wanita muslimat

Click here to load reader

Post on 22-Jan-2017

152 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Muhammad idrus ramli

Muhammad idrus ramliBEBERAPA PROBLEMATIKA AKTUAL MUSLIMAH

Seorang laki-laki mengajar anak istrinyaISLAM MENGANJURKAN KAUM LAKI-LAKI MENGAJAR ANAK DAN ISTRINYA.

Seorang pemimpin menasehati kaum muslimatSEORANG PEMIMPIN DIANJURKAN MENASEHATI DAN MENGAJAR KAUM MUSLIMAT TENTANG HUKUM-HUKUM AGAMA DENGAN SYARAT TIDAK MENIMBULKAN FITNAH.

Kaum muslimat berkumpul dan belajar ilmu agamaBOLEHNYA ACARA MUSLIMATAN UNTUK BELAJAR URUSAN AGAMA DAN BERTANYA KEPADA KAUM LAKI-LAKI TENTANG URUSAN AGAMA.

HUKUM WANITA MENDATANGI KEGIATAN KEAGAMAANMuktamar NU ke-8, 12 Muharram 1352 H/7 Mei 1933 M.133. Wanita Mendatangi Kegiatan KeagamaanS. Bagaimana hukum para wanita yang keluar dari rumahnya dengan berpakaian rapi dan memakai wangi-wangian mendatangi rapat-rapat keagamaan yang tidak termasuk fardhu ain? Haram, makruh, ataukah sunnat? (Gresik)J. Hukumnya haram apabila berkeyakinan mendapat fitnah walaupun tidak berpakaian rapi dan tidak memakai wangi-wangian atau tidak diizinkan suaminya atau sayidnya dan termasuk doa besar. Apabila tidak yakin, tetapi menyangka adanya fitnah, maka haram tetapi dosa kecil. Kalau hanya ketakutan fitnah, maka hukumnya haram makruh, dan apabila keyakinan tidak adanya fitnah dan melalui laki-laki lain, maka hukumnya boleh (mubah).(Ahkam al-Fuqaha, hal. 129).

HUKUM WANITA MENDATANGI KEGIATAN KEAGAMAAN

HUKUM WANITA MENDATANGI KEGIATAN KEAGAMAAN 1/503

HUKUM WANITA KELUAR RUMAH UNTUK BEKERJAMuktamar NU ke-8, 12 Muharram 1352 H/7 Mei 1933 M.Wanita Keluar Rumah dengan Wajah, Tangan dan Kaki TerbukaS. Bagaimana hukumnya seorang wanita keluar rumah untuk bekerja dengan wajah dan tangan terbuka? (Surabaya).J. Hukumnya wanita keluar yang demikian itu haram menurut pendapat yang mutamad. Menurut pendapat lain boleh wanita keluar untuk jual beli dengan terbuka dan kedua telapak tangannya, dan menurut madzhab Hanafi, demikian itu boleh bahkan dengan terbuka kakinya apabila tidak ada fitnah. (Ahkamul Fuqaha, 131).

HUKUM WANITA KELUAR RUMAH UNTUK BEKERJA( ) ( ) ( ) . ( 45).

HUKUM WANITA KELUAR RUMAH UNTUK BEKERJA 2/181

WANITA BERCERAMAH DI TENGAH LAKI-LAKIMunculnya Perempuan untuk Pidato KeagamaanS. Bagaimana hukumnya orang perempuan berdiri di tengah-tengah lelaki lain untuk pidato keagamaan? Boleh ataukah tidak? (Ponorogo)J. Muktamar memutuskan bahwa berdiri orang perempuan di tengah-tengah lelaki lain, itu haram kecuali kalau bisa sunyi dari larangan agama Islam, seperti dapat menutup auratnya dan selamat dari segala fitnah, maka hukumnya boleh (jaiz) karena suara orang perempuan itu bukan termasuk aurat menurut qaul ashah. (Ahkam al-Fuqaha, hal. 157).

WANITA BERCERAMAH DI TENGAH LAKI-LAKISESUNGGUHNYA TELINGA RASULULLAH PERNAH MENDENGAR SUARA DUA GADIS PEMBANTU KETIKA BELIAU SEDANG TIDURAN DI ATAS PEMBARINGAN. ... HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA SUARA WANITA TIDAK DIHARAMKAN SEPERTI KEHARAMAN SERULING. NAMUN SUARA WANITA HANYA HARAM KETIKA KHAWATIR ADANYA FITNAH SECARA PASTI.

WANITA BERCERAMAH DI TENGAH LAKI-LAKI

WANITA BERCERAMAH DI TENGAH LAKI-LAKI

WANITA BERCERAMAH DI TENGAH LAKI-LAKI

WANITA HAID DIAM DI DALAM MASJID1). Para ulama fuqaha sepakat, wanita haid haram diam di dalam masjid.2). Para ulama fuqaha sepakat, wanita haid boleh lewat di dalam masjid ketika darurat dan ada uzur.3). Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat, wanita haid haram memasuki masjid, baik untuk diam maupun untuk lewat saja.4). Madzhab Syafii dan Hanbali berpendapat, wanita haid haram lewat di dalam masjid apabila ditakutkan darahnya mengotori masjid.5). Madzhab Syafii berpendapat wanita haid, makruh melewati masjid apabila aman dari mengotori masjid.6). Madzhab Hanabli berpendapat, wanita haid boleh lewat di dalam masjid apabila aman dari mengotori masjid.

WANITA HAID DIAM DI DALAM MASJID