user manual pengguna awam [sistem sihat] pdf/lain -lain/pendaftaran... · pdf fileuser...

Click here to load reader

Post on 09-Apr-2019

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

USER MANUAL

PENGGUNA AWAM [Sistem

SIHAT]

2

Kandungan 1) Buka pelayar internet : MOZILLA FIREFOX ATAU GOOGLE CHROME .................................................... 3

2) Isi URS portal DVS .................................................................................................................................. 3

3) Portal DVS .............................................................................................................................................. 4

4) Log masuk sistem SIHAT ........................................................................................................................ 5

5) Pilihan paparan semasa : LOG MASUK PENGGUNA AWAM ................................................................. 6

a) Halaman semasa : PENDAFTARAN PENGGUNA AWAM .................................................................. 7

i. Jenis pengguna : INDIVIDU ............................................................................................................... 8

Tab semasa : MAKLUMAT PEMOHON ..................................................................................................... 8

ii. Tab semasa : MAKLUMAT PEMILIK PREMIS ..................................................................................... 9

iii. Tab semasa : MAKLUMAT PREMIS ................................................................................................. 11

iv. Tab semasa : RINGKASAN PENDAFTARAN ..................................................................................... 12

v. Tab semasa : INFORMASI PENDAFTARAN PENGGUNA AWAM ..................................................... 13

vi. Jenis pengguna : SYARIKAT ............................................................................................................ 14

Tab semasa : MAKLUMAT PEMOHON .................................................................................................. 14

vii. Tab semasa : MAKLUMAT PEMILIK SYARIKAT .......................................................................... 15

viii. Tab semasa : MAKLUMAT PREMIS ............................................................................................ 17

ix. Halaman semasa : RINGKASAN PENDAFTARAN............................................................................ 18

x. Halaman semasa : INFORMASI PENDAFTARAN ............................................................................ 19

xi. Halaman semasa : CONTOH MAKLUMAT EMEL ............................................................................ 19

6) Pilihan paparan semasa : DASHBOARD PENGGUNA AWAM ............................................................ 20

a) Halaman semasa : TUKAR KATALALUAN ....................................................................................... 21

b) Halaman semasa : KEMASKINI PROFIL PREMIS/SYARIKAT ........................................................... 22

c) Halaman semasa : KEMASKINI PROFIL PEMOHON ....................................................................... 23

3

1) Buka pelayar internet : MOZILLA FIREFOX ATAU GOOGLE CHROME

Cari pelayar internet GOOGLE CHROME Cari pelayar internet MOZILLA FIREFOX

dalam komputer

dalam komputer

2) Isi URS portal DVS

4

3) Portal DVS

Klik menu SISTEM ONLINE untuk ke senarai sistem dalam DVS

Klik submenu SISTEM SIHAT untuk mengakses ke sistem SIHAT

Klik pautan SISTEM SIHAT untuk mengakses ke paparan log masuk SIHAT

5

4) Log masuk sistem SIHAT

Klik butang PENGGUNA AWAM untuk log masuk sebagai pengguna awam

6

5) Pilihan paparan semasa : LOG MASUK PENGGUNA AWAM

1

2 5

3 4

1

2

3

4

5

Masukkan ID yang telah dihantar ke alamat email sebagai pengguna berdaftar

Masukkan Kata Laluan yang telah dihantar ke alamat email sebagai pengguna berdaftar

Klik butang LOGIN setelah masukkan ID dan Kata Laluan

Klik butang PENDAFTARAN untuk mendaftar menjadi pengguna sistem

Klik butang LUPA KATA LALUAN untuk dapatkan kata laluan yang baru

7

a) Halaman semasa : PENDAFTARAN PENGGUNA AWAM

1 2

1 Jenis Pengguna INDIVIDU

2 Jenis Pengguna SYARIKAT

8

i. Jenis pengguna : INDIVIDU Tab semasa : MAKLUMAT PEMOHON

*** Isikan kesemua maklumat yang berkaitan (di petak kosong)

Klik butang SETERUSNYA untuk ke halaman berikutnya

9

ii. Tab semasa : MAKLUMAT PEMILIK PREMIS

1

2

3 4

*** Isikan kesemua maklumat yang berkaitan (di petak kosong)

10

1

2 3

4

Tandakan kotak kecil jika maklumat pemilik sama dengan maklumat pemohon

Jika nama syarikat dan alamat syarikat tiada, ruangan ini boleh diisi dengan nama pemohon

