarikat dan badan korporatnya yang berkaitan seperti yang ditakrif dalam Akta Syarikat, 1965 (selepas ini dirujuk sebagai “Syarikat Kumpulan/Syarikat-Syarikat dalam Kumpulan”) bagi setiap tahun kewangan Syarikat Kumpulan (termasuk sebarang pindaan, pengubahsuaian, adendum atau tambahan kepadanya).

(c) Pemerolehan dan/atau penjualan, atau pelaburan dalam mana-mana pengendalian, aset atau saham Syarikat Kumpulan, menerima sebarang bentuk liabiliti tambahan dan/atau menyertai sebarang kontrak selain daripada dalam perjalanan biasa perniagaan, kecuali seperti yang dikehendaki dalam dokumen ini.

(d) Menyertai sebarang kontrak (atau siri kontrak), atau sebarang pindaan kepada kontrak sedia ada yang melibatkan pembayaran oleh atau kepada Syarikat atau mana-mana pemegang saham sepanjang hayat kontrak atau pindaan yang melebihi RM1,000,000 (atau setara dengannya dalam mata wang lain), kecuali diperuntukkan dalam Bajet Tahunan atau Pelan Perniagaan Syarikat.

Pengurusan Syarikat hendaklah dilaksanakan oleh Lembaga Pengarah melalui Jawatankuasa Eksekutif (“EXCO”) yang ahlinya (tidak semestinya Pengarah) hendaklah dilantik oleh dan berada di bawah kawalan Lembaga Pengarah. EXCO bertanggungjawab untuk menyelia sebarang dan semua hal ehwal perniagaan Syarikat.

1. EXCO hendaklah dianggotai oleh 6 orang ahli, yang salah seorang dipilih oleh Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd (“GIC”).

2. EXCO akan mengadakan jadual mesyuarat berkala dan akan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali setiap tiga bulan. Setiap ahli EXCO hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk menghadiri setiap mesyuarat secara peribadi.

3. Setiap ahli EXCO akan diberikan laporan secara berkala berkenaan status hal ehwal kewangan dan perniagaan Syarikat dan subsidiarinya. Laporan berkala mengenai Syarikat serta setiap subsidiari Syarikat hendaklah dalam format yang diterima oleh EXCO, dan hendaklah disediakan sekurang-kurangnya sebulan sekali. Laporan ini hendaklah merangkumi kesemua transaksi material dan ketara yang berlaku dalam tempoh suku tahun tersebut (atau tempoh lain yang ditetapkan atas permintaan EXCO) dan hendaklah diterima oleh EXCO dalam tempoh 30 hari dari tarikh akhir tempoh ini. Penyata kewangan hendaklah diberi kepada EXCO dalam tempoh 7 hari selepas penyata kewangan diserahkan kepada Bursa Malaysia Securities Berhad. EXCO juga boleh pada bila-bila masa, meminta laporan mengenai sebarang transaksi dan Syarikat hendaklah menyediakan laporan tersebut dalam tempoh yang munasabah setelah diminta.

4. Mana-mana ahli EXCO boleh pada bila-bila masa mengarahkan mesyuarat EXCO dengan memberi notis secara bertulis sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tarikh mesyuarat atau tempoh yang lebih singkat seperti yang dipersetujui. Notis tersebut hendaklah dilampirkan dengan (i) agenda yang dicadangkan atau pernyataan matlamat; dan (ii) di mana mungkin, salinan kesemua dokumen, perjanjian dan maklumat yang perlu dipertimbangkan semasa mesyuarat tersebut.

5. Korum wujud apabila majoriti ahli EXCO hadir secara peribadi atau diwakili oleh proksi, dengan syarat GIC hendaklah hadir secara peribadi atau diwakili oleh proksi di mesyuarat tersebut. Dalam keadaan korum tidak dipenuhi, mesyuarat hendaklah ditangguhkan ke tarikh yang lain (“mesyuarat yang ditangguhkan”). Notis mesyuarat yang ditangguhkan hendaklah diberi kepada kesemua ahli secara bertulis sekurang-kurangnya 2 hari kerja sebelum tarikh mesyuarat yang ditangguhkan tersebut. Sekiranya korum tidak dipenuhi semasa mesyuarat yang ditangguhkan tersebut, mana-mana ahli yang hadir boleh mengisytiharkan “jalan buntu” yang perlu dikendalikan di bawah Klausa 9 di bawah. Sekiranya GIC gagal hadir secara peribadi atau proksinya tidak hadir semasa mesyuarat pertama EXCO atau semasa mesyuarat yang ditangguhkan, hak GIC untuk diambil kira dalam menetapkan korum bagi mesyuarat EXCO tersebut hendaklah dilucutkan dan mesyuarat tersebut hendaklah diteruskan tanpa GIC.

Page 86: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA EKSEKUTIF LEMBAGA PENGARAH 82

(n) Penerbitan sebarang Saham Biasa oleh Syarikat atau pemberian sebarang hak oleh Syarikat untuk melanggan atau menukar saham, debentur atau sekuriti lain menjadi Saham Biasa.

(o) Membayar balik kesemua atau mana-mana bahagian modal berbayar atau mana-mana bahagian dalam modal Syarikat (selain daripada pembayaran dalam perjalanan penggulungan Syarikat) termasuk premium saham dan rizab penebusan modal Syarikat.

(p) Mengurangkan kesemua atau sebahagian modal saham Syarikat atau liabiliti belum panggil berkaitan dengannya atau sebarang akaun premium saham atau rizab penebusan saham Syarikat sekiranya pengurangan melibatkan pengurangan liabiliti berkaitan modal saham belum berbayar atau pembayaran balik kepada mana-mana modal saham berbayar.

(q) Menambah, memadam, mengubah atau meminda Memorandum dan Tataurusan Pertubuhan Syarikat dalam apa jua cara pun yang tidak konsisten dengan hak pemegang Saham Keutamaan.

(r) Mengubah suai, mengubah atau memansuhkan hak yang berkaitan dengan Saham Keutamaan dan/atau Saham Biasa.

(s) Mewujudkan, mengenakan, menanggung atau mengalami masalah dalam usaha mewujudkan sebarang keberhutangan yang perlu dibayar atau yang terhutang kepada para pemegang saham atau subsidiari Syarikat.

(t) Membuat atau membenarkan (sama ada dengan tidak bertindak atau sebaliknya) mana-mana subsidiarinya untuk membuat sebarang pelaburan baru, atau memperoleh atau membenarkan (sama ada dengan tidak bertindak atau sebaliknya) mana-mana subsidiarinya untuk memperoleh sebarang aset dalam satu transaksi atau satu siri transaksi dengan jumlah agregat melebihi RM5,000,000 dalam mana-mana tahun.

(u) Menerbitkan atau menyediakan atau membenarkan (sama ada dengan tidak bertindak atau sebaliknya) mana-mana subsidiarinya untuk menerbitkan atau menyediakan sebarang bentuk jaminan, indemniti atau lain-lain sokongan kewangan atau bukan kewangan yang boleh mengakibatkan Syarikat atau mana-mana subsidiarinya menanggung sebarang liabiliti berhubung sebarang pinjaman, kemudahan kredit atau sebarang pembiayaan lain yang diperlukan oleh mana-mana syarikat sekutu atau subsidiari Syarikat.

(e) Menambah atau mengurangkan modal dibenarkan atau terbitan Syarikat Kumpulan (selain daripada yang dibenarkan dalam Bajet Tahunan yang diluluskan menurut perenggan (b) di atas) atau penerbitan atau pemberian sebarang opsyen ke atas saham modal belum diterbitkan bagi Syarikat Kumpulan atau penerbitan kelas saham baru dalam modal Syarikat Kumpulan.

(f) Pewujudan sebarang gadai janji, caj atau bebanan lain ke atas hartanah atau aset Syarikat.

(g) Perlaksanaan kuasa setiap Syarikat Kumpulan untuk menyediakan jaminan atau indemniti.

(h) Bagi setiap Syarikat Kumpulan, pemerolehan atau penjualan, atau perjanjian untuk memperoleh atau menjual sebarang kepentingan dalam mana-mana tanah atau harta tanah di mana juga letaknya dan dalam apa jua gambaran atau bentuk, atau pemerolehan, pemerbadanan atau perolehan mana-mana badan korporat yang mempunyai kepentingan tanah atau harta tanah, oleh Syarikat Kumpulan yang bukan dalam perjalanan biasa perniagaan.

(i) Sebarang penggabungan atau penyusunan semula Syarikat Kumpulan, atau sebarang penggabungan Syarikat Kumpulan dengan sebarang badan korporat, firma atau pertubuhan lain.

(j) Pembubaran, penyelesaian atau penggulungan Syarikat Kumpulan.

(k) Pengisytiharan atau pembayaran sebarang dividen atau pengagihan untung bagi setiap Syarikat Kumpulan (sama ada secara tunai atau syiling).

(l) Penerapan, atau sebarang perubahan ketara dasar perakaunan bagi setiap Syarikat Kumpulan, selain daripada yang diperlukan oleh undang-undang atau dasar perakaunan yang diterima umum dalam bidang kuasa Syarikat Kumpulan tersebut yang berkaitan dari semasa ke semasa.

(m) Pemberian sebarang hak oleh Syarikat untuk melanggan atau menukar saham, debentur atau sekuriti lain menjadi modal saham, yang ditarafkan lebih tinggi atau pari pasu dengan Saham Keutamaan dari segi penyertaan dalam aset Kumpulan atau boleh ditebus semasa mana-mana Saham Keutamaan sedang dalam terbitan atau perubahan hak mana-mana kelas saham selain daripada penerbitan dan peruntukan sebarang saham seperti ini untuk tujuan menggunakan perolehan daripadanya atau ke arah menukar Saham Keutamaan menurut Perjanjian Langganan Saham bertarikh 13 Oktober 1999 di antara Syarikat dengan Reco Loop Pte Ltd.

Page 87: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

83 (v) Menyampaikan, menjual, memajak, memindahkan

atau juga menjual atau membenarkan (sama ada dengan tidak bertindak atau sebaliknya) mana-mana subsidiarinya untuk menyampaikan, menjual, memajak, memindahkan atau juga menjual, dalam satu transaksi atau satu siri beberapa transaksi kesemua atau mana-mana bahagian perniagaan mereka atau aset, sama ada dimiliki sekarang atau selepas ini diperoleh untuk sebarang jumlah agregat yang melebihi RM1,000,000 dalam mana-mana tahun kecuali untuk jualan aset oleh subsidiari milik penuhnya secara urus niaga tulus mengikut terma komersil dalam perjalanan biasa perniagaan yang perolehan daripada jualan ini hendaklah dibayar oleh subsidiari tersebut kepada Syarikat sama ada melalui dividen atau pinjaman atau beberapa pinjaman jangka panjang yang perlu disediakan oleh subsidiari tersebut kepada Syarikat mengikut terma yang kesemua faedah, amaun pokok dan kesemua bayaran, yang prioritinya lebih rendah daripada penukaran kesemua Saham Keutamaan ini.

(w) Membebaskan, menyerahkan, mengurangkan, mengetepikan, meminda atau mengubah atau membenarkan (sama ada dengan tidak bertindak atau sebaliknya) mana-mana subsidiarinya untuk membebaskan, menyerahkan, mengurangkan, mengetepikan, meminda atau mengubah mana-mana amaun keberhutangan selain daripada keberhutangan yang tidak melebihi RM500,000 dalam mana-mana satu tahun, tertakluk pada had keseluruhan agregat yang tidak melebihi RM1,000,000 yang terhutang kepadanya atau mereka pada bila-

bila masa oleh mana-mana individu atau terma yang berkaitan dengannya dan khususnya bersetuju untuk atau membenarkan (sama ada dengan tidak bertindak atau sebaliknya) mana-mana subsidiarinya untuk bersetuju untuk mempermodalkan mana-mana keberhutangan seperti ini, sama ada melalui penukaran atau pertukaran perkara yang sama atau sebahagian daripadanya menjadi modal saham dalam syarikat yang berhutang jumlah tersebut atau sebaliknya.

(x) Menukar atau mengancam untuk menukar atau membenarkan (sama ada dengan tidak bertindak atau sebaliknya) mana-mana subsidiarinya untuk menukar atau mengancam untuk menukar sifat atau skop operasi perniagaan yang dikendalikan olehnya atau subsidiarinya pada Tarikh Terbitan atau membenarkan (sama ada dengan tidak bertindak atau sebaliknya) mana-mana subsidiarinya untuk menggantung atau mengancam untuk menggantung sebahagian besar operasi perniagaan yang ia atau subsidiarinya kendalikan secara langsung atau tidak langsung pada Tarikh Terbitan.

11. Hak GIC hendaklah dihapuskan secara automatik pada bila-bila masa, apabila pemegangan saham GIC (termasuk Saham Keutamaan) dikurangkan kepada paras kurang daripada 10% modal saham terbitan dan berbayar dalam Syarikat (termasuk Saham Keutamaan jika Saham Keutamaan tersebut telah ditukar kepada Saham biasa menurut Perjanjian Langganan Saham, dan/atau Tataurusan Pertubuhan Syarikat).

Page 88: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

84

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PENCALONAN (d) Untuk mencadangkan kepada Lembaga Pengarah,

calon yang perlu dilantik oleh pemegang saham atau Lembaga Pengarah untuk mengisi jawatan Pengarah.

(e) Untuk mempertimbangkan secara serius semasa membuat cadangan, mengenai calon yang dicadangkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif dan dalam ruang lingkup yang dibenarkan, oleh mana-mana eksekutif kanan atau mana-mana Pengarah atau pemegang saham.

(f) Untuk mencadangkan kepada Lembaga Pengarah, Pengarah atau pegawai Syarikat yang layak menganggotai Jawatankuasa Lembaga Pengarah.

(g) Untuk mengendalikan semakan semula tahunan ke atas gabungan kemahiran dan pengalaman serta kelebihan lain yang dimiliki oleh para Pengarah, termasuk kecekapan teras yang seharusnya dimiliki dan dibawa masuk oleh Pengarah Bukan Eksekutif ke dalam Lembaga Pengarah dan untuk membentangkannya di dalam Laporan Tahunan.

(h) Untuk membantu pihak Lembaga Pengarah mengendalikan prosedur yang perlu dilaksanakan oleh Jawatankuasa Pencalonan setiap tahun untuk menilai secara menyeluruh keberkesanan Lembaga Pengarah serta berbagai Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan untuk menilai sumbangan dan prestasi para Pengarah dan ahli Jawatankuasa Lembaga Pengarah.

(i) Untuk memperkenalkan peraturan, garis panduan dan prosedur agar dapat berfungsi secara berkesan dan memenuhi objektif Jawatankuasa ini.

4. MESYUARAT (a) Jawatankuasa ini hendaklah bermesyuarat sekurang-

kurangnya setahun sekali. Walau bagaimanapun, mesyuarat tambahan boleh diadakan pada bila-bila masa mengikut budi bicara Pengerusi Jawatankuasa Pencalonan.

(b) Korum bagi mesyuarat adalah 2 orang.

5. PELAPORAN Pengerusi Jawatankuasa ini hendaklah melaporkan setiap

mesyuarat yang diadakan kepada pihak Lembaga Pengarah.

6. SETIAUSAHA Setiausaha Jawatankuasa hendaklah Setiausaha Syarikat.

1. KEAHLIAN (a) Jawatankuasa Pencalonan hendaklah dilantik oleh

Lembaga Pengarah daripada kalangan mereka dan hendaklah dianggotai oleh sekurang-kurangnya 3 orang.

(b) Majoriti ahli Jawatankuasa ini hendaklah Pengarah bukan eksekutif bebas.

(c) Ahli Jawatankuasa ini hendaklah memilih seorang Pengerusi yang bukan Pengarah Eksekutif Syarikat daripada kalangan mereka.

(d) Sekiranya terdapat sebarang kekosongan dalam Jawatankuasa oleh kerana bilangan ahli jatuh di bawah bilangan minimum 3 orang, pihak Lembaga Pengarah hendaklah, dalam tempoh 3 bulan mengisi kekosongan ini.

2. AUTORITI (a) Jawatankuasa Pencalonan diamanahkan dengan

tugas untuk mencadangkan calon baru sebagai ahli Lembaga Pengarah dan melaksanakan penilaian berterusan ke atas para Pengarah yang sedia ada.

(b) Keputusan muktamad mengenai siapa yang akan dicalonkan adalah tanggungjawab penuh ahli Lembaga Pengarah setelah mempertimbangkan saranan Jawatankuasa tersebut.

3. FUNGSI (a) Untuk menetapkan kecekapan dan kemahiran teras

yang diperlukan oleh ahli Lembaga Pengarah agar dapat memberi khidmat yang terbaik demi kepentingan perniagaan dan operasi Kumpulan secara keseluruhan, di samping saiz optimum Lembaga Pengarah yang mencerminkan kemahiran dan kecekapan yang dikehendaki.

(b) Untuk mengkaji semula bilangan peserta Pengarah Bukan Eksekutif, keseimbangan Lembaga Pengarah dan menentukan ahli Lembaga Pengarah tambahan yang diperlukan, di samping memastikan agar sekurang-kurangnya 1/3 daripada ahli Lembaga Pengarah adalah Pengarah bebas.

(c) Untuk mencadangkan kepada pihak Lembaga Pengarah, bilangan Pengarah yang sesuai untuk membentuk Lembaga Pengarah yang mencerminkan pelaburan pemegang saham minoriti Syarikat secara saksama, dan sama ada perwakilan dalam Lembaga Pengarah sedia ada memenuhi keperluan ini.

Page 89: Metamorfosis Global

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA SARAAN

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

85 (i) Gaji pokok (ii) Skim perkongsian untung (jika ada) (iii) Opsyen Saham (iv) Sebarang faedah lain (v) Pampasan untuk penamatan awal

(c) Memastikan bahawa perbezaan yang adil dan munasabah di antara saraan ahli Lembaga Pengarah dan lain-lain tahap pengurusan dikekalkan.

(d) Penilaian kelakuan para Pengarah Eksekutif individu secara berterusan demi memastikan saraan berhubung secara langsung dengan prestasi korporat dan individu.

(e) Mendapatkan khidmat nasihat dan maklumat daripada sumber luar, jika perlu, untuk membandingkan saraan yang kini diperoleh oleh para Pengarah Eksekutif dengan Pengarah Eksekutif syarikat lain dan memastikan bahawa jumlahnya munasabah bagi sektor industri yang setara.

(f) Untuk memastikan unsur gaji pokok berdaya saing tetapi saksama.

(g) Untuk menasihati dan menyelia, formula berkaitan prestasi yang sesuai, iaitu sama ada formula tersebut berasaskan prestasi individu, prestasi keuntungan syarikat, perolehan sesaham, dan lain-lain.

(h) Untuk menyediakan objektif dan penilaian bebas bagi faedah yang diberi kepada para Pengarah Eksekutif.

(i) Untuk menerapkan sebarang dasar atau garis panduan yang membolehkan pentadbiran yang lancar dan memberi keupayaan kepada Jawatankuasa ini untuk melaksanakan kewajipan dan tanggungjawabnya secara berkesan.

(j) Untuk menyediakan laporan kepada pihak Lembaga Pengarah mengenai sebarang penemuan yang dibuat oleh Jawatankuasa ini.

4. MESYUARAT (a) Jawatankuasa ini hendaklah bermesyuarat sekurang-

kurangnya setahun sekali. Walau bagaimanapun, mesyuarat tambahan boleh diadakan pada bila-bila masa mengikut budi bicara Pengerusi Jawatankuasa Saraan.

(b) Korum bagi mesyuarat adalah 2 orang.

5. SETIAUSAHA Setiausaha Jawatankuasa ini hendaklah Setiausaha

Syarikat atau Pengurus Besar Kanan Jabatan Sumber Manusia.

1. OBJEKTIF

Jawatankuasa Saraan hendaklah:-

(a) Memastikan para Pengarah Eksekutif Syarikat diberi ganjaran secara saksama atas sumbangan mereka terhadap prestasi keseluruhan Syarikat dan paras saraan mereka hendaklah memadai untuk menarik minat dan mengekalkan para Pengarah untuk mengendalikan Syarikat dengan berjaya.

(b) Mempamerkan kepada kesemua pihak berkepentingan dalam perniagaan bahawa saraan para Pengarah Eksekutif Syarikat ditetapkan oleh Jawatankuasa yang dianggotai oleh ahli Lembaga Pengarah yang tiada kepentingan peribadi dan yang akan memberi perhatian yang sewajarnya kepada kehendak pihak berkepentingan dan kepada kesejahteraan kewangan dan komersil Syarikat.

2. KEAHLIAN (a) Jawatankuasa ini hendaklah dilantik oleh Lembaga

Pengarah daripada kalangan mereka dan hendaklah dianggotai oleh sekurang-kurangnya 3 orang ahli.

(b) Ahli yang menganggotai Jawatankuasa ini hendaklah secara majoriti:-

(i) Pengarah Bukan Eksekutif Syarikat; atau (ii) mana-mana individu yang tidak mempunyai

perhubungan, yang menurut pendapat pihak Lembaga Pengarah, akan mengganggu pertimbangan bebas yang perlu diamalkan dalam melaksanakan fungsi Jawatankuasa Saraan.

(c) Ahli Jawatankuasa ini hendaklah memilih seorang Pengerusi daripada kalangan mereka yang bukan Pengarah Eksekutif Syarikat.

(d Sekiranya terdapat sebarang kekosongan dalam Jawatankuasa oleh kerana bilangan ahli jatuh di bawah bilangan minimum 3 orang, pihak Lembaga Pengarah hendaklah, dalam tempoh 3 bulan mengisi kekosongan ini.

3. FUNGSI (a) Untuk mencadangkan kepada Lembaga Pengarah

saraan bagi Pengerusi Eksekutif, Ketua Pegawai Eksekutif dan para Pengarah Eksekutif.

(b) Memikul tanggungjawab bagi kesemua unsur saraan para Pengarah Eksekutif, seperti:

Page 90: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

86

3. KUASA DAN AUTORITI 3.1 Menurut Undang-Undang Kecil 4.1, Jawatankuasa ini

mempunyai budi bicara untuk menawarkan bilangan opsyen tertentu kepada pekerja yang layak menurut ESOS setelah mempertimbangkan sumbangan, prestasi, bilangan tahun perkhidmatan dan potensi nilai pekerja berkenaan terhadap kejayaan berterusan Kumpulan.

3.2 Menurut Undang-Undang Kecil 8.6, Jawatankuasa ini hendaklah berhak menurut budi bicaranya melalui notis secara bertulis yang menyatakan sedemikian:-

(a) untuk menggantung hak mana-mana Pemegang Opsyen yang didapati melanggar dasar dan garis panduan bertulis Kumpulan dan/atau terma dan syarat pekerjaan Pemegang Opsyen (sama ada perlanggaran tersebut menjadi punca kepada permulaan prosiding disiplin atau tidak) untuk melaksanakan opsyennya. Di samping hak untuk menggantung ini, Jawatankuasa ini juga boleh menetapkan terma dan syarat yang Jawatankuasa ini rasakan wajar menurut budi bicaranya, mengenai hak perlaksanaan opsyennya setelah mempertimbangkan sifat pelanggaran, DENGAN SYARAT SENTIASA bahawa sekiranya sifat pelanggaran ini mengakibatkan pemecatan atau penamatan perkhidmatan Pemegang Opsyen, opsyen ini hendaklah tamat secara serta merta tanpa notis, setelah pengumuman pemecatan atau penamatan perkhidmatan Pemegang Opsyen tersebut dibuat; ATAU

(b) untuk menggantung hak mana-mana Pemegang Opsyen yang telah melalui prosiding disiplin (sama ada prosiding disiplin tersebut mungkin menyebabkan pemecatan atau penamatan perkhidmatan Pemegang Opsyen tersebut atau tidak) untuk melaksanakan opsyennya sementara menunggu keputusan prosiding disiplin tersebut. Di samping hak untuk menggantung ini, Jawatankuasa ini juga boleh menetapkan terma dan syarat yang Jawatankuasa ini rasakan wajar menurut budi bicaranya, mengenai hak pelaksanaan opsyennya setelah mempertimbangkan sifat tuduhan yang dibuat atau dibawa terhadap Pemegang Opsyen tersebut DENGAN SYARAT SENTIASA bahawa:-

(i) sekiranya Pemegang Opsyen tersebut didapati tidak bersalah dalam tuduhan yang menjadi punca kepada prosiding disiplin ini, Jawatankuasa ini hendaklah mengembalikan hak Pemegang Saham tersebut untuk melaksanakan opsyennya; atau

1. KEAHLIAN (a) Jawatankuasa ini hendaklah dilantik oleh Lembaga

Pengarah daripada kalangan mereka dan hendaklah dianggotai oleh sekurang-kurangnya 3 orang ahli.

(b) Ahli Jawatankuasa ini hendaklah melantik Pengerusi daripada kalangan mereka.

(c) Sekiranya terdapat sebarang kekosongan dalam Jawatankuasa oleh kerana bilangan ahli jatuh di bawah bilangan minimum 3 orang, pihak Lembaga Pengarah hendaklah, dalam tempoh 3 bulan mengisi kekosongan ini.

(d) Pihak Lembaga Pengarah hendaklah memiliki budi bicara seperti yang ia rasakan patut untuk membatalkan dan/atau menarik balik pelantikan mana-mana individu dalam Jawatankuasa ini.

2. FUNGSI Menurut Undang-Undang Kecil 21, Jawatankuasa ini

hendaklah mentadbir Skim Opsyen Saham Pekerja (“ESOS”) menggunakan kaedah yang menurut budi bicaranya dirasakan patut dan dengan kuasa dan kewajipan yang diamanahkan kepadanya oleh Lembaga Pengarah termasuk kuasa:-

(a) Tertakluk pada peruntukan ESOS, untuk menjelaskan dan mentafsir ESOS dan opsyen yang diberi dalam ruang lingkupnya, untuk mentakrifkan terma di dalam dokumen tersebut dan untuk mencadangkan kepada Lembaga Pengarah untuk mewujudkan, meminda dan membatalkan peraturan dan pengawalaturan yang berkaitan dengan ESOS dan pentadbirannya. Dalam melaksanakan kuasanya, Jawatankuasa ini boleh membetulkan kecacatan, memasukkan sebarang perkara yang tertinggal atau menyelaraskan perkara yang tidak konsisten dalam ESOS atau dalam sebarang perjanjian yang memberi peruntukan opsyen dalam kaedah dan setakat yang ia rasakan perlu untuk mempercepatkan dan menjadikan ESOS berkuat kuasa sepenuhnya.

(b) Untuk menetapkan segala perkara berkaitan dengan persoalan dasar dan kesesuaian yang mungkin timbul dalam pentadbiran ESOS, di samping melaksanakan kuasa dan menyempurnakan tindakan secara am seperti yang dirasakan perlu atau wajar untuk memelihara kepentingan Syarikat secara yang terbaik.

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA SKIM OPSYEN SAHAM PEKERJA

Page 91: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

87 (b) meminda Undang-Undang Kecil, tanpa kelulusan

lebih awal para pemegang saham Syarikat dalam mesyuarat agung demi memanfaatkan mana-mana Pemegang Opsyen atau sekumpulan Pemegang Opsyen atau kesemua Pemegang Opsyen.

3.4 Lain-lain autoriti seperti yang ditadbir oleh Undang-

Undang Kecil dan/atau yang diamanahkan kepada Jawatankuasa ini oleh Lembaga Pengarah dari semasa ke semasa.

4. MESYUARAT

(a) Pengerusi Jawatankuasa ini boleh mengarahkan supaya Mesyuarat Jawatankuasa boleh diadakan pada bila-bila masa.

(b) Korum bagi mesyuarat adalah 2 orang.

(c) Di mana perlu dan sesuai, sebarang keputusan oleh Jawatankuasa ini boleh dibuat oleh majoriti ahlinya melalui Resolusi Pekeliling.

5. PELAPORAN

Pengerusi Jawatankuasa ini hendaklah melaporkan prosiding setiap Mesyuarat Jawatankuasa yang diadakan kepada pihak Lembaga Pengarah.

6. SETIAUSAHA

Setiausaha Jawatankuasa hendaklah Setiausaha Syarikat.

(ii) sekiranya Pemegang Saham ini didapati melakukan kesalahan yang mengakibatkan pemecatan atau penamatan perkhidmatan Pemegang Opsyen tersebut, opsyen ini hendaklah tamat tanpa notis, setelah pengumuman mengenai pemecatan atau penamatan perkhidmatan Pemegang Opsyen ini dibuat; atau

(iii) sekiranya Pemegang Opsyen tersebut didapati bersalah tetapi tidak dipecat atau penamatan perkhidmatan tidak disyorkan, Jawatankuasa ini berhak menurut budi bicaranya, menentukan sama ada Pemegang Opsyen ini boleh meneruskan pelaksanaan opsyennya, dan jika dibenarkan; untuk menetapkan terma dan syarat yang berkaitan yang dirasakan patut, mengenai pelaksanaan tersebut.

3.3 Undang-Undang Kecil 20.1 menetapkan bahawa Jawatankuasa ini boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mencadangkan kepada pihak Lembaga Pengarah, sebarang tambahan atau pindaan kepada dan/atau penghapusan Undang-Undang Kecil yang ia rasakan patut menurut budi bicara mutlaknya dan pihak Lembaga Pengarah hendaklah mempunyai kuasa melalui resolusi untuk menambah kepada, meminda dan/atau menghapuskan kesemua atau mana-mana Undang-Undang Kecil menurut cadangan tersebut, atau mana-mana bahagian daripadanya yang mereka rasakan patut, tertakluk pada kelulusan autoriti berkaitan serta undang-undang, peraturan, arahan dan garis panduan (jika diperlukan) yang berkuat kuasa DENGAN SYARAT tiada pindaan dan/atau pengubahsuaian tersebut yang dibuat akan sama ada:-

(a) menjejaskan hak terakru mana-mana Pemegang Opsyen yang telah menerima opsyen tersebut tanpa terlebih dahulu memberi persetujuannya; atau

Page 92: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

88 RWC menyediakan maklumat terkini mengenai risiko

utama yang dihadapi di samping rancangan pengurangannya melalui laporan yang dibuat setiap suku tahun kepada RMC.

2.1 Peranan dan Tanggungjawab Rutin

(a) Mengkaji semula keberkesanan keseluruhan pengurusan risiko di peringkat perusahaan.

(b) Menilai risiko baru yang dikenal pasti oleh RWC di peringkat bahagian.

(c) Membuat susulan ke atas pelan tindakan pengurusan berdasarkan status perlaksanaan yang disusun oleh RWC.

(d) Mengenal pasti risiko strategik baru termasuk hal ehwal korporat seperti pengawalaturan, pembangunan perniagaan, dsb.

(e) Menyemak semula kad skor risiko perusahaan dan menentukan risiko yang perlu dibawa kepada perhatian Lembaga Pengarah setiap suku tahun.

2.2 Peranan dan Tanggungjawab Ad Hoc

(a) Mencadangkan kepada pihak Lembaga Pengarah, ambang monetari serta sifat pelaburan yang dicadangkan yang memerlukan penilaian dan pengendorsan RMC sebelum dibentangkan kepada pihak Lembaga Pengarah.

(b) Menyemak semula cadangan/kajian kebolehlaksanaan yang disediakan oleh penaja projek yang memenuhi ambang yang dikehendaki sebelum menyarankan kepada pihak Lembaga Pengarah untuk keputusan muktamad.

3. MESYUARAT

(a) RMC hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya setiap tiga bulan dalam setahun. Walau bagaimanapun, mesyuarat tambahan boleh diadakan pada bila-bila masa mengikut budi bicara Pengerusi RMC.

(b) Korum bagi mesyuarat adalah 3 orang.

4. PELAPORAN

Pengerusi RMC ini hendaklah melaporkan prosiding setiap Mesyuarat Jawatankuasa kepada pihak Lembaga Pengarah.

5. SETIAUSAHA

Setiausaha RMC hendaklah Setiausaha Syarikat.

1. KEAHLIAN (a) Jawatankuasa Pengurusan Risiko (“RMC”) hendaklah

dilantik oleh Lembaga Pengarah dan hendaklah dianggotai oleh sekurang-kurangnya 5 orang ahli.

(b) Ahli RMC hendaklah melantik Pengerusi daripada kalangan mereka.

(c) Sekiranya terdapat sebarang kekosongan dalam RMC oleh kerana bilangan ahli jatuh di bawah bilangan minimum 5 orang, pihak Lembaga Pengarah hendaklah, mengisi kekosongan ini, dalam tempoh 3 bulan.

(d) Pihak Lembaga Pengarah hendaklah memiliki budi bicara seperti yang ia rasakan patut untuk membatalkan dan/atau menarik balik pelantikan mana-mana individu dalam RMC.

2. PERANAN DAN FUNGSI

RMC bertanggungjawab secara keseluruhan untuk memantau aktiviti pengurusan risiko Kumpulan, meluluskan prosedur pengurusan risiko dan metodologi ukuran yang wajar di seluruh organisasi, di samping mengenal pasti dan mengurus risiko perniagaan Kumpulan. Peranan utamanya, antara lain, termasuk perkara berikut:-

(a) Untuk memperjuangkan dan mempromosi Pengurusan Risiko Perusahaan (iaitu kesedaran risiko dan latihan risiko) dan untuk memastikan yang proses dan budaya pengurusan risiko diterapkan dalam Kumpulan secara menyeluruh.

(b) Untuk memastikan pelaksanaan objektif yang digariskan dalam Dasar Pengurusan Risiko dan pematuhan terhadapnya.

(c) Untuk menyediakan laporan suku tahun rutin dan memberi pihak Lembaga Pengarah maklumat terkini mengenai risiko utama yang dihadapi, diiringi rancangan untuk mengurangkannya serta laporan dan penilaian cadangan pelaburan secara ad hoc.

(d) Untuk bekerjasama dengan Pengawal Kewangan Kumpulan dan Jabatan Audit Dalaman Kumpulan dalam usaha menyediakan Pernyataan Kawalan Dalaman untuk dimasukkan ke dalam Laporan Tahunan Syarikat dan untuk mencadangkan perkara tersebut untuk diluluskan oleh Jawatankuasa Audit dan Lembaga Pengarah.

Jawatankuasa Kerja Risiko (“RWC”) dan Bahagian Pengurusan Risiko akan membantu RMC dengan mengenal pasti dan mengurus risiko operasi dalam organisasi.

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO

Page 93: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT89

1.2 Kesemua ahli Jawatankuasa ini hendaklah Pengarah bukan eksekutif, yang majoriti adalah Pengarah Bebas seperti yang ditakrifkan dalam Bab 1 Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”).

1.3 Ahli Jawatankuasa ini hendaklah mahir dalam bidang

kewangan dan hendaklah dianggotai oleh sekurang-kurangnya seorang:-

(a) yang menjadi ahli Institut Akauntan Malaysia; atau

(b) yang hendaklah memiliki sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman bekerja dan:-

(i) telah lulus peperiksaan yang dinyatakan dalam Bahagian I Jadual Pertama Akta Akauntan, 1967; atau

(ii) menjadi ahli salah sebuah Persatuan Akauntan yang dinyatakan dalam Bahagian II Jadual Pertama, Akta Akauntan, 1967; atau

(c) yang hendaklah memiliki sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman pasca kelayakan dalam bidang perakaunan atau kewangan dan:-

(i) memiliki ijazah sarjana muda/sarjana/kedoktoran dalam bidang perakaunan atau kewangan; atau

(ii) menjadi ahli salah sebuah organisasi perakaunan profesional yang telah diterima sebagai ahli penuh Persekutuan Akauntan Antarabangsa (International Federation of Accountants); atau

(d) yang hendaklah memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 7 tahun sebagai ketua pegawai kewangan sebuah syarikat atau menjawat fungsi sebagai individu utama yang bertanggungjawab ke atas pengurusan hal ehwal kewangan syarikat.

1.4 Pengarah silih ganti tidak boleh dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa ini.

1.5 Ahli Jawatankuasa ini hendaklah melantik Pengerusi daripada kalangan mereka yang hendaklah seorang Pengarah Bebas.

1.6 Jika ahli Jawatankuasa ini meletak jawatan, meninggal dunia atau atas apa jua sebab pun berhenti daripada menjadi ahli dan menyebabkan ketidakpatuhan kepada perenggan 1.1, 1.2 atau 1.3 di atas, pihak Lembaga Pengarah hendaklah mengisi kekosongan ini dalam tempoh 3 bulan.

1.7 Terma jawatan dan prestasi Jawatankuasa ini dan setiap ahlinya hendaklah dikaji semula oleh pihak Lembaga Pengarah tidak kurang daripada setiap 3 tahun. Walau bagaimanapun, pelantikan tamat apabila seseorang ahli berhenti daripada menjadi Pengarah.

PENUBUHAN

Jawatankuasa Audit ditubuhkan oleh Lembaga Pengarah semasa mesyuaratnya pada 29 Mac 1996.

Objektif Jawatankuasa Audit adalah untuk membantu pihak Lembaga Pengarah dalam memenuhi tanggungjawab fidusiari berkaitan kawalan dalaman, rekod kewangan dan perakaunan serta dasar serta amalan pelaporan kewangan Syarikat dan subsidiarinya (“Kumpulan”).

KOMPOSISI

Sepanjang tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008, Jawatankuasa Audit dianggotai oleh ahli berikut:-

1. Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim - Pengerusi (Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Kanan)

2. Teo Tong How (Pengarah Bukan Eksekutif Bebas)

3. Tan Siak Tee (Pengarah Bukan Eksekutif Bebas)

4. Ngian Siew Siong (Pengarah Urusan – Pembangunan Hartanah,

Pengarah Eksekutif Terikat)

(Meletakkan jawatan pada 10 Oktober 2007)

MESYUARAT DAN KEHADIRAN

Jawatankuasa Audit telah mengadakan 5 mesyuarat sepanjang tahun kewangan ini dan butiran kehadiran Ahli Jawatankuasa ini adalah seperti berikut:-

* Mempamerkan bilangan Mesyuarat Jawatankuasa Audit yang dihadiri semasa Pengarah berkenaan memegang jawatan.

Setiausaha Syarikat, Ketua Pegawai Kewangan dan Juruaudit Dalaman hadir dalam kesemua mesyuarat yang diadakan. Juruaudit Luar telah hadir dalam 3 daripada mesyuarat tersebut.

BIDANG TUGAS

1. Keahlian 1.1 Jawatankuasa ini hendaklah dilantik oleh Lembaga

Pengarah daripada kalangan para Pengarah Syarikat dan hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya 3 orang ahli.

Nama Ahli JawatankuasaBilangan

Mesyuarat Yang Dihadiri

Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim 5/5

Teo Tong How 5/5

Tan Siak Tee 5/5

Ngian Siew Siong 2/2*

Page 94: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT90

3.4 Mempunyai saluran perhubungan langsung dengan Juruaudit Dalaman dan Luar.

3.5 Menggunakan khidmat, melakukan rundingan dan mendapatkan nasihat undang-undang luar dan lain-lain profesional bebas dan untuk memastikan kehadiran individu luar yang memiliki pengalaman dan kemahiran yang berkaitan yang disifatkan sebagai perlu.

3.6 Mengadakan mesyuarat dengan Juruaudit Luar, Juruaudit Dalaman atau kedua-duanya, tanpa kehadiran lain-lain Pengarah dan pekerja Syarikat, apabila disifatkan sebagai perlu.

4. Fungsi dan Kewajipan

4.1 Untuk mengkaji semula dan membuat cadangan mengenai Piagam Audit Dalaman, yang mentakrifkan tujuan, autoriti, skop dan tanggungjawab bebas bagi fungsi audit dalaman dalam Syarikat dan Kumpulan, untuk diluluskan oleh Lembaga Pengarah.

4.2 Untuk mengkaji semula perkara berikut dan melaporkan kepada pihak Lembaga Pengarah:-

(a) Dengan Juruaudit Luar:-

(i) rancangan audit dan laporan audit dan setakat mana bantuan yang diberi oleh para pekerja pihak yang diaudit;

(ii) penilaian sistem kawalan dalaman;

(iii) mengenai fi audit dan perkara yang berkaitan dengan kesesuaian mereka yang akan dicalonkan, dilantik dan dilantik semula dan alasan yang mendasari peletakan jawatan atau pemecatan Juruaudit;

(iv) surat pengurusan dan respons pihak pengurusan; dan

(v) isu dan keraguan yang berpunca daripada audit.

(b) Dengan Jabatan Audit Dalaman:-

(i) kecukupan dan kerelevanan skop, fungsi, kecekapan dan sumber Audit Dalaman dan autoriti yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya;

(ii) rancangan audit bagi program kerja dan keputusan proses audit dalaman termasuk saranan dan tindakan yang diambil;

(iii) setakat mana kerjasama dan bantuan yang diberi oleh para pekerja Pihak yang Diaudit; dan

(iv) penilaian prestasi audit dalaman termasuk penilaian kakitangan kanan dan apa-apa perkara yang berkaitan dengan pelantikan dan penamatan khidmat mereka.

2. Mesyuarat

2.1 Korum bagi Mesyuarat Jawatankuasa hendaklah sekurang-kurangnya 2 orang ahli, yang majoritinya adalah Pengarah Bebas.

2.2 Jawatankuasa ini hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun, di samping mesyuarat tambahan seperti yang diputuskan oleh Pengerusi.

2.3 Tanpa mengambil kira perenggan 2.2 di atas, Pengerusi hendaklah mengadakan mesyuarat Jawatankuasa, setelah diminta oleh mana-mana ahli Jawatankuasa ini, Pengarah yang tidak menjadi ahli atau Juruaudit Dalaman atau Luar, untuk mempertimbangkan perkara yang dibangkitkan.

2.4 Juruaudit luar berhak untuk berada dalam mesyuarat dan didengar dalam mana-mana mesyuarat Jawatankuasa ini dan hendaklah hadir di hadapan Jawatankuasa ini apabila diperlukan.

2.5 Pengarah yang bukan ahli dan para pekerja Syarikat dan Kumpulan hendaklah biasanya menghadiri mesyuarat ini apabila diundang oleh Jawatankuasa ini, untuk membantu dalam perbincangan dan penyelesaian perkara yang dibangkitkan. Namun begitu, Jawatankuasa ini hendaklah bermesyuarat dengan Juruaudit Luar tanpa kehadiran ahli lembaga pengarah eksekutif, sekurang-kurangnya dua kali setahun.

2.6 Juruaudit Luar hendaklah menghadiri kesemua mesyuarat untuk membentangkan dan membincangkan laporan audit dan perkara lain yang berkaitan. Mereka juga perlu memberi saranan yang sehubungan dengannya, di samping melakukan susulan ke atas kesemua keputusan berkaitan yang telah dibuat.

2.7 Setiausaha Syarikat hendaklah bertindak sebagai Setiausaha Jawatankuasa ini dan hendaklah bertanggungjawab, atas persetujuan Pengerusi, untuk menyediakan dan mengedarkan agenda dan notis mesyuarat diiringi dokumentasi penerangan kepada ahli, sebelum setiap mesyuarat.

2.8 Setiausaha Jawatankuasa ini hendaklah diamanahkan untuk mencatat kesemua prosiding dan minit mesyuarat Jawatankuasa.

2.9 Di samping penyediaan minit mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan yang terperinci yang diedarkan kepada kesemua ahli Lembaga Pengarah, Jawatankuasa ini akan melaporkan ringkasan perkara dan resolusi penting semasa setiap Mesyuarat Lembaga Pengarah.

3. Hak dan Autoriti

Jawatankuasa ini diberi kuasa untuk:-

3.1 Menyiasat sebarang perkara dalam bidang tugasnya.

3.2 Mempunyai sumber yang secukupnya yang diperlukan untuk melaksanakan kewajipannya.

3.3 Memiliki akses penuh dan tidak terhad kepada maklumat, rekod dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitinya.

Page 95: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

91 (b) pernyataan mengenai tanggungjawab Lembaga

Pengarah untuk penyediaan penyata kewangan tahunan teraudit.

(c) pernyataan penzahiran mengenai keadaan sistem kawalan dalaman Syarikat dan Kumpulan.

(d) pernyataan Jawatankuasa Audit mengenai pengesahan pengagihan opsyen saham kepada para pekerja Kumpulan yang layak dalam mematuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kecil Skim Opsyen Saham Pekerja Syarikat, pada akhir setiap tahun kewangan.

(e) lain-lain penzahiran yang membentuk perkara yang terkandung dalam laporan tahunan dalam Bahagian A Lampiran 9C Keperluan Penyenaraian Bursa Securities.

Fungsi dan kewajipan di atas adalah sebagai tambahan kepada fungsi lain seperti yang boleh dipersetujui dari semasa ke semasa oleh Jawatankuasa ini dan pihak Lembaga Pengarah.

5. Jabatan Audit Dalaman

5.1 Ketua Jabatan Audit Dalaman hendaklah mempunyai akses tanpa had kepada Ahli Jawatankuasa dan melaporkan kepada Jawatankuasa yang skop tanggungjawabnya merangkumi memantau pembangunan dan penubuhan fungsi audit dalaman.

5.2 Dalam hal ehwal pentadbiran rutin, Ketua Jabatan Audit Dalaman hendaklah melapor kepada Pengerusi Eksekutif Kumpulan atau individu yang ditugaskan oleh beliau.

RINGKASAN AKTIVITI JAWATANKUASA AUDIT

Aktiviti Jawatankuasa Audit sepanjang tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008 merangkumi perkara berikut:-

(a) Mengkaji semula kecukupan dan kerelevanan skop, fungsi, sumber, rancangan audit dalaman berasaskan risiko dan keputusan proses audit dalaman dengan Jabatan Audit Dalaman.

(b) Mengkaji semula aktiviti audit yang dijalankan oleh Jabatan Audit Dalaman serta laporan audit yang berkaitan demi memastikan tindakan pembetulan diambil untuk menangani isu risiko yang dilaporkan.

(c) Mengkaji semula dengan bantuan Jabatan Audit Dalaman dan pihak pengurusan, kecukupan, kesesuaian dan pematuhan kepada prosedur yang ditetapkan untuk memantau transaksi pihak berkaitan yang berulang-ulang.

(d) Mengkaji semula dengan Juruaudit Luar, rancangan

audit Syarikat dan Kumpulan bagi tahun semasa (termasuk pendekatan risiko dan audit, penilaian sistem, fi audit, isu yang dibangkitkan dan respons pihak pengurusan) sebelum memulakan audit tahunan.

(c) keputusan suku tahun dan penyata kewangan bagi tahun kewangan sebelum diluluskan oleh pihak Lembaga Pengarah, dengan memberi tumpuan khusus kepada:-

(i) perubahan dan pelaksanaan dasar dan amalan perakaunan utama;

(ii) isu penting dan luar biasa;

(iii) andaian usaha berterusan; dan

(iv) pematuhan kepada standard perakaunan, pengawalaturan dan lain-lain keperluan undang-undang.

(d) penemuan utama penyiasatan dan respons pihak pengurusan.

(e) kesesuaian sebarang transaksi pihak berkaitan dan sebarang situasi konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam Syarikat atau Kumpulan termasuk sebarang transaksi, prosedur atau tingkah laku yang menimbulkan keraguan mengenai integriti pihak pengurusan.

4.3 Untuk melaporkan sebarang pelanggaran Keperluan Penyenaraian yang belum diselesaikan secara memuaskan, kepada Bursa Securities.

4.4 Untuk menyediakan Laporan Jawatankuasa Audit untuk dilampirkan bersama Laporan Tahunan Syarikat, meliputi:-

(a) komposisi Jawatankuasa ini termasuk nama, jawatan dan jawatan pengarah ahlinya;

(b) bidang tugas Jawatankuasa ini;

(c) bilangan mesyuarat yang diadakan dan butiran kehadiran setiap ahli;

(d) ringkasan aktiviti Jawatankuasa dalam melaksanakan fungsi dan kewajipannya; dan

(e) ringkasan aktiviti fungsi audit dalaman.

4.5 Untuk menyemak semula perkara berikut untuk diterbitkan dalam Laporan Tahunan Syarikat:-

(a) pernyataan penzahiran oleh Lembaga Pengarah

mengenai:-

(i) penerapan Prinsip yang dibentangkan dalam Bahagian I Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia, oleh Syarikat; dan

(ii) tahap pematuhan terhadap amalan terbaik yang dibentangkan dalam Bahagian II Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia, dengan memberi alasan bagi bidang yang tidak dipatuhi dan langkah alternatif yang digunakan dalam bidang tersebut.

Page 96: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT92

(p) Mengkaji semula dan mengendors bidang tugas yang dipinda bagi Jawatankuasa Audit yang dibuat selaras dengan pindaan Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti pada 1 Oktober 2007.

FUNGSI DAN RINGKASAN AKTIVITI AUDIT DALAMAN Fungsi audit dalaman dilaksanakan secara dalaman dan dikendalikan oleh Jabatan Audit Dalaman Kumpulan. Sepanjang tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008, Jabatan Audit Dalaman mengendalikan aktiviti berikut:-

(a) Menyediakan rancangan audit tahunan untuk diluluskan oleh Jawatankuasa Audit.

(b) Melaksanakan audit berasaskan risiko berkaitan unit perniagaan Syarikat dan Kumpulan secara kerap, yang meliputi kajian semula sistem kawalan dalaman, sistem maklumat perakaunan dan pengurusan serta pengurusan risiko.

(c) Mengeluarkan laporan audit kepada Jawatankuasa dan pihak pengurusan, dengan mengenal pasti kelemahan dan isu serta memberi saranan untuk penambahbaikan.

(d) Bertindak berdasarkan cadangan Jawatankuasa dan/atau pihak pengurusan kanan ke atas kebimbangan mengenai operasi atau kawalan dan isu penting bagi Syarikat dan Kumpulan.

(e) Membuat susulan mengenai tindakan pembetulan yang diserlahkan dalam isu audit oleh Juruaudit Luar.

(f) Melaporkan kepada Jawatankuasa Audit mengenai kajian semula kecukupan, kesesuaian dan pematuhan terhadap prosedur yang diwujudkan untuk menyelia transaksi pihak berkaitan yang berulang-ulang.

(g) Mengkaji semula kesesuaian pernyataan penzahiran berkaitan pematuhan kepada Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia dan keadaan kawalan dalaman serta Laporan Jawatankuasa Audit.

(h) Menghadiri mesyuarat Jawatankuasa ini untuk membentangkan dan membincangkan laporan audit dan susulan perkara yang dibangkitkan.

(i) Melaksanakan penilaian bebas ke atas rangka kerja pengurusan risiko yang memberi tumpuan terutamanya kepada kecukupan dan keberkesanan rangka kerja tersebut.

Kos yang ditanggung untuk fungsi audit dalaman bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008 berjumlah RM817,688.20.

(e) Mengkaji semula tahap bantuan yang diberi oleh pihak pengurusan dan isu dan keraguan yang muncul daripada audit dengan Juruaudit Luar, tanpa kehadiran kakitangan pengurusan dan ahli lembaga pengarah eksekutif.

(f) Mengkaji semula penyata kewangan, laporan audit, isu dan keraguan yang timbul daripada audit statutori dengan Juruaudit Luar.

(g Mengkaji semula dan membincangkan Akaun Pengurusan dengan pihak pengurusan.

(h) Mengkaji semula keputusan suku tahun dan penyata kewangan bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008 dengan pihak pengurusan dan Juruaudit Luar untuk membuat cadangan kepada pihak Lembaga Pengarah dan penyerahan kepada Bursa Securities.

(i) Mengkaji semula kesemua transaksi pihak berkaitan yang berulang-ulang yang disertai oleh Syarikat dan Kumpulan semasa mesyuarat Jawatankuasa yang diadakan setiap suku tahun, demi memastikan yang ia berdasarkan urus niaga tulus dan mengikut terma komersil biasa.

(j) Mengkaji semula dan meluluskan Pekeliling kepada para Pemegang Saham mengenai mandat pemegang saham yang dicadangkan untuk transaksi pihak berkaitan yang berulang-ulang dan cadangan autoriti untuk membeli saham sendiri oleh Syarikat serta sebagai pernyataan oleh Jawatankuasa Audit mengenai cadangan mandat para pemegang saham untuk transaksi pihak berkaitan yang berulang-ulang.

(k) Mengkaji semula sebarang situasi konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam Syarikat atau Kumpulan termasuk sebarang transaksi, prosedur atau tingkah laku yang menimbulkan keraguan mengenai integriti pihak pengurusan.

(l) Membincangkan implikasi sebarang perubahan dan pengumuman mengenai Syarikat dan Kumpulan, yang dikeluarkan oleh badan statutori dan pengawalaturan.

(m) Melaporkan kepada Lembaga Pengarah isu penting dan kebimbangan yang dibincangkan semasa mesyuarat Jawatankuasa diiringi cadangan yang boleh diterima pakai. Minit mesyuarat dibentangkan, dibincangkan dan dicatatkan oleh kesemua ahli Lembaga Pengarah.

(n) Mengkaji semula dan meluluskan Laporan Jawatankuasa Audit untuk dimasukkan ke dalam Laporan Tahunan Syarikat 2007.

(o) Mengkaji semula pernyataan penzahiran dan pematuhan Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia dan keadaan kawalan dalaman serta Pernyataan Tanggungjawab Pengarah pada penyata kewangan teraudit tahunan untuk dimasukkan ke dalam Laporan Tahunan Syarikat bagi tahun 2007.

Page 97: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

PERNYATAAN KAWALAN DALAMAN93

PENGENALAN

Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia menetapkan bahawa Lembaga Pengarah bagi syarikat tersenarai awam hendaklah memastikan sistem kawalan dalaman yang utuh demi memelihara pelaburan para pemegang saham dan aset Kumpulan. Di bawah ini dibentangkan Pernyataan Kawalan Dalaman Lembaga Pengarah (“Lembaga Pengarah”) SunCity (“Kumpulan”) sebagai sebuah Kumpulan, yang dibuat untuk mematuhi Perenggan 15.27 Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad dan Pernyataan Kawalan Dalaman: Panduan bagi Pengarah Syarikat Tersenarai Awam.

TANGGUNGJAWAB LEMBAGA PENGARAH

Pihak Lembaga Pengarah memandang berat, dan komited untuk mengekalkan sistem kawalan dalaman dan amalan pengurusan risiko yang utuh dalam Kumpulan dalam usaha memastikan tadbir urus korporat yang baik diamalkan. Lembaga Pengarah menegaskan tanggungjawabnya untuk mengkaji semula kecukupan dan integriti sistem kawalan dalaman serta sistem maklumat pengurusan Kumpulan. Ini termasuk sistem untuk memastikan pematuhan kepada undang-undang yang berkuat kuasa, peraturan, arahan, garis panduan dan amalan pengurusan risiko.

Namun begitu, seperti sebarang sistem kawalan dalaman, sistem kawalan dalaman Kumpulan direka untuk mengurus risiko demi mencapai objektif perniagaan dan sebaliknya bukan untuk menyingkirkan risiko kegagalan sama sekali. Dengan yang demikian, sistem kawalan dalaman hanya boleh memberi keyakinan yang munasabah dan bukan mutlak terhadap salah nyata atau kerugian material.

SISTEM KAWALAN DALAMAN KUMPULAN

Mekanisme Pemantauan dan Gaya Pengurusan

Mesyuarat suku tahun Lembaga Pengarah, Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan pihak pengurusan yang dijadualkan setiap suku tahun adalah antara platform utama yang membolehkan prestasi dan tindakan Kumpulan dipantau. Pengendalian sehari-harian perniagaan diamanahkan kepada para Pengarah Urusan (“MD”) dan pasukan pengurusan mereka masing-masing. Ketua setiap subsidiari dan Jabatan yang beroperasi dalam Kumpulan diamanahkan dengan tanggungjawab mengurus operasi masing-masing, di bawah penyeliaan Pengerusi Eksekutif dan MD.

Para MD menyampaikan harapan Lembaga Pengarah secara aktif kepada pihak pengurusan dalam mesyuarat pengurusan serta semasa mereka hadir dalam berbagai mesyuarat projek/pemilik. Dalam mesyuarat ini, risiko operasi dan kewangan dibincangkan dan ditangani.

Pihak Lembaga Pengarah bertanggungjawab untuk menetapkan hala tuju perniagaan dan memantau peri laku operasi Kumpulan melalui berbagai Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan mekanisme pelaporan pengurusan. Melalui mekanisme ini, Lembaga Pengarah dimaklumkan mengenai kesemua isu kawalan utama yang berkaitan dengan kawalan dalaman, pematuhan pengawalaturan dan pengambilan risiko.

