waves of english launching day

of 36 /36
WAVES OF ENGLISH UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH

Author: nazrul-ahmad

Post on 25-Jul-2015

175 views

Category:

Government & Nonprofit


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. WAVES OF ENGLISH UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSANAKADEMIK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH 2. LOGO OLEH: ENCIK ASMADIE BIN ANUAR SMKTUNKU SULONG, JENIANG WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK 3. WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK Kedudukan Negeri dalam kelompok 5 terbawah peringkat nasional CABARAN Meningkatkan kedudukan dalam kelompok 5 teratas peringkat nasional SASARAN 4. WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK PENCAPAIAN NEGERI MELEBIHI NASIONAL NEAR-MISS (LULUS/A) TIDAK MELEBIHI 5.0% UPSR 2013 N-M LULUS : 13.60% N-M A : 7.70% PERATUS LULUS BI MELEBIHI 80.0% UPSR 2013 BI : 71.70% 5. MENGURANGKAN NEAR-MISS ANTARA MATA PELAJARAN MENINGKATKAN PENCAPAIAN BAHASA INGGERIS 5 6. WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK Mesyuarat Penyelarasan Unit Bahasa PPD dan JPN Perbincangan isu-isu peningkatan prestasi Bahasa Inggeris dengan merujuk pada data headcount daerah dan negeri Pembentangan program peningkatan prestasi Bahasa Inggeris dan program peningkatan profesionalisme guru peringkat daerah PembentanganWaves of English JPN Semua aktiviti PPD dan JPN diselaraskan. Semua aktiviti Bahasa Inggeris JPN,PPD dan Sekolah dinamakan ProgramWaves of English 7. OBJEKTIF WAVES OF ENGLISH 1 Memantapkan pengurusan program peningkatan prestasi Bahasa Inggeris di peringkat JPN, PPD dan panitia Bahasa Inggeris sekolah. 2 Meningkatkan prestasi Bahasa Inggeris dalam peperiksaan awam melalui program-program memperkukuhkan asas penulisan ayat dan karangan. 3 Menggemblengkan tenaga sumber manusia sedia ada iaitu pentadbir sekolah, guru-guru Bahasa Inggeris, GuruCemerlang,Guru SISC+, Jurulatih Utama, Pegawai PPD dan Pegawai JPN untuk meningkatkan prestasi Bahasa Inggeris 4 Mengadakan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan fun-learning untuk menarik minat pelajar terhadap mata pelajaran Bahasa Inggeris. WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK 8. 1. Perkongsian AmalanTerbaik Best Practices 2. Program e-pocket Bahasa Inggeris 3. Program FATE Sekolah Menengah 4. Program GIFT Sekolah Rendah 5. 3 program minimum MBMMBI 6. BlogWaves of English 7. Lawatan Bimbingan Waves of English UPSR dan SPM ke daerah terpilih 8. Lawatan Pemantauan 3 Gelombang oleh Pegawai Akademik PPD dan JPN WavesofEnglish WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK 9. PERKONGSIAN AMALANTERBAIK (BEST PRACTICES) WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK Pengetua / Guru Besar Perkongsian oleh Pengetua Cemerlang SM Sains Kubang Pasu (Tuan Haji Ismail Ibrahim) Perkongsian oleh Guru Besar- Ketua-Ketua Panitia / Guru Kanan / Penolong Kanan Sekolah terpilih Akan diadakan pada bulan April Perkongsian oleh Guru Cemerlang, SISC+, dan Jurulatih Utama Bahasa Inggeris Guru-Guru Bahasa Inggeris Melalui laman blog Waves of English Guru-Guru Baharu Akan diadakan pada bulan Ogos Sasaran ialah guru dengan pengalaman mengajar 3 tahun ke bawah Perkongsian oleh guru-guru yang dikenalpasti berkesan, Guru Cemerlang, Guru-guru TFM- Teach for Malaysia 10. Program e-pocket Bahasa Inggeris WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK Program meningkatkan penguasaan kemahiran menulis Pelajar menulis 1000 ayat dalam 100 hari berdasarkan konsep parallel writing 1000 ayat : 500 simple sentences 300 compound sentences 200 complex sentences Disediakan oleh panel penulis terdiri daripada guru-guru Bahasa Inggeris dari SK, SJKC, SJKT