web 2.0 edmodo

Download WEB 2.0 EDMODO

If you can't read please download the document

Post on 28-Jun-2015

243 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EDMODO, BEST APPS FOR TEACHERS AND STUDENT FOR E-LEARNING

TRANSCRIPT

  • 1. LANGKAH 1 http://www.edmodo.com/Isi butiran e-meldan password(JIKA SUDAHMEMPUNYAIAKAUN EDMODO)LANGKAH 2 KLIK DI SINI UNTUKMEMBINA AKAUNBARU

2. Isi maklumat yang diperlukanKlik sign up 3. Catatan yang boleh Sunting tetapan dibuat olehpengguna Boleh menuntut URL profilPanduanpenggunabaru 4. LANGKAH 3 MENUBUHKAN KUMPULAN Klik join untukbergabung dengan kumpulan sedia ada atau create untuk menubuhkan kumpulan baru vKlik create agroup 5. 1.Taip nama kumpulan 2. Pilih gred(pre-school- highereducation)3. Pilih bidang(computer tech, specialeducation, art etc)4. Pilih subjek 5. Klikcreate 6. Kod yang akandiberikan kepadapelajar yangmengikuti kelas iniKlik close 7. LANGKAH 4 MENCARI DAN MENAMBAH SEKOLAH Pergi ke menu ACCOUNT dan klik settingKlik Add School 8. 1. Pilih negara yang berkenaan 3. Kliksearch 2. Taipnamasekolahatau no. poskod 4. Klik addschool jika namasekolah tidaktersenarai 9. Maklumat yangberkenaan diisidalam kolum iniKlik Add School 10. LANGKAH 5 MENUKAR TETAPAN DAN 1. Pergi ke menuPEMBERITAHUANACCOUNT dan kliksetting2. Klikupload a4. Tukar jenisphoto ataupemberitahuansatu animasi3. Isikanbutiranperibadi5.Menukarsettingperibadi6. Klik savepersonal info 11. 1. Klik icon2. Klik add library to library3. Klik upload file 5. Fail akan kelihatan disini4. Klik add to library 12. LANGKAH 7 MENAMBAH FOLDER Klik new ada iconfolder Taip nama folderPilih group diFolder akan mana folderkelihatan disinihendak dibuatKlik create 13. LANGKAH 8 MENYIARKAN TINJAUAN2. Taip soalantinjauan di3. Taipsini.pilihan jawapan disini4. Klik add answersuntuk tambah senarai jawapan disini5. Pilih groupmana tinjauan 6. Klikingin disiarkan send 14. LANGKAH 9 MENYIARKAN SOALAN3. Boleh juga 1. Klik pilih untuk2. Taip tajuk assignmentmemuatnaik tugasan dan huraiantugasan dari tugasanfail tertentu 4. Tetapkantarikh tempohtugasan berakhir 5. Send kepada group atau6. Klik send individu pelajar 15. LANGKAH 10 MENYIARKAN NOTA 1. Klik note2. Taip notadisini 3. Sebagailampirankepada nota 4. Hantar notakepada group atau 5. Klik sendindividu pelajar