waves of english launching day

36
WAVES OF ENGLISH UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH

Upload: nazrul-ahmad

Post on 25-Jul-2015

195 views

Category:

Government & Nonprofit


2 download

TRANSCRIPT

WAVES OF ENGLISHUNIT BAHASA

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIKJABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

LOGO OLEH: ENCIK ASMADIE BIN ANUARSMK TUNKU SULONG, JENIANG

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

• Kedudukan Negeri dalam kelompok 5 terbawah peringkat nasional

CABARAN

• Meningkatkan kedudukan dalam kelompok 5 teratas peringkat nasional

SASARAN

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

PENCAPAIAN NEGERI MELEBIHI NASIONAL

NEAR-MISS (LULUS/A)

TIDAK MELEBIHI 5.0%

UPSR 2013N-M LULUS :

13.60%N-M A : 7.70%

PERATUS LULUS BI MELEBIHI

80.0%UPSR 2013

BI : 71.70%

MENGURANGKAN NEAR-MISS

ANTARA MATA PELAJARAN

MENINGKATKAN PENCAPAIAN

BAHASA INGGERIS

CABARAN

UTA

MA

5

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

Mesyuarat Penyelarasan Unit Bahasa PPD dan JPN

Perbincangan isu-isu peningkatan prestasi Bahasa Inggeris dengan merujuk pada data

headcount daerah dan negeriPembentangan program peningkatan prestasi

Bahasa Inggeris dan program peningkatan profesionalisme guru peringkat daerah

Pembentangan Waves of English JPN

Semua aktiviti PPD dan JPN diselaraskan.

Semua aktiviti Bahasa Inggeris JPN,PPD dan Sekolah dinamakan Program Waves of English

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

OBJEKTIF WAVES OF ENGLISH

1 •Memantapkan pengurusan program peningkatan prestasi Bahasa Inggeris di peringkat JPN, PPD dan panitia Bahasa Inggeris sekolah.

2 •Meningkatkan prestasi Bahasa Inggeris dalam peperiksaan awam melalui program-program memperkukuhkan asas penulisan ayat dan karangan.

3 •Menggemblengkan tenaga sumber manusia sedia ada iaitu pentadbir sekolah, guru-guru Bahasa Inggeris, Guru Cemerlang, Guru SISC+, Jurulatih Utama, Pegawai PPD dan Pegawai JPN untuk meningkatkan prestasi Bahasa Inggeris

4 •Mengadakan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan ‘fun-learning’ untuk menarik minat pelajar terhadap mata pelajaran Bahasa Inggeris.

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

1. Perkongsian Amalan Terbaik – Best Practices

2. Program e-pocket Bahasa Inggeris

3. Program FATE Sekolah Menengah

4. Program GIFT Sekolah Rendah

5. 3 program minimum MBMMBI

6. Blog Waves of English

7. Lawatan Bimbingan Waves of English UPSR dan SPM ke daerah terpilih

8. Lawatan Pemantauan 3 Gelombang oleh Pegawai Akademik PPD dan JPN

Waves o

f Eng

lish

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

PERKONGSIAN AMALAN TERBAIK (BEST PRACTICES)

Pengetua / Guru Besar

Perkongsian oleh Pengetua Cemerlang SM Sains Kubang Pasu (Tuan Haji Ismail Ibrahim)

Perkongsian oleh Guru Besar-

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

Program e-pocket Bahasa InggerisProgram meningkatk

an penguasaan kemahiran

menulis

Pelajar menulis

1000 ayat dalam 100

hari berdasarkan konsep parallel writing

1000 ayat :500 simple sentences

300 compound sentences

200 complex

sentences

Disediakan oleh panel

penulis terdiri

daripada guru-guru

Bahasa Inggeris dari SK,

SJKC, SJKT dan SMK

Buku akan dicetak dan diedarkan ke sekolah

Bengkel latihan

penggunaan e-pocket

untuk semua Ketua

Panitia Powerpoint penggunaan e-pocket akan disediakan untuk mengelakkan kecairan

maklumat di dalam LDP panitia

Disemak oleh Guru Kelas, dipantau oleh Pentadbir Sekolah, Pegawai Akademik

PPD dan JPN

Jawapan dibincang di kelas oleh guru mata pelajaran Bahasa Inggeris

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

Rekabentuk oleh : Asmadie Anuar SMK Tunku Sulong

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

Contoh aktiviti E-Pocket Bahasa Inggeris

Adjectives (Simple Sentences)