Pengurusan Risiko PerusahaanDalam mengendalikan tanggungjawab kepimpinannya, Lembaga Pengarah mengiktiraf bahawa pengurusan risiko yang berkesan adalah sebahagian daripada amalan pengurusan perniagaan yang baik. Lembaga Pengarah mengiktiraf bahawa kesemua bidang aktiviti Kumpulan melibatkan berbagai tahap risiko dan komited untuk memastikan yang Kumpulan mempunyai rangka kerja pengurusan risiko yang berkesan yang membolehkan Kumpulan mengenal pasti, menilai dan mengurus risiko yang mempengaruhi pencapaian objektif perniagaan Kumpulan tepat pada masanya dan secara berkesan, dalam ruang lingkup parameter risiko yang ditakrif.

Maklumat terperinci mengenai Pengurusan Risiko Perusahaan dibentangkan pada halaman 95 hingga 96 Laporan Tahunan ini.

Unsur Utama bagi Sistem Kawalan Dalaman Kumpulan

Sistem kawalan dalaman Kumpulan mengandungi unsur utama berikut:-

• Wawasan,misi, falsafah korporat dan hala tuju strategikyang jelas yang disampaikan kepada para pekerja di semua peringkat.

• Lembaga Pengarah yang berkesan yang mengekalkankawalan ke atas Kumpulan dengan mekanisme pengurusan yang sewajarnya yang membolehkan Lembaga Pengarah menyemak semula kemajuan Kumpulan.

• Bajettahunandanrancanganpengurusanyangdiluluskanoleh Lembaga Pengarah yang disediakan oleh setiap subsidiari semasa pelaksanaan Rancangan Perniagaan dalam usaha mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berkaitan termasuk analisis pesaing, pasaran dan persekitaran yang lebih luas.

• JawatankuasaLembagaPengarahyangberkaitandenganbidang tugas formal yang menggariskan secara jelas fungsi dan kewajipan yang ditugaskan oleh Lembaga Pengarah.

Page 98: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

PERNYATAAN KAWALAN DALAMAN94

Di samping itu, sebagai sebahagian daripada keperluan perakuan ISO 9001:2000 yang ditauliahkan kepada aktiviti pembangunan hartanah Kumpulan dan Sunway Medical Centre Berhad, audit berjadual dilaksanakan oleh juruaudit dalaman syarikat serta oleh juruaudit badan pentauliahan yang berkaitan. Keputusan audit dilaporkan kepada pihak pengurusan.

Laporan AC dibentangkan pada halaman 89 hingga 92 Laporan Tahunan ini.

KOMITMEN LEMBAGA PENGARAH

Lembaga Pengarah menyedari bahawa Kumpulan beroperasi dalam persekitaran perniagaan yang dinamik yang memerlukan sistem kawalan dalaman yang responsif agar dapat menyokong objektif perniagaannya. Untuk mencapai matlamat ini, Lembaga Pengarah kekal komited untuk mengekalkan sistem kawalan dalaman yang kukuh dan berwibawa dan meyakini bahawa keseimbangan objektif perniagaan dan kecekapan operasi mampu dicapai.

KESIMPULAN LEMBAGA PENGARAH

Pihak Lembaga Pengarah sukacita melaporkan bahawa keadaan sistem kawalan dalaman dan kaedah pengurusan risiko yang diamalkan mampu mencapai objektif Kumpulan, iaitu untuk memastikan tadbir urus korporat yang baik. Tiada kegagalan atau kelemahan kawalan yang material yang boleh memberi kesan buruk yang material ke atas keputusan Kumpulan bagi tahun dalam kajian.

Pernyataan Kawalan Dalaman ini telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah pada 29 Ogos 2008.

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling, AOPengerusi Eksekutif

• Manual dasar dan prosedur yang komprehensif bagikesemua unit operasi utama yang menyediakan garis panduan dan had autoriti yang merangkumi berbagai hal ehwal operasi, kewangan, sumber manusia serta kesihatan dan keselamatan.

• Penggunaanintranetsebagaisatukaedahyangberkesanuntuk berkomunikasi dan berkongsi ilmu.

• Mesyuarat pengurusan bahagian yang kerap diadakanyang melibatkan penyemakan semula operasi, prestasi kewangan, hal ehwal sumber manusia dan rancangan perniagaan Kumpulan.

• Penyampaian dasar dan garis panduan berhubung halehwal sumber manusia kepada kesemua para pekerja melalui buku panduan kakitangan yang juga disediakan melalui intranet.

• Sistempenilaianprestasisistematikbagikesemuaperingkatkakitangan.

• Latihan berkaitan yang disediakan kepada kakitangankesemua fungsi untuk mengekalkan tahap kecekapan dan keupayaan yang tinggi.

• InisiatifpeningkatankualitiberterusansepertipentauliahanISO 9001:2000.

• Fungsiauditdalamanyangmengendalikanauditdalamanberdasarkan rancangan audit berasaskan risiko tahunan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Audit (“AC”).

Mekanisme Jaminan

AC diamanahkan oleh Lembaga Pengarah dengan tugas mengkaji semula dan memantau keberkesanan sistem kawalan dalaman Kumpulan. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, AC bergantung kepada sokongan Jabatan Audit Dalaman Kumpulan (“GIAD”) yang menjalankan audit dalaman ke atas berbagai unit operasi dalam Kumpulan berdasarkan rancangan audit berasaskan risiko yang diluluskan setiap tahun oleh AC.

Berdasarkan audit ini, GIAD menyediakan laporan berkala untuk AC dengan menyerlahkan pemerhatian, cadangan dan pelan tindakan pengurusan untuk memperbaiki sistem kawalan dalaman Kumpulan. Di samping itu, AC turut mengkaji semula dan mempertimbangkan sebarang perkara yang berkaitan dengan kawalan dalaman yang diserlahkan oleh Juruaudit Luar sepanjang audit statutori yang mereka lakukan ke atas penyata kewangan Kumpulan.

Page 99: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

PENGURUSAN RISIKO PERUSAHAAN95

PENGURUSAN RISIKO PERUSAHAAN

Di SunCity dan kumpulan syarikatnya (“Kumpulan SunCity” atau “Kumpulan”), Pengurusan Risiko Perusahaan (“ERM”) dilihat sebagai satu disiplin dan proses yang diwujudkan oleh Lembaga Pengarah dan pihak pengurusan kanan untuk merancang, menyusun, memimpin dan mengawal aktiviti dan objektif Kumpulan.

Pihak Lembaga Pengarah mengendors ERM sebagai sebahagian daripada amalan, perancangan dan operasi Kumpulan yang akhirnya digunakan dalam proses membuat keputusan agar pelaburan pemegang saham, pihak berkepentingan dan aset Kumpulan terpelihara.

ERM bukan sahaja satu alat yang praktikal, bahkan juga satu proses dalam Kumpulan yang berterusan yang digunakan terutamanya untuk menambah nilai dan membantu mengembangkan perniagaan melalui pencapaian kelebihan daya saing. ERM berfungsi seiringan dengan aspek lain proses perniagaan dan melengkapi berbagai proses dalam Kumpulan.

RANGKA KERJA DAN PROSES PENGURUSAN RISIKO

Rangka kerja dan proses pengurusan risiko yang betul telah diwujudkan dalam Kumpulan SunCity demi memastikan yang risiko dikenal pasti, dinilai, diurus dan diselia secara tetap seperti yang dipamerkan dalam rajah di sebelah kanan.

Rangka kerja dan proses pengurusan risiko beroperasi selaras dengan strategi dan objektif korporat Kumpulan. Ia beroperasi merentas kesemua perniagaan dalam Kumpulan demi memastikan yang evolusi risiko yang dihadapi oleh Kumpulan ditangani tepat pada masanya.

Risiko ini berkait rapat dengan peluang dan pulangan demi memastikan Kumpulan mampu mencapai strategi dan objektifnya. Tujuan muktamad rangka kerja ini adalah untuk mengurus dan bukan untuk menyingkirkan risiko yang dihadapi oleh Kumpulan.

PerancanganStrategik

Perancangan Pewarisan

KumpulanBakat

Perancangan Perniagaan

KesinambunganPerniagaan Sistem

KawalanPengurusan

Pengurusan Risiko

Kawalan Dalaman

PerhubunganPelabur

Objektif, Kandungandan Struktur yang

Wujud

Berh

ubun

g da

n Be

rund

ing

Men

yelia

dan

Men

yem

ak S

emul

a

Peni

laia

n Ri

siko

(Diadaptasi daripada AS/NZS 4360:2004 Risk Management)

PengenalpastianRisiko

AnalisisRisiko

PenilaianRisiko

Olahan dan Pengurusan

Risiko

Page 100: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

PENGURUSAN RISIKO PERUSAHAAN96

Jawatankuasa Kerja Risiko (“RWC”)

RWC dianggotai oleh wakil operasi dan kewangan daripada bahagian berkaitan bagi setiap unit perniagaan. Setiap unit perniagaan membentuk RWC secara individu dan bermesyuarat setiap suku tahun dengan GRMD. Ini peringkat operasi dalam struktur pengurusan risiko Kumpulan.

Ahli RWC mengenal pasti dan merancang tindakan pengurangan risiko dalam perniagaan mereka, dari peringkat operasi hinggalah ke peringkat strategik. RWC bertanggungjawab untuk memastikan risiko di semua peringkat unit perniagaan dikenal pasti secukupnya dan tindakan pengurangan dan kawalan yang sewajarnya diterapkan.

Jawatankuasa Pengurusan Risiko (“RMC”)

RMC akan membincangkan dan mempertimbangkan risiko utama yang dikenal pasti oleh unit perniagaan dan membawanya kepada perhatian RWC yang berkaitan. Tanggungjawab utama RMC adalah untuk menilai risiko utama yang boleh memberi kesan yang ketara ke atas strategi dan objektif perniagaan Kumpulan. RMC disifatkan sebagai peringkat pengurusan dalam struktur pengurusan risiko dalam Kumpulan. Ia bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali setiap suku tahun.

Penyampaian risiko utama di peringkat RMC adalah berdasarkan risiko yang disatukan supaya ahli boleh memahami risiko yang dihadapi oleh setiap unit perniagaan individu. Dalam mesyuarat setiap suku tahun, RMC akan membuat keputusan mengenai risiko utama yang akan dimajukan kepada Lembaga Pengarah agar diberi perhatian dan pertimbangan lanjut. Antara tanggungjawab utama RMC adalah untuk memberi maklumat terkini kepada Lembaga Pengarah mengenai isu pengurusan risiko penting, membuat laporan mengenai penilaian pelaburan dan membuat laporan mengenai hal ehwal penting lain secara ad hoc.

Lembaga Pengarah (“BOD”)

BOD menyelia struktur pengurusan risiko dengan memberi wawasan, nasihat dan hala tuju kepada pihak pengurusan kanan, di samping mengenal pasti serta mengurangkan risiko utama dalam Kumpulan.

Penglibatan BOD dalam proses pengurusan adalah satu pengiktirafan peri pentingnya ERM dalam Kumpulan. Ini mematuhi Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia.

STRUKTUR PENGURUSAN RISIKO

Dalam usaha memastikan perlaksanaan rangka kerja dan proses pengurusan risiko yang sewajarnya dalam Kumpulan, Bahagian Pengurusan Risiko Kumpulan (“GRMD”), yang diketuai oleh Ketua Pegawai Risiko Kumpulan telah diwujudkan pada tahun 2008. Tanggungjawab GRMD antara lain, meliputi:-

• Memastikan pengemaskinian profil risiko oleh unitperniagaan berkaitan.

• Memastikan tindakan yang memadai dilaksanakantepat pada masanya untuk menangani risiko ini.

• Mencadangkan kaedah pengendalian risiko yangperlu dilaksanakan di seluruh Kumpulan.

• Menyediakan pengemaskinian risiko yang dihadapioleh setiap profil unit perniagaan, yang disatukan,setiap suku tahun, untuk dilampirkan bersama profilrisiko Kumpulan.

• MemberisorotanbidangrisikoutamakepadaJabatanAudit Dalaman Kumpulan dalam usaha memastikan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan demi mengurangkan risiko tersebut.

• Menggalakkan budaya pengurusan risiko dalamKumpulan.

Dalam Kumpulan SunCity, pengurusan risiko dilaksanakan melalui pelaporan pusat dan pengurusan struktur pada peringkat tertentu demi menggalakkan kebertanggungjawaban dan tanggungjawab terhadap pengurusan risiko dalam Kumpulan. Setiap peringkat dalam struktur pengurusan risiko akan dimudah cara oleh GRMD. Struktur pengurusan risiko formal yang dilaksanakan dalam Kumpulan SunCity adalah seperti berikut:-

LembagaPengarah

Baha

gian

Pen

guru

san

Risik

o Ku

mpu

lan

Jawatankuasa Pengurusan Risiko

Jawatankuasa Kerja Risiko

Page 101: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

MAKLUMAT PEMATUHAN TAMBAHAN97

2. BELIAN BALIK SAHAM

Syarikat tidak membeli balik sebarang sahamnya sendiri dalam tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008.

3. OPSYEN KE ATAS SAHAM BIASA, WARAN ATAU SEKURITI BOLEH TUKAR YANG DILAKSANAKAN

Sepanjang tahun berakhir 30 Jun 2008, sejumlah 3,998,000 opsyen ke atas saham biasa dilaksanakan menurut Skim Opsyen Saham Pekerja Syarikat (“ESOS”) dan sejumlah 2,477,032 waran dilaksanakan menurut Waran Syarikat 2007/2017.

4. RESIT DEPOSITORI AMERIKA (“ADR”) ATAU PROGRAM RESIT DEPOSITORI GLOBAL (“GDR”)

Syarikat tidak menaja sebarang program ADR atau GDR sepanjang tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008.

5. SEKATAN DAN/ATAU PENALTI

Tiada sebarang sekatan awam dan/atau penalti yang dikenakan ke atas Syarikat dan subsidiarinya, para Pengarah atau pihak Pengurusan oleh badan pengawalaturan yang berkaitan sepanjang tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008.

6. FI BUKAN AUDIT

Fi bukan audit yang dibayar/perlu dibayar kepada Juruaudit Luar Syarikat dan subsidiarinya bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008 berjumlah RM717,015.

7. VARIASI KEPUTUSAN

Tiada varians 10% atau lebih di antara keputusan teraudit tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008 dengan keputusan tidak teraudit yang diumumkan oleh Syarikat sebelum ini.

Syarikat tidak mendedahkan sebarang anggaran, ramalan

atau unjuran keuntungan bagi tahun kewangan ini.

8. JAMINAN KEUNTUNGAN

Tiada jaminan keuntungan diberi oleh Syarikat sepanjang tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008.

Maklumat yang dibentangkan di bawah mematuhi Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad:-

1. STATUS PENGGUNAAN PEROLEHAN YANG BERPUNCA DARIPADA CADANGAN KORPORAT

(a) Pada 20 November 2006, Syarikat mengumumkan cadangan untuk mewujudkan program nota tempoh sederhana Islam 15-tahun nilai nominal sehingga RM500 juta dan program instrumen komersil Islam 7-tahun nilai nominal sehingga RM100 juta, kedua-duanya dalam ruang lingkup prinsip Islam Murabahah (“Program yang Dicadangkan”). Program yang Dicadangkan ini telah diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti melalui suratnya bertarikh 13 Disember 2006 dan dokumentasi berkaitan Program yang Dicadangkan yang ditandatangani pada 5 Jun 2007 dan 13 Jun 2007. Syarikat telah memenuhi kesemua syarat duluan menurut Program yang Dicadangkan ini. Pada 30 Jun 2008, RM215 juta nota tempoh sederhana telah pun digunakan oleh Syarikat.

(b) Pada 22 Ogos 2007, Syarikat telah menerbitkan bon bersiri jaminan bank 2% dengan tempoh sehingga 3 tahun bernilai nominal RM250 juta dengan sehingga 155,932,500 hak untuk memperuntukkan waran sementara boleh cerai kepada RHB Investment Bank Berhad, RHB Bank Berhad dan OCBC Bank (Malaysia) Berhad, memandangkan mereka pelanggan utama, atas dasar ‘urus niaga dibeli’ (“Bon diiringi Penerbitan Waran”).

Pada 5 Oktober 2007, Syarikat telah menerbitkan 155,805,276 waran baru kepada para pemegang saham Syarikat sedia ada berdasarkan hak boleh dilepaskan 1 waran bagi setiap 3 saham biasa sedia ada RM1.00 sesaham yang dipegang dalam Syarikat pada harga terbitan RM0.15 setiap waran (“Tawaran untuk Jualan”).

[Penerbitan Bon dengan Waran dan Tawaran untuk Jualan selepas ini dirujuk secara kolektif sebagai “Cadangan”.]

Perolehan kasar yang terhasil daripada Cadangan ini digunakan sebahagiannya untuk membiayai pembelian balik aset di bawah program pengsekuritian disokong aset, untuk modal kerja dan untuk membiayai perbelanjaan berhubung Cadangan ini.

Page 102: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

MAKLUMAT PEMATUHAN TAMBAHAN98

10. DASAR PENILAIAN SEMULA HARTA TANAH

Maklumat lebih terperinci mengenai penilaian semula Hartanah Pelaburan dizahirkan dalam Nota 2.2(g) dalam Nota yang Mengiringi Penyata Kewangan.

Kesemua harta tanah Kumpulan lain dinyatakan pada kos setelah ditolak susut nilai terkumpul dan/atau kerugian ketaksempurnaan terkumpul, di mana berkenaan.

11. PERNYATAAN OLEH JAWATANKUASA AUDIT BERKAITAN PENGAGIHAN OPSYEN KE ATAS SAHAM BIASA MENURUT ESOS SYARIKAT

Menurut Undang-Undang Kecil 4.6 daripada Undang-Undang Kecil ESOS, Syarikat telah melantik Audit Dalaman Kumpulan untuk mengesahkan pengagihan opsyen ke atas saham biasa kepada pekerja Kumpulan yang layak menurut kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kecil ESOS, sebagai sebahagian daripada audit dalaman Kumpulan.

Dengan bantuan pengesahan audit yang dikendalikan oleh Audit Dalaman Kumpulan, Jawatankuasa Audit berpuas hati bahawa opsyen ke atas saham biasa menurut ESOS Syarikat sepanjang tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008, telah mematuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kecil ESOS.

9. KONTRAK MATERIAL YANG MELIBATKAN KEPENTINGAN PARA PENGARAH DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA

Kecuali seperti yang dibentangkan di bawah, tiada kontrak material (bukan kontrak yang disertai dalam perjalanan biasa perniagaan) yang disertai oleh Syarikat dan/atau subsidiarinya yang melibatkan kepentingan para pengarah dan para pemegang saham utama sepanjang tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008:-

(a) Perjanjian Pemegang Saham bertarikh 27 Jun 2008 di antara Syarikat dengan SunwayMas Sdn Bhd (“SunwayMas”), sebuah subsidiari milik penuh Syarikat dan Sunway Holdings Incorporated Berhad (“Sunway”) yang dibuat dengan tujuan untuk merakamkan persefahaman kerjasama dan usaha sama pihak-pihak berkaitan ini melalui Sunway Real Estate (China) Limited, sebuah syarikat usaha sama yang didaftarkan di Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong, untuk mengendalikan projek pembangunan hartanah sekeping tanah yang terletak di Jiangyin, China dan projek-projek lain pada masa hadapan.

Perhubungan Pihak Berkaitan bagi item (a) di atas

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling adalah Pengarah dan Pemegang Saham Utama Syarikat dan Sunway. Beliau memiliki kepentingan tidak langsung dalam SunwayMas melalui Sunway.

Page 103: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

PERHUBUNGAN PELABUR99

membantu SunCity mendapat liputan yang lebih baik dan meluas melalui saluran komunikasi ketara dan tak ketara seperti MalaysiaPLC.com dan Majalah INVEST. SunCity telah menyertai berbagai jerayawara dalam negara dan antarabangsa serta persidangan para pelabur di Singapura dan Hong Kong, termasuk Invest Malaysia 2008, di mana SunCity telah sekali lagi dipilih untuk membuat pembentangan korporat.

Melalui perhubungan pelabur yang berkesan, SunCity telah mendapat liputan juruanalisis dari institusi pembrokeran dalam dan luar negara yang cukup meluas. Ini mempertingkatkan kemampuan para pelabur tempatan dan luar serta para bakal pelabur untuk mendapat maklumat korporat SunCity yang terkini.

SunCity akan meneruskan usahanya untuk menyediakan komunikasi yang telus kepada komuniti pelaburan dan mempertingkatkan kesedaran pelabur pada masa hadapan melalui Program Perhubungan Pelabur SunCity.

1 NACRA adalah usaha sama di antara 4 pertubuhan penganjur - Bursa Malaysia Berhad, Institut Akauntan Malaysia (MIA), Institut Pengurusan Malaysia (MIM) dan Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (MICPA) untuk mempromosikan standard tertinggi dalam pelaporan korporat. Ia bertujuan untuk menggalakkan komunikasi yang lebih berkesan di antara organisasi dan pihak berkepentingannya melalui penerbitan laporan tahunan yang tepat pada masanya, bermaklumat, berfakta dan mesra pembaca.

SunCity meyakini bahawa kebertanggungjawaban, keterbukaan dan komunikasi yang telus membantu para pelabur membuat keputusan termaklum dan tepat mengenai pelaburan mereka dalam Syarikat. SunCity telah memastikan bahawa para pelaburnya sentiasa dimaklumkan melalui persidangan dalam negara dan antarabangsa atau mesyuarat dengan juruanalisis, pengurus dana dan pelabur; laporan tahunan dan siaran akhbar; laporan suku tahun, laman web dan e-mel.

Para pelabur dan juruanalisis perlu dimaklumkan mengenai perkembangan terkini prestasi Syarikat bagi tahun kewangan semasa dan laporan tahunan adalah sumber maklumat yang penting bagi maklumat ini. Usaha kami untuk menggalakkan komunikasi yang terbuka dan telus melalui keterbukaan dan ketelusan komunikasi telah diterima baik.

Bahkan Syarikat telah diberi pengiktirafan dan anugerah oleh Anugerah Laporan Korporat Tahunan Kebangsaan (NACRA1) 2007 dalam kategori Hartanah, Hotel & Amanah.

SunCity kini menjadi ahli Persatuan Perhubungan Pelabur Malaysia (MIRA) yang dianjurkan oleh Bursa Malaysia Berhad dengan tujuan untuk menyediakan garis panduan mengenai komunikasi pelabur dengan merujuk kepada standard antarabangsa. SunCity juga telah diberi penghormatan apabila dipilih sebagai salah sebuah syarikat yang menyertai Program Insentif Perhubungan Pelabur (“IRIP”). IRIP telah

Page 104: Metamorfosis Global
Page 105: Metamorfosis Global

Penyata KewanganLaporan Pengarah 102

Pernyataan Pengarah 110

Akuan Statutori 110

Laporan Juruaudit 111

Penyata Pendapatan 113

Kunci Kira-Kira 114

Penyata Perubahan Ekuiti 116

Penyata Aliran Tunai 119

Nota yang Mengiringi Penyata Kewangan 123

Page 106: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

102

LAPORAN PENGARAHPara pengarah berbesar hati dan sukacita untuk membentangkan laporan mereka diiringi penyata kewangan teraudit bagi Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008.

AKTIVITI UTAMA

Aktiviti utama Syarikat adalah pembangunan dan pelaburan hartanah, serta pemegangan pelaburan.

Aktiviti utama subsidiari adalah:

(i) pembangunan dan pelaburan hartanah;(ii) operasi hotel dan taman tema serta aktiviti yang berkaitan;(iii) menyediakan kemudahan kelab rekreasi;(iv) operasi perniagaan perjalanan, pelancongan serta aktiviti yang berkaitan;(v) operasi pusat perubatan; dan(vi) perniagaan perkongsian masa.

Tiada perubahan ketara dari segi aktiviti utama syarikat sepanjang tahun kewangan ini.

Tiada pemindahan material daripada atau kepada rizab sepanjang tahun kewangan ini selain daripada yang dinyatakan dalam penyata kewangan ini.

Pada pendapat para pengarah, keputusan operasi Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan ini tidak dipengaruhi secara material oleh sebarang item, transaksi atau peristiwa yang bersifat material atau luar biasa.

DIVIDEN

KEPUTUSAN Kumpulan RM'000

Syarikat RM'000

Untung bagi tahun 458,320 20,792

Boleh diagihkan kepada:

Pemegang ekuiti Syarikat 261,906 20,792

Kepentingan minoriti 196,414 -

458,320 20,792

Dividen yang dibayar oleh Syarikat sejak 30 Jun 2007 adalah seperti berikut:

RM’000

Berkaitan dengan tahun kewangan berakhir 30 Jun 2007 seperti yang dilaporkan dalam laporan pengarah bagi tahun tersebut:

Dividen akhir 7.8% setelah ditolak cukai 27%, bagi 469,910,199 saham biasa, yang diisytiharkan pada 16 November 2007 dan dibayar pada 28 Januari 2008 26,757

Berkaitan tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008:

Dividen interim 3.0% setelah ditolak cukai 26%, bagi 469,910,199 saham biasa, yang diisytiharkan pada 27 November 2007 dan dibayar pada 28 Januari 2008 10,432

37,189

Page 107: Metamorfosis Global

103

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

ADDividen akhir bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008, pada kadar 5.0% ditolak cukai 25% ke atas saham biasa dalam terbitan

pada tarikh kelayakan akan dicadangkan untuk diluluskan oleh para pemegang saham, pada Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang. Penyata kewangan bagi tahun kewangan semasa tidak menggambarkan dividen yang dicadangkan ini. Jika diluluskan oleh para pemegang saham, dividen seperti ini akan diambil kira dalam ekuiti sebagai pengasingan untung tertahan dalam tahun kewangan berakhir 30 Jun 2009.

PENGARAH

Nama para pengarah Syarikat yang memegang jawatan sejak tarikh laporan terakhir dan pada tarikh laporan ini adalah seperti berikut:

Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook LingDatuk Razman M HashimTan Sri Dato’ IR. Talha Bin Haji Mohd HashimNgian Siew SiongNgeow Voon YeanLow Siew Moi Teo Tong HowTan Siak TeeLim Swe GuanDato’ Ng Tiong Lip (dilantik pada 3 Mac 2008)

Menurut Artikel 78 Tataurusan Pertubuhan Syarikat, Datuk Razman M Hashim, Ngian Siew Siong dan Tan Siak Tee bersara mengikut giliran daripada Lembaga Pengarah pada Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang dan memandangkan mereka layak, menawarkan diri untuk dipilih semula.

Menurut Artikel 77(2) Tataurusan Pertubuhan Syarikat, Dato’ Ng Tiong Lip bersara menjelang Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang dan memandangkan beliau layak, menawarkan diri untuk dipilih semula.

Tan Sri Dato’ IR. Talha Bin Haji Mohd Hashim, yang berusia tujuh puluh tiga tahun, bersara menjelang Mesyuarat Agung Tahunan akan datang menurut Seksyen 129 Akta Syarikat 1965 (“Akta”) dan menawarkan diri untuk dilantik semula menurut Seksyen 129(6) Akta berkenaan untuk memegang jawatan sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan berikutnya.

FAEDAH PENGARAH

Tidak wujud sebarang pengaturan, sama ada pada penghujung tahun kewangan, mahupun pada bila-bila masa sepanjang tahun tersebut, yang Syarikat menjadi satu pihak di dalamnya, di mana para pengarah boleh memperoleh faedah melalui pemerolehan saham atau debentur Syarikat, atau mana-mana badan korporat, selain daripada yang mungkin berpunca daripada opsyen saham yang diberi dalam ruang lingkup Skim Opsyen Saham Pekerja.

Sejak akhir tahun kewangan terdahulu, tiada pengarah telah menerima atau berhak untuk menerima faedah (selain daripada faedah yang terangkum dalam jumlah agregat emolumen yang diterima atau genap masa dan belum diterima oleh para pengarah tersebut atau gaji tetap pekerja sepenuh masa Syarikat seperti yang dibentangkan dalam penyata kewangan ini) atas alasan kontrak yang dibuat oleh Syarikat atau syarikat yang berkaitan dengan mana-mana pengarah atau firma yang beliau menjadi ahli, atau dengan syarikat yang kepentingan kewangan ketara di dalamnya adalah milik beliau, kecuali bagi Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling dan Datuk Razman M Hashim yang boleh disifatkan sebagai memperoleh faedah daripada transaksi, produk, alat ganti atau hartanah lain tersebut atau apa-apa kepentingan dalam mana-mana hartanah; dan/atau untuk penyediaan perkhidmatan termasuk tetapi tidak terhad kepada perkhidmatan pengurusan dan rundingan, dan/atau penyediaan kontrak pembinaan, pajakan dan sewaan; dan/atau penyediaan fungsi perbendaharaan, pendahuluan dan pengendalian perdagangan biasa dan/atau lain-lain perniagaan dan kontrak pembinaan di antara Syarikat dan syarikat yang berkaitan dengannya dan syarikat yang Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling dan Datuk Razman M Hashim disifatkan sebagai memiliki kepentingan.

Page 108: Metamorfosis Global

104

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

LAPORAN PENGARAH

KEPENTINGAN PENGARAH

Menurut daftar pemegangan saham pengarah, kepentingan para pengarah yang memegang jawatan pada akhir tahun kewangan dalam bentuk saham, opsyen saham ke atas saham biasa dan waran dalam Syarikat dan syarikat yang berkaitan dengannya sepanjang tahun kewangan ini adalah seperti berikut:

Bilangan Saham Biasa RM1.00 Sesaham

1.7.2007 Diperoleh Dijual 30.6.2008

Syarikat

Secara Langsung:

Tan Sri Dato' Seri Dr. Cheah Fook Ling 11,403,251 1,420,000 - 12,823,251

Datuk Razman M Hashim 30,000 350,000 - 380,000

Tan Sri Dato' IR. Talha Bin Haji Mohd Hashim 10,000 - - 10,000

Ngian Siew Siong 320,000 - (300,000) 20,000

Ngeow Voon Yean 500,000 - (200,000) 300,000

Bilangan Opsyen ke atas Saham Biasa RM1 Sesaham

1.7.2007 Diberi Dilaksanakan 30.6.2008

Syarikat

Tan Sri Dato' Seri Dr. Cheah Fook Ling 1,000,000 - (1,000,000) -

Datuk Razman M Hashim 350,000 - (350,000) -

Tan Sri Dato' IR. Talha Bin Haji Mohd Hashim - 50,000 - 50,000

Low Siew Moi - 50,000 - 50,000

Teo Tong How - 50,000 - 50,000

Tan Siak Tee - 50,000 - 50,000

Bilangan Saham Biasa RM1.00 Sesaham

1.7.2007 Diperoleh Dijual 30.6.2008

Syarikat

Secara Tidak Langsung:

Tan Sri Dato' Seri Dr. Cheah Fook Ling 175,325,917 8,148,165 (8,148,165)

175,325,917

Ngian Siew Siong 10,000 10,000 (10,000) 10,000

Page 109: Metamorfosis Global

105

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

ADKepentingan pengarah (samb.)

Opsyen ke atas saham biasa menurut Skim Opsyen Saham Pekerja Sunway City Berhad 2003/2013.

Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling melalui kepentingan beliau dalam saham Syarikat yang juga disifatkan berkepentingan dalam saham kesemua subsidiari Syarikat setakat kepentingan yang dimiliki Syarikat.

Tiada pengarah lain yang memegang jawatan pada penghujung tahun kewangan ini mempunyai sebarang kepentingan dalam saham, opsyen ke atas saham biasa dan waran dalam Syarikat atau syarikat yang berkaitan dengannya sepanjang tahun kewangan ini.

PENERBITAN SAHAM

Sepanjang tahun kewangan ini, Syarikat menambah modal saham terbitan dan berbayarnya daripada RM463,443,500 kepada RM469,918,532 melalui penerbitan:

(i) 2,573,000, 1,420,000 dan 5,000 saham biasa baru RM1 sesaham yang dikeluarkan kepada pekerja Kumpulan yang layak di bawah Skim Opsyen Saham Pekerja pada harga laksana RM1.00, RM1.15 dan RM1.86 sesaham biasa, masing-masing untuk imbalan tunai;

dan

(ii) 2,477,032 saham biasa baru RM1 sesaham menurut pelaksanaan waran pada harga laksana RM4.87 sesaham biasa untuk imbalan tunai.

Saham biasa baru yang diterbitkan dalam tahun kewangan semasa ditarafkan pari passu dalam semua segi dengan saham biasa Syarikat yang sedia ada.

Bilangan Waran 2007/2017

1.7.2007 Diperoleh Dijual 30.6.2008

Syarikat

Secara Langsung:

Tan Sri Dato' Seri Dr. Cheah Fook Ling - 5,817,591 - 5,817,591

Datuk Razman M Hashim - 131,096 - 131,096

Ngian Siew Siong - 6,676 - 6,676

Ngeow Voon Yean - 100,000 - 100,000

Secara Tidak Langsung:

Tan Sri Dato' Seri Dr. Cheah Fook Ling - 63,685,639 - 63,685,639

Ngian Siew Siong - 3,343 - 3,343

Page 110: Metamorfosis Global

106

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD WARAN

Pada 5 Oktober 2007, Syarikat telah menerbitkan 155,805,276 waran pada harga terbitan RM0.15 setiap waran untuk imbalan tunai atas dasar satu (1) waran bagi setiap tiga (3) saham biasa RM1.00 sesaham yang dipegang oleh Syarikat.

Waran ini memberi hak kepada pemegang yang berdaftar, pada bila-bila masa dalam tempoh 10 tahun bermula pada tarikh terbitan dan termasuk tarikh tersebut dan tamat tempoh pada 4 Oktober 2017, untuk melanggan 1 saham biasa RM1.00 sesaham dalam Syarikat pada harga laksana RM4.87 sesaham biasa bagi setiap waran yang dipegang.

Sepanjang tahun kewangan ini, 2,477,032 saham biasa baru RM1 sesaham telah dilanggan berikutan pelaksanaan waran untuk bilangan yang sama dengan pemegang yang berdaftar.

SKIM OPSYEN SAHAM PEKERJA

Skim Opsyen Saham Pekerja (‘Skim’) Sunway City Berhad telah dilaksanakan pada 22 September 2003 dan ditadbir oleh undang-undang kecil yang telah diluluskan oleh para pemegang saham pada 26 Ogos 2003. Skim ini adalah untuk para pekerja yang layak (termasuk Pengarah Eksekutif) Syarikat dan subsidiarinya.

Ciri utama Skim ini adalah:

(a) Bilangan saham yang baru yang ditawarkan tidak boleh lebih daripada 10% modal saham terbitan dan berbayar Syarikat (atau peratus yang lebih tinggi seperti yang boleh dibenarkan oleh pihak berkuasa pengawalaturan dari semasa ke semasa) ketika tawaran opsyen di bawah Skim ini dibuat;

(b) Hanya para Pengarah dan para pekerja Syarikat yang layak sahaja akan berhak untuk menyertai Skim ini;

(c) Harga yang perlu dibayar semasa pelaksanaan opsyen yang diberi dalam ruang lingkup ini akan berdasarkan harga pasaran wajaran purata lima hari bagi saham Syarikat ketika tawaran diberi dengan diskaun yang tidak melebihi 10% jika disifatkan sebagai wajar atau pada nilai tara saham Syarikat, mengikut mana yang lebih tinggi;

(d) Tempoh Skim ini ialah sepuluh (10) tahun dari tarikh permulaannya;

(e) Bilangan opsyen yang ditawarkan kepada pekerja yang layak menurut Skim ini hendaklah ditentukan berdasarkan kekananan, prestasi dan tempoh perkhidmatan dan tawaran ini sah untuk diterima oleh pekerja dalam tempoh tiga puluh hari dari tarikh tawaran; dan

(f) Opsyen yang diberi boleh dilaksanakan melalui kaedah berikut:

* 40% atau 20,000 opsyen, mengikut mana yang lebih tinggi # 30% atau bilangan opsyen selebihnya yang belum dilaksanakan

Opsyen yang boleh dilaksanakan dalam tahun tertentu tetapi tidak dilaksanakan pada tahun tersebut, boleh di bawa ke hadapan ke tahun berikutnya dengan syarat tiada opsyen dilaksanakan selepas tarikh lupus Skim ini.

LAPORAN PENGARAH

Bilangan Saham Yang Diberi Peratus Maksimum Jumlah Opsyen Boleh Dilaksanakan

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3

Kurang Daripada 20,000 100% - -

20,000 atau lebih 40%* 30% 30%#

Page 111: Metamorfosis Global

107

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

ADPerubahan dalam opsyen untuk mengambil saham biasa baru RM1 sesaham yang belum diterbitkan, dalam tahun kewangan

semasa adalah seperti berikut:

Pada akhir tahun kewangan semasa, saham yang tidak diterbitkan di bawah opsyen adalah seperti berikut:

Suruhanjaya Syarikat Malaysia telah mengecualikan Syarikat daripada keperluan untuk menzahirkan senarai pemegang opsyen dan pemegangan mereka kecuali bagi para pemegang yang memiliki opsyen 150,000 saham biasa atau lebih, iaitu seperti berikut:

Maklumat terperinci opsyen yang diberi kepada para Pengarah Eksekutif dizahirkan dalam bahagian Kepentingan Pengarah laporan ini.

Bilangan Saham Biasa Di bawah Opsyen

Pada 1 Julai 2007 4,157,000

Perubahan dalam tahun kewangan ini:

- diberi 2,987,250

- dilucut hak (176,000)

- dilaksanakan (3,998,000)

Pada 30 Jun 2008 2,970,250

Bilangan Saham Biasa RM1 Sesaham

Harga Opsyen RM

Tawaran pertama 98,000 1.00

Tawaran kedua - 1.15

Tawaran ketiga - 1.86

Tawaran keempat 2,836,000 4.82

Tawaran kelima 36,250 3.00

2,970,250

Bilangan Opsyen ke atas Saham Biasa RM1 Sesaham

1.7.2007 Diberi Dilaksanakan 30.6.2008

Koong Wai Seng 60,000 150,000 (60,000) 150,000

Page 112: Metamorfosis Global

108

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD LAIN-LAIN MAKLUMAT STATUTORI

(a) Sebelum penyata pendapatan dan kunci kira-kira Kumpulan dan Syarikat dibentangkan, para pengarah telah mengambil langkah yang munasabah:

(i) untuk memastikan bahawa tindakan yang sewajarnya telah diambil dalam menghapus kira hutang lapuk dan membuat peruntukan untuk hutang ragu dan telah berpuas hati bahawa kesemua hutang lapuk telah pun dihapus kira dan peruntukan yang mencukupi telah dibuat untuk hutang ragu; dan

(ii) untuk memastikan yang sebarang aset semasa yang tidak mungkin direalisasikan nilainya seperti yang dipamerkan dalam rekod perakaunan dalam perjalanan biasa perniagaan telah diturunkan nilai kepada jumlah yang dijangka boleh direalisasikan.

(b) Pada tarikh laporan ini, para Pengarah tidak mengetahui apa-apa keadaan yang boleh menyebabkan:

(i) jumlah hutang lapuk yang dihapus kira atau jumlah peruntukan untuk hutang ragu dalam penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat sebagai tidak mencukupi pada tahap yang ketara; dan

(ii) nilai yang diperuntukkan kepada aset semasa dalam penyata kewangan Kumpulan atau Syarikat sebagai mengelirukan.

(c) Pada tarikh laporan ini, para pengarah tidak mengetahui sebarang keadaan yang telah berlaku yang mengakibatkan pematuhan kepada kaedah yang digunakan untuk menilai aset atau liabiliti oleh Kumpulan dan Syarikat pada masa ini, sebagai mengelirukan atau tidak sesuai.

(d) Pada tarikh laporan ini, para pengarah tidak menyedari apa-apa keadaan yang sebaliknya tidak terkandung dalam laporan ini atau dalam penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat yang akan menyebabkan sebarang jumlah yang dinyatakan dalam penyata kewangan ini sebagai mengelirukan.

(e) Pada tarikh laporan ini, tidak wujud:

(i) sebarang caj ke atas aset Kumpulan atau Syarikat yang berlaku sejak berakhirnya tahun kewangan ini yang menjamin liabiliti mana-mana individu lain; atau

(ii) apa-apa liabiliti kontingen Kumpulan atau Syarikat yang timbul sejak akhir tahun kewangan ini.

(f) Pada pendapat para pengarah:

(i) tiada liabiliti kontingen atau lain-lain liabiliti yang menurut pendapat para Pengarah, akan atau boleh menjejaskan keupayaan Kumpulan atau Syarikat untuk memenuhi obligasinya apabila tiba masanya untuk disempurnakan, telah menjadi boleh dikuatkuasakan atau mungkin menjadi boleh dikuatkuasakan dalam tempoh dua belas bulan selepas berakhirnya tahun kewangan ini; dan

(ii) tiada sesuatu item, transaksi atau peristiwa yang bersifat material atau luar biasa telah timbul dalam tempoh di antara akhir tahun kewangan ini dengan tarikh laporan ini, yang mungkin mempengaruhi keputusan operasi Kumpulan atau Syarikat secara ketara bagi tahun kewangan laporan ini dibuat.

LAPORAN PENGARAH

Page 113: Metamorfosis Global

109

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

ADPERISTIWA PENTING SEPANJANG TAHUN KEWANGAN INI

Peristiwa penting sepanjang tahun kewangan ini dizahirkan dalam Nota 53 yang mengiringi penyata kewangan ini.

JURUAUDIT

Juruaudit, Ernst & Young, telah menyatakan kesanggupan mereka untuk terus memegang jawatan ini.

Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah menurut resolusi para pengarah bertarikh 16 Oktober 2008.

Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling Ngeow Voon Yean

Page 114: Metamorfosis Global

110

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD Menurut Seksyen 169(15) Akta Syarikat, 1965

Kami, Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling dan Ngeow Voon Yean, sebagai dua Pengarah Sunway City Berhad, dengan sesungguhnya menyatakan bahawa, menurut pendapat para Pengarah, penyata kewangan yang mengiringi yang dibentangkan pada halaman 113 hingga 227 telah disediakan dengan mematuhi peruntukan Akta Syarikat, 1965 serta Standard Pelaporan Kewangan yang berkuat kuasa di Malaysia agar memberi gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Kumpulan dan Syarikat pada 30 Jun 2008 dan mengenai keputusan dan aliran tunai Kumpulan dan Syarikat bagi tahun yang berakhir pada tarikh ini.

Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah menurut resolusi para pengarah bertarikh 16 Oktober 2008.

Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling Ngeow Voon Yean

AKUAN STATUTORIMenurut Seksyen 169(16) Akta Syarikat, 1965

Saya, Tan Poh Chan, sebagai Pegawai yang memikul tanggungjawab utama dalam mengurus kewangan Sunway City Berhad, dengan sesungguhnya dan tulus ikhlas mengisytiharkan bahawa penyata kewangan yang dibentangkan pada halaman 113 hingga 227 menurut pendapat saya, adalah betul, dan saya membuat akuan ini dengan sesungguhnya mempercayai bahawa ia benar dan menurut peruntukan Akta Pengisytiharan Statutori, 1960.

Ditandatangani dan diakui sesungguhnya oleh individu seperti yang di atas yang bernama Tan Poh Chan di Petaling Jaya dalam Negeri Selangor Darul Ehsan pada 16 Oktober 2008 Tan Poh Chan

Dihadapan saya,

PERNYATAAN PENGARAH

Page 115: Metamorfosis Global

111

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA AHLI SUNWAY CITY BERHAD

(Diperbadankan di Malaysia)

Laporan mengenai penyata kewangan

Kami telah menjalankan audit ke atas penyata kewangan Sunway City Berhad, merangkumi kunci kira-kira pada tarikh 30 Jun 2008 bagi Kumpulan dan Syarikat, dan penyata pendapatan, penyata perubahan ekuiti dan penyata aliran tunai bagi Kumpulan dan Syarikat bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut, dan ringkasan dasar perakaunan penting dan lain-lain nota penjelasan, seperti yang dibentangkan pada halaman 113 hingga 227.

Tanggungjawab Para Pengarah terhadap penyata kewangan

Para pengarah Syarikat bertanggungjawab untuk menyediakan dan membentangkan secara saksama penyata kewangan ini menurut Standard Pelaporan Kewangan dan Akta Syarikat, 1965 di Malaysia. Tanggungjawab ini merangkumi: mereka bentuk, melaksanakan dan mengekalkan kawalan dalaman yang berkaitan dengan penyediaan dan pembentangan secara saksama penyata kewangan yang bebas daripada salah nyata material, sama ada disebabkan oleh penipuan mahupun ralat, memilih dan menggunakan dasar perakaunan yang sesuai dan membuat anggaran perakaunan yang munasabah mengikut keadaan.

Tanggungjawab juruaudit

Tanggungjawab kami adalah untuk melahirkan pendapat mengenai penyata kewangan ini berdasarkan audit yang kami telah laksanakan. Kami mengendalikan audit ini menurut standard pengauditan yang diluluskan di Malaysia. Standard ini memerlukan kami mematuhi keperluan etika serta merancang dan melaksanakan audit agar kami benar-benar yakin secara munasabah bahawa penyata kewangan ini bebas daripada salah nyata yang material.

Sesebuah audit melibatkan pelaksanaan beberapa prosedur untuk mendapatkan bukti audit mengenai jumlah dan penzahiran dalam penyata kewangan ini. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan kami, termasuk penilaian risiko salah nyata material penyata kewangan ini, sama ada disebabkan oleh penipuan atau ralat. Dalam membuat penilaian risiko ini, kami mempertimbangkan kawalan dalaman berkaitan dengan penyediaan dan pembentangan secara saksama penyata kewangan Syarikat demi menggariskan prosedur audit yang sesuai dengan keadaan berkenaan, tetapi bukan untuk tujuan melahirkan pendapat mengenai keberkesanan kawalan dalaman Syarikat tersebut. Audit juga merangkumi penilaian kesesuaian prinsip perakaunan yang digunakan dan setakat mana anggaran perakaunan yang dibuat oleh para Pengarah munasabah, di samping menilai pembentangan penyata kewangan ini secara keseluruhan.

Kami yakin bahawa bukti audit yang telah kami dapati adalah memadai dan wajar untuk menyediakan asas bagi pendapat audit kami.

Pendapat

Pada pendapat kami, penyata kewangan ini telah disediakan dengan wajar menurut peruntukan Standard Pelaporan Kewangan dan Akta Syarikat, 1965 di Malaysia agar memberi gambaran yang sebenar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Kumpulan dan Syarikat pada 30 Jun 2008 serta prestasi kewangan dan aliran tunai bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut.

Page 116: Metamorfosis Global

112

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

Laporan mengenai keperluan undang-undang dan pengawalaturan

Kami juga melaporkan perkara berikut, menurut keperluan Akta Syarikat, 1965 di Malaysia:

(a) Pada pendapat kami, rekod perakaunan dan rekod lain serta daftar yang perlu disimpan oleh Syarikat dan subsidiarinya menurut Akta ini yang telah kami laksanakan tugas juruaudit ke atasnya telah disimpan sewajarnya dan menurut peruntukan Akta ini.

(b) Kami telah mempertimbangkan akaun-akaun ini dan laporan juruaudit bagi kesemua subsidiari yang kami tidak melaksanakan audit ke atasnya, seperti yang diisyaratkan dalam Nota 50 yang mengiringi penyata kewangan ini.

(c) Kami berpuas hati bahawa penyata kewangan subsidiari yang telah disatukan dengan penyata kewangan Syarikat adalah sesuai dan wajar dari segi bentuk dan kandungan untuk tujuan penyediaan penyata kewangan Kumpulan dan kami telah menerima maklumat yang memuaskan serta penjelasan yang kami perlukan untuk tujuan tersebut.

(d) Laporan juruaudit mengenai akaun subsidiari tidak tertakluk pada sebarang pengecualian yang material bagi penyata kewangan yang disatukan ini dan tidak mengandungi sebarang ulasan yang perlu dibuat di bawah Seksyen 174(3) Akta ini.

Lain-lain Hal

Laporan ini dibuat semata-mata untuk ahli Syarikat sahaja, sebagai sebuah badan, menurut Seksyen 174 Akta Syarikat, 1965 di Malaysia dan bukan untuk sebarang tujuan lain. Kami tidak bertanggungjawab kepada mana-mana individu atas isi kandungan laporan ini.

Ernst & Young Abraham Verghese a/l T.V. AbrahamAF: 0039 No. 1664/10/10(J)Akauntan Berkanun Akauntan Berkanun

Kuala Lumpur, Malaysia16 Oktober 2008

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA AHLI SUNWAY CITY BERHAD (Diperbadankan di Malaysia) (samb.)

Page 117: Metamorfosis Global

113

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

PENYATA PENDAPATANBagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008

Kumpulan Syarikat

Nota 2008 RM'000

2007 RM'000

(Dinyatakan semula)

2008 RM'000

2007 RM'000

(Dinyatakan semula)

Hasil 3 1,314,556 1,142,566 144,478 78,049

Kos Jualan 4 (629,357) (563,797) (29,240) (6,571)

Untung Kasar 685,199 578,769 115,238 71,478

Lain-lain pendapatan 5 374,937 96,443 29,213 59,509

Perbelanjaan pentadbiran (149,349) (112,436) (23,341) (91,341)

Perbelanjaan jualan dan pemasaran (45,915) (34,709) (4,073) (3,025)

Lain-lain perbelanjaan (168,671) (190,535) (31,156) (27,673)

Untung operasi 696,201 337,532 85,881 8,948

Kos pembiayaan 6 (76,632) (57,703) (43,703) (29,612)

Bahagian untung/(rugi) syarikat sekutu 3,223 (573) - -

Bahagian untung bagi entiti yang dikawal bersama 11,213 16,930 - -

Untung/(rugi) sebelum cukai 7 634,005 296,186 42,178 (20,664)

Perbelanjaan cukai pendapatan 10 (175,685) (69,104) (21,386) (12,060)

Untung/(rugi) bagi tahun 458,320 227,082 20,792 (32,724)

Boleh diagihkan kepada:

Pemegang ekuiti Syarikat 261,906 155,806 20,792 (32,724)

Kepentingan minoriti 196,414 71,276 - -

458,320 227,082 20,792 (32,724)

Perolehan sesaham boleh diagihkan kepada

pemegang ekuiti Syarikat (sen):

Asas 11 55.87 35.19

Dicairkan 11 55.81 34.93

Nota yang mengiringi membentuk bahagian yang melengkapi penyata kewangan ini.

Page 118: Metamorfosis Global

114

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

KUNCI KIRA-KIRA pada 30 Jun 2008 Kumpulan Syarikat

Nota 2008 RM'000

2007 RM'000

(Dinyatakan semula)

2008 RM'000

2007 RM'000

ASET

Aset Bukan Semasa

Hartanah, loji dan peralatan 14 363,926 1,166,683 7,915 6,897

Aset biologi 15 763 437 - -

Harta pelaburan 16 429,469 1,334,370 82,088 81,408

Bayaran pajakan tanah terdahulu 17 20,965 21,367 - -

Tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah 18 399,239 251,008 7,065 2,299

Pelaburan dalam subsidiari 19 - - 525,388 500,621

Amaun belum terima daripada subsidiari 20 - - 1,182,129 831,771

Pelaburan dalam syarikat sekutu 21 15,533 12,420 11,265 11,265

Pelaburan dalam entiti dikawal bersama 22 68,823 47,532 13,456 13,456

Muhibah 23 23,027 23,027 - -

Aset cukai tertunda 37 13,139 8,931 - -

1,334,884 2,865,775 1,829,306 1,447,717

Aset semasa

Kos pembangunan hartanah 24 356,449 497,001 58,031 36,294

Inventori 25 52,320 34,243 12,171 11,691

Dagangan belum terima 26 209,463 129,273 3,194 2,373

Lain-lain amaun belum terima 27 96,436 131,205 64,705 61,599

Amaun belum terima daripada syarikat sekutu 28 - 3 6 -

Amaun belum terima daripada entiti dikawal bersama 29 7,880 173 7,249 173

Cukai boleh diperoleh kembali 41,879 32,817 13,436 8,214

Baki tunai dan bank 30 557,557 531,416 88,930 35,767

1,321,984 1,356,131 247,722 156,111

Aset bukan semasa dikelaskan

sebagai dipegang untuk jualan 31 2,537,358 17,295 - -

3,859,342 1,373,426 247,722 156,111

JUMLAH ASET 5,194,226 4,239,201 2,077,028 1,603,828

Page 119: Metamorfosis Global

115

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

KUNCI KIRA-KIRA pada 30 Jun 2008 (samb.)

Kumpulan Syarikat

Nota 2008 RM'000

2007 RM'000

(Dinyatakan semula)

2008 RM'000

2007 RM'000

EKUITI DAN LIABILITI

Ekuiti yang berpunca daripada pemegang

ekuiti Syarikat

Modal saham 40 469,919 463,444 469,919 463,444

Waran 41 23,000 - 23,000 -

Premium saham 42 308,733 298,559 308,733 298,559

Rizab 43 880,129 653,927 243,264 256,303

1,681,781 1,415,930 1,044,916 1,018,306

Kepentingan minoriti 44 696,077 537,117 - -

Jumlah ekuiti 2,377,858 1,953,047 1,044,916 1,018,306

Liabiliti bukan semasa

Pinjaman 32 954,775 734,774 534,519 251,433

Liabiliti jangka panjang 33 63,678 75,679 - -

Pendahuluan oleh pemegang saham

minoriti subsidiari 34 296,076 285,387 - -

Amaun belum terima oleh subsidiari 35 - - 153,748 150,837

Liabiliti sewa beli

dan pajakan kewangan 36 5,979 5,831 700 1,075

Liabiliti cukai tertunda 37 249,113 151,421 10,139 5,069

1,569,621 1,253,092 699,106 408,414

Liabiliti semasa

Dagangan perlu dibayar 38 248,239 222,067 14,212 11,692

Lain-lain jumlah perlu dibayar 39 384,764 326,372 44,568 26,761

Jumlah terhutang kepada syarikat sekutu 28 19,741 12,584 19,741 12,584

Peminjaman 32 567,464 457,990 253,993 125,634

Liabiliti sewa beli

dan pajakan kewangan 36 3,980 3,134 492 437

Cukai semasa perlu dibayar 22,559 10,915 - -

1,246,747 1,033,062 333,006 177,108

Jumlah liabiliti 2,816,368 2,286,154 1,032,112 585,522

JUMLAH EKUITI DAN LIABILITI 5,194,226 4,239,201 2,077,028 1,603,828

Nota yang mengiringi membentuk bahagian yang melengkapi penyata kewangan ini.