Klik butang KEMBALI untuk ke halaman sebelum

Klik butang SETERUSNYA untuk ke halaman berikutnya

11

iii. Tab semasa : MAKLUMAT PREMIS

Tandakan kotak kecil jika alamat surat menyurat sama dengan alamat premis

Klik butang KEMBALI untuk ke halaman sebelum

*** Isikan kesemua maklumat yang berkaitan (di petak kosong) *** Pastikan alamat email adalah email yang aktif dan digunapakai

Tandakan kotak kecil jika maklumat premis sama dengan maklumat syarikat

Klik butang SETERUSNYA untuk ke halaman berikutnya

12

iv. Tab semasa : RINGKASAN PENDAFTARAN

Klik butang KEMBALI untuk ke halaman sebelum

Klik butang HANTAR untuk menghantar permohonan

Tandakan kotak kecil untuk mengishtiharkan kesemua maklumat adalah benar Pastikan kotak kecik ditanda sebelum klik butang HANTAR

13

v. Tab semasa : INFORMASI PENDAFTARAN PENGGUNA AWAM

Klik butang LOG MASUK untuk login ke dalam

sistem SIHAT menggunakan ID dan kata laluan

yang telah dihantar ke alamat email

14

vi. Jenis pengguna : SYARIKAT Tab semasa : MAKLUMAT PEMOHON

*** Isikan kesemua maklumat yang berkaitan (di petak kosong)

Klik butang SETERUSNYA untuk ke halaman berikutnya

15

vii. Tab semasa : MAKLUMAT PEMILIK SYARIKAT

1 2

3

4 5

*** Isikan kesemua maklumat yang berkaitan (di petak kosong)

16

1 2

3

4

5

Tandakan YA untuk pilihan HQ Tandakan TIDAK untuk pilihan

bukan HQ

Tandakan kotak kecil jika maklumat pemilik sama dengan maklumat pemohon

Jika nama syarikat dan alamat syarikat tiada, ruangan ini boleh diisi dengan nama pemohon

Klik butang KEMBALI untuk ke halaman sebelum

Klik butang SETERUSNYA untuk ke halaman berikutnya

17

viii. Tab semasa : MAKLUMAT PREMIS

Tandakan kotak kecil jika maklumat

premis sama dengan maklumat syarikat

Klik butang KEMBALI untuk ke halaman sebelum

Klik butang SETERUSNYA untuk ke halaman

*** Isikan kesemua maklumat yang berkaitan (di petak kosong) *** Pastikan alamat email adalah email yang aktif dan digunapakai

18

ix. Halaman semasa : RINGKASAN PENDAFTARAN

Klik butang KEMBALI untuk ke halaman sebelum

Klik butang HANTAR untuk menghantar permohonan

1. Tandakan kotak kecil untuk mengishtiharkan kesemua maklumat adalah benar 2. Pastikan kotak kecik ditanda sebelum klik butang HANTAR

19

x. Halaman semasa : INFORMASI PENDAFTARAN

Klik butang LOG MASUK untuk login ke dalam

sistem SIHAT menggunakan ID dan kata laluan

yang telah dihantar ke alamat email

xi. Halaman semasa : CONTOH MAKLUMAT EMEL

20

6) Pilihan paparan semasa : DASHBOARD PENGGUNA AWAM

Klik ikon HOME untuk Klik ikon LOG KELUAR

ke laman utama untuk log keluar sistem

Klik butang ABATOIR untuk ke

permohonan berkaitan abatoir

Klik butang INDUSTRI ASAS TERNAKAN (IATn) untuk ke permohonan berkaitan IATn

Klik butang SKIM PENSIJILAN DVS untuk

ke permohonan berkaitan pensijilan

21

a) Halaman semasa : TUKAR KATALALUAN *** Isikan kesemua maklumat yang berkaitan (di petak kosong)

Tandakan kotak kecil untuk

melihat kata laluan yang telah

dimasukkan

Klik butang SIMPAN untuk

menyimpan kata laluan yang

baru ditukar

Paparan ini akan dikeluarkan selepas klik butang SIMPAN

Klik OK dan log masuk sistem menggunakan katalaluan yang baru

22

b) Halaman semasa : KEMASKINI PROFIL PREMIS/SYARIKAT

Tandakan

kotak kecil jika

maklumat

surat-

menyurat

sama dengan

alamat premis

Klik butang KEMASKINI untuk

menyimpan maklumat yang baru

ditukar

23

c) Halaman semasa : KEMASKINI PROFIL PEMOHON

Klik butang KEMASKI