wkb2030 graf dan infografik · ekonomi baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13...

49
GRAF DAN INFOGRAFIK

Upload: others

Post on 06-Jan-2020

28 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

GRAFDANINFOGRAFIK

Page 2: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

PRINSIP PANDUAN

PaksiEkonomi Asia

KesaksamaanKeberhasilan

Demokrasi danKestabilan

Ekonomi MasaHadapan

Pendekatan Ekonomi Keperluan

Ekonomi-PolitikBerinstitusi

Modal Kesepaduan Sosial

Integriti danTadbir UrusYang Baik

Perpaduan dalam Kepelbagaian

Kedaulatan danKelestarian

PertubuhanSaksama

EkonomiTeragih

Keterangkuman

MasyarakatPeribelajar

Kemakmuran Berterusan

PEMBOLEH DAYAKemampananFiskal

ModalKewangan

KeberkesananPenyampaianInstitusi

Tadbir Urusdan Intergriti

Pendidikan& TVET Kelestarian Masyarakat

BerpencerahanDataRaya OBJEKTIF

PRINSIPPANDUAN

TERASSTRATEGIK

PEMBOLEH DAYA

WKB

2030

WAWASANKEMAKMURANBERSAMA

KERANGKA KERJA

Page 3: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

2030

WAWASANKEMAKMURANBERSAMA

OBJEKTIF

MenstrukturEkonomi

Menstruktur semula ekonomi ke arah yang lebih progresif, berpaksikan ilmu dan bernilai tinggi dengan penyertaan masyarakat yang menyeluruh di semua peringkat.

PEMBANGUNANUNTUK SEMUA1

MembinaNegara

Menjadikan Malaysia sebuah negara yang bersatu, makmur dan bermaruah seterusnya muncul sebagai paksi ekonomi Asia.

NEGARA BERSATU,MAKMUR & BERMARUAH

32 MENANGANI JURANG KEKAYAAN & PENDAPATAN

MenanganiKetidaksamaan

Menangani jurang ekonomi antara kumpulan pendapatan, etnik, pembangunan wilayah dan rantaian bekalan untuk membela dan meningkatkan keupayaan semua rakyat supaya tiada yang ketinggalan.

Page 4: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RUKUN NEGARAOBJEKTIF UTAMA

RUKUN NEGARAPRINSIP

1Mencapai

perpaduan yang lebih erat dalam

kalangan seluruh

masyarakatnya

2Memelihara cara hidup demokratik

Menjamin keterbukaan

terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak

4

3Mencipta satu

masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan

dapat dinikmati secara adil dan

saksama

5Membina satu

masyarakat progresif yang

akan menggunakan

sains dan teknologi moden

Kepercayaan Kepada Tuhan

Kesetiaan Kepada Raja dan Negara

Keluhuran Perlembagaan

Kedaulatan Undang-Undang

Kesopanan dan Kesusilaan

Page 5: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

NEGARA MALAYSIASEJARAH PEMBANGUNAN

DasarEkonomi

Baru(DEB)

RMKe-2 | RMKe-3RMKe-4 | RMKe-5Pertumbuhan dengan Pengagihan

1971-1990

1957Kemerdekaan Tanah Melayu dan pengenalan Perlembagaan Tanah Melayu 1957 yang menekankan prinsip kontrak sosial

1948Menerima pakai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu sebagai dasar dokumen kemerdekaan negara

RancanganMalaya

Pertama

RancanganMalayaKedua

RancanganMalaysia 1(RMKe-1)

1948-1970

MempelbagaikanEkonomi Negara

DasarPerindustrian

Negara

1986

1970Pengenalan Rukun Negara dan Dasar Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969

1963Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian Malaysia 1963

RMKe-10RMKe-11ModelBaharuEkonomi

DasarTransformasiNegara

WAWASAN 2020,1991-2020

RMKe-6 RMKe-7

Pembangunan Menyeluruh

Pembangunan Seimbang

DasarPembangunanNegara

WawasanKemakmuran

BersamaRMKe-12 | RMKe-13Penyusunan Semula Keutamaan Pembangunan Malaysia

RMKe-11* 2018-2020Keutamaan dan Penekanan Baharu

KSP

DasarWawasanNegaraRMKe-8RMKe-9Negara Berdaya Tahan dan Berdaya Saing

2011-2020

2021-2030

1991-2000

2001-2010

*Pakatan Harapan mengambil alih pentadbiran Kerajaan,seterusnya menetapkan keutamaan dan penekanan baharu

Page 6: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Peratusan Guna Tenaga mengikutPencapaian Pendidikan, 1982–20184.0

'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98'97'96'95'93'92'90'89'88'87'86'85'84'83'820

5

10

15

20

25

30

6%

16%

29%

3%

Tiada Pendidikan Rasmi

Tertiari

Kadar Guna Tenaga, %

Sumber Rajah 4.0: Jabatan Perangkaan Malaysia

Page 7: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Peratusan Guna Tenaga mengikut Tahap Kemahiran,1982 - 20184.1

'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98'97'96'95'93'92'90'89'88'87'86'85'84'83'820

20

40

60

80

100

Mahir

Separuh Mahir

Berkemahiran Rendah

Kadar Guna Tenaga, %

Sumber Rajah 4.1: Jabatan Perangkaan Malaysia

Page 8: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

KDNK mengikut Serantau dan Negara terpilih,2000-20184.2

-6

-3

0

3

6

9

12

15

'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00

KDNK Benar, %

Amerika Latindan CaribbeanAsia Timur & Pasifik(tidak termasuk negaraberpendapatan tinggi)