Page 120: Metamorfosis Global

116

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

PEN

YATA

PER

UBA

HA

N E

KU

ITI B

agi t

ahun

ber

akhi

r 30

Jun

2008

Kum

pula

n

Yang

dip

erun

tukk

an k

epad

a Pe

meg

ang

Ekui

ti Sy

arik

at

Kepe

ntin

gan

Min

oriti

Jum

lah

Ekui

ti

Tida

k Bo

leh

Dia

gihk

anBo

leh D

iagi

hkan

Not

a

Mod

alSa

ham

(Not

a 40

) R

M'0

00

War

an(N

ota

41)

RM

'000

Prem

ium

Saha

m(N

ota

42)

RM

'000

Riza

bO

psye

nSa

ham

(Not

a 43

) R

M'0

00

Riz

abM

odal

(Not

a 43

) R

M'0

00

Riza

bTe

rjem

ahan

Mat

a W

ang

Asi

ng(N

ota

43)

RM

'000

Unt

ung

Tert

ahan

(Not

a 43

) R

M’0

00

Jum

lah

RM

'000

R

M'0

00

RM

'000

Pada

1 J

ulai

200

6

Sepe

rti y

ang

diny

atak

an s

ebel

um in

i 4

14,9

42

-

158

,406

-

2

4,53

6 1

2,89

3 2

44,9

24

855

,701

3

63,2

65

1,2

18,9

66

Pela

rasa

n ta

hun

terd

ahul

u55

-

-

-

-

-

-

(22,

639)

(22,

639)

(7,3

84)

(30,

023)

Pada

1 J

ulai

200

6 (d

inya

taka

n se

mul

a) 4

14,9

42

-

158

,406

-

2

4,53

6 1

2,89

3 2

22,2

85

833

,062

3

55,8

81

1,1

88,9

43

Kesa

n pe

nera

pan:

- FR

S 3

-

-

-

-

-

-

7,7

17

7,7

17

-

7,7

17

- FR

S 14

0 -

-

-

-

-

-

2

41,9

68

241

,968

1

31,3

29

373

,297

414

,942

-

1

58,4

06

-

24,

536

12,

893

471

,970

1

,082

,747

4

87,2

10

1,5

69,9

57

Terje

mah

an m

ata

wan

g as

ing

-

-

-

-

-

683

-

6

83

(226

) 4

57

Pind

ahan

ke/

(dar

i) riz

ab -

-

-

-

1

,187

-

(1

,187

) -

-

-

Pend

apat

an/(

Perb

elan

jaan

) ber

sih

yang

diik

tiraf

s

ecar

a la

ngsu

ng d

alam

eku

iti

-

-

-

-

1,1

87

683

(1

,187

) 6

83

(226

) 4

57

Unt

ung

bagi

tahu

n -

-

-

-

-

-

1

55,8

06

155

,806

7

1,27

6 2

27,0

82

Keru

gian

bag

i tah

un y

ang

diik

tiraf

sec

ara

lang

sung

dal

am

pen

dahu

luan

dar

ipad

a pe

meg

ang

saha

m m

inor

iti s

ubsid

iari

-

-

-

-

-

-

-

-

345

3

45

Jum

lah

pend

apat

an d

an p

erbe

lanj

aan

yang

diik

tiraf

b

agi t

ahun

kew

anga

n -

-

-

-

1

,187

6

83

154

,619

1

56,4

89

71,

395

227

,884

Div

iden

12

-

-

-

-

-

-

(11,

961)

(11,

961)

-

(11,

961)

Pene

rbita

n sa

ham

bia

sa:

- m

enur

ut E

SOS

6,4

64

-

-

-

-

-

-

6,4

64

-

6,4

64

- m

enur

ut ta

war

an p

erse

ndiri

an 4

2,03

8 -

1

42,9

27

-

-

-

-

184

,965

-

1

84,9

65

Kos

trans

aksi

-

-

(2,7

74)

-

-

-

-

(2,7

74)

-

(2,7

74)

Pem

erol

ehan

kep

entin

gan

ekui

ti ta

mba

han

dala

m s

ubsi

diar

i -

-

-

-

-

-

-

-

(4

16)

(416

)

Pene

rbita

n sa

ham

bia

sa o

leh

subs

idia

ri -

-

-

-

-

-

-

-

1

,284

1

,284

Div

iden

yan

g di

baya

r ole

h su

bsid

iari

-

-

-

-

-

-

-

-

(22,

356)

(22,

356)

Pada

30

Jun

2007

463

,444

-

2

98,5

59

-

25,

723

13,

576

614

,628

1

,415

,930

5

37,1

17

1,9

53,0

47

Page 121: Metamorfosis Global

117

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

PEN

YATA

PER

UBA

HA

N E

KU

ITI B

agi t

ahun

ber

akhi

r 30

Jun

2008

(sam

b.)

Kum

pula

n (s

amb.

)

Yang

dip

erun

tukk

an k

epad

a Pe

meg

ang

Ekui

ti Sy

arik

at

Kepe

ntin

gan

Min

oriti

Jum

lah

Ekui

ti

Tida

k Bo

leh

Dia

gihk

anBo

leh D

iagi

hkan

Not

a

Mod

alSa

ham

(Not

a 40

) R

M'0

00

War

an(N

ota

41)

RM

'000

Prem

ium

Saha

m(N

ota

42)

RM

'000

Riza

bO

psye

nSa

ham

(Not

a 43

) R

M'0

00

Riz

abM

odal

(Not

a 43

) R

M'0

00

Riza

bTe

rjem

ahan

Mat

a W

ang

Asi

ng(N

ota

43)

RM

'000

Unt

ung

Tert

ahan

(Not

a 43

) R

M’0

00

Jum

lah

RM

'000

R

M'0

00

RM

'000

Pada

1 J

ulai

200

7

Sepe

rti y

ang

diny

atak

an s

ebel

um in

i 4

63,4

44

-

298

,559

-

2

5,72

3 1

3,57

6 6

28,6

11

1,4

29,9

13

553

,141

1

,983

,054

Pela

rasa

n ta

hun

terd

ahul

u55

-

-

-

-

-

-

(13,

983)

(13,

983)

(16,

024)

(30,

007)

Pada

1 J

ulai

200

7 (D

inya

taka

n se

mul

a) 4

63,4

44

-

298

,559

-

2

5,72

3 1

3,57

6 6

14,6

28

1,4

15,9

30

537

,117

1

,953

,047

Terje

mah

an m

ata

wan

g as

ing

-

-

-

-

-

(1,8

73)

-

(1,8

73)

(866

) (2

,739

)

Pind

ahan

ke/

(dar

i) riz

ab -

-

-

-

1

,195

-

(1

,195

) -

-

-

Pend

apat

an b

ersih

yan

g di

iktira

f sec

ara

lang

sung

dal

am e

kuiti

-

-

-

-

1,1

95

(1,8

73)

(1,1

95)

(1,8

73)

(866

) (2

,739

)

Unt

ung

bagi

tahu

n -

-

-

-

-

-

2

61,9

06

261

,906

1

96,4

14

458

,320

Unt

ung

bagi

tahu

n ya

ng d

iiktir

af s

ecar

a la

ngsu

ng d

alam

pen

dahu

luan

dar

ipad

a pe

meg

ang

saha

m m

inor

iti su

bsid

iari

-

-

-

-

-

-

-

-

(818

) (8

18)

Jum

lah

pend

apat

an d

an p

erbe

lanj

aan

yang

diik

tiraf

b

agi t

ahun

kew

anga

n -

-

-

-

1

,195

(1

,873

) 2

60,7

11

260

,033

1

94,7

30

454

,763

Div

iden

12 -

-

-

-

-

-

(3

7,18

9) (3

7,18

9) -

(3

7,18

9)

Pene

rbita

n w

aran

-

23,

371

-

-

-

-

-

23,

371

-

23,

371

Pene

rbita

n sa

ham

bia

sa:

- m

enur

ut E

SOS

3,9

98

-

217

-

-

-

-

4

,215

-

4

,215

- m

enur

ut p

erla

ksan

aan

war

an 2

,477

(3

71)

9,9

57

-

-

-

-

12,

063

-

12,

063

Ops

yen

saha

m y

ang

dibe

ri di

baw

ah E

SOS

-

-

-

3,3

58

-

-

-

3,3

58

-

3,3

58

Div

iden

yan

g di

baya

r ole

h su

bsid

iari

-

-

-

-

-

-

-

-

(35,

770)

(35,

770)

Pada

30

Jun

2008

469

,919

2

3,00

0 3

08,7

33

3,3

58

26,

918

11,

703

838

,150

1

,681

,781

6

96,0

77

2,3

77,8

58

Page 122: Metamorfosis Global

118

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

PEN

YATA

PER

UBA

HA

N E

KU

ITI B

agi t

ahun

ber

akhi

r 30

Jun

2008

(sam

b.)

Syar

ikat

Tida

k Bo

leh

Dia

gihk

anBo

leh

Dia

gihk

an

Not

a

Mod

alSa

ham

(Not

a 40

) R

M'0

00

War

an(N

ota

41)

RM

'000

Prem

ium

Saha

m(N

ota

42)

RM

'000

Riza

bO

psye

nSa

ham

(Not

a 43

) R

M'0

00

Unt

ung

Tert

ahan

(Not

a 43

) R

M'0

00

Jum

lah

RM

'000

Pada

1 J

ulai

200

6 4

14,9

42

-

158

,406

-

2

76,9

11

850

,259

Kes

an p

ener

apan

FRS

140

-

-

-

-

24,

077

24,

077

414

,942

-

1

58,4

06

-

300

,988

8

74,3

36

Pene

rbita

n sa

ham

bia

sa

- m

enur

ut E

SOS

6,4

64

-

-

-

-

6,4

64

- m

enur

ut ta

war

an p

erse

ndiri

an 4

2,03

8 -

1

42,9

27

-

-

184

,965

Kos

tran

saks

i -

-

(2

,774

) -

-

(2

,774

)

Keru

gian

ber

sih

bagi

tahu

n, y

ang

mew

akili

pen

dapa

tan

dan

per

bela

njaa

n ya

ng d

iiktir

af b

agi t

ahun

-

-

-

-

(32,

724)

(32,

724)

Div

iden

12 -

-

-

-

(1

1,96

1) (1

1,96

1)

Pada

30

Jun

2007

463

,444

-

2

98,5

59

-

256

,303

1

,018

,306

Pene

rbita

n w

aran

-

23,

371

-

-

-

23,

371

Pene

rbita

n sa

ham

bia

sa:

- m

enur

ut E

SOS

3,9

98

-

217

-

-

4

,215

- m

enur

ut p

erla

ksan

aan

war

an 2

,477

(3

71)

9,9

57

-

-

12,

063

Ops

yen

saha

m y

ang

dibe

ri di

baw

ah E

SOS

-

-

-

3,3

58

-

3,3

58

Unt

ung

bers

ih b

agi t

ahun

, yan

g m

ewak

ili p

enda

pata

n

dan

per

bela

njaa

n ya

ng d

iiktir

af b

agi t

ahun

-

-

-

-

20,

792

20,

792

Div

iden

d12

-

-

-

-

(37,

189)

(37,

189)

Pada

30

Jun

2008

469

,919

2

3,00

0 3

08,7

33

3,3

58

239

,906

1

,044

,916

Not

a ya

ng m

engi

ringi

mem

bent

uk b

ahag

ian

yang

mel

engk

api p

enya

ta k

ewan

gan

ini.

Page 123: Metamorfosis Global

119

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

Kumpulan Syarikat

Nota 2008

RM'000 2007

RM'000 2008

RM'000 2007

RM'000

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI

Penerimaan daripada pelanggan 1,271,221 1,137,942 45,147 67,597

Pembayaran kepada pembekal dan kontraktor (531,910) (532,628) (53,223) (21,235)

Pembayaran perbelanjaan operasi (295,832) (221,712) (31,974) (82,095)

Faedah diterima - subsidiari - lain-lain

- 14,470

- 12,292

26,653 2,342

15,125 1,097

Dividen diterima - subsidiari - entiti dikawal bersama

- 20,002

- 10,220

53,799 20,002

30,635 10,220

Wang tunai dijana daripada operasi 477,951 406,114 62,746 21,344

Cukai dibayar balik 2,500 1,261 2,500 1,261

Cukai dibayar (82,119) (82,712) - (442)

Tunai bersih yang dijana daripada aktiviti operasi 398,332 324,663 65,246 22,163

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PELABURAN

Perolehan daripada penjualan tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah - 8,800 - -

Perolehan daripada penjualan hartanah, loji dan peralatan 1,072 292 69 16

Deposit yang dibayar untuk pemerolehan tanah - (7,700) - -

Deposit yang dibayar untuk pemerolehan hartanah pelaburan - (28,800) - -

Pemerolehan tanah (19,297) - - -

Pemerolehan hartanah, loji dan peralatan (a) (224,867) (395,396) (2,119) (1,660)

Pemerolehan aset biologi (388) (447) - -

Pemerolehan subsidiari 19 - 1 - -

Pemerolehan dan perbelanjaan seterusnya hartanah pelaburan (114,240) (46) (680) -

PENYATA ALIRAN TUNAIBagi tahun berakhir 30 Jun 2008

Page 124: Metamorfosis Global

120

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

PENYATA ALIRAN TUNAIBagi tahun berakhir 30 Jun 2008 (samb.)

Kumpulan Syarikat

Nota 2008

RM'000 2007

RM'000 2008

RM'000 2007

RM'000

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PELABURAN (samb.)

Pembayaran separa bagi baki imbalan pemerolehan tanah dalam tempoh kewangan terdahulu (72,538) (10,876) - -

Pembayaran balik penuh baki imbalan untuk pemerolehan hartanah pelaburan dalam tahun kewangan terdahulu (119,918) - - -

Pelaburan tambahan dalam saham biasa yang diterbitkan oleh subsidiari - - (348) (50)

Pelaburan dalam saham keutamaan yang diterbitkan oleh subsidiari - - (34,191) -

Pelaburan dalam entiti dikawal bersama (30,080) - - -

Pelaburan dalam subsidiari yang baru diperbadankan - - - (8)

Penebusan saham keutamaan dalam subsidiari - - 8,624 -

Pendahuluan kepada subsidiari - - (354,558) (137,091)

Pembayaran balik daripada subsidiari - - 2,911 -

Pendahuluan daripada syarikat sekutu 7,160 10,104 7,151 10,101

Pendahuluan kepada rakan usaha sama (1,537) (31,113) (1,537) (44,817)

(Pendahuluan kepada)/pembayaran balik daripada entiti dikawal bersama (7,707) 354 (7,076) 324

Tunai bersih yang digunakan dalam aktiviti pelaburan (582,340) (454,827) (381,754) (173,185)

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN

Penggunaan pinjaman bertempoh 275,498 497,026 5,998 105,000

Penggunaan kredit pusingan 98,000 - 98,000 -

Penggunaan bon 235,963 - 235,963 -

Pembayaran balik pinjaman bertempoh (82,684) (129,539) - (1,395)

Pembayaran balik kredit pusingan (60,000) (120,900) (60,000) (120,900)

Page 125: Metamorfosis Global

121

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

PENYATA ALIRAN TUNAIBagi tahun berakhir 30 Jun 2008 (samb.)

Kumpulan Syarikat

Nota 2008

RM'000 2007

RM'000 2008

RM'000 2007

RM'000

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN (samb.)

Penerbitan instrumen komersil dan nota tempoh sederhana 240,000 18,000 240,000 18,000

Pembayaran balik instrumen komersil dan nota tempoh sederhana (110,000) - (110,000) -

Pembayaran balik sewa beli dan pembiayaan pajakan (4,042) (3,656) (531) (445)

Faedah dibayar (80,681) (55,482) (42,219) (31,662)

Pendahuluan daripada/(pembayaran balik kepada) pemegang saham minoriti subsidiari 10,689 (6,941) - -

Penebusan saham keutamaan yang dipegang oleh pemegang saham minoriti subsidiari (15,988) (15,905) - -

Penebusan Nota Kelas A, B,C1 dan C2 Bercagar (“Nota Kanan”) yang diterbitkan oleh subsidiari (271,132) (43,502) - -

Penerbitan waran 23,371 - 23,371 -

Penerbitan saham biasa kepada pemegang saham minoriti subsidiari - 1,284 - -

Penerbitan saham biasa menurut Skim Opsyen Saham Pekerja 4,215 6,464 4,215 6,464

Penerbitan saham biasa menurut tawaran persendirian - 184,965 - 184,965

Penerbitan saham biasa menurut pelaksanaan waran 12,063 - 12,063 -

Kos penerbitan saham - (2,774) - (2,774)

Dividen dibayar kepada pemegang saham Syarikat (37,189) (11,961) (37,189) (11,961)

Dividen yang dibayar kepada pemegang saham minoriti subsidiari (31,819) (23,904) - -

Tunai bersih yang dijana daripada aktiviti pembiayaan 206,264 293,175 369,671 145,292

Page 126: Metamorfosis Global

122

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

PENYATA ALIRAN TUNAIBagi tahun berakhir 30 Jun 2008 (samb.)

Kumpulan Syarikat

Nota 2008

RM'000 2007

RM'000 2008

RM'000 2007

RM'000

Penambahan/(pengurangan) bersih tunai dan setara tunai 22,256 163,011 53,163 (5,730)

Kesan perubahan kadar pertukaran asing 1,539 90 - -

Tunai dan setara tunai pada awal tahun 528,660 365,559 35,767 41,497

Tunai dan setara tunai pada akhir tahun 30 552,455 528,660 88,930 35,767

(a)

Tambahan hartanah, loji dan peralatan 259,028 472,958 2,330 1,713

Tambahan melalui pengaturan sewa beli pajakan kewangan (5,036) (1,142) (211) (53)

Tambahan melalui bayaran tertunda (79,350) (84,247) - -

Tambahan melalui wang tunai 174,642 387,569 2,119 1,660

Pembayaran untuk hartanah, loji dan kelengkapan yang diperoleh melalui pembayaran tertunda dalam tempoh/ tahun terdahulu 50,225 7,827 - -

Aliran keluar tunai untuk pemerolehan hartanah loji dan peralatan 224,867 395,396 2,119 1,660

Nota yang mengiringi membentuk bahagian yang melengkapi penyata kewangan ini.

Page 127: Metamorfosis Global

123

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008

1. MAKLUMAT SYARIKAT

Syarikat adalah syarikat liabiliti terhad awam, yang ditubuhkan dan domisil di Malaysia, dan disenaraikan di Papan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad. Pejabat berdaftar Syarikat terletak di Aras 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

Pejabat berdaftar Syarikat terletak di Aras 3, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

Aktiviti utama Syarikat adalah pembangunan dan pelaburan hartanah, serta pemegangan pelaburan.

Aktiviti utama subsidiari adalah:

(i) pembangunan dan pelaburan hartanah; (ii) operasi hotel dan taman tema serta aktiviti yang berkaitan; (iii) menyediakan kemudahan kelab rekreasi; (iv) operasi perniagaan perjalanan, pelancongan serta aktiviti yang berkaitan; (v) operasi pusat perubatan; dan (vi) perniagaan perkongsian masa.

Tiada perubahan ketara dalam sifat aktiviti utama syarikat sepanjang tahun kewangan ini.

Penyata kewangan ini telah diluluskan untuk diterbitkan oleh Lembaga Pengarah menurut resolusi pengarah pada 16 Oktober 2008.

2. DASAR PERAKAUNAN PENTING

2.1 Asas Penyediaan

Penyata kewangan ini mematuhi peruntukan Akta Syarikat, 1965 serta Standard Pelaporan Kewangan yang Berkuat Kuasa di Malaysia.

Penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat telah disediakan mengikut kaedah kos asal, kecuali bagi hartanah pelaburan yang diukur pada nilai saksamanya.

Penyata kewangan ini dibentangkan dalam Ringgit Malaysia (RM) dan kesemua nilai dibulatkan ke ribu yang terhampir (RM’000) kecuali dinyatakan sebaliknya.

2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting

(a) Subsidiari dan asas penyatuan

(i) Subsidiari Subsidiari adalah entiti yang dasar kewangan dan operasinya dikawal oleh Kumpulan dalam usaha untuk

meraih manfaat daripada aktivitinya. Kewujudan dan kesan daripada potensi hak mengundi yang boleh dilaksanakan atau ditukarkan dipertimbangkan semasa memutuskan sama ada Kumpulan mengawal sesebuah entiti lain.

Dalam penyata kewangan Syarikat yang berasingan, pelaburan dalam subsidiari dinyatakan pada kos setelah ditolak kerugian ketaksempurnaan. Apabila pelaburan seperti ini dijual, perbezaan di antara perolehan daripada jualan bersih dan jumlah bawaan dimasukkan ke dalam penyata untung atau rugi.

Page 128: Metamorfosis Global

124

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)

(a) Subsidiari dan asas penyatuan (samb.)

(ii) Asas penyatuan

Penyata kewangan yang disatukan merangkumi penyata kewangan Syarikat dan subsidiarinya pada tarikh kunci kira-kira. Penyata kewangan subsidiari disediakan untuk tarikh laporan yang sama dengan penyata kewangan Syarikat.

Subsidiari disatukan dari tarikh pemerolehan, iaitu tarikh Kumpulan mula mendapat kuasa, dan terus disatukan sehingga kuasa tersebut tamat. Dalam menyediakan penyata kewangan yang disatukan, baki, transaksi dan untung atau rugi yang tidak direalisasi di antara syarikat-syarikat dalam kumpulan dihapuskan sepenuhnya. Dasar perakaunan yang seragam diterima pakai dalam penyata kewangan yang disatukan untuk transaksi yang serupa dan peristiwa yang berlaku dalam keadaan yang hampir sama.

Pemerolehan subsidiari diambil kira menggunakan kaedah pembelian. Kaedah perakaunan pembelian melibatkan memperuntukkan kos pemerolehan kepada nilai saksama aset yang diperoleh dan liabiliti serta liabiliti kontingen yang ditanggung pada tarikh pemerolehan. Kos pemerolehan diukur sebagai agregat nilai saksama, pada tarikh pertukaran, bagi aset yang diberi, liabiliti yang dikenakan atau ditanggung, dan instrumen ekuiti yang diterbitkan, serta sebarang kos yang boleh diperuntukkan secara langsung kepada pemerolehan tersebut.

Sebarang akses kos pemerolehan yang melebihi kepentingan pemerolehan dalam nilai saksama aset yang boleh dikenal pasti, liabiliti dan liabiliti kontingen mewakili muhibah. Sebarang kepentingan Kumpulan dalam nilai saksama aset boleh dikenal pasti, liabiliti dan liabiliti kontingen yang melebihi kos pemerolehan diiktiraf secara serta merta dalam untung dan rugi.

Kepentingan minoriti mewakili bahagian untung atau rugi dan aset bersih dalam subsidiari yang tidak dipegang oleh Kumpulan. Ia diukur pada nilai saksama bahagian minoriti bagi aset dan liabiliti subsidiari yang boleh dikenal pasti pada tarikh pemerolehan dan bahagian minoriti bagi perubahan dalam ekuiti subsidiari sejak tarikh tersebut.

(b) Syarikat Sekutu

Syarikat sekutu adalah entiti yang Kumpulan mempunyai pengaruh ketara dan ia bukan subsidiari mahu pun kepentingan dalam usaha sama tersebut. Pengaruh yang ketara adalah kuasa untuk menyertai dalam pembuatan keputusan mengenai dasar kewangan dan operasi syarikat sekutu tersebut tetapi bukan kuasa untuk mengawal dasar tersebut.

Pelaburan dalam syarikat sekutu diambil kira dalam penyata kewangan yang disatukan menggunakan kaedah perakaunan ekuiti. Di bawah kaedah ekuiti, pelaburan dalam syarikat sekutu dibawa dalam kunci kira-kira yang disatukan pada kos yang dilaraskan untuk perubahan pasca pemerolehan dalam bahagian aset bersih syarikat sekutu oleh Kumpulan. Bahagian untung atau rugi syarikat sekutu bagi Kumpulan diiktiraf dalam penyata pendapatan disatukan. Apabila terdapat sebarang perubahan yang diiktiraf secara langsung dalam ekuiti syarikat sekutu, Kumpulan mengiktiraf bahagiannya dalam perubahan tersebut. Dalam penggunaan kaedah ekuiti, untung tak direalisasi atas transaksi antara Kumpulan dan syarikat sekutu dihapus kira setakat kepentingan Kumpulan dalam syarikat sekutu tersebut. Setelah menggunakan kaedah ekuiti ini, Kumpulan menetapkan sama ada perlu untuk mengiktiraf sebarang kerugian ketaksempurnaan tambahan bagi pelaburan bersih Kumpulan dalam syarikat sekutu tersebut. Syarikat sekutu adalah ekuiti yang diambil kira dari tarikh Kumpulan memperoleh pengaruh yang ketara sehingga tarikh Kumpulan berhenti daripada memiliki pengaruh ketara ke atas syarikat sekutu tersebut.

Muhibah berkaitan dengan sesebuah syarikat sekutu dimasukkan ke dalam jumlah bawaan pelaburan dan tidak dilunaskan. Sebarang lebihan nilai saksama bersih aset, liabiliti dan liabiliti kontingen syarikat sekutu yang melebihi kos pelaburan, yang merangkumi bahagian Kumpulan, dikecualikan daripada jumlah bawaan pelaburan tersebut dan sebaliknya diambil kira sebagai pendapatan semasa menetapkan bahagian untung dan rugi syarikat sekutu yang merupakan bahagian Kumpulan dalam tempoh pelaburan tersebut diperoleh.

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 129: Metamorfosis Global

125

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)

(b) Syarikat sekutu (samb.)

Apabila bahagian kerugian Kumpulan dalam syarikat sekutu bersamaan atau melebihi kepentingannya dalam syarikat sekutu tersebut, termasuk sebarang kepentingan jangka panjang, yang dari segi isi, membentuk sebahagian daripada pelaburan bersih Kumpulan dalam syarikat sekutu, Kumpulan tidak mengiktiraf kerugian selanjutnya, kecuali ia menanggung obligasi atau membuat pembayaran bagi pihak syarikat sekutu tersebut.

Kumpulan menggunakan penyata kewangan teraudit yang terbaru bagi syarikat sekutu dalam menerapkan kaedah ekuiti ini. Apabila tarikh penyata kewangan teraudit ini tidak mempunyai tarikh akhir yang sama dengan penyata Kewangan Kumpulan, bahagian keputusan dikira berdasarkan penyata kewangan teraudit terakhir yang ada dan penyata kewangan pengurusan sehingga tarikh akhir tempoh perakaunan berkenaan. Dasar perakaunan yang seragam digunakan bagi transaksi dan peristiwa yang hampir sama dalam keadaan yang serupa.

Dalam penyata kewangan Syarikat yang berasingan, pelaburan dalam syarikat sekutu dinyatakan pada kos setelah ditolak kerugian ketaksempurnaan.

Apabila pelaburan seperti ini dijual, perbezaan antara perolehan jualan bersih dan amaun bawaannya dimasukkan ke dalam untung atau rugi.

(c) Entiti dikawal bersama

Kumpulan mempunyai kepentingan dalam usaha sama yang juga entiti dikawal bersama. Usaha sama adalah pengaturan kontraktual di mana dua atau lebih pihak yang tertakluk di bawah kawalan bersama, melaksanakan aktiviti ekonomi, dan entiti yang dikawal bersama adalah usaha sama yang melibatkan pewujudan entiti berasingan yang setiap peserta memiliki kepentingan di dalamnya.

Pelaburan dalam entiti dikawal bersama diambil kira dalam penyata kewangan yang disatukan menggunakan kaedah ekuiti seperti yang dihuraikan dalam Nota 2.2(b).

Dalam penyata kewangan Syarikat yang berasingan, pelaburan dalam syarikat sekutu dinyatakan pada kos setelah ditolak kerugian ketaksempurnaan.

Apabila pelaburan seperti ini dijual, perbezaan antara perolehan jualan bersih dan amaun bawaannya dimasukkan

ke dalam untung atau rugi.

(d) Muhibah

Muhibah yang diperoleh dalam gabungan perniagaan pada mulanya diukur pada kos iaitu kos gabungan perniagaan yang melebihi kepentingan Kumpulan dalam nilai saksama aset, liabiliti dan liabiliti kontingen yang boleh dikenal pasti. Selanjutnya, selepas pengiktirafan pertama, muhibah diukur pada kos setelah ditolak kerugian ketaksempurnaan terkumpul. Muhibah tidak dilunaskan, sebaliknya ia dikaji semula untuk melihat sama ada terdapat kerugian ketaksempurnaan, setiap tahun atau lebih kerap sekiranya peristiwa atau perubahan keadaan mengisyaratkan kemungkinan ketaksempurnaan wujud. Untung dan rugi daripada penjualan sesebuah entiti merangkumi amaun muhibah yang dibawa berkaitan dengan entiti yang dijual tersebut.

(e) Hartanah, loji dan peralatan serta susut nilai

Kesemua item hartanah, loji dan peralatan pada asalnya dicatatkan pada kos. Kos selanjutnya dirangkumkan ke dalam jumlah bawaan aset atau diiktiraf sebagai aset berasingan, sewajarnya, hanya sekiranya ada kemungkinan yang faedah ekonomi masa depan yang dikaitkan dengan item ini akan mengalir kepada Kumpulan dan kos item boleh diukur dengan pasti. Jumlah bawaan bahagian yang digantikan yang sudah diiktiraf dihapuskan. Semua penyenggaraan dan pembaikan lain dicatatkan dalam penyata pendapatan pada tahun kewangan ia dikenakan.

Selepas pengiktirafan, hartanah, loji dan peralatan kecuali tanah pegangan bebas dinyatakan pada kos setelah ditolak susut nilai terkumpul dan kerugian ketaksempurnaan.

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 130: Metamorfosis Global

126

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.) (e) Hartanah, loji dan peralatan serta susut nilai (samb.)

Tanah pegangan bebas dinyatakan pada kos setelah ditolak sebarang kerugian ketaksempurnaan.

Tanah pegangan bebas mempunyai hayat berguna yang tidak terhad, maka ia tidak disusut nilai. Kerja sedang berjalan juga tidak disusut nilai kerana aset ini belum sedia untuk digunakan. Susut nilai hartanah, loji dan peralatan lain dilaksanakan menurut kaedah garis lurus untuk melupuskan kos setiap aset, kepada nilai residualnya sepanjang hayat bergunanya yang dianggarkan, pada kadar tahunan berikut:

% Bangunan 2 Pengubahsuaian 10 Loji dan jentera 5 - 20 Kenderaan motor 10 - 20 Kelengkapan, perabot dan lekapan 5 - 20

Nilai residual, hayat berguna dan kaedah susut nilai dikaji semula pada setiap akhir tahun kewangan demi memastikan yang amaun, kaedah dan tempoh susut nilai konsisten dengan anggaran terdahulu dan pola penggunaan yang dijangka bagi faedah ekonomi masa depan terkandung dalam item hartanah, loji dan peralatan.

Sesuatu item dalam hartanah loji dan kelengkapan dihapuskan setelah ia dijual atau apabila tiada faedah ekonomi masa depan dijangka daripada penggunaan atau penjualannya. Perbezaan di antara peroleh jualan bersih, jika ada dan amaun bawaan bersih diiktiraf dalam untung atau rugi.

(f) Aset biologi

Kesemua item aset biologi pada mulanya dicatatkan pada kos. Kos selanjutnya dirangkumkan ke dalam jumlah bawaan aset atau diiktiraf sebagai aset berasingan, sewajarnya, hanya sekiranya ada kemungkinan yang faedah ekonomi masa depan yang dikaitkan dengan item ini akan mengalir kepada Kumpulan dan kos item boleh diukur dengan pasti. Semua penyenggaraan dicatatkan dalam penyata pendapatan pada tahun kewangan ia berlaku.

Setelah ia diiktiraf, aset biologi dinyatakan pada kos ditolak susut nilai terkumpul dan sebarang kerugian ketaksempurnaan terkumpul.

Susut nilai aset biologi dilaksanakan menurut kaedah garis lurus untuk melupuskan kos setiap aset kepada nilai residualnya sepanjang hayat biologi bergunanya yang dianggarkan, pada kadar tahunan 20%.

Nilai residual, hayat biologi dan kaedah susut nilai dikaji semula pada setiap akhir tahun kewangan demi memastikan yang amaun, kaedah dan tempoh susut nilai konsisten dengan anggaran terdahulu dan pola penggunaan yang dijangka bagi faedah ekonomi masa depan terkandung dalam item aset biologi.

Sesuatu item dalam aset biologi dihapuskan setelah ia dijual atau apabila tiada faedah ekonomi masa depan dijangka daripada penggunaan atau penjualannya. Perbezaan di antara peroleh jualan bersih, jika ada dan amaun bawaan bersih diiktiraf dalam untung atau rugi.

Page 131: Metamorfosis Global

127

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)

(g) Hartanah pelaburan Hartanah pelaburan adalah hartanah yang dipegang sama ada untuk memperoleh pendapatan sewa atau

untuk kenaikan nilai modal atau kedua-duanya. Hartanah seperti ini diukur pada asalnya pada kos, termasuk kos transaksi. Setelah ia diiktiraf, hartanah pelaburan dinyatakan pada nilai saksama. Nilai saksama dikira dengan merujuk pada bukti harga transaksi pasaran bagi hartanah yang hampir sama dan dilaksanakan oleh penaksir bebas berdaftar yang memiliki kelayakan profesional yang diiktiraf dan pengalaman terkini di lokasi dan dalam kategori hartanah yang sedang dinilai.

Untung atau rugi daripada perubahan nilai saksama hartanah pelaburan diiktiraf dalam untung atau rugi pada tahun ia berlaku.

Faedah yang diperoleh daripada hartanah di bawah pajakan operasi dikelaskan dan diambil kira sebagai hartanah pelaburan dan dinilai mengikut hartanah individu apabila Kumpulan memegangnya untuk memperoleh pendapatan sewa atau untuk kenaikan nilai modal atau kedua-duanya. Sebarang faedah yang diperoleh daripada hartanah di bawah pajakan operasi dikelaskan sebagai hartanah pelaburan dicatatkan pada nilai saksamanya.

Hartanah pelaburan dihapuskan apabila sama ada ia telah dijual atau apabila hartanah pelaburan tersebut ditarik daripada penggunaan dan tiada faedah ekonomi masa depan dijangka daripada penjualannya. Sebarang untung atau rugi daripada penghentian penggunaan atau penjualan hartanah diiktiraf dalam untung atau rugi pada tahun ia berlaku.

(h) Tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah dan kos pembangunan hartanah

(i) Tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah Tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah terdiri daripada tanah yang tiada aktiviti pembangunan

telah dilaksanakan atau yang aktiviti pembangunan yang dijalankan dijangka tidak akan disiapkan dalam kitaran operasi biasa. Tanah seperti ini dikelaskan sebagai aset bukan semasa dan dinyatakan pada kos ditolak sebarang kerugian ketaksempurnaan terkumpul.

Tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah dikelaskan semula sebagai kos pembangunan hartanah pada ketika aktiviti pembangunan telah bermula dan apabila boleh dipamerkan bahawa aktiviti pembangunan boleh disempurnakan dalam tempoh kitaran operasi biasa.

Kos pembangunan hartanah merangkumi kesemua kos yang boleh diperuntukkan secara langsung kepada aktiviti pembangunan atau yang boleh diperuntukkan menurut kaedah yang munasabah kepada aktiviti seperti ini.

Apabila hasil aktiviti pembangunan boleh dianggarkan secara pasti, hasil pembangunan hartanah dan perbelanjaannya diiktiraf dalam penyata pendapatan menggunakan kaedah peringkat siap. Peringkat siap ditentukan dengan membahagikan kos pembangunan hartanah yang ditanggung bagi kerja-kerja yang dilaksanakan sehingga tarikh terkini dengan anggaran jumlah kos pembangunan hartanah.

Apabila hasil aktiviti pembangunan tidak boleh dianggarkan secara pasti, hasil pembangunan hartanah diiktiraf hanya setakat kos pembangunan hartanah yang telah ditanggung yang mungkin boleh didapatkan kembali; dan kos pembangunan hartanah bagi hartanah yang dijual diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam tempoh ia dikenakan.

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 June 2008 (samb.)

Page 132: Metamorfosis Global

128

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)

(h) Tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah dan kos pembangunan hartanah (samb.)

(ii) Kos pembangunan hartanah

Apabila hasil aktiviti pembangunan tidak boleh dianggarkan secara pasti, hasil pembangunan hartanah diiktiraf hanya setakat kos pembangunan hartanah yang telah ditanggung yang mungkin boleh didapatkan kembali; dan kos pembangunan hartanah bagi hartanah yang dijual diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam tempoh ia dikenakan.

Sebarang kerugian ke atas projek pembangunan yang dijangka, termasuk kos yang perlu ditanggung sepanjang tempoh liabiliti kerosakan, diiktiraf sebagai perbelanjaan secara serta merta.

Kos pembangunan hartanah yang tidak diiktiraf sebagai perbelanjaan, diiktiraf sebagai aset dan dinyatakan pada kos atau nilai realis bersih mengikut mana yang lebih rendah.

Hasil yang melebihi pengebilan kepada para pembeli yang diiktiraf dalam penyata pendapatan dikelaskan sebagai pengebilan terakru dalam jumlah belum terima dan pengebilan kepada para pembeli yang melebihi hasil diiktiraf dalam penyata pendapatan dan dikelaskan sebagai pengebilan berperingkat dalam jumlah perlu bayar.

(i) Ketaksempurnaan aset bukan kewangan

Amaun bawaan aset, selain daripada hartanah pelaburan, kos pembangunan hartanah, inventori, aset cukai tertunda dan aset bukan semasa yang dipegang untuk jualan dikaji semula pada setiap tarikh kunci kira-kira untuk memastikan sama ada terdapat sebarang isyarat yang menunjukkan ketaksempurnaan. Jika terdapat sebarang isyarat seperti itu, jumlah yang boleh didapatkan kembali bagi aset tersebut dianggarkan untuk mendapatkan amaun kerugian ketaksempurnaan.

Bagi muhibah, amaun yang boleh didapatkan kembali dianggarkan pada setiap tarikh kunci kira-kira atau lebih kerap jika isyarat ketaksempurnaan ini dikenal pasti.

Untuk tujuan ujian ketaksempurnaan aset ini, amaun yang boleh didapatkan kembali ditetapkan mengikut aset individu kecuali aset tersebut tidak menjana aliran tunai yang sebahagian besarnya bebas daripada aset lain. Jika ini benar, amaun yang boleh didapatkan kembali ditetapkan bagi unit menjana tunai (CGU) bagi aset ini. Muhibah yang diperoleh dalam sesuatu gabungan perniagaan, dari tarikh pemerolehan, diagihkan kepada setiap CGU Kumpulan, atau beberapa kumpulan CGU yang dijangka akan meraih faedah daripada sinergi gabungan ini, tanpa mengira sama ada aset atau liabiliti lain bagi Kumpulan diperuntukkan kepada unit atau kumpulan unit tersebut.

Amaun aset yang boleh didapatkan kembali adalah nilai saksama aset atau CGU, mengikut mana yang lebih tinggi, ditolak kos untuk menjualnya dan nilainya dalam penggunaan. Dalam usaha menaksir nilai dalam penggunaan, anggaran aliran tunai masa hadapan didiskaun kepada nilai semasa menggunakan kadar diskaun pra-cukai yang menggambarkan taksiran nilai masa wang yang dibuat oleh pasaran semasa dan risiko yang khusus bagi aset tersebut. Di mana nilai buku sesuatu aset melebihi amaun boleh didapatkan semulanya, aset tersebut dianggap tak sempurna dan diturunkan nilai kepada amaunnya yang boleh didapatkan semula. Kerugian ketaksempurnaan diiktiraf bagi CGU atau kumpulan CGU diagihkan pertamanya untuk mengurangkan amaun bawaan sebarang muhibah yang diperuntukkan kepada unit atau kumpulan unit tersebut dan kemudian, untuk mengurangkan amaun bawaan bagi aset lain dalam unit atau kumpulan unit secara pro- rata.

Kerugian ketaksempurnaan diiktiraf dalam untung atau rugi dalam tempoh ia berlaku.

Kerugian ketaksempurnaan bagi muhibah tidak dibalikkan dalam tempoh yang berikutnya. Kerugian ketaksempurnaan bagi aset selain daripada muhibah dibalikkan jika, dan hanya jika terdapat perubahan dalam anggaran yang digunakan untuk menetapkan amaun yang boleh didapatkan kembali bagi aset sejak kerugian ketaksempurnaan terakhir diiktiraf. Amaun bawaan bagi aset selain daripada muhibah ditambah kepada amaunnya yang boleh didapatkan kembali yang telah dikaji semula, dengan syarat amaun tersebut tidak melebihi amaun bawaan yang seharusnya telah ditetapkan (setelah ditolak pelunasan atau susut nilai) sekiranya tiada kerugian ketaksempurnaan diiktiraf bagi aset tersebut dalam tahun-tahun terdahulu. Pembalikan kerugian ketaksempurnaan bagi aset selain daripada muhibah diiktiraf dalam untung atau rugi.

Page 133: Metamorfosis Global

129

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.) 2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)

(j) Inventori

Stok hartanah dinyatakan pada kos atau nilai realis bersih mengikut mana yang lebih rendah. Kos terdiri daripada kos yang berkaitan dengan pemerolehan tanah, kos langsung dan bahagian kos yang dikongsi bersama yang sewajarnya.

Inventori dagangan, makanan dan minuman dan stok guna habis dinyatakan pada kos atau nilai realis bersih menurut mana yang lebih rendah setelah peruntukan yang mencukupi dibuat untuk item yang rosak, lapuk dan item yang kurang laris. Kos ditetapkan menggunakan kaedah purata wajaran. Kos merangkumi kos pembelian.

Nilai realis bersih adalah anggaran harga jualan dalam perjalanan biasa perniagaan setelah ditolak anggaran kos untuk menyempurnakan inventori tersebut dan anggaran kos yang diperlukan untuk membuat jualan.

(k) Instrumen kewangan

Instrumen kewangan diiktiraf dalam kunci kira-kira apabila Kumpulan menjadi satu pihak bagi peruntukan kontraktual bagi instrumen tersebut.

Instrumen kewangan dikelaskan sebagai liabiliti atau ekuiti menurut isi pengaturan kontraktual tersebut. Faedah, dividen, untung dan rugi yang berkaitan dengan instrumen kewangan yang dikelaskan sebagai liabiliti, dilaporkan sebagai perbelanjaan atau pendapatan. Pengagihan kepada para pemegang instrumen kewangan yang dikelaskan sebagai ekuiti diiktiraf secara langsung dalam ekuiti. Instrumen kewangan ditolak apabila Kumpulan memiliki hak undang-undang yang boleh dikuatkuasakan untuk menolak dan berhasrat untuk menyelesaikan sama ada nilai bersih atau untuk merealisasikan aset tersebut dan menyelesaikan liabiliti secara serentak.

(i) Tunai dan setara tunai

Untuk tujuan penyata aliran tunai, wang tunai dan setara tunai terdiri daripada wang tunai di tangan dan yang disimpan dalam bank, deposit yang dipegang untuk dituntut dan pelaburan jangka pendek, sangat cair yang risiko nilainya akan berubah hampir boleh diabaikan, setelah ditolak overdraf bank terkumpul.

(ii) Lain-lain pelaburan bukan semasa

Pelaburan bukan semasa selain daripada pelaburan dalam subsidiari, syarikat sekutu, entiti dikawal bersama dan hartanah pelaburan dinyatakan pada kos setelah ditolak kerugian ketaksempurnaan. Kerugian ketaksempurnaan diiktiraf bagi kesemua pengurangan nilai kecuali ia bersifat sementara. Apabila pelaburan ini dijual, perbezaan di antara perolehan daripada jualan bersih dan jumlah bawaannya dimasukkan ke dalam penyata untung atau rugi.

(iii) Dagangan belum terima

Dagangan belum terima dibawa pada nilai realis yang dijangka. Hutang lapuk dihapus kira apabila dikenal pasti. Anggaran bagi hutang ragu dibuat berdasarkan kajian semula amaun tertunggak pada tarikh kunci kira-kira.

(iv) Dagangan perlu dibayar Dagangan perlu dibayar dinyatakan pada nilai saksama imbalan yang perlu dibayar pada masa hadapan untuk

barangan dan perkhidmatan yang diterima.

(v) Pinjaman dan Peminjaman yang menanggung faedah

Kesemua pinjaman dan peminjaman pada asalnya diiktiraf pada nilai saksama imbalan yang diterima setelah ditolak kos transaksi yang boleh diperuntukkan secara langsung. Setelah pengiktirafan pertama, pinjaman dan peminjaman yang menanggung faedah selanjutnya diukur pada kos dilunaskan menggunakan kaedah faedah berkesan.

Page 134: Metamorfosis Global

130

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)

(k) Instrumen kewangan (samb.)

(vi) Instrumen ekuiti

Saham biasa dikelaskan sebagai ekuiti. Dividen bagi saham biasa diiktiraf dalam ekuiti dalam tempoh ia diisytiharkan.

Kos transaksi bagi transaksi ekuiti diambil kira sebagai penolakan daripada ekuiti, setelah ditolak cukai. Kos transaksi ekuiti merangkumi hanya kos luaran tokokan yang boleh diperuntukkan secara langsung kepada transaksi ekuiti tersebut yang sebaliknya boleh dielakkan.

Saham keutamaan dikelaskan sebagai ekuiti sekiranya tiada tempoh ditetapkan untuk penebusan dan dividen adalah menurut pilihan penerbit. Dividen bagi instrumen ekuiti diiktiraf dalam ekuiti dalam tempoh ia diisytiharkan.

Saham keutamaan dikelaskan sebagai liabiliti sekiranya ia boleh ditebus pada tarikh tertentu menurut opsyen para pemegang saham dan memberi pemegang saham tersebut hak kepada dividen keutamaan terkumpul. Dividen yang berkaitan dengan saham berkenaan diiktiraf dalam penyata kewangan sebagai perbelanjaan faedah apabila ia ditanggung.

(l) Pajakan

Pajakan diiktiraf sebagai pajakan kewangan jika ia memindahkan bahagian risiko dan ganjaran yang cukup besar, yang berpunca daripada hak milik, kepada Kumpulan. Pajakan tanah dan bangunan dikelaskan sebagai pajakan operasi atau kewangan dengan cara yang sama dengan pajakan aset lain dan unsur tanah dan bangunan bagi pajakan tanah dan bangunan diambil kira secara berasingan untuk tujuan pengelasan pajakan. Kesemua pajakan lain dikelaskan sebagai pajakan operasi.

(i) Pajakan kewangan

Aset yang diperoleh melalui sewa beli atau pajakan kewangan dinyatakan pada amaun yang bersamaan dengan nilai saksama atau nilai semasa pembayaran pajakan minimum, mengikut mana yang lebih rendah, pada permulaan pajakan setelah ditolak susut nilai dan sebarang kerugian ketaksempurnaan. Liabiliti yang berkaitan dimasukkan ke dalam kunci kira-kira sebagai peminjaman. Dalam usaha mengira nilai semasa pembayaran pajakan minimum, faktor diskaun yang digunakan adalah kadar faedah yang terbina dalam pajakan tersebut, apabila praktik untuk menentukannya; sekiranya tidak, kadar peminjaman tokokan Syarikat digunakan.

Pembayaran pajakan diagihkan di antara kos kewangan dan pengurangan liabiliti tertunggak. Kos kewangan, yang mewakili perbezaan di antara jumlah komitmen pajakan dan nilai saksama aset yang diperoleh diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam penyata pendapatan sepanjang tempoh pajakan yang berkenaan agar menghasilkan caj kadar faedah berkala tetap ke atas baki yang tinggal bagi obligasi untuk setiap tempoh.

Dasar susut nilai bagi aset yang dipajak adalah seperti hartanah, loji dan peralatan yang boleh disusut nilai seperti yang dihuraikan dalam Nota 2.2(e).

(ii) Pajakan operasi

Pembayaran pajakan operasi diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam penyata pendapatan mengikut kaedah garis lurus sepanjang tempoh pajakan yang berkaitan.

(m) Kos peminjaman

Kos peminjaman boleh diperuntukkan secara langsung kepada pemerolehan atau pembinaan aset yang layak, iaitu aset yang memerlukan tempoh yang agak lama untuk disiapkan untuk penggunaannya yang dihasratkan atau untuk dijual, ditambah kepada kos aset tersebut sehingga aset tersebut sebahagian besarnya siap untuk kegunaan yang dihasratkan atau untuk dijual. Pendapatan daripada pelaburan yang diperoleh daripada pelaburan sementara peminjaman khusus, sementara menunggu ia dibelanjakan untuk aset yang layak ditolak daripada kos peminjaman yang layak untuk dipermodalkan.

Kesemua peminjaman lain diiktiraf dalam untung atau rugi dalam tempoh ia berlaku.

Page 135: Metamorfosis Global

131

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)

(n) Cukai Pendapatan

Cukai pendapatan ke atas untung atau rugi bagi tahun semasa merangkumi cukai semasa dan tertunggak. Cukai semasa adalah jangkaan amaun cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi untung boleh cukai tahun semasa dan diukur menggunakan kadar cukai yang telah digubal pada tarikh kunci kira-kira.

Cukai tertunggak diperuntukkan menggunakan kaedah liabiliti. Secara prinsip, liabiliti cukai tertunggak diiktiraf bagi kesemua perbezaan sementara boleh cukai dan aset cukai tertunggak diiktiraf bagi kesemua perbezaan sementara boleh ditolak, kerugian cukai yang tidak digunakan dan kredit cukai yang tidak digunakan setakat yang terdapat kemungkinan akan wujud untung boleh cukai yang perbezaan sementara boleh ditolak, kerugian cukai yang tidak digunakan dan kredit cukai yang tidak digunakan boleh digunakan untuk ditolak daripada untung boleh cukai tersebut. Cukai tertangguh tidak diiktiraf sekiranya perbezaan sementara timbul daripada muhibah negatif atau daripada pengiktirafan permulaan sesuatu aset atau liabiliti dalam sesuatu transaksi yang bukan gabungan perniagaan dan pada masa transaksi tersebut, tidak menjejaskan sama ada keuntungan perakaunan atau pun keuntungan boleh cukai.

Cukai tertangguh diukur pada kadar cukai yang dijangka akan berkuat kuasa dalam tempoh aset direalisasi atau

liabiliti diselesaikan, berdasarkan kadar cukai yang telah digubal atau digubal secara hakiki pada tarikh Kunci Kira-kira. Cukai tertunggak diiktiraf sebagai pendapatan atau perbelanjaan dan dimasukkan ke dalam untung atau rugi bagi tempoh semasa, kecuali apabila ia berpunca daripada transaksi yang diiktiraf secara langsung dalam ekuiti, atau apabila ia berpunca daripada gabungan perniagaan yang merupakan pemerolehan, yang dalam hal ini cukai tertunggak dimasukkan ke dalam muhibah yang terhasil atau kepentingan pemeroleh dalam nilai saksama bersih aset boleh dikenal pasti, liabiliti dan liabiliti kontingen yang melebihi kos gabungan tersebut.

(o) Peruntukan untuk liabiliti

Peruntukan untuk liabiliti diiktiraf apabila Kumpulan mempunyai obligasi semasa hasil peristiwa lalu dan mungkin aliran keluar sumber yang mengandungi faedah ekonomi akan diperlukan untuk menyelesaikan obligasi ini, dan anggaran yang pasti bagi amaun ini boleh dibuat. Peruntukan dikaji semula pada setiap tarikh kunci kira-kira dan diselaraskan untuk mencerminkan anggaran terbaik semasa. Dalam keadaan terdapat kesan material bagi nilai masa wang, peruntukan didiskaun menggunakan kadar pra-cukai semasa yang, di mana sesuai, menggambarkan risiko yang khusus bagi liabiliti tersebut. Apabila kaedah mendiskaun digunakan, peningkatan dalam peruntukan yang berpunca daripada perjalanan masa diiktiraf sebagai kos kewangan.

(p) Faedah pekerja

(i) Faedah jangka pendek

Upah, gaji, bonus dan sumbangan keselamatan sosial diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam tahun yang perkhidmatan yang berkaitan diberikan oleh para pekerja. Ketakhadiran yang diberi pampasan yang berkumpul jangka pendek seperti cuti tahun berbayar diiktiraf apabila perkhidmatan diberi oleh pekerja yang meningkatkan kelayakan mereka untuk ketakhadiran yang diberi pampasan pada masa depan. Ketakhadiran yang diberi pampasan tak berkumpul jangka pendek seperti cuti sakit diiktiraf apabila ketakhadiran tersebut berlaku.

(ii) Pelan caruman tertakrif

Pelan caruman tertakrif adalah pelan faedah pasca pekerjaan yang dalam ruang lingkupnya, Kumpulan membayar caruman tetap ke dalam sebuah entiti berasingan atau dana dan tidak akan mempunyai sebarang obligasi undang-undang atau konstruktif untuk membayar caruman selanjutnya sekiranya dana tidak memegang aset yang mencukupi untuk membayar kesemua faedah pekerja yang berkaitan dengan perkhidmatan pekerja dalam tempoh semasa dan terdahulu. Caruman seperti ini diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam untung atau rugi seperti yang dikenakan. Seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, syarikat di Malaysia membuat caruman seperti ini kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (“KWSP”). Beberapa subsidiari luar negara Kumpulan turut membuat caruman dalam skim persaraan statutori negara berkaitan.

Page 136: Metamorfosis Global

132

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)

(p) Faedah pekerja (samb.)

(iii) Pampasan berasaskan saham

Skim Opsyen Saham Pekerja Sunway City Berhad, pelan pampasan langsai ekuiti, berasaskan saham, membolehkan pekerja Kumpulan memperoleh saham biasa Syarikat. Perolehan yang diterima setelah ditolak sebarang kos transaksi langsung yang diperuntukkan dikreditkan ke dalam ekuiti apabila opsyen tersebut dilaksanakan.

Bagi opsyen saham yang diberi selepas 1 Januari 2005 tetapi sebelum 31 Disember 2005 dan belum diletak hak menjelang 1 Januari 2006 dan opsyen saham yang diberi selepas 1 Januari 2006, jumlah nilai saksama opsyen saham yang diberi kepada pekerja diiktiraf sebagai kos pekerja dengan tambahan yang berkaitan dalam rizab opsyen saham dalam ekuiti sepanjang tempoh letak hak, dengan mengambil kira kemungkinan yang opsyen ini akan diletak hak. Nilai saksama opsyen saham diukur pada tarikh ia diberi, dengan mengambil kira, jika ada, keadaan peletakan hak pasaran yang menjadi asas bagi pemberian opsyen ini tetapi mengecualikan impak sebarang keadaan peletakan hak bukan pasaran. Syarat peletakan hak bukan pasaran dimasukkan dalam andaian mengenai bilangan opsyen yang dijangka akan menjadi boleh dilaksanakan pada tarikh peletakan hak. Pada setiap tarikh kunci kira-kira, Kumpulan menyemak semula anggaran bilangan opsyen yang dijangka akan menjadi boleh dilaksanakan pada tarikh peletakan hak. Ia mengiktiraf kesan penyemakan semula anggaran asal, jika ada, dalam untung atau rugi, dan pelarasan yang berkaitan kepada ekuiti meliputi tempoh peletakan hak yang selebihnya. Amaun ekuiti diiktiraf dalam rizab opsyen saham sehingga opsyen tersebut dilaksanakan, yang selepas itu, ia akan dipindahkan ke premium saham, atau sehingga opsyen tamat tempoh, yang selepas itu ia akan dipindahkan terus kepada untung tertahan.

(q) Mata wang asing (i) Mata wang kefungsian dan pembentangan

Penyata kewangan individu bagi setiap entiti dalam Kumpulan diukur menggunakan mata wang persekitaran ekonomi utama yang tempat entiti tersebut beroperasi (“mata wang kefungsian”). Penyata kewangan disatukan dibentangkan dalam Ringgit Malaysia (RM), yang juga menjadi mata wang kefungsian Syarikat.

(ii) Transaksi mata wang asing

Dalam menyediakan penyata kewangan bagi entiti individu, transaksi dalam mata wang selain daripada mata wang kefungsian entiti (mata wang asing) dicatatkan dalam mata wang kefungsian menggunakan kadar pertukaran mata wang yang berkuat kuasa pada tarikh transaksi tersebut. Pada setiap tarikh kunci kira-kira, item monetari dalam denominasi mata wang asing diterjemahkan pada kadar yang berkuat kuasa pada tarikh kunci kira-kira tersebut. Item bukan monetari yang dibawa pada nilai saksama dalam denominasi mata wang asing diterjemahkan pada kadar yang berkuat kuasa pada tarikh nilai saksama tersebut ditentukan. Item bukan monetari yang diukur dari segi kos sejarah dalam mata wang asing tidak diterjemahkan.

Perbezaan pertukaran yang timbul semasa penyelesaian item monetari, dan semasa terjemahan item monetari tersebut, dimasukkan ke dalam untung atau rugi bagi tahun tersebut kecuali bagi perbezaan pertukaran yang timbul pada item monetari yang membentuk sebahagian daripada pelaburan bersih Kumpulan dalam operasi luar negara. Perbezaan pertukaran dalam item monetari yang membentuk sebahagian daripada pelaburan bersih Kumpulan dalam operasi luar negara dicatatkan secara langsung dalam rizab terjemahan mata wang asing dalam ekuiti sehingga penjualan operasi luar negara tersebut, yang pada masa tersebut diiktiraf dalam untung atau rugi. Perbezaan pertukaran yang timbul daripada item monetari yang membentuk sebahagian daripada pelaburan bersih Syarikat dalam operasi luar negara, tanpa mengira mata wang item monetari tersebut, diiktiraf dalam untung atau rugi dalam penyata kewangan Syarikat atau penyata kewangan individu bagi operasi luar negara tersebut, mengikut mana yang wajar.

Perbezaan pertukaran yang timbul dalam terjemahan item bukan monetari yang dibawa pada nilai saksama dimasukkan dalam untung atau rugi bagi tahun tersebut.

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 137: Metamorfosis Global

133

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)

(q) Mata wang asing (samb.)