Make ten sentences with the pairs of words given. Use the example to help you.

Example : grandfather - old

My grandfather is old.

1. grandmother - weak

_______________________________________________________________

2. father - tall

______________________________________________________________

3. mother - beautiful

_______________________________________________________________

4. brother - active

_______________________________________________________________

5. sister - hard-working

______________________________________________________________

6. cousin - helpful

______________________________________________________________

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

Contoh aktiviti e-pocket Bahasa Inggeris

7. nephew - restless

_______________________________________________________________

8. niece - talkative

_______________________________________________________________

9. neighbour - friendly

_______________________________________________________________

10. teacher - caring

______________________________________________________________

Penekanan kepada kemahiran membina ayat mudah (simple sentences) dan perbendaharaan kata (vocabulary for people)

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

PROGRAM FATE (From Average To Excellent)

SEKOLAH MENENGAHBengkel teknik menulis karangan Bahasa Inggeris untuk guru-guru

Sasaran ialah guru-guru Bahasa Inggeris Tingkatan 4 dan 5 Kelas Sains, Akaun dan Teknikal di sekolah luar Bandar dan Kelas Galus di SBT dan sekolah Bandar

Menerapkan unsur-unsur

penulisan kreatif mudah

Untuk menangani near-miss cemerlang

Mempunyai unsur kesinambungan

dengan aktiviti E-pocket

Perkongsian oleh•KPP Bahasa Puan Zur’aiza Abdul Hamid •SISC+ Daerah Kuala Muda / Yan Puan Ruthumalar Dev•Kumpulan Penulis Modul

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

Program GIFT (Gear Up and Improve For Tomorrow)

GIFT

•Merupakan satu program peningkatan prestasi UPSR dalam usaha untuk mencapai sasaran lulus 80% Bahasa Inggeris UPSR.•Untuk menangani isu ‘near miss lulus’ dan ‘near miss cemerlang’ Bahasa Inggeris UPSR.•Pendekatan berkesan untuk memantapkan kemahiran menulis.•Teknik penulisan mudah serta sisipan unsur-unsur penulisan kreatif.•Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) turut diberi penekanan.•Penggunaan tatabahasa yang betul.•Bengkel pemantapan teknik kemahiran menulis kepada guru-guru Bahasa Inggeris.

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

3 Program Minimum MBMMBI

Menerapkan unsur fun learning dan berhubungkait dengan PdP dalam bilik darjah

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

SEED (Speak English Every Day) - speaking

WASAL (Write a Sentence and Learn) – reading and writing

PUZZLE GALORE - vocabulary

3 Program Minimum MBMMBI

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

BLOG WAVES OF ENGLISH

Satu bentuk dokumentasi digital semua aktiviti Waves of English di Negeri Kedah

Sekolah dan PPD digalakkan menghantar laporan bergambar aktiviti Waves of English untuk dikemaskini di dalam blog

Diuruskan oleh sekumpulan bloggers yang terdiri dari guru-guru Bahasa Inggeris

Perkongsian bahan, amalan terbaik, amalan panitia terbaik

http://wavesofenglish.com

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

LAWATAN BIMBINGAN BERKELOMPOK DAN BERFOKUS

5 daerah terpilih UPSR dan 4 daerah terpilih SPM

Sebulan satu daerah

Kelompok pembimbing terdiri dari pegawai Unit Bahasa PPD dan JPN

Daerah terlibat UPSR – Langkawi (26 & 27 Feb), Padang Terap (Mac), Baling Sik (April), Pendang (Mei) dan Kubang Pasu (Jun)

