tutorial sains

Click here to load reader

Post on 03-Jan-2016

48 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Tutorial Sains

Tutorial SainsAhli kumpulan:Heng Mooi ChinTan Eng HooiJoel Yong Xin YiWong Shaw HerngMiss Ho Wen Jie

1. Dengan menyemak spesifikasi Kurikulum Sains Sekolah Rendah, senaraikan tajuk-tajuk yang anda fikirkan penting dibuat pengelasan.2. Apakah kaedah lain benda-benda boleh dikelaskan.

Apakah itu pengkelasan?

Sama adadisedariatau tidak,kita selalumengkelaskanbarang-barangdalam kehidupan seharian kita.Kita mengkelaskan buku-buku di perpustakaan mengikut subjek dan simpan perkakasan sains di dalam stor mengikut jenis perkakasan. Para majikan mengkelas pekerja mengikut jenis pekerjaan pekerjanya dan kerajaan mengkelas kita mengikut jantina, umur, pendapatan dan sebagainya.

Mengkelasbolehditakrifsebagaiprosesmengumpulobjekmengikutciri-ciri tertentu untuk sesuatu tujuan. Kita perlu mengenalpasti persamaan dan perbezaan semasa mengenalpasti ciri-cirinya.

Oleh itu, kita boleh katakan bahawa mengkelas ialah proses mengumpul objek atau peristiwa mengikut persamaan atau perbezaannya. Ini adalah satu langkah penting ke arah kefahaman yang lebih baik bagi objek atau peristiwa yang berbeza di dalam dunia ini.

1. Dengan menyemak spesifikasi Kurikulum Sains Sekolah Rendah, senaraikan tajuk-tajuk yang anda fikirkan penting dibuat pengelasan.

Tajuk-tajuk yang penting untuk dibuat pengelasan.Jisim Panjang Berat Masa JantinaPendapatanUmurCiri-ciri umumCiri-ciri berbeza

2. Apakah kaedah lain benda-benda boleh dikelaskan.

Indicator sebelum membuat pengkelasanKitamengkelasapabilaadabanyakitematau maklumat yang tidak tersusun. Untuk mengkelas item-item kita boleh ikuti langkah-langkah berikut

1.Kenalpasticiri-ciri umum item-itemtersebut2.Isikan itemyang samaciri mengikut kumpulanmasing-masing3.Kenalpasti ciri-ciri lain4.Ulangi langkah13sehinggatinggalhanya satu itemdalam setiap kumpulan.

Indicator sebelum membuat pengkelasan

Kaedah lain benda-benda boleh dikelaskan.3 jenis cara pengkelasan

Sistem SiriIniadalahpengkelasanyang palingmudah.Objekdisusunmengikutsifattertentu.Contoh, pelajar disusun bersiri mengikut tinggi, atau bijirin sarapan berbeza boleh disusun secara bersiri mengikut bilangan calori per hidangan.

Sistem BinariDalam sistem ini, suatu set objek dibahagi kepada dua subset. Ini dilakukan berasaskan sama ada objek-objek mempunyai atau tidak sifat-sifat tertentu.Contoh, haiwan boleh dikelaskan kepada dua kumpulan : yang mempunyai tulang belakang atau yang tidak mempunyai tulang belakang.

Sistem BinariPengkelasan secara sistem binari juga boleh dilakukan secara mempunyai sifat lebih daripada satu. Objek dalam kumpulan itu mempunyai semua sifat yang telah ditetapkan.

Sistem Pelbagai LapisanPengkelasanpelbagailapisanboleh dibangunkandengan membentuk beberapa peringkat pengkelasan binari kepada satu set objekdankemudiandilaksanakankepada subsetseterusnya.Hasilnyaialahsistempengkelasanyang mengandungipelbagai peringkatataulapisan.

Sistem Pelbagai LapisanPengkelasanpelbagailapisanadalah sempurna apabila setiap objek dalam set asal tadi telah dipisahkan ke dalam kategori sendiri.Pengkelasan yang biasa terhadap alam haiwandan tumbuhan adalah contoh pengkelasan bagi pelbagai lapisan.

Sistem Pelbagai LapisanSatu aktiviti yang berguna untuk kanak-kanak yang boleh dibuat adalah pengkelasan pelbagai lapisan untuk haiwan di persekitaran mereka mengikut sifat fizikal dan atas persamaan atau perbezaan kelakuan haiwan tersebut.

Sekian,terima kasih