tutorialpembelajaran 120227203340-phpapp02

Click here to load reader

Post on 05-Jul-2015

93 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Tajuk 1Tajuk 2Tajuk 3

2. Simpulan BahasaSimpulan Bahasa merupakan ungkapan yang terdiridaripada dua perkataan atau lebih danmempunyai makna tersirat. Apabila sesuatu perkataan didalam ungkapan tersebut dipisahkan, ia menjadiperkataan tersendiri dan hanya membawa maknaasalnya. Sebaliknya apabila perkataan tersebutdirangkaikan dengan perkataan lain, maka maknayanakan berubah daripada makna perkataan asalnya tadi. 3. Simpulan BahasaTerbentuk daripada penggunaan kata nama am. Contohnya: anak buah, buahtangan, dan lipas kudung.Anak, buah, dan lipas masing-masingnya sebagai katanama amTerbentuk daripada penggunaan kata kerja. Contohnya: ajak-ajak ayam, buatbodoh, dan pasang telinga.Ajak, buat, dan pasang masing-masingnya sebagaikata kerja.Terbentuk daripada penggunaan kata adjektif. Contohnya: besar kepala, bodohsepat, dan kecil hati.Besar, bodoh, dan kecil masing-masingnya sebagai kataadjektif.Terbentuk daripada penggunaan kata nama khas. Contohnya: Abu Jahal, MatJenin, dan Pak Kaduk.Semua ini sebagai kata nama khas.Terbentuk daripada nilai kepercayaan. Contohnya: air pinang, batu buyung,dan makan bulan.Semua ini ada kaitan dengan kepercayaan orang Melayu. 4. Simpulan BahasaSimpulan bahasa maksudAnak Buah a. Anak saudara.b. Pekerja di bawah jagaan kita.Memerah Otak Berfikir dengan bersungguh-sungguhTerang Hati Lekas pandai.Anak Dagang Orang luar yang datang menetap disesuatu tempatTulang Belakang Punca kekuatan/ orang harapanBermuka Dua Tidak jujur.Batu Penghalang Halangan 5. Simpulan Bahasa 6. Simpulan BahasaSila nyatakan simpulan bahasa yang sesuai berdasarkan gambar di bawah 7. Senyum kambingAjak-ajak ayam 8. Simpulan Bahasa_____________ ___________Maksud: berasa senang atau mempunyai perasaan yang sabar___________ _______________Maksud: ketentuan terakhir / keputusan rundingan_____________ _______________Maksud: kerja keras dengan bermati-matian 9. Senang hatiKata putusMembanting tulang 10. Simpulan BahasaIsi tempat-tempat kosong dalam ayat di bawah dengan simpulan bahasayang sesuai.mandi peluh, berpeluh tubuh, gulung tikarajak-ajak ayam pilih kasih,1. Pekerja-pekerja ladang .......................untuk menyara keluarga.2. Peniaga itu terpaksa ........................ kerana mengalami kerugian besar.3. Sewaktu kami bekerja budak itu .................... sahaja.4. Guru kelas kami tidak ....................... antara murid-muridnya.5.Jangan terima jemputan itu, dia ...................... sahaja 11. Perumpamaan ialah susunan katakata yangindah, ringkas, dan kemas serta mempunyaimaksud yang tersirat. Biasanya, perumpamaandimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana,seperti, dan umpama. 12. Perumpamaan MaksudBagai aur dengan tebing tolong-menolong antara satu dengan yang lainBagai bunyi cempedak jatuh bunyi jatuh yang kuatBagai bulan dipagari bintang kecantikan gadis yang tiada bandingannyaBagai diiris dengan sembilu perasaan yang sangat pedihBagai duri dalam daging sesuatu hal yang tidak menyenangkanBagai enau dalam belukarhanya mementingkan diri sendirimelepaskan pucuk masing-masingBagai itik pulang petang berjalan lambat sekaliBagai isi dengan kuku persahabatan yang sangat eratBagai kacang melupakan kulit orang yang tidak tahu mengenang budiBagai kumbang putus tali amat cepat; terlepas daripada sengsaraBagai melepaskan batuk di tangga membuat sesuatu kerja sambil lewa saja 13. Perumpamaan bergambar 14. Sila nyatakan perumpamaan yang sesuai berdasarkan gambar di bawah 15. seperti Anjing Dan Bayang-Bayang Ibarat merpati dua sejoli 16. Bagai _________ dengan __________Maksud: sangat rapatBagai _________ dengan __________Maksud: tidak pernah bercerai, sangat padan/cocokBagai _________ dengan __________Maksud: hidup saling bekerjasama 17. Bidalan ialah susunan kata-kata yang telah digunakan umum dalammasyarakat Melayu. Di dalam bidalan terkandung perbandingan,teladan, dan pengajaran.Contoh bidalan seperti jangan bawa resmi jagung, makin berisi makintegak yang bermaksud semakin kaya semakin sombong. 18. BIDALAN MAKSUDBelum duduk sudah berlunjur Belum memperoleh sesuatu yangdihajati tetapi sudah berasa gembiraBerjagung-jagung dahulu sementaramenantikan padi masakMembuat kerja sambilan sementaramendapat pekerjaan yang tetapBiar buruk kain dipakai, asalkan pandaimengambil hatiBiar miskin asalkan berbudi bahasa danberhati muliaBuang yang keruh, ambil yang jernih Melupakan perkara yang tidak baik danmengingati perkara yang baik sahajaGenggam bara api biar sampaI jadiarangApabila melakukan sesuatu pekerjaanyang susah, kita hendaklah bersabardan menyempurnakan pekerjaan itusehingga berjaya 19. SUAIKAN PEPATAH DENGAN MAKSUDNYA YANG BETUL.biar putih tulang , jangan putih matabiar pecah di perut , jangan pecahdi mulutbiar tersalah kain , jangan tarsalahcakapbiar mati anak , jangan mati adatbaik membawa resmi padi , janganmembawa resmi lalang.biar mati daripada mengalah.mestilah berhati - hati ketikabercakap.anak yang melanggar adat , pastidihukum.merendah dirirahsia hendak disimpan dengan baik. 20. Isikan semua tempat kosong1. Berani kerana benar takut kerana salah : Tetap dengan yang benar danberani bersuara kerananya2. Jangan meludah ke : Jangan membuat apa-apa yang memalukan diri sendiri3. Belakang diasah lagikan tajam : Jika seseorang yang bodoh itumenerima ajaran dan bimbingan yang teratur dan berterusan pasti akan pandai juga4. Berani malu takut mati : Orang yang berani membuat sesuatu , setelahdibuatnya baru menyesal.5. Orang berbudi kita berbahasa : Tahu budi dan jasa orang 21. Nur Amirah bt Mohd ZainudinPISMP BM1/PJ/PSV Semester3900829-03-5162