Daerah terlibat SPM akan ditentukan selepas keputusan SPM diumumkan – Bulan lawatan ialah Julai – Oktober

Pemantauan di sekolah terpilih dan perjumpaan dengan ketua panitia semua sekolah

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

KOMPETENSI UTAMA MENANGANI NEARMISS

MATA PELAJARA

N KRITIKAL

• Mata Pelajaran Utama prestasi paling rendah

ANALISIS ITEM

• Pengesanan Kelemahan bagi Murid Cemerlang

• Pengesanan Kekuatan bagi Murid Sederhana dan Potensi

INTERVENSI

BERFOKUS

• Pengayaan dan Pemulihan berasaskan potensi

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

LAWATAN BIMBINGAN WAVES OF ENGLISHKE LANGKAWI

DAPATAN

Sekolah ambil kira headcount utk PPPA

Panitia rancang pelbagai program menarik

Guru bersemang

at dan kreatif

Guru Besar yang prihatin

dan turun padang

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

RUANG PENAMBAHBAIKAN

Masih terdapat sekolah tidak merujuk headcount untuk rancang

PPPATidak kenal kumpulan sasaran

Tidak kenal kumpulan sasaran dan pelajar

Aktiviti PPPA bersifat konvensional, tidak terancang dan tidak

berfokus

Kecerdasan pelbagai tidak diambil kira

Persekitaran tidak memberansangkan untuk

pembelajaran

Pdp berpusat guru

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

LAWATAN 3 GELOMBANG OLEH PPD / JPN

Senarai sekolah terlibat disediakan dan diselaraskan antara PPD dan JPN

Pemantauan dijalankan oleh semua pegawai akademik di PPD dan JPN

Dapatan pemantauan dibincangkan dalam mesyuarat untuk tindakan susulan

• 27 April – 1 MeiGelombang 1

• 20 Julai – 24 JulaiGelombang 2

• : 28 September – 2 Oktober

Gelombang 3

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

PELAKSANAAN PERINGKAT SEKOLAH

SMKE-POCKET

FATE (TKN 4 & 5)

3 PROGRAM MINIMUM MBI

PROGRAM WAVES OF ENGLISH PPD

PROGRAM WAVES OF ENGLISH SEKOLAH

SRE-POCKET

GIFT(THN 5 & 6)

3 PROGRAM MINIMUM MBI

PROGRAM WAVES OF ENGLISH PPD

PROGRAM WAVES OF ENGLISH SEKOLAH

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAHUNIT KOKURIKULUM

PROGRAM KOKURIKULUM UNTUK MEMBANTU PENINGKATAN PENCAPAIAN BAHASA INGGERIS

DEBATE

DRAMA

CHORAL SPEAKING

PUBLIC SPEAKING

Senarai Program Sekolah Menengah

Action Song

Story Telling

Choral Speaking

Public Speaking

Poetry Scrabble

Senarai Program Sekolah Rendah

Program Cadangan

( yang boleh menggunakan peruntukan kokurikulum sekolah OS42000 bagi tujuan hadiah dan

makan minum)

Talent time – Pertandingan

nyanyian kugiran lagu bahasa inggeris

secara solo atau kumpulan

Pertandingan ejaan bahasa inggeris –

penghakiman berdasarkan ejaan

yang betul

Pertandingan membaca – Membaca

cerita atau esei secara lisan dan

penghakiman berdasarkan sebutan bahasa inggeris yang

tepat.

Mencari harta karun – menyediakan stesyen-stesyen berdasarkan :• 4.1 -

Grammar• 4.2 - Fast

Reading• 4.3 - Spelling• 4.4 - Listening

and write

• 4.5 - etc

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

Bersama Memacu Kejayaan

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

WAVES OF ENGLISH - UNIT BAHASA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

36