upm sentiasa galak atlet sentiasa galak atlet cemerlang...pdf filesenarai berita (/berita) upm...

Click here to load reader

Post on 29-Oct-2019

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UTAMA (/) MENGENAI KAMI (/MENGENAI_KAMI-1) BAKAL PELAJAR (/UPM/BAKAL_PELAJAR-10)

  PELAJAR SEMASA (/UPM/PELAJAR_SEMASA-11) STAF (/UPM/STAF-13) ALUMNI (/UPM/ALUMNI-14)

  PETA LAMAN (/SITEMAP) MAKLUMBALAS (/MAKLUMBALAS)

  S e l a m a t D a t a n g K e L a m a n P o r t a l

  Universiti Putra Malaysia

  AKADEMIK (/akademik-15) PENYELIDIKAN (/penyelidikan-3) JARINGAN (/jaringan-16) ANTARABANGSA (/antarabangsa-

  PERKHIDMATAN (/perkhidmatan-19) KEHIDUPAN KAMPUS (/kehidupan_kampus-18)

   (/) » BERITA (/BERITA) » UPM sentiasa galak atlet cemerlang dalam sukan dan akademik

  Senarai Berita (/berita)

  UPM sentiasa galak atlet cemerlang dalam sukan dan akademik

  Oleh: Azman Zakaria

  SERDANG, 4 Mei - Universiti Putra Malaysia (UPM) akan terus meningkatkan kecemerlangan dengan sentiasa memberi penekanan terhadap asas yang disediakan untuk pelajar membabitkan diri dan seterusnya berjaya dalam sukan.

  Naib Canselor UPM, Prof Datin Paduka Dato’ Dr Aini Ideris berkata UPM mempunyai sejarah dan tradisi yang memberikan penekanan tinggi antaranya terhadap bidang sukan serta memberi sokongan untuk atlet mencapai cita-cita untuk berjaya dalam kedua-dua bidang akademik dan sukan secara serentak.

  “Sistem akademik UPM amat sensitif kepada masalah dan cabaran yang dihadapi atlet, terutamanya dalam pengurusan masa untuk menghadiri latihan intensif, tuntutan untuk menyiapkan kerja kursus, menghadiri kuliah dan seumpamanya.

  “Sistem akademik UPM memberikan fleksibiliti berkaitan bilangan kredit yang didaftar oleh pelajar setiap semester, serta menyediakan Learning Management System dan Putra Blast System yang membenarkan atlet yang berpangkalan di luar negara untuk mendapatkan semua bahan kuliah secara atas talian,” katanya pada majlis Distinguished Lecture Series yang disampaikan oleh presiden Majlis Olimpik Malaysia (MOM), Tan Sri Tunku Imran Tuanku Ja’afar, di sini.

  Prof Datin Paduka Dato’ Dr Aini berkata, UPM juga menyediakan kolej penempatan khas yang dipanggil "MSN Block" bagi menempatkan semua atlet di bawah satu bumbung, berserta kelengkapan yang diperlukan.

  Beliau berkata, Memorandum Persefahaman (MoU) antara UPM dan Majlis Sukan Malaysia (MSN) juga membantu atlet ke arah kecemerlangan dalam akademik dan sukan.

  LIHAT JUGA

  akademik

  dan_akademik-39981)

  dari Sultan Selangor (/berita/20_warga_upm_terima_anugerah_fellowship_naib_ca nselor_dari_sultan_selangor-39945)

  Anak gelandangan didedah dengan ilmu IT (/berita/anak_gelandangan_didedah_dengan_ilmu_it-39907)

  Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang Selangor Darul Ehsan

   1800 22 5587

   +603 8948 7273

  [email protected] (mailto:[email protected])

  B 1 5 2 7 6 4 1 2 8 0

  Carian... 

  BM 

  Page 1 of 3UPM Sentiasa Galak Atlet Cemerlang Dalam Sukan Dan Akademik | Universiti Putra ...

  30/5/2018http://www.upm.edu.my/berita/upm_sentiasa_galak_atlet_cemerlang_dalam_sukan_da...

