universm putra malaysia 'i·' .i.,',,!:,.••• · pdf file melahirkan...

Click here to load reader

Post on 18-Feb-2020

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERsm PUTRA MAlAYSIA "'i·'" .i.,',,!:,. ••• , camFlEtI TO ISO 11001:2008

  CERT.NO.:AR2(l2O

  Ruj Kami : UPM/P-87.4

  PEJABAT PENDAFTAR REGISTRAR OFFICE

  Tarikh : ~ Januari 2013

  SEPERTI 01 SENARAI EOARAN

  "BERILMU BERBAKTI"

  YBhg. Oato'/Oatin/Tuan/Puan,

  IKLAN PENGISIAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)

  Oengan hormatnya saya merujuk kepada perkara diatas.

  2. Sukacita dimaklumkan bahawa Universiti Putra Malaysia (UPM) mempelawa semua pegawai akademik yang berminat dan berkelayakan untuk mengisi jawatan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), UPM.

  3. Bersama-sama ini dilampirkan kriteria khusus yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi beserta borang permohonan bagi mengisi jawatan tersebut. Untuk makluman, tarikh tutup permohonan adalah pada 25 .Januari 2013.

  4. Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini, sila hubungi Jennifer Lendai Kundat di talian 03-8947 1514. Kerjasama pihak YBhg. Oato'lTuan/Puan dalam memanjangkan hebahan ini kepada Universiti masing-masing adalah amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

  Sekian.

  Yang benar,

  (DATO' WAN AZMAN BIN WAN OMAR) O.S.I.S Pendaftar Universiti Putra Malaysia

  s.k YBhg. Oatuk Naib Canselor

  lEI Pejabat Pendaftar, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia Q) 603-8946 6000 ~ 603-89482507 @Ii http://www.admin.upm.edu.my

 • SENARAI EDARAN LUARAN Encik Yusoff bin Musa Pemangku Pendaftar Universiti Malaya (UM) Lembah Pantai 50603 KUALA LUMPUR

  ~

  Puan Siti Zubaidah binti A. Hamid Pemangku Pendaftar

  ~ Universiti Sains Malaysia (USM) 11800 Minden PULAU PINANG

  Puan Asmahan binti Musa Pemangku Pendaftar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 43600 Bangi SELANGOR

  Tuan Haji Wan Mohd Zawawi bin Wan Abd Rahman Pendaftar Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 81310 Skudai JOHOR

  Y.Bhg. Dr. Hjh. Zahrah binti Mokhtar Pendaftar Universiti Teknologi MARA (UiTM)

  '-'40450 Shah Alam SE[ANGOR

  Ybhg. Dato' Haji Wan Mohd Hilmi bin Wan Kamal Pengarah Eksekutif Bahagian Perkhidmatan dan Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) P.O. Box 10 50728 KUALA LUMPUR

  Encik Mohamad Akhir bin Hj. Yusof Pendaftar Universiti Utara Malaysia (UUM) 06010 Sintok KEDAH

  Encik Ahmad Katanq Pendaftar Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) Kota Samarahan 94300 Kuching SARAWAK

 • ----------

  UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PEJABAT PENDAFTAR

  43400, UPM SERDANG, SELANGOR

  KRITERIA PEMILIHAN CALON TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

  UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

  i) Berkemampuan menguruskan urusan berkaitan pembangunan dan hal ehwal pelajar Penyandang perlu mempunyai pengalaman dalam menguruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan pembangunan dan hal ehwal pelajar. Ini adalah kerana penyandang bertanggungjawab menyelia aktiviti yang dianjurkan oleh persatuan pelajar terutama Majlis Perwakilan Pelajar agar sebarang aktiviti yang dijalankan adalah selari dengan matlamat penubuhan universiti dan tidak bercanggah dengan dasar-dasar semasa kerajaan.

  ii) Aktif dalam ko-kurikulum dan berpengetahuan dalam merekabentuk dan melaksanakan ko-kurikulum berkredit serta program pembangunan pelajar secara holistik : Penyandang mestilah mahir dalam merekabentuk ko- kurikulum berteraskan Hasil Pembelajaran (LO) dan Kemahiran Insaniah (KI) serta aras taksonomi pembelajaran yang selaras dengan atribut efektif yang perlu dihasilkan melalui ko-kurikulum. Calon perlu berpengalaman dalam menterjemah ko-kurikulum berkredit kepada program memperkasakan pelajar serta berupaya memberi kesedaran, dorongan dan galakan kepada pelajar untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti ko-kurikulum dalamusaha melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, ernosi, rohani dan intelek.

  iii) Penglibatan dalam jawatankuasa yang berkaitan Hal Ehwal Pelajar : Penyandang jawatan ini akan terlibat dalam Jawatankuasa Kebajikan Pelajar, Jawatankuasa Tatatertib Pelajar dan Jawatankuasa-jawatankuasa lain yang berkaitan dengan hal ehwal pelajar. Oleh yang demikian, penyandang mestilah seorang individu yang service-oriented dan sentiasa bersedia mendekati pelajar bagi menjaga kebajikan mereka tidak kira siang ataupun malam. Penyandanq juga perlu mempunyai pengetahuan dalam bidang psikologi dan kaunseling/ rundingcara sebagai asas untuk mendekati pelajar dan mengetahui permasalahan mereka.

 • iv) Berpengalaman dalam menguruskan kolej-kolej kediaman : Penyandang mestilah mempunyai asas dalam pengurusan. Ini adalah kerana pengurusan kolej-kolej kediaman di Universiti merupakan tanggungjawab dan berada di bawah bidang kuasa TNC (HEPA). Penyandang mestilah mempunyai kemahiran dalam penyelesaian masalah bagi menjaga keharmonian dan kesejahteraan pelajar agar perkhidmatan yang disediakan ini dapat melahirkan dan mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif.

  v) Mempunyai jaringan hubungan yang luas serta dihormati dari kalangan Alumni: Penyandang mestilah mempunyai jaringan hubungan yang luas serta dihormati dari kalangan alumni. Ini adalah kerana pewujudan alumni adalah penting sebagai salah satu teras kepada pembangunan dan kemajuan Universiti.

 • PERMOHONANJAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

  UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

  GAMBAR BERUKURAN PASSPORT

  1. NAMA PEGAWAI

  2. TARIKH LAHIR

  3. FAKUL TI/JABAT AN/UNIVERSITI

  4. PENILAIAN PRESTASI : 2010 2012

  5. KELULUSAN AKADEMIK

  6. BIDANG PENGKHUSUSAN

  Sila kemukakan bersama-sama borang permohonan ini curriculum vitae yang lengkap dan terkini beserta dokumen kelayakan akademik atau sebarang dokumen sokongan lain yang berkaitan (sekiranya ada). Permohonan ini hendaklah dikemukakan melalui Ketua Perkhidmatan pemohon. Borang permohonan lengkap hendaklah dikembalikan kepada alarnat s~~erti berikut: -

  ALAMA T PERMO HONAN Pendaftar Pejabat Pendaftar Universiti Putra Malaysia (UPM) 43400 UPM, Serdang SELANGOR

  TARIKH TUTUP PERMOHONAN 25 Januari 2013