wanita semakin mendominasi dalam memberi sumbangan kepada pembangunan negara

18
WANITA SEMAKIN MENDOMINASI DALAM MEMBERI SUMBANGAN KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA Disediakan oleh : W. Norasyikin W. Roslan D20071029586 Munirah Binti Abd. Rahman D20071029595 Nur Maizatul Akma Abdul Manap D20071029596 Low Sin Ying D20071029602 Norizan Bte Hassan

Upload: ucuizan

Post on 31-Oct-2014

966 views

Category:

Education


5 download

DESCRIPTION

Kajian berkenaan kaum wanita yang kini mendominasi sektor ekonomi negara. Dalam slaid ini, diketengahkan beberapa faktor-faktor dan cara penyelesaiannya. Diharap dapat membantu!

TRANSCRIPT

Page 1: WANITA SEMAKIN MENDOMINASI DALAM MEMBERI SUMBANGAN KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA

WANITA SEMAKIN MENDOMINASI DALAM MEMBERI SUMBANGAN

KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA

Disediakan oleh :

W. Norasyikin W. Roslan D20071029586

Munirah Binti Abd. Rahman D20071029595

Nur Maizatul Akma Abdul Manap D20071029596

Low Sin Ying D20071029602

Norizan Bte Hassan D20071029606

Page 2: WANITA SEMAKIN MENDOMINASI DALAM MEMBERI SUMBANGAN KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA

PENGENALAN Golongan wanita semakin

menceburkan diri dalam pelbagai bidang seperti bidang professional.

Wanita kini semakin menjadi tempat dalam industri dan menjadi lebih berdikari dengan pendidikan yang tinggi.

Akan tetapi, situasi ini akan menjadikan sumbangan golongan lelaki dan wanita menjadi tidak seimbang.

Page 3: WANITA SEMAKIN MENDOMINASI DALAM MEMBERI SUMBANGAN KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA
Page 4: WANITA SEMAKIN MENDOMINASI DALAM MEMBERI SUMBANGAN KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA

PERMASALAHAN Ketidakseimbangan antara golongan lelaki

dan wanita dalam industri. Wanita semakin ramai menceburi bidang

yang diceburi oleh golongan lelaki. Dengan itu, tidak hairanlah sekiranya

wanita menjadi pendominasi dalam memberi sumbangan kepada pembangunan negara pada suatu hari nanti.

Page 5: WANITA SEMAKIN MENDOMINASI DALAM MEMBERI SUMBANGAN KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA

Guna Tenaga Mengikut Pekerjaan Dan Gender pada tahun 2000 dan 2005 (%)

KATEGORI PEKERJAAN 2000 2005

Lelaki Wanita Lelaki Wanita

Pegawai Kanan Dan Pengurus 8.0 4.8 9.4 5.4

Profesional 5.1 7.2 5.5 7.5

Juruteknik dan Profesional Bersekutu 10.9 14.1 12.6 14.0

Pekerja Perkeranian 5.2 18.3 4.6 17.2

Pekerja perkhidmatan dan Jualan 12.9 13.3 12.3 17.7

Pekerja Pertanian dan Perikanan 17.5 10.0 14.7 9.9

Pekerja kraf dan Perdagangan Berkaitan 11.5 4.4 15.2 5.0

Operator Kilang dan Mesin dan Pemasangan

16.2 15.8 15.9 11.5

Pekerja Asas 12.7 12.1 9.8 11.8

JUMLAH 100 100 100 100

Page 6: WANITA SEMAKIN MENDOMINASI DALAM MEMBERI SUMBANGAN KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA

FAKTOR-FAKTOR

Page 7: WANITA SEMAKIN MENDOMINASI DALAM MEMBERI SUMBANGAN KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA

Sikap Majikan dan Sikap Wanita Wanita lebih komited dan memberi lebih

komitmen dalam pekerjaan yang dilakukan

Pandai memilih bidang pengkhususan mengikut kehendak majikan.

Bukan setakat menerima arahan semata-mata

Pengetahuan mereka berada pada tahap sama dengan majikan

Pandangan dan pendapat boleh diterima pakai dalam usaha memajukan syarikat secara keseluruhan.

Page 8: WANITA SEMAKIN MENDOMINASI DALAM MEMBERI SUMBANGAN KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA

Pembangunan yang telah banyak memberi kesedaran kepada rakyat akan pentingnya pendidikan telah membuka ruang kepada kaum wanita ke sekolah dan menimba ilmu yang samarata dengan kaum lelaki.

Berada di alam pekerjaan berganding bahu bersama kaum lelaki dan melaksanakan tugas-tugas penting.

Terdapat wanita memegang jawatan tinggi dalam organisasi – bidang pengurusan.

Golongan wanita kebanyakannya mempunyai ketelitian dalam setiap pekerjaan yang dilakukan - disayangi oleh majikan

Wanita yang sering menitikberatkan ketelitian dan kesungguhan dalam bekerja mengakibatkan golongan wanita yang bekerjaya kian meningkat.