 • (https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F% 2Fwww.upm.edu.my%2Fberita% 2Fupm_sentiasa_galak_atlet_cemerlang_dalam_sukan_dan_akad

  emik-39981&title=UPM%20Sentiasa%20Galak%20Atlet% 20Cemerlang%20Dalam%20Sukan%20Dan%20Akademik%20%7C% 20Universiti%20Putra%20Malaysia)

  (/#facebook) (/#twitter) (/#google_plus) (/#linkedin)

  (/#email) (/#copy_link) (/#wordpress) (/#print)

  Kira-kira 250 orang daripada kalangan yang terbabit dalam sukan termasuk pelajar dan pensyarah universiti, institut latihan perguruan, atlet negara dan bekas atlet negara serta pentadbir sukan menghadiri sesi syarahan itu. - UPM

  Kemaskini:: 24/05/2018 [hairul_nizam]

  PERKONGSIAN MEDIA

  HUBUNGI KAMI

  Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang Selangor Darul Ehsan MALAYSIA

   1800 22 5587

  +603 8948 7273

  [email protected] du.my

  PERKHIDMATAN DALAM TALIAN

  Sistem Permohonan ke Luar Negara (http://spln.upm.edu.my)

  Sistem Ilmu Sumber Manusia (SISMAN) (http://www.sisman.upm.edu.my/)

  KM Portal (http://km.upm.edu.my/kmportalweb/portal/render.action? method=home)

  Jawatan Kosong (http://spj.upm.edu.my/)

  Sistem Baik Pulih ICT (http://zonict.upm.edu.my/)

  Putra Learning Hub (http://learninghub.upm.edu.my/)

  Sistem Pengurusan Perubatan (http://regmedic.upm.edu.my/)

  Sistem E-Claim (http://eclaims.upm.edu.my/login/)

  i-GIMS (staf) (http://www.sps.upm.edu.my:8080/igims/index.jsp)

  i-GIMS (pelajar pascasiswazah) (http://sgsportal.upm.edu.my:8080/)

  Sistem Maklumat Pelajar (pelajar prasiswazah) (http://smp.upm.edu.my/smp/action/security/loginSmpSetup)

  PAUTAN LUAR

  Kementerian Pendidikan Malaysia (http://www.moe.gov.my/)

  Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) (http://www.ptptn.gov.my)

  1Malaysia (http://www.1malaysia.com.my)

  Multimedia Super Corridor (http://www.mscmalaysia.my)

  Portal myGovernment (https://www.malaysia.gov.my/en/home)

  Agensi Kelayakan Malaysia (http://www.mqa.gov.my/)

  PAUTAN PANTAS

  Statistik Transaksi Laman Web (http://www.upm.edu.my/statistik)

  Tender & Kontrak (http://etender.upm.edu.my/)

  Laporan Piagam Pelanggan (http://www.upm.edu.my/mengenai_kami/maklumat_korporat/piagam_pelanggan- 8202)

  Dasar UPM (http://www.pnc.upm.edu.my/mengenai_kami/dasar_universiti

  Sistem Pengurusan ISO (http://reg.upm.edu.my/spk_upm/)

  Dana Wakaf Ilmu (http://www.wazan.upm.edu.my)

  Penerbitan UPM (http://www.upm.edu.my/kandungan/Penerbitan_UPM

  Poliklinik Putra Medik (http://www.upm.edu.my/kandungan/Poliklinik_Putra_Medik-29862)

  Takwim UPM 2018 (http://www.upm.edu.my/upload/dokumen/20180220160119TAKWIM-UPM- 2018.pdf)

  Dasar Privasi (/footnote/dasar_privasi-29949) Hakcipta (/footnote/hakcipta-29950) RSS (/rss) Penafian (/footnote/penafian-29938) Bantuan (/footnote/bantuan-29937) UPM online (/footnote/upm_online-38695) Dasar Keselamatan (/footnote/dasar_keselamatan-29939)

  LANGGAN MELALUI EMAIL Emel anda HANTAR

  © 2018 Universiti Putra Malaysia

  B 1 5 2 7 6 4 1 2 8 0

  BM 

  Page 2 of 3UPM Sentiasa Galak Atlet Cemerlang Dalam Sukan Dan Akademik | Universiti Putra ...

  30/5/2018http://www.upm.edu.my/berita/upm_sentiasa_galak_atlet_cemerlang_dalam_sukan_da...

 • B 1 5 2 7 6 4 1 2 8 0

  Page 3 of 3UPM Sentiasa Galak Atlet Cemerlang Dalam Sukan Dan Akademik | Universiti Putra ...

  30/5/2018http://www.upm.edu.my/berita/upm_sentiasa_galak_atlet_cemerlang_dalam_sukan_da...