dan SMK Buku akan dicetak dan diedarkan ke sekolah Bengkel latihan penggunaan e-pocket untuk semua Ketua Panitia Powerpoint penggunaan e-pocket akan disediakan untuk mengelakkan kecairan maklumat di dalam LDP panitia Disemak oleh Guru Kelas, dipantau oleh Pentadbir Sekolah, Pegawai Akademik PPD dan JPN Jawapan dibincang di kelas oleh guru mata pelajaran Bahasa Inggeris 11. Rekabentuk oleh : Asmadie Anuar SMKTunku Sulong WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK 12. Contoh aktiviti E-Pocket Bahasa Inggeris Adjectives (Simple Sentences) Make ten sentences with the pairs of words given. Use the example to help you. Example : grandfather - old My grandfather is old. 1. grandmother - weak _______________________________________________________________ 2. father - tall ______________________________________________________________ 3. mother - beautiful _______________________________________________________________ 4. brother - active _______________________________________________________________ 5. sister - hard-working ______________________________________________________________ 6. cousin - helpful ______________________________________________________________ WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK 13. Contoh aktiviti e-pocket Bahasa Inggeris 7. nephew - restless _______________________________________________________________ 8. niece - talkative _______________________________________________________________ 9. neighbour - friendly _______________________________________________________________ 10. teacher - caring ______________________________________________________________ Penekanan kepada kemahiran membina ayat mudah (simple sentences) dan perbendaharaan kata (vocabulary for people) WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK 14. PROGRAM FATE (From AverageTo Excellent) SEKOLAH MENENGAH WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK Bengkel teknik menulis karangan Bahasa Inggeris untuk guru-guru Sasaran ialah guru-guru Bahasa InggerisTingkatan 4 dan 5 Kelas Sains,Akaun danTeknikal di sekolah luar Bandar dan Kelas Galus di SBT dan sekolah Bandar Menerapkan unsur-unsur penulisan kreatif mudah Untuk menangani near-miss cemerlang Mempunyai unsur kesinambungan dengan aktiviti E-pocket Perkongsian oleh KPP Bahasa Puan Zuraiza Abdul Hamid SISC+ Daerah Kuala Muda /Yan Puan Ruthumalar Dev Kumpulan Penulis Modul 15. Program GIFT (Gear Up and Improve For Tomorrow) WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK GIFT Merupakan satu program peningkatan prestasi UPSR dalam usaha untuk mencapai sasaran lulus 80% Bahasa Inggeris UPSR. Untuk menangani isu near miss lulus dan near miss cemerlang Bahasa Inggeris UPSR. Pendekatan berkesan untuk memantapkan kemahiran menulis. Teknik penulisan mudah serta sisipan unsur-unsur penulisan kreatif. Kemahiran Berfikir ArasTinggi (KBAT) turut diberi penekanan. Penggunaan tatabahasa yang betul. Bengkel pemantapan teknik kemahiran menulis kepada guru-guru Bahasa Inggeris. 16. 3 Program Minimum MBMMBI WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK Penetapan 3 Program minimum MBMMBI Wajib dilaksanakan di peringkat sekolah disamping program-program yang dirancang di peringkat PPD dan sekolah Menerapkan unsur fun learning dan berhubungkait dengan PdP dalam bilik darjah 17. SEED (Speak English Every Day) - speaking WASAL (Write a Sentence and Learn) reading and writing PUZZLE GALORE - vocabulary WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK 3 Program Minimum MBMMBI 18. BLOGWAVES OF ENGLISH WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK Satu bentuk dokumentasi digital semua aktivitiWaves of English di Negeri Kedah Sekolah dan PPD digalakkan menghantar laporan bergambar