(iii) Operasi luar negara

Keputusan dan kedudukan kewangan operasi luar negara yang mempunyai mata wang kefungsian yang berbeza daripada mata wang pembentangan (RM) bagi penyata kewangan disatukan diterjemahkan ke dalam RM seperti berikut:

- Aset dan liabiliti bagi setiap kunci kira-kira yang dibentangkan diterjemahkan pada kadar penutup yang berkuat kuasa pada tarikh kunci kira-kira;

- Pendapatan dan perbelanjaan bagi setiap penyata pendapatan diterjemahkan pada kadar pertukaran purata bagi tahun berkenaan, yang memberi anggaran terhampir bagi kadar pertukaran pada tarikh transaksi tersebut; dan

- Kesemua perbezaan pertukaran yang terhasil dimasukkan ke dalam rizab terjemahan mata wang asing dalam ekuiti.

(r) Pengiktirafan hasil

Hasil diiktiraf setakat yang mungkin faedah ekonomi akan mengalir kepada Kumpulan dan hasil boleh diukur dengan pasti. Kriteria pengiktirafan khusus berikut hendaklah dipenuhi sebelum hasil diiktiraf:

(i) Jualan hartanah di bawah inventori pembangunan, tanah dan hartanah

Hasil daripada jualan hartanah diambil kira mengikut kaedah peringkat siap seperti yang dihuraikan dalam Nota 2.2(h)(ii).

Hasil daripada jualan inventori tanah dan hartanah diiktiraf setelah ditolak diskaun dan selepas pemindahan risiko yang ketara dan penganugerahan hak milik kepada pembeli. Hasil tidak diiktiraf setakat terdapat ketakpastian berkaitan keupayaan untuk mendapatkan kembali imbalan yang belum dibayar, kos yang berkaitan atau kemungkinan pemulangan inventori hartanah.

(ii) Pendapatan sewa

Pendapatan sewa merangkumi pendapatan daripada hartanah pelaburan, diiktiraf menggunakan kaedah akruan kecuali keupayaan untuk memungutnya diragui, dan dalam keadaan ini, ia diiktiraf menggunakan kaedah penerimaan.

(iii) Pendapatan pelaburan

Pendapatan dividen diiktiraf apabila hak Kumpulan untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

Pendapatan faedah daripada deposit jangka pendek dan pendahuluan diiktiraf berdasarkan kaedah akruan, menggunakan kadar faedah berkesan, kecuali keupayaan untuk memungutnya diragui, dan dalam keadaan ini, ia diiktiraf apabila diterima.

(iv) Penjualan barangan, perkhidmatan dan hak untuk menikmati

Hasil daripada jualan barangan diiktiraf berdasarkan nilai invois barangan yang dijual dan hasil daripada jualan perkhidmatan diiktiraf setelah ditolak cukai perkhidmatan dan diskaun apabila perkhidmatan diberi.

Bayaran masuk yang dikutip untuk hak menikmati kemudahan diiktiraf apabila tiket dijual.

(v) Fi langganan kelab

Fi langganan kelab diiktiraf menggunakan kaedah akruan.

Page 138: Metamorfosis Global

134

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)

(r) Pengiktirafan hasil (samb.)

(vi) Hasil perkongsian masa

70% daripada fi pendaftaran ahli diiktiraf sebagai pendapatan setelah perjanjian keahlian disempurnakan dan baki 30% disifatkan sebagai fi keahlian tertunggak yang diiktiraf sepanjang tempoh keahlian tersebut.

Fi penyenggaraan tahunan diiktiraf menggunakan kaedah akruan berdasarkan fi yang boleh dikenakan kepada ahli apabila perjanjian keahlian disempurnakan dan diperbaharui.

(s) Aset bukan semasa yang dipegang untuk jualan

Aset bukan semasa dikelaskan sebagai dipegang untuk jualan sekiranya amaun bawaannya boleh didapatkan kembali terutamanya melalui transaksi jualan dan sebaliknya bukan daripada penggunaan berterusan. Keadaan ini disifatkan sebagai telah dipenuhi apabila kemungkinan besar aset ini akan dijual dan aset ini dalam keadaan tersedia untuk dijual secara serta merta tertakluk hanya pada syarat yang biasa dan lazim.

Sebaik sahaja sebelum aset ini dikelaskan sebagai dipegang untuk dijual, ukuran aset bukan semasa ini dikemas kini menurut FRS yang berkuat kuasa. Kemudian, selepas pertama kali ia dikelaskan sebagai dipegang untuk jualan, aset bukan semasa (selain daripada hartanah pelaburan, aset cukai tertunda, aset faedah pekerja, aset kewangan dan inventori) diukur menurut FRS 5 iaitu sama ada nilai bawaan atau nilai saksama setelah ditolak kos jualan, mengikut mana yang lebih rendah. Sebaran perbezaan dimasukkan ke dalam untung atau rugi.

2.3 Perubahan dalam dasar perakaunan dan kesan yang berpunca daripada penerapan FRS baru atau yang disemak semula

MASB telah menerbitkan beberapa FRS baru dan disemak semula serta Interpretasinya yang berkuat kuasa bagi tempoh kewangan bermula pada atau selepas 1 Julai 2007.

Kecuali kesan yang dibincangkan di bawah, FRS baru dan disemak semula serta Interpretasinya tidak memberi sebarang kesan ketara ke atas penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat.

(a) FRS 117: Pajakan

Sebelum 1 Julai 2007, tanah pajakan yang dipegang untuk kegunaan sendiri dikelaskan sebagai hartanah, loji dan peralatan dan dinyatakan pada kos setelah ditolak susut nilai terkumpul dan kerugian ketaksempurnaan. Penerapan FRS 117 yang disemak semula telah menghasilkan perubahan dalam dasar perakaunan yang berkaitan dengan pengelasan tanah dan bangunan pajakan. Pajakan tanah dan bangunan dikelaskan sebagai pajakan operasi atau kewangan dengan cara yang sama dengan pajakan aset lain dan unsur tanah dan bangunan bagi pajakan tanah dan bangunan diambil kira secara berasingan untuk tujuan pengelasan pajakan. Tanah pajakan yang dipegang untuk kegunaan sendiri kini dikelaskan sebagai pajakan operasi dan di mana perlu, pembayaran pajakan minimum atau pembayaran pendahuluan yang dibuat diagihkan di antara unsur tanah dan bangunan mengikut nisbah nilai saksama relatif kepentingan pegangan pajak dalam unsur tanah dan unsur bangunan bagi pajakan tersebut pada permulaan pajakan tersebut. Bayaran pendahuluan mewakili bayaran pajakan yang dipra bayar dan dilunaskan menggunakan kaedah garis lurus sepanjang tempoh pajakan.

Kumpulan telah menggunakan perubahan dalam dasar perakaunan berkaitan dengan tanah pajakan menurut peruntukan peralihan bagi FRS 117. Pada 1 Julai 2007, amaun tanah pajakan yang belum dilunaskan dikekalkan sebagai pemangku yang membawa jumlah bayaran tanah pajakan prabayar seperti yang dibenarkan oleh peruntukan peralihan. Pengelasan semula tanah pajakan sebagai bayaran tanah pajakan prabayar telah diambil kira secara retrospektif dan seperti yang dinyatakan dalam Nota 2.3(b), jumlah perbandingan tertentu telah pun dinyatakan semula. Tiada kesan ke atas penyata pendapatan Kumpulan dan Syarikat bagi tahun berakhir 30 Jun 2008.

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 139: Metamorfosis Global

135

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.3 Perubahan dalam dasar perakaunan dan kesan yang berpunca daripada penerapan FRS baru atau yang disemak semula (samb.)

(b) Pernyataan semula perbandingan

Jumlah perbandingan berikut telah dinyatakan semula berikutan penerapan FRS baru dan disemak semula:

2.4 Standard yang diterbitkan tetapi belum berkuat kuasa

Pada tarikh penyata kewangan ini diluluskan, FRS berikut telah diterbitkan tetapi belum dikuatkuasakan dan belum diterapkan oleh Kumpulan dan Syarikat:

Kumpulan dan Syarikat dikecualikan daripada keperluan penzahiran impak yang mungkin dialami, jika ada, kepada penyata kewangan setelah FRS 139 diterapkan buat pertama kali.

2.5 Anggaran dan pertimbangan perakaunan penting

(a) Pertimbangan kritikal yang dibuat dalam menerapkan dasar perakaunan

Berikut adalah pertimbangan yang dibuat oleh pihak pengurusan dalam proses menerapkan dasar perakaunan Kumpulan yang memberi kesan yang paling ketara kepada jumlah yang diiktiraf dalam penyata kewangan.

Pengelasan sama ada sebagai hartanah pelaburan dengan hartanah, loji dan peralatan

Kumpulan telah mewujudkan kriteria tertentu berdasarkan FRS 140 dalam usaha mempertimbangkan sama ada sesuatu hartanah layak untuk dikelaskan sebagai hartanah pelaburan. Hartanah pelaburan adalah hartanah yang dipegang untuk memperoleh pendapatan sewa atau untuk peningkatan modal atau kedua-duanya.

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Huraian perubahan DinyatakanDahulu

RM'000

Penambahan/ (Pengurangan)

FRS 117 Nota 2.3(a)

RM'000

DinyatakanSemula

RM'000

Pada 30 Jun 2007

Kumpulan

Hartanah, loji dan peralatan 1,188,050 (21,367) 1,166,683

Bayaran pajakan tanah terdahulu - 21,367 21,367

Berkuat kuasa bagi tempoh kewangan

bermula pada atau selepas

FRS 139 Instrumen kewangan: Pengiktirafan dan Ukuran 1 Januari 2010

Page 140: Metamorfosis Global

136

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.5 Anggaran dan pertimbangan perakaunan penting (samb.) (a) Pertimbangan kritikal yang dibuat dalam menerapkan dasar perakaunan (samb.)

Sesetengah hartanah terdiri daripada sebahagian yang dipegang untuk memperoleh pendapatan sewa atau peningkatan modal dan sebahagian lain dipegang untuk kegunaan dalam penghasilan atau pembekalan barangan dan perkhidmatan atau untuk tujuan pentadbiran. Jika bahagian-bahagian ini boleh dijual secara berasingan (atau dipajak secara berasingan di bawah pajakan kewangan), Kumpulan akan mengambil kira bahagian-bahagian ini secara berasingan. Jika bahagian-bahagian ini boleh dijual secara berasingan, hartanah ini adalah hartanah pelaburan hanya jika bahagian yang tidak ketara dipegang untuk penghasilan atau bekalan barangan atau perkhidmatan atau untuk tujuan pentadbiran. Pertimbangan dibuat bagi hartanah secara individu untuk menetapkan sama ada perkhidmatan sampingan cukup ketara sehingga sesuatu hartanah tidak layak dikelaskan sebagai hartanah pelaburan.

(b) Sumber utama bagi ketakpastian anggaran

Tanggapan penting berkaitan masa hadapan dan sumber utama lain bagi ketakpastian anggaran pada tarikh kunci-kira-kira, yang menimbulkan risiko yang ketara yang boleh menyebabkan pelarasan material perlu dibuat kepada amaun bawaan aset dan liabiliti dalam tahun kewangan yang berikutnya dibincangkan di bawah.

(i) Ketaksempurnaan muhibah

Kumpulan menetapkan sama ada muhibah tidak sempurna sekurang-kurangnya setahun sekali. Ini memerlukan anggaran nilai dalam penggunaan bagi unit menjana tunai (“CGU”) yang muhibah diagihkan kepadanya. Anggaran nilai dalam penggunaan memerlukan pengurusan untuk memastikan anggaran aliran tunai masa hadapan daripada CGU ini dan juga untuk memilih kadar diskaun yang sesuai untuk mengira nilai semasa aliran tunai tersebut. Amaun bawaan muhibah pada 30 Jun 2008 adalah RM23,027,000 (2007: RM23,027,000). Butiran yang lebih terperinci dizahirkan dalam Nota 23.

(ii) Susut nilai hartanah, loji dan peralatan

Kos hartanah hotel disusut nilai menggunakan kaedah garis lurus sepanjang baki hayat bergunanya. Pihak pengurusan menganggarkan hayat berguna bagi hartanah hotel 50 tahun dari tarikh ia disiapkan atau dari tarikh pemerolehan, berdasarkan jangkaan hayat lazim yang digunakan dalam industri hotel. Baki hayat berguna hartanah hotel Kumpulan adalah di antara 40 tahun hingga 48 tahun.

Hayat berguna dan nilai residual komponen lain hartanah, loji dan peralatan juga dianggarkan berdasarkan jangkaan hayat lazim dan faktor komersil digunakan dalam berbagai industri berkaitan.

Perubahan dalam kadar penggunaan, kadar penghunian dan pembangunan ekonomi boleh memberi impak kepada hayat berguna ekonomi dan nilai residual aset ini, maka susut nilai masa hadapan bagi aset seperti ini boleh dikaji semula.

(iii) Pembangunan hartanah

Kumpulan mengiktiraf hasil dan perbelanjaan pembangunan hartanah dalam penyata pendapatan dengan menggunakan kaedah peringkat siap. Peringkat siap ditentukan dengan membahagikan kos pembangunan hartanah yang ditanggung bagi kerja-kerja yang dilaksanakan sehingga tarikh terkini dengan anggaran jumlah kos pembangunan hartanah.

Pertimbangan yang mendalam diperlukan dalam menentukan peringkat siap, setakat mana kos pembangunan hartanah telah dibelanjakan, untuk menganggar jumlah hasil dan kos pembangunan hartanah, serta setakat mana kos projek pembangunan boleh didapatkan kembali. Dalam membuat pertimbangan ini, Kumpulan membuat penilaian berdasarkan pengalaman masa lalu dan dengan bersandarkan kepada para pakar.

Page 141: Metamorfosis Global

137

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.5 Anggaran dan pertimbangan perakaunan penting (samb.) (b) Sumber utama bagi ketakpastian anggaran (samb.)

(iv) Aset cukai tertunda

Aset cukai tertunda diiktiraf bagi kesemua kerugian cukai yang tidak digunakan dan elaun modal yang tidak diserap setakat yang untung boleh cukai akan wujud untuk kerugian dan elaun modal boleh ditolak daripadanya. Pertimbangan pengurusan yang mendalam diperlukan untuk menentukan amaun aset cukai tertunda yang boleh diiktiraf, berdasarkan masa dan paras untung boleh cukai pada masa hadapan yang mungkin diperoleh di samping strategi perancangan cukai masa hadapan. Jumlah nilai bawaan bagi kerugian cukai yang diiktiraf dan elaun modal Kumpulan ialah RM90,688,000 (2007: RM83,688,000) dan kerugian cukai yang tidak diiktiraf serta elaun modal bagi Kumpulan ialah RM196,353,000 (2007: RM194,718,000).

(v) Peruntukan untuk hutang ragu

Kumpulan membuat peruntukan untuk hutang ragu berdasarkan penilaian yang dibuat mengenai setakat mana amaun belum terima boleh didapatkan kembali. Peruntukan digunakan kepada amaun belum terima sekiranya berlaku atau terdapat perubahan dalam keadaan yang mengisyaratkan amaun bawaan mungkin tidak boleh didapatkan kembali. Dalam menilai setakat mana hutang tidak boleh didapatkan kembali, pihak pengurusan memberi pertimbangan yang sewajarnya kepada kesemua maklumat penting yang berkaitan dengan keupayaan para penghutang untuk menyelesaikan hutang tersebut. Apabila jangkaan berbeza daripada anggaran asal, perbezaan seperti ini akan memberi impak kepada nilai bawaan amaun belum terima. Amaun bawaan dagangan belum terima dan lain-lain amaun belum terima bagi Kumpulan pada 30 Jun 2008, masing-masing RM209,463,000 (2007: RM129,273,000) dan RM96,436,000 (2007: RM131,205,000).

3. HASIL

Kumpulan Syarikat

2008 RM'000

2007 RM'000

2008 RM'000

2007 RM'000

Jualan hartanah yang sedang dibangunkan 693,884 651,916 40,576 12,268

Jualan stok hartanah 6,713 22,688 - -

Pendapatan sewa 200,882 102,940 5,382 4,926

Jualan barangan dan perkhidmatan 390,959 345,176 - -

Fi langganan dan lain-lain 7,163 5,952 - -

Fi perkongsian masa 14,955 13,894 - -

Pendapatan dividen daripada subsidiari - - 71,120 46,855

Pendapatan dividen daripada entiti

dikawal bersama - - 27,400 14,000

1,314,556 1,142,566 144,478 78,049

Page 142: Metamorfosis Global

138

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

4. KOS JUALAN

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Kumpulan Syarikat

2008 RM'000

2007 RM'000

2008 RM'000

2007 RM'000

Kos pembangunan hartanah (Nota 24)

- tahun semasa

- kurang iktiraf pada tahun terdahulu

460,146 249

399,678

-

28,124 203

6,485

-

Kos stok hartanah yang dijual 3,519 14,816 - -

Kos barangan dan perkhidmatan yang dijual

- kos khidmat yang diberi

- kos operasi taman tema

- kos operasi hotel

- kos operasi penjagaan kesihatan

8,532 7,208

69,545 41,632

8,497

6,246

64,269

36,340

913 - - -

86

-

-

-

- kos perniagaan operasi perjalanan dan pelancongan 32,404 27,733 - -

Kos operasi perniagaan perkongsian masa 6,122 6,218 - -

629,357 563,797 29,240 6,571

Page 143: Metamorfosis Global

139

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

5. LAIN-LAIN PENDAPATAN Item berikut termasuk dalam lain-lain pendapatan:

Kumpulan Syarikat

2008 RM'000

2007 RM'000

2008 RM'000

2007 RM'000

Pelarasan nilai saksama hartanah

pelaburan (Nota 16) 311,816 43,745 - 30,285

Untung daripada penjualan hartanah,

loji dan peralatan 117 70 1 6

Untung daripada penjualan tanah yang

dipegang untuk pembangunan hartanah - 1,391 - -

Pendapatan faedah

- daripada subsidiari

- lain-lain

- 14,470

-

12,292

26,653 2,342

15,125

1,097

Ganti rugi jumlah tertentu belum terima 222 2,350 - -

Muhibah negatif yang diiktiraf (Nota 23) - 785 - -

Pendapatan sewa

- peralatan

- lain-lain

5,486 7,239

5,199

6,405

- -

-

-

Untung pertukaran mata wang asing yang direalisasi - 110 - -

Masuk kira semula peruntukan untuk

hutang ragu yang tidak lagi diperlukan

- lain-lain 3,504 - 217 -

Masuk kira semula kerugian

ketaksempurnaan

- tanah yang dipegang untuk pembangunan

hartanah (Nota 18) - 1,159 - -

Page 144: Metamorfosis Global

140

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

6. KOS PEMBIAYAAN

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Kumpulan Syarikat

2008 RM'000

2007 RM'000

2008 RM'000

2007 RM'000

Dividen bagi saham keutamaan boleh

tebus terkumpul yang perlu dibayar kepada

pemegang saham minoriti subsidiari 60 207 - -

Perbelanjaan faedah:

- sewa beli dan pengaturan pajakan

kewangan

- baki antara syarikat

- baki pihak berkaitan

- overdraf bank

- kredit pusingan

- instrumen komersil dan nota

tempoh sederhana

- pinjaman bertempoh

- bon

- Nota Kanan

784 -

374 391

2,413

19,033 35,767

9,124 5,559

819

-

1,349

512

3,880

14,637

16,004

-

18,898

86 4,144

336 -

2,413

19,033 6,786 9,124

-

114

6,006

1,021

-

3,880

14,637

3,954

-

-

Pelunasan diskaun ke atas

- bon

- Nota Kanan

1,781

1,346

-

1,397

1,781

-

-

-

76,632 57,703 43,703 29,612

Page 145: Metamorfosis Global

141

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

7. UNTUNG/(RUGI) SEBELUM CUKAI

Amaun berikut telah dimasukkan semasa mengira untung/(rugi) sebelum cukai:

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Kumpulan Syarikat

2008 RM'000

2007 RM'000

2008 RM'000

2007 RM'000

Perbelanjaan faedah pekerja (Nota 8) 163,073 137,597 29,961 21,698

Saraan pengarah bukan eksekutif (Nota 9) 137 132 137 132

Saraan juruaudit: - audit statutori - kurang peruntukan pada tahun terdahulu - lain-lain perkhidmatan

713 39

717

674 59 66

138 - -

125 - -

Pelunasan bayaran pajakan tanah diprabayar (Nota 17) 402 391 - -

Peruntukan untuk hutang ragu - amaun belum diterima daripada subsidiari - lain-lain

- 4,056

- 1,092

4,200 10

68,571 77

Hutang lapuk yang dihapus kira 212 15 - -

Susut nilai bagi - hartanah, loji dan peralatan (Nota 14) - aset biologi (Nota 15)

34,099 75

48,598 10

1,244 -

3,584 -

Kerugian ketaksempurnaan bagi - hartanah, loji dan peralatan (Nota 14) - pelaburan dalam subsidiari (Nota 19) - muhibah (Nota 23) - inventori

- - -

518

29,381 -

1,609 -

- 1,148

- -

5,447 4,494

- -

Ganti rugi jumlah tertentu yang perlu dibayar 499 1,376 - -

Kerugian atas jualan syarikat sekutu 59 - - -

Hartanah, loji dan peralatan dihapus kira 35 1,374 - -

Aset biologi dihapus kira 111 - - -

Perbelanjaan sewa - tanah dan bangunan - peralatan, loji dan jentera - lain-lain

740 839 181

507 509 106

1,432 265

-

1,190 122

-

Penghapus kiraan tanah dipegang untuk pembangunan hartanah (Nota 18) - 136 - -

Page 146: Metamorfosis Global

142

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

8. PERBELANJAAN FAEDAH PEKERJA

Termasuk dalam perbelanjaan faedah pekerja bagi Kumpulan dan Syarikat adalah saraan pengarah eksekutif yang masing-masing berjumlah RM8,355,000 (2007: RM7,615,000) dan RM5,506,000 (2007: RM5,307,000) seperti yang dizahirkan selanjutnya dalam Nota 9.

9. SARAAN PARA PENGARAH

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Kumpulan Syarikat

2008 RM'000

2007 RM'000

2008 RM'000

2007 RM'000

Upah dan gaji 97,203 87,913 15,472 12,467

Caruman keselamatan sosial 1,350 1,207 147 116

Caruman kepada pelan caruman tertakrif 12,825 11,107 2,643 2,092

Opsyen saham yang diberi di bawah ESOS (Nota 43) 3,358 - 3,358 -

Lain-lain faedah 48,337 37,370 8,341 7,023

163,073 137,597 29,961 21,698

Kumpulan Syarikat

2008 RM'000

2007 RM'000

2008 RM'000

2007 RM'000

Saraan pengarah eksekutif (Nota 8):Lain-lain emolumen 8,355 7,615 5,506 5,307

Saraan pengarah bukan eksekutif (Nota 7):FiLain-lain emolumen

102 35

102 30

102 35

102 30

137 132 137 132

Jumlah saraan pengarah Anggaran nilai wang faedah bukan tunai

8,492 413

7,747 716

5,643 317

5,439 617

Jumlah saraan pengarah termasuk faedah bukan tunai 8,905 8,463 5,960 6,056

Page 147: Metamorfosis Global

143

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

9. SARAAN PARA PENGARAH (samb.)

Butiran saraan yang belum diterima oleh para pengarah Syarikat sepanjang tahun kewangan semasa adalah seperti berikut:

Bilangan pengarah Syarikat yang jumlah saraan sepanjang tahun kewangan ini berada dalam kumpulan berikut dianalisis di bawah:

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Kumpulan/Syarikat

2008 RM'000

2007 RM'000

Eksekutif:

Gaji dan lain-lain emolumen 3,216 3,190

Bonus 1,720 1,627

Pelan caruman tertakrif 570 490

Anggaran nilai wang faedah bukan tunai 317 617

5,823 5,924

Bukan eksekutif:

Fi 102 102

Lain-lain emolumen 35 30

5,960 6,056

Bilangan Pengarah

2008 2007

Pengarah eksekutif:

Kurang daripada RM350,000 2 -

RM350,001 - RM400,000 - 1

RM400,001 - RM450,000 1 -

RM800,001 - RM850,000 2 3

RM3,050,001 - RM3,100,000 - 1

RM3,400,001 - RM3,500,000 1 -

Pengarah bukan eksekutif:

Kurang daripada RM50,000 5 5

Page 148: Metamorfosis Global

144

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

10. PERBELANJAAN CUKAI PENDAPATAN

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Cukai pendapatan semasa:

Cukai pendapatan Malaysia 54,661 66,372 19,474 13,330

Cukai asing - 13 - -

54,661 66,385 19,474 13,330

Kurang/(lebih)peruntukan dalam tahun terdahulu:

Cukai pendapatan Malaysia 1,260 (1,119) (3,158) (829)

Cukai asing 26,280 - - -

27,540 (1,119) (3,158) (829)

Cukai tertunda (Nota 37):

Berkaitan dengan punca dan

pembalikan perbezaan sementara 89,308 11,557 (5,625) 1,088

Berkaitan dengan perubahan kadar cukai (8,779) (5,543) (625) (349)

Kurang/(lebih)peruntukan tahun terdahulu: 12,955 (2,282) 11,320 (1,180)

93,484 3,732 5,070 (441)

Cukai untung harta tanah - 106 - -

Jumlah perbelanjaan cukai pendapatan 175,685 69,104 21,386 12,060

Di dalam kurang peruntukan untuk cukai pendapatan asing Kumpulan terkandung amaun yang berkaitan dengan cukai tambahan yang disediakan dalam subsidiari asing disebabkan oleh perubahan dalam tindakan yang diambil terhadap penggunaan relief cukai.

Cukai pendapatan semasa domestik dikira pada kadar cukai statutori bagi tahun taksiran 2007 dan 2008 iaitu masing-masing pada kadar 27% dan 26% daripada anggaran untung boleh taksir bagi tahun tersebut kecuali bagi insentif cukai masing-masing pada kadar 7% dan 6% yang dikecualikan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi RM500,000 (2007: RM500,000) untung boleh cukai pertama subsidiari tertentu. Kadar cukai statutori domestik akan dikurangkan kepada 25% bermula tahun taksiran 2009. Pengiraan cukai tertunda pada 30 Jun 2008 telah mencerminkan perubahan ini.

Cukai bagi bidang kuasa lain dikira pada kadar yang berkuat kuasa di tempat masing-masing.

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 149: Metamorfosis Global

145

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

10. PERBELANJAAN CUKAI PENDAPATAN (samb.)

Penyelarasan perbelanjaan cukai pendapatan yang berkaitan dengan untung/(rugi) sebelum cukai pada kadar cukai pendapatan statutori kepada perbelanjaan cukai pendapatan pada tarikh kuat kuasa kadar cukai pendapatan bagi Kumpulan dan Syarikat adalah seperti berikut:

(a) Ini mewakili perbezaan kekal yang berpunca daripada peningkatan asas cukai aset yang dinyatakan semula seperti yang dizahirkan dalam Nota 55 (a), hasil pembelian balik dalam tahun kewangan semasa seperti yang dibentangkan dalam Nota 53(a)(iii). Peningkatan dalam asas cukai mewakili amaun yang Lembaga Hasil Dalam Negeri akan benarkan sebagai potongan dalam tempoh masa hadapan.

2008 RM'000

2007 RM'000

Kumpulan

Untung sebelum cukai 634,005 296,186

Cukai pada kadar cukai statutori Malaysia 26% (2007: 27%) 164,841 79,970

Kesan pendapatan tertakluk pada kadar cukai 20% (2007: 20%) (677) (533)

Kadar cukai berbeza di negara lain 36 240

Kesan perubahan kadar cukai ke atas baki mula cukai tertunda - (643)

Cukai tertunda diiktiraf pada kadar cukai berbeza (8,779) (4,900)

Pendapatan tidak tertakluk pada cukai (7,858) (2,893)

Perbelanjaan yang tidak boleh ditolak untuk tujuan cukai 14,216 16,820

Penggunaan kerugian cukai yang dahulunya tidak diiktiraf, elaun modal tidak diserap dan lain-lain perbezaan sementara boleh ditolak (2,219) (12,250)

Aset cukai yang tidak diiktiraf berhubung kerugian cukai tahun/tempoh semasa, elaun modal tak diserap dan lain-lain amaun perbezaan sementara yang boleh ditolak 4,178 1,854

Aset cukai tertunda yang diiktiraf ke atas kerugian cukai yang dahulunya tidak diiktiraf,elaun modal tidak diserap dan lain-lain perbezaan sementara yang boleh ditolak - (2,386)

Pendapatan dalam tahun taksiran 2006 yang tertakluk pada kadar cukai 28% - 1,536

Kesan bahagian (untung)/rugi syarikat sekutu (838) 155

Kesan bahagian untung entiti dikawal bersama (2,915) (4,571)

Cukai untung harta tanah - 106

Perbezaan kekal yang berpunca daripada pembelian balik aset menurut perlaksanaan korporat Kumpulan (Nota (a)) (24,795) -

Kurang/(lebih)peruntukan cukai pendapatan tahun terdahulu 27,540 (1,119)

Kurang/(lebih)peruntukan cukai tertunda tahun terdahulu 12,955 (2,282)

Perbelanjaan cukai pendapatan bagi tahun semasa 175,685 69,104

Page 150: Metamorfosis Global

146

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

10. PERBELANJAAN CUKAI PENDAPATAN (samb.)

Penjimatan cukai sepanjang tahun kewangan semasa yang berpunca daripada:

2008 RM'000

2007 RM'000

Syarikat

Untung/(rugi) sebelum cukai 42,178 (20,664)

Cukai pada kadar cukai statutori Malaysia 26% (2007: 27%) 10,966 (5,580)

Cukai tertunda diiktiraf pada kadar cukai berbeza (625) (195)

Kesan perubahan kadar cukai ke atas baki mula cukai tertunda - (154)

Pendapatan tidak tertakluk pada cukai (1,986) -

Perbelanjaan yang tidak boleh ditolak untuk tujuan cukai 4,869 19,653

Pendapatan dalam tahun taksiran 2006 yang tertakluk pada kadar cukai 28% - 345

Lebih peruntukan bagi cukai pendapatan tahun terdahulu (3,158) (829)

Kurang/(lebih)peruntukan cukai tertunda tahun terdahulu 11,320 (1,180)

Perbelanjaan cukai pendapatan bagi tahun semasa 21,386 12,060

Kumpulan Syarikat

2008 RM'000

2007 RM'000

2008 RM'000

2007 RM'000

Penggunaan kerugian cukai tahun semasa 28,167 12,789 27,735 12,789

Penggunaan kerugian cukai yang dahulunya tidak diiktiraf 6,614 22 - -

Page 151: Metamorfosis Global

147

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

11. PEROLEHAN SESAHAM

(a) Asas Perolehan sesaham asas dikira dengan membahagikan untung bagi tahun semasa yang diperuntukkan kepada

para pemegang ekuiti biasa Syarikat dengan purata wajaran bilangan saham biasa dalam terbitan sepanjang tahun kewangan.

(b) Dicairkan Untuk tujuan mengira perolehan sesaham dicairkan, untung bagi tahun semasa yang diperuntukkan kepada pemegang

ekuiti biasa Syarikat dan purata wajaran bilangan saham biasa dalam terbitan sepanjang tahun kewangan tersebut telah dilaraskan untuk semua kesan pencairan saham biasa yang berpotensi, iaitu opsyen saham yang diberi kepada pekerja dan waran.

Perolehan sesaham asas dan dicairkan untuk perbandingan telah dinyatakan semula untuk mengambil kira kesan

pelarasan tahun terdahulu ke atas untung bagi tahun tersebut seperti yang dibentangkan dalam Nota 55.

2008 2007 (Dinyatakan

semula)

Untung yang diperuntukkan kepada pemegang ekuiti biasa Syarikat (RM’000) 261,906 155,806

Purata wajaran bilangan saham biasa dalam terbitan (’000) 468,792 442,785

Perolehan asas sesaham (sen) 55.87 35.19

2008 RM’000

2007RM’000

(Dinyatakan semula)

Untung yang diperuntukkan kepada pemegang ekuiti biasa Syarikat (RM’000) 261,906 155,806

Purata wajaran bilangan saham biasa dalam terbitan (’000) 468,792 442,785

Kesan pencairan opsyen saham (‘000) 487 3,321

Purata wajaran bilangan saham biasa dalam terbitan dan boleh diterbitkan yang dilaraskan (‘000) 469,279 446,106

Perolehan sesaham dicairkan (sen) 55.81 34.93

Page 152: Metamorfosis Global

148

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

12. DIVIDEN

Dividen bagi Tahun/Tempoh

Dividen Diiktiraf dalam Tahun

1.7.2007 hingga

30.6.2008 RM'000

1.7.2006 hingga

30.6.2007 RM'000

1.1.2005 hingga

30.6.2006 RM'000

1.7.2007 hingga

30.6.2008 RM'000

1.7.2006 hingga

30.6.2007 RM'000

Diiktiraf pada tahun semasa:

Dividen interim kedua bagi

2006: 4.0% ditolak cukai 28%,

bagi 415,298,000

saham biasa (2.88

sen sesaham) - - 11,961 - 11,961

Dividen akhir bagi 2007:

7.8% ditolak cukai 27%,

bagi 469,910,199

saham biasa (5,694 sen

sesaham) - 26,757 - 26,757 -

Dividen interim pertama bagi

2008: 3.0% ditolak cukai 26%,

bagi 469,910,199

saham biasa (2,22

sen sesaham) 10,432 - - 10,432 -

10,432 26,757 11,961 37,189 11,961 Dividen akhir berkaitan tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008, pada kadar 5% ditolak cukai 25% ke atas saham biasa

dalam terbitan pada tarikh kelayakan akan dicadangkan untuk diluluskan oleh para pemegang saham, semasa Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang. Penyata kewangan bagi tahun kewangan semasa tidak menggambarkan dividen yang dicadangkan ini. Jika diluluskan oleh para pemegang saham, dividen seperti ini akan diambil kira dalam ekuiti sebagai pengasingan untung tertahan dalam tahun kewangan berakhir 30 Jun 2009.

Page 153: Metamorfosis Global

149

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

13. OPERASI DIKAWAL BERSAMA

(i) Pengaturan usaha sama telah diwujudkan oleh Syarikat untuk mengendalikan aktiviti pembangunan hartanah dengan rakan usaha sama seperti berikut:

Nama rakan usaha sama Kepentingan dalam Penyertaan

2008 %

2007 %

Medallion Development Sdn. Bhd. 50 50

Fawanis Sdn. Bhd. 50 50

Sumbangan dan bahagian aset, liabiliti, pendapatan dan perbelanjaan Kumpulan dan Syarikat dalam operasi yang dikawal bersama telah diambil kira secara berasingan dalam penyata kewangan seperti berikut:

Kumpulan / Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

Sumbangan/bahagian daripada:

Tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah 4,766 -

Kos pembangunan hartanah:

- kos tanah pegangan bebas dan pembangunan 20,841 20,012

- kos tanah pajakan dan pembangunan 3,016 750

Lain-lain amaun belum terima 74 621

Baki tunai dan bank 8,526 5,412

Dagangan perlu dibayar (2,036) (3,418)

Lain-lain jumlah perlu bayar (865) (242)

Peminjaman – pinjaman bertempoh (45,605) (39,605)

Lain-lain pendapatan (181) (13)

Perbelanjaan 2,645 1,180

(ii) Syarikat juga terlibat dalam pengaturan usaha sama dengan Sunway Construction Sdn. Bhd. (“Suncon”), sebuah subsidiari bagi Kumpulan Sunway Holdings Berhad (sebelum ini dikenali sebagai Kumpulan Sunway Holdings Incorporated Berhad), yang merupakan pihak berkaitan syarikat untuk mengendalikan aktiviti pembangunan hartanah. Perhubungan dengan pihak berkaitan dibentangkan dalam Nota 49. Dalam ruang lingkup pengaturan usaha sama ini, Syarikat berhak ke atas 50% daripada untung bersih yang berpunca daripada operasi yang dikawal bersama manakala Suncon akan mengendalikan kesemua aset, liabiliti dan kerugian operasi yang dikawal bersama tersebut.

Page 154: Metamorfosis Global

150

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NO

TA Y

AN

G M

ENG

IRIN

GI P

ENYA

TA K

EWA

NG

AN

30

Jun

2008

(sam

b.)

14.

HA

RTA

NA

H, L

OJI

DA

N P

ERA

LATA

N

Har

tana

hH

otel

RM

'000

Tana

hPe

gang

an

Beba

s R

M'0

00

Bang

unan

RM

'000

Pen

guba

h-su

aian

R

M'0

00

Loji

dan

Jent

era

RM

'000

Kend

eraa

nM

otor

RM

'000

Kele

ngka

pan,

Pera

bot

dan

Leka

pan

RM

'000

Mod

alK

erja

Se

dang

Berja

lan

RM

'000

Ju

mla

h RM

'000

Kum

pula

n

Pada

30

Jun

2008

Kos

Pada

1 J

ulai

200

7 -

5

,164

6

25,9

23

3,6

55

265

,553

8

,774

3

00,8

18

487

,928

1

,697

,815

Tam

baha

n -

8

5 6

,421

5

44

1,8

63

958

3

6,41

5 2

12,7

42

259

,028

Penj

uala

n/ha

pus

kira

-

-

-

(50)

(247

) (4

02)

(1,1

54)

-

(1,8

53)

Peng

elas

an s

emul

a -

-

5

,999

-

7

5 -

(2

7) (6

,047

) -

Pind

ahan

dar

i kos

pem

bang

unan

har

tana

h

(N

ota

24)

-

-

-

-

-

-

-

9

9

Pind

ahan

ke

hart

anah

pel

abur

an (N

ota

16)

-

-

-

-

-

-

-

(570

,545

) (5

70,5

45)

Pind

ahan

ke

aset

buk

an s

emas

a di

kela

skan

seb

agai

di

pega

ng u

ntuk

jual

an (N

ota

31)

-

(480

) (3

28,4

02)

(1,2

12)

(74,

944)

(1,7

08)

(190

,427

) (3

5,58

8) (6

32,7

61)

Perb

ezaa

n pe

rtuk

aran

-

-

(1,3

76)

(24)

(322

) (7

) (7

44)

-

(2,4

73)

Pada

30

Jun

2008

-

4

,769

3

08,5

65

2,9

13

191

,978

7

,615

1

44,8

81

88,

499

749

,220

Susu

t nila

i dan

ket

akse

mpu

rnaa

n t

erku

mpu

l

Pada

1 J

ulai

200

7 -

9

43

99,

229

1,8

50

187

,481

5

,103

2

30,7

72

5,7

54

531

,132

Caj

sus

ut n

ilai b

agi t

ahun

sem

asa

(Not

a 7)

-

-

9,1

81

369

6

,484

1

,080

1

6,98

5 -

3

4,09

9

Penj

uala

n/ha

pus

kira

-

-

-

(2

6) (6

) (3

39)

(492

) -

(8

63)

Pind

ahan

ke

aset

buk

an s

emas

a di

kela

skan

seb

agai

di

pega

ng u

ntuk

jual

an (N

ota

31)

-

-

(9,8

14)

(707

) (2

6,44

7) (1

,182

) (1

40,0

17)

-

(178

,167

)

Perb

ezaa

n pe

rtuk

aran

-

-

(111

) (1

1) (1

59)

(1)

(625

) -

(9

07)

Pada

30

Jun

2008

-

9

43

98,

485

1,4

75

167

,353

4

,661

1

06,6

23

5,7

54

385

,294

Am

aun

baw

aan

bers

ih -

3

,826

2

10,0

80

1,4

38

24,

625

2,9

54

38,

258

82,

745

363

,926

Page 155: Metamorfosis Global

151

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NO

TA Y

AN

G M

ENG

IRIN

GI P

ENYA

TA K

EWA

NG

AN

30

Jun

2008

(sam

b.)

14.

HA

RTA

NA

H, L

OJI

DA

N P

ERA

LATA

N (s

amb.

)

Har

tana

hH

otel

RM

'000

Tana

hPe

gang

an

Beba

s R

M'0

00

Bang

unan

RM

'000

Pen

guba

h-su

aian

R

M'0

00

Loji

dan

Jent

era

RM

'000

Kend

eraa

nM

otor

RM

'000

Kele

ngka

pan,

Pera

bot

dan

Leka

pan

RM

'000

Mod

alK

erja

Se

dang

Berja

lan

RM

'000

Ju

mla

h RM

'000

Kum

pula

n (s

amb.

)

Pada

30

Jun

2007

Kos

Pada

1 J

ulai

200

6 4

20,5

72

943

1

88,1

39

3,4

91

252

,017

8

,261

2

87,5

17

213

,680

1

,374

,620

Tam

baha

n -

7

50

3,8

20

205

2

,507

1

,254

1

4,85

6 4

49,5

66

472

,958

Penj

uala

n/ha

pus

kira

-

-

-

(1

3) (5

95)

(738

) (3

,301

) -

(4

,647

)

Pela

rasa

n (4

,620

) 3

,471

1

3,21

9 -

-

-

-

-

1

2,07

0

Peng

elas

an s

emul

a (4

15,9

52)

-

422

,489

-

1

2,00

1 -

2

,565

(2

1,10

3) -

Pind

ahan

ke

hart

anah

pel

abur

an (N

ota

16)

-

-

-

-

-

-

-

(154

,219

) (1

54,2

19)

Perb

ezaa

n pe

rtuk

aran

-

-

(1,7

44)

(28)

(377

) (3

) (8

19)

4

(2,9

67)

Pada

30

Jun

2007

-

5,1

64

625

,923

3

,655

2

65,5

53

8,7

74

300

,818

4

87,9

28

1,6

97,8

15

Susu

t nila

i dan

ket

akse

mpu

rnaa

n t

erku

mpu

l

Pada

1 J

ulai

200

6 -

-

6

4,16

9 1

,500

1

70,6

39

4,6

81

210

,543

5

,747

4

57,2

79

Caj

sus

ut n

ilai b

agi t

ahun

sem

asa

(Not

a 7)

-

-

12,

301

360

1

2,15

8 1

,073

2

2,70

6 -

4

8,59

8

Penj

uala

n/ha

pus

kira

-

-

-

-

(5

95)

(651

) (1

,805

) -

(3

,051

)

Ker

ugia

n ke

taks

empu

rnaa

n (N

ota

7) -

9

43

22,

991

-

5,4

47

-

-

-

29,

381

Perb

ezaa

n pe

rtuk

aran

-

-

(232

) (1

0) (1

68)

-

(672

) 7

(1

,075

)

Pada

30

Jun

2007

-

9

43

99,

229

1,8

50

187

,481

5

,103

2

30,7

72

5,7

54

531

,132

Am

aun

baw

aan

bers

ih -

4

,221

5

26,6

94

1,8

05

78,

072

3,6

71

70,

046

482

,174

1,

166,

683

Page 156: Metamorfosis Global

152

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

14. HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN (samb.)

Bangunan RM'000

Loji dan Jentera RM'000

Kenderaan Motor

RM'000

Kelengkapan, Perabot

dan Lekapan RM'000

Jumlah RM'000

Syarikat

Pada 30 Jun 2008

Kos

Pada 1 Julai 2007 4,185 51,739 3,316 4,943 64,183

Tambahan 241 - 441 1,648 2,330

Jualan - - (139) (18) (157)

Pada 30 Jun 2008 4,426 51,739 3,618 6,573 66,356

Susut nilai dan ketaksempurnaan terkumpul

Pada 1 Julai 2007 906 51,541 1,197 3,642 57,286

Caj susut nilai bagi tahun semasa (Nota 7) 86 10 663 485 1,244

Jualan - - (77) (12) (89)

Pada 30 Jun 2008 992 51,551 1,783 4,115 58,441

Amaun bawaan bersih 3,434 188 1,835 2,458 7,915

Page 157: Metamorfosis Global

153

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

14. HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN (samb.)

Bangunan RM'000

Loji dan Jentera RM'000

Kenderaan Motor

RM'000

Kelengkapan, Perabot

dan Lekapan RM'000

Jumlah RM'000

Syarikat (samb.)

Pada 30 Jun 2007

Kos

Pada 1 Julai 2006 3,075 51,739 3,097 4,663 62,574

Tambahan 1,110 - 300 303 1,713

Jualan - - (81) (23) (104)

Pada 30 Jun 2007 4,185 51,739 3,316 4,943 64,183

Susut nilai dan ketaksempurnaan terkumpul

Pada 1 Julai 2006 838 43,596 667 3,248 48,349

Caj susut nilai bagi tahun semasa (Nota 7) 68 2,498 601 417 3,584

Kerugian ketaksempurnaan (Nota 7) - 5,447 - - 5,447

Jualan - - (71) (23) (94)

Pada 30 Jun 2007 906 51,541 1,197 3,642 57,286

Amaun bawaan bersih 3,279 198 2,119 1,301 6,897

Page 158: Metamorfosis Global

154

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

14. HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN (samb.)

(a) Amaun bawaan bersih bagi hartanah, loji dan peralatan yang dipegang di bawah sewa beli dan pajakan kewangan adalah seperti berikut:

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Kenderaan motor 1,516 2,135 1,340 1,755

Kelengkapan, perabot dan lekapan 7,940 9,447 - -

9,456 11,582 1,340 1,755

(b) Amaun bawaan bersih bagi hartanah, loji dan peralatan yang di cagarkan dengan institusi kewangan sebagai sekuriti untuk peminjaman seperti yang dibentangkan dalam Nota 32 adalah seperti berikut:

Kumpulan

2008RM’000

2007RM’000

Bangunan 80,689 388,574

Pengubahsuaian - 998

Loji dan jentera 4,621 44,396

Kelengkapan, perabot dan lekapan 2,260 12,033

Modal kerja sedang berjalan - 459,409

87,570 905,410

(c) Perbelanjaan faedah yang dipermodalkan sepanjang tahun kewangan semasa di bawah modal kerja sedang berjalan Kumpulan berjumlah RM872,000 (2007: RM4,685,000).

(d) Dalam tahun kewangan terdahulu, Kumpulan dan Syarikat mengendalikan kajian semula ke atas amaun yang boleh didapatkan kembali seperti berikut:

(i) monorail Syarikat yang terangkum di dalam segmen pelaburan hartanah, kerana operasinya telah ditamatkan dalam tahun terdahulu dan disifatkan sebagai tidak mempunyai sebarang amaun yang boleh didapatkan kembali. Kajian semula ini mengakibatkan pengiktirafan kerugian ketaksempurnaan lanjut berjumlah RM5,447,000.

(ii) Pajakan jangka panjang bangunan hotel Sunway Hotel Phnom Penh Ltd yang terangkum dalam segmen hospitaliti, kerana operasi hotelnya mengalami kerugian sejak ia mula melaksanakan perniagaan dan pihak pengurusan tidak menjangka yang keadaan akan berubah sebaliknya dalam tempoh terdekat ini. Kajian semula ini mengakibatkan pengiktirafan kerugian ketaksempurnaan berjumlah RM18,817,000. Amaun yang boleh didapatkan kembali adalah berdasarkan nilai dalam penggunaan dan ditetapkan di peringkat unit menjana tunai (CGU) yang merangkumi aset milik Sunway Hotel Phnom Penh Ltd yang berpangkalan di Kemboja. Dalam menetapkan nilai dalam penggunaan bagi CGU ini, aliran tunai didiskaun pada kadar pra cukai 7.00%.

Page 159: Metamorfosis Global

155

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

14. HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN (samb.)

(d) (iii) Tanah dan bangunan kelab pegangan bebas Sunway Semenyih Sdn Bhd yang terangkum dalam segmen riadah, kerana operasi kelabnya mengalami kerugian sejak ia mula melaksanakan perniagaan dan pihak pengurusan tidak menjangka yang keadaan akan berubah sebaliknya dalam tempoh terdekat ini. Kajian semula ini mengakibatkan pengiktirafan kerugian ketaksempurnaan berjumlah RM3,402,000. Jumlah yang boleh didapatkan kembali tersebut ditentukan pada peringkat CGU menggunakan kaedah nilai dalam penggunaan di mana aliran tunai didiskaun pada kadar pra cukai 7.00%.

(iv) Bangunan pajakan jangka panjang Splendid Crest Sdn Bhd terangkum dalam segmen pelaburan hartanah kerana jangkaan amaun boleh didapatkan kembalinya lebih rendah daripada amaun bawaan. Amaun boleh didapatkan kembali ini berasaskan taksiran yang dilaksanakan oleh penaksir profesional bertauliah bebas. Kajian semula ini mengakibatkan pengiktirafan kerugian ketaksempurnaan berjumlah RM1,715,000.

15. ASET BIOLOGI

Kumpulan

2008RM’000

2007RM’000

Kos

Pada 1 Julai 447 -

Tambahan 512 447

Hapus kira (124) -

Pada 30 Jun 835 447

Susut nilai terkumpul

Pada 1 Julai 10 -

Caj susut nilai bagi tahun semasa (Nota 7) 75 10

Hapus kira (13) -

Pada 30 Jun 72 10

Amaun bawaan bersih 763 437

Aset biologi terdiri daripada haiwan yang digunakan dalam zoo haiwan peliharaan (“petting zoo”) yang dikendalikan oleh sebuah subsidiari.

Page 160: Metamorfosis Global

156

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

16. HARTANAH PELABURAN

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Semasa taksiran

Pada 1 Julai 1,334,370 611,388 81,408 15,415

Kesan menerapkan FRS 140 - 518,476 - 33,473

1,334,370 1,129,864 81,408 48,888

Tambahan daripada pemerolehan 151,418 1,750 680 1,750

Tambahan daripada perbelanjaan berikutnya 111,540 46 - -

Pindahan daripada:

- hartanah, loji dan peralatan (Nota 14) 570,545 154,219 - -

- tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah (Nota 18) - 485 - 485

- kos pembangunan hartanah (Nota 24) - 4,261 - -

- aset bukan semasa dikelaskan sebagai

dipegang untuk jualan (Nota 31) (2,050,220) - - -

Pelarasan nilai saksama (Nota 5) 311,816 43,745 - 30,285

Pada 30 Jun 429,469 1,334,370 82,088 81,408

Hartanah pelaburan yang berada dalam tempoh pajakan adalah seperti berikut:

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Tanah pajakan jangka panjang 37,577 272,359 48,008 48,008

Bangunan 391,892 1,062,011 34,080 33,400

429,469 1,334,370 82,088 81,408

Hartanah pelaburan milik Kumpulan dengan nilai bawaan agregat RM357,628,000 (2007: RM1,234,158,000) telah dicagarkan sebagai sekuriti untuk peminjaman seperti yang dibentangkan dalam Nota 32.

Salah satu hartanah pelaburan Kumpulan telah dinilai berdasarkan taksiran tahun terdahulu, yang para pengarah sifatkan sebagai masih boleh diterima pakai berdasarkan penilaian keseluruhan keadaan pasaran hartanah semasa bagi lokasi hartanah tersebut.

Hartanah pelaburan merangkumi beberapa hartanah komersil yang dipajak kepada pihak ketiga dan yang berkaitan.

Page 161: Metamorfosis Global

157

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

17. PEMBAYARAN PAJAKAN TANAH PRABAYAR

Kumpulan

2008RM’000

2007RM’000

Pada kos

Pada 1 Julai 21,367 21,758

Pelunasan bagi tahun kewangan (Nota 7) (402) (391)

Pada 30 Jun 20,965 21,367

Bahagian yang belum lupus bagi tanah pajakan pada 30 Jun 2008 berada dalam julat 82.5 tahun hingga 90.5 tahun (2007: 83.5 tahun hingga 91.5 tahun).

Tanah pajakan dengan nilai bawaan agregat RM15,321,000 (2007: RM21,907,000) telah dicagarkan sebagai sekuriti untuk peminjaman seperti yang dibentangkan dalam Nota 32.

18. TANAH YANG DIPEGANG UNTUK PEMBANGUNAN HARTANAH

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Kos

Pada 1 Julai:

Tanah pegangan bebas 141,471 176,538 - -

Tanah pajakan jangka panjang 6,983 81,974 1,020 1,020

Kos pembangunan 102,554 112,417 1,279 1,764

251,008 370,929 2,299 2,784

Perbezaan pertukaran:

Tanah pegangan bebas 404 381 - -

Tambahan:

Tanah pegangan bebas 48,377 - - -

Tanah pajakan jangka panjang 28,161 - - -

76,538 - - -

Pembalikan kos terlebih akru:

Kos pembangunan (212) - - -

Penjualan:

Tanah pegangan bebas - (10,139) - -

Page 162: Metamorfosis Global

158

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

18. TANAH YANG DIPEGANG UNTUK PEMBANGUNAN HARTANAH (samb.)

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Dikelaskan semula sebagai dipegang untuk jualan (Nota 31) (15,249) (17,295) - -

Pindahan (ke)/dari:

- hartanah pelaburan (Nota 16) - (485) - (485)

- kos pembangunan hartanah

(Nota 24) 86,750 (92,247) 4,766 -

86,750 (92,732) 4,766 (485)

Hapus kira:

Kos pembangunan (Nota 7) - (136) - -

Pada 30 Jun 399,239 251,008 7,065 2,299

Kerugian ketaksempurnaan terkumpul

Tanah pegangan bebas:

Pada 1 Julai - (3,889) - -

Masuk kira (Nota 5) - 1,159 - -

Penjualan - 2,730 - -

Pada 30 Jun - - - -

Amaun bawaan pada 30 Jun 399,239 251,008 7,065 2,299

Perbelanjaan faedah sepanjang tahun kewangan semasa, di bawah kos pembangunan Kumpulan berjumlah RM1,816,000 (2007: RM707,000).

Kos tanah pegangan bebas dan kos pembangunan yang berkaitan bagi Kumpulan berjumlah RM35,196,000 (2007: RM35,654,000) telah dicagarkan sebagai sekuriti kepada institusi kewangan untuk peminjaman seperti yang dibentangkan dalam Nota 32.

Tanah pajakan jangka panjang dan kos pembangunan yang berkaitan bagi Kumpulan dan Syarikat, yang masing-masing berjumlah RM4,766,000 (2007: RMSifar) dan RM4,766,000 (2007: RMSifar) telah dicagarkan sebagai sekuriti kepada institusi kewangan untuk peminjaman seperti yang dibentangkan dalam Nota 32.

Page 163: Metamorfosis Global

159

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

19. PELABURAN DALAM SUBSIDIARI

Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

Pada kos

Saham biasa tidak dicatat 214,832 214,484

Ditolak: Kerugian ketaksempurnaan terkumpul (7,854) (7,854)

206,978 206,630

Saham keutamaan tidak dicatat 328,182 293,991

Ditolak: Kerugian ketaksempurnaan bagi tahun (Nota 7) (1,148) -

Ditolak: Ditebus pada tahun (8,624) -

318,410 293,991

Amaun bawaan bersih pada 30 Jun 525,388 500,621

Maklumat terperinci mengenai subsidiari dibentangkan dalam Nota 50.

Penubuhan Sunway REIT Management Sdn. Bhd. oleh Syarikat pada tahun kewangan semasa tidak membawa sebarang kesan material ke atas keputusan kewangan dan kedudukan kewangan Kumpulan.

Dalam tahun kewangan ini, Syarikat telah memperoleh 100% kepentingan ekuiti dalam Spring Ambience Sdn. Bhd. Kos pemerolehan berjumlah RM2 disempurnakan secara tunai.

Pada tahun kewangan semasa, Syarikat melanggan saham tambahan dalam Stellar Destiny Sdn. Bhd. dan Sunway Tower 2 Sdn. Bhd. (sebelum ini dikenali sebagai Lambang Mujur Sdn. Bhd.), kedua-duanya subsidiari milik penuh Syarikat. Langganan tambahan Stellar Destiny Sdn. Bhd. dan Sunway Tower 2 Sdn. Bhd., (sebelum ini dikenali sebagai Lambang Mujur Sdn. Bhd.), yang masing-masing berjumlah RM98,000 dan RM250,000 disempurnakan secara tunai.

Dalam tahun kewangan ini, Kumpulan telah memperoleh 100% kepentingan ekuiti dalam Essential Outlook Sdn. Bhd. Kos pemerolehan berjumlah RM2 disempurnakan secara tunai.

Subsidiari yang diperoleh tidak memberi sebarang kesan material kepada keputusan kewangan dan kedudukan kewangan Kumpulan.

Menurut pelaksanaan ABS seperti yang dibentangkan dalam Nota 32(e), Syarikat telah menyempurnakan Notis Pelaksanaan Opsyen untuk melaksanakan opsyennya untuk membeli saham keutamaan boleh tebus dalam Sunway Pyramid Sdn. Bhd. daripada ABS Real Estate Berhad, pada 29 Mei 2007 untuk imbalan tunai berjumlah RM34,191,000. Keseluruhan pelaksanaan ini disempurnakan dalam tahun kewangan semasa seperti yang dibentangkan dalam Nota 53(a)(iii).

Tiada pemerolehan dibuat selepas 30 Jun 2008.

