visual basic 6.0

Click here to load reader

Download VISUAL BASIC 6.0

Post on 12-Jan-2016

107 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VISUAL BASIC 6.0. VISUAL BASIC 6.0. Microsoft Visual Basic 6.0 telah direkabentuk bagi memudahkan pengguna belajar dan menggunakannya. Bahasa Visual Basic bukan sahaja membenarkan programer mencipta antaramuka yang mudah malah ianya “flexibility” untuk membina aplikasi yang komplex. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • VISUAL BASIC 6.0

 • VISUAL BASIC 6.0 Microsoft Visual Basic 6.0 telah direkabentuk bagi memudahkan pengguna belajar dan menggunakannya.Bahasa Visual Basic bukan sahaja membenarkan programer mencipta antaramuka yang mudah malah ianya flexibility untuk membina aplikasi yang komplex

 • VISUAL BASIC 6.0Pengaturcaraan dalam Visual Basic adalah kombinasi dari komponen mengubah visual atau controls pada formProgram yang mudah boleh dicipta oleh programer tanpa banyak line code

 • VISUAL BASIC 6.0 FEATURES Microsoft Visual Basic adalah pantas dan senang bersama kebolehan toolnya yang memungkinkan kita membina berulangkali aplikasi windowKita boleh menggunakan Microsoft Visual Basic menbina program permainan, calculator , buku telefon, database dan lain-lain

 • VISUAL BASIC 6.0 FEATURESPerkataan Visual merujuk kepada teknik untuk membina Graphical User Interface (GUI) .Vasual Basic mempunyi metod yang mudah drag and drop bagi menghasilkan interactive Graphical User Interface (GUI) pada program kita.

 • VISUAL BASIC 6.0 FEATURESPerkataan Basic merujuk kepada bahasa BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code ) adalah bahasa peringkat tinggi dibangunkan oleh Microsoft.

 • Elemen asas pengaturcaraan5 elemenasas dalam pengaturcaraan. 1. Constant. 2. Variable. 3. Jenis data (Data Type). 4. Operators. 5. Control Structures

 • CONSTANT Constant adalah bekas untuk menyimpan data, nilainya tak akan berubah dalam sebarang masa semasa perjalanan program.Declare adalah term rasmi digunakan dalam pengaturcaraan bagi memberitahu sesuatu keadaan dalam program

 • VariablesVariables adalah bekas data yang menyimpan maklumat , nilai dalamnya boleh berubah bila-bila masa dalam program

 • Jenis data (DATA TYPES )

 • OPERATOR

 • CONTROL STRUCTURES

 • PSEUDO CODES adalah dokumen teks sahaja, yang menerangkan aliran logik program dalam sesuatu program.Biasanya ia tidak mengandunggi nahu bahasa pengaturcaraan yang khususPSEUDO CODES

 • PSEUDO CODESPseudo code adalah terus kepada hubungan kod komputer sebab setiap kenyataan pseudo code boleh selalunya ditukarkan kepada bahasa pengaturcaraan dari satu barisan ke satu barisanTiada sebarang peraturan untuk menulis Pseudo code .

 • Contoh(PSEUDO CODES)

 • Contoh Pengaturcaraan berasaskan PSEUDO CODE

 • Contoh Pengaturcaraan berasaskan PSEUDO CODE

 • Carta Alir (FLOW CHART)Ada lima Elemen utama dalam carta alir (Flow Chart) 1. Terminator menunjukkan awalan dan akhiran sesuatu program)

  Terminator

 • Carta Alir (FLOW CHART) 2. Flowline and arrowhead Digunakan untuk menghubungkan simbol dalam aliran pengaturcaraan

 • Carta Alir (FLOW CHART)3. Input or output menunjukkan operasi input atau operasi output 4. Process Menunjukkan proses yang akan di laksanakan5. Decision menunjukkan keputusan yang telah dibuat.Input/OutputProcessDecision

 • Contoh (FLOW CHART)

 • VB6.

 • VB6

 • VB6

 • VB6

 • VB6

 • VB6

 • PROJRCT EXPLORER

 • PROPERTIES WINDOW

 • FORM LAYOUT WINDOW

 • TOOLBOX

 • VB6