Eropah & Asia Tengah(tidak termasuk negaraberpendapatan tinggi)

Republik Rakyat China

Malaysia

Sumber Rajah 4.2: Jabatan Perangkaan Malaysia dan Bank Negara

Page 9: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Kadar Pertumbuhan KDNK danImbangan Dagangan, 2010-20184.3

-30

-20

-10

0

10

20

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180

1

2

3

4

5

6

7

Pertumbuhan ImbanganPerdagangan, %

PertumbuhanKDNK Benar, %

Pertumbuhan Imbangan Dagangan

Pertumbuhan ekonomi

Sumber Rajah 4.3: Jabatan Perangkaan Malaysia

Page 10: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Perbelanjaan R&D dalam KDNK 20164.4

Pertumbuhan ImbanganPerdagangan, %

54.2

0

1.3

2.5

3.8

KoreaSelatan

3.5

Jepun

3.1

Taiwan

2.1

Singapura

2.0

RepublikRakyatChina

1.4

Malaysia

Sumber Rajah 4.4: Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim serta Bank Dunia

Page 11: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Aliran Bersih Pelaburan Langsung Asing(RM, bilion)4.5

0

13

25

38

50

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

1115 14

2

12 9

18 15

22

3024

5

29

37

29

3836

39

47

40

33

Sumber Rajah 4.5: Jabatan Perangkaan Malaysia

RM, bilion

Page 12: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Pulangan Pelaburan Langsung 2010-2017 (%)4.6

Nilai Keseluruhan

Pertanian

Pembinaan

Perkhidmatan

Pembuatan

Perlombongan

0 5 10 15 20 25

DIA

FDI

Sumber Rajah 4.6: Bank Negara Malaysia

Page 13: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Nilai Eksport Mengikut Produk Utama, 1989, 1998 dan 20184.7

1989

1998

2018

Pelbagai UrusNiagadan

Barangan

BaranganKeluaran

Kilang

BahanKimia

Makanan

Minyak &Lemak

Binatang& Sayuran

Bahan ApiGalian,

Pelincir dll.

PelbagaiBaranganKeluaran

Kilang

Bahan MentahTidak Boleh

Dimakan

Jentera& KelengkapanPengangkutan

Jentera& KelengkapanPengangkutan

PelbagaiBaranganKeluaran

Kilang

Bahan MentahTidak Boleh

Dimakan

Bahan ApiGalian,

Pelincir dll.

Minyak &Lemak

Binatang& Sayuran

BahanKimia

Makanan

Pelbagai UrusNiagadan

Barangan

BaranganKeluaran

Kilang

BaranganPerlombongan

Lain

Petroleum Lain-lainBaranganPerkilangan

Jumlah:

bilion67.8RMTAHUN

TAHUN

TAHUN

286.6bilion

RM

1,003.6bilion

RM

Sumber Rajah 4.7: Jabatan Perangkaan Malaysia

Page 14: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Kadar Penggunaan Teknologi dalamSektor Pembuatan dan Perkhidmatan, 20184.8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63%

80%

37%

20%

Kadar Penggunaan Teknologi,% kepada Jumlah sektor

PerkhidmatanPembuatan

Rendah dan Sederhana Tinggi

Sumber Rajah 4.8: Jabatan Perangkaan Malaysia, United Nations Industrial Development Organisation dan analisis oleh Institut MASA

Page 15: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Kadar Penggunaan Teknologi dalamPengeluaran Sektor Pembuatan, 1987-20154.9

0.001987 1989 1991 1993 1995 1997 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2014

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

Tek. TinggiTek. SederhanaTek. Rendah

Penggunaan tahap Teknologi, %

Sumber Rajah 4.9: Jabatan Perangkaan Malaysia, United Nations Industrial Development Organisation dan analisis oleh Institut MASA

Page 16: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Bahagian Pampasan Pekerja dalam KDNK,2010-20184.10

02010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10

20

30

40

50

60

70

Bahagian KDNK mengikutKaedah Pendapatan ,%

64.6 65.5 64.9 64

22.5

31.7 32.1 33.2 33.9 34.3

62.8

35

60.2 59.3

35.6

6.2

35.5

59.8

4.7

35.7

61

3.44.731.83.7

Pampasan pekerja

Cukai tolak subsidi ke atas pengeluaran dan importLebihan kendalian kasar

Sumber Rajah 4.10: Jabatan Perangkaan Malaysia

Page 17: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Peratusan Bahagian Pampasan Pekerjakepada KDNK, 20184.11

0Jerman United

KingdomAustralia Korea

SelatanSingapura Malaysia

10

20

30

40

50

60

51.5 49.4 47.2 45.7

39.735.7

Bahagian Pampasan Pekerja,% kepada KDNK

Sumber Rajah 4.11: Jabatan Perangkaan Malaysia, Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), data negara Korea Selatan dan Singapura

Page 18: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Kekangan Kumpulan Isi RumahMudah Terjejas4.12

rakyat Malaysia tidak boleh menyediakan RM1,000 di waktu

kecemasan

75% 50%

daripada isi rumah berpendapatan kurang daripada RM5,228 sebulan dicadangkan

supaya Gaji Hidup Wajar (Decent Living Wage): RM6,500 (untuk keluarga seramai 4 orang di WP