Page 9: WANITA SEMAKIN MENDOMINASI DALAM MEMBERI SUMBANGAN KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA

Sikap kaum lelaki yang memilih pekerjaan dan kurang mahir dalam bidang-bidang tertentu Sikap wanita yang tidak memilih pekerjaan

dan bersesuaian dengan mereka menyebabkan golongan wanita lebih ramai bekerja di sektor awam mahupun swasta berbanding golongan lelaki

Perluasan kemudahan pendidikan dan latihan serta berkembangnya pembelajaran secara maya akan menyediakan lebih banyak peluang kepada rakyat mendapat pendidikan tertiari

Dengan meningkatnya tahap pendidikan dan peluang pekerjaan serta pelaksanaan peraturan kerja yang lebih anjal maka lebih ramai wanita dijangka menyertai secara aktif dalam kegiatan ekonomi.

Page 10: WANITA SEMAKIN MENDOMINASI DALAM MEMBERI SUMBANGAN KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA

Memandangkan semakin ramai wanita mendapat pendidikan yang lebih tinggi, kadar penyertaan mereka dalam kumpulan profesional dan teknikal dijangka meningkat

Golongan lelaki sering memilih pekerjaan seperti inginkan kadar upah yang tinggi, suasana yang selesa dan sebagainya.

Pendidikan - golongan lelaki mempunyai masalah dan ini akan menyebabkan kesukaran mencari pekerjaan.

Untuk menyertai bidang pekerjaan yang memerlukan kemahiran, adalah sukar bagi mereka jika kurang kemahiran dan teknikal dalam sesuatu industri.

Page 11: WANITA SEMAKIN MENDOMINASI DALAM MEMBERI SUMBANGAN KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA

Banyak industri yang memerlukan tenaga wanita Banyak industri memerlukan tenaga

wanita dan sinonim dengan wanita seperti industri makanan dan sulaman kain.

Ini juga menyebabkan kaum lelaki tidak menyertai bidang tersebut kerana kurang mahir dalam bidang itu.

Banyak jawatan pekerjaan diwujudkan yang memerlukan tenaga wanita terutama dalam tugas-tugas yang tidak sesuai dengan jiwa lelaki seperti tugas yang memerlukan penumpuan dan penelitian yang tinggi.

Page 12: WANITA SEMAKIN MENDOMINASI DALAM MEMBERI SUMBANGAN KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA

CADANGAN PENYELESAIAN

Page 13: WANITA SEMAKIN MENDOMINASI DALAM MEMBERI SUMBANGAN KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA

Menyediakan insentif untuk bidang-bidang tertentu Bidang kejururawatan dan bidang

pembuatan antara bidang yang kurang diceburi oleh lelaki.

Kerajaan perlu menyediakan insentif untuk menggalakkan penyertaan kaum lelaki di dalam bidang tersebut.

Sebagai contoh : elaun perkhidmatan.

Kerajaan juga perlu menyediakan kuota untuk mengelakkan lambakan pekerja lelaki mahupun wanita dalam sesuatu bidang itu.

Page 14: WANITA SEMAKIN MENDOMINASI DALAM MEMBERI SUMBANGAN KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA

Menyediakan kursus kemahiran yang boleh disertai oleh kaum lelaki Kaum lelaki juga haruslah

melibatkan dalam bidang yang dimonopoli oleh kaum wanita.

Kursus kemahiran ini termasuklah kursus seperti menyulam, kraf tangan dan masakan.

Hal ini dapat mewujudkan keseimbangan penglibatan gender dalam industri.

Page 15: WANITA SEMAKIN MENDOMINASI DALAM MEMBERI SUMBANGAN KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA

Mengimbangi wanita dan lelaki dalam industri dan pendidikan Kerajaan perlu mewujudkan kuota

tertentu untuk pengambilan kedua-dua gender dalam institusi pendidikan bagi menyeimbangkan kedua-dua gender.

Di samping itu, sistem merit tidak harus menjadi syarat utama kemasukan ke IPT. Contohnya, sistem merit pemberat atau memberi mata tambahan untuk pelajar lelaki.

Begitu juga dengan penglibatan dalam industri, kerajaan perlu menyediakan kekosongan mengikut kuota keperluan setiap gender.

Page 16: WANITA SEMAKIN MENDOMINASI DALAM MEMBERI SUMBANGAN KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA

PERATUSAN WANITA DI DEWAN RAKYAT

2.9

5.3

7.3

10.4

0

2

4

6

8

10

12

Peratus (%)

1959 1990 1995 1999

Tahun

Page 17: WANITA SEMAKIN MENDOMINASI DALAM MEMBERI SUMBANGAN KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA

PENUTUP Dengan peningkatan kadar penduduk yang terdiri

daripada majoriti wanita menjadikan industri negara semakin didominasi oleh wanita.

Secara keseluruhannya, penglibatan wanita dan lelaki sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan negara.

Pihak yang bertanggungjawab haruslah mampu menawarkan bidang yang bersesuaian dengan kadar keperluan atau kuota yang diperlukan.

Page 18: WANITA SEMAKIN MENDOMINASI DALAM MEMBERI SUMBANGAN KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA

SELAMAT MENJALANI PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER

SEMOGA BERJAYA!!