aktiviti Waves of English untuk dikemaskini di dalam blog Diuruskan oleh sekumpulan bloggers yang terdiri dari guru-guru Bahasa Inggeris Perkongsian bahan, amalan terbaik, amalan panitia terbaik http://wavesofenglish.com 19. LAWATAN BIMBINGAN BERKELOMPOK DAN BERFOKUS WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK 5 daerah terpilih UPSR dan 4 daerah terpilih SPM Sebulan satu daerah Kelompok pembimbing terdiri dari pegawai Unit Bahasa PPD dan JPN Daerah terlibat UPSR Langkawi (26 & 27 Feb), PadangTerap (Mac), Baling Sik (April), Pendang (Mei) dan Kubang Pasu (Jun) Daerah terlibat SPM akan ditentukan selepas keputusan SPM diumumkan Bulan lawatan ialah Julai Oktober Pemantauan di sekolah terpilih dan perjumpaan dengan ketua panitia semua sekolah 20. KOMPETENSI UTAMA MENANGANI NEARMISS WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK MATA PELAJARAN KRITIKAL Mata Pelajaran Utama prestasi paling rendah ANALISIS ITEM Pengesanan Kelemahan bagi Murid Cemerlang Pengesanan Kekuatan bagi Murid Sederhana dan Potensi INTERVENSI BERFOKUS Pengayaan dan Pemulihan berasaskan potensi 21. LAWATAN BIMBINGAN WAVES OF ENGLISH KE LANGKAWI WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK DAPATAN Sekolah ambil kira headcount utk PPPA Panitia rancang pelbagai program menarik Guru bersemangat dan kreatif Guru Besar yang prihatin dan turun padang 22. WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK Masih terdapat sekolah tidak merujuk headcount untuk rancang PPPA Tidak kenal kumpulan sasaran Tidak kenal kumpulan sasaran dan pelajar Aktiviti PPPA bersifat konvensional, tidak terancang dan tidak berfokus Kecerdasan pelbagai tidak diambil kira Persekitaran tidak memberansangkan untuk pembelajaran Pdp berpusat guru 23. LAWATAN 3 GELOMBANG OLEH PPD / JPN Senarai sekolah terlibat disediakan dan diselaraskan antara PPD dan JPN Pemantauan dijalankan oleh semua pegawai akademik di PPD dan JPN Dapatan pemantauan dibincangkan dalam mesyuarat untuk tindakan susulan WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK 27 April 1 Mei Gelombang 1 20 Julai 24 Julai Gelombang 2 : 28 September 2 Oktober Gelombang 3 24. PELAKSANAAN PERINGKAT SEKOLAH SMK E-POCKET FATE (TKN 4 & 5) 3 PROGRAM MINIMUM MBI PROGRAMWAVESOF ENGLISH PPD PROGRAMWAVESOF ENGLISH SEKOLAH SR E-POCKET GIFT (THN 5 & 6) 3 PROGRAM MINIMUM MBI PROGRAMWAVESOF ENGLISH PPD PROGRAMWAVESOF ENGLISH SEKOLAH WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK 25. JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH UNIT KOKURIKULUM PROGRAM KOKURIKULUM UNTUK MEMBANTU PENINGKATAN PENCAPAIAN BAHASA INGGERIS 26. DEBATE DRAMA CHORAL SPEAKING PUBLIC SPEAKING Senarai Program Sekolah Menengah 27. Action Song Story Telling Choral Speaking Public Speaking Poetry Scrabble Senarai Program Sekolah Rendah 28. Program Cadangan ( yang boleh menggunakan peruntukan kokurikulum sekolah OS42000 bagi tujuan hadiah dan makan minum) 29. Talent time Pertandingan nyanyian kugiran lagu bahasa inggeris secara solo atau kumpulan Pertandingan ejaan bahasa inggeris penghakiman berdasarkan ejaan yang betul Pertandingan membaca Membaca cerita atau esei secara lisan dan penghakiman berdasarkan sebutan bahasa inggeris yang tepat. Mencari harta karun menyediakan stesyen- stesyen berdasarkan : 4.1 - Grammar 4.2 - Fast Reading 4.3 - Spelling 4.4 - Listening and write 4.5 - etc 30. Bersama Memacu Kejayaan WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK 31. WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK 32. WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK 33. WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK 34. WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK 35. WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK 36. 36