Kuala Lumpur

50%

pekerja di Malaysia yang berpendapatan bawah

RM2,000 (2016) dan RM2,160 (2017)

pendapatan negara pergi kepada pekerja sebagai gaji

& upah

35.7%(2018)

daripada 14.5 juta pekerja mempunyai cukup wang

persaraan

3 JUTA

Majoriti rakyat Malaysia akan kehabisan tunai dalam masa

seminggu sekiranya hilang sumber pendapatan

Sumber Rajah 4.10: Bank Negara Malaysia (BNM) dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), 2016 dan 2017

Page 19: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Peratus Pertumbuhan Produktiviti Pekerja1985-1996, 2000-2007, 2011-20164.13

4.5%

4.0%

3.5%

3.0%

2.5%

2.0%

1.5%

1.0%

0.5%

0.0%

Pertumbuhan Produktiviti, %

1985-1996

3.9%3.6%

2.5%

2000-2007 2011-2016

Sumber Rajah 4.13: Khazanah Research Institute dan analisis oleh Institut MASA

Page 20: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Sumbangan Peratusan KDNK Negeri kepadaKDNK Malaysia, 20184.14

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Sumbangan kepada KDNK, %

W.P Kuala Lumpurdan Selangor

5 negeri terpilih(Kelantan, Kedah, Pahang,

Sarawak and Sabah)

40%

25%

Sumber Rajah 4.14: Jabatan Perangkaan Malaysia

Page 21: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Pendapatan Purata Bulanan Isi Rumahmengikut Negeri Terpilih, 20164.15

Sabah RM5,354

Sarawak RM5,387

Selangor RM9,463

Pahang RM5,012

Kelantan RM4,214

KL & Selangor

RM0 RM2,000 RM4,000 RM6,000 RM8,000 RM10,000 RM12,000

RM11,692

Kedah RM4,971

Pendapatan Isi rumah, RM

Sumber Rajah 4.15: Jabatan Perangkaan Malaysia

Page 22: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Peratusan Isi Rumah yang Berpendapatan Kurang daripadaSeparuh Pendapatan Penengah Nasional Mengikut Negeri,2014 dan 2016

4.16

2014 2016

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Kelantan

Perak

Pahan

g

Saraw

ak

Kedah

Sabah

Perlis

Teren

ggan

u

N. Sem

bilan

Malaysi

a

Pulau Pinan

g

W.P La

buanJo

hor

Melaka

Selan

gor

W.P K

L

Putrajay

a

38 39

27

252426

24

29

24

27

22 2119

12

16

20

1516

12 11

89

8

12

7

9

54

2 21 0

18

24

Pendapatan Isi rumah, %

Sumber Rajah 4.16: Jabatan Perangkaan Malaysia dan Analisis oleh Institut MASA

Page 23: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Nilai Jurang Pendapatan Penengah Isi Rumah Malaysiamengikut Bandar dan Luar Bandar, 1989-20164.17

0

600

1,200

1,800

2,400

1989 1995 1997 1999 2002 2007 2009 2012 2014 2016

Nilai Jurang Pendapatan Bandar-Luar Bandar, RM

419

8381,081 997

1,2931,435

1,599

1,8662,033

2,389

Sumber Rajah 4.17: Jabatan Perangkaan Malaysia

Page 24: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Nilai Jurang Pendapatan Purata Isi Rumah mengikutKumpulan Pendapatan Isi Rumah T20 – B404.18

0

Jurang T20-B401989: RM1,935

433

4,957

2,368

8,009

9,796

11,610

13,148

874 1,440 1,8532,629 3,000

Jurang T20-B402016: RM10,148

1989 1999 2009 2012 2014 2016

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Pendapatan PenengahBulanan Isi Rumah, RM

Jurang PendapatanT20-B40

Pendapatan KumpulanIsi Rumah T20

Pendapatan KumpulanIsi Rumah B40

Sumber Rajah 4.18: Jabatan Perangkaan Malaysia dan analisis oleh Institut MASA

Page 25: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Nilai Jurang Pendapatan Penengah Antara IsiRumah mengikut Kumpulan EtnikBumiputera dan Cina, 1989-2016

4.19

Pendapatan IsiRumah Cina

Pendapatan IsiRumah Bumiputera

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

679

1,176

2,486

3,643

4,643

5,708

6,582

1,423

2,534

3,282

4,214

4,846

1989 1999 2009 2012 2014 2016

Pendapatan PenengahBulanan Isi Rumah, RM

Jurang PendapatanCina-Bumiputera

2016:RM1,736

1989:RM497

Sumber Rajah 4.19: Jabatan Perangkaan Malaysia

Page 26: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Nilai Jurang Pendapatan PenengahAntara Isi Rumah mengikutKumpulan Etnik India dan Cina, 1989-2016

4.20

Pendapatan IsiRumah Cina

Pendapatan IsiRumah India

890

1,176

2,486

3,643

4,643

5,708

6,582

1,969

2,853

3,676

4,627

5,428

1989 1999 2009 2012 2014 2016

Pendapatan PenengahBulanan Isi Rumah, RM

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Jurang PendapatanCina-India

2016:RM1,154

1989:RM286

Sumber Rajah 4.20: Jabatan Perangkaan Malaysia

Page 27: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Nilai Transaksi Bukan Aset Kewangan dalam Pasaran Utama,dan Nilai Transaksi Bukan Aset Kewangandalam Pasaran Sekunder, 2018

4.21

14

10.5

7

3.5

0

NilaiTransaksi,RM (Juta)