Page 164: Metamorfosis Global

160

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

20. AMAUN BELUM TERIMA DARIPADA SUBSIDIARI

Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

Amaun yang menanggung faedah 687,747 637,994

Amaun yang tidak menanggung faedah 638,918 334,113

1,326,665 972,107

Ditolak: Peruntukan untuk hutang ragu (144,536) (140,336)

1,182,129 831,771

Amaun belum terima daripada subsidiari tidak dicagarkan dan tiada tempoh pembayaran balik tetap baginya. Amaun yang menanggung faedah menanggungnya pada kadar dari 3.00% hingga 7.75% (2007: 1.00% hingga 8.25%) setahun.

21. PELABURAN DALAM SYARIKAT SEKUTU

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Saham tidak dicatat pada kos 15,538 15,797 13,265 13,265

Bahagian rizab pasca pemerolehan (5) (3,377) - -

15,533 12,420 13,265 13,265

Ditolak: Kerugian ketaksempurnaan terkumpul - - (2,000) (2,000)

15,533 12,420 11,265 11,265

Maklumat terperinci mengenai syarikat sekutu dibentangkan dalam Nota 50.

Penyata kewangan syarikat sekutu mempunyai tempoh yang sama dengan tempoh kewangan Kumpulan, kecuali Sunway Cana City Development Ltd. dan Pyramid Bowl Sdn. Bhd. yang mempunyai tahun kewangan yang berakhir masing-masing pada 31 Disember dan 31 Mac, agar mematuhi akhir tahun kewangan syarikat induk masing-masing. Bagi tujuan menggunakan kaedah perakaunan ekuiti, penyata kewangan yang belum diaudit syarikat sekutu ini pada 30 Jun 2008 telah digunakan memandangkan tiada transaksi penting dilaksanakan di antara tarikh kunci kira-kira bagi audit penyata kewangannya yang terakhir dengan 30 Jun 2008.

Page 165: Metamorfosis Global

161

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

21. PELABURAN DALAM SYARIKAT SEKUTU (samb.)

Ringkasan maklumat kewangan bagi syarikat sekutu adalah seperti berikut:

2008RM’000

2007RM’000

Aset dan liabiliti

Aset semasa 36,431 35,086

Aset bukan semasa 461 2,215

Jumlah aset 36,892 37,301

Liabiliti semasa (7,040) (12,070)

Liabiliti bukan semasa (5) -

Jumlah liabiliti (7,045) (12,070)

2008 RM'000

2007 RM'000

Keputusan

Hasil 33,470 32,723

Untung/(rugi) bagi tahun 6,858 (526)

Kumpulan telah menghentikan pengiktirafan bahagian kerugiannya daripada OSC First Holidays Co. Ltd. pada tahun kewangan terdahulu kerana bahagian kerugian syarikat sekutu ini lebih daripada kepentingan Kumpulan di dalamnya. Bahagian kerugian Kumpulan dalam syarikat sekutu ini yang tidak diiktiraf, secara terkumpul berjumlah RM2,000 pada tahun terdahulu. Bahagian untung Kumpulan dalam syarikat sekutu ini pada tahun terdahulu yang berjumlah RM18,000 tidak diiktiraf kerana ia telah ditolak daripada kerugian lalu yang tidak diiktiraf. Dalam tahun kewangan semasa, Kumpulan menjual syarikat sekutu ini untuk imbalan tunai berjumlah USD18,000 (lebih kurang RM57,000) dan mengakibatkan kerugian jualan berjumlah RM59,000.

Sepanjang tahun kewangan semasa, Syarikat memperoleh 50% kepentingan ekuiti dalam Glitter Performance Sdn. Bhd. untuk imbalan tunai bernilai RM1.

Page 166: Metamorfosis Global

162

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

22. PELABURAN DALAM ENTITI DIKAWAL BERSAMA

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Saham tidak dicatat pada kos 43,536 13,456 13,456 13,456

Bahagian rizab pasca pemerolehan 25,287 34,076 - -

68,823 47,532 13,456 13,456

Berikut adalah butiran mengenai entiti dikawal bersama:

Nisbah KepentinganHak Milik

Negara Diperbadankan

Aktiviti UtamaNama Entiti Dikawal Bersama

2008 %

2007 %

Sunway SPK Homes Sdn. Bhd. Malaysia Pembangunan

hartanah 50 50

Sunway Real Estate (China) Limited Hong Kong Pembangunan

hartanah 60 -

Sunway Opus International Private Limited India

Pembangunan hartanah 50 -

Bahagian agregat aset semasa, aset bukan semasa, liabiliti semasa, liabiliti bukan semasa, pendapatan dan perbelanjaan milik Kumpulan dalam entiti dikawal bersama ini adalah seperti berikut:

2008RM’000

2007RM’000

Aset dan liabiliti

Aset semasa 86,863 61,717

Aset bukan semasa 4,937 9,934

Jumlah aset 91,800 71,651

Liabiliti semasa (31,970) (11,154)

Liabiliti bukan semasa (1,728) (12,965)

Jumlah liabiliti (33,698) (24,119)

Keputusan

Hasil 39,856 56,523

Perbelanjaan, termasuk kos kewangan dan cukai (28,643) (39,593)

Page 167: Metamorfosis Global

163

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

22. PELABURAN DALAM ENTITI DIKAWAL BERSAMA (samb.)

Butiran muhibah yang termasuk dalam amaun bawaan pelaburan dalam entiti dikawal bersama Kumpulan adalah seperti berikut:

2008RM’000

2007RM’000

Kos

Yang berpunca daripada entiti dikawal bersama pada 30 Jun 10,721 -

Termasuk dalam pelaburan Kumpulan dalam entiti dikawal bersama berjumlah RM3,456,000 (2007: RM3,456,000) dalam bentuk saham keutamaan boleh tebus terkumpul dalam entiti tersebut, yang pelaburan berkaitan daripada rakan usaha sama lain tidak diperlukan seperti yang dihuraikan dalam Perjanjian Usaha Sama di antara kedua-dua pihak. Saham tersebut tidak membawa sebarang hak mengundi.

Dalam tahun kewangan semasa, Kumpulan memperoleh 50% kepentingan ekuiti dalam Sunway Opus International Private Limited untuk imbalan tunai berjumlah INR350,000,000 (lebih kurang RM30,079,398).

Pada 4 Jun 2008, Syarikat telah memperoleh 60% kepentingan ekuiti dalam Sunway Real Estate (China) Limited (“Sunway Real Estate”) untuk imbalan tunai berjumlah HK$3.00.

Pada 27 Jun 2008, Syarikat telah menyertai satu Perjanjian Pemegang Saham dengan SunwayMas Sdn Bhd (“SunwayMas”), untuk tujuan merakamkan persefahaman kerjasama dan usaha sama pihak-pihak berkaitan melalui Sunway Real Estate, sebuah syarikat usaha sama yang didaftarkan di Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong, untuk mengendalikan projek pembangunan hartanah (“Projek”) di atas sebidang tanah yang terletak di Jiangyin, China serta lain-lain projek pada masa hadapan.

Pada tarikh yang sama, Sunway Real Estate juga telah menyertai perjanjian berikut untuk mengendalikan Projek ini dengan Shanghai Guang Hao Real Estate Development Group Co. Ltd. (“Shanghai Guanghao”) melalui sebuah syarikat usaha sama, Jiangyin Guang Hao Real Estate Development Co. Ltd. (“Jiangyin Guanghao”):

(a) Perjanjian Induk dengan Shanghai Guanghao; (b) Perjanjian Usaha Sama Ekuiti dengan Shanghai Guanghao; (c) Perjanjian Langganan Modal Saham dengan Shanghai Guanghao dan Jiangyo Guanghao; dan (d) Tataurusan Pertubuhan Syarikat Jiangyin Guanghao dengan Shanghai Guanghao.

Sunway Real Estate akan melanggan saham baru dalam Jiangyin Guanghao yang mewakili 65% daripada modal Jiangyin Guanghao yang diperluas. Shanghai Guanghao akan memegang 35% kepentingan ekuiti yang selebihnya dalam Jiangyin Guanghao.

Sebagai lanjutan kepada Perjanjian Pemegang Saham ini, pada 11 Julai 2008, Syarikat telah menyertai Perjanjian Langganan dengan SunwayMas dan Sunway Real Estate untuk cadangan langganan 9,995 saham biasa baru HK$1.00 sesaham dan 148,000,000 saham keutamaan boleh tebus baru HK$0.01 sesaham pada harga terbitan HK$1.00 sesaham dalam Sunway Real Estate. Hasilnya, Syarikat memiliki pemegangan 60% saham dalam Sunway Real Estate dan baki 40% akan dipegang oleh SunwayMas.

Page 168: Metamorfosis Global

164

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

23. MUHIBAH

MuhibahRM’000

Muhibah NegatifRM’000

JumlahRM’000

Kumpulan

Kos

Pada 1 Julai 2006 29,491 (7,717) 21,774

Pelarasan tahun terdahulu (Nota 55) (848) - (848)

Pada 1 Julai 2006 (dinyatakan semula) 28,643 (7,717) 20,926

Kesan menerapkan FRS 3 - 7,717 7,717

Pemerolehan kepentingan ekuiti dalam

syarikat sekutu, maka menjadikannya subsidiari - (785) (785)

Pemerolehan kepentingan ekuiti tambahan dalam subsidiari 3,224 - 3,224

Diiktiraf dalam untung atau rugi (Nota 5) - 785 785

Pada 30 Jun 2007 dan 30 Jun 2008 31,867 - 31,867

Pelunasan dan ketaksempurnaan terkumpul

Pada 1 Julai 2006 7,254 - 7,254

Pelarasan tahun terdahulu (Nota 55) (23) - (23)

Pada 1 Julai 2006 (dinyatakan semula) 7,231 - 7,231

Kerugian ketaksempurnaan (Nota 7) 1,609 - 1,609

Pada 30 Jun 2007 dan 30 Jun 2008 8,840 - 8,840

Amaun bawaan bersih

Pada 30 Jun 2007 dan 30 Jun 2008 23,027 - 23,027

Ujian ketaksempurnaan untuk muhibah

Pengagihan muhibah

Muhibah telah diagihkan kepada CGU Kumpulan, kesemuanya beroperasi di Malaysia, menurut segmen perniagaan seperti berikut:

2008RM’000

2007RM’000

Pelaburan hartanah 6,159 6,159

Hospitaliti 11,997 11,997

Penjagaan Kesihatan 4,871 4,871

23,027 23,027

Page 169: Metamorfosis Global

165

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

23. MUHIBAH (samb.)

Andaian penting yang digunakan dalam usaha mengira nilai dalam penggunaan

Amaun CGU yang boleh didapatkan kembali ditentukan berdasarkan pengiraan nilai dalam penggunaan melalui unjuran aliran tunai berasaskan bajet kewangan yang diluluskan oleh pihak pengurusan yang meliputi tempoh lima tahun. Aliran tunai yang melampaui tempoh lima tahun diekstrapolasi menggunakan kadar pertumbuhan di bawah. Andaian penting yang digunakan dalam usaha mengira nilai dalam penggunaan adalah:

PembangunanHartanah

%

Pelaburan Hartanah

% Riadah

%Hospitaliti

%

Penjagaan Kesihatan

%

Pada 30 Jun 2008

Margin kasar 31.6 67.3 24.2 39.4 17.5

Kadar pertumbuhan 22.5 5.7 12.5 6.1 16.8

Kadar diskaun 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

Pada 30 Jun 2007

Margin kasar 26.8 68.7 23.7 29.9 19.1

Kadar pertumbuhan 30.4 23.2 11.4 7.3 19.6

Kadar diskaun 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

Berikut dihuraikan setiap andaian penting yang telah dibuat oleh pihak pengurusan dalam membuat unjuran aliran tunai dalam usaha menguji ketaksempurnaan muhibah:

(i) Bajet margin kasar Kaedah yang digunakan untuk menentukan nilai yang diperuntukkan kepada bajet margin kasar adalah margin kasar

purata yang dicapai dalam tahun sebelum tahun bajet dibuat, dengan tambahan untuk peningkatan kecekapan.

(ii) Kadar pertumbuhan Purata wajaran kadar pertumbuhan yang digunakan konsisten dengan kadar pertumbuhan purata jangka panjang

bagi industri.

(iii) Kadar diskaun Kadar diskaun yang digunakan adalah kadar pracukai dan mencerminkan risiko khusus yang berkaitan dengan

segmen berkaitan.

Kesensitifan kepada perubahan andaian

Merujuk kepada penilaian nilai dalam penggunaan bagi setiap segmen perniagaan, pihak pengurusan yakin bahawa tiada perubahan munasabah mungkin berlaku kepada mana-mana andaian penting yang akan menyebabkan nilai bawaan unit melebihi amaun boleh didapatkan kembali secara material.

Page 170: Metamorfosis Global

166

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

24. KOS PEMBANGUNAN HARTANAH

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Kos pembangunan hartanah terkumpul

Pada 1 Julai:

Tanah pegangan bebas 231,794 273,750 - -

Tanah pajakan jangka panjang 253,301 146,955 18,345 18,345

Kos pembangunan 1,504,401 1,307,317 107,137 89,647

1,989,496 1,728,022 125,482 107,992

Kos yang ditanggung sepanjang tahun kewangan:

Tanah pegangan bebas 15,703 9,878 - -

Tanah pajakan jangka panjang 3,594 - - -

Kos pembangunan 410,905 343,841 54,627 17,490

430,202 353,719 54,627 17,490

Pembalikan kos terlebih akru:

Tanah pegangan bebas (2,712) - - -

Tanah pajakan jangka panjang - (195) - -

(2,712) (195) - -

Pindahan (ke)/dari:

- hartanah, loji dan peralatan

(Nota 14) (9) - - -

- hartanah pelaburan (Nota 16) - (4,261) - -

- tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah

(Note 18) (86,750) 92,247 (4,766) -

- inventori (21,137) (6,465) - -

(107,896) 81,521 (4,766) -

Pembalikan projek sudah siap (168,080) (173,571) - -

Pada 30 Jun 2,141,010 1,989,496 175,343 125,482

Kerugian ketaksempurnaan terkumpul

Pada 1 Julai dan 30 Jun

Kos pembangunan (1,577) (1,577) - -

Kos terkumpul yang diiktiraf dalam

penyata pendapatan

Pada 1 Julai: (1,490,918) (1,264,811) (89,188) (82,703)

Diiktiraf sepanjang tahun kewangan (Nota 4) (460,146) (399,678) (28,124) (6,485)

Pembalikan projek sudah siap 168,080 173,571 - -

Pada 30 Jun (1,782,984) (1,490,918) (117,312) (89,188)

Page 171: Metamorfosis Global

167

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

24. KOS PEMBANGUNAN HARTANAH (samb.)

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Kos pembangunan hartanah pada 30 Jun

356,449 497,001 58,031 36,294

Perbelanjaan faedah sepanjang tahun kewangan semasa, yang dipermodalkan di bawah kos pembangunan Kumpulan berjumlah RM931,000 (2007: RM560,000).

Tanah pegangan bebas milik Kumpulan dan Syarikat, masing-masing dengan kos RM87,633,000 (2007: RM201,238,000) dan RM20,841,000 (2007: RM20,012,000) telah dicagarkan sebagai sekuriti kepada institusi kewangan untuk peminjaman seperti yang dibentangkan dalam Nota 32.

Tanah pajakan jangka panjang Kumpulan dan Syarikat, masing-masing dengan kos RM9,597,000 (2007: RM6,133,000) dan RM3,016,000 (2007: RM750,000) telah dicagarkan sebagai sekuriti kepada institusi kewangan untuk peminjaman seperti yang dibentangkan dalam Nota 32.

25. INVENTORI

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Kos

Hartanah yang dipegang untuk jualan 14,690 16,481 12,171 11,691

Inventori perdagangan 4,654 4,778 - -

Makanan dan minuman 2,073 1,223 - -

Barangan guna habis 1,999 2,228 - -

23,416 24,710 12,171 11,691

Nilai realis bersih

Hartanah yang dipegang untuk jualan 28,904 9,533 - -

52,320 34,243 12,171 11,691

Page 172: Metamorfosis Global

168

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

26. DAGANGAN BELUM TERIMA

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Dagangan belum terima 216,773 135,068 3,670 2,859

Bil terakru bagi kos pembangunan hartanah 1,845 2,770 - -

218,618 137,838 3,670 2,859

Ditolak: Peruntukan untuk hutang ragu (9,155) (8,565) (476) (486)

209,463 129,273 3,194 2,373

Amaun belum terima daripada pihak berkaitan berikut telah terangkum di dalam dagangan belum terima:

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Kumpulan Sunway Holdings Berhad (sebelum ini dikenali sebagai Kumpulan Sunway Holdings Incorporated Berhad) (“Kumpulan Sunway”)

2,486 2,113 39 536

Kumpulan Sunway Technology Sdn. Bhd. (“Kumpulan STSB”)

80 18 - -

Kumpulan Sunway College Sdn. Bhd. (“Kumpulan SCSB “)

1,663 353 - -

Kumpulan Dekon Sdn. Bhd. (“Kumpulan DSB”) 172 33 - -

Amaun belum terima daripada pihak berkaitan tidak bercagar mahu pun menanggung faedah. Perhubungan dengan pihak berkaitan adalah seperti yang dibentangkan dalam Nota 49.

Pendedahan Kumpulan kepada risiko kredit berpunca terutamanya daripada dagangan belum terima. Sebahagian besar syarat dagangan Kumpulan dengan para pelanggannya adalah atas kredit. Tempoh kredit umumnya 14 hari hingga 30 hari (2007: 14 hari hingga 30 hari). Setiap pelanggan mempunyai had kredit maksimum masing-masing. Kumpulan berusaha mengekalkan kawalan yang ketat ke atas jumlah belum terimanya yang masih tertunggak dan mempunyai jabatan kawalan kredit untuk meminimumkan risiko kredit. Baki yang melampaui tempoh dikaji semula secara kerap oleh pihak pengurusan kanan. Oleh kerana perkara yang dinyatakan di atas dan memandangkan dagangan belum terima kumpulan berkaitan dengan sejumlah besar para pelanggan yang pelbagai, tidak terdapat penumpuan risiko kredit yang ketara. Dagangan belum terima tidak menanggung faedah.

Page 173: Metamorfosis Global

169

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

27. LAIN-LAIN JUMLAH BELUM TERIMA

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Deposit 9,838 51,073 980 1,540

Bayaran terdahulu 7,456 5,132 418 498

Amaun belum terima rampai 83,163 79,059 67,129 63,590

100,457 135,264 68,527 65,628

Ditolak: Peruntukan untuk hutang ragu (4,021) (4,059) (3,822) (4,029)

96,436 131,205 64,705 61,599

Item berikut termasuk dalam lain-lain amaun belum terima rampai:

(a) amaun belum terima daripada pihak berkaitan, seperti berikut:

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Kumpulan Sunway Holdings Berhad (sebelum ini dikenali sebagai Kumpulan Sunway Holdings Incorporated Berhad Group) (“Kumpulan Sunway”) 2,486 2,126 32 1,217

PRK Builders Sdn. Bhd. ("PRK") - - 79 -

Sunway College Sdn. Bhd. (“Kumpulan SCSB “) 439 174 - 170

Kumpulan Dekon Sdn. Bhd. (“Kumpulan DSB”) 7 8 1 2

Jumlah belum terima daripada pihak berkaitan adalah tidak bercagar, tidak menanggung faedah dan tiada tempoh pembayaran balik tetap kecuali bagi RM302,000 (2007: RM302,000) yang belum diterima daripada Kumpulan Sunway kepada Kumpulan dan Syarikat yang menanggung faedah pada kadar 8.5% (2007: 8.5%) setahun, berkaitan dengan pengaturan usaha sama yang dikendalikan dengan Suncon. Maklumat terperinci mengenai subsidiari dibentangkan dalam Nota 13. Perhubungan dengan pihak berkaitan di atas adalah seperti yang dibentangkan dalam Nota 49.

(b) pendahuluan yang diberi kepada rakan usaha sama berjumlah RM46,487,000 (2007: RM44,950,000) yang tidak bercagar, tidak menanggung faedah dan tiada tempoh pembayaran balik tetap. Maklumat terperinci mengenai pengaturan usaha sama ini dibentangkan dalam Nota 13.

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 174: Metamorfosis Global

170

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

27. LAIN-LAIN JUMLAH BELUM TERIMA (samb.)

Deposit Kumpulan merangkumi deposit yang dibayar berjumlah RM275,000 (2007: RM9,200,000) untuk pemerolehan tanah. Dalam tahun kewangan terdahulu, RM28,800,000 telah dibayar untuk pemerolehan hartanah pelaburan oleh sebuah subsidiari.

Kumpulan dan Syarikat tiada tumpuan risiko kredit yang ketara yang boleh berlaku daripada pendedahan kepada penghutang tunggal atau beberapa kumpulan penghutang selain daripada yang dizahirkan di atas.

28. AMAUN BELUM TERIMA DARIPADA/(KEPADA) SYARIKAT SEKUTU

Amaun belum terima daripada/(kepada) syarikat sekutu Kumpulan dan Syarikat adalah tidak bercagar, tidak menanggung faedah dan tiada tempoh pembayaran balik tetap.

29. AMAUN BELUM TERIMA DARIPADA ENTITI DIKAWAL BERSAMA

Amaun belum terima daripada syarikat sekutu Kumpulan dan Syarikat adalah tidak bercagar, tidak menanggung faedah dan tiada tempoh pembayaran balik tetap.

30. WANG TUNAI DAN SETARA TUNAI

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Wang tunai di tangan dan di bank 385,463 302,383 61,389 32,963

Deposit dengan:

Bank berlesen 134,594 229,033 27,541 2,804

Lain-lain institusi kewangan 37,500 - - -

Baki tunai dan bank 557,557 531,416 88,930 35,767

Termasuk dalam tunai di bank bagi Kumpulan dan Syarikat adalah amaun berjumlah RM253,640,000 (2007: RM220,082,000) dan RM29,591,000 (2007: RM22,654,000) masing-masing dipegang menurut Seksyen 7A Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan), 1966 dan tidak boleh digunakan dalam operasi lain.

Purata wajaran kadar faedah berkesan bagi deposit dengan bank berlesen dan institusi kewangan lain bagi Kumpulan dan Syarikat pada tarikh kunci kira-kira ialah 3.25% (2007: 3.25%).

Julat tempoh matang deposit dengan bank berlesen dan institusi kewangan lain bagi Kumpulan dan Syarikat adalah di antara 1 hari hingga 30 hari (2007: 1 hari hingga 30 hari).

Page 175: Metamorfosis Global

171

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

30. WANG TUNAI DAN SETARA TUNAI (samb.)

Untuk tujuan penyata aliran tunai, wang tunai dan setara tunai terdiri daripada item berikut pada tarikh kunci kira-kira:

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Baki tunai dan bank 557,557 531,416 88,930 35,767

Overdraf Bank (Nota 32) (5,102) (2,756) - -

Jumlah tunai dan setara tunai 552,455 528,660 88,930 35,767

31. ASET BUKAN SEMASA DIKELASKAN SEBAGAI DIPEGANG UNTUK JUALAN

Kumpulan

2008RM’000

2007RM’000

Pada 1 Julai 17,295 -

Dikelaskan semula daripada:

Tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah (Nota18) - tanah pegangan bebas - kos pembangunan

15,249 -

16,734 561

Hartanah pelaburan (Nota 16) 2,050,220 -

Hartanah, loji dan peralatan (Nota 14) 454,594 -

Pada 30 Jun 2,537,358 17,295

Perbelanjaan faedah sepanjang tahun kewangan semasa, yang dipermodalkan di bawah kos pembangunan Kumpulan berjumlah RM1,914,000 (2007: RM Sifar).

Aset bukan semasa yang dipegang untuk jualan dengan amaun bawaan agregat RM1,797,851,000 (2007: RM17,295,000) telah dicagarkan sebagai sekuriti kepada institusi kewangan untuk peminjaman seperti yang dibentangkan dalam Nota 32.

Aset bukan semasa yang dipegang untuk jualan dengan amaun bawaan agregat RM2,535,000,000 (2007: RM Sifar) adalah berkaitan dengan cadangan tawaran awam pertama bagi Amanah Pelaburan Harta Tanah Syarikat seperti yang dizahirkan dalam Nota 53(b).

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 176: Metamorfosis Global

172

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

32. PEMINJAMAN

Kumpulan Syarikat

Nota 2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Peminjaman jangka pendek

Bercagar:

Overdraf bank 2,388 1,812 - -

Pinjaman bertempoh 322,303 63,410 13,934 7,706

Nota Kanan - 271,132 - -

324,691 336,354 13,934 7,706

Tidak bercagar:

Overdraf bank 2,714 944 - -

Kredit pusingan 38,000 - 38,000 -

Pinjaman bertempoh 38,000 40,764 38,000 38,000

Bon 49,124 - 49,124 -

Nota tempoh sederhana 114,935 79,928 114,935 79,928

242,773 121,636 240,059 117,928

567,464 457,990 253,993 125,634

Peminjaman jangka panjang

Bercagar:

Pinjaman bertempoh 451,926 513,586 31,670 31,900

Tidak bercagar:

Pinjaman bertempoh 75,000 76,655 75,000 75,000

Bon 188,620 - 188,620 -

Nota tempoh sederhana 239,229 144,533 239,229 144,533

502,849 221,188 502,849 219,533

954,775 734,774 534,519 251,433

Jumlah peminjaman

Overdraf bank 30 5,102 2,756 - -

Kredit pusingan (a) 38,000 - 38,000 -

Pinjaman bertempoh (b) 887,229 694,415 158,604 152,606

Nota tempoh sederhana (c) 354,164 224,461 354,164 224,461

Bon (d) 237,744 - 237,744 -

Nota Kanan (e) - 271,132 - -

1,522,239 1,192,764 788,512 377,067

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 177: Metamorfosis Global

173

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

32. PEMINJAMAN (samb.)

(a) Kredit pusingan menanggung purata wajaran kadar faedah berkesan 5.06% (2007: 6.08%) setahun. Kredit pusingan pada tahun kewangan terdahulu yang genap masanya untuk dibayar balik dalam tempoh dua belas (12) bulan yang akan datang tetapi digulung ke akhir tahun kewangan berikut disifatkan sebagai peminjaman jangka pendek.

(b) Maklumat terperinci mengenai pinjaman bertempoh adalah seperti berikut:

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Jenis 1 34,604 28,606 34,604 28,606

Jenis 2 15,397 26,311 - -

Jenis 3 30,881 - - -

Jenis 4 7,200 7,200 - -

Jenis 5 132,000 116,805 - -

Jenis 6 30,000 35,000 - -

Jenis 7 22,961 25,650 - -

Jenis 8 3,566 7,976 - -

Jenis 9 33,432 15,203 - -

Jenis 10 - 26,334 - -

Jenis 11 11,000 11,000 11,000 11,000

Jenis 12 14,425 15,250 - -

Jenis 13 116,880 98,136 - -

Jenis 14 266,100 139,600 - -

Jenis 15 26,248 13,311 - -

Jenis 16 7,500 10,500 - -

Jenis 17 25,000 25,000 25,000 25,000

Jenis 18 - 4,419 - -

Jenis 19 30,000 30,000 30,000 30,000

Jenis 20 38,000 38,000 38,000 38,000

Jenis 21 - 114 - -

Jenis 22 20,000 20,000 20,000 20,000

Jenis 23 2,035 - - -

Jenis 24 20,000 - - -

887,229 694,415 158,604 152,606

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 178: Metamorfosis Global

174

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

32. PEMINJAMAN (samb.)

(b) Tempoh matang pinjaman bertempoh adalah seperti berikut:

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Tidak lebih daripada 1 tahun 360,303 104,174 51,934 45,706

Lebih daripada 1 tahun tetapi tidak lebih daripada 2 tahun 109,763 52,860 35,969 3,295

Lebih daripada 2 tahun tetapi tidak lebih daripada 3 tahun 61,073 165,397 40,701 48,605

Lebih daripada 3 tahun tetapi tidak lebih daripada 4 tahun 49,537 40,296 30,000 25,000

Lebih daripada 4 tahun tetapi tidak lebih daripada 5 tahun 18,026 43,270 - 30,000

Lebih daripada 5 tahun 288,527 288,418 - -

887,229 694,415 158,604 152,606

Maklumat lanjut mengenai tempoh pembayaran balik dan purata wajaran kadar faedah berkesan bagi pinjaman bertempoh adalah seperti berikut:

Pinjaman Nama syarikat

Purata wajaran kadar

faedah berkesan

2008 / 2007 (%)

Tempohbayaran balik

Tarikh bayaran balik

Jenis 1 Sunway City Berhad 5.70 / 5.50 Bayaran balik sekali gus

Mei 2010

Jenis 2 Sunway Medical Centre Berhad 5.39 / 5.80 5 tahun Januari 2007

Jenis 3 Sunway Medical Centre Berhad 5.39 / - 5 tahun November 2008

Jenis 4 Sunway Grand Sdn. Bhd. 5.70 / 5.70 2 tahun Julai 2009

Jenis 5 Sunway Platinum Success Sdn. Bhd. 5.19 / 5.48 Bayaran balik sekali gus

Jun 2009

Jenis 6 Sunway Resort Hotel Sdn. Bhd. 3.75 / 3.75 7 tahun April 2007

Jenis 7 Sunway Lagoon Water Park Sdn. Bhd. 3.75 / 3.75 10 tahun Februari 2007

Jenis 8 Sunway D’Mont Kiara Sdn. Bhd. 7.50 / 7.50 2 tahun - melalui

penebusan

Ogos 2008

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 179: Metamorfosis Global

175

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

32. PEMINJAMAN (samb.)

(b) Maklumat lanjut mengenai tempoh pembayaran balik dan purata wajaran kadar faedah berkesan bagi pinjaman bertempoh adalah seperti berikut (samb.):

Pinjaman Nama syarikat

Purata wajaran kadar

faedah berkesan

2008 / 2007 (%)

Tempohbayaran balik

Tarikh bayaran balik

Jenis 9 Sunway South Quay Sdn. Bhd. 5.45 / 5.50 12 bayaran setiap suku

tahun

April 2008

Jenis 10 Sunway Bukit Gambier Sdn. Bhd. 7.25 / 7.25 * -

Jenis 11 Sunway City Berhad 8.75 / 6.65 13 bulanatau melaluipenebusan

Julai 2008

Jenis 12 Peluang Klasik (M) Sdn. Bhd. 5.61 / 6.00 10 tahun Mei 2006

Jenis 13 Sunway Carnival Sdn. Bhd. 5.59 / 5.69 Bayaran balik sekali gus

Jun 2009

Jenis 14 Sunway Pyramid Sdn. Bhd. 5.10 / 5.10 Bayaran balik sekali gus

April 2016

Jenis 15 Sunway Melawati Sdn. Bhd. 8.00 / 8.00 10 bulan Disember 2008

Jenis 16 Sunway Crest Sdn. Bhd. 7.75 / 5.29 3 bayaran setiap suku tahun atau

bayaran sekali gus

Julai 2008

Jenis 17 Sunway City Berhad 5.27 / 5.29 Bayaran balik sekali gus

Februari 2011

Jenis 18 Sunway Hotel Phnom Penh Ltd. 2.72 / 2.72 * -

Jenis 19 Sunway City Berhad 5.27 / 5.29 Bayaran balik sekali gus

Februari 2012

Jenis 20 Sunway City Berhad 6.65 / 6.65 Bayaran balik sekali gus

Mei 2009

Jenis 21 Sunway Lagoon Water Park Sdn. Bhd. 9.00 / 9.00 * -

Jenis 22 Sunway City Berhad 5.27 / 5.31 Bayaran balik sekali gus

Januari 2010

Jenis 23 Sunway International Vacation Club Bhd. 8.50 / - 5 tahun Oktober 2007

Jenis 24 Sunway Tower 2 Sdn. Bhd. (sebelum ini dikenali sebagai Lambang Mujur Sdn. Bhd.)

4.70 / - 37 bayaran balik setiap suku

tahun

Mac 2009

* Dibayar balik sepenuhnya dalam tahun kewangan semasa

Pinjaman bertempoh tak bercagar Sunway Lagoon Water Park Sdn. Bhd. diperoleh daripada Sunway Credit & Leasing Sdn. Bhd. sebuah subsidiari Kumpulan Sunway. Perhubungan dengan pihak berkaitan adalah seperti yang dibentangkan dalam Nota 49.

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 180: Metamorfosis Global

176

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

32. PEMINJAMAN (samb.)

(c) (i) Program instrumen komersil tidak bercagar (“CP”) dengan nilai nominal RM70 juta dan nota tempoh sederhana tidak bercagar (MTN”) dengan nilai nominal RM180 juta (“secara kolektif “Nota”)

CP tidak bercagar telah ditukarkan sepenuhnya kepada MTN tidak bercagar pada tahun kewangan lalu.

MTN tidak bercagar ini menanggung faedah pada kadar antara 5.75% hingga 7.00% (2007: 5.75% to 6.95%) setahun dan mempunyai tempoh matang di antara satu (1) hingga (2) tahun.

Tempoh Nota ini adalah tujuh (7) tahun dari tarikh terbitan pertama Nota pada 10 Disember 2002. Syarikat boleh menerbitkan CP dengan tempoh satu (1), dua (2), tiga (3), enam (6), sembilan (9) bulan atau tempoh yang tidak melebihi tiga ratus enam puluh lima (365) hari dan MTN dengan tempoh di antara dua belas (12) bulan dan tujuh puluh dua (72) bulan dengan syarat Nota tersebut tidak boleh matang selepas tempoh Program Nota ini. Nota ini boleh diterbitkan pada nilai tara atau setelah didiskaun daripada atau pada premium melebihi nilai tara. Dalam keadaan MTN yang diterbitkan berdasarkan penanggungan faedah, MTN tersebut akan berkaitan dengan Kupon. Kupon ini boleh dibayar setiap bulan, setiap suku tahun, dua kali setahun atau setiap tahun secara tertunggak. Kupon boleh (tetapi tidak seharusnya) dipisahkan dan didagangkan secara bebas daripada MTN.

Nota dan Kupon ini merangkumi obligasi langsung, tanpa syarat, tidak bercagar dan tanpa obligasi subordinat Syarikat. Nota ini ditarafkan sekurang-kurangnya setara dan boleh dikadarkan dari semua segi kepada kesemua obligasi tidak bercagar dan tanpa obligasi subordinat Syarikat kecuali liabiliti yang diutamakan oleh peruntukan mandatori undang-undang.

(ii) Program instrumen komersil tidak bercagar murabahah (“MCP”) dengan nilai nominal RM100 juta dan nota tempoh sederhana tidak bercagar murabahah (“MMTN”) dengan nilai nominal RM500 juta (“secara kolektif “Nota Islam”)

Tiada MCP yang diterbitkan oleh Syarikat bagi tahun kewangan semasa.

Dalam tahun kewangan semasa, Syarikat menerbitkan MMTN tidak bercagar yang menanggung faedah dari 5.30% hingga 5.75% (2007: Sifar) dengan tempoh matang di antara dua (2) hingga tiga (3) tahun.

Tempoh MCP adalah tujuh (7) dari tarikh terbitan pertama manakala MMTN pula adalah lima belas (15) tahun dari tarikh terbitan pertama, iaitu, 8 Oktober 2007. Syarikat boleh menerbitkan MCP dengan tempoh minimum satu (1) bulan hingga tempoh maksimum dua belas (12) bulan, sebarang bilangan bulan di antara kedua-duanya, manakala MMTN pula dengan tempoh minimum satu (1) tahun hingga tempoh maksimum sepuluh (10) tahun, sebarang bilangan tahun di antara kedua-duanya, dengan nilai muka tidak kurang daripada RM10,000,000, dalam gandaan RM1,000,000, dengan syarat Nota Islam tersebut tidak boleh matang lebih daripada tempoh Program Nota Islam tersebut. Nota ini boleh diterbitkan pada nilai tara atau setelah didiskaun daripada atau pada premium melebihi nilai tara. Dalam keadaan MMTN yang diterbitkan berdasarkan penanggungan faedah, MMTN tersebut akan berkaitan dengan Kupon Islam. Kupon Islam ini boleh dibayar setiap bulan, setiap suku tahun, dua kali setahun atau setiap tahun secara tertunggak. Kupon Islam ini boleh (tetapi tidak seharusnya) dipisahkan dan didagangkan secara bebas daripada MMTN.

Nota Islam dan Kupon Islam ini merangkumi obligasi langsung, tanpa syarat, tidak bercagar dan tanpa obligasi subordinat Syarikat. Nota Islam ini ditarafkan sekurang-kurangnya setara dan boleh dikadarkan dari semua segi kepada kesemua obligasi tidak bercagar dan tanpa obligasi subordinat Syarikat kecuali liabiliti yang diutamakan oleh peruntukan mandatori undang-undang.

Butiran mengenai MTN dan MMTN tertunggak adalah seperti berikut:

Kumpulan/Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

MTN – tidak bercagar:

Nilai tara diterbitkan 140,000 225,000

Ditolak: Diskaun ke atas terbitan, setelah ditolak pelunasan (141) (539)

139,859 224,461

MMTN – tidak bercagar:

Nilai tara diterbitkan 215,000 -

Ditolak: Diskaun ke atas terbitan, setelah ditolak pelunasan (695) -

214,305 -

Jumlah 354,164 224,461

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 181: Metamorfosis Global

177

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

32. PEMINJAMAN (samb.)

(d) Pada tahun kewangan semasa, Syarikat telah menerbitkan RM250 juta bon bersiri dijamin bank (“Bon”)boleh tebus nilai nominal 2.00% sehingga 3 tahun dengan sehingga 155,932,500 hak sementara boleh pisah kepada peruntukan waran seperti yang dizahirkan dalam Nota 41.

Butiran Bon tertunggak adalah seperti berikut:

Kumpulan/Syarikat2008

RM’000

Nilai tara diterbitkan 250,000

Ditolak: Diskaun ke atas terbitan, setelah ditolak pelunasan (12,256)

237,744

(e) Menurut perlaksanaan Pensekuritian Disokong Aset (“Perlaksanaan ABS”) seperti yang dibentangkan dalam Nota 55(a), ABS Real Estate Berhad (“AREB”), telah menerbitkan Nota Kanan kepada para pelabur dalam pasaran modal hutang domestik.

Syarat Nota Kanan ini adalah seperti berikut:

(i) Nota Kanan ini tertakluk pada penebusan sebahagiannya dua kali setahun dan bakinya yang belum ditebus akan ditebus secara mandatori sepenuhnya, bersama-sama dengan faedah yang terakru dan belum berbayar pada 30 Oktober 2008.

(ii) Nota Kanan ini menanggung kadar faedah berikut setahun yang perlu dibayar setiap setengah tahun secara tertunggak, masing-masing pada 30 April dan 30 Oktober setiap tahun:

Kadar faedahsetahun

%

Nota Kanan Kelas A Bercagar 5.250

Nota Kanan Kelas B Bercagar 5.750

Nota Kanan Kelas C1 Bercagar 8.000

Nota Kanan Kelas C2 Bercagar 7.875

Nota Kanan ini dicagar dengan item berikut: (i) Cagaran tetap dan terapung ke atas kesemua aset dan hartanah, harta tanah dan peribadi, ketara dan tidak

ketara, semasa atau pada masa hadapan, bagi AREB menurut Surat Ikatan Amanah Nota dan Sekuriti.

(ii) Dokumen Sekuriti berkaitan;

atas nama Pemegang Amanah (caj adalah “Sekuriti” dan hartanah yang dicagar di bawahnya adalah “Hartanah yang Dicagar”). Sekuriti adalah sekuriti taraf pertama bagi Hartanah yang Dicagar.

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 182: Metamorfosis Global

178

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

32. PEMINJAMAN (samb.)

(e) Nota Kanan diterbitkan pada diskaun dan dilunaskan menggunakan kaedah garis lurus sepanjang tempoh Nota Kanan tersebut, iaitu 6 tahun seperti berikut:

Kumpulan

2008RM’000

2007RM’000

Diskaun semasa penerbitan Nota Kanan 10,000 10,000

Ditolak: Pelunasan (10,000) (8,654)

Diskaun tidak dilunaskan - 1,346

Nota Kanan Bercagar - 272,478

Diskaun tidak dilunaskan - (1,346)

- 271,132

Tempoh matang Nota Kanan ini adalah seperti berikut:

Kumpulan

2008RM’000

2007RM’000

Tidak lebih daripada 1 tahun - 271,132

Kadar tersirat pulangan Nota Kanan sepanjang tempoh 6 tahunnya adalah seperti berikut:

Kadar tersirat pulangan

setahun %

Nota Kanan Kelas A Bercagar 5.681

Nota Kanan Kelas B Bercagar 6.277

Nota Kanan Kelas C1 Bercagar 8.611

Nota Kanan Kelas C2 Bercagar 8.313

Nota Kanan telah dibayar balik sepenuhnya pada tahun kewangan semasa menurut pelaksanaan korporat Kumpulan seperti yang dizahirkan dalam Nota 53(a)(iii).

Peminjaman bercagar bagi Kumpulan dan Syarikat dicagarkan oleh gadaian sah ke atas tanah serta cagaran tetap dan terapung ke atas aset Kumpulan dan Syarikat, masing-masing berjumlah RM2,485,226,000 (2007: RM2,421,255,000) dan RM28,623,000 (2007: RM20,762,000) seperti yang dizahirkan dalam Nota 14, 16, 17, 18, 24 dan 31.

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 183: Metamorfosis Global

179

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

33. LIABILITI JANGKA PANJANG

Kumpulan

Nota 2008RM’000

2007RM’000

(Dinyatakan semula)

Saham keutamaan boleh tebus yang diterbitkan oleh subsidiari: (a)

Pada 30 Jun 22,664 38,652

Boleh ditebus dalam tempoh 1 tahun 39 (16,071) (15,988)

Boleh ditebus selepas 1 tahun 6,593 22,664

Pendapatan tertunda: (b)

Pada 30 Jun 15,756 7,622

Untuk diiktiraf dalam tempoh 1 tahun 39(b) (4,337) (263)

Untuk diiktiraf selepas 1 tahun 11,419 7,359

Deposit boleh bayar balik (c) 16,692 16,682

Bahagian liabiliti bagi saham keutamaan boleh tebus yang dipegang oleh pemegang saham minoriti (d) 28,974 28,974

63,678 75,679

(a) Saham keutamaan boleh tebus yang diterbitkan oleh subsidiari, Sunway Pyramid Sdn. Bhd., merangkumi 20% Saham Keutamaan Boleh Tebus Terkumpul (“CRPS”) RM0.10 sesaham yang diterbitkan kepada pemegang saham minoritinya. CRPS ini ditebus secara mandatori dua kali setiap tahun pada RM2.79 sesaham sepanjang (7) tahun bermula pada April 2003 dan menanggung faedah berkesan 0.72% (2007: 0.72%) setahun. Jadual penebusan CRPS adalah seperti berikut:

Kumpulan

2008RM’000

2007RM’000

Tidak lebih daripada 1 tahun 16,071 15,988

Lebih daripada 1 tahun dan tidak lebih daripada 2 tahun 6,593 16,071

Lebih daripada 2 tahun dan tidak lebih daripada 3 tahun - 6,593

22,664 38,652

(b) Pendapatan tertunda mewakili fi keahlian perkongsian masa tertunda yang perlu diiktiraf sepanjang tempoh keahlian.

(c) Deposit boleh bayar balik adalah berkaitan dengan deposit yang diterima oleh subsidiari untuk kontrak penyewaan bagi tempoh dua (2) hingga tiga (3) tahun.

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 184: Metamorfosis Global

180

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

33. LIABILITI JANGKA PANJANG (samb.)

(d)

Kumpulan

Nota 2008RM’000

2007RM’000

(Dinyatakan semula)

5% Saham Keutamaan Boleh Tebus Terkumpul A (i) 21,831 21,831

5% Saham Keutamaan Boleh Tukar Boleh Tebus (ii) 7,143 7,143

28,974 28,974

(i) 5% Saham Keutamaan Boleh Tebus Terkumpul A yang diterbitkan oleh Sunway Damansara Sdn. Bhd. memberi para pemegangnya hak untuk dividen keutamaan terkumpul 5% yang ditarafkan sebagai prioriti berbanding dividen biasa. Saham ini boleh ditebus secara tunai pada nilai tara pada opsyen Syarikat selepas 15 Mei 1999, dengan syarat sentiasa bahawa sama ada keseluruhan mahu pun sebahagian daripada saham ini tidak boleh ditebus sehingga dan kecuali kesemua Saham Keutamaan Terkumpul B telah ditebus.

(ii) 5% Saham Keutamaan Boleh Tukar Boleh Tebus yang diterbitkan oleh Sunway Tunas Sdn. Bhd. memberi para pemegangnya hak untuk dividen keutamaan terkumpul 5% yang ditarafkan sebagai prioriti berbanding dividen biasa. Saham ini boleh ditebus dengan wang tunai pada nilai tara menurut opsyen Syarikat atau boleh ditukar kepada saham biasa berasaskan satu saham keutamaan boleh tukar RM1 sesaham pada bila-bila masa selepas 16 Mei 1999.

34. PENDAHULUAN OLEH PEMEGANG SAHAM MINORITI SUBSIDIARI

Termasuk dalam pendahuluan oleh pemegang saham minoriti subsidiari adalah caruman berjumlah RM127,502,000 (2007: RM127,502,000) oleh pemegang saham minoriti subsidiari, Sunway South Quay Sdn. Bhd. (“SSQSB”) menurut Perjanjian Pemegang Saham Musyarakah yang disertai dengan para pemegang saham.

Dalam ruang lingkup Perjanjian Pemegang Saham Musyarakah ini, jumlah Untung Musyarakah yang bersamaan dengan hasil untung yang tidak kurang daripada 5.50% (2007: 5.50%) setahun hendaklah dibayar daripada Untung Boleh Agih bagi SSQSB setakat yang boleh dilaksanakan.

Caruman ini hendaklah dibayar balik daripada Untung Boleh Agih SSQSB bermula pada 31 Disember 2007 sepanjang tempoh enam (6) tahun apabila terdapat sebarang tunai berlebihan.

Lain-lain pendahuluan oleh pemegang saham minoriti subsidiari adalah tidak bercagar, tidak menanggung faedah dan tiada tempoh pembayaran balik tetap. Pendahuluan ini dinyatakan setelah ditolak bahagian kerugian dan rizab pertukaran asing pemegang saham minoriti berjumlah RM5,298,000 (2007: RM4,934,000).

35. JUMLAH BELUM TERIMA OLEH SUBSIDIARI

Jumlah belum terima oleh subsidiari tidak bercagar, tiada tempoh pembayaran balik tetap dan menanggung faedah pada kadar di antara 3.35% dengan 7.25% (2007: 3.35% hingga 7.25%) kecuali bagi sejumlah RM76,689,000 (2007: RM85,149,000) yang tidak menanggung faedah.

Page 185: Metamorfosis Global

181

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

36. LIABILITI SEWA BELI DAN PAJAKAN KEWANGAN

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Pembayaran pajak minimum masa hadapan:

Tidak lebih daripada 1 tahun 4,582 3,696 556 521

Lebih daripada 1 tahun dan tidak lebih daripada 2 tahun 3,411 3,120 455 509

Lebih daripada 2 tahun dan tidak lebih daripada 3 tahun 1,848 2,172 282 413

Lebih daripada 3 tahun dan tidak lebih daripada 4 tahun 867 985 3 236

Lebih daripada 4 tahun dan tidak lebih daripada 5 tahun 333 55 - 4

Lebih daripada 5 tahun 23 - - -

Pembayaran pajak minimum masa hadapan 11,064 10,028 1,296 1,683

Ditolak: Caj kewangan masa depan (1,105) (1,063) (104) (171)

Nilai semasa liabiliti pajakan kewangan 9,959 8,965 1,192 1,512

Analisis nilai semasa liabiliti pajakan kewangan:

Tidak lebih daripada 1 tahun 3,980 3,134 492 437

Lebih daripada 1 tahun dan tidak lebih daripada 2 tahun 3,101 2,795 423 455

Lebih daripada 2 tahun dan tidak lebih daripada 3 tahun 1,713 2,026 274 387

Lebih daripada 3 tahun dan tidak lebih daripada 4 tahun 816 956 3 230

Lebih daripada 4 tahun dan tidak lebih daripada 5 tahun 327 54 - 3

Lebih daripada 5 tahun 22 - - -

9,959 8,965 1,192 1,512

Ditolak: Jumlah yang perlu dibayar dalam tempoh 12 bulan (3,980) (3,134) (492) (437)

Jumlah yang perlu dibayar selepas 12 bulan 5,979 5,831 700 1,075

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 186: Metamorfosis Global

182

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

36. LIABILITI SEWA BELI DAN PAJAKAN KEWANGAN (samb.)

Kumpulan mempunyai pajakan kewangan dan kontrak sewa beli bagi berbagai hartanah, loji dan peralatan seperti yang dibentangkan dalam Nota 14 . Pajakan ini mempunyai syarat pembaharuan tetapi tiada opsyen pembelian dan klausa peningkatan. Pembaharuan adalah menurut pilihan entiti khusus yang memegang pajakan tersebut. Tiada had diletakkan ke atas Kumpulan dengan menyertai pajakan ini dan tiada pengaturan telah disertai bagi pembayaran sewa kontingen.

RM10,116,000 (2007: RM9,176,000) dan RM1,163,000 (2007: RM955,000) daripada jumlah kasar liabiliti sewa beli dan pajakan kewangan Kumpulan dan Syarikat masing-masing belum dibayar kepada subsidiari Kumpulan Sunway, Sunway Credit & Leasing Sdn. Bhd. Perhubungan dengan pihak berkaitan adalah seperti yang dibentangkan dalam Nota 49.

Liabiliti sewa beli dan pajakan kewangan Kumpulan dan Syarikat menanggung faedah pada kadar masing-masing di antara 2.40% hingga 5.50% (2007: 3.30% hingga 6.29%) dan 3.30% hingga 4.0% (2007: 3.30% hingga 4.00%).

37. CUKAI TERTUNDA

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Pada 1 Julai 142,282 (6,645) 5,069 5,510

Pelarasan tahun terdahulu (Nota 55) 208 224 - -

Seperti yang dinyatakan semula 142,490 (6,421) 5,069 5,510

Kesan menerapkan FRS 140 - 145,179 - -

142,490 138,758 5,069 5,510

Diiktiraf dalam penyata pendapatan (Nota 10) 93,484 3,732 5,070 (441)

Pada 30 Jun 235,974 142,490 10,139 5,069

Dibentangkan selepas penolakan yang sewajarnya seperti berikut:

Aset cukai tertunda (13,139) (8,931) - -

Liabiliti cukai tertunda 249,113 151,421 10,139 5,069

235,974 142,490 10,139 5,069

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 187: Metamorfosis Global

183

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

37. CUKAI TERTUNDA (samb.)

Komponen dan pergerakan liabiliti dan aset cukai tertunda sepanjang tahun kewangan sebelum penolakan adalah seperti berikut:

Liabiliti cukai tertunda Kumpulan:

Hartanah, loji dan peralatan

RM'000

Hartanah pelaburan

RM'000 Lain-lain RM'000

Jumlah RM'000

Pada 1 Julai 2007 91,900 146,177 - 238,077

Pelarasan tahun terdahulu - 208 - 208

91,900 146,385 - 238,285

Diiktiraf dalam penyata pendapatan (54,455) 87,979 487 34,011

Pada 30 Jun 2008 37,445 234,364 487 272,296

Pada 1 Julai 2006 78,512 - - 78,512

Pelarasan tahun terdahulu - 224 - 224

Pada 1 Julai 2006 (dinyatakan semula) 78,512 224 - 78,736

Kesan menerapkan FRS 140 - 145,179 - 145,179

78,512 145,403 - 223,915

Diiktiraf dalam penyata pendapatan 13,388 982 - 14,370

Pada 30 Jun 2007 91,900 146,385 - 238,285

Aset cukai tertunda Kumpulan:

Pengebilan berperingkat

RM'000

Kerugian cukai

dan elaunmodal tidak

diserap RM'000

Untung tidak

direalisasi RM'000

Kerugian ketak-

sempurnaan terkumpul

RM'000 Lain-lain RM'000

Jumlah RM'000

Pada 1 Julai 2007 (1,337) (21,759) (16,734) (31) (55,934) (95,795)

Diiktiraf dalam penyata pendapatan 673 (913) 27 (1,036) 60,722 59,473

Pada 30 Jun 2008 (664) (22,672) (16,707) (1,067) 4,788 (36,322)

Pada 1 Julai 2006 (3,577) (18,680) (17,992) (101) (44,807) (85,157)

Diiktiraf dalam penyata pendapatan 2,240 (3,079) 1,258 70 (11,127) (10,638)

Pada 30 Jun 2007 (1,337) (21,759) (16,734) (31) (55,934) (95,795)

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 188: Metamorfosis Global

184

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

37. CUKAI TERTUNDA (samb.)

Liabiliti cukai tertunda Syarikat:

Hartanah, loji dan peralatan

RM'000

Hartanah pelaburan

RM'000 Jumlah

RM'000

Pada 1 Julai 2006 2,599 - 2,599

Kesan menerapkan FRS 140 - 9,396 9,396

Diiktiraf dalam penyata pendapatan (2,227) 7,181 4,954

Pada 1 Julai 2007 372 16,577 16,949

Diiktiraf dalam penyata pendapatan (14) (637) (651)

Pada 30 Jun 2008 358 15,940 16,298

Aset cukai tertunda Syarikat:

Pada 1 Julai 2006

RM'000

Diiktiraf dalam penyata

pendapatan RM'000

Pada 1 Julai 2007

RM'000

Diiktiraf dalam penyata

pendapatan RM'000

Pada 30 Jun

2008 RM'000

Kerugian cukai tidak digunakan - - - (5,457) (5,457)

Elaun modal tidak diserap - (161) (161) (229) (390)

Belum terima/perlu dibayar (6,485) (5,234) (11,719) 11,407 (312)

(6,485) (5,395) (11,880) 5,721 (6,159)

Cukai tertunda yang belum diiktiraf bagi item berikut:

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Kerugian cukai tidak digunakan 72,341 78,688 - -

Elaun modal tidak diserap 124,012 116,030 - -

Lain-lain perbezaan sementara boleh ditolak 437,696 431,797 - -

634,049 626,515 - -

Ketersediaan kerugian cukai yang tidak digunakan dan elaun modal tidak diserap untuk ditolak daripada untung boleh cukai masa hadapan subsidiari dan Syarikat yang menjadi punca item tersebut hanya boleh dilakukan sekiranya tiada perubahan yang besar dalam pemegangan saham syarikat tersebut di bawah Seksyen 44(5A) dan 5(B) Akta Cukai Pendapatan, 1967. Aset cukai tertunda belum diiktiraf bagi item ini kerana ia berpunca dalam syarikat yang mempunyai sejarah kerugian atau dalam syarikat yang untung boleh cukai masa hadapan tidak mencukupi untuk menyebabkan penggunaan item ini.

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 189: Metamorfosis Global

185

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

38. DAGANGAN PERLU DIBAYAR

Dagangan perlu dibayar adalah amaun yang perlu dibayar kepada pihak berkaitan berikut:

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Kumpulan Sunway Holdings Berhad (sebelum ini dikenali sebagai Kumpulan Sunway Holdings 28,853 17,675 1,892 412 Incorporated Berhad) (“Kumpulan Sunway”)

Kumpulan Sunway Technology Sdn. Bhd. (“Kumpulan STSB”) 1 76 - -

Kumpulan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (“Kumpulan PKNS”) 1,262 1,032 - -

Sunway College Sdn. Bhd. (“Kumpulan SCSB “) 36 30 - -

Kumpulan Dekon Sdn. Bhd. (“Kumpulan DSB”) 27,271 26,369 365 47

Amaun perlu dibayar kepada pihak berkaitan tidak bercagar mahu pun menanggung faedah kecuali bagi RM Sifar (2007: RM274,000) dan RM Sifar (2007: RM274,000) yang masing-masing perlu dibayar kepada Kumpulan Sunway oleh Kumpulan dan Syarikat yang menanggung faedah pada kadar Sifar (2007: 8.5%) setahun.

Perhubungan dengan pihak berkaitan di atas adalah seperti yang dibentangkan dalam Nota 49.

Tempoh kredit dagangan biasa kepada Kumpulan dan Syarikat adalah masing-masing di antara 15 hari hingga 90 hari (2007: 15 hari hingga 90 hari) dan 30 hari (2007: 30 hari).

