kajian tindakan vaasippu

Download kajian tindakan vaasippu

Post on 28-Apr-2015

8 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ABSTRAKKajian ini bertujuan mengatasi masalah pembacaan yang tidak lancar iaitu mengeja huruf-huruf semasa membaca perkataan Bahasa Tamil dan meningkatkan kemahiran membaca Bahasa Tamil dengan menggunakan kaedah pembelajaran masteri dalam kalangan murid-murid Tahun Empat yang kurang mahir dalam pelajaran. Respondan dalam kajian ini terdiri daripada 3 orang murid di sebuah Sekolah Tamil yang terletak di Bandar.Tinjauan awal didapati murid Tahun Empat iaitu tahap dua yang sepatutnya tiada masalah dalam kemahiran asas membaca, menghadapi masalah bacaan.Masalah bacaa Kajian ini, mengenal pasti keberkesanan penggunaan pendekatan pembelajaran masteri untuk mengatasi masalah bacaan. Data dikumpulkan melalui ujian pra dan ujian pasca.Instrumen kajian lain seperti pemerhatian. borang soal selidik ,temubual juga telah digunakan untuk mengetahui sebab-sebab murid mengeja huruf-huruf semasa bacaan. Kajian telah dilaksanakan selama 10 minggu berturut-turut.Analisis data menunjukkan terdapat enam sebab murid mengeja huruf-huruf semasa bacaan.Pengkaji mengatur langkah-langkah yang berkesan secara saintifik dan berasaskan psikologi murid untuk mengatasi masalah bacaan ini.Hasil kajian didapati terdapat perubahan ketara yang positif dalam kemahiran membaca perkataan dan ayat-ayat Bahasa Tamil dengan penggunaan Kaedah Pembelajaran Masteri.Keseluruhannya,dapatan kajian menunjukkan kaedah dan teknik-teknik yang telah digunakan dalam kajian ini memberi kesan yang positif dan membantu pengkaji menangani masalah pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil.

/ ( ABSTRAK ) , . , . . , . . , . . . . , .

/

( PENGESAHAN PENYELIA )

, , , .... ( 2008 ) , , / .

, ............................................. ( / ) , , ,

/ ( PENGAKUAN )

, , , .... 2008 , , . / . .

,, .................................... , ,

( / ) .... ( 2008 )

, ,

, , , , ( DEDIKASI ) ., , , ,

..........!

,

, , , , . , /, . . . , . / , / / , .

.................................... ( / )

( SENARAI LAMPIRAN )

1 2

3 4 5 6

( SENARAI JADUAL ) 1

( SENARAI RAJAH )

1.0 ( PENDAHULUAN ) . . . . , . , ; , , , ;

, . . ,

, , ,

. , , /,

. 1988 . 1999 (Program Nadi Ilmu Amalan Membaca) .. , 2006- . , . . 5,563,618 ( . ) (2008) . .

, . .

. , ,

.

1.1 / ( Pengenalan ) . . /, , .

,

. . . ; .

(36) . ( 2.2 ) , ,

.

23

. . , . , . , . ,

. , . .

1.2 ( Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran ) . . . , . 36 , 10 . 10

. 6 . . , . , . . .

1.3 ( Refleksi Nilai Pendidikan ) , . , . , .

. , ; .

, . . . ; . .

; . , . , . . . . . , , . , , . ,

.

2.0 ( FOKUS KAJIAN )

. . ,

. , . , .

, 36 . . . . . ,

. . .

. , . ..

1960 , . .

. , , , . 10 . ,

. , .

2.1 ( Isu Kajian ) , . . .

, .

. . , .

2.2 ( Tinjauan Literatur berkaitan dengan Isu kajian ) . ( ..1712 -1778 )

. ; , . ,

, , .

; ; ,

.

.

. 247 ; . : . , , , . . . , , . . ( . , 2008 ) , . . , .

. , .

, .

3.0 ( OBJEKTIF KAJIAN )1. 2. . 3.

1. 2. ? 3. ? 4. 5. 6. ? ? ?

? 7.

?

4.0 ( KUMPULAN SASARAN ) 36 . 3 . , .

5.0 1 :

1 2 3 4 5

, ,

:

6

+

7

+

8

9

, ,

10

:

5.0 ( TINDAKAN YANG DIJALANKAN ) . , . . , . , . , . . 2-

,, () 1 2 3 1 2 3 10 , 8 17 () 16 15 14

() () 8 8 8 8 8 8 2: .

.

1 2 3

20%

20%

20%

20%

20% 19% 20% 18%

15% 18% 20% 19% 10% 19% 20% 17% 14% 18% 20% 16% 3 : .

. . 59 , .

. *

11.6.201 2 13.6.201 2

.

. .

.

. , . . ( , 235) . .

, .

14.6.201 2 -

.

1. 2. 3. 4 - 4 -

6.0 ( CARA PENGUMPULAN DATA ) 1 2

6 6

1) . 1) 2)

3

3

1) 3 . ,,,, .

4 3 . . / 5 , . . 1)

. . . . 5 : .

6.0 6 3

1

36 6

. . .

2

3

1) 54. . ( ) 2) . ( .. ) 3) . ( 243 )

3

3

1) 3 .

,,,, . .

4

3

. ( ..)

5

.

1) . (

6 7

6 : .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

. ,, ,,,,,, 7 :

33

3

3 3

3

3 3

3

3

() 1 2 1 2 ,, 10 () 8 8 , 8 () 8 8 17 () 16 15

3

3

8

8

14

8 : ()

1 2 3 1 2 3 () (54 ) 10 12 10

9 : ( )

() 1 2 3 1 2 3 ,, 10 , 8 17 () 16 15 14

() () 8 8 8 8 8 8 10 :

()

,, 10 () 3 4

, 8 () 2 3

17 () 8 5

1 2

1 2

3

3

2

4

7

11 :

1 2 3 1 2 3 () (54 ) 10 12 10

1 1 () (54 ) 5

2 3

2 3 11 : &

6 5

1

95

90

85

80

75

4570 40

3565 30

25 20 15 10 5 0

7.0 ( KEPUTUSAN KAJIAN )

. . . 59 . 10 ,, 8 . . 8 . 17 13 . 10 ,, 3 . . 3 . 17 7 . , 54 10 . , 54 5 . . , 54

45 . . . , . .

8.0 ( RUMUSAN ) .. . . , 36 . . . . , . . , , .

, , .

, . , .

9.0 ( CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA ) . , . , . . , ,

. . .

( SENARAI RUJUKAN ) (2006), ,

(2008). , :

(2012). :

. (1990). - : .

, . (2004). , : .

, . (2007). , : .

. (1993/94) . . : ( 2-8)

Elizabeth, F et.al (2005). Collaborathive Learning Techniques: America: Jossey Bass.

Jeswant Kaur (1994). The Effectiveness odf collaborative Teaching. Journal of education. 44 - 49

( LAMPIRAN )