Kediaman Komersial Industry

7.7

12.2

0.42.1

00.3

40

30

20

10

0Kediaman Komersial Industry

14.1

37.8

1.1

9.9

0.32.2

NilaiTransaksi,RM (Juta)

Nilai TransaksiPasaran Sekunder

Nilai TransaksiPasaran Utama

BumiputeraBukanBumiputera

Sumber Rajah 4.21: Pusat Maklumat Harta Tanah Negara

Page 28: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Bumiputera dalam Profesion Berdaftar Terpilih,2010 dan 20144.22

0

15

30

45

60

Akauntan Arkitek Doktor DoktorGigi

Veterinar Jurutera Jurukur Peguam

% Daripada Jumlah

7 8

38 39

48 4651 51

4245

3236

5350

39 41

2010 2014Sumber Rajah 4.22: Kementerian Hal Ehwal Ekonomi

Page 29: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Purata nilai ditambah oleh PKS Bumiputera rendahberbanding nilai ditambah PKS bukan Bumiputera4.23

528,843 UnitRM1 JUTA

PKS Bukan BumiputeraPKS Bumiputera

357,863 UnitRM0.8 JUTA

Sumber Rajah 4.23: Jabatan Perangkaan Malaysia dan analisa oleh Institut MASA

Page 30: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Sumbangan PKS Bumiputera pada Tahun 2015Berbanding Jumlah Perolehan KerajaanSepanjang 20 Tahun

4.24

Perolehan kerajaan untuk pembangunan, bekalan dan perkhidmatan selama 20 tahun

(RMK-7 sehingga RMK-10)

Anggaran kontrak yang diberikan kepada golongan Bumiputera bagi

tempoh 20 tahun

Sumbangan PKS Bumiputera kepada KDNK

RM1.1TRILLION

LEBIH50%

KURANG9%

Sumber Rajah 4.24: SME Corporation Malaysia dan Centre for Entrepreneur Development and Research (CEDAR)

Page 31: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Pengagihan Pengeluaran Simen dalamIndustri Pembinaan 2016, dan 20194.25

32%

22%21%

8%

7%

6%5%

Syarikat FSyarikat ESyarikat D

Syarikat CSyarikat BSyarikat A

Syarikat FSyarikat ESyarikat D

Syarikat CSyarikat BSyarikat A Syarikat G

PengagihanPengeluaran 2016 Pengagihan

Pengeluaran 2019

52%

22%

8%

7%

6%5%

Sumber Rajah 4.25: Suruhanjaya Persaingan Malaysia dan analisis oleh Institut MASA

Page 32: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Sumbangan Pendapatan Bumiputerakepada KDNK, 20144.26

MalaysiaGLCBumiputera

CE³RM228 bn

GOS² RM81 bnCE³

RM379 bn

GOS²RM694 bn

GOS² RM125 bn

RM313 bn1

RM131 bn1

RM1,106 bn1

Penduduk Bumiputera:18.8 juta

KDNK Bumiputeraper kapita = RM16,648(46% daripada KDNKper kapita)

Penduduk Malaysia:30.7 juta

KDNK per kapita= RM36,026

1 Termasuk pendapatan Cukai dan Subsidi (t/s)2 Lebihan Kendalian Kasar (GOS)3 Bahagian Pampasan Pekerja (CE)

Nota: Dapatan dan analisis oleh Institut MASA

Page 33: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Nilai dan Peratusan Pemilikan EkuitiSektor Korporat Malaysia, 2008, 2011 - 20154.27

2008

581,841

902,123

794,782844,364

904,710980,505

2011 2012 2013 2014 2015

1,000,000

750,000

500,000

250,000

0

Pemilikan Ekuiti, RM juta

Bumiputera Bukan-Bumiputera Asing Nomini

22%23%

35%

37%

43%

31%

18%

31%

31%

17%

44%

30%

17%

31%

31%

16%

37%

38%

4%

5%

8%17%

9%

16%

Sumber Rajah 4.27: Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi

Page 34: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Peratusan Pemilikan EkuitiSektor Korporat Malaysia,2008, 2011 – 2015

4.28

Pemilikan, %

0.00

1970 1990 2008 2011 2015

17.5

35

52.5

70

2.4

63.3

34.3

46.8

37.9 37.245.3

30.736.725.4

2.4

8.5

21.9 23.4 16.2

7.84.53.5

34.9

Asing Bukan Bumiputera Bumiputera Nomini

Susur masa selepas dasar liberalisasi kewangan MalaysiaSumber Rajah 4.28: Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi

Page 35: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

15

1MENANGANI

JURANG KEKAYAAN & PENDAPATAN

2PEMBANGUNAN

UNTUKSEMUA

3NEGARABERSATU,

MAKMUR &BERMARUAH

PRINSIP PANDUAN

Kesaksamaan Keberhasilan

Pertumbuhan Saksama

Ekonomi Teragih

Keterangkuman

MasyarakatPeribelajar

Ekonomi MasaHadapan

Pendekatan Ekonomi Keperluan

Ekonomi PolitikBerinstitusi

Pemerkasaan Modal Sosial

PaksiEkonomi Asia

Demokrasi danKestabilan

Integriti dan Tadbir Urus Yang Baik

Perpaduan dalam Kepelbagaian

Kedaulatan danKelestarian

Kemakmuran Berterusan

Page 36: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Pembangunan & Pertumbuhan Negara MengikutTahap Keterangkuman, 2018: Trend Lima Tahun5.0