Page 190: Metamorfosis Global

186

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

39. LAIN-LAIN PERLU BAYAR

Kumpulan Syarikat

Nota 2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Jumlah perlu bayar rampai (a) 97,680 74,299 10,012 12,165

Jumlah terhutang kepada kontraktor dan perunding (a) 4,869 57,585 705 4,523

Saham keutamaan boleh tebus terkumpul yang diterbitkan oleh subsidiari 33 16,071 15,988 - -

Akruan 180,311 107,366 19,528 6,054

Deposit boleh bayar balik 61,249 40,435 912 729

Pengebilan berperingkat bagi kos pembangunan hartanah 13,411 8,952 13,411 3,290

Dividen perlu dibayar kepada pemegang saham minoriti subsidiari 5,707 1,756 - -

Pendapatan tertunda (b) 4,337 4,207 - -

Baki imbalan untuk pemerolehan tanah 1,129 12,936 - -

Faedah perlu dibayar bagi Nota Kanan - 2,848 - -

384,764 326,372 44,568 26,761

(a) Terangkum dalam jumlah perlu bayar rampai dan amaun yang perlu dibayar kepada kontraktor dan perunding adalah amaun berikut yang perlu dibayar kepada pihak berkaitan:

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Kumpulan Sunway Holdings Berhad (sebelum ini dikenali sebagai Kumpulan Sunway Holdings Incorporated Berhad) (“Kumpulan Sunway”) 30,121 60,293 2,868 8,132

Kumpulan Sunway Technology Sdn. Bhd. (“Kumpulan STSB”) 423 1,518 - -

Kumpulan Sunway College Sdn. Bhd. (“Kumpulan SCSB “) 6,191 6,193 - 29

Kumpulan Dekon Sdn. Bhd. (“Kumpulan DSB”) 2,882 1,466 289 791

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 191: Metamorfosis Global

187

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

39. LAIN-LAIN JUMLAH PERLU BAYAR (samb.)

(a) Amaun perlu dibayar kepada pihak kontraktor dan perunding tidak bercagar mahu pun menanggung faedah kecuali bagi RM Sifar (2007: RM78,000) yang perlu dibayar kepada Kumpulan Sunway oleh Kumpulan yang menanggung faedah pada kadar Sifar (2007: 7.0% hingga 8.5%) setahun.

Perhubungan dengan pihak berkaitan di atas adalah seperti yang dibentangkan dalam Nota 49.

(b) Terangkum dalam pendapatan tertunda Kumpulan adalah:

Kumpulan

2008RM’000

2007RM’000

Jualan hartanah dalam pembangunan belum dibilkan - 3,944

Fi keahlian perkongsian masa tertunda (Nota 33) 4,337 263

40. MODAL SAHAM

Kumpulan/Syarikat Bilangan Saham

RM1 sesaham

Kumpulan/Syarikat

Amaun

Nota 2008‘000

2007‘000

2008RM’000

2007RM’000

Dibenarkan

Saham biasa RM1.00 sesaham 800,000 800,000 800,000 800,000

6.6% Saham Keutamaan Boleh Tukar Terkumpul RM1.00 sesaham 200,000 200,000 200,000 200,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

Diterbitkan dan dibayar sepenuhnya

Saham biasa RM1.00 sesaham:

Pada 1 Julai 463,444 414,942 463,444 414,942

Diterbitkan pada tahun semasa menurut ESOS (a), (b) 3,998 6,464 3,998 6,464

Diterbitkan pada tahun semasa menurut tawaran persendirian - 42,038 - 42,038

Diterbitkan pada tahun semasa menurut perlaksanaan waran (a), 41 2,477 - 2,477 -

Pada 30 Jun 469,919 463,444 469,919 463,444

Page 192: Metamorfosis Global

188

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

40. MODAL SAHAM (samb.)

Pemegang saham biasa berhak untuk menerima dividen seperti yang diisytiharkan dari semasa ke semasa dan berhak untuk satu undi setiap saham dalam mesyuarat Syarikat. Semua saham biasa ditarafkan sama dengan aset residual Syarikat.

(a) Dalam tahun kewangan ini, Syarikat menambah modal saham terbitan dan berbayarnya daripada RM463,443,500 kepada RM469,918,532 melalui penerbitan:

(i) 2,573,000, 1,420,000 dan 5,000 saham biasa baru RM1 sesaham yang dikeluarkan kepada pekerja Kumpulan yang layak di bawah Skim Opsyen Saham Pekerja pada harga laksana RM1.00, RM1.15 dan RM1.86 sesaham biasa, masing-masing untuk imbalan tunai; dan

(ii) 2,477,032 saham biasa baru RM1 sesaham menurut perlaksanaan waran pada harga laksana RM4.87 sesaham biasa untuk imbalan tunai.

Saham biasa baru yang diterbitkan dalam tahun kewangan semasa ditarafkan pari passu dalam semua segi dengan saham biasa Syarikat yang sedia ada.

(b) Skim Opsyen Saham Pekerja (‘Skim’) Sunway City Berhad telah dilaksanakan pada 22 September 2003 dan ditadbir oleh undang-undang kecil yang telah diluluskan oleh para pemegang saham pada 26 Ogos 2003. Skim ini adalah untuk para pekerja yang layak (termasuk Pengarah Eksekutif) Syarikat dan subsidiarinya.

Ciri utama Skim ini adalah:

(i) Bilangan saham yang baru yang ditawarkan tidak boleh lebih daripada 10% modal saham terbitan dan berbayar Syarikat (atau peratus yang lebih tinggi seperti yang boleh dibenarkan oleh pihak berkuasa pengawalaturan dari semasa ke semasa) ketika tawaran opsyen di bawah Skim ini dibuat;

(ii) Hanya para Pengarah dan para pekerja Syarikat dan Kumpulan yang layak sahaja akan berhak untuk menyertai Skim ini;

(iii) Harga yang perlu dibayar semasa pelaksanaan opsyen yang diberi dalam ruang lingkup ini akan berdasarkan harga pasaran wajaran purata lima hari bagi saham Syarikat ketika tawaran diberi dengan diskaun yang tidak melebihi 10% jika disifatkan sebagai wajar atau pada nilai tara saham Syarikat, mengikut mana yang lebih tinggi;

(v) Bilangan opsyen yang ditawarkan kepada pekerja yang layak menurut Skim ini hendaklah ditentukan berdasarkan kekananan, prestasi dan tempoh perkhidmatan dan tawaran ini sah untuk diterima oleh pekerja dalam tempoh tiga puluh hari dari tarikh tawaran; dan

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 193: Metamorfosis Global

189

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

40. MODAL SAHAM (samb.)

(b) (vi) Opsyen yang diberi boleh dilaksanakan melalui kaedah berikut:

Bilangan Saham Yang DiberiPeratus Tertinggi bagi

Jumlah Opsyen yang Boleh Dilaksanakan

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3

Kurang daripada 20,000 100% - -

20,000 atau lebih 40%* 30% 30%#

* 40% atau 20,000 opsyen, mengikut mana yang lebih tinggi # 30% atau bilangan opsyen selebihnya yang belum dilaksanakan

Opsyen yang boleh dilaksanakan dalam tahun tertentu tetapi tidak dilaksanakan pada tahun tersebut, boleh dibawa ke hadapan ke tahun berikutnya dengan syarat tiada opsyen dilaksanakan selepas tarikh lupus Skim ini.

Jadual berikut mempamerkan bilangan dan purata wajaran harga laksana (WAEP) bagi, dan perubahan dalam opsyen saham sepanjang tahun:

Tertunggak pada 1 Julai

'000 Diberi '000

Dilaksanakan '000

Dilucutkan Hak

'000

Tertunggak pada 30 Jun

'000

Boleh Laksana pada 30 Jun

'000

2008

Tawaran pertama 2,732 - (2,573) (61) 98 98

Tawaran kedua 1,420 - (1,420) - - -

Tawaran ketiga 5 - (5) - - -

Tawaran keempat - 2,951 - (115) 2,836 2,836

Tawaran kelima - 36 - - 36 36

4,157 2,987 (3,998) (176) 2,970 2,970

WAEP (RM) 1.05 4.80 1.05 3.50 4.67 4.67

2007

Tawaran pertama 9,671 - (6,464) (475) 2,732 2,732

Tawaran kedua 1,420 - - - 1,420 1,420

Tawaran ketiga 5 - - - 5 5

11,096 - (6,464) (475) 4,157 4,157

WAEP (RM) 1.02 - 1.00 1.00 1.05 1.05

Page 194: Metamorfosis Global

190

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

40. MODAL SAHAM (samb.)

(b) Butiran opsyen saham tertunggak pada akhir tahun:

30 Jun 2008/30 Jun 2007 WAEP

RM Tempoh Pelaksanaan

Tawaran pertama 1.00 22.9.2003 hingga 21.9.2013

Tawaran kedua 1.15 31.1.2004 hingga 21.9.2013

Tawaran ketiga 1.86 14.5.2004 hingga 21.9.2013

Tawaran keempat 4.82 24.12.2007 hingga 21.9.2013

Tawaran kelima 3.00 21.5.2008 hingga 21.9.2013

Opsyen saham yang dilaksanakan dalam tahun kewangan semasa menghasilkan penerbitan 3,998,000 (2007: 6,464,500) saham biasa pada harga purata RM1.05 (2007: RM1.00) sesaham. Purata wajaran harga saham berkaitan pada tarikh perlaksanaan ialah RM4.36 (2007: RM2.76).

Nilai saksama opsyen saham yang diberi bagi tahun kewangan semasa dianggarkan menggunakan model binomial, dengan mengambil kira terma dan syarat opsyen tersebut diberi. Nilai saksama opsyen saham yang diukur pada tarikh pemberian dan andaian yang dibuat adalah seperti berikut:

ESOS - 30.6.2008

Tawaran kelima Tawaran keempat

Harga opsyen (RM) 3.00 4.82

Nilai saksama opsyen saham pada tarikh pemberian berikut:

- 24 Disember 2007 (RM) - 4.02

- 21 Mei 2008 (RM) 3.08 -

Harga saham purata wajaran (RM) 4.26 4.99

Kemudahubahan dijangka (%) 46.27% 42.11%

Jangkaan hayat (tahun) 5 5

Kadar bebas risiko (%) 3.46% 3.46%

Jangkaan kadar hasil dividen (%) 2.7% 2.7%

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 195: Metamorfosis Global

191

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

40. MODAL SAHAM (samb.)

(b) Jangkaan hayat opsyen tersebut adalah berdasarkan data sejarah dan tidak semestinya mengisyaratkan pola pelaksanaan yang mungkin berlaku. Kemudahubahan yang dijangka mencerminkan andaian bahawa kebolehubahan masa lampau mengisyaratkan trend masa hadapan, yang tidak semestinya perkara yang sebenarnya berlaku. Tiada ciri lain bagi opsyen yang diberi dimasukkan ke dalam ukuran nilai saksama.

41. WARAN

Pada 5 Oktober 2007, Syarikat telah menerbitkan 155,805,276 waran pada harga terbitan RM0.15 setiap waran untuk imbalan tunai atas dasar satu (1) waran bagi setiap tiga (3) saham biasa RM1.00 sesaham yang dipegang oleh Syarikat.

Waran ini memberi hak kepada pemegang yang berdaftar, pada bila-bila masa dalam tempoh 10 tahun bermula pada tarikh terbitan dan termasuk tarikh tersebut dan tamat tempoh pada 4 Oktober 2017, untuk melanggan 1 saham biasa RM1.00 sesaham dalam Syarikat pada harga laksana RM4.87 sesaham biasa bagi setiap waran yang dipegang.

Dalam tahun kewangan semasa, perubahan dalam waran Syarikat adalah seperti berikut:

Kumpulan/SyarikatBilangan Waran

2007/2017

Kumpulan/Syarikat

Amaun

Nota 2008’000

2007’000

2008RM’000

2007RM’000

Pada 1 Julai - - - -

Diterbitkan pada tahun semasa 155,805 - 23,371 -

Dilaksanakan pada tahun semasa (Nota 40) /

(Nota 42) (2,477) - (371) -

Pada 30 Jun 153,328 - 23,000 -

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 196: Metamorfosis Global

192

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

42. PREMIUM SAHAM

Kumpulan/Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

Pada 1 Julai 298,559 158,406

Yang berpunca daripada penerbitan saham biasa baru menurut tawaran persendirian - 142,927

Yang berpunca daripada penerbitan saham biasa baru menurut ESOS 217 -

Yang berpunca daripada penerbitan saham biasa baru menurut perlaksanaan waran 9,586 -

Pindahan daripada waran (Nota 41) 371 -

Kos transaksi - (2,774)

Pada 30 Jun 308,733 298,559

43. RIZAB

Kumpulan Syarikat

Nota 2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Rizab tidak boleh agih:

Rizab modal (a) 26,918 25,723 - -

Rizab opsyen saham 8, (b) 3,358 - 3,358 -

Rizab terjemahan

mata wang asing (c) 11,703 13,576 - -

Jumlah rizab tidak boleh agih 41,979 39,299 3,358 -

Rizab boleh agih:

Untung tertahan (d) 838,150 614,628 239,906 256,303

Jumlah rizab 880,129 653,927 243,264 256,303

Perubahan setiap kategori rizab dibentangkan dalam penyata perubahan ekuiti.

Sifat dan tujuan setiap kategori rizab adalah seperti berikut:

(a) Rizab modal

Rizab modal mewakili premium saham yang berpunca daripada saham yang diterbitkan oleh subsidiari kepada para pemegang saham minoriti dan pewujudan rizab penebusan modal yang berpunca daripada penebusan saham keutamaan boleh tebus dalam subsidiari tertentu.

Page 197: Metamorfosis Global

193

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

43. RIZAB (samb.)

(b) Rizab opsyen saham

Rizab opsyen saham mewakili opsyen saham diselesaikan dengan ekuiti yang diberi kepada para pekerja. Rizab ini terdiri daripada nilai terkumpul perkhidmatan yang diterima daripada para pekerja yang direkodkan semasa opsyen saham diberi.

(c) Rizab terjemahan mata wang asing

Rizab terjemahan mata wang asing digunakan untuk mencatatkan perbezaan pertukaran mata wang yang berpunca daripada terjemahan penyata kewangan operasi luar negara yang mata wang kefungsiannya berbeza daripada mata wang pembentangan Kumpulan. Ia juga digunakan untuk mencatatkan perbezaan pertukaran mata wang yang berpunca daripada item monetari yang membentuk sebahagian daripada pelaburan bersih Kumpulan dalam operasi luar, di mana item monetari ini dalam denominasi sama ada mata wang kefungsian entiti yang membuat laporan atau operasi luar negara.

(d) Untung tertahan

Pada ketika ini, syarikat di Malaysia menerima pakai sistem taksiran penuh. Dalam Bajet 2008, Kerajaan telah mengumumkan cadangan untuk memperkenalkan sistem cukai satu peringkat bagi syarikat untuk dikuatkuasakan bermula dari tahun taksiran 2008. Di bawah sistem satu peringkat yang dicadangkan, Syarikat tidak berhak untuk menolak cukai daripada dividen yang dibayar, dikreditkan atau diagihkan kepada para pemegang sahamnya, dan dividen tersebut yang dibayar, dikreditkan atau diagihkan oleh Syarikat akan dikecualikan daripada cukai apabila sampai ke tangan para pemegang saham. Walau bagaimanapun, akan terdapat tempoh peralihan enam tahun, yang akan tamat tempoh pada 31 Disember 2013, untuk membolehkan syarikat membayar dividen frangki kepada para pemegang sahamnya dalam keadaan yang terhad. Syarikat juga mempunyai opsyen yang tidak boleh dibatalkan untuk mengabaikan baki kredit cukai di bawah Seksyen 108 Akta Cukai Pendapatan, 1967 dan memilih untuk membayar dividen di bawah sistem satu peringkat ini. Perubahan yang dicadangkan dalam undang-undang cukai ini juga memperuntukkan agar baki Seksyen 108 direkodkan dan dikekalkan pada 31 Disember 2007.

Semasa tempoh peralihan ini, Syarikat boleh menggunakan baki kredit cukai dalam akaun Seksyen 108 pada 30 Jun 2008 untuk mengagihkan pembayaran dividen tunai kepada pemegangan saham biasa seperti yang dihuraikan dalam ruang lingkup Rang Undang-Undang Kewangan, 2007.

Pada 30 Jun 2008, Syarikat memiliki untung dikecualikan cukai yang sedia untuk diagihkan berjumlah sekitar RM143,231,000 (2007: RM143,231,000), tertakluk pada persetujuan Lembaga Hasil Dalam Negeri.

Tertakluk pada persetujuan Lembaga Hasil Dalam Negeri, Syarikat mempunyai kredit cukai yang mencukupi di bawah Seksyen 108 dan baki dalam akaun pendapatan dikecualikan cukai untuk memfrangki pembayaran dividen daripada keseluruhan untung tertahannya pada 30 Jun 2008.

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 198: Metamorfosis Global

194

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

44. KEPENTINGAN MINORITI

Termasuk dalam kepentingan minoriti adalah saham keutamaan berikut yang diterbitkan kepada pemegang saham minoriti bagi subsidiari tertentu:

(a) Bahagian ekuiti bagi 5% saham keutamaan boleh tebus terkumpul “A” yang diterbitkan kepada pemegang saham minoriti Sunway Damansara Sdn. Bhd. berjumlah RM24,014,000 (2007: RM24,014,000). Saham ini memberi kepada para pemegang sahamnya hak dividen keutamaan terkumpul pada kadar 5% setahun yang ditarafkan lebih tinggi daripada saham biasa. Saham ini boleh ditebus pada nilai tara dan secara tunai pada bila-bila masa selepas 16 Mei 1999.

(b) Bahagian ekuiti bagi 5% saham keutamaan boleh tukar boleh tebus terkumpul yang diterbitkan kepada pemegang saham minoriti Sunway Tunas Sdn. Bhd. berjumlah RM7,857,000 (2007: RM7,857,000). Saham ini memberi kepada para pemegang sahamnya hak dividen keutamaan terkumpul pada kadar 5% setahun yang ditarafkan lebih tinggi daripada saham biasa. Saham ini boleh ditebus pada nilai tara dan secara tunai atau boleh ditukar menjadi saham biasa atas dasar satu saham keutamaan boleh tukar RM1 sesaham bagi satu saham biasa RM1 sesaham pada bila-bila masa selepas 16 Mei 1999.

(c) Saham keutamaan boleh tukar boleh tebus yang diterbitkan kepada pemegang saham minoriti Sunway Resort Hotel Sdn. Bhd. berjumlah RM566,000 (2007: RM566,000). Saham-saham ini ditarafkan lebih tinggi daripada saham biasa dan boleh ditebus pada premium RM0.99 sesaham atau boleh ditukar kepada saham biasa menurut opsyen subsidiari pada bila-bila masa.

45. PERJANJIAN PAJAKAN OPERASI

(a) Syarikat sebagai pemajak

Syarikat telah menyertai perjanjian pajakan operasi yang tidak boleh dibatalkan dengan subsidiari untuk penggunaan sebidang tanah pajakannya. Pajakan dengan subsidiari ini mempunyai baki tempoh pajakan tidak boleh dibatalkan di antara 1 hingga 2 tahun.

Pembayaran pajakan minimum agregat masa depan di bawah pajakan operasi tidak boleh dibatalkan pada tarikh kunci kira-kira tetapi tidak diiktiraf sebagai liabiliti adalah seperti berikut:

Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

Tidak lebih daripada 1 tahun 78 78

Lebih daripada 1 tahun dan tidak lebih daripada 5 tahun 52 130

130 208

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 199: Metamorfosis Global

195

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

45. PERJANJIAN PAJAKAN OPERASI (samb.)

(b) Kumpulan dan Syarikat sebagai pemberi pajak

Kumpulan telah memasuki perjanjian pajakan operasi berhubung hartanah dengan Kumpulan Sunway College Sdn. Bhd. (“Kumpulan SCSB”), satu pihak berkaitan dan satu pihak ketiga. Perhubungan dengan pihak berkaitan adalah seperti yang dibentangkan dalam Nota 49. Pajakan dengan Kumpulan SCSB dan pihak ketiga mempunyai baki tempoh pajakan yang tidak boleh dibatalkan di antara 1 hingga 2 tahun.

Syarikat telah mengikat perjanjian pajakan operasi tidak boleh dibatalkan berkaitan hartanah pajakan dengan sebuah syarikat subsidiari. Pajakan dengan subsidiari ini mempunyai baki tempoh pajakan tidak boleh dibatalkan di antara 1 hingga 2 tahun.

Pembayaran pajakan minimum masa hadapan yang belum diterima di bawah pajakan operasi tidak boleh dibatalkan yang dinyatakan di atas dan pajakan operasi tidak boleh dibatalkan yang lain bagi Kumpulan dan Syarikat dikontrak pada tarikh kunci kira-kira tetapi tidak diiktiraf sebagai amaun boleh terima, adalah seperti berikut:

Kumpulan Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

2008RM’000

2007RM’000

Tidak lebih daripada 1 tahun 28,938 17,718 312 312

Lebih daripada 1 tahun tetapi tidak

lebih daripada 5 tahun 31,618 22,500 208 520

60,556 40,218 520 832

Pendapatan sewa yang diiktiraf dalam untung atau rugi dalam tahun kewangan berikut dizahirkan dalam Nota 3 dan Nota 5.

46. KOMITMEN MODAL

Kumpulan

2008RM’000

2007RM’000

Perbelanjaan modal

Diluluskan dan dikontrak bagi

Tanah pegangan bebas 2,472 38,550

Tanah pajakan - 20,800

Hartanah, loji dan peralatan

dan hartanah pelaburan 84,499 486,762

86,971 546,112

Diluluskan tetapi tidak dikontrak bagi

Hartanah, loji dan peralatan

dan hartanah pelaburan 6,843 14,121

93,814 560,233

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 200: Metamorfosis Global

196

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

47. LIABILITI KONTINGEN

Kumpulan

2008RM’000

2007RM’000

Tidak bercagar:

Jaminan diberi kepada institusi kewangan berlesen bagi kemudahan perbankan yang diberi kepada subsidiari 399,858 536,369

48. TRANSAKSI ANTARA SYARIKAT PENTING

Syarikat

Nota 2008RM’000

2007RM’000

(Dinyatakan semula)

Dividen belum diterima daripada subsidiari (71,120) (46,855)

Dividen belum diterima daripada entiti dikawal bersama (27,400) (14,000)

Faedah belum diterima daripada subsidiari (i) (26,653) (15,125)

Sewa belum diterima daripada subsidiari (ii) (2,718) (1,555)

Fi khidmat perakaunan yang perlu dibayar kepada subsidiari 627 1,235

Faedah perlu dibayar kepada subsidiari (iii) 4,144 6,006

Pembelian stok hartanah daripada subsidiari 480 1,094

Sewa perlu dibayar kepada subsidiari (iv) 703 931

(i) Faedah belum terima berpunca daripada amaun yang belum diterima daripada subsidiari. Butiran yang lebih terperinci dizahirkan dalam Nota 20.

(ii) Sewa belum terima daripada subsidiari berpunca daripada sewaan premis kepada subsidiari pada harga pasaran dan keadaan semasa yang hampir sama dengan yang ditawarkan kepada pelanggan utama Syarikat dan Kumpulan.

(iii) Faedah perlu dibayar berpunca daripada amaun yang belum diterima oleh subsidiari. Butiran yang lebih terperinci dizahirkan dalam Nota 35.

(iv) Sewa perlu dibayar kepada subsidiari berpunca daripada sewaan premis daripada subsidiari pada harga pasaran dan keadaan semasa yang hampir sama dengan yang ditawarkan kepada pelanggan utama Syarikat dan Kumpulan.

Page 201: Metamorfosis Global

197

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

49. TRANSAKSI PIHAK BERKAITAN PENTING

(i) Dalam tahun kewangan semasa, Kumpulan berurus niaga dengan pihak berkaitan tertentu. Transaksi sebahagian besarnya perlu dibayar kepada/(belum diterima daripada) pihak berkaitan bagi:

Kumpulan

Nama syarikat Sifat transaksi 2008RM’000

2007RM’000

(a) Kumpulan Sunway

Holdings Berhad

(sebelum ini dikenali

sebagai Kumpulan

Sunway Holdings

Incorporated Berhad)

(“Kumpulan Sunway”)

Kos pembinaan

Perbelanjaan faedah

Fi pengurusan

Premium insurans

Sewaan pajak

Pembelian bahan binaan

Sewaan jentera pembinaan

Menyewa jentera

Pendapatan sewa

Hotel dan perkhidmatan berkaitan

Perkhidmatan rekreasi

Jualan tiket dan percutian

Perkhidmatan perubatan

Perkhidmatan pengurusan hartanah

252,511 -

1,593 6,062 4,377

24,900 341

6 (5,714) (1,912)

(107) (2,570)

(171) (721)

445,451

1,349

1,123

5,360

1,682

1,144

11

-

(5,102)

(1,803)

(605)

(2,800)

(469)

(429)

(b) Kumpulan Koperasi

Tunas Muda

Sungai Ara Berhad

(“Kumpulan KTM”)

Kos pembinaan - 1,319

(c) Kumpulan Sunway

Technology

Sdn. Bhd.

(“Kumpulan STSB”)

Produk sistem maklumat

dan fi rundingan

Hotel dan perkhidmatan berkaitan

Jualan tiket dan percutian

Perkhidmatan perubatan

Pendapatan sewa

Perkhidmatan rekreasi

Perkhidmatan pengurusan hartanah

1,026 (18) (38) (11)

(379) 1

(68)

2,391

(7)

(60)

(18)

(310)

(10)

(47)

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

Page 202: Metamorfosis Global

198

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

49. TRANSAKSI PIHAK BERKAITAN PENTING (samb.)

Kumpulan

Nama syarikat Sifat transaksi 2008RM’000

2007RM’000

(d) Kumpulan

Perbadanan

Kemajuan

Selangor

(“Kumpulan PKNS “)

Kos pembinaan 3,753 5,864

(e) Adasia (M)

Sdn. Bhd.

("Adasia")

Fi pengiklanan

Perkhidmatan perubatan

Perkhidmatan rekreasi

Pendapatan sewa

1,580 (2)

- (101)

969

(3)

(3)

-

(f) Kumpulan Sunway

College Sdn. Bhd.

(“Kumpulan SCSB “)

Persidangan dan seminar

Pendapatan sewa

Perkhidmatan rekreasi

Hotel dan perkhidmatan berkaitan

Jualan tiket dan percutian

Perkhidmatan perubatan

30 (28,564)

(22) (518)

(1,606) (68)

45

(17,548)

(120)

(704)

(1,359)

(212)

(g) Asian Strategy &

Leadership

Incorporated

Sdn. Bhd.

("ASLI")

Jualan tiket dan percutian

Perkhidmatan perubatan

Perkhidmatan rekreasi

Pendapatan sewa

(12) (6) (1) (1)

(5)

(10)

(3)

(1)

(h) Kumpulan Dekon

Sdn. Bhd. (“Kumpulan

DSB”)

Kos pembinaan

Perkhidmatan landskap

Kerja reka bentuk dalaman

Kerja pengubahsuaian

Jualan tiket dan percutian

Perkhidmatan perubatan

Perkhidmatan rekreasi

Pendapatan sewa

Hotel dan perkhidmatan berkaitan

Perkhidmatan pengurusan hartanah

112,830 3,016 9,518

20,229 (23) (31)

(1) (657) (124) (108)

104,115

7,541

2,742

-

(20)

(12)

(17)

(497)

(37)

(161)

Page 203: Metamorfosis Global

199

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

49. TRANSAKSI PIHAK BERKAITAN PENTING (samb.)

Kumpulan

Nama syarikat Sifat transaksi 2008RM’000

2007RM’000

(i) Akitek Akiprima Sdn. Bhd. ("AASB")

Rundingan seni bina 1,012 2,215

(j) Jef-San Enterprise Sdn. Bhd. ("Jef-San")

Perkhidmatan perubatan (6) (9)

Pihak yang dinyatakan di atas disifatkan sebagai berkaitan dengan Kumpulan seperti berikut: (a) Kumpulan Sunway disifatkan sebagai berkaitan dengan Kumpulan melalui jawatan pengarah bersama yang dipegang

oleh Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling serta kepentingan dalam Kumpulan Sunway dan Syarikat. Puan Sri Datin Seri (Dr.) Susan Cheah Seok Cheng, sebagai isteri Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling, adalah pengarah Sunway Lagoon Club Berhad, sebuah subsidiari 83.5% milik Syarikat serta pengarah bagi Sunway Manangement Sdn. Bhd., sebuah subsidiari milik penuh Sunway. Beliau memiliki kepentingan dalam Kumpulan Sunway dan Syarikat. Sarena Cheah Yean Tih, sebagai anak Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling adalah pengarah beberapa subsidiari Syarikat dan beliau memiliki kepentingan dalam Kumpulan Sunway dan Syarikat. Evan Cheah Yean Shin, sebagai anak Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling, adalah pengarah silih ganti bagi Puan Sri Datin Seri (Dr.) Susan Cheah Seok Cheng dalam Sunway Lagoon Club Berhad serta pengarah silih ganti bagi beberapa subsidiari Sunway. Beliau juga memiliki kepentingan dalam Kumpulan Sunway.

(b) Kumpulan KTM disifatkan sebagai berkaitan dengan Kumpulan melalui pemegangan sahamnya yang cukup besar dalam Sunway Tunas Sdn. Bhd., sebuah subsidiari yang 70% dimiliki oleh Syarikat.

(c) Kumpulan STSB disifatkan sebagai berkaitan dengan Kumpulan melalui kepentingan Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling yang disifatkan dalam Kumpulan STSB serta kepentingan dalam Syarikat. Puan Sri Datin Seri (Dr.) Susan Cheah Seok Cheng sebagai isteri Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling juga memiliki kepentingan dalam Kumpulan STSB. Puan Sri Datin Seri (Dr.) Susan Cheah Seok Cheng, Sarena Cheah Yean Tih dan Evan Cheah Yean Shin adalah pengarah bagi Kumpulan STSB.

(d) Kumpulan PKNS disifatkan sebagai berkaitan dengan Kumpulan melalui pemegangan sahamnya yang cukup besar dalam Sunway Damansara Sdn. Bhd., sebuah subsidiari yang 60% dimiliki oleh Syarikat.

(e) Adasia disifatkan sebagai berkaitan dengan Kumpulan melalui kepentingan Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling yang disifatkan dalam Adasia serta kepentingan dalam Syarikat. Puan Sri Datin Seri (Dr.) Susan Cheah Seok Cheng, Sarena Cheah Yean Tih dan Evan Cheah Yean Shin, masing-masing sebagai isteri dan anak Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling juga memiliki kepentingan yang disifatkan dalam Adasia. Sarena Cheah Yean Tih dan Evan Cheah Yean Shin adalah pengarah Adasia.

(f) Kumpulan SCSB disifatkan sebagai berkaitan dengan Kumpulan melalui jawatan pengarah bersama yang dipegang oleh Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling dan Datuk Razman M Hashim serta kepentingan beliau yang disifatkan dalam Kumpulan SCSB melalui Amanah Pendidikan Sunway serta kepentingan dalam Syarikat. Puan Sri Datin Seri (Dr.) Susan Cheah Seok Cheng dan Sarena Cheah Yean Tih, masing-masing sebagai isteri dan anak Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling adalah pengarah Kumpulan SCSB.

(g) ASLI disifatkan sebagai berkaitan dengan Kumpulan melalui jawatan pengarah bersama yang dipegang oleh Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling serta kepentingan beliau dalam ASLI dan Syarikat. Puan Sri Datin Seri (Dr.) Susan Cheah Seok Cheng sebagai isteri Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling adalah pengarah dan juga memiliki kepentingan yang disifatkan dalam ASLI.

(h) Kumpulan DSB disifatkan sebagai berkaitan dengan Kumpulan melalui kepentingan Datuk Razman M Hashim dalam

Kumpulan DSB dan kepentingan beliau dalam Syarikat.

Page 204: Metamorfosis Global

200

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

49. TRANSAKSI PIHAK BERKAITAN PENTING (samb.)

(i) AASB disifatkan sebagai berkaitan dengan Kumpulan melalui jawatan pengarah dan pemegangan saham ketara Cheah Teik Jin dalam AASB. Beliau adalah saudara lelaki Puan Sri Datin Seri (Dr) Susan Cheah Seok Cheng, isteri Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling.

(j) Jef-San disifatkan sebagai berkaitan dengan Kumpulan melalui jawatan pengarah Puan Sri Datin Seri (Dr.) Susan Cheah Seok Cheng dan Sarena Cheah Yean Tih dalam Jef-San. Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling dan Puan Sri Datin Seri (Dr.) Susan Cheah Seok Cheng adalah pemegang saham ketara Jef-San. Puan Sri Datin Seri (Dr.) Susan Cheah Seok Cheng dan Sarena Cheah Yean Tih, masing-masing adalah isteri dan anak Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling.

Transaksi ini dikendalikan menurut syarat yang dipersetujui bersama di antara syarikat-syarikat berkaitan dalam perjalanan biasa perniagaan.

Maklumat berkaitan baki tertunggak yang berpunca daripada transaksi pihak berkaitan pada 30 Jun 2008 dizahirkan dalam Nota 26, 27, 38 dan 39.

(ii) Saraan para pengarah dan anggota pengarah penting lain sepanjang tahun kewangan berkenaan adalah seperti berikut:

Kumpulan/Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

Faedah pekerja jangka pendek 6,001 6,038

Faedah pasca pekerjaan: Pelan caruman tertakrif 647 565

Pembayaran berasaskan saham 9 115

6,657 6,718

Termasuk dalam jumlah kakitangan pengurusan utama adalah:

Kumpulan/Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

Saraan pengarah 5,342 5,307

Pengarah eksekutif Kumpulan dan Syarikat dan lain-lain anggota pengurusan utama telah diberi bilangan opsyen

berikut di bawah Skim Opsyen Saham Pekerja (“ESOS”):

Kumpulan/Syarikat

2008RM’000

2007RM’000

Pada 1 Julai 1,510 4,000

Diberi 150 -

Dilaksanakan (1,510) (2,490)

Pada 30 Jun 150 1,510

Opsyen saham tersebut diberi menurut terma dan syarat yang sama seperti yang diberi kepada para pekerja Kumpulan lain.

Page 205: Metamorfosis Global

201

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

50. SUBSIDIARI DAN SYARIKAT SEKUTU

Berikut adalah butiran mengenai subsidiari dan syarikat sekutu:

Nama syarikat Negara tempat ditubuhkan

Aktiviti utama

Bahagian kepentingan hak milik

2008 %

2007 %

(a) Subsidiari bagi Sunway City Berhad

Bintutara Sdn. Bhd. Malaysia Pembangunan hartanah dan pemegangan

pelaburan

100 100

Sunway Kinrara Sdn. Bhd. Malaysia Pembangunan hartanah

100 100

Sunway Hotel (Penang) Sdn. Bhd.

Malaysia Perniagaan hotel

100 100

Sunway City (Penang) Sdn. Bhd.

Malaysia Pembangunan hartanah

danpemegangan

pelaburan

100 100

Konsep Objektif (M) Sdn. Bhd.

Malaysia Pemegangan pelaburan

70 70

Sunway Pyramid Sdn. Bhd. Malaysia Pengendali pusat beli-belah

52 52

Sunway City Properties Sdn. Bhd.

Malaysia Pembangunan hartanah

danpemegangan

pelaburan

100 100

Sunway Lagoon Sdn. Bhd. Malaysia Operasi taman tema

51 51

Sunway Resort Hotel Sdn. Bhd.

Malaysia Perniagaan hotel dan pembangunan

hartanah

52 52

Page 206: Metamorfosis Global

202

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

50. SUBSIDIARI DAN SYARIKAT SEKUTU (samb.)

Nama syarikat Negara tempat ditubuhkan

Aktiviti utama

Bahagian kepentingan hak milik

2008 %

2007 %

(a) Subsidiari bagi Sunway City Berhad (samb.)

Sunway Lagoon Club Berhad

Malaysia Kemudahan kelab rekreasi

83.5 83.6

Sunway Travel Sdn. Bhd. Malaysia Agensi perjalanan dan pelancongan

100 100

Sunway Hospitality Holdings Ltd.

Kepulauan Virgin British

Pengurusan hotel

100 100

Emerald Tycoon Sdn. Bhd. Malaysia Pemegangan pelaburan

100 100

Ekuiti Meranti (M) Sdn. Bhd. Malaysia Pemegangan pelaburan

100 100

Sunway Monorail Sdn. Bhd. Malaysia Pengendali monorel

100 100

Sunway Grand Sdn. Bhd. Malaysia Pembangunan hartanah

100 100

Pembinaan Objektif (M) Sdn. Bhd. Malaysia Pemegangan pelaburan

100 100

Sunway Medical Holdings Sdn. Bhd.

Malaysia Pemegangan pelaburan

100 100

Suncity SSC Sdn. Bhd. Malaysia Penyediaan khidmat kongsi

100 100

Sunway City (Cambodia) Sdn. Bhd.

Malaysia Pemegangan pelaburan

76 76

Sunway City (Ipoh) Sdn. Bhd. Malaysia Pembangunan hartanah dan pemegangan

pelaburan

65 65

Page 207: Metamorfosis Global

203

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

50. SUBSIDIARI DAN SYARIKAT SEKUTU (samb.)

Nama syarikat Negara tempat ditubuhkan

Aktiviti utama

Bahagian kepentingan hak milik

2008 %

2007 %

(a) Subsidiari bagi Sunway City Berhad (samb.)

Sunway Damansara Sdn. Bhd. Malaysia Pembangunan hartanah dan pemegangan

pelaburan

60 60

Sunway Semenyih Sdn. Bhd. Malaysia Pembangunan hartanah

70 70

Sunway Tunas Sdn. Bhd. Malaysia Pembangunan hartanah

70 70

TAH Properties Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 70 70

Area Star Sdn. Bhd. Malaysia Pembangunan hartanah

100 100

Falcrest Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 70 70

# Sunway City (S'pore) Pte. Ltd. Singapore Perkhidmatan promosi dan

pemasaran danpemegangan

pelaburan

100 100

Sunway Resort Hotel Land Sdn. Bhd.

Malaysia Dorman 100 100

Stellar Destiny Sdn. Bhd. Malaysia Pelaburan hartanah

100 100

Sunway Facility Management Sdn. Bhd.

Malaysia Pengurusan kemudahanbangunan

100 100

Sunway IFM Sdn. Bhd. (sebelum ini dikenali sebagai Sunway SLR Facility Management Sdn. Bhd.)

Malaysia Pengurusan kemudahan bangunan

100 100

Page 208: Metamorfosis Global

204

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

50. SUBSIDIARI DAN SYARIKAT SEKUTU (samb.)

Nama syarikat Negara tempat ditubuhkan

Aktiviti utama

Bahagian kepentingan hak milik

2008 %

2007 %

(a) Subsidiari bagi Sunway City Berhad (samb.)

Sunway Melawati Sdn. Bhd. Malaysia Pembangunan hartanah

100 100

Sunway Bukit Gambier Sdn. Bhd. Malaysia Pembangunan hartanah

100 100

Menara Sunway Sdn. Bhd. Malaysia Pelaburan hartanah

100 100

Sunway Crest Sdn. Bhd. Malaysia Pembangunan hartanah

100 100

Sunway International Vacation Club Berhad

Malaysia Perniagaan perkongsian masa

100 100

Sunway Tower 2 Sdn. Bhd. (sebelum ini dikenali sebagai Lambang Mujur Sdn. Bhd.)

Malaysia Pelaburan hartanah

100 100

Sunway Platinum Success Sdn. Bhd.

Malaysia Pelaburan hartanah

100 100

Sunway Healthy Lifestyle Sdn. Bhd.

Malaysia Pelancongan perubatan

100 100

Splendid Crest Sdn. Bhd. Malaysia Pelaburan hartanah

100 100

Sunway Security Services Sdn. Bhd.

Malaysia Dorman 100 100

ABS Real Estate Berhad Malaysia Perlaksanaan transaksi

pensekuritian

100 100

Page 209: Metamorfosis Global

205

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

50. SUBSIDIARI DAN SYARIKAT SEKUTU (samb.)

Nama syarikat Negara tempat ditubuhkan

Aktiviti utama

Bahagian kepentingan hak milik

2008 %

2007 %

(a) Subsidiari bagi Sunway City Berhad (samb.)

Sunway Homes (MM2H) Sdn. Bhd.

Malaysia Dorman 100 100

Sunway Tower 1 Sdn. Bhd. (dahulunya dikenali sebagai Lavender Acres Sdn. Bhd.)

Malaysia Pemegangan pelaburan

100 100

# Sunway Shopping Centre Management Private Limited

Hong Kong Penyediaan khidmat

pengurusan pusat

beli-belah dankemudahan

100 100

# Sunway City India Private Limited

India Pembangunan hartanah dan pemegangan

pelaburan

99.99 99.99

Sunway REIT Management Sdn. Bhd.

Malaysia Dorman 100 -

Spring Ambience Sdn. Bhd. Malaysia Pelaburan hartanah

100 -

(b) Subsidiari bagi Sunway City (Penang) Sdn. Bhd.

Fame Parade Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 100

Era Primision Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 100

Commercial Parade Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 100

Sunway Hotel (Seberang Jaya) Sdn. Bhd.

Malaysia Pengurusan hotel

100 100

Page 210: Metamorfosis Global

206

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

50. SUBSIDIARI DAN SYARIKAT SEKUTU (samb.)

Nama syarikat Negara tempat ditubuhkan

Aktiviti utama

Bahagian kepentingan hak milik

2008 %

2007 %

(b) Subsidiari bagi Sunway City (Penang) Sdn. Bhd. (samb.)

Sunway Carnival Sdn. Bhd. Malaysia Pelaburan hartanah

100 100

Prime Delight Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 100

Sejati Pesona Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 100

Associated Circle Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 100

Alliance Parade Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 100

(c) Subsidiari bagi Konsep Objektif (M) Sdn. Bhd.

# Sunway Hotel Phnom Penh Ltd.

Kemboja Perniagaan hotel

75 75

(d) Subsidiari bagi Sunway Pyramid Sdn. Bhd.

Sunway Parking Management Sdn. Bhd.

Malaysia Pengendali ruang letak kereta

100 100

Essential Outlook Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 -

(e) Subsidiari bagi Sunway City Properties Sdn. Bhd.

Pena Enterprise Sdn. Bhd. Malaysia Pembangunan hartanah

100 100

# Sunway City India Private Limited

India Pembangunan hartanah

dan pemegangan pelaburan

0.01 0.01

Page 211: Metamorfosis Global

207

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

50. SUBSIDIARI DAN SYARIKAT SEKUTU (samb.)

Nama syarikat Negara tempat ditubuhkan

Aktiviti utama

Bahagian kepentingan hak milik

2008 %

2007 %

(f) Subsidiari bagi Sunway Lagoon Sdn. Bhd.

Sunway Wildlife Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 100

Eastern Glory Enterprises Limited

KepulauanVirgin British

Pemegangan pelaburan

60 60

# Commercial Highlight Sdn. Bhd.

Malaysia Dalam pembubaran

sukarela pemiutang

55 55

Sunway Townhouse Sdn. Bhd.

Malaysia Pembangunan hartanah

100 100

Sunway South Quay Sdn. Bhd. Malaysia Pembangunan hartanah

60 60

Frontier Acres Sdn. Bhd. Malaysia Pemegangan pelaburan

100 100

Sunway Lagoon Management Sdn. Bhd.

Malaysia Dorman 100 100

(g) Subsidiari bagi Sunway Hospitality Holdings Ltd.

Allson International Hotels & Resorts (B.V.I.) Limited

Kepulauan Virgin British

Pengurusan hotel

100 100

Allson International Management Limited

Kepulauan Virgin British

Pengurusan hotel

100 100

Sunway International Hotels & Resorts Sdn. Bhd.

Malaysia Pengurusan hotel

100 100

Page 212: Metamorfosis Global

208

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

50. SUBSIDIARI DAN SYARIKAT SEKUTU (samb.)

Nama syarikat Negara tempat ditubuhkan

Aktiviti utama

Bahagian kepentingan hak milik

2008 %

2007 %

(h) Subsidiari bagi Emerald Tycoon Sdn. Bhd.

Sunway Rahman Putra Sdn. Bhd.

Malaysia Pembangunan hartanah

100 100

Sunway D'Mont Kiara Sdn. Bhd.

Malaysia Pembangunan hartanah

70 70

(i) Subsidiari bagi Sunway Medical Holdings Sdn. Bhd.

Sunway Medical Centre Berhad

Malaysia Pengendali pusat perubatan

72.8 72.8

Sunway Gamma Knife Centre (Malaysia) Sdn. Bhd.

Malaysia Dorman 100 100

(j) Subsidiari bagi Sunway City (Cambodia) Sdn. Bhd.

# Sunway City Cambodia Limited

Kemboja Dorman 80 80

(k) Subsidiari bagi Sunway City (Ipoh) Sdn. Bhd.

Kinta Sunway Resort Sdn. Bhd.

Malaysia Dorman 100 100

Objektif Ekuiti (M) Sdn. Bhd.

Malaysia Dorman 100 100

Peluang Klasik (M) Sdn. Bhd.

Malaysia Pelaburan hartanah

100 100

Sunway Lagoon Water Park Sdn. Bhd.

Malaysia Operasi taman tema

100 100

Lagoon Fantasy Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 100

Page 213: Metamorfosis Global

209

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

50. SUBSIDIARI DAN SYARIKAT SEKUTU (samb.)

Nama syarikat Negara tempat ditubuhkan

Aktiviti utama

Bahagian kepentingan hak milik

2008 %

2007 %

(k) Subsidiari bagi Sunway City (Ipoh) Sdn. Bhd. (samb.)

Semangat Kancil (M) Sdn. Bhd.

Malaysia Dorman 100 100

Ganda Antik Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 100

Sunway Hotel Services (Ipoh) Sdn. Bhd.

Malaysia Pelaburan hartanah

100 100

# Permata Aktiviti (M) Sdn. Bhd.

Malaysia Dalam pembubaran sukarela ahli

100 100

(l) Subsidiari bagi Sunway Damansara Sdn. Bhd.

Imbasan Intisari Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 100

Tidal Elegance Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 100

Park Symphony Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 100

Pan Unicreation Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 100

Winning Excellence Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 100

Laudable Generations Sdn. Bhd.

Malaysia Dorman 100 100

Contemporary Deal Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 100

Contemporary Factor Sdn. Bhd.

Malaysia Dorman 100 100

Petikan Tropika Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 100

Cahaya Jejaka Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 100

Page 214: Metamorfosis Global

210

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

50. SUBSIDIARI DAN SYARIKAT SEKUTU (samb.)

Nama syarikat Negara tempat ditubuhkan

Aktiviti utama

Bahagian kepentingan hak milik

2008 %

2007 %

(l) Subsidiari bagi Sunway Damansara Sdn. Bhd. (samb.)

Seruan Istilah Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 100

Sumber Dorongan Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 100

Anggaran Salju Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 100

Bisikan Seni Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 100

Emerald Freight Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 100

Sunway Monterez Sdn. Bhd.

Malaysia Pembangunan hartanah

100 100

(m) Subsidiari bagi Menara Sunway Sdn. Bhd.

MSW Parking Sdn. Bhd. Malaysia Pengurusan ruang letak kereta

100 100

(n) Subsidiari bagi Sunway IFM Sdn. Bhd. (sebelum ini dikenali sebagai Sunway SLR Facility Management Sdn. Bhd.)

Sunway Parking Services Sdn. Bhd. (sebelum ini dikenali sebagai Sunway Galaxy Management Sdn. Bhd.)

Malaysia Dorman 100 100

(o) Subsidiari bagi Pena Enterprise Sdn. Bhd.

Logic Square Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 100 100

Page 215: Metamorfosis Global

211

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

50. SUBSIDIARI DAN SYARIKAT SEKUTU (samb.)

Nama syarikat Negara tempat ditubuhkan

Aktiviti utama

Bahagian kepentingan hak milik

2008 %

2007 %

(p) Subsidiari bagi Eastern Glory Enterprises Limited

Estonia Enterprises Limited

Kepulauan Virgin British

Pemegangan pelaburan

100 100

Hartford Lane Pty. Ltd. Australia Pemegang amanah

100 100

(q) Subsidiari bagi Estonia Enterprises Limited

International Theme Park Pty. Ltd.

Australia Dorman 100 100

Sunway Australia Unit Trust Australia Amanah saham 100 100

(r) Subsidiari bagi International Theme Park Pty. Ltd.

Sydney Theme Park Pty. Limited

Australia Pemegang lesen taman tema

100 100

(s) Subsidiari bagi Sunway Medical Centre Berhad

Sunmed@Home Sdn. Bhd. Malaysia Perkhidmatan penjagaan perawatan

dan penjagaankesihatan sekutu

51 51

(t) Syarikat sekutu bagi Sunway City Berhad

Aktif-Sunway Sdn. Bhd. Malaysia Peruncit 20 20

# Sunway Cana City Development Ltd.

Kemboja Pembangunan hartanah

49 49

Glitter Performance Sdn. Bhd. Malaysia Dorman 50 -

Page 216: Metamorfosis Global

212

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

50. SUBSIDIARI DAN SYARIKAT SEKUTU (samb.)

Nama syarikat Negara tempat ditubuhkan

Aktiviti utama

Bahagian kepentingan hak milik

2008 %

2007 %

(u) Syarikat sekutu bagi Sunway Lagoon Sdn. Bhd.

# Sunway Sayang Restaurant Sdn. Bhd.

Malaysia Dalam pembubaran

sukarela pemiutang

- 50

(v) Syarikat sekutu bagi Sunway Travel Sdn. Bhd.

# OSC First Holidays Co. Ltd.

Republik Sosialis Vietnam

Agensi perjalanan dan pelancongan

- 20

(w) Syarikat sekutu bagi Sunway Damansara Sdn. Bhd.

Sunway D'Mont Kiara Sdn. Bhd.

Malaysia Pembangunan hartanah

30 30

(x) Syarikat sekutu bagi Sunway Pyramid Sdn. Bhd.

# Pyramid Bowl Sdn. Bhd. Malaysia Pengendali lorong boling

40 40

# Diaudit oleh firma audit selain daripada Ernst & Young

Page 217: Metamorfosis Global

213

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

51. INSTRUMEN KEWANGAN

(a) Objektif dan dasar pengurusan risiko kewangan

Dasar pengurusan risiko kewangan Kumpulan berusaha untuk memastikan sumber kewangan yang mencukupi untuk membangunkan perniagaan Kumpulan sementara mengurus risiko kadar faedah (kedua-dua nilai saksama dan aliran tunai), risiko mata wang asing, risiko kecairan dan risiko kredit. Pihak lembaga pengarah menyemak semula dan mempersetujui dasar bagi mengurus setiap risiko ini dan ia diringkaskan seperti berikut. Menjadi dasar sepanjang tahun dalam kajian ini, bahawa Kumpulan tidak akan mengendalikan sebarang perdagangan instrumen kewangan terbitan.

(b) Risiko kadar faedah

Risiko kadar faedah aliran tunai adalah risiko naik turun aliran tunai masa hadapan instrumen kewangan disebabkan oleh perubahan kadar faedah pasaran. Risiko kadar faedah nilai saksama adalah risiko naik turun instrumen kewangan disebabkan oleh perubahan dalam kadar faedah pasaran. Oleh kerana Kumpulan tidak mempunyai sebarang aset kewangan yang menanggung faedah yang ketara, aliran tunai pendapatan dan operasinya tidak bergantung pada perubahan kadar faedah pasaran. Aset kewangan yang menanggung faedah Kumpulan sebahagian besarnya bersifat jangka pendek dan telah diletakkan terutamanya dalam deposit tetap.

Risiko kadar faedah Kumpulan berpunca terutamanya daripada peminjaman yang menanggung faedah. Peminjaman pada kadar terapung mendedahkan Kumpulan kepada risiko kadar faedah aliran tunai. Peminjaman yang diperoleh pada kadar tetap mendedahkan Kumpulan kepada risiko kadar faedah nilai saksama. Kumpulan mengurus pendedahan kadar faedahnya dengan menyelia gabungan peminjaman kadar tetap dan terapung.

Maklumat mengenai tarikh matang dan kadar faedah berkesan bagi aset dan liabiliti kewangan dizahirkan dalam nota berkaitan.

(c) Risiko mata wang asing

Kumpulan tidak terdedah secara ketara kepada risiko mata wang asing kerana sebahagian besar transaksi, aset dan liabiliti Kumpulan adalah dalam denominasi Ringgit Malaysia kecuali bagi mata wang asing yang berpunca daripada negara yang mempunyai operasi subsidiari luar negara. Mata wang yang mengakibatkan risiko ini terutamanya adalah Dolar Amerika Syarikat, Dolar Australia, Dolar Hong Kong, Dolar Singapura dan Rupee India. Pendedahan mata wang asing dalam mata wang yang digunakan untuk urus niaga selain daripada mata wang kefungsian bagi entiti yang beroperasi dipastikan pada paras yang boleh diterima.

Kumpulan mengekalkan perlindungan nilai natural, di mana mungkin, dengan meminjam dalam mata wang negara hartanah atau pelaburan ditempatkan atau meminjam dalam mata wang yang sepadan dengan aliran hasil masa hadapan yang akan dijana oleh pelaburannya.

Page 218: Metamorfosis Global

214

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

51. INSTRUMEN KEWANGAN (samb.)

(c) Risiko mata wang asing (samb.)

Aset dan liabiliti kewangan bersih yang tidak dilindung nilai bagi Kumpulan yang bukan dalam denominasi mata wang kefungsian adalah seperti berikut:

Mata wang kefungsian bagi Syarikat Kumpulan

Aset/liabiliti kewangan bersih yang dipegang dalam mata wang bukan kefungsian

Baki tunaidan Bank RM'000

Jumlah Belum Diterima RM'000

Jumlah Perlu Dibayar RM'000

Pada 30 Jun 2008

Dolar Australia 532 3,430 18,360

Dolar Hong Kong 4,959 805 2,700

Rupee India 4,087 116 23

Dolar Singapura 1,475 24 121

Dolar Amerika Syarikat 2,441 1,019 2,554

13,494 5,394 23,758

Pada 30 Jun 2007

Dolar Australia 2,826 3,137 6,606

Dolar Hong Kong 3,437 1,106 2,014

Rupee India 4,626 34 25

Dolar Singapura 840 24 85

Dolar Amerika Syarikat 4,488 826 2,566

16,217 5,127 11,296

(d) Risiko kecairan

Kumpulan mengurus profil tempoh matang hutang, aliran tunai operasi dan ketersediaan dana demi memastikan keperluan pembiayaan, pembayaran balik dan pendanaan dipenuhi. Sebagai sebahagian daripada pengurusan kecairan keseluruhan, Kumpulan menyimpan paras tunai dan pelaburan yang boleh ditukar kepada tunai demi memenuhi keperluan modal kerjanya. Di samping itu, Kumpulan juga berusaha untuk memastikan ketersediaan kemudahan perbankan pada paras yang munasabah berbanding kedudukan hutang keseluruhannya. Setakat yang mungkin, Kumpulan mengumpul dana daripada pasaran modal dan institusi kewangan dan mengimbangi portfolionya dengan dana jangka pendek agar mencapai keberkesanan kos yang menyeluruh.

(e) Risiko kredit

Risiko kredit Kumpulan terutamanya diperuntukkan kepada dagangan belum terima. Kumpulan melaksanakan urus niaga hanya dengan pihak ketiga yang diiktiraf dan pemiutang yang berwibawa sahaja. Menjadi dasar Kumpulan bahawa kesemua pelanggan yang ingin berurus niaga secara kredit perlu melalui prosedur pengesahan kredit. Di samping itu, baki amaun belum terima dipantau secara berterusan manakala pendedahan Kumpulan kepada hutang lapuk pula tidak ketara. Memandangkan Kumpulan yang melakukan urus niaga hanya dengan pemiutang pihak ketiga yang berwibawa, tiada keperluan untuk kolateral.

Risiko kredit bagi lain-lain aset kewangan Kumpulan, yang terdiri daripada tunai dan setara tunai dan cukai boleh didapatkan kembali, berpunca daripada keingkaran pihak yang satu lagi, dengan pendedahan maksimum bersamaan dengan amaun bawaan bagi aset kewangan ini.

Kumpulan tidak mempunyai pendedahan yang ketara kepada mana-mana pelanggan individu atau pihak lain. Ia juga tiada tumpuan risiko kredit yang besar terhadap mana-mana aset kewangan.

Page 219: Metamorfosis Global

215

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN 30 Jun 2008 (samb.)

