ub1 sains f1

Click here to load reader

Post on 14-Dec-2015

254 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soalan sains tingkatan 1

TRANSCRIPT

SMK ST AUGUSTINEUJIAN BULANAN 1SAINS TINGKATAN 1NAMA:KELAS:

Jawab semua soalan.1 (a) Padankan alat-alat pengukuran dengan gambar-gambar yang diberi.

[3 markah](b)Anggarkan luas permukaan bentuk-bentuk tidak sekata yang berikut. (i)[3 markah]

Luas = (ii)

Luas =

(iii)

Luas =

2. (a) Lengkapkan jadual di bawah.Kuantiti fizikUnit SISimbol unit

m

kilogram

Masa

K

[4 markah](b) Rekodkan bacaan yang ditunjukkan di bawah.(i) Diameter dalam objek = (ii)

Diameter luar objek =

[2 markah]

3. (a) (i) Tandakan ( ) bagi kedudukan mata yang betul semasa mengambil bacaan daripada termometer.

(ii) Tandakan ( ) pada nilai bacaan yang tepat.

28oC27oC26oC ( )( )( )[2 markah](b) Tandakan ( ) bagi jawapan yang betul berdasarkan gambar rajah di bawah.

(i) Apakah nama alat yang ditunjukkan di atas?Termometer klinik ( ) Termometer makmal ( )[1 markah](ii) Apakah nama bahagian berlabel P?Bebuli ( )Rat pencerut ( ) [1 markah](iii) Apakah fungsi bahagian berlabel Q?Mengembang dan mengecut mengikut suhu ( )Untuk mengelakkan merkuri mengalir balik ke dalam bebola terlalu cepat ( ) [2 markah]4. (a) Namakan jenis neraca dan nyatakan kegunaannya. (menyukat jisim atau berat objek).

(i) Jenis neraca:Kegunaan:

(ii) Jenis neraca: Kegunaan:[2 markah](b) Label neraca dan rekodkan bacaan jisim dan berat objek.

[4 markah]

5. Rajah menunjukkan susunan radas satu eksperimen untuk menentukan bagaimana panjang bandul mempengaruhi masa yang diambil untuk mengayun.

Keputusan itu telah direkodkan dalam jadual.Panjang bandul (cm)Masa yang diambil bagi 10 ayunanTempoh satu ayunan yang lengkap

2010.0

3011.0

4012.0

5013.0

(a) Lengkapkan jadual di atas.[3 markah](b) Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen.(i) Pemboleh ubah dimanipulasikan___________________________________________________________________

(ii) Pemboleh ubah bergerak balas___________________________________________________________________

(iii) Pemboleh ubah dimalarkan___________________________________________________________________

[3 markah]

(c) Nyatakan hubungan antara panjang bandul dan masa yang diambil bagi 10 ayunan yang lengkap.____________________________________________________________________________________________________________________________________________[1 markah]

(d) Berdasarkan jadual di atas, lukiskan satu graf (di halaman belakang) masa yang diambil bagi 10 ayunan yang lengkap terhadap panjang bandul itu di graf yang disediakan.[2 markah]

(e) Anggarkan masa yang diambil bagi 10 ayunan jika panjang bandul itu ialah 70 cm.______________________________________________________________________[1 markah]

6. (a) Tentukan isi padu pepejal menggunakan kaedah sesaran air.

[3 markah](b) Susunkan langkah yang betul bagi menyukat isi padu gabus.Tentukan isi padu batu. Kemudian, tentukan isi padu gabus.

Isi padu batu =Isi padu gabus =

[5 markah]( c) Rajah di bawah menunjukkan penentuan isi padu pepejal menggunakan tin Eureka.

(i) Berapakah isi padu blok plumbum.___________________________________________________________________[1 markah](ii) Apakah kaedah yang digunakan ?___________________________________________________________________[1 markah]7. (a) Nyatakan 4 fenomena alam yang berkaitan dengan sains.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________[4 markah](b) Nyatakan kerjaya yang berkaitan dengan sains dalam ruang yang disediakan.[4 markah]( c) Berdasarkan soalan 7 (b) nyatakan dua tugas seorang jurutera elektrik.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________[2 markah]