Lithuania

Hungary

Azerbaijan

Latvia

Poland

Malaysia

0.4

0.4

2.1

0.3

0.6

0.9

-0.7

0.7

2.2

-2.7

-0.1

0.3

-14.9

-18.9

-14.1

-12.4

-2.0

0.5

2.2

0.4

0.6

10.8

1.4

0.9

1

2

3

4

5

10

NEGARA PENDAPATANGNI

KADARKEMISKINAN

PEKALIGINI

PENDAPATANPENENGAH KEDUDUKAN

Sumber Jadual 5.0: Laporan Pembangunan & Pertumbuhan Keterangkuman, 2018, WEF

Page 37: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

TERAS STRATEGIKWKB2030

1

6

PKS dan perniagaan mikro menyumbangkan 50% kepada KDNKMewujudkan 30% daripada jumlah syarikat PKS dalam bidang teknologi tinggi yang intensif dalam pembuatan dan perkhidmatan subsektorSekurang-kurangnya 20% PKS Bumiputera dalam setiap subsektor berintensifkan teknologi tinggiPKS Bumiputera menyumbang sebanyak 20% kepada KDNK

••

EKOSISTEM PERNIAGAAN & INDUSTRIContoh Sasaran:

AKTIVITI PERTUMBUHAN EKONOMI UTAMAContoh Sasaran:7

Pelaburan dalam jentera dan peralatan adalah 2/5 daripada jumlah pelaburanSumbangan subsektor berteknologi tinggi kepada sektor berkaitan meningkat:○ Pembuatan: 50%○ Perkhidmatan: 30%Malaysia membina sektor baru utama yang kukuh seperti berikut:○ Hub Kewangan Islam 2.0○ Tenaga Boleh Baharu○ Ekonomi hijau

○ Komoditi 2.0○ Pusat kecemerlangan○ Hub ASEAN

••

TERASSTRATEGIK

2

TERASSTRATEGIK

1

1

35% pekerja berkemahiran tinggi dalam guna tenagaMajoriti tenaga kerja dalam pekerjaan berkemahiran tinggi dan sektor ekonomi masa hadapan adalah Bumiputera40% latihan kemahiran yang berkait dengan 4IRSekurang-kurangnya 60% lepasan SPM melanjutkan pelajaran dalam bidang TVETPenawaran program di universiti dan institut latihan akan diselaras dengan kehendak dan keperluan industriMeningkatkan pekerja tempatan dan Bumiputera dalam pengurusan dan profesional MNC

••

••

TRANSFORMASI MODAL INSANContoh Sasaran:

TERASSTRATEGIK

3

2

1

Pasaran buruh Malaysia bebas daripada diskriminasi ke atas umur, gender, etnik, dan agamaPurata kenaikan gaji kepada ¾ nilai produktiviti meningkat setiap tahunTindakan sabotaj ekonomi dan diskriminasi ditanganiMeningkatkan pertumbuhan produktiviti buruh selari dengan kualiti teknologi dalam industri mengikut sektorPengurangan jumlah pekerja asing dengan melaksanakan ambang mengikut sektor tenaga kerjaMeningkatkan sumbangan bahagian pampasan pekerja (CE) Bumiputera kepada KDNK

•••

PENGUKUHAN PASARAN BURUH &PENINGKATAN PAMPASAN PEKERJAContoh Sasaran:

TERASSTRATEGIK

4

Kesamaan nisbah gaji penengah berdasarkan meritMengukur tahap kemiskinan menggunakan kemiskinan relatifMembina pusat jagaan harian di setiap lokalitiNilai rumah mampu milik berdasarkan kos pembelian rumah berjumlah 30% daripada penengah pendapatan isi rumah di Malaysia

••••

KESEJAHTERAAN SOSIALContoh Sasaran:

TERASSTRATEGIK

5

Page 38: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

TERAS STRATEGIKWKB2030

3

KEBERHASILAN BUMIPUTERA TERANGKUM DALAM SEMUA TERAS STRATEGIK

1

Sistem pengangkutan awam bersepadu antara bandar ke desa10 syarikat tersenarai (separuh daripada mereka adalah syarikat Bumiputera) di setiap negeri membangunMengurangkan perbezaan pendapatan antara wilayah 0.5 kaliPenilaian semula kuantiti dan kualiti tanah rizab MelayuPengenalan wilayah panas ekonomi baharu khususnya di kawasan-kawasan di luar lembah kelangMemastikan Pelan Pembangunan Infrastruktur Kritikal Negara (hospital, sekolah, jambatan) dipenuhi

••

•••

KETERANGKUMAN WILAYAHContoh Sasaran:

TERASSTRATEGIK

6

1

Indeks PerpaduanPetunjuk integriti dan anti rasuahIndeks Keharmonian AgamaIndeks Perubahan Alam Sekitar dan IklimIndeks Anti DadahIndeks Pencegahan JenayahIndeks Keharmonian KejirananIndeks Kesihatan RakyatIndeks Keharmonian Keluarga

•••••••••

MODAL SOSIALContoh Sasaran:

TERASSTRATEGIK

7Mencapai peningkatan positif bagi indeks berikut:

Page 39: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

AKTIVITI PERTUMBUHAN EKONOMI UTAMA (KEGA)WKB2030

KEGA 1:Hub Kewangan Islam 2.0 - (Gelombang kedua / Fintech)

Malaysia pernah menerajui gelombang pertama perbankan Islam pada tahun 1990-an. Industri ini telah berkembang dengan pesat dan mewujudkan persaingan yang sihat. Malaysia harus sekali lagi menerajui gelombang kedua perbankan Islam dengan mengadaptasi Fintech digital yang mula berkembang.