51. INSTRUMEN KEWANGAN (samb.)

(f) Nilai saksama

Amaun bawaan bagi aset dan liabiliti kewangan Kumpulan dan Syarikat pada tarikh kunci kira-kira hampir sama dengan nilai saksamanya kecuali bagi yang berikut:

Nilai bawaan CP, MTN dan Bon iaitu peminjaman kadar boleh ubah, disifatkan sebagai anggaran munasabah bagi nilai saksama CP, MTN dan Bon akan ditetapkan harga semula sebaik sahaja ia matang dan kadar faedahnya menghampiri instrumen kewangan dengan profil risiko yang hampir sama.

Nilai bawaan tunai dan setara tunai, dagangan dan lain-lain belum terima, dagangan dan lain-lain perlu bayar, cukai boleh dapat kembali dan perlu dibayar dan lain-lain peminjaman jangka pendek menghampiri nilai saksama disebabkan oleh sifat jangka pendek instrumen kewangan ini.

Adalah tidak praktikal untuk menentukan nilai saksama bagi:

(i) saham tidak tercatat bukan semasa kerana kekurangan harga pasaran yang dicatatkan dan ketakupayaan untuk menganggar nilai saksama tanpa menanggung kos yang berlebihan.

(ii) amaun belum terima daripada/(kepada) subsidiari, syarikat sekutu dan entiti dikawal bersama, amaun yang belum dibayar kepada kontraktor dan perunding dan pendahuluan oleh pemegang saham minoriti subsidiari terutamanya disebabkan oleh kekurangan terma pembayaran balik tetap yang disertai oleh pihak yang terlibat dan tanpa menanggung kos yang berlebihan. Walau bagaimanapun, Kumpulan dan Syarikat tidak menjangka amaun bawaan yang dicatatkan pada tarikh kunci kira-kira untuk terlalu berbeza daripada nilai yang akhirnya akan diterima atau diselesaikan.

(iii) saham keutamaan boleh tebus yang diterbitkan oleh subsidiari kerana kekurangan maklumat pasaran yang sedia ada berkaitan pengaturan pembiayaan yang serupa dan ketakupayaan untuk menganggar nilai saksamanya tanpa menanggung kos yang berlebihan.

52. MAKLUMAT SEGMEN

(a) Format laporan

Format laporan segmen utama ditetapkan sebagai segmen perniagaan memandangkan risiko dan kadar pulangan Kumpulan dipengaruhi sebahagian besarnya oleh perbezaan dalam produk dan perkhidmatan yang dihasilkan. Maklumat kedua dilaporkan berdasarkan kedudukan geografi. Perniagaan yang beroperasi disusun dan diurus secara berasingan berdasarkan sifat produk dan perkhidmatan yang disediakan, dengan setiap segmen mewakili satu unit perniagaan strategik yang menawarkan produk berbeza dan memberi khidmat kepada pasaran yang berbeza.

Page 220: Metamorfosis Global

216

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

52. MAKLUMAT SEGMEN (samb.)

(b) Segmen perniagaan

Kumpulan merangkumi segmen perniagaan utama berikut:

(i) Pembangunan hartanah – pembangunan hartanah kediaman dan komersil; (ii) Pelaburan hartanah – pengurusan dan operasi pusat beli belah dan hartanah sewaan; (iii) Riadah – operasi taman tema, yang menyediakan kemudahan kelab rekreasi, agensi pelancongan dan perniagaan

perkongsian masa; (iv) Hospitaliti – pengurusan dan operasi hotel; dan (v) Penjagaan kesihatan – pengurusan dan operasi pusat perubatan.

(c) Segmen geografi

Segmen geografi Kumpulan berasaskan lokasi aset Kumpulan. Jualan kepada para pelanggan luar yang dibentangkan dalam segmen geografi adalah berdasarkan lokasi pelanggan dari segi geografi. Tiga segmen perniagaan Kumpulan beroperasi di tiga kawasan geografi utama:

(i) Malaysia – operasi di kawasan ini merangkumi terutamanya pembangunan hartanah, pelaburan hartanah, riadah, hospitaliti dan penjagaan kesihatan;

(ii) Asia (tidak termasuk Malaysia) – operasi dalam kawasan ini merangkumi terutamanya hospitaliti; dan (iii) Australia – operasi di kawasan ini merangkumi terutamanya riadah dan telah ditamatkan pada tahun kewangan

lalu.

(d) Asas pengagihan dan penentuan harga pindahan

Keputusan, aset dan liabiliti segmen merangkumi item yang boleh diperuntukkan secara langsung kepada segmen serta yang boleh diperuntukkan mengikut dasar yang munasabah. Item yang tidak diperuntukkan terdiri terutamanya daripada aset, liabiliti dan perbelanjaan syarikat.

Penentuan harga pindahan di antara segmen perniagaan ditentukan berdasarkan urus niaga tulus, sama seperti transaksi dengan pihak ketiga. Hasil, perbelanjaan dan keputusan segmen merangkumi pindahan di antara segmen perniagaan. Pindahan ini dihapuskan semasa penyatuan.

Page 221: Metamorfosis Global

217

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NO

TA Y

AN

G M

ENG

IRIN

GI P

ENYA

TA K

EWA

NG

AN

30 J

un 2

008

(sam

b.)

52. M

AK

LUM

AT S

EGM

EN (s

amb.

)

Se

gmen

per

niag

aan

Ja

dual

ber

ikut

men

yedi

akan

ana

lisis

has

il, k

eput

usan

, ase

t, lia

bilit

i dan

lain

-lain

mak

lum

at K

umpu

lan

men

giku

t seg

men

per

niag

aan:

Pem

bang

unan

Har

tana

hPe

labu

ran

Har

tana

hRi

adah

Hos

pita

liti

Penj

agaa

n K

esih

atan

Peng

hapu

san

Jum

lah

200

8 2

007

200

8 2

007

200

8 2

007

200

8 2

007

200

8 2

007

200

8 2

007

200

8 2

007

RM

'000

R

M'0

00

RM

'000

R

M'0

00

RM

'000

R

M'0

00

RM

'000

R

M'0

00

RM

'000

R

M'0

00

RM

'000

R

M'0

00

RM

'000

R

M'0

00

Has

il

Jual

an k

epad

a pe

lang

gan

luar

720

,913

6

74,5

30

218

,238

1

20,1

29

113

,154

9

2,43

8 1

58,0

80

161

,046

1

04,1

71

94,

423

-

-

1,31

4,55

6 1

,142

,566

Jual

an a

ntar

a se

gmen

4

,459

3

,770

5

,167

3

,420

7

8 -

1

,509

1

,049

4

0 5

8 (1

1,25

3) (8

,297

) -

-

Jum

lah

hasi

l 7

25,3

72

678

,300

2

23,4

05

123

,549

1

13,2

32

92,

438

159

,589

1

62,0

95

104

,211

9

4,48

1 (1

1,25

3) (8

,297

) 1,

314,

556

1,1

42,5

66

Kep

utus

an

Kep

utus

an s

egm

en 1

58,1

26

210

,961

4

54,6

79

77,

680

32,

078

26,

300

50,

255

23,

596

5,6

05

9,0

36

(4,1

45)

(6,0

33)

696

,598

3

41,5

40

Perb

elan

jaan

yang

tida

k di

agih

kan

(397

) (4

,008

)

Unt

ung

oper

asi

696

,201

3

37,5

32

Kos

pem

biay

aan

(76,

632)

(57,

703)

Baha

gian

unt

ung/

(rugi

)

s

yarik

at s

ekut

u 3

,128

(1

92)

(21)

-

116

(3

81)

-

-

-

-

-

-

3,2

23

(573

)

Baha

gian

unt

ung

entit

i

d

ikaw

al b

ersa

ma

11,

213

16,

930

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,

213

16,

930

Unt

ung

sebe

lum

cuk

ai

634

,005

2

96,1

86

Per

bela

njaa

n cu

kai p

enda

pata

n (1

75,6

85)

(69,

104)

Unt

ung

bers

ih b

agi t

ahun

458

,320

2

27,0

82

Page 222: Metamorfosis Global

218

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NO

TA Y

AN

G M

ENG

IRIN

GI P

ENYA

TA K

EWA

NG

AN

30 J

un 2

008

(sam

b.)

52. M

AK

LUM

AT S

EGM

EN (s

amb.

)

Se

gmen

per

niag

aan

(sam

b.)

Pem

bang

unan

Har

tana

hPe

labu

ran

Har

tana

hRi

adah

Hos

pita

liti

Penj

agaa

n K

esih

atan

Peng

hapu

san

Jum

lah

200

8 2

007

200

8 2

007

200

8 2

007

200

8 2

007

200

8 2

007

200

8 2

007

200

8 2

007

RM

'000

R

M'0

00

RM

'000

R

M'0

00

RM

'000

R

M'0

00

RM

'000

R

M'0

00

RM

'000

R

M'0

00

RM

'000

R

M'0

00

RM

'000

R

M'0

00

ASE

T

Ase

t seg

men

1,65

1,922

1,

518,

756

2,6

91,4

14

1,93

5,53

2 18

1,925

12

7,87

2 5

88,16

7 5

90,4

96

157,

378

120,

330

(215

,960

) (1

54,6

56)

5,0

54,8

46

4,13

8,33

0

Pel

abur

an d

alam

sya

rikat

sek

utu

14,3

51

11,2

23

-

- 1,

182

1,19

7 -

-

-

- -

-

15,5

33

12,4

20

Pel

abur

an d

alam

e

ntiti

dik

awal

ber

sam

a 6

8,82

3 4

7,53

2 -

-

-

- -

-

-

- -

-

68,

823

47,

532

Ase

t tid

ak d

iagi

hkan

5

5,02

4 4

0,91

9

Jum

lah

aset

5,19

4,22

6 4

,239

,201

LIA

BILI

TI

Lia

bilit

i seg

men

1,04

0,93

7 7

81,2

28

484

,222

7

28,2

00

85,

465

50,

593

393

,507

3

28,19

6 8

8,49

8 8

0,06

1 (1

,399

,909

) (9

77,0

25)

692

,720

9

91,2

53

Lia

bilit

i tid

ak d

iagi

hkan

2

,123,

648

1,29

4,90

1

Jum

lah

liabi

liti

2,8

16,3

68

2,2

86,15

4

200

8 2

007

200

8 2

007

200

8 2

007

200

8 2

007

200

8 2

007

200

8 2

007

RM

'000

R

M'0

00

RM

'000

R

M'0

00

RM

'000

R

M'0

00

RM

'000

R

M'0

00

RM

'000

R

M'0

00

RM

'000

R

M'0

00

LAIN

-LAI

N M

AKLU

MAT

SEG

MEN

Per

bela

njaa

n m

odal

3,0

21

3,18

4 4

23,3

97

424

,980

8

,747

7

,183

36,

728

20,

396

50,

093

19,0

11

521

,986

4

74,7

54

Sus

ut n

ilai

1,80

8 1,

471

3,9

20

7,5

12

7,8

96

9,6

28

13,5

20

23,

914

7,4

32

6,4

74

34,

576

48,

999

Ker

ugia

n ke

taks

empu

rnaa

n 5

18

1,60

9 -

7

,162

-

3,4

02

-

18,8

17

-

- 5

18

30,

990

Mas

uk k

ira s

emul

a ke

rugi

an

ket

akse

mpu

rnaa

n -

(1

,159)

-

- -

-

-

- -

-

-

(1,15

9)

Lai

n-la

in p

erbe

lanj

aan/

(pen

dapa

tan)

pen

ting

buk

an tu

nai

1,59

2 (1

4,57

5) 1,

599

(12,

307)

1,08

3 (1

0,97

2) 3

32

(1,9

10)

-

(2,0

13)

4,6

06

(41,7

77)

Page 223: Metamorfosis Global

219

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NO

TA Y

AN

G M

ENG

IRIN

GI P

ENYA

TA K

EWA

NG

AN

30 J

un 2

008

(sam

b.)

52. M

AK

LUM

AT S

EGM

EN (s

amb.

)

Se

gmen

geo

grafi

Ja

dual

ber

ikut

men

yedi

akan

ana

lisis

has

il, k

eput

usan

, ase

t, lia

bilit

i dan

lain

-lain

mak

lum

at K

umpu

lan

men

giku

t seg

men

geo

grafi

:

Mal

aysi

aA

sia

(tida

k te

rmas

uk

Mal

aysi

a)A

ustr

alia

Jum

lah

200

8 R

M'0

00

200

7 R

M'0

00

200

8 R

M'0

00

200

7 R

M'0

00

200

8 R

M'0

00

200

7 R

M'0

00

200

8 R

M'0

00

200

7 R

M'0

00

Has

il 1

,300

,052

1

,130

,254

1

4,50

4 1

2,31

2 -

-

1

,314

,556

1

,142

,566

Kep

utus

an s

egm

en 6

98,7

22

366

,934

(3

,921

) (2

3,66

4) 1

,797

(1

,730

) 6

96,5

98

341

,540

Perb

elan

jaan

mod

al 5

20,9

98

473

,729

9

88

1,0

25

-

-

521

,986

4

74,7

54

Ase

t seg

men

5,0

18,6

67

4,0

96,4

06

26,

319

30,

404

9,8

60

11,

520

5,0

54,8

46

4,1

38,3

30

Page 224: Metamorfosis Global

220

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

53. PERISTIWA PENTING SEPANJANG TAHUN KEWANGAN INI

(a) Perkara yang telah disempurnakan

(i) Cadangan penerbitan bon dengan waran dan cadangan tawaran untuk jualan

Pada 21 Jun 2007, Suruhanjaya Sekuriti telah meluluskan cadangan penerbitan dan tawaran untuk jualan waran sehingga 155,932,500 waran berikutan penerbitan RM250,000,000 bon dijamin bank nilai nominal boleh tebus 2.00% (secara kolektif dirujuk sebagai “ Cadangan penerbitan Bon dengan waran dan Cadangan tawaran untuk jualan”).

Cadangan penerbitan Bon dengan waran dan cadangan tawaran untuk jualan diluluskan oleh para pemegang saham semasa Mesyuarat Agung Luar Biasa Syarikat pada 8 Ogos 2007.

Pada tarikh yang sama, Syarikat telah mengumumkan harga tawaran waran pada RM0.15 setiap waran dengan harga laksana RM 4.87 sesaham biasa.

Pada 5 Oktober 2007, Syarikat telah menerbitkan 155,805,276 waran pada harga terbitan RM0.15 setiap waran untuk imbalan tunai berdasarkan satu (1) waran bagi setiap tiga (3) saham biasa Syarikat RM1.00 sesaham yang dipegang.

Waran ini memberi hak kepada pemegang yang berdaftar, pada bila-bila masa dalam tempoh 10 tahun bermula pada tarikh terbitan dan termasuk tarikh tersebut dan tamat tempoh pada 4 Oktober 2017, untuk melanggan 1 saham biasa RM1.00 sesaham dalam Syarikat pada harga laksana RM4.87 sesaham biasa bagi setiap waran yang dipegang.

Dalam tahun kewangan semasa, 2,477,032 saham biasa telah dilanggan berikutan pelaksanaan hak oleh para pemegang berdaftar untuk bilangan waran yang setara pada harga laksana RM4.87 sesaham biasa.

(ii) Cadangan pemerolehan bangunan dan tanah

Pada 21 Mac 2007, Syarikat telah mengumumkan cadangan untuk memperoleh blok pejabat di Wisma Denmark, yang merangkumi bangunan pejabat 30-tingkat dengan 1 aras mezanin, 2 aras penthouse termasuk 6 aras ruang letak kereta atas tanah dan 2 aras ruang letak kereta bawah tanah (“Wisma Denmark”) serta beberapa bidang tanah kosong yang bersebelahan (“Tanah”) yang terletak di Jalan Ampang, Kuala Lumpur (“Aset”) untuk imbalan berjumlah RM170 juta (“Pemerolehan”).

Pada 18 Mei 2007, Syarikat telah menyertai Perjanjian Jual Beli (“SPA”) dengan Wisma Denmark Sdn. Bhd. (“WDSB”) untuk Pemerolehan ini.

Page 225: Metamorfosis Global

221

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

53. PERISTIWA PENTING SEPANJANG TAHUN KEWANGAN INI (samb.)

(a) Perkara yang telah disempurnakan (samb.)

(ii) Cadangan pemerolehan bangunan dan tanah (samb.)

Menurut SPA tersebut, Syarikat telah mencalonkan subsidiari milik penuh berikut untuk memperoleh Aset daripada WDSB:

(a) Sunway Tower 2 Sdn Bhd (sebelum ini dikenali sebagai Lambang Mujur Sdn. Bhd.) untuk memperoleh Wisma Denmark pada imbalan pembelian berjumlah RM144,000,000; dan

(b) Sunway Tower 1 Sdn. Bhd. (sebelum ini dikenali sebagai Lavender Acres Sdn. Bhd.) untuk memperoleh Tanah pada imbalan pembelian berjumlah RM26,000,000.

Kaedah pembayaran imbalan pembelian berjumlah RM170,000,000 adalah seperti berikut:

(a) RM3,400,000 wang cengkeram yang dibayar sebelum menandatangani SPA; (b) RM13,600,000 iaitu baki 10% deposit yang dibayar sebaik sahaja SPA ditandatangani; (c) RM17,000,000 yang mewakili 10% selanjutnya yang perlu dibayar dalam tempoh 3 hari niaga setelah kesemua

syarat terdahulu dalam ruang lingkup SPA dipenuhi atau setelah tamat tempoh 1 bulan dari tarikh SPA, mengikut mana yang lebih lewat; dan

(d) baki RM136,000,000 perlu dibayar dalam tempoh 6 bulan dari tarikh SPA.

Suruhanjaya Sekuriti telah meluluskan penggunaan perolehan daripada Tawaran Persendirian yang disempurnakan pada 11 Mei 2007 untuk membiayai Pemerolehan ini melalui suratnya bertarikh 4 Julai 2007.

Pada 30 Jun 2007, imbalan tunai berjumlah RM34,000,000 yang mewakili 20% daripada jumlah imbalan pembelian telah dibayar berhubung Pemerolehan ini.

Pemerolehan ini telah disempurnakan pada 19 November 2007 setelah baki imbalan pembelian berjumlah RM136,000,000 dibayar dan kesemua syarat terdulu SPA dipenuhi.

Page 226: Metamorfosis Global

222

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

53. PERISTIWA PENTING SEPANJANG TAHUN KEWANGAN INI (samb.)

(a) Perkara yang telah disempurnakan (samb.)

(iii) Cadangan pemerolehan hartanah, loji dan peralatan dan jentera dan hak pajakan (“Harta”) dan saham keutamaan boleh tebus daripada AREB (“Cadangan Pemerolehan”)

Menurut pelaksanaan ABS seperti yang dizahirkan dalam Nota 32(e), pada 29 Mei 2007, Syarikat telah mengeluarkan notis berikut:

(A) Notis Pelaksanaan Opsyen untuk melaksanakan opsyennya untuk membeli Harta yang butirannya dibentangkan dalam Jadual di bawah. Dalam Notis ini, Syarikat telah mencalonkan subsidiari berikut (“Pembeli”) untuk membeli Harta daripada AREB menurut Perjanjian Pajakan untuk imbalan tunai berjumlah RM733,500,000:

Nama Subsidiari

Harta Imbalan Pembelian

RM

Stellar Destiny Sdn. Bhd.

Kesemua bidang tanah pajakan yang dipegang di bawah hak milik HS(D) 118325 PT 1904 dan HS(D) 118332 PT28, Bandar Sunway, Daerah Petaling (“Sunway University College”) bersama-sama kesemua bangunan, lekapan dan aset boleh alih yang terletak di dalamnya.

135,000,000

Sunway Hotel (Seberang Jaya) Sdn. Bhd.

Kesemua tanah pajakan yang dipegang di bawah hak milik HS(D) 25324 Lot 5785, Mukim 1 (sebelum ini HS(D) 5593 Lot 5785, Mukim 1), Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang (“Sunway Hotel Seberang Jaya”) bersama-sama kesemua bangunan, lekapan dan aset boleh alih yang terletak di dalamnya.

42,000,000

Sunway Hotel (Penang) Sdn. Bhd.

Kesemua tanah pegangan bebas di bawah hak milik Geran No. 63519, Lot 2220 (sebelum ini Geran No. 57404, Lot 2203) Seksyen 12, Daerah Timur Laut, Bandar Georgetown, Negeri Pulau Pinang (“Sunway Hotel Penang”) bersama-sama kesemua bangunan, lekapan dan aset boleh alih yang terletak di dalamnya.

40,000,000

Sunway Resort Sdn. Bhd.

Kesemua bidang tanah pajakan yang dipegang di bawah hak milik PN 9498 Lot 51173 dan PN 9492 Lot 35, Bandar Sunway, Daerah Petaling (“Sunway Resort Hotel & Spa”) bersama-sama kesemua bangunan, lekapan dan aset boleh alih yang terletak di dalamnya.

343,000,000

Page 227: Metamorfosis Global

223

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

53. PERISTIWA PENTING SEPANJANG TAHUN KEWANGAN INI (samb.)

(a) Perkara yang telah disempurnakan (samb.)

(iii) Cadangan pemerolehan hartanah, loji dan peralatan dan jentera dan hak pajakan (“Harta”) dan saham keutamaan boleh tebus daripada AREB (“Cadangan Pemerolehan”) (samb.)

(A)

Nama Subsidiari

Harta Imbalan Pembelian

RM

Sunway Lagoon Sdn. Bhd.

Kesemua loji dan peralatan yang dipasang dan/atau digunakan berkaitan dengan Taman Tema Sunway Lagoon termasuk kesemua loji dan peralatan yang dihuraikan dalam laporan taksiran C H Williams Talhar & Wong bertarikh 20 Mac 2002 tidak termasuk:

(a) esplanad bertema dan berlandskap dengan 12 struktur gajah saiz sebenar, akuarium, air terjun, air pancut dan taman orkid yang terletak di sebahagian tanah dengan hak milik HS(D) 98453 PT 15753 dikenali sebagai “the Elephant Walk”; dan

(b) pusat hiburan terbuka yang boleh menempatkan sehingga 5,000 orang, yang terletak di atas tanah dengan hak milik PN 9493 Lot 37 dikenali sebagai “the Amphitheatre”.

46,500,000

Menara Sunway Sdn. Bhd.

Kesemua tanah pajakan yang dipegang di bawah hak milik PN 17105 Lot 61760 (sebelum ini HS(D) 174432 PT 639 yang sebelum itu PN 9496 Lot 42), Bandar Sunway, Daerah Petaling (“Menara Sunway”) bersama-sama kesemua bangunan, lekapan dan aset boleh alih yang terletak di dalamnya.

127,000,000

Jumlah 733,500,000

(B) Notis Pelaksanaan Opsyen untuk melaksanakan opsyennya untuk membeli saham keutamaan boleh tebus dalam Sunway Pyramid Sdn. Bhd. daripada AREB untuk imbalan tunai RM34,191,316.

Page 228: Metamorfosis Global

224

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

53. PERISTIWA PENTING SEPANJANG TAHUN KEWANGAN INI (samb.)

(a) Perkara yang telah disempurnakan (samb.)

(iii) Cadangan pemerolehan hartanah, loji dan peralatan dan jentera dan hak pajakan (“Harta”) dan saham keutamaan boleh tebus daripada AREB (“Cadangan Pemerolehan”) (samb.)

Syarikat telah pada masa yang sama menyempurnakan perjanjian berikut:

(a) 6 Perjanjian Jual Beli di bawah Opsyen dengan AREB dan Pembeli untuk memperoleh Harta; dan

(b) Perjanjian Pembelian Saham di bawah Opsyen dengan AREB untuk memperoleh saham keutamaan boleh tebus.

Pada 8 Oktober 2007, Syarikat, AREB dan para Pembeli telah menyertai 6 Perjanjian Tambahan merangkap Penolakan (“Perjanjian Penolakan”) untuk menyelesaikan imbalan pembelian Harta, sebahagiannya dengan pembayaran tunai dan sebahagian lagi dengan menolak daripada amaun pokok dan faedah (yang terakru sehingga 30 Oktober 2007) yang perlu dibayar di bawah Nota Subordinat Kelas D yang dipegang oleh setiap Pembeli berkaitan. Menurut Perjanjian Penolakan ini, Pembeli telah bersetuju bahawa pembayaran Nota Subordinat Kelas D hendaklah disifatkan sebagai telah dibayar menurut Perjanjian Penolakan pada 12 Oktober 2007 (dan bukan 30 Oktober 2007). Perjanjian Penolakan ini tertakluk pada penebusan kesemua Nota kanan yang telah terakru pada 11 Oktober 2007.

Pada 10 Oktober 2007, AREB telah menerima pembayaran tunai berjumlah RM244,918,798 daripada Syarikat dan Pembeli untuk Cadangan Pemerolehan ini.

Perjanjian Penolakan ini juga telah mempercepatkan tarikh penyempurnaan Cadangan Pemerolehan dari 16 Oktober 2007 ke 12 Oktober 2007.

Seperti yang dinyatakan dalam Nota 55 yang mengiringi penyata kewangan ini, Kumpulan telah membuat penilaian kritikal ke atas catatan asal bagi transaksi yang dinyatakan di atas pada tarikh penjualannya dan keperluan dalam ruang lingkup FRS 118: Hasil dalam tahun kewangan semasa dan memutuskan bahawa transaksi tersebut bersifat skim pembiayaan dan bukannya transaksi jualan sebenar. Selaras dengan itu, imbalan pembelian yang dibayar bagi Cadangan Pemerolehan bagi tahun semasa telah diambil kira sebagai penyelesaian pendahuluan daripada AREB.

(b) Perkara yang masih belum selesai/sempurna selepas akhir tahun

Cadangan Amanah Pelaburan Harta Tanah (“REIT”)

Pada 17 Januari 2008, Lembaga Pengarah telah mengumumkan bahawa Syarikat telah melantik RHB Investment Bank Berhad (“RHB Investment Bank”), Goldman Sachs (Singapore) Pte (“Goldman Sachs”), UBS Investment Bank dan CIMB Investment Bank Berhad sebagai pengurus peneraju bersama dan penaja jamin bersama bagi cadangan tawaran awam pertama bagi REIT Syarikat (“Cadangan REIT”). Syarikat telah selanjutnya melantik RHB Investment Bank dan Goldman Sachs sebagai penyelaras global bersama, serta RHB Investment Bank sebagai penasihat kewangan bagi cadangan REIT ini.

Pada tarikh laporan ini, tiada pengemaskinian lanjut bagi cadangan REIT ini.

54. PERBANDINGAN

Amaun perbandingan tertentu telah dinyatakan semula agar selaras dengan pembentangan tahun semasa seperti yang dinyatakan dalam Nota 2.3(b) dan Nota 55.

Page 229: Metamorfosis Global

225

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

55. PELARASAN TAHUN TERDAHULU

(a) Pernyataan semula ABS

Pada 16 Mei 2002, subsidiari berikut (“penjual”) telah menyertai satu siri Perjanjian Jual Beli dengan ABS Real Estate Berhad (“AREB”), yang juga subsidiari Kumpulan, untuk penjualan Hartanah Pajakan berikut (yang merangkumi kesemua lekapan dan aset boleh ubah yang terletak dalam bangunan atau di atas tanah kecuali yang dikecualikan secara nyata) menurut pelaksanaan transaksi pensekuritian, yang melibatkan pemerolehan hartanah, dan pelaburan, penyewaan hartanah dan penerbitan nota kepada para pelabur:

Harta Yang Dipajak Penjual

Kolej Sunway Stellar Destiny Sdn. Bhd. Hotel Sunway Lagoon Resort (bangunan) Sunway Resort Hotel Sdn. Bhd. Hotel Sunway Lagoon Resort (tanah) Sunway Resort Hotel Land Sdn. Bhd. Hotel Sunway Penang Sunway Hotel (Penang) Sdn. Bhd. Hotel Sunway Seberang Jaya Sunway Hotel (Seberang Jaya) Sdn. Bhd. Menara Sunway Menara Sunway Sdn. Bhd. Hak di bawah pajakan berkaitan Sunway Lagoon Sdn. Bhd. sebahagian tanah tempat letaknya Taman Tema Sunway Lagoon Loji dan peralatan tertentu Sunway Lagoon Sdn. Bhd. Taman Tema Sunway Lagoon

Pada tarikh yang sama, Ekuiti Meranti (M) Sdn Bhd, sebuah subsidiari Kumpulan telah juga menjual kepada AREB, menurut Perjanjian Jual Beli, 42,320,000 saham keutamaan boleh tebus yang diterbitkan oleh Sunway Pyramid Sdn. Bhd. (“Saham Keutamaan Pyramid”).

Selepas penjualan ini, Syarikat menyertai enam (6) perjanjian pajakan operasi dengan AREB di mana AREB membenarkan harta yang dijual tadi dipajak kepada Syarikat bagi tempoh sehingga tiga puluh lima (35) tahun, kecuali bagi loji dan peralatan tertentu yang akan dipajak selama (10) tahun. Syarikat mempunyai opsyen unilateral di bawah terma setiap perjanjian operasi ini untuk membeli atau mencalonkan seorang lain untuk membeli harta pajakan ini pada harga yang ditentukan oleh firma penaksir profesional bebas semasa pelaksanaan opsyen pembelian dan saham keutamaan tertunggak pada penghujung tahun kelima (5). Jika Syarikat tidak melaksanakan opsyen pembelian yang diberi dalam tempoh opsyen tersebut, AREB boleh melaksanakan haknya untuk menjual kepentingannya dalam harta dan saham di pasaran terbuka.

Semasa perjanjian pajakan operasi dilaksanakan, Syarikat secara serentak menyertai enam (6) perjanjian sub pajak dengan subsidiari tertentu untuk tempoh yang sama dengan perjanjian pajakan operasi tadi ditolak satu (1) hari. Pembayaran sewa yang diterima oleh Syarikat bagi sub pajak akan dibayar ke dalam Akaun Kutipan Sub Pajak, sebuah akaun khusus yang dibuka oleh Syarikat, yang diwujudkan bagi tujuan menerima pembayaran ini. Akaun Kutipan Sub Pajak yang gadaian telah diwujudkan atas nama pemegang amanah bagi pemegang Nota Kanan (“Pemegang Amanah”), akan dikendalikan secara tunggal oleh, Mayban Trustees Berhad, sebagai Pemegang Amanah.

Penerbitan Nota

AREB membiayai pembelian Harta Pajakan dan Saham Keutamaan Pyramid menggunakan perolehan daripada terbitan nota kadar tetap bercagar yang terdiri daripada Nota Kelas A, Nota Kelas B, Nota Kelas C1 dan Nota Kelas C2 yang matang dalam tahun 2008 (secara kolektif “Nota Kanan”) dengan amaun pokok agregat berjumlah RM450,000,000, dan Nota Kelas D tak ditaraf subordinat yang matang pada tahun 2008 dengan amaun pokok agregat berjumlah RM446,203,000. Nota Kanan serta nota subordinat ini diwujudkan menurut Surat Ikatan Amanah Nota dan Sekuriti yang disertai oleh Syarikat, dengan Mayban Trustees Berhad sebagai pemegang amanah dan pentadbir urus niaga, dan Deutsche Bank (Malaysia) Berhad sebagai penganjur utama. Obligasi AREB dalam ruang lingkup Nota ini akan dijamin oleh Surat Ikatan Amanah Nota dan Sekuriti, caj ke atas harta yang tidak boleh ubah yang dilaksanakan menurut peruntukan Kanun Tanah Negara 1965 dan caj dan penyerahan hak, hak milik dan kepentingan Syarikat dalam ruang lingkup Perjanjian Sub Pajak dan Akaun Kutipan Sub Pajak.

Page 230: Metamorfosis Global

226

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

55. PELARASAN TAHUN TERDAHULU (samb.)

(a) Pernyataan semula ABS (samb.)

Sejak penyempurnaan transaksi yang dinyatakan di atas, AREB telah mencatatkan harta dan saham yang dibeli, dan kesemua nota yang diterbitkan, sebagai aset dan liabiliti, mengikut yang berkenaan, dalam penyata kewangannya.

Meskipun begitu, Kumpulan telah menilai secara kritis transaksi di atas dan keperluan dalam ruang lingkup FRS 118: Hasil dalam tahun kewangan semasa dan memutuskan bahawa transaksi yang dinyatakan di atas bersifat skim pembiayaan dan bukannya transaksi jualan sebenar. Maka dengan itu, ia mengakibatkan penyataan semula aset, saham yang dijual dan Nota D Subordinat yang dilanggan, serta pelarasan dalam pendapatan dan perbelanjaan yang berkaitan dengan tahun semasa dan terdahulu agar mencerminkan perubahan sifat transaksi tersebut.

(b) Penyataan semula saham keutamaan boleh tebus terkumpul (“CRPS”)

Dalam tahun kewangan semasa, Kumpulan telah menyemak semula terma dan syarat yang penting bagi CRPS yang diterbitkan oleh beberapa subsidiari tertentu, dan hasilnya, CRPS berjumlah RM28,974,000 telah dikelaskan semula daripada kepentingan minoriti menjadi liabiliti jangka panjang.

Perubahan pengelasan ini dilaksanakan secara retrospektif dan ini mengakibatkan pengelasan semula kepentingan minoriti sebagai liabiliti jangka panjang bagi tahun perbandingan agar mematuhi pembentangan tahun semasa.

Hasilnya kesan pelarasan tahun terdahulu ini, beberapa amaun perbandingan tertentu telah dinyatakan semula seperti berikut:

Peningkatan/ (Pengurangan)

Seperti yangdinyatakan

dahuluRM’000

FRS 118 RM'000

Nota 55(b)

FRS 132 RM'000

Nota 55(a)

Seperti yang dinyatakan

semula RM'000

Pada 1 Julai 2006

Kumpulan

Kunci Kira-Kira

Muhibah 23,852 (825) - 23,027

Liabiliti cukai tertunda 21,625 224 - 21,849

Untung tertahan 244,924 (22,639) - 222,285

Kepentingan minoriti 363,265 21,590 (28,974) 355,881

Page 231: Metamorfosis Global

227

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN30 Jun 2008 (samb.)

55. PELARASAN TAHUN TERDAHULU (samb.)

Peningkatan/ (Pengurangan)

Seperti yangdinyatakan

dahuluRM’000

FRS 118 RM'000

Nota 55(b)

FRS 132 RM'000

Nota 55(a)

Seperti yang dinyatakan

semula RM'000

Pada 30 Jun 2007

Kumpulan

Kunci Kira-Kira

Muhibah 23,852 (825) - 23,027

Liabiliti jangka panjang 46,705 - 28,974 75,679

Liabiliti cukai tertunda 151,213 208 - 151,421

Untung tertahan 628,611 (13,983) - 614,628

Kepentingan minoriti 553,141 12,950 (28,974) 537,117

Bagi tahun berakhir 30 Jun 2007

Kumpulan

Penyata Pendapatan

Perbelanjaan cukai pendapatan 69,120 - (16) 69,104

Perolehan asas sesaham (sen):

- Asas 33.23 - 1.96 35.19

- Dicairkan 32.99 - 1.94 34.93

Syarikat

Penyata Pendapatan

Hasil 124,849 - (46,800) 78,049

Kos Jualan 53,371 - (46,800) 6,571

Page 232: Metamorfosis Global

228

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

SENARAI HARTANAHPADA 30 JUN 2008

Alamat Lokasi Luas Tanah (ekar)/keluasan

binaan (ka. per.)

Dimiliki oleh Guna Semasa Usiabangunan

(tahun)

Tempoh Pegangan

Amaun bawaan/

Nilai PasaranRM'000

Tahun Pemerolehan

Tanah/ Bangunan

Tahun Penilaian Semula

Hartanah Pelaburan

PN 12547 PT 38158PN 12548 PT 43 Bandar Sunway Daerah Petaling Selangor

4.075 / 43,917 Sunway City

(Tanah) Sunway

Lagoon Club(Bangunan)

Kelab Sunway Lagoon

15 Pajakan lupus

01.04.2097

9,794

8,840

1986

1993

2008

2008

PN 9490 Lot 34 PN 9493 Lot 37 PT 15753 HS(D) 98453 Bandar Sunway Daerah Petaling Selangor

59.893 / 728,326

Sunway City

(Tanah)

Sunway Lagoon

(Bangunan)

Taman Tema Sunway Lagoon,

Amphitheatre, Kolam Ombak

& Elephant Walk

16 Pajakan lupus

01.04.2097&

19.06.2094

11,647

53,095

1986

1992

2008

-

PT 1706 HS(D) 118324 Bandar Sunway Daerah Petaling Selangor

0.499 / 21,482 Sunway City Medan Selera Fasa (10)

13 Pajakan lupus

01.04.2097

3,400 1986 / 1994 2008

PT 1406 HS(D) 118322 Bandar Sunway Daerah Petaling Selangor

0.370 / 6,143 Sunway City Medan Selera Fasa (6A)

14 Pajakan lupus

01.04.2097

2,000 1986 / 1992 2008

PT 892 HS(M) 7031 Bandar Sunway MK Damansara Selangor Darul EhsanPN 8622-23 Lot 49359-60 Bandar Sunway Daerah Petaling Selangor

4.330 / 221,000 Sunway City Apartmen Fasa (8C)

12 Pajakan lupus

11.04.2093&

01.12.2097

22,000 1986 / 1995 2008

PT 37 HS(D) 118341 PT 1489 HS(D) 118318 Bandar Sunway Daerah Petaling Selangor

4.496 / 755,940 SunwayMedicalCentre

Pusat Perubatan

Sunway Pusat

Perubatan Sunway (Dalam

pembinaan)

9 Pajakan lupus

01.04.2097

47,387

56,082

1986 / 1999 -

PT 199440 HS(D)KA 134496 Jalan Tambun MK Ulu Kinta Daerah Kinta Perak Darul Ridzuan

39.820 Sunway Lagoon

Water Park

Taman Tema Air

4 Pajakan lupus

27.10.2097

31,892 1994 / 2004 -

Page 233: Metamorfosis Global

229

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

ADAlamat Lokasi Luas Tanah

(ekar)/keluasan binaan

(ka. per.)

Dimiliki oleh Guna Semasa

Usiabangunan

(tahun)

Tempoh Pegangan

Amaun bawaan/

Nilai PasaranRM’000

Tahun Pemerolehan

Tanah/ Bangunan

Tahun Penilaian Semula

Hartanah Pelaburan

PN 11816 Lot 61771 Bandar Sunway Daerah Petaling Selangor

2.980 / 129,809 SplendidCrest

Kediaman Sun-U Blok B

(124 unit)

Blok C (12 unit)

4 Pajakanlupus

01.01.2097

48,000

7,052

1986 / 2004

1986 / 2004

2008

2007

PT 3 HS(D) 114889 Bandar Sunway Daerah Petaling Selangor

0.390 / 44,867 SunwayTownhouse

Rumah Bandar 2 Tingkat(20 unit)

3 Pajakanlupus

14.11.2096

3,676 2001 / 2004 2008

PN 17415 PT 62060 Bandar Sunway Daerah Petaling Selangor

1.898 / 16,891 Sunway International

Vacation Club

Suit Peranginan

(33 unit)

4 Pajakanlupus

21.02.2102

5,618 2004 -

PT 302 HS(D) 15354 Daerah Port Dickson Negeri Sembilan

10.000 / 6,456 Sunway International

Vacation Club

Chalet Air Legend (8 unit Suite

perkhidmatandan 2 unit

Chalet)

2 Pegangan Bebas

2,171 2007 -

PT 894 HSD(T) 238253 PT 907 HSD(T) 238960 Bandar Sunway Daerah Petaling Selangor

11.950 / 850,853

Sunway City(Tanah)Sunway Lagoon(Tanah)Sunway Platinum Success

(Bangunan)

Kampus UniversitiMonash

2 Pajakan 5,558

8,945

156,683

1986 / 2007 2008

Lots 303220, 303221 303222 dan 303223 Mukim Hulu Kinta Daerah Kinta

0.417 / 15,246 Sunway Hotel Services

(Ipoh)

Hotel Bajet Kedai

4 Pajakan27.10.2097

1,530 2005 2008

PT 1490 HS(D) 115836 Bandar Sunway Daerah Petaling Selangor

1.537 / 34,329 Sunway City Pejabat Gudang

2 Pajakan lupus

28.12.2096

6,533 1986 / 2006 2008

PN 11815/M1-A/9/55, Lot 61770 (A-09-04 Lagoonview Resort Condominium)PN 11815/M1-B/6/160, Lot 61770 (B-06-05 Lagoonview Resort Condominium) Jalan Universiti Bandar Sunway Daerah Petaling Selangor

2,780 Sunway City Lagoonview(2 unit)

9 Pajakan lupus

01.04.2097

680 2007 -

Page 234: Metamorfosis Global

SENARAI HARTANAHPADA 30 JUN 2008230

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

Alamat Lokasi Luas Tanah (ekar)/keluasan

binaan (ka. per.)

Dimiliki oleh Guna Semasa Usiabangunan

(tahun)

Tempoh Pegangan

Amaun bawaan/

Nilai PasaranRM'000

Tahun Pemerolehan

Tanah/ Bangunan

Tahun Penilaian Semula

Hartanah Pelaburan

Kondominium Lagoonview:- A-22-03, A-01-04, A-13-04, A-13-05, A-05-05, A-07-06, A-08-04, A-07-05, B-18-04, B-21-03, B-10-05, B-03-04Kondominium Monash:- A-11-03, A-16-03, A-10-01, A-19-05, A-18-03A, A-11-06, A-21-01, A-13-02A-20-01, A-05-01, A-12-06, A-05-03AA-13-05, A-11-01, A-12-02, A-05-05, A-06-03, A-12-01

42,961 SpringAmbience

Lagoonview(12 unit)

Kondominium Monash(18 unit)

9

8

Pajakanlupus

01.04.2097

2,020 2007 -

Lot 55 GRN 45110 Jalan Ampang Wilayah Persekutuan

0.594 / 488,273 Sunway Tower 2

Komersil 12 Pegangan Bebas

144,000 2007 2008

PT 146130 HS(D) 72911 Jalan Tambun MK Ulu Kinta Daerah Kinta Perak Darul Ridzuan

0.510 / 17,631 KintaSunway Resort

Bar & Restoran 2 Pajakan lupus

27.10.2097

3,980 1994 2008

Lot 2220 Section 12 Bandar Georgetown Daerah Timur Laut Pulau Pinang

0.631 / 220,097 Sunway Hotel

(Penang)

Hotel Sunway Georgetown

15 Pegangan Bebas

24,243 1989 / 1993 2007

Lot 5785 Mukim 1 Seberang Perai Tengah Pulau Pinang

1.061 / 167,622 Sunway Hotel

(SeberangJaya)

Hotel Sunway Seberang Jaya

11 Pajakan lupus

21.10.2092

22,996 1992 / 1997 2007

Aset Yang Dipegang Untuk Jualan

PT 28 HS(D) 118332 PT 1904 HS(D) 118325 Bandar Sunway Daerah Petaling Selangor

12.433 / 615,983

Stellar Destiny

Kampus Sun-U

15 Pajakan lupus

01.04.2097

135,000 2007 2007

PN 17414 Lot 62059 PN 9495 Lot 32 PN 9500 Lot 51175 PT 891 HSD 233143 Bandar Sunway Daerah Petaling Selangor

18.827 / 4,363,967

Sunway Pyramid

Pusat Beli-Belah Sunway Pyramid 1 serta

Ruang Letak Kereta

Pusat Beli-Belah Sunway

Pyramid 2

10

1

Pajakan lupus

21.02.2102&

01.04.2097&

14.08.2105

1,558,220 1986 / 1997

1986 / 2007

2007

2007

Page 235: Metamorfosis Global

231

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

Alamat Lokasi Luas Tanah (ekar)/keluasan

binaan (ka. per.)

Dimiliki oleh Guna Semasa Usiabangunan

(tahun)

Tempoh Pegangan

Amaun bawaan/

Nilai PasaranRM'000

Tahun Pemerolehan

Tanah/ Bangunan

Tahun Penilaian Semula

Aset Yang Dipegang Untuk Jualan

Lot 61760 PN 17105 Bandar Sunway Daerah Petaling Selangor

4.440 / 654,783 Menara Sunway

Komersil 15 Pajakan lupus

01.04.2097

127,000 2007 2007

Lot 5497-5499 HS (D) 1816-1818 Daerah Seberang Perai Tengah, Penang

7.999 / 968,030 Sunway Carnival

Pusat Beli-Belah Sunway

Carnival

1 Pajakan21.10.2092

190,000 1992 / 2007 2008

Lot No. 331232 PN 258216 Jalan Tambun MK Ulu Kinta Daerah Kinta Perak Darul Ridzuan

7.800 / 192,335 Peluang Klasik

Pasar raya besar

3 Pajakan lupus

27.10.2097

40,000 1994 / 2005 2006

Lot 14432 GM No. 1497 Lot 14433 GM No. 1498 Lot 1310 GM No. 816 Lot 1142 GM No. 803 Mukim 12 Daerah Barat Daya Penang

12.617 Sunway Crest

Kosong Pegangan Bebas

17,295 2005 / - -

PT 123177 HS(D) 126416 Mukim Klang Selangor

0.615 Sunway Rahman

Putra

Kosong Pegangan Bebas

6,507 2006 -

PT 123176 HS(D) 126415 Mukim Klang Selangor

0.803 Logic Square Kosong Pegangan Bebas

8,742 2006 -

Lot 35 & 51173 PN 9492 & PN 9498 PT 162 HS(D) 182799 Bandar Sunway Daerah Petaling Selangor

10.536 / 1,600,390

Sunway Resort Hotel

Sunway Resort Hotel & Spa 3 unit Villa Pavillion

Pyramid Tower Hotel

1

4

Pajakan lupus

01.04.2097 &

21.02.2102

434,153 1986 / 1996

2003 / 2004

-

-

Hartanah Dalam Pembangunan dan Tanah Yang Dipegang untuk Pembangunan

Lot 41 PN 9497 Lot 51172 PN 9501 PT 638 HS(D) 174431 PT 1408 HS(D) 118321 Bandar Sunway Daerah Petaling Selangor

12.940 Sunway City Kosong Pajakan lupus

01.04.2097

798 1986 / - -

PT 9315 HS(D) 56708 MK Damansara Daerah Petaling Selangor

5.051 Sunway City Kosong Pajakan lupus

19.04.2086

559 1986 / - -

Page 236: Metamorfosis Global

SENARAI HARTANAHPADA 30 JUN 2008232

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

Alamat Lokasi Luas Tanah (ekar)/keluasan

binaan (ka. per.)

Dimiliki oleh Guna Semasa Usiabangunan

(tahun)

Tempoh Pegangan

Amaun bawaan/

Nilai PasaranRM'000

Tahun Pemerolehan

Tanah/ Bangunan

Tahun Penilaian Semula

Hartanah Dalam Pembangunan dan Tanah Yang Dipegang untuk Pembangunan

Lot 17 GRN 12371 Lot 38 GRN 27736 Kuala LumpurLot 39 GRN 27733 Lot 41 GRN 4488 Lot 42 GRN 9940 Jalan Ampang Wilayah Persekutuan

0.942 Sunway Tower 1

Tanah kosong Pegangan Bebas

28,327 2007 2008

PT 14438 HS(M) 5491 Mukim Damansara Daerah Petaling Selangor

1.315 Sunway Pyramid

Kosong Pajakan lupus

14.03.2090

11,692 2001 / - 2008

PN 11404-11417 Lot 17-31 Bandar Sunway Daerah Petaling Selangor

2.750 Frontier Acres

Kosong Pajakan lupus

14.11.2096

1,977 2004 -

Lot 1754 Seksyen 12 Daerah Timur Laut Pulau Pinang

0.14 Hotel Sunway (Penang)

Kosong Pegangan Bebas

766.5 2008 -

Lot 5781-83 PN 2546-48Lot 5493 PN 1814 Lot 5646 PN 1822 Lot 5647 PN 1823 Lot 5648 PN 1824 Daerah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang

13.900 Kumpulan Sunway City

(Penang)

Kosong Pajakan lupus

21.10.2092

15,429 1992 / - -

PT 155845 HS(D) 72921 PT 144881-897 HS(D) 72888-72908 PT 146129 HS(D) 72910 PT 146131-139 HS(D) 72912-72920 Jalan Tambun Mukim Ulu Kinta Daerah Kinta Perak Darul Ridzuan

1,121.850 Kumpulan Sunway City

(Ipoh)

Pembangunan Campuran

Dalam Pembinaan

Pajakan lupus

27.10.2097

31,064 1994 / - -

PT 220409 HS(D) 174259 Mukim Hulu Kinta Daerah Kinta Perak Darul Ridzuan

16.193 Kumpulan Sunway City

(Ipoh)

Hot Spring Resort(dalam

pembinaan)

Pajakan lupus

06.07.2107

8,648 2008 -

Lot 1668 GRN 51217 Mukim Cheras Selangor Darul Ehsan

3.406 Sunway CityProperties

Pembangunan Kediaman

Dalam Pembinaan

Pegangan Bebas

8,287 2003 / - -

Page 237: Metamorfosis Global

233

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

Alamat Lokasi Luas Tanah (ekar)/keluasan

binaan (ka. per.)

Dimiliki oleh Guna Semasa Usiabangunan

(tahun)

Tempoh Pegangan

Amaun bawaan/

Nilai PasaranRM'000

Tahun Pemerolehan

Tanah/ Bangunan

Tahun Penilaian Semula

Hartanah Dalam Pembangunan dan Tanah Yang Dipegang untuk Pembangunan

PT 44856 HS(D) 129563 PT 44856 HS(D) 129565 PT 44860 HS(D) 129567 PT 44862 HS(D) 129569 PT 44868 HS(D) 129575 PT 44870 HS(D) 129577 PT 44872 HS(D) 129579 PT 44875-44878 HS(D) 129582-129585 PT 44886 HS(D) 129593 PT 44880-44882 HS(D) 129587-129589 PT 44898-44907 HS(D) 129605-129614 PT 44910-44922 HS(D) 129617-129629

6.468 Sunway CityProperties

Pembangunan Kediaman

Dalam Pembinaan

Pegangan Bebas

16,532 2003 / - -

PT 5013 HS(D) 118683 Bandar Petaling Jaya Selatan Daerah Petaling Selangor Darul Ehsan

1.777 Sunway CityProperties

Kosong Pajakan lupus

25.05.2097

289 1998 / - -

PT 4023 HS(D) 28648 PT 4025-26 HS(D) 28650-51 PT 4028 HS(D) 28653 PT 1696-97 HS(D) 39673-74 PT 14527 HS(D) 67894 Lot 238 HS(D) 3477 Lot 896 GRN 17426 MK Semenyih Daerah Ulu Langat Selangor Darul Ehsan

563.515 Sunway Semenyih

Pembangunan Campuran

dalam Pembinaan

Pegangan Bebas

131,806 1996 / -&

2000 / -

-

PTD No. 5283-5401 HS(D) 219240-219358 Mukim Bukit Raja Daerah Petaling Selangor Darul Ehsan

13.190 Sunway Monterez

Pembangunan kediaman

dalam Pembinaan

Pajakan lupus

13.12.2091

15,038 2001 / - -

Lot No 14698-14724, 14725, 14736 & 14737 Mukim Bukit Raja Daerah Petaling Selangor Darul Ehsan

8.060 Sunway Monterez

Kosong Pajakan lupus

13.12.2091

14,084 2001 / - -

Page 238: Metamorfosis Global

SENARAI HARTANAHPADA 30 JUN 2008234

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

Alamat Lokasi Luas Tanah (ekar)/keluasan

binaan (ka. per.)

Dimiliki oleh Guna Semasa Usiabangunan

(tahun)

Tempoh Pegangan

Amaun bawaan/

Nilai PasaranRM'000

Tahun Pemerolehan

Tanah/ Bangunan

Tahun Penilaian Semula

Hartanah Dalam Pembangunan dan Tanah Yang Dipegang untuk Pembangunan

PTD No. 5402 HS(D) 219359 PTD No. 5403 HS(D) 219360 PTD No. 5264 HS(D) 219221 PTD No. 5263 HS(D) 219220 PTD No. 5132 HS(D) 219089 PTD No. 5076 HS(D) 219033 PTD No. 5036-5039 HS(D) 218993-218996 PTD No. 5034 HS(D) 218991 PTD No. 5030 HS(D) 218988 PTD No. 5031 HS(D) 218987 PTD No. 5023-5028 HS(D) 218980-218985 PTD No. 5018-5019 HS(D) 218975-218976 PTD No. 5015 HS(D) 218972 PTD No. 5008-5012 HS(D) 218965-218969 PTD No. 5004-5005 HS(D) 218961-218962 PTD No. 5001-5002 HS(D) 218958-218959 PTD No. 4999 HS(D) 218956 PTD No. 4994-4995 HS(D) 218951-218952 PTD No. 14738 HS(D) 24692 Mukim Bukit Raja Daerah Petaling Selangor Darul Ehsan

4.046 / 176,008 Sunway Monterez

Pembangunan Kediaman Kos rendah

(2 unit) Rumah berangkai 2

tingkat (34 unit)

3 Pajakan lupus

13.12.2091

10,555 2001 / 2005 -

PT 6595 HS(D) 103603 PT 6594 HS(D) 103602 Mukim Kuala Lumpur

31.480 Sunway D'Mont Kiara

Pembangunan Kediaman

Dalam Pembinaan

Pegangan Bebas

53,946 2001 / - -

PT 33491-33494 HS(D) 103054-103057 PT 371-376 HS(D) 145186-145191 MK Sungei Buloh Daerah Petaling Selangor Darul Ehsan

103.440 Sunway Damansara

Pembangunan Bercampur

Dalam Pembinaan

Pajakan lupus

13.05.2095

71,335 1995 / - -

Lot 6175 GM 2507 Mukim & Daerah Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan

3.133 Sunway Damansara

Kosong (Tanah Taman

Duta)

Pegangan Bebas

28,490 2007 / - -

Page 239: Metamorfosis Global

235

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

Alamat Lokasi Luas Tanah (ekar)/keluasan

binaan (ka. per.)

Dimiliki oleh Guna Semasa Usiabangunan

(tahun)

Tempoh Pegangan

Amaun bawaan/

Nilai PasaranRM'000

Tahun Pemerolehan

Tanah/ Bangunan

Tahun Penilaian Semula

Hartanah Dalam Pembangunan dan Tanah Yang Dipegang untuk Pembangunan

Lot 947 GM No. 251 Lot 1146 GM No. 805Lot 1812 GM No. 922 Daerah Barat Daya Pulau Pinang

8.946 Sunway Grand

Kosong Pegangan Bebas

11,377 2005 / - -

Lot 5827 GM No. 955 Daerah Barat Daya Pulau Pinang

3.434 Sunway Grand

Kosong Pegangan Bebas

11,863 2007 / - -

Lot 337 GM No. 545 Lot 1515 GM No. 710 Lot 1473 GM No. 893 Lot 1476 GM No. 896 Lot 1478 GM No. 898 Lot 1517 GM No. 711 PT 6384 HS(M) 2541 Mukim 12, Daerah Barat Daya, Pulau Pinang

23.203 Sunway Grand

Kosong Pegangan Bebas

39,062 2007 / - -

Lot 736 GM No. 430Lot 945 GM No. 250 Lot 946 GM No. 659 Mukim 11, Daerah Barat Daya, Pulau Pinang

3.453 Sunway Grand

Kosong Pegangan Bebas

5,198 2007 / - -

Lot 1479 GM No. 367 Mukim 12 Tempat Ptg. Damar Laut Daerah Barat Daya Pulau Pinang

1.847 Sunway Grand

Kosong Pegangan Bebas

2,066 2008 / - -

No. GM 442, Lot 1289 No. GRN 3889, Lot 1799No. GM 1989, Lot 6633 No. GM 2046, Lot 6634 Mukim 13, Tempat Sungai Dua Daerah Timur Laut Pulau Pinang

23.509 Sunway Bukit Gambier

Pembangunan Kediaman

Dalam Pembinaan

Pegangan Bebas

15,388 2004 / - -

Lot 2172 GM No. 1037 MK 9 Daerah Barat Daya Pulau Pinang

0.553 Sunway Tunas

Kosong Pegangan Bebas

433 2000 / - -

PT 908 - 923 HS(D) 238961 - 238976PT 892 HS(D) 238251 PT 895 HS(D) 238254 PT885 HS(D) 222682PT 887 HS(D) 222684 Bandar Sunway Selangor

95.693 Sunway South Quay

Pembangunan Bercampur

Dalam Pembinaan

Pajakanlupus

15.05.2106&

02.04.2106&

05.07.2104

140,838 2004 / -

2005 / -

2006 / -

-

GRN 30967 Lot 25059 & HS(D) 104424 PT No 7685 & Lot 26925 Lot 1265 Mukim Setapak Daerah Kuala Lumpur

56.590 Sunway Melawati

Kosong Pegangan Bebas

49,676 2005 / - -

Page 240: Metamorfosis Global

SENARAI HARTANAHPADA 30 JUN 2008236

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

Alamat Lokasi Luas Tanah (ekar)/keluasan

binaan (ka. per.)

Dimiliki oleh Guna Semasa Usiabangunan

(tahun)

Tempoh Pegangan

Amaun bawaan/

Nilai PasaranRM'000

Tahun Pemerolehan

Tanah/ Bangunan

Tahun Penilaian Semula

Hartanah Siap untuk Dijual

PN 11815 PT 61770 Bandar Sunway Daerah Petaling Selangor

5.134 / 14,587 Sunway City Lagoonview(5 unit)

9 Pajakan lupus

01.04.2097

2,288 1986 / 1998 -

PT 17230 HS(D) 9296 PT 1384 HS(D) 8437

0.098 / 3,516 Sunway City Kediaman(2 unit)

14 - 18 Pajakan lupus

11.03.2095 &30.10.2093

220 1986 / 1989 - 1993

-

PN 11814 PT 61769 Bandar Sunway Daerah Petaling Selangor

6.783 / 4,999 Sunway City Kondominium Palmville(3 unit)

12 Pajakan lupus

01.04.2097

664 1986 / 1995 -

Pajakan Negeri 6890 Lot 93 Sek 20 Bandar Petaling Jaya Selangor

6.316 / 2,592 Sunway City Kilang Perindustrian

Bertingkat(1 unit)

12 Pajakan lupus

24.10.2067

480 2008 -

PN 17415 PT 62060 Bandar Sunway Daerah Petaling Selangor

1.898 / 1,507 Sunway City Suit Peranginan

( 2 unit)

4 Pajakan21.02.2102

1,094 2004 -

PT 34 HS(D) 118338 Bandar Sunway Daerah Petaling Selangor Darul Ehsan

0.044 / 1,904 Sunway City Kediaman Sun UBlok A(2 unit)

6 Pajakan lupus

01.01.2097

1,674 1986 / 2001 -

PT 45 HS(D) 118349 Mukim Damansara Daerah Petaling Selangor

0.404 / 22,324 Sunway City MentariBusiness Park

(25 unit)

3 Pajakan lupus

01.04.2097

5,749 2005 -

PT 3682 HS(D) 5163 Daerah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang

1.005 / 43,773 Sunway City (Penang)

Business Park (50 unit)

9 Pajakan lupus

21.10.2092

6,975 1992 / 2000 -

PT 144596 HS(D) 72607 PT 144598 HS(D) 72609 PT 144615 HS(D) 72626 PT 144564 HS(D) 72575 PT 144570 HS(D) 72581 PT 144572 HS(D) 72583 PT 171417 HS(D) 92949 PT 144661-144671 HS(D) 72672-72682 PT 144693-144696 HS(D) 72704-72707 PT 144723-144724 HS(D) 72734-72735 PT 144728-144732 HS(D) 72739-72743 Jalan Tambun MK Ulu Kinta Daerah Kinta, Perak

1.350 / 79,051 Sunway City (Ipoh)

Komersil & Perindustrian

(28 unit)

7 Pajakan lupus

27.10.2097

1,653 1994 / 2000 -

Page 241: Metamorfosis Global

237

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

Alamat Lokasi Luas Tanah (ekar)/keluasan

binaan (ka. per.)

Dimiliki oleh Guna Semasa Usiabangunan

(tahun)

Tempoh Pegangan

Amaun bawaan/

Nilai PasaranRM'000

Tahun Pemerolehan

Tanah/ Bangunan

Tahun Penilaian Semula

Hartanah Siap untuk Dijual

Lot 14987 GM No. 2160 Mukim 12, Tempat Batu Maung Daerah Barat Daya Penang

0.112 / 2,397 Sunway Grand

Rumah Berkembar 2 Tingkat

(1 unit)

1 Pegangan Bebas

310 2004 / 2008 -

PT 12520 Lot 013850S PT 12523 Lot 013853S Daerah Kinta Bandar Ipoh Perak

0.575 / 25,028 Area Star Kedai Pejabat (2 unit)

2 Pegangan Bebas

2,029 1996 -

PT 1468 HS(D) 145633 Mukim Sungei Buloh Daerah Petaling Selangor Darul Ehsan

0.020 / 879 Sunway Damansara

Kondominium Cita

Damansara ( 1 unit )

4 Pajakan lupus

13.05.2095

193 1995 / 2004 -

Hartanah Luar Negara

No. 1, Street 92 Sangkat Wat Phnom Penh Kemboja

0.989 / 125,313 Sunway Hotel

Phnom Penh

Hotel SunwayPhnom Penh

10 Pajakan lupus

28.04.2066

4,341 1996 / 1996

Lot 1 on Deposited Plan 773643County of Cumberland Parish Of Melville SydneyAustralia

148.250 Sunway AustraliaUnit Trust

Kosong Pegangan Bebas

5,899 1997 / -

Page 242: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

238

TRANSAKSI PIHAK BERKAITAN YANG BERULANG-ULANGMenurut Bab 10, Perenggan 10.09(1)(b) dan Nota Amalan No. 12/2001 Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad, butiran Transaksi Pihak Berkaitan Yang Berulang-ulang, yang bersifat hasil atau dagangan yang dikendalikan menurut Mandat para Pemegang Saham, sepanjang tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008 adalah seperti berikut:-

Perhubungan Pihak Yang Berkaitan dengan Kumpulan SunCity

(a) Kumpulan Sunway

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling adalah Pengarah dan Pemegang Saham Utama Kumpulan SunCity dan Kumpulan Sunway. Puan Sri Datin Seri (Dr) Susan Cheah Seok Cheng, isteri Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling, adalah Pengarah Sunway Lagoon Club Berhad (subsidiari 84% milik SunCity) dan Pemegang Saham Utama Kumpulan SunCity. Beliau juga adalah Pengarah Sunway Management Sdn Bhd (subsidiari milik penuh Sunway) dan Pemegang Saham Utama Kumpulan Sunway. Sarena Cheah Yean Tih, anak Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling, adalah Pengarah beberapa subsidiari SunCity di samping menjadi Pemegang Saham Utama Kumpulan SunCity dan Kumpulan Sunway. Evan Cheah Yean Shin, anak Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling, adalah pengarah silih ganti bagi Puan Sri Datin Seri (Dr) Susan Cheah Seok Cheng dalam Sunway Lagoon Club Berhad serta pengarah silih ganti bagi beberapa subsidiari Sunway. Beliau juga adalah Pemegang Saham Utama Kumpulan Sunway.

(b) Kumpulan Sunway College Sdn Bhd

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling dan Datuk Razman M Hashim adalah Pengarah Kumpulan SunCity dan Kumpulan Sunway College Sdn Bhd. Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling dan Datuk Razman M Hashim adalah pemegang saham SunCity dan mereka mempunyai kepentingan tak langsung dalam Sunway College Sdn Bhd melalui Amanah Pendidikan Sunway. Puan Sri Datin Seri (Dr) Susan Cheah Seok Cheng dan Sarena Cheah Yean Tih adalah Pengarah Kumpulan Sunway College Sdn Bhd.

(c) Kumpulan Dekon Sdn Bhd

Datuk Razman M Hashim adalah Pengarah dan pemegang saham SunCity, dan mempunyai kepentingan tak langsung dalam Dekon Sdn Bhd melalui sebuah syarikat yang beliau memiliki lebih 15% pemegangan saham di dalamnya.

(d) Sunway Pyramid Sdn Bhd, Sunway Parking Management Sdn Bhd dan Sunway Resort Hotel Sdn Bhd

Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd iaitu Pemegang Saham Utama SunCity, adalah juga Pemegang Saham Utama Sunway Pyramid Sdn Bhd dan Sunway Resort Hotel Sdn Bhd, kedua-duanya subsidiari 52% milik SunCity. Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd memiliki 48% kepentingan tak langsung dalam Sunway Resort Hotel Sdn Bhd, Sunway Pyramid Sdn Bhd dan Sunway Parking Management Sdn Bhd (subsidiari milik penuh Sunway Pyramid Sdn Bhd) berdasarkan Seksyen 6A Akta Syarikat, 1965.

Kelas Pihak berkaitan Yang Diberi Mandat

Sifat TransaksiPembelian

RM’000JualanRM’000

(a) Sunway Holdings Berhad(sebelum ini dikenali sebagai Kumpulan Sunway Holdings Incorporated Berhad) (“Sunway”)

• Pemerolehan perkhidmatan pembinaan dan yang berkaitan* dan penyewaan jentera pembinaan.

• Pemerolehan bahan binaan, alat ganti dan lain-lain bahan binaan dan perkhidmatan pembinaan.

252,511

24,900

-

-

(b) Kumpulan Sunway College Sdn Bhd

• Penyewaan premis/ hartanah.#

- 28,565

(c) Kumpulan Dekon Sdn Bhd

• Pemerolehan perkhidmatan pembinaan dan yang berkaitan.*

• Pemerolehan hiasan dalam dan perkhidmatan berkaitan, serta kerja ubah suai.

112,830

32,764

-

-

Penyediaan Bantuan Kewangan

Kelas Pihak Berkaitan Yang Diberi Mandat

RM’000

Pengumpulan dana melalui fungsi pengurusan perbendaharaan pusat atau pengaturan yang hampir samabagi tempoh singkat atau sederhana (iaitu tempoh tidak melebihi 3 tahun) [selepas ini dirujuk sebagai “Penyediaan Bantuan Kewangan”]

Penyediaan Bantuan Kewangan oleh SunCity atau subsidiarinya kepada subsidiari SunCity berikut:-

• Sunway Pyramid Sdn Bhd dan subsidiari milik penuhnya, Sunway Parking Management Sdn Bhd

• Sunway Resort Hotel Sdn Bhd

5,000

21,823

NOTA:* Termasuk antara lain, pembinaan kerja-kerja sivil & bangunan, kontrak kerja mekanikal, elektrik

& kejuruteraan, pembinaan kerja-kerja bangunan & sivil prabikin, kontrak bangunan konkrit pra tuang dan kontrak cerucuk.

# Alamat premis/hartanah adalah No. 5, Jalan Universiti, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya,

Selangor; Jalan PJS 7/16, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor; Jalan PJS 9/1G, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor dan Blok B Kondominium Sunway Monash.

Page 243: Metamorfosis Global

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

239

KEPENTINGAN PENGARAH DALAM SAHAM, OPSYEN KE ATAS SAHAM BIASA DAN WARANPADA 8 OKTOBER 2008

Saham biasa RM1.00 sesaham

Bil. %

Kepentingan Langsung

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling 12,823,251 2.73

Datuk Razman M Hashim 380,000 0.08

Ngian Siew Siong 20,000 #

Ngeow Voon Yean 300,000 0.06

Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim 10,000 #

Kepentingan Tak Langsung

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling 1 175,325,917 37.31

Ngian Siew Siong 2 10,000 #

Opsyen ke atas saham biasa RM1.00 sesaham

Bil.

Kepentingan Langsung

Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim 50,000

Teo Tong How 50,000

Tan Siak Tee 50,000

Low Siew Moi 50,000

Waran 2007/2017

Bil. %

Kepentingan Langsung

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling 5,817,591 3.79

Datuk Razman M Hashim 131,096 0.09

Ngian Siew Siong 6,676 #

Ngeow Voon Yean 100,000 0.07

Kepentingan Tak Langsung

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling 1 63,685,639 41.54

Ngian Siew Siong 2 3,343 #

Melalui kepentingan ketara Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling dalam saham SunCity, beliau juga disifatkan sebagai memiliki kepentingan ketara dalam saham subsidiari SunCity setakat kepentingan milik SunCity.

NOTA:

1 Kepentingan tak langsung melalui Active Equity Sdn Bhd, Active Builder Sdn Bhd, Jef-San Enterprise Sdn Bhd, Sungei Way Corporation Sdn Bhd, isteri dan anak

2 Kepentingan tak langsung melalui isteri

# Boleh diabaikan

Page 244: Metamorfosis Global

240

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

ANALISIS PEMEGANGAN SAHAMPADA 8 OKTOBER 2008

Modal Saham Dibenarkan - RM1,000,000,000 yang merangkumi 800,000,000 Saham Biasa RM1.00 sesaham dan 200,000,000 Saham Keutamaan Boleh Tukar Terkumpul bernilai RM1.00 sesaham

Modal Saham Diterbitkan dan Berbayar - RM469,918,532 merangkumi 469,918,532 Saham Biasa bernilai RM1.00 sesaham

Kelas Saham - Saham Biasa RM1.00 sesaham

Hak Mengundi - Satu undi setiap saham

PENGAGIHAN PEMEGANGAN SAHAM

TIGA PULUH PEMEGANG SAHAM TERBESAR MENGIKUT REKOD PENDEPOSIT

Saiz Pemegangan Saham Bil. Pemegang Saham

% Pemegang Saham Bil. Saham Yang Dipegang

% Pemegangan Saham

Kurang daripada 100 115 2.18 1,272 0.00

100 - 1,000 2,684 51.00 2,559,025 0.54

1,001 - 10,000 1,969 37.41 7,425,370 1.58

10,001 - 100,000 331 6.29 10,991,020 2.34

100,001 - 23,495,925 (Kurang daripada 5% saham yang diterbitkan)

161 3.06 220,943,089 47.02

23,495,926 (5%) dan lebih 3 0.06 227,998,756 48.52

5,263 100.00 469,918,532 100.00

Nama Pemegang Saham Nama Pemilik Benefisial Bil. Saham %

1. Cartaban Nominees (Asing) Sdn Bhd Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd untuk Kerajaan Singapura

100,000,000 21.28

2. Sungei Way Corporation Sdn Bhd - 98,998,756 21.07

3. ABB Nominee (Tempatan) Sdn Bhd Sungei Way Corporation Sdn Bhd 29,000,000 6.17

4. Teng Yew Huat - 16,449,500 3.50

5. Jef-San Enterprise Sdn Bhd - 15,801,045 3.36

6. HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd - BBH and Co Boston

GMO Emerging Markets Fund 14,890,400 3.17

7. HSBC Nominees (Tempatan) Sdn Bhd - Nomura Asset Mgmt Malaysia

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 14,806,200 3.15

8. Tan Sri Dato' Seri Dr Cheah Fook Ling - 11,813,251 2.51

9. Cartaban Nominees (Asing) Sdn Bhd - State Street Australia Fund UAJB

Unifund (HTSG sebagai Pemegang Amanah) 10,378,300 2.21

10. Citigroup Nominees (Asing) Sdn Bhd Goldman Sachs International 10,330,800 2.20

11. Progressive Traders Sdn Bhd - 7,958,490 1.69

12. Active Equity Sdn Bhd - 7,776,552 1.65

13. Active Builder Sdn Bhd - 6,523,930 1.39

14. Oriental Dragon Enterprises Inc. - 6,470,800 1.38

15. Timah Sini-Sana Sdn Bhd - 5,213,409 1.11

Page 245: Metamorfosis Global

241

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

PEMEGANG SAHAM TERBESAR

Nama Pemegang Saham Bil. Saham %

1. Tan Sri Dato' Seri Dr Cheah Fook Ling• Kepentingan langsung• Kepentingan tak langsung #a

12,823,251175,325,917

2.7337.31

2. Puan Sri Datin Seri (Dr) Susan Cheah Seok Cheng • Kepentingan langsung• Kepentingan tak langsung #b

10,000188,139,168

* 40.04

3. Sarena Cheah Yean Tih • Kepentingan langsung• Kepentingan tak langsung #c

10,000188,139,168

* 40.04

4. Sungei Way Corporation Sdn Bhd• Kepentingan langsung• Kepentingan tak langsung#d

130,926,208 5,213,409

27.86 1.11

5. Timah Dunia Dredging Sdn Bhd • Kepentingan tak langsung #e 136,139,617 28.97

6. Active Equity Sdn Bhd • Kepentingan langsung• Kepentingan tak langsung #f

7,776,552144,098,107

1.6530.66

7. Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd untuk Kerajaan Singapura

100,000,000 21.28

Nama Pemegang Saham Nama Pemilik Benefisial Bil. Saham %

16. HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd - TNTC

Saudi Arabian Monetary Agency 4,885,800 1.04

17. Zeon Ventures Sdn Bhd - 4,209,000 0.90

18. Amanah Raya Nominees (Tempatan) Sdn Bhd

Amanah Saham Malaysia 3,640,900 0.77

19. Zeon Ventures Sdn Bhd - 3,617,100 0.77

20. HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd - Exempt AN

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

3,507,577 0.75

21. Amanah Raya Nominees (Tempatan) Sdn Bhd

Kumpulan Wang Bersama 3,500,000 0.74

22. Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd - Exempt AN

Prudential Fund Management Berhad 2,630,000 0.56

23. Citigroup Nominees (Asing) Sdn Bhd - CBNY

DFA Emerging Markets Fund 2,358,700 0.50

24. SBB Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 2,123,300 0.45

25. HSBC Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Sungei Way Corporation Sdn Bhd 2,000,000 0.43

26. Amanah Raya Nominees (Tempatan) Sdn Bhd

Sekim Amanah Saham Nasional 1,786,900 0.38

27. Siow Moon Yeow - 1,672,100 0.36

28. Citigroup Nominees (Asing) Sdn Bhd - Exempt AN

Mellon Bank (Mellon) 1,611,800 0.34

29. Mayban Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Etiqa Insurance Berhad (Life Par Fund) 1,521,000 0.32

30. HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd - Exempt AN

Credit Suisse (SG BR-TST-Asing) 1,520,200 0.32

NOTA:#a Kepentingan tak langsung melalui Active Equity Sdn Bhd, Active Builder Sdn Bhd, Jef-San Enterprise Sdn Bhd, Sungei Way Corporation Sdn Bhd, isteri dan anak #b Kepentingan tak langsung melalui isteri dan anak#c Kepentingan tak langsung melalui ibu bapa#d Kepentingan tak langsung melalui Timah Sini-Sana Sdn Bhd #e Kepentingan tak langsung melalui Sungei Way Corporation Sdn Bhd dan Timah Sini-Sana Sdn Bhd #f Kepentingan tak langsung melalui Progressive Traders Sdn Bhd, Sungei Way Corporation Sdn Bhd dan Timah Sini-Sana Sdn Bhd * Boleh diabaikan

Page 246: Metamorfosis Global

242

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

ANALISIS PEMEGANGAN WARANPADA 8 OKTOBER 2008

PENGAGIHAN PEMEGANGAN SAHAM

Saiz Pemegangan Waran Bil. Pemegang Waran % Pemegang WaranBil. Waran Yang

Dipegang% Pemegangan

Waran

Kurang daripada 100 130 5.65 5,474 0.01

100 - 1,000 1,147 49.91 549,254 0.36

1,001 - 10,000 676 29.42 2,612,807 1.70

10,001 - 100,000 272 11.84 8,829,632 5.76

100,001 – 7,666,411 (Kurang daripada 5% waran yang diterbitkan)

71 3.09 61,997,212 40.43

7,666,412 (5%) dan lebih 2 0.09 79,333,865 51.74

2,298 100.00 153,328,244 100.00

TIGA PULUH PEMEGANG WARAN TERBESAR MENGIKUT REKOD PENDEPOSIT

Nama Pemegang Waran Nama Pemilik Benefisial Bil. Waran %

1. Sungei Way Corporation Sdn Bhd - 46,000,532 30.00

2. Cartaban Nominees (Asing) Sdn Bhd Government of Singapore Investment Pte Ltd untuk Kerajaan Singapura

33,333,333 21.74

3. CIMB Group Nominees (Tempatan) Sdn Bhd - BHLB Trustee Berhad

HLG Asia-Pacific Property Income Plus Fund 6,128,300 4.00

4. Tan Sri Dato' Seri Dr Cheah Fook Ling - 5,480,925 3.57

5. Jef-San Enterprise Sdn Bhd - 5,267,015 3.44

6. HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd - BBH and Co Boston

GMO Emerging Markets Fund 4,963,466 3.24

7. Oriental Dragon Enterprises Inc. - 4,494,693 2.93

8. Siow Moon Yeow - 3,510,300 2.29

9. Active Equity Sdn Bhd - 3,092,184 2.02

10. Progressive Traders Sdn Bhd - 2,652,830 1.73

11. Active Builder Sdn Bhd - 2,174,643 1.42

12. Sungei Jaya Sdn Bhd - 2,076,055 1.35

13. Cartaban Nominees (Asing) Sdn Bhd - Lehman Brothers Securities Asia Limited

Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Limited

1,750,000 1.14

14. Timah Sini-Sana Sdn Bhd - 1,737,803 1.13

15. Zeon Ventures Sdn Bhd - 1,403,000 0.92

16. Zeon Ventures Sdn Bhd - 1,205,700 0.79

17. Citigroup Nominees (Asing) Sdn Bhd - CB Spore GW

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 1,073,860 0.70

Page 247: Metamorfosis Global

243

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD Nama Pemegang Waran Nama Pemilik Benefisial Bil. Waran %

18. Mayban Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Beh Chan Pin 1,065,200 0.69

19. Teng Yew Huat - 700,000 0.46

20. Inter-Pacific Equity Nominees (Asing) Sdn Bhd - Kim Eng Securities Pte Ltd

Chumpon Chantharakulpongsa 690,000 0.45

21. Yap Chi Keong - 672,500 0.44

22. EB Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Ng Kok Hin 555,000 0.36

23. Ngan Teng Han - 550,000 0.36

24. OSK Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Ng Kok Hin 550,000 0.36

25. Citigroup Nominees (Asing) Sdn Bhd - Exempt AN

Mellon Bank (Mellon) 537,266 0.35

26. Ke-Zan Nominees (Asing) Sdn Bhd - Kim Eng Securities Pte Ltd

Lim Chuan Seng 460,000 0.30

27. Mayban Securities Nominees (Tempatan) Sdn Bhd

Lee Siu Wah 405,900 0.26

28. Chong Kuan Sang - 400,066 0.26

29. RHB Capital Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Susy Ding 380,000 0.25

30. HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd - TNTC

Teachers Retirement System of Illinois 373,666 0.24

Page 248: Metamorfosis Global

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-25244

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD NOTIS ADALAH DENGAN INI DIBERI BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan ke-25 bagi SUNWAY CITY BERHAD (87564-X) akan diadakan di

Grand Caymans, Aras 10, Sunway Resort Hotel & Spa, Persiaran Lagoon, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan pada hari Jumaat, 12 Disember 2008 pada jam 3.00 petang untuk tujuan yang berikut:-

SEBAGAI URUSAN BIASA

SEBAGAI URUSAN KHAS

Untuk mempertimbangkan dan sekiranya didapati wajar, meluluskan Resolusi berikut:-

1. Untuk menerima Penyata Kewangan Teraudit bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008 diiringi Laporan para Pengarah dan Juruaudit mengenainya. (Resolusi Biasa 1)

2. Untuk mengisytiharkan dividen akhir 5 sen sesaham ditolak 25% cukai pendapatan bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008 seperti yang disyorkan oleh para Pengarah. (Resolusi Biasa 2)

3. Untuk meluluskan pembayaran fi para Pengarah berjumlah RM102,000 bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008. (Resolusi Biasa 3)

4. Untuk memilih semula Pengarah berikut:-

4.1 Datuk Razman M Hashim bersara mengikut giliran menurut Artikel 78 Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan memandangkan beliau layak, menawarkan diri untuk dipilih semula. (Resolusi Biasa 4)

4.2 Ngian Siew Siong bersara mengikut giliran menurut Artikel 78 Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan memandangkan beliau layak, menawarkan diri untuk dipilih semula. (Resolusi Biasa 5)

4.3 Tan Siak Tee bersara mengikut giliran menurut Artikel 78 Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan memandangkan beliau layak, menawarkan diri untuk dipilih semula. (Resolusi Biasa 6)

4.4 Dato’ Ng Tiong Lip bersara menurut Artikel 77(2) Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan memandangkan beliau layak, menawarkan diri untuk dipilih semula. (Resolusi Biasa 7)

5. Untuk mempertimbangkan dan sekiranya didapati wajar, meluluskan resolusi berikut menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965:-

“BAHAWA menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965, Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim yang berusia lebih daripada 70 tahun, adalah dan dengan ini dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat untuk memegang jawatan tersebut sehingga berakhir Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikutnya.” (Resolusi Biasa 8)

6. Untuk melantik semula Tetuan Ernst & Young sebagai Juruaudit Syarikat untuk tahun berikutnya dan untuk memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan saraan mereka. (Resolusi Biasa 9)

7. RESOLUSI BIASA:Autoriti untuk Menerbitkan Saham menurut Seksyen132D Akta Syarikat, 1965

“BAHAWA, tertakluk sentiasa pada Akta Syarikat 1965, Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan kelulusan daripada pihak kerajaan dan/atau pihak berkuasa pengawalaturan yang berkaitan, para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa, mengikut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965, untuk menerbitkan dan mengagihkan saham baru dalam Syarikat pada bila-bila masa dan pada harga tertentu, menurut terma dan syarat yang tertentu, bagi tujuan tertentu dan kepada mana-mana jua individu-individu tertentu seperti yang para Pengarah boleh menurut budi bicara mutlak mereka rasakan patut dan wajar demi kepentingan Syarikat, dengan syarat agregat bilangan saham yang diterbitkan menurut resolusi ini tidak melebihi sepuluh peratus 10% daripada jumlah saham yang diterbitkan oleh Syarikat buat masa ini dan BAHAWA para Pengarah adalah dan diberi kuasa untuk memperoleh kelulusan daripada Bursa Malaysia Securities Berhad untuk penyenaraian bagi dan sebut harga bagi saham tambahan yang diterbitkan dan BAHAWA autoriti tersebut hendaklah terus berkuat kuasa sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan yang berikutnya bagi Syarikat.” (Resolusi Biasa 10)

Page 249: Metamorfosis Global

245

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD8. RESOLUSI BIASA:

Mencadangkan Mandat Pemegang Saham untuk Transaksi Pihak Berkaitan yang Berulang-Ulang bagi yang Bersifat Hasil atau Dagangan

“BAHAWA kelulusan adalah dan dengan ini diberi kepada Syarikat dan subsidiarinya untuk menyertai transaksi pihak berkaitan yang berulang-ulang dari semasa ke semasa, yang perlu untuk operasi sehari-harian seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 2D Pekeliling kepada para Pemegang Saham bertarikh 18 November 2008 yang bersifat hasil atau dagangan dan dikendalikan dalam perjalanan biasa perniagaan dan menurut terma yang tidak lebih memanfaatkan pihak yang berkaitan tersebut jika dibandingkan dengan terma yang disediakan secara am kepada khalayak awam dan tidak menjejaskan pemegang saham minoriti Syarikat, tertakluk pada pematuhan Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad, Akta Syarikat, 1965 (“Akta”), Memorandum dan Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan kesemua undang-undang, garis panduan, peraturan dan pengawalaturan yang berkuat kuasa.

BAHAWA autoriti ini hendaklah bermula setelah resolusi ini diluluskan dan hendaklah terus berkuat kuasa sehingga:-

(a) tamat Mesyuarat Agung Tahunan (“AGM”) Syarikat berikutnya yang akan diadakan pada tahun 2009 yang pada ketika itu mandat ini akan lupus, kecuali mandat ini diperbaharui melalui resolusi yang diluluskan semasa AGM yang berikutnya; atau

(b) tamat tempoh yang dalam tempoh ini AGM Syarikat yang berikutnya perlu diadakan menurut Seksyen 143(1) Akta ini (tetapi hendaklah tidak dilanjutkan sehingga pelanjutan seperti yang dibolehkan menurut Seksyen 143(2) Akta ini); atau

(c) dibatalkan atau diubah suai oleh resolusi yang diluluskan oleh para pemegang saham, dalam mesyuarat agung,

mengikut mana yang lebih awal.

BAHAWA kuasa adalah dan dengan ini diberi kepada para Pengarah Syarikat untuk menyempurnakan dan melakukan kesemua tindakan dan perkara yang sewajarnya (termasuk melaksanakan dokumen tertentu seperti yang diperlukan) untuk memberi kesan kepada transaksi yang dikehendaki dan/atau dibenarkan melalui Resolusi Biasa ini.” (Resolusi Biasa 11)

9. RESOLUSI BIASA:Mencadangkan Mandat Pemegang Saham bagi Transaksi Pihak Berkaitan yang Berulang-Ulang yang bersifat Hasil atau Dagangan melibatkan kepentingan Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd Group

“BAHAWA kelulusan adalah dan dengan ini diberi kepada Syarikat dan subsidiarinya untuk menyertai transaksi pihak berkaitan yang berulang-ulang dari semasa ke semasa dengan Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd Group, yang perlu untuk operasi sehari-harian seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 2D Pekeliling kepada para Pemegang Saham bertarikh 18 November 2008 yang bersifat hasil atau dagangan dan dikendalikan dalam perjalanan biasa perniagaan dan menurut terma yang tidak lebih memanfaatkan Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd Group jika dibandingkan dengan terma yang disediakan secara am kepada khalayak awam dan tidak menjejaskan pemegang saham minoriti Syarikat, tertakluk pada pematuhan Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad, Akta Syarikat, 1965 (“Akta”), Memorandum dan Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan kesemua undang-undang, garis panduan, peraturan dan pengawalaturan yang berkuat kuasa.

BAHAWA autoriti ini hendaklah bermula setelah resolusi ini diluluskan dan hendaklah terus berkuat kuasa sehingga:-

(a) tamat Mesyuarat Agung Tahunan (“AGM”) Syarikat berikutnya yang akan diadakan pada tahun 2009 yang pada ketika itu mandat ini akan lupus, kecuali mandat ini diperbaharui melalui resolusi yang diluluskan semasa AGM yang berikutnya; atau

(b) tamat tempoh yang dalam tempoh ini AGM Syarikat yang berikutnya perlu diadakan menurut Seksyen 143(1) Akta ini (tetapi hendaklah tidak dilanjutkan sehingga pelanjutan seperti yang dibolehkan menurut Seksyen 143(2) Akta ini); atau

Page 250: Metamorfosis Global

246

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-25

(c) dibatalkan atau diubah suai oleh resolusi yang diluluskan oleh para pemegang saham dalam mesyuarat agung,

mengikut mana yang lebih awal.

BAHAWA kuasa adalah dan dengan ini diberi kepada para Pengarah Syarikat untuk menyempurnakan dan melakukan kesemua tindakan dan perkara yang sewajarnya (termasuk melaksanakan dokumen tertentu seperti yang diperlukan) untuk memberi kesan kepada transaksi yang dikehendaki dan/atau dibenarkan melalui Resolusi Biasa.” (Resolusi Biasa 12)

10. RESOLUSI BIASA:Mencadangkan Kuasa untuk Pembelian Saham Sendiri oleh Syarikat

“BAHAWA tertakluk pada Akta Syarikat 1965 (“Akta”), peraturan, pengawalaturan dan perintah yang dibuat menurut Akta ini, peruntukan Memorandum dan Tataurusan Pertubuhan Syarikat, Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”) dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan, Syarikat adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk membeli sejumlah saham biasa RM1.00 sesaham dalam Syarikat seperti yang ditetapkan oleh para Pengarah Syarikat dari semasa ke semasa melalui Bursa Securities menurut terma dan syarat seperti yang para Pengarah boleh rasakan patut dan wajar demi kepentingan Syarikat DENGAN SYARAT:-

(a) agregat bilangan saham biasa RM1.00 sesaham dalam Syarikat (“Saham SunCity”) yang boleh dibeli dan/atau dipegang oleh Syarikat hendaklah tidak melebihi 10% daripada modal saham diterbitkan dan berbayar Syarikat pada mana-mana ketika, tertakluk pada pembatasan bahawa modal saham diterbitkan dan berbayar Syarikat tidak jatuh di bawah keperluan modal saham minimum yang berkuat kuasa bagi Keperluan Penyenaraian Bursa Securities;

(b) dana maksimum yang diagihkan oleh Syarikat bagi tujuan pembelian Saham SunCity hendaklah tidak lebih daripada untung tertahan dan/atau akaun premium saham teraudit Syarikat pada bila-bila masa;

(c) kuasa yang diberi oleh resolusi ini akan bermula secara serta merta setelah Resolusi Biasa ini diluluskan dan akan terus berkuat kuasa sehingga:-

(i) tamat Mesyuarat Agung Tahunan (“AGM”) berikutnya yang pada masa tersebut ia akan lupus kecuali melalui Resolusi Biasa yang diluluskan dalam mesyuarat tersebut, kuasa tersebut diperbaharui, sama ada tanpa syarat atau tertakluk pada syarat; atau

(ii) tamat tempoh yang dalam tempoh tersebut AGM berikut perlu diadakan selepas tarikh ini menurut undang-undang; atau

(iii) dibatalkan atau diubah suai oleh Resolusi Biasa yang diluluskan oleh para pemegang saham Syarikat dalam mesyuarat agung,

mengikut mana yang berlaku dahulu, dan

(d) setelah penyempurnaan pembelian Saham SunCity oleh Syarikat, para Pengarah Syarikat adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk membatalkan Saham SunCity yang dibeli atau untuk menyimpan Saham SunCity yang dibeli sebagai saham perbendaharaan (yang boleh diagihkan sebagai dividen kepada para pemegang saham dan/atau dijual semula di Bursa Securities dan/atau selanjutnya dibatalkan), atau disimpan sebahagian daripada Saham SunCity yang telah dibeli sebagai saham perbendaharaan dan yang selebihnya dibatalkan dan mengikut apa jua kaedah yang ditetapkan oleh Akta, peraturan, pengawalaturan dan perintah yang dibuat menurut Akta, Keperluan Penyenaraian Bursa Securities dan lain-lain autoriti yang berkuasa buat masa ini.

DAN BAHAWA para Pengarah Syarikat adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk mengambil segala langkah seperti yang diperlukan atau wajar untuk melaksanakan, memuktamadkan atau untuk menguatkuasakan pembelian Saham SunCity dengan kuasa penuh untuk bersetuju dengan sebarang syarat, pengubahsuaian, perubahan dan/atau pindaan seperti yang diperlukan atau dikenakan oleh autoriti yang berkaitan dan melakukan kesemua tindakan dan perkara (termasuk menyempurnakan kesemua dokumen) seperti yang para Pengarah rasakan patut dan wajar demi kepentingan Syarikat.” (Resolusi Biasa 13)

Page 251: Metamorfosis Global

247

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

ADNOTIS KELAYAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

NOTIS ADALAH DENGAN INI DIBERI BAHAWA tertakluk pada kelulusan para pemegang saham semasa Mesyuarat Agung Tahunan ke-25 yang akan diadakan pada 12 Disember 2008, dividen akhir yang merangkumi 5 sen sesaham setelah ditolak 25% cukai pendapatan bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008 akan dibayar pada 11 Mac 2009 kepada para Pendeposit yang namanya terdapat pada Rekod Pendeposit pada 12 Februari 2009.

Pendeposit hendaklah layak ditentukan haknya ke atas dividen hanya bagi:

(a) Sekuriti yang dipindahkan ke dalam akaun sekuriti Pendeposit sebelum jam 4:00 petang pada 12 Februari 2009 berhubung pemindahan;

(b) Sekuriti yang didepositkan ke dalam akaun sekuriti Pendeposit sebelum jam 12.30 tengahari pada 10 Februari 2009 berhubung sekuriti yang dikecualikan daripada deposit wajib; dan

(c) Sekuriti yang dibeli di Bursa Malaysia Securities Berhad berdasarkan asas kelayakan menurut Peraturan Bursa Malaysia Securities Berhad.

Atas Perintah Lembaga Pengarah

PUAN SRI DATIN SERI (DR) SUSAN CHEAH SEOK CHENG (MIA 5601)TAN KIM AUN (MAICSA 7002988)LEE SUAN CHOO (MAICSA 7017562)Setiausaha Syarikat

Petaling Jaya18 November 2008

NOTA:

1. Ahli yang berhak hadir dan mengundi, berhak melantik seorang proksi atau beberapa proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya. Seseorang proksi boleh tetapi tidak semestinya ahli Syarikat.

2. Surat cara melantik proksi hendaklah dibuat secara bertulis dengan ditandatangani oleh pelantik atau wakilnya yang diberi kuasa sewajarnya secara bertulis, atau jika pelantiknya sebuah badan korporat, sama ada di bawah meterai syarikat atau dengan ditandatangani oleh pegawai atau wakil yang diberi kuasa sewajarnya untuk berbuat demikian.

3. Sekiranya ahli melantik 2 proksi, pelantikan tidak sah kecuali beliau menyatakan peratus pemegangan saham yang diwakili oleh setiap proksi tersebut.

4. Apabila ahli adalah Calon Yang Diberi Kuasa seperti yang dihuraikan oleh Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, ia boleh melantik sekurang-kurangnya seorang proksi tetapi tidak lebih daripada 2 proksi berkaitan setiap Akaun Sekuriti yang dipegang dengan saham Syarikat atas kredit Akaun Sekuriti tersebut .

5. Surat cara melantik proksi hendaklah diserahkan di Pejabat Berdaftar Syarikat di Aras 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia tidak lewat daripada 48 jam sebelum masa yang ditetapkan untuk melaksanakan mesyuarat atau sebarang penangguhannya, sama ada dengan serahan tangan, melalui pos, mel elektronik atau faks ke 03-5639 9507. Dalam keadaan ahli tersebut adalah sebuah syarikat dan borang proksi dihantar melalui faks atau mel elektronik, borang asal hendaklah juga diserahkan di Pejabat Berdaftar, sama ada dengan serahan tangan atau melalui pos tidak lewat daripada 48 jam sebelum masa yang ditetapkan untuk mengadakan mesyuarat atau sebarang penangguhannya.

Page 252: Metamorfosis Global

248

LAP

OR

AN

TA

HU

NA

N 2

00

8 S

UN

WA

Y C

ITY

BE

RH

AD

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-25

NOTA PENERANGAN MENGENAI URUSAN KHAS:

1. Resolusi Biasa 10 - Autoriti untuk Menerbitkan Saham menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965

Syarikat sentiasa mencari-cari peluang pelaburan untuk meningkatkan potensi perolehan Syarikat. Jika sebarang peluang pelaburan melibatkan penerbitan saham baru, para Pengarah, dalam keadaan sekarang, perlu mengadakan mesyuarat agung untuk meluluskan penerbitan saham baru meskipun bilangan yang terlibat mungkin kurang daripada 10% modal terbitan.

Dalam usaha mengelakkan sebarang kelewatan dan kos yang terlibat dalam mengadakan mesyuarat agung untuk meluluskan penerbitan saham seperti ini, maka dianggap wajar bahawa para Pengarah diberi kuasa untuk menerbitkan saham baru dalam Syarikat, sehingga jumlah tidak melebihi 10% modal saham terbitan Syarikat pada bila-bila masa untuk tujuan seperti ini. Kuasa ini, kecuali dibatalkan atau diubah suai dalam mesyuarat agung, akan tamat tempohnya pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikutnya.

2. Resolusi Biasa 11 dan 12 - Mencadangkan Mandat Pemegang Saham untuk Transaksi Pihak Berkaitan yang Berulang-Ulang yang Bersifat Hasil atau Dagangan

Butiran mandat pemegang saham yang dicadangkan untuk transaksi pihak berkaitan yang berulang-ulang yang bersifat hasil atau

dagangan ditetapkan dalam Pekeliling kepada para Pemegang Saham bertarikh 18 November 2008. 3. Resolusi Biasa 13 - Mencadangkan Kuasa untuk Pembelian Saham Sendiri oleh Syarikat

Butiran mengenai cadangan kuasa untuk membeli saham sendiri oleh Syarikat dibentangkan dalam Pekeliling kepada para Pemegang Saham bertarikh 18 November 2008.

PENYATA YANG MENGIRINGI NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-25

BUTIRAN PARA PENGARAH UNTUK PEMILIHAN SEMULA DAN PELANTIKAN SEMULA

Maklumat terperinci para Pengarah yang menawarkan diri untuk dipilih semula dan dilantik semula, iaitu Datuk Razman M Hashim, Ngian Siew Siong, Tan Siak Tee, Dato’ Ng Tiong Lip dan Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim dibentangkan dalam “Profil Lembaga Pengarah”.

Kepentingan mereka dalam sekuriti Syarikat dan subsidiarinya dibentangkan dalam “Kepentingan Pengarah dalam Saham, Opsyen ke atas Saham Biasa dan Waran”.

Page 253: Metamorfosis Global

BORANG PROKSIMesyuarat Agung Tahunan Ke-25

SUNWAY CITY BERHAD (87564-X) (Ditubuhkan di Malaysia)

Pejabat Berdaftar:Aras 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon TimurBandar Sunway, 46150 Petaling JayaSelangor Darul Ehsan, MalaysiaTel: 03-5639 8889 / 5639 8848Faks: 03-5639 9507

PROKSI “A”

Saya/Kami ………………….……………………................................................................................................……….. *No. KP./No. Pasport/No. Syarikat ..……....................………...........……………

No. Tel./Tel. Bimbit ……………………................…………….….. di alamat ……………………………………………….…………….......................….………………...................................……………

……………………................................................. sebagai ahli SUNWAY CITY BERHAD dan berhak mengundi adalah dengan ini melantik …………..............................…………………...…………

*No. KP./No. Pasport ….…………….....…………….……………. No. Tel./No. Tel Bimbit …...…………………………….… di alamat .…………...…………………...…………………………..………

…………………..............................................................………………………………… atau sekiranya beliau gagal, Pengurusi Mesyuarat ini sebagai proksi pertama saya/kami untuk menghadiri

dan mengundi untuk saya/kami bagi pihak saya/kami semasa Mesyuarat Agung Tahunan ke-25 Syarikat yang akan diadakan di Grand Caymans, Aras 10, Sunway Resort Hotel & Spa, Persiaran

Lagoon, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan pada hari Jumaat, 12 Disember 2008 jam 3.00 petang dan semasa mana-mana penangguhannya.

DI MANA AHLI BERHASRAT UNTUK MELANTIK PROKSI KE-2, BAHAGIAN INI HENDAKLAH JUGA DILENGKAPKAN, SEKIRANYA TIDAK, IA HENDAKLAH DIPOTONG.

PROKSI “B”

Saya/Kami ………………….……………………................................................................................................……….. *No. KP./No. Pasport/No. Syarikat ..……....................………...........……………

No. Tel./Tel. Bimbit ……………………................…………….….. di alamat ……………………………………………….…………….......................….………………...................................……………

……………………................................................. sebagai ahli SUNWAY CITY BERHAD dan berhak mengundi adalah dengan ini melantik …………..............................…………………...…………

*No. KP./No. Pasport ….…………….....…………….……………. No. Tel./No. Tel Bimbit …...…………………………….… di alamat .…………...…………………...…………………………..………

…………………..............................................................………………………………… atau sekiranya beliau gagal, Pengurusi Mesyuarat ini sebagai proksi pertama saya/kami untuk menghadiri

dan mengundi untuk saya/kami bagi pihak saya/kami semasa Mesyuarat Agung Tahunan ke-25 Syarikat yang akan diadakan di Grand Caymans, Aras 10, Sunway Resort Hotel & Spa, Persiaran

Lagoon, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan pada hari Jumaat, 12 Disember 2008 jam 3.00 petang dan semasa mana-mana penangguhannya.

Bahagian pemegangan saya/kami diwakili oleh proksi-proksi saya/kami seperti berikut:-

Proksi Pertama “A” - % (untuk dilengkapkan)

Proksi ke-2 “B” - % (untuk dilengkapkan)

Jumlah : 100 %

Sekiranya terdapat pengundian secara mengangkat tangan, *Proksi Pertama “A” / *Proksi Ke-2 “B” hendaklah mengundi bagi pihak saya/kami.

* Potong jika tidak berkenaan

Proksi/para proksi saya/kami hendaklah mengundi seperti berikut:-

(Sila isyaratkan dengan “X” dalam ruang di bawah, bagaimana anda ingin membuang undi. Jika tiada arahan mengenai pengundian diberi, proksi/para proksi akan mengundi atau mengecualikan diri daripada mengundi resolusi mengikut budi bicara beliau/mereka)

Bil. saham yang dipegang

No. Akaun CDS

NO. RESOLUSI BIASAPROKSI PERTAMA “A” PROKSI KE-2 “B”

SETUJU TIDAK SETUJU SETUJU TIDAK SETUJU

1. Untuk menerima Penyata Kewangan Teraudit bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008 diiringi Laporan para Pengarah dan Juruaudit mengenainya

2. Untuk mengisytiharkan dividen akhir

3. Untuk meluluskan pembayaran Fi Pengarah

4.Untuk memilih semula para Pegarah berikut:-Datuk Razman M Hashim

5. Ngian Siew Siong

6. Tan Siak Tee

7. Dato’ Ng Tiong Lip

8. Untuk meluluskan pelantikan semula Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim sebagai Pengarah

9. Untuk melantik semula Tetuan Ernst & Young sebagai Juruaudit dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan saraan mereka

10. Untuk memberi kuasa menerbitkan saham menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965

11. Untuk meluluskan Cadangan Mandat para Pemegang Saham untuk Transaksi Pihak Berkaitan yang Berulang-Ulang yang bersifat Hasil atau Dagangan

12. Untuk meluluskan Cadangan Mandat para Pemegang Saham untuk Transaksi Pihak Berkaitan yang Berulang-Ulang yang bersifat Hasil atau Dagangan yang melibatkan kepentingan Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd Group

13. Untuk meluluskan pembelian saham sendiri oleh Syarikat

Bertarikh …………... hari bulan ……………………………. 2008

Tandatangan Ahli………………………………….............……………….

NOTA:1. Ahli yang berhak hadir dan mengundi berhak melantik seorang proksi atau beberapa proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya. Seseorang proksi boleh tetapi tidak semestinya ahli Syarikat.2. Surat cara melantik proksi hendaklah dibuat secara bertulis dengan ditandatangani oleh pelantik atau wakilnya yang diberi kuasa sewajarnya secara bertulis, atau jika pelantiknya sebuah badan korporat, sama ada di bawah meterai syarikat atau

dengan ditandatangani oleh pegawai atau wakil yang diberi kuasa sewajarnya untuk berbuat demikian.3. Sekiranya ahli melantik 2 proksi, pelantikan tidak sah kecuali beliau menyatakan peratus pemegangan saham yang diwakili oleh setiap proksi. 4. Apabila ahli adalah Calon Yang Diberi Kuasa seperti yang dihuraikan oleh Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, ia boleh melantik sekurang-kurangnya seorang proksi tetapi tidak lebih daripada 2 proksi bagi setiap Akaun Sekuriti yang dipegang

dengan saham Syarikat atas kredit Akaun Sekuriti tersebut. 5. Surat cara pelantikan proksi hendaklah diserahkan di Pejabat Berdaftar Syarikat di Aras 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia tidak lewat daripada 48 jam sebelum masa yang

ditetapkan untuk melaksanakan mesyuarat atau sebarang penangguhannya, sama ada dengan serahan tangan, melalui pos, mel elektronik atau faks ke 03-5639 9507. Dalam keadaan ahli adalah sebuah syarikat dan borang proksi dihantar melalui faks atau mel elektronik, borang asal hendaklah juga diserahkan di Pejabat Berdaftar, sama ada dengan serahan tangan atau melalui pos tidak lewat daripada 48 jam sebelum masa yang ditetapkan untuk mengadakan mesyuarat atau sebarang penangguhannya.

MeteraiRasmi

(Sila guna Huruf Besar)

(Sila guna Huruf Besar)

Page 254: Metamorfosis Global

SETIAUSAHA SYARIKATSUNWAY CITY BERHAD (87564-X)

ARAS 16, MENARA SUNWAY JALAN LAGOON TIMUR BANDAR SUNWAY 46150 PETALING JAYA SELANGOR DARUL EHSAN MALAYSIA

SILA LIPAT DI SINI

SETEM

SILA LIPAT DI SINI

Page 255: Metamorfosis Global

PEMBANGUNAN HARTANAH

SUNWAY CITY BERHADSUNWAY DAMANSARA SDN BHDSUNWAY D’MONT KIARA SDN BHDSUNWAY RAHMAN PUTRA SDN BHDSUNWAY MONTEREZ SDN BHDSUNWAY KINRARA SDN BHDPENA ENTERPRISE SDN BHDSUNWAY TOWNHOUSE SDN BHDSUNWAY CITY PROPERTIES SDN BHDSUNWAY SOUTH QUAY SDN BHDSUNWAY MELAWATI SDN BHDSUNWAY SPK HOMES SDN BHD

ARAS 1-3, MENARA SUNWAYJALAN LAGOON TIMUR, BANDAR SUNWAY 46150 PETALING JAYA, SELANGORTEL: (03) 5639 8888 FAKS: (03) 5639 9992

SUNWAY TUNAS SDN BHDSUNWAY BUKIT GAMBIER SDN BHDSUNWAY CITY (PENANG) SDN BHDSUNWAY GRAND SDN BHDSUNWAY CREST SDN BHD

NO. 1, PERSIARAN MAHSURI 1/3SUNWAY TUNAS, 11900 BAYAN LEPAS PULAU PINANGTEL: (04) 643 9898 FAKS: (04) 644 1313

SUNWAY CITY (IPOH) SDN BHD

NO. 2, PERSIARAN SCI 2/1SUNWAY CITY IPOH31150 IPOH, PERAKTEL: (05) 548 6668 FAKS: (05) 548 6868

SUNWAY SEMENYIH SDN BHD

NO. 103, JALAN 1/3BANDAR TECHNOLOGY KAJANG43500 SEMENYIH, SELANGORTEL: (03) 8723 3131 FAKS: (03) 8723 3030

SUNWAY CANA CITY DEVELOPMENT LTD

NO. 23, CEoz -25 EozKRAMUON SAR STREET 114SANGKAT PHSA THMEY 1, KHAN DAUN PENH PHNOM PENH, KEMBOJATEL : (00) 855 23 221259FAKS : (00) 855 23 221258

SUNWAY CITY INDIA PRIVATE LIMITED

NO. 8-2-674/B/3/1 ROAD NO. 12BANJARA HILLS, HYDERABAD-500034 AP, INDIATEL : (00) 91 40 6675 1075 / 91 40 6675 1077 FAKS : (00) 91 40 6675 1076

SUNWAY OPUS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED

PLOT #61 (ROAD #3), PRASHASAN NAGAR ROAD #72, JUBILEE HILLSHYDERABAD-500033, INDIATEL : (00) 91 40 2355 5678 / 7007 / 7088

PELABURAN HARTANAH

SUNWAY PYRAMID SDN BHD

PEJABAT PENGURUSAN PUSATARAS CP6, BLUE ATRIUMPUSAT BELI BELAH SUNWAY PYRAMID NO. 3, JALAN PJS 11/15, BANDAR SUNWAY 46150 PETALING JAYA, SELANGORTEL : (03) 7494 3000 FAKS: (03) 7492 6333

PELUANG KLASIK (M) SDN BHDKINTA SUNWAY RESORT SDN BHDSUNWAY HOTEL SERVICES (IPOH) SDN BHD

NO. 2, PERSIARAN SCI 2/1SUNWAY CITY IPOH, 31150 IPOH, PERAK TEL: (05) 548 6668 FAKS: (05) 548 6868

SUNWAY CARNIVAL SDN BHD

LG-68, PEJABAT PENGURUSANSUNWAY CARNIVAL MALL3068 JALAN TODAKPUSAT BANDAR SEBERANG JAYA13700 SEBERANG JAYA, PULAU PINANGTEL : (04) 397 9888 FAKS: (04) 397 9883

SUNWAY PLATINUM SUCCESS SDN BHD SUNWAY RESIDENCE SDN BHD (Sebelum ini dikenali sebagai Splendid Crest Sdn Bhd)

MENARA SUNWAY SDN BHDSTELLAR DESTINY SDN BHDSUNWAY TOWER 1 SDN BHD (Sebelum ini dikenali sebgai Lavender Acres Sdn Bhd)

SUNWAY TOWER 2 SDN BHD (Sebelum ini dikenali sebagai Lambang Mujur Sdn Bhd)

UNIT 4-5, ARAS 4 EAST LOBBYMENARA SUNWAY ANNEXEJALAN LAGOON TIMUR, BANDAR SUNWAY 46150 PETALING JAYA, SELANGORTEL: (03) 5639 8888 FAKS: (03) 5639 9595

RIADAH

SUNWAY LAGOON SDN BHD

3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY 46150 PETALING JAYA. SELANGORTEL: (03) 5639 0000 FAKS: (03) 5637 7031

SUNWAY LAGOON WATER PARK SDN BHD

NO. 1, PERSIARAN LAGUN SUNWAY 1 SUNWAY CITY IPOH, 31150 IPOH, PERAK TEL: (05) 542 8888 FAKS: (05) 542 8899

SUNWAY TRAVEL SDN BHD @ THE LINK, SUNWAY RESORT HOTEL & SPA

PERSIARAN LAGOON, BANDAR SUNWAY 46150 PETALING JAYA, SELANGORTEL: (03) 5632 5622 FAKS: (03) 5632 4781

SUNWAY TRAVEL SDN BHD@ SUNWAY HOTEL SEBERANG JAYA

NO. 11, LEBUH TENGGIRI DUAPUSAT BANDAR SEBERANG JAYA13700 PRAI, PULAU PINANGTEL: (04) 399 5622 FAKS: (04) 399 0622

SUNWAY LAGOON CLUB BERHAD

3, JALAN LAGOON TIMUR, BANDAR SUNWAY 46150 PETALING JAYA, SELANGOR TEL: (03) 5639 8600 FAKS: (03) 5639 9588

SUNWAY INTERNATIONAL VACATION CLUB BERHAD

SUNWAY HEALTHY LIFESTYLE SDN BHD

ARAS 1, MENARA SUNWAYJALAN LAGOON TIMUR, BANDAR SUNWAY 46150 PETALING JAYA, SELANGOR TEL : (03) 5639 9221 / 5639 9993 FAKS : (03) 5639 9555

PYRAMID BOWL SDN BHD

LOT F2.22, ARAS 1PUSAT BELI BELAH SUNWAY PYRAMIDNO. 3, JALAN PJS 11/15, BANDAR SUNWAY 46150 PETALING JAYA, SELANGORTEL: (03) 7492 6307/8/9 FAKS: (03) 7492 6310

HOSPITALITI

SUNWAY RESORT HOTEL SDN BHD

PERSIARAN LAGOON, BANDAR SUNWAY 46150 PETALING JAYA, SELANGOR TEL: (03) 7492 8000 FAKS: (03) 7492 8001

SUNWAY HOTEL (PENANG) SDN BHD

33, NEWLANE, GEORGETOWN, 10400 PULAU PINANG TEL: (04) 229 9988 FAKS: (04) 228 8899

SUNWAY HOTEL (SEBERANG JAYA) SDN BHD

NO. 11, LEBUH TENGGIRI DUAPUSAT BANDAR SEBERANG JAYA 13700 PRAI, PULAU PINANGTEL: (04) 370 7788 FAKS: (04) 370 0555

SUNWAY HOTEL PHNOM PENH LTD.

1, STREET 92, SANGKAT WAT PHNOM P.O. BOX 633, PHNOM PENH 12202 KERAJAAN KEMBOJATEL : (00) 855 23 430333 FAKS : (00) 855 23 430339

SUNWAY HOSPITALITY HOLDINGS LTD GROUP

ARAS 1, UNIT 1.2, MENARA SUNWAY JALAN LAGOON TIMUR, BANDAR SUNWAY 46150 PETALING JAYA, SELANGOR TEL: (03) 5639 8181 FAKS: (03) 5639 8182

PENJAGAAN KESIHATAN

SUNWAY MEDICAL CENTRE BERHAD

NO. 5, JALAN LAGOON SELATAN, BANDAR SUNWAY, 46150 PETALING JAYA, SELANGOR TEL: (03) 7491 9191 FAKS: (03) 7491 8181

SUNMED@HOME SDN BHD

NO. 12 & 12A, JALAN PJS 9/1G, BANDAR SUNWAY, 46150 PETALING JAYA, SELANGOR TEL: (03) 5621 1382 FAKS: (03) 5621 1380

DIREKTORI KORPORAT

Page 256: Metamorfosis Global

Sunway City Berhad (87564-X) Aras 16, Menara Sunway Jalan Lagoon Timur Bandar Sunway 46150 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Malaysia

No Tel : (+603) 5639 8889No Faks : (+603) 5639 9507Laman Web : www.sunwaycity.com