KEGA 2:Ekonomi Digital - (Cashless, Disruptors, Platformisation dan Fintech)

Penggunaan ekonomi digital semakin berkembang pesat pada peringkat global. Malaysia masih lagi mempunyai peluang untuk menguasai industri ini dan bukan sekadar menjadi negara pengguna. Pemilikan, pembuatan, inovasi, sokongan dana, harta intelek dan penyelidikan lebih mendalam akan dijalankan dalam aktiviti ini.

KEGA 3:Revolusi Perindustrian Keempat (4IR) - (Pembuatan, Pembekalan dan Perkhidmatan)

Revolusi Perindustrian Keempat (4IR) termasuk dalam aktiviti data raya, kecerdasan buatan, augmented reality (AR), machine learning dan lain-lain. Malaysia perlu merebut peluang dalam IR 4.0. Kerajaan akan menyediakan ekosistem yang kondusif untuk melahirkan pengeluar, pencipta, pembekal dan penyedia perkhidmatan bagi industri ini dalam pasaran ASEAN.

KEGA ASAS PERTIMBANGAN

KEGA 4:Industri Kandungan - (Animasi, Pengaturcaraan, Hiburan, Budaya dan Digitalisasi)

Beberapa syarikat dan bakat dalam aktiviti animasi negara telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa. Potensi ini boleh dikembangkan lagi dengan pemudahcaraan, penyediaan dana modal dan pewujudan ekosistem yang bertepatan dengan aktiviti industri kandungan seperti animasi, pengaturcaraan, hiburan, budaya dan digitalisasi.

Page 40: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

vKEGA 5:Hub ASEAN

Malaysia berpotensi memperluas pasaran barangan dan perkhidmatan kepada 600 juta pengguna di rantau ASEAN. Untuk memudah cara keperluan ini, Malaysia harus bermula dengan menyediakan peluang kepada syarikat tempatan dan asing untuk beroperasi sebagai Hub ASEAN. Sebanyak 12 bidang/aktiviti yang berpotensi dibangunkan sebagai Hub ASEAN, iaitu (i) logistik; (ii) kewangan berteknologi dan kewangan Islam berteknologi; (iii) perundangan dan arbitrasi; (iv) industri halal; (v) sumber manusia berkepakaran; (vi) platform digital; (vii) perdagangan maritim; (viii) gaya hidup ASEAN; (ix) industri kandungan animasi dan digital; (x) pelancongan Asia; (xi) pelancongan kesihatan; dan (xii) pasaran dagangan gas.

KEGA 6:Hub Halal dan Makanan

Usaha untuk mengembangkan industri halal di Malaysia telah bermula sejak dua dekad yang lalu. Pensijilan halal oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) adalah piawaian pengiktirafan halal yang diterima secara global dan mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi. Malaysia juga merupakan negara pengeluar makanan proses yang diterima baik dari aspek kebersihan dan sanitasi. Gabungan sebagai penyedia perkhidmatan dan pengeluaran produk halal mampu meningkatkan potensi industri halal Malaysia untuk berkembang dengan lebih meluas.

KEGA 7:Komoditi Malaysia 2.0

Malaysia masih bergantung kepada perdagangan komoditi mentah yang tidak mempunyai nilai ditambah yang tinggi serta kurang menghasilkan peluang dan produk baharu. Kegiatan penyelidikan, inovasi, pembiayaan dan pemudahcaraan harus disediakan untuk menghasilkan produk hiliran daripada komoditi tradisional negara supaya dapat menjana nilai ditambah, pulangan dan pengembangan industri baharu negara.

KEGA 8:Pengangkutan, Logistik dan Mobiliti Lestari (PLML)

Sistem pengangkutan yang berintegrasi, mampan dan berkemampuan yang lengkap adalah satu keutamaan bagi mengurangkan bebanan rakyat serta merancakkan pembangunan. Cadangan Pengangkutan, Logistik dan Mobiliti Lestari (PLML) yang akan diintegrasikan dengan Rancangan Fizikal Negara dan dasar yang berkaitan dengan maritim bakal menjadi suatu perancangan yang holistik dan mampan. Penggunaan teknologi hijau, rendah karbon dan pengurusan trafik yang strategik akan membantu kebolehcapaian pusat logistik dan pewujudan pusat ekonomi baharu seperti industri aeroangkasa, automotif, kenderaan tanpa pemandu (autonomous vehicle), pembinaan dan pembaikan kapal.

KEGA 9:Ekonomi Pesisiran dan Maritim (Laut Antarabangsa)

Ekonomi persisiran dan maritim masih tidak dimanfaatkan sepenuhnya melainkan dalam aktiviti pelancongan hotel mewah persisir, perikanan dan penyediaan industri sokongan kepada industri logistik negara. Kawasan persisiran pantai dan maritim Malaysia yang luas dan strategik boleh dibangunkan sebagai pusat ekonomi baharu di samping mengimbangi pemuliharaan sumber alam.

Page 41: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

KEGA 10:Pusat Kecemerlangan (Centre of Excellence)

Pusat kecemerlangan (COE) tidak memberi keuntungan yang besar dan segera. Namun, kewujudan COE akan memberi kesan kepada perkembangan penyelidikan dan inovasi, pembangunan dan latihan kemahiran baharu, pertambahan tenaga kerja mahir dan profesional, peningkatan adaptasi dan pemindahan teknologi. Pengembangan COE pada peringkat ASEAN yang mempunyai standard global akan meningkatkan kepercayaan pelabur untuk memilih Malaysia sebagai destinasi utama pelaburan. COE ASEAN boleh mempelopori bidang seperti pembangunan animasi, teknologi dan perkhidmatan pencegahan rasuah. COE sedia ada seperti Penang Skills Development Centre (PSDC) dan Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT) boleh dikembangkan. COE akan ditambah bagi memberi tumpuan kepada industri masa hadapan seperti nano-teknologi, 4IR dan ekonomi digital.

KEGA 11:Tenaga Boleh Baharu (TBB)

Sumbangan Tenaga Boleh Baharu (TBB) dalam penjanaan elektrik telah disasarkan sebanyak 20% pada tahun 2025. Malaysia berpotensi melonjak jauh ke hadapan dalam aktiviti ini dengan memudah cara penggunaan teknologi yang lebih baharu, mewujudkan lokaliti rintis (pilot locality) dan menyediakan dana penjanaan TBB. Antara contoh terkini dalam aktiviti TBB termasuk mini hidro, solar, algae, biomas, biogas dan sisa buangan perbandaran.

KEGA 12:Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau menjadi trend global dan diterima oleh masyarakat yang lebih berpengetahuan dengan memberi penekanan kepada aktiviti berkarbon rendah, sumber efektif dan inklusiviti. Ekonomi hijau merangkumi aktiviti seperti bangunan hijau, pengangkutan dan mobiliti lestari, kedaulatan dan jaminan bekalan makanan, tenaga dan lautan, produk gantian plastik, bandar pintar dan lestari, pembangunan persisir yang mampan, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar, teknologi adaptasi iklim dan pertanian organik. Ekonomi hijau juga merujuk kepada pembentukan sebuah ekonomi kitaran yang mampu beroperasi tanpa sisa buangan.

KEGA 13:Pertanian Pintar dan Bernilai Tinggi

Pertanian pintar dan bernilai tinggi merujuk kepada penggunaan dan pengintegrasian teknologi tinggi yang mesra alam sekitar secara lebih meluas dalam aktiviti pertanian untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti hasil tanaman. Pada masa yang sama, pertanian pintar dapat meningkatkan produktiviti sektor pertanian di samping mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga buruh asing. Sebagai contoh, drone boleh digunakan untuk menyembur racun serangga dan memantau hasil tanaman, sensor dan Internet of Things (IoT) untuk menganalisis kesesuaian tanah. Keberkesanan pertanian pintar boleh diperkukuh dengan penggunaan automasi, aplikasi pertanian tepat dan pertanian vertikal.

Page 42: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

KEGA 14:Perkhidmatan Termaju dan Moden

Sektor perkhidmatan merupakan sektor terbesar di Malaysia. Sehubungan itu, proses pemodenan dan juga pempelbagaian sektor ini perlu seiring dengan kemajuan teknologi dan permintaan pasaran semasa. Penekanan terhadap subsektor seperti perkhidmatan alam sekitar, perkhidmatan profesional dan perkhidmatan teknologi akan menjadi pemangkin kepada peningkatan nilai ditambah yang lebih tinggi bagi sektor perkhidmatan. Selain itu, penyediaan perkhidmatan yang sesuai dengan industri masa hadapan akan menjadikan Malaysia pilihan utama bagi pelabur.

KEGA 15:Pelancongan: Malaysia Truly Asia

Aktiviti pelancongan memberi pulangan yang besar kepada negara. Namun, masih terdapat banyak ruang dalam aktiviti ini yang boleh dikembangkan. Pengembangan ini boleh dilaksanakan menerusi pengintegrasian pelbagai aktiviti pelancongan seperti agropelancongan dan ekopelancongan, pelancongan kesihatan, pelancongan warisan dan konsep pelancongan berasaskan pengalaman. Secara amnya, aktiviti pelancongan ini akan menggalakkan usaha untuk memperkukuh kandungan dan perniagaan tempatan, memanfaat pemuliharaan alam sebagai sumber pelancongan, memperhebat perkhidmatan kesihatan dan menyemarakkan kepelbagaian budaya sebagai tarikan kepada pelancong. Malaysia dilihat masih belum memanfaatkan sepenuhnya potensi industri pelancongan ini.

Page 43: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030Cadangan Taburan Wilayah Ekonomi, KEGA

• Hub Logistik• Perindustrian teknologi tinggi• Pelancongan Kesihatan• Pelancongan dan Warisan• Pusat Kecemerlangan Teknologi

PULAU PINANG

• Ekopelancongan dan pelancongan warisan • Perikanan dan penternakan berteknologi tinggi• Industri desa• Hub ekonomi industri kreatif

PERAK

• Pembuatan, automotif dan MRO• Hub Industri 4.0 dan hi-tech park• Pelabuhan dan logistik• Ekonomi digital dan teknologi disruptif • Pertanian pintar

SELANGOR

• Pelancongan ASIA (Gerbang ASIA) • Hub kewangan serantau• Hub Islamic Fintech 2.0

WP KUALA LUMPUR

• Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan• Hub diplomatik

WP PUTRAJAYA

• Ekopelancongan dan pelancongan warisan• Hub halal• Bandar Pintar

MELAKA

• Ekopelancongan dan pelancongan warisan• Malaysia Vision Valley• Pertanian pintar dan bernilai tinggi

NEGERI SEMBILAN

• Ekonomi sempadan dan logistik• Ekopelancongan• Pertanian bernilai tinggi• Tenaga boleh baharu

PERLIS

• Ekonomi sempadan dan logistik• Ekopelancongan dan pelancongan warisan• Pertanian dan penternakan moden• Industri aeroangkasa

KEDAH

• Ekopelancongan • Ekonomi komoditi dan produk hiliran • Perlombongan moden• Hub pengangkutan dan logistik• Pertanian berteknologi tinggi

PAHANG

• Gerbang Selat Melaka (Hub logistik dan transhipment)

• Ekopelancongan dan pelancongan warisan

• Hub pendidikan wilayah selatan• Hub tanaman makanan• Aktiviti hiliran berkaitan petroleum

JOHOR

• Ekonomi komoditi dan produk hiliran

• Petroleum dan LNG• Ekopelancongan • Pertanian dan penternakan

berteknologi tinggi• Tenaga boleh baharu

SARAWAK

• Pelancongan pulau• Ekonomi sempadan • Pemprosesan petroleum hiliran• Ekonomi komoditi dan produk

hiliran• Ekonomi komoditi dan

akuakultur• Perikanan dan akuakultur

SABAH

• Ekonomi sempadan dan logistik• Ekonomi kebudayaan dan luar bandar• Pelancongan warisan• Industri pembuatan desa• Agro- Pelancongan dan ekopelancongan

KELANTAN

• Ekonomi komoditi dan produk hiliran• Pelancongan pulau dan pesisir• Ekonomi pesisir dan perikanan• Hub pendidikan menengah• Pemprosesan petroleum hiliran

TERENGGANU

Sumber : Institut MASA

Page 44: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

KemampananFiskal

Pengurusan kewangan Kerajaan yang mampan bagi mengukuhkan

keyakinan pelabur dan pasaran

Pengukuhan tadbir urus melalui ketelusan dan akauntabiliti bagi meningkatkan kepercayaan rakyat.

Penggubalan dasar berpandukan data dan fakta empirikal di bawah satu sistem data yang bersepadu dan

berintegrasi.

Pembangunan negara yang mesra alam dan menekankan kepada pemeliharaan dan pemuliharaan sumber asli.

Pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat melalui pembelajaran berterusan, wacana intelektual, dialog dan kesedaran bagi meningkatkan pengetahuan, perkongsian pengalaman dan empati.

ModalKewangan

Pengembangan perniagaan melalui pembaiyaan yang

holistik dan mesra PKS

Penambahbaikan pelaksanaan Inisiatif dan program berteraskan keberhasilan

KeberkesananPenyampaian Institusi

Tadbir Urus& Integriti

KelestarianData Raya

MasyarakatBerpencerahan

Peningkatan tenaga kerja berkemahiran dan berpendidikan tinggi, masyarakat peribelajar dan

pendidikan berasaskan keberhasilan.

Pendidikan& TVET

PEMBOLEH DAYAWAWASAN

KEMAKMURANBERSAMA

2030

Page 45: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Struktur Hasil Kerajaan Persekutuan,2009-2019 (% kepada jumlah hasil)7.0

Cukai Langsung kecuali PITASST/GSTLain-lainPetroleum

2009 2010 2016 2017 2018 2019

BukanPetroleum

Petroleum

32.2

7.5

19.0

41.3

37.8

7.6

19.2

35.4

47.6

19.4

18.4

14.6

49.3

9.8

19.2

21.7

44.7

8.4

16.0

30.9

47.3

16.9

15.7

20.1

Sumber Rajah 7.0: Kementerian Kewangan Malaysia

Page 46: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Hasil dan Perbelanjaan KerajaanPersekutuan, 2009-20197.1

0 -5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

50

100

150

200

250

300

350

RM bilion % pertumbuhan

2009

-0.7 0.6 16.1 12.1 2.6 3.4 -0.7 -3.0 3.8 5.7 12.4

5.2 -1.0 12.0 10.2 0.4 2.2 0.5 -2.2 4.1 9.3 9.6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Perbelanjaan Hasil % Perbelanjaan % Hasil

Sumber Rajah 7.1: Kementerian Kewangan Malaysia

Page 47: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

Hutang dan Liabiliti Kerajaan Persekutuan7.2

20182017

RM1,087.3 bilion(79.3% kepada KDNK)

RM1,090.8 bilion(75.4% kepada KDNK)

686.8

102.138.3

260.1

741.0

132.7

32.2

184.9

Liabiliti lain (PPP, PFI dan PBLT)

1Malaysia Development Berhad(hutang bersih)

Jaminan yang perlu ditanggungKerajaan

Hutang Kerajaan Persekutuan

Sumber Rajah 7.2: Kementerian Kewangan Malaysia

Page 48: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian

RAJAHWKB2030

29

56

47

38 KUMPULANSASARAN

1

B40, Miskin &Rentan Ekonomi

Masyarakatdalam TransisiEkonomi

BumiputeraSabah &Sarawak

OrangKurangUpaya (OKU)

MasyarakatOrangAsli

WargaEmas

Wanita

Belia

Kanak-Kanak

Page 49: WKB2030 Graf dan Infografik · Ekonomi Baru sebagai langkah pemulihan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 1963 Kemasukan Sabah dan